T. C. İNÖNÜ ÜNİversitesiYüklə 149,4 Kb.
tarix06.09.2018
ölçüsü149,4 Kb.

T.C.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

İnönü Tıp Fakültesi

2018-2019

DÖNEM 1-2

SEÇMELİ DERSLER TANITIM KİTABI

Seçmeli Ders Koordinatörü

Dönem I Koordinatörü

Dönem II KoordinatörüİNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  

SEÇMELİ DERSLER

 

SEÇMELİ DERSLER: 

Seçmeli, dersler, Tıp Fakültesinde bir yarıyıl süren, öğrencilerin bilimsel veya sosyal eğilimlerini dikkate alarak oluşturulan Tıp fakültesi öğretim üye ve elemanlarınca ya da İnönü Üniversitesine bağlı diğer akademik birimlerin eğitim programlarında yer alan teorik ya da uygulamalı derslerden oluşur. 

SEÇMELİ DERS SINAVI: 

Her eğitim öğretim yılı içinde bir ara sınav, yılsonunda bir final ve bir bütünleme sınavı.  SEÇMELİ DERSLER KOORDİNATÖRÜ:

Tıp Fakültesi eğitiminde seçmeli derslerin programlanması ve yürütülmesinden sorumlu olmak üzere bir öğretim üyesi “koordinatör” olarak dekanlıkça atanır. AÇIKLAMALAR: 

Tıp Fakültesinde seçmeli dersler temel ve sosyal içerikli olarak hazırlanmış olup 2 krediliktir (1 AKTS).  1. ve 2. Dönem öğrencilerimiz ilgi alanlarına göre her eğitim öğretim yılında 1 ders olmak kaydıyla 4 yıl boyunca toplamda 2 ders seçeceklerdir. Her yılın başında öğrencilere tanınan 1 haftalık seçme süresinin sonunda dersi seçen öğrencilerin sayısı yeterli olmadığında ders açılmayabilir ve bu dersleri seçen öğrenciler (kalan diğer) yeni seçeneklere yönlendirilir. Derslerin düzenlenmesinde genel hedef olabildiğince küçük gruplarla interaktif ders yapılmasına ve öğrencilerin öncelikle tercih ettikleri dersleri almalarının sağlanmasına çalışmaktır. Arasınav (vize) zorunluluğu olmayıp ara değerlendirme yılsonunda sorumlu öğretim üyesine bırakılmış olup sorumlu öğretim üyesi ara değerlendirmeyi yılsonunda yapabilir. Sene sonu değerlendirme yönteminin tercihi (sınav, ödev, sunum vb.) sorumlu öğretim üyesine bırakılmıştır. Ancak son değerlendirmenin ne şekilde yapılacağı ders seçilmeden önce ilan edilmek zorundadır.  

Seçmeli derslere devam zorunludur ve yoklama yapılır. Seçmeli derslere devam zorunluluğuna ilişkin esaslar, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde “Teorik Derslere Devam Zorunluluğu” bölümüne göre uygulanır. Seçmeli derslerin konu başlıkları ve ders anlatım veya uygulama mekânları İnönü Üniversitesi ağ sayfasında duyurulacaktır. Öğrenciler seçtiği derslerin herhangi birinden başarılı olamadıkları takdirde ileri ki dönemlerde bunu telafi etmek zorunda olup intörnlükten (VI. Dönem) önce toplam 2 kredilik seçmeli dersten başarılı olması gerekmektedir. Seçmeli derslerden başarısız olan öğrenciler bir üst sınıfa geçebilirler. Öğrenciler seçtiği derslerin herhangi birinden başarılı olamadıkları takdirde ileri ki dönemlerde bunu telafi etmek zorunda olup İntörnlükten (VI. Dönem) önce toplam 2 kredilik seçmeli dersten başarılı olmaları gerekmektedir. Bir dersten başarısız olan öğrenciler ileri ki dönemlerde aynı seçmeli dersi almak zorunda olmayıp başka bir dersi de seçebilirler. Talep olduğunda sorumlu öğretim üyesi onayı ile bir seçmeli ders iki kur (grup) olarak da açılabilir. Önceden belirlenen bazı seçmeli dersler 2. defa seçilebilir ve devam niteliğinde uygulanabilir. Kurul dışı olan seçmeli derslerde ders geçme sistemi uygulanır. Bu derslerden alınan geçme notları başarı puanını etkilemez. Tavsiye edilen teorik veya uygulama saatleri Cuma günleri saat 13.30-15.30 arasıdır. 

 

  

 

  

 

TÜRK ÇİNİ SANATINDA TIP UYGULAMALARIAyşe DENİZLİ Tel. 0532 236 72 02

ayse.denizli@inonu.edu.tr

DERSİN AMAÇ VE HEDEFLERİ:Tıp Fakültesi öğrencilerinin seçmeli Türk Çini Sanatında Tıp Uygulamaları dersi almalarında; öğrencilerin zihinsel ve bedensel gelişimlerini koordineli bir şekilde kullanma becerilerini geliştirmek amaçlanmaktadır.

Böylelikle bireylerin düşünsel, çizgisel tasarım güçlerini disipline ederek, tek boyuttan iki boyuta ve çizgiyle üçboyutlu motif ve desen çalışmalarında psiko-motor ve beden kasları gibi çok yönlü otokontrol sistemlerini koordineli ve düzenli olarak kullanmaları hedeflenmektedir.DERSİN KAZANIMLARI:Geleneksel El Sanatlarından biri olan Çini derslerinde, tıp öğrencileri ile teknik ve pratik açıdan uygulamalar yapılacaktır. Türk çini motif ve desenlerinin çini bünyeler üzerine aktarılması, tahrir(kontür) yapılması, sır altı boyalarıyla boyanması, fırça tutma tekniğinin öğrenilmesi gibi pek çok uygulama 12 haftalık ders kapsamında gösterilecektir. Yapılan çini ürünler, sırlanacak ve seramik fırınlarında pişirilecektir. Ders programı tamamlandıktan sonra öğrenci sergileri ve belirlenen bir duvar yüzeyine uygulaması yapılacaktır.

DERSİN İŞLENİŞ YÖNTEMİ:Öğretim elemanı ve öğrencilerin bu derslerde interaktif olarak eğitim yöntemi uygulanmaktadır. Öğrencilerin kavrama ve bireysel yeteneklerine Türk Çini Sanatını tanıma, algılama ve uygulama çalışmaları yapılacaktır.

BAŞARI DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ:%25 Ödev, %25 Sunum, %50 Sınav. Devam zorunluluğu vardır.

DERSİN TANIMLANDIĞI DÖNEMLER: I-II. Dönemleri içermektedir.

DERSİN İŞLENECEĞİ YER:İnönü Üniversitesi Geleneksel El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

Seramik Atölyesi- Merkez Kampüs

MÜZİK UYGULAMALARI / BİRLİKTE SÖYLEME

Dersi Yürüten: Doç. Dr. Ünal İMİK

e-posta:unal.imik@inonu.edu.tr

0505 350 5350

DERSİN AMACI:Seçmeli “Müzik / Birlikte Söyleme” dersi; Tıp fakültesi öğrencilerinin müzik sanatının birçok tür ve biçimini (Klasik Müzik, Popüler Müzik, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği gibi) çeşitli örnekler seslendirerek tanımalarını amaçlamaktadır.

Öğrenci, seçilen eserleri sınıf arkadaşları ile birlikte seslendirerek hem eğlenecek, hem de çeşitli müzik kültürlerine ait eserleri seslendirerek daha yakından tanıma fırsatı bulacaktır.DERSİ KAZANIMLARI: Seçmeli “Müzik / Birlikte Söyleme” dersi; öğrencilerin öncelikle birlikte hareket etme olmak üzere, duygudaşlık kurma, sanatsal bakış açısını geliştirme ve farklı disiplinler arasındaki ilişkiyi daha iyi kavrayabilme fırsatı bulacaktır.

DERSİN İŞLENİŞ YÖNTEMİ: Seçmeli “Müzik / Birlikte Söyleme” dersi; teorik özellikler de sergilemesine rağmen daha çok pratik bir ders şeklinde işlenecektir. Öğrenciler kendilerine sunulan farklı türlerdeki müzik eserlerini her ders süresince seslendirme inceliklerine göre seslendirecek ve belirlenen bir konser gününde (tıp bayramı gibi) ise halkın beğenisine sunacaktır.

BAŞARI DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ: Öğrencilerin müziği sevmesi ve keyif alması hedeflenen bu dersin değerlendirmesi de ders yılı içerisinde ya da sonunda düzenlenecek olan konser etkinliği ile sağlanacaktır. Konser programı, dersin değerlendirme sürecinin en temel parçası olarak görülmektedir.

DERSİN TANIMLANDIĞI DÖNEMLER: I-II. Dönemleri içermektedir.

DERSİN İŞLENECEĞİ YER:Tıp Fak. Dekanlık Binası OTD-3

FİLM İZLEME VE YORUMLAMA (SİNEMA)

ProfDrM.Çağatay TAŞKAPAN

taskapanmc@yahoo.com

0 532 3561894
DERSİN AMAÇ VE HEDEFLERİ: Sinemanın esas amacı insanları bir kaç saat eğlendirip hoşça vakit geçirtmektir. Tıp Fakültesi öğrencilerinin seçmeli ders olarak sinema eğitimini tercih ettiklerinde; farklı bir bakış açısı kazandırmak, estetik zevk uyandırarak kurguya dayalı anlatım boyutunda kültür, düşünce ve bilgi aktarımı ile zihinsel ve bedensel gelişimlerine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.

DERSİN KAZANIMLARI: Sinema teorik ve pratik uygulama dersleri ile öğrencilere tıp dışı farklı disiplinlerin uygulamalarını kıyaslamaları; yaşam ve sanata ilişkin farklı bakış açılarının değerlendirilmesi; her iki alandan edinilen bilgiler sonucu yeni yorumların elde edilmesidir.

DERSİN İŞLENİŞ YÖNTEMİ: Öğretim üyesi tarafından temel olan bilgiler teorik ders şeklinde verilecek olup eğer gerekirse pratik uygulamalar öğrenciler ile beraber saha uygulaması şeklinde yapılması planlanmıştır.

BAŞARI DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ: Öğrencilerin bir filmi izlemeleri, anlatmaları, sunumları sonucu başarılı olup olmadığına karar verilecektir. Devam zorunluluğu vardır.

DERSİN TANIMLANDIĞI DÖNEMLER: I ve II

DERSİN İŞLENECEĞİ YER:Tıp Fakültesi Dekanlık Binası Sınıf 1 (Dişçilik Sınıfı diye bilinir)

TIP VE RESİM

Öğr.Gör. Necmi KARKIN

nkarkingsf@gmail.com

05054967268

DERSİN AMAÇ VE HEDEFLERİ: Tıp fakültesi öğrencilerinin “Tıp ve resim” dersini tercih ettiklerin de; tıp ve resim sanatı arasındaki ilişkiye bağlı olarak yeni bakış açıları kazanmasını sağlayarak estetik duygularının gelişmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir

DERSİN KAZANANIMLARI:Dersin teorik ve pratik yapısı nedeniyle tıp ve resim arasındaki teorik ve görsel uygulamaları görebilmek, görme fizyolojisi, estetik, anatomi, psikoloji ve yaşam kültürüne dair ilişkisel durumların farkında olabilmeyi ve kendi yeteneklerini görsel olarak geliştirebilmeyi ve her iki farklı alanda bağlar kurarak yeni yorumlama biçimleri elde ederler

DERSİN İŞLNENİŞ YÖNTEMİ: Öğretim üyesi tarafından iki disiplin arasındaki ilişki tarihsel süreçte gösterip anlatılarak, öğrencilerin kendi beklentilerine bağlı olarak görsel uygulamalar yapılacaktır.

DERSİN DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ: Öğrencilerin Tıp ve resim konusunda öneri ve yorumları doğrultusunda görseller bulmaları ya da yapmaları istenecektir. Buna bağlı olarak başarıları değerlendirilecektir. Devam zorunluluğu vardır.

DERSİN TANIMLANDIĞI DÖNEM:2017-2018 Güz ve Bahar yarı yılı

DERSİN İŞLNENECEĞİ YER :İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Sınıf 2 (Dönem 1 İngilizce Sınıfı)

BİLİMSEL ARAŞTIRMAYA GİRİŞ, ARAŞTIRMA

TEKNİKLERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI

Prof.Dr. Murat KARA E-posta: muratkara44@gmail.comGsm: 0505 795 0247

DERSİN AMAÇ VE HEDEFLERİ: Bu derste, araştırma konularını seçme, araştırma konusunun seçimine etki eden faktörler, araştırmanın gereği ve önemi, araştırmada temel kavramlar, araştırmanın konusu, araştırma konusunun seçimine etki eden faktörler, araştırma yöntem ve modelini belirleme, problem cümlesi, ilgili kaynaklar (kaynak taraması), araştırma probleminin cevabı (hipotez), araştırmanın amaç ve ifadelendirilmesi, araştırmanın dayandığı temeller (varsayımlar), araştırmanın yöntemi, verilerin toplanması, araştırma sonuçlarını değerlendirme, araştırma sonuçlarını rapor hâline dönüştürme ve nasıl sunum hazırlanacağı öğretilecektir. Devam eden haftalarda da toplanan verinin bilimsel bir makale olarak adım adım nasıl hazırlanacağı, uluslararası veya yerel dergilere yayınlanmak üzere nasıl gönderileceği öğretilecektir.

DERSİN KAZANIMLARI: 1. Bilimsel bir araştırmanın kavram olarak ne olduğunu öğrenilmiş olacak.

2. Bilimsel araştırma öncesi konu seçiminin, araştırma yöntemi ve modelinin nasıl belirlendiği, araştırmanın safhalarıyla gerçekleştirilmesi öğrenilmiş olacak.

3. Yurtdışı veya yurtiçi dergilere makale gönderilmesi ve yayınlanması öğrenilmiş olacak.

DERSİN İŞLENİŞ YÖNTEMİ: Ders haftada 2 saat olacak şekilde, teorik olarak işlenecektir. Öğrencilere temel düzeyde bir araştırma projesi hazırlama ödevi verilecektir.

BAŞARI DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ: Güz döneminde 1 adet proje, bahar döneminde ise 1 adet makale hazırlanması.. Devam zorunluluğu vardır.

DERSİN TANIMLANDIĞI DÖNEMLER: 2017-2018 Güz ve Bahar Dönemi

DERSİN İŞLENECEĞİ YER : Tıp Fakültesi Amfi 1

TIBBİ İNGİLİZCE ( MEDICAL ENGLISH )

Prof.Dr. Murat KARA E-posta: muratkara44@gmail.comGsm: 0505 795 0247

DERSİN AMAÇ VE HEDEFLERİ: İngilizce artık evrensel bir dil olup her yerde geçerliliği olan, her an kullanabileceğimiz ve öğrenmek için farklı alternatiflerinizin bulunduğu bir dildir. İngilizce öğrenmek için kendimize çok daha farklı nedenler bulabiliriz. Ama burada belirteceğimiz iki önemli neden direkt tıp alanıyla ilgili olup ilki akademik eğitimin devamı için gereklilik diğeri ise küreselleşen Dünyamızda sağlık turizmi alanında iletişim için gerekliliktir. Batı Ülkelerinde Sağlık hizmetlerinin korkunç pahalı olması sebebiyle sağlık turizminin son yıllarda önemi çok artmıştır. Ayrıca ülkemize turizm amaçlı gelen ancak tatillerini geçirdikleri sırada sağlık hizmeti almak zorunda kalan turist sayısı da oldukça yüksektir. Aynı zamanda mesleki yeterlilik ve gelişim için yabancı yayınların sürekli takibi zorunluluk haline gelmiştir. Bu sebeple sağlık sektörünün her kademesinde ki çalışanların ve özellikle hekimlerimizin yabancı hastayı anlamaları için Tıbbi İngilizce seviyelerinin yüksek olması zaruri hale gelmiştir. Bu derste tıbbi bir metinin çevirisinin nasıl yapılacağı öğretileceği gibi daha da ötesi uluslararası hasta ile anlaşabilmek için medikal ve genel iletişim İngilizcesi öğretilecektir.

DERSİN KAZANIMLARI: 1. Çeviri kuralları öğrenilmiş olacak.

2. Yabancı hastaya insani ve medikal yaklaşım İngilizce dilinde öğrenilmiş olacak.

3. Yabancı hastanın ana dilinin İngilizce olması veya sonradan öğrenip öğrenmediğine göre sözcük veya cümlelerin seçiminin yapılması öğrenilmiş olacak.

DERSİN İŞLENİŞ YÖNTEMİ: Ders haftada 2 saat olacak şekilde, hem teorik hem de interaktif olarak işlenecektir. Konuya ilişkin anlatımlardan sonra ders karşılıklı ve uygulamalı diyaloglar şeklinde devam edecektir.

BAŞARI DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ:Quizler ve Yılsonundayapılacak final sınavı. Devam zorunluluğu vardır.

DERSİN TANIMLANDIĞI DÖNEMLER: 2017-2018 Güz ve Bahar Dönemi

DERSİN İŞLENECEĞİ YER :Tıp Fakültesi Amfi 1

TIPTA SERAMİKLE ÜÇBOYUTLU DÜŞLEME

Yrd. Doç. H. Serdar MUTLU

e.posta hsmutlu.gmail.com

0533 396 8046
DERSİN AMAÇ VE HEDEFLERİ: Tıp Fakültesi öğrencilerinin seçmeli seramik sanatı eğitimi dersleri almalarında; öğrencilerin zihinsel ve bedensel gelişimlerini koordineli bir şekilde kullanma becerilerini geliştirmek amaçlanmaktadır.

Böylelikle bireylerin düşünsel, çizgisel tasarım güçlerini disipline ederek, üçboyutlu çalışmalarda psiko-motor, ve beden kasları gibi çok yönlü otokontrol sistemlerini koordineli ve düzenli olarak kullanmaları hedeflenmektedir.DERSİN KAZANIMLARI: Bu derslerde, öğrencilere tıp fakültesi dışında farklı disiplinlerdeki öğretim elemanlarıyla ve teorik-uygulama atölyelerini tanımaları ile çalışma prensipleri hakkında bilgiye sahip olarak, yaşama ve sanata dair farklı bakış açıları kazanarak geniş perspektifli dünya görüşüne sahip olmaları istenmektedir.

DERSİN İŞLENİŞ YÖNTEMİ: Öğretim elemanı ve öğrencilerin bu derslerde interaktif olarak eğitim yöntemi uygulanmaktadır. Öğrencilerin kavrama ve bireysel yeteneklerine üç boyutu algılama ve uygulama çalışmaları yapılmaktadır.

BAŞARI DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ: %25 Ödev, %25 Sunum, %50 Sınav. Devam zorunluluğu vardır.

DERSİN TANIMLANDIĞI DÖNEMLER: I-II. Dönemleri içermektedir.

DERSİN İŞLENECEĞİ YER: İnönü Üniversitesi Geleneksel El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

Seramik Atölyesi-Merkez Kampüs

EL SANATLARI

Eda DEMİR

GSM 0(532) 320 31 44

eda.demir@inonu.edu.trDERSİN AMACIGenel sanat bilimi ve el sanatlarının görüldüğü döneme ait kültürleri ve sanat verileri hakkında bilgi sahibi olabilme.

DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI: Sanat/tasarım çözümlemelerinin, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitime sahip olma, edindiği bilgi hakkında analiz, değerlendirme ve yorumlama becerisi yapabilme.-Derste aldığı bilgiler doğrultusunda hayat boyu el sanatları tarihi değerlendirip yorumlayabilmesini sağlamaktadır.
DERSİN İÇERİĞİ: Geçmişten günümüze görülen el sanatları hakkında genel bir bilgi sahibi olacak ve yorumlayabilecek.
DERSİN MESLEK EĞİTİMİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK KATKISI
1-Mühendislik bölümü haricinde sosyal bir grup içinde yer alması.

2-Sanat kültürünü, etiğini, Sanatın ve tasarımın görsel dilini, farklılıklarını, estetik duyarlılığını kavrama yansıtma.

3-Sorgulayarak ve eleştirel düşünerek analiz yapabilme.

4-Sanatın teknik ve teknolojisini tanıma; farklılıklarını, uygulama alan ve yöntemlerini kavramaDERSİN TANIMLANDIĞI DÖNEMLER: I-II. Dönemleri içermektedir.

DERSİN İŞLENECEĞİ YER: İnönü Üniversitesi Geleneksel El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

Seramik Atölyesi-Merkez Kampüs

HALK OYUNLARI

Nezir Kızılkaya

E-posta: nezir.kizilkaya@inonu.edu.tr

Gsm: 0542 343 51 44

DERSİN AMAÇ VE HEDEFLERİ: Halk oyunları dersinin genel amaçları, öğrencilerin estetik yönünü geliştirmek, yaratıcılık ve yeteneklerini dans etmek yolu ile geliştirmek, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası dans kültürlerini tanımak, kişilik ve özgüven gelişimlerine katkı sağlamaktır.

DERSİN KAZANIMLARI: Halk Oyunları dersi öğrencilere, yaşamları boyunca eşlik edecek, bir hobi kazandıracaktır. Onlara yoğun ve stresli çalışma hayatlarında bedensel ve ruhsal açıdan rahatlama sağlayacak bir aktivite olacaktır. Dinleme, benzetme, oynama, çalma, yaratma, eleştirme, koordinasyon, gözlemleme, beğenme ve beğenmeme alışkanlıklarını kazanabilmelerine katkı sağlayacaktır. Müzik ve dans edebilme kazanımları ile zihinsel, ruhsal, duygusal açıdan daha iyi ve özgüvene sahip bireyler olabilmeleri sağlanacaktır.

DERSİN İŞLENİŞ YÖNTEMİ: Temel bilgiler ile ilgili teorik açıklamalar sonrası uygulamalı olarak yapılması planlanmıştır.

BAŞARI DEĞERLENDİRMEYÖNTEMİ: Dönem boyunca uygulamalı olarak verilen oyunları sergileyecekleri bir performans ile başarılı olup olmadıklarına karar verilecektir. Devam zorunluluğu vardır.

DERSİN TANIMLANDIĞI DÖNEMLER: 1. ve 2. Dönemi içermektedir.

DERSİN İŞLENECEĞİ YER: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bodrum Kat, Aynalı Dans Salonu.

PSİKODRAMA

Uzm.Psk. Uygar SALMAN

E-posta : uygarsalman@gmail.com

Gsm : 05302736493


DERSİN AMAÇ VE HEDEFLERİ : Tıp Fakültesi öğrencileri seçmeli ders olarak “psikodrama” eğitimi tercih ettiklerinde; öğrencilerimiz kendileri ile ilgili bir farkındalık oluşturmaktadır. Ayrıca bu yöntemi tanımalarıyla insan ilişkilerini olumlu yönde artıracağı, meslek yaşantılarında da daha başarılı sonuçlar alabilmeleri hedeflenmektedir.
DERSİN KAZANIMLARI : Psikodramateorik ve pratik uygulamalarıyla farklı bakış açıları geliştirmek amaçlanmaktadır. Ayrıca ders motivasyonu, içsel sorunların çözümleri ve ileri ki dönemlerde hastaya yaklaşım konularında daha verimli bir birey haline gelinmesi hedeflenmektedir.
DERSİN İŞLENİŞ YÖNTEMİ : Öncelikle bu terapi yönteminin teorik kavramlarının öğretilmesi amaçlanmaktadır. İlerleyen süreçlerde de öğrenilen yöntemleri uygulayabileceğimiz bir grup terapi süreci başlatılarak, kazanılan kavramlar uygulamalarla pekiştirilecek.
BAŞARI DEĞERLENDİRME : Teorikte öğretilen tüm kavramalar yazılı sınavla belirlenecek. Ayrıca uygulamalardaki performanslar da bu değerlendirme sürecine dahil edilecek.
DERSİN TANIMLANDIĞI DÖNEM : I ve II. dönem
DERSİN İŞLENECEĞİ YER : Tıp Fakültesi Dekanlık Binası OTD-6

BAĞLAMA DERSİ

Bağlama Eğitimcisi Doğukan DURSUN

E-posta: dogukandursun34@gmail.com

0537 518 9067

DERSİN AMAÇ VE HEDEFLERİ: Bu dersin amacı, kültürümüzün önemli bir öğesi olan türkülerimizin icrasında kullandığımız kendi öz kültürümüze ait olan bağlama çalgısının temel, orta ve ileri düzeyde öğretimi hedeflenmiştir.

DERSİN KAZANIMLARI: Disiplinlerarası yaklaşımın temel alındığı bu derste, öğrencilerin öncelikle bağlama çalgısı hakkında bilgi sahibi olması, öğrencilerin icra seviyelerinin geliştirilmesi ve Türk Halk Müziği repertuvarından seçme eserlerin öğretilmesi bu dersin öğrenme çıktıları arasında yer almaktadır.

DERSİN İŞLENİŞ YÖNTEMLERİ: İnteraktif eğitim yöntemi. (Teori + Uygulama)

BAŞARI DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ: %40 Ödev, %60 Uygulama. Devam zorunluluğu vardır.

DERSİN TANIMLANDIĞI DÖNEMLER: 1. ve 2. dönemleri içermektedir.

NOT: Bu dersi temel seviyede bağlama dersi almış olan ve bağlaması olan öğrenciler seçebilir.

DERSİN İŞLENECEĞİ YER: Tıp Fakültesi Amfi 2

TİYATRO

Doç. Dr. Abdullah KARAER

e-posta: abdullah.karaer@inonu.edu.tr

0505 869 1170
DERSİN AMAÇ ve HEDEFLERİ: Tıp Fakültesi öğrencilerinin seçmeli ders olarak tiyatro eğitimini tercih ettiklerinde; farklı bir bakış açısı kazandırmak, zihinsel ve bedensel gelişimlerine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.

DERSİN KAZANIMLARI: Tiyatro sanatının teorik ve pratik uygulama dersleri ile öğrencilere tıp fakültesi dersleri ve pratik uygulamalarına ilave olarak tıp dışından farklı bir disiplinin uygulamalarını kıyaslamaları neticesinde bilime, sanata ve yaşama dair farklı bakış açıları kazandıracaktır. Hem tiyatro hem de tıp alanından edinilen kazanımlarla insanı ve evreni yorumlama da yeni bakış açılarının geliştirilmesi hedeflenmiştir.

DERSİN İŞLENİŞ YÖNTEMİ: Eğitim öğretim üyesi tarafından temel olan bilgiler teorik ders şeklinde verilecek olup, pratik uygulamaların öğrenciler ile birlikte interaktif şekilde yapılması planlanmıştır.

BAŞARI DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ:Öğrencilerin bir tiyatro metnini okumaları, yorumlamaları ve/veya tiyatro oyunun sahnelemeleri istenecektir. Devam zorunluluğu vardır.

DERSİN TANIMLANDIĞI DÖNEMLER: I. ve II. Dönemi içermektedir.

DERSİN İŞLENECEĞİ YER: Tıp Fak. Dekanlık Binası OTD-5

TAKI TASARIM

Öğr.Grv. Bedriye GÖZGÖR E-posta: bedriye.gozgor@inonu.edu.tr

Gsm: 0505 349 01 77

DERSİN AMAÇ VE HEDEFLERİ: Öğrencilerin takı ve aksesuar tasarımı hakkında bilgi sahibi olmaları, farklı disiplinlerle ortak projeler hazırlamaları ve yaratıcılıklarını kullanarak değişik malzemeleri verilen konseptler doğrultusunda ürün olarak sunmaları amaçlanmaktadır.

DERSİN İÇERİĞİ: Temel tasarımın ilkeleri, yaratıcı düşünce, imge, algı, bilgi gibi kavramların tanımlarının yapılması. Çalışmalarda tasarımlarının uygulamasını yapabilme becerisini kazanmaları. Çeşitli malzemeler ile tasarımlarını uygulamaya dönüştürmeleri. Tasarımlarını oluştururken, gözlemlerden faydalanarak tasarımda oran-orantının önemini algılama ve düşüncelerini görsel olarak ifade edebilmelerini sağlamaktır. Tüm bilgi birikim ve yaratıcılıkların yansıtılarak yapılacak tasarımları somut hale dönüştürmeleri ve farklı malzeme kullanma becerilerini geliştirmeleri, tasarımlarında kullanacakları malzemelerin özelliklerini ve nasıl kullanmaları gerektiğini bilmeleridir. Tasarlanacak düşünceyi, fikri yapabilme becerisini kazandırmak ve tek bir malzemeyle somut biçime dönüştürmeyi gerçekleştirebilmelerini sağlamaktır. Deneyim ve duyumların malzeme aracılığıyla görsel anlatım ve iletişime dönüşmesi bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

ÖĞRENİM ÇIKTILARI :Tasarlamaya yönelik kavramları bilir, uygular ve hazırlar. Organik ve mekanik nesnelerden yararlanarak tasarım yapar. Yaratıcılığını geliştirir ve uygular. Takı Tasarımına yönelik ufku gelişir. Takıya yönelik özgün tasarım oluşturma becerisini kazanır.

BAŞARI DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ: Öğrencilerden verilen konuyla ilgili tasarım yapmaları ve yapılan tasarımların uygulamalarının yapılması istenecek. Başarılı olup olmadığına karar verilecek. Devam zorunluluğu vardır.

DERSİN TANIMLANDIĞI DÖNEMLER: I.ve II. Dönemi içermektedir.

DERSİN İŞLENECEĞİ YER: İnönü Üniversitesi Geleneksel El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

Seramik Atölyesi-Merkez Kampüs
TIBBİ İLLÜSTRASYON

Prof. Dr. Canan Ceran Özcan

E-posta: cceran@yahoo.com

Çocuk Cerrahi A.D: Dahili 3407

DERSİN AMAÇ VE HEDEFLERİ:

Amaç: Tıbbi resim uygulamaları yapmak

Hedef: 1. Kalp, böbrek, barsak, akçiğer, karaciğer gibi organların resimleri çizilecek.

2. Ayak, kafa, el gibi vücut bölümlerinin resimleri çizilecek

3. Çeşitli dokuların mikroskopik görünümleri resmedilecek

4. Görsel iletişim araçlarının kullanımı ile ilgili teorik bilgi edinilecek.DERSİN KAZANIMLARI: Tıbbi iletişim ve bilgi aktarımı için resim çizme becerileri geliştirilecek.

DERSİN İŞLENİŞ YÖNTEMİ: Uygulamalı olarak ve zaman zaman teorik olarak ders işlenecektir.

BAŞARI DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ: %25 Ödev, %25 Sınav, %50 her dersde yapılacak uygulamalar. Devam zorunluluğu vardır.

DERSİN TANIMLANDIĞI DÖNEMLER: Güz döneminde 1. ve 2. dönem öğrencileri.

DERSİN İŞLENECEĞİ YER: Tıp Fakültesi Dekanlık Binası Çocuk Cerrahi Anabilim Dalı Seminer Salonu, Kat B-1

UZAY FOTOĞRAFCILIK

Yrd.Doç.Dr. Tuncay Özdemir

e-posta: tuncay@inonu.edu.tr

gsm : 0 542 315 75 24

DERSİN AMACI VE HEDEFLERİ : Öğrencilere sanatsal öğretilerle farklı bir bakış açısı kazandırmanın yanında, bazı tıp bölümlerinin gerektirdiği hastalık-tedavi sürecindeki gelişmeleri görsel anlamda sunabilecek seviyede yeterli fotoğrafçılık bilgi ve becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

DERSİN KAZANIMLARI : Öğrencilerin tıp fakültesi dersleri yanında , ilerde hem mesleki hem de günlük sosyal yaşamlarında kullanabilecekleri fotoğrafçılık temel derslerini alarak, farklı disiplinler arasındaki uygulama geçişlerini ve bunun yanında kültür-yaşam ve sanata dair bakış açıları kazandırmak. Bu kazanımların ışığında yeni yorumlar elde edebilmektir.

DERSİN İŞLENİŞ YÖNTEMİ: Temel bilgiler teorik olarak verildikten sonra, pratik uygulamalar ile öğrencilerin bilgileri pekiştirilecektir. Uygun olduğunda yakın çevreye geziler düzenlenerek farklı bakış açılarının görülmesi yeteneğinin geliştirilmesine çalışılacaktır.

BAŞARI DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ: Öğrencilerin daha önceden belirlenmiş temalarda kendi çektikleri fotoğraflarla sunum yapmaları istenecek, değerlendirme fotoğrafların teknik analizi sonucunda yapılacaktır. Dersin devam zorunluluğu vardır.

DERSİN TANIMLANDIĞI DÖNEMLER:Güz döneminde 1. ve 2. dönem öğrencileri.

DERSİN İŞLENECEĞİ YER:Tıp Fak Dekanlık Binası OTD-4

TIP ÖĞRENCİLERİ İÇİN KARATE

Prof. Dr. İdris ŞAHİN

E-posta: sahinidris@hotmail.comGsm: 0532 447 59 88

DERSİN AMAÇ VE HEDEFLERİ: Tıp Fakültesi öğrencilerinin seçmeli “karate” dersleri almalarında; öğrencilere sporu özellikle de karate sporunu sevdirmek; oldukça yoğun teorik ders saatleri arasında belli bir spor disiplini içinde spor yapmalarını sağlamaktır. Bu sayede sporun, tıp fakültesi öğrencilerinin bedensel gelişimi üzerinde olumlu etkilerini (denge ve koordinasyon gelişimi, dayanıklılık, odaklanma, konsantrasyon, hız ve çeviklik, zihinsel dinginlik,..) sağlamak ve öğrencilerin zihinsel gelişimlerini sağlamak, bedensel yeteneklerini koordineli bir şekilde geliştirmelerini sağlamak dolayısı ile beden ve ruh sağlığının korunması, geliştirilmesi amaçlanmaktadır..

DERSİN KAZANIMLARI: Bu derslerde, öğrencilere tıp fakültesi eğitimi dışında farklı bir spor hakkında teorik bilgi ve uygulamalarını öğreneceklerdir. Ayrıca öğrenciler bu sayede bu spordan edindiği nosyonu hayatında birçok alanda uygulayabilecektir. Kendi fiziksel özelliklerini tanımaları; fiziksel ve zihinsel yeteneklerini geliştirmeleri, yoğun tıbbi teorik ders programından az da olsa uzaklaşmaları sağlanacaktır.

DERSİN İŞLENİŞ YÖNTEMİ: Öğrenciler, öğretim üyesi (görevlisi) nezaretinde interaktif ve uygulamalı olarak eğitim göreceklerdir. Öğrencilere karate hakkında temel bilgiler verildikten sonra uygulamalı dersler yapılacaktır. Derslerde farklı stillerden oluşan karatenin Shotokan stili öğretilecektir. Öğrencilere kihon (temel karate teknikleri), kata ve kumiteden oluşan karate eğitimi verilecektir. Bu eğitim sırasında ek olarak fiziksel egzersiz, odaklanma, zihinsel konsantrasyon eğitimleri de verilecektir.

BAŞARI DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ: %10 Teorik, %90 Uygulama Sınavı. Devam zorunluluğu vardır.

DERSİN TANIMLANDIĞI DÖNEMLER: I. ve II. Dönemi içermektedir.

DERSİN İŞLENECEĞİ YER:BESYO Kapalı Spor Salonu

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI (İHA-MODEL UÇAK-DRONE)

Ayağınız Yerde Aklınız Havada Olsun

Prof. Dr. Metin ATAMBAY

e.postaAtambay@hotmail.com

0533 362 8658

AMAÇ: Bu ders radyo kontrollü, otonom veya serbest uçuş yapan insansız hava araçları konusunda genel bilgi kazandırmak, katılımcıların ilgi düzeyine göre model inşaası, pilotaj becerileri kazandırmak, katılımcılarla kurulacak bir takımla en az bir ulusal yarışmaya katılmak amacıyla açılmıştır.

HEDEFLER: Katılımcıların ilgi ve beceri düzeyine göre farklılık gösterecek hedefler ders sırasında belirlenecektir.

DERSİN KAZANIMLARI: Bu ders sonunda matematik fizik kimya bilgilerinin gerçek hayatta ne kadar işe yaradığı anlaşılacak, basit aerodinamik kurallar öğrenilecek, el becerisi kazandıran bir çok uygulama sayesinde tornavida, pense gibi basit aletler yanında ustalık gerektiren alet ve makinaların kullanımı öğrenilecek, ekip çalışması deneyimi kazanılacaktır.

DERSİN İŞLENİŞ YÖNTEMİ: Ders uygulamalı olarak atölyede ve uçuş pistinde yapılacaktır. Gerekli teorik bilgiler uygulama sırasında yeri geldiğinde verilecektir.

BAŞARI DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ: Ödev ve sınav olmayacaktır. Derse katılım, ilgi, tavır ve davranışlar değerlendirilecektir. Başarı değil başarıya ulaşmak için yapılanlar belirleyici olacaktır.

DERSİN TANIMLANDIĞI DÖNEMLER:I ve II. Dönemi içermektedir.

DERSİN İŞLENECEĞİ YER: Radyo kontrollü model Uçak Topluluğu Atölyesi ve İnönü Üniversitesi Model Uçak Pisti.

FOTOĞRAFÇILIK

Prof.Dr.Emin KAYA

E-posta: emin.kaya@inonu.edu.tr

Gsm :0532 413 64 47DERSİN AMAÇ VE HEDEFLERİ:Tıp Fakültesi öğrencilerinin seçmeli ders olarak fotoğrafçılık eğitimini tercih ettiklerinde; farklı bir bakış açısı kazandırmak, zihinsel ve bedensel gelişimlerine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.

DERSİN KAZANIMLARI:Fotoğrafçılık teorik ve pratik uygulama dersleri ile öğrencilere tıp fakültesi dersleri ve pratik uygulamalarının tıp dışı farklı disiplinlerin uygulamalarını kıyaslamaları ve yaşam ve sanata dair farklı bakış açıları kazandırmak. Her iki alandan edinilen kazanımların bakış açısı ile yeni yorumlar elde edebilmek

DERSİN İŞLENİŞ YÖNTEMİ: Eğitim öğretim üyesi tarafından temel olan bilgiler teorik ders şeklinde verilecek olup pratik uygulamalar öğrenciler ile beraber interaktif ve gereğinde saha uygulaması şeklinde yapılması planlanmıştır.

BAŞARI DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ: Öğrencilerin bir konuyu fotoğraf ile anlatmaları (sunum) istenecek ve başarılı olup olmadığına karar verilecektir. Devam zorunluluğu vardır.

DERSİN TANIMLANDIĞI DÖNEMLER: I ve II. Dönemi içermektedir.

DERSİN İŞLENECEĞİ YER: İç Hastalıkları A.D. Toplantı Salonu

MÜZİK VE SAĞLIK (Tıp ve Müzik)

Yrd. Doç. Dr. Betül KARAGÖZ

E-posta: betul.karagoz@inonu.edu.tr

0505 457 6915

DERSİN AMAÇ VE HEDEFLERİ: Bu dersin amacı, müzik ve tıp alanındaki çalışmalar hakkında bilgi sahibi olmaktır. Evrensel bir dil olan müziğin kültürel özelliklerinin yanı sıra sağlık üzerine yansımalarının irdelenmesi amaçlanmıştır. Öğrencilerin müziğin tedavi amaçlı kullanımı ve sağlık üzerindeki etkileri, müzikoterapinin tanımı ve uygulama safhaları, müzikal yöntemler, terapötik öneriler ve uygulama çalışmaları ile müzikle tedavi yöntemlerini ve müziğin sağlık üzerindeki önemini kavramaları hedeflenmektedir.

DERSİN KAZANIMLARI: Disiplinlerarası yaklaşımın temel alındığı bu derste, öğrencilerin öncelikle Türk ve Dünya müziklerini tanımaları ve sağlık alanında kullanılan türler hakkında bilgi sahibi olmaları, müzik ve sağlık konuları üzerine teorik ve uygulama çalışmaları ile öğrencilerin hastane ortamında müziğin kullanım alanları ve yapılan çalışmalara aktif olarak katılımlarıyla sanata dair güncel tıp mantığı içerisinde tamamlayıcı tedavi yöntemlerinden biri olarak görülen müziğin insan sağlığı üzerindeki önemini kavramaları bu dersin öğrenme çıktıları arasında yer almaktadır.DERSİN İŞLENİŞ YÖNTEMLERİ: İnteraktif eğitim yöntemi. (Teori + Uygulama)

BAŞARI DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ: %40 Ödev, %60 Sunum. Devam zorunluluğu vardır.

DERSİN TANIMLANDIĞI DÖNEMLER: 1. ve 2. dönemleri içermektedir.

DERSİN İŞLENECEĞİ YER:Tıp Fakültesi Amfi 2

SAĞLIKLI YAŞAM VE EGZERSİZ

Yrd. Doç. Dr. Faruk AKÇINAR

E-posta: faruk.akcinar@inonu.edu

Gsm: 0505 450 5094
DERSİN AMAÇ VE HEDEFLERİ: Öğrencilere doğru egzersiz uygulamaları ile bedensel aktivitelere katılımlarının sağlanarak organizmanın sağlıklı bir şekilde çalışması ve bu yolla ruhsal, bedensel ve sosyal sağlığa katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.

DERSİN KAZANIMLARI: Organizmanın en ihtiyaçlarından olan hareket etme ihtiyacının karşılanması. Egzersizin faydaları hakkında farkındalıkların artması. Artan bedensel performanslarıyla birlikte iş yapabilme kapasitelerinin artması. Egzersiz yoluyla akademik faaliyetlerdeki motivasyonlarının arttırılması.

DERSİN İŞLENİŞ YÖNTEMİ: Ders teorik ve pratik uygulamaları içermektedir. Pratik uygulamalar ağırlıkta olduğundan saha uygulamaları dersin temelini oluşturacaktır. Derse aktif katılım gerçekleşeceğinden tüm öğrenciler ortak hareket edeceklerdir.

BAŞARI DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ: Öğrencilerin öğrendikleri teorik ve pratik bilgileri tek başlarına spor ortamlarında uygulayabilme becerileri değerlendirilecektir.

DERSİN TANIMLANDIĞI DÖNEMLER: Güz ve Bahar yarı yılını içermektedir.

DERSİN İŞLENECEĞİ YER: Spor Bilimleri Fakültesi derslikleri ve spor salonları ve sportif faaliyetlerin yapıldığı mekanlar.

PROGRAMLAMA VE ROBOTİK UYGULAMALAR

Okt. Dr. Fatih Mehmet AVCU

E-posta: fatihavcu@gmail.com

0542 434 6295

DERSİN AMAÇ VE HEDEFLERİ: Tıp Fakültesi öğrencilerinin seçmeli ders olarak açılan dersimiz öğrencilere kodlamayı öğretmek ve dış ortamdan alınan sayısal verileri bilgisayar üzerinde işlemek ayrıca bilgisayar üzerinde ürettikleri verileri dış ortama uygulamak böylece analitik düşünce ve problem çözme becerilerini geliştirmek amaçlanmaktadır. Öğrenciler ansi-c programlama dilini temel düzeyde öğrendikten sonra, arduino işlemci üzerinde gömülü sistemler örnek uygulamalar yapacaklardır.

DERSİN KAZANIMLARI: Bu derslerde, öğrencilere tıp fakültesi dışında farklı disiplinlerdeki öğretim elemanlarıyla ve teorik-uygulama atölyelerini tanımaları ile çalışma prensipleri hakkında bilgiye sahip olarak, yaşama ve sanata dair farklı bakış açıları kazanarak analitik dünya görüşüne sahip olmaları istenmektedir.

DERSİN İŞLENİŞ YÖNTEMİ: Öğretim elemanı ve öğrencilerin bu derslerde interaktif olarak eğitim yöntemi uygulanmaktadır.

BAŞARI DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ: %25 Ödev, %25 Sunum, %50 Sınav. Devam zorunluluğu vardır.

DERSİN TANIMLANDIĞI DÖNEMLER: I ve II. Dönemi içermektedir.

DERSİN İŞLENECEĞİ YER:Tıp Fak. Dekanlık binası OTD-7

MESLEKİ İNGİLİZCE

Prof.Dr.WafaaGadalla

E-posta :wafaagadallah@yahoo.com

Gsm : 05511483725DERSİN AMAÇ VE HEDEFLERİ : Tıpı bir dilde incelemek birçok avantaja sahibtir , Tıp’ı hızla büyüyen bir bilim dalıdır , bu nedenle herhangi bir doktor internetten dergi veya metin kitaplar gibi ingilizce dil kaynaklarına kolayca erişerek tıbbi gelişmenin ilerlemesini takip edebilir .
DERSİN KAZANIMLARI : ingilizce teorik ve pratik dersleriyle internetten tıbbi makaleleri nasil indirelebilir , powerpoint sonumu nasil yapılır ve tıbbi websiteleri nasıl aranılır gibi kazanımlarımız var .
DERSİN İŞLENİŞ YÖNTEMİ:bilgiler teorik ders şeklinde verelecek olup ogrencilerle interaktif bir şekilde yapılması planlamıştır . power point sonumlarla ve anlatan fotoğraflar gibidir.
BAŞARI DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ :öğrencilerden repor istenecek ve başarılı olup olmadiğını karar verilecektir . devam zorunluğu vardır .

DERSİN TANIMLANDIĞI DÖNEMLER :1 ve 2. Dönem, quizler ve yılsonunda final sınavı.
DERSİN İŞLENECEĞI YER :TıpFak Dekanlık Binası OTD-2

SİNEMA VE TIP

Prof.Dr.Ramazan KUTLU

ramazan.kutlu@inonu.edu.tr
DERSIN AMACI: Seçilmişyerliveyabancıfilmlerde tıp, hekimveçeşitlitıbbikonularınişlenişşekillerininincelenmesi
DERSIN ÖĞRENIM KAZANIMLARI:

  1. Tıp eğitimindeçeşitlifilmlerinkullanımamaçlarınınkavranılması

  2. Öğrencininnadirenkarşılaşabileceğiteorikolarakbildiğiçeşitlihastalıkvesemptomlarıgözlemleyebilme

  3. Tıptahastalıklarınsosyal, psikolojik, etikvebiyolojiksüreçlerinrolünükavrayabilme

  4. Hasta-hekimilişkilerinintoplumsalkarşılıklarınıdeğerlendirilebilme

DERSİN İŞLENİŞ YÖNTEMİ: Öğrencilerin bu derslerde aktif katılımı beklenmekte ve interaktif olarak eğitim yöntemi uygulanmaktadır. Dersler her hafta önceden seçilen, sınıfça beraber izlenen film üzerinden yapılmaktadır.

BAŞARI DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ: %25 Ödev, %25 Sunum, %50 Sınav. Devam zorunluluğu vardır.

DERSİN TANIMLANDIĞI DÖNEMLER: I-II. Dönemleri içermektedir.

DERSİN İŞLENECEĞİ YER: Karaciğer Nakli Enstitüsü zemin kat (-1) eğitim salonu.

DERSIN FACEBOOK SAYFASI: https://www.facebook.com/profile.php?id=100015793389548
DERSIN TWITTER SAYFASI: https://twitter.com/inonumfc
KAYNAKLAR:Alexander M, Lenahan P, Pavlov A. Cinemeducation: Using film and other visual media in graduate and medical education. Radcliffe Publishing, London, 2012.


Brown B. SinematografiKuramveUygulama. Çevirmen: SelçukTaylaner. HilYayın, İstanbul, 2014

Canikligil İ. Dijital Video ileSinema. Alfa Yayınları, Yenilenmiş 1. Baskı, İstanbul, 2014

Teksoy R. RekinTeksoy'unSinemaTarihi (I ve II. Cilt). OğlakYayınları, İstanbul, 2009Ostherr K. Medical Visions: Producing the patient through film, television and imaging technologies. Oxford University Press, USA, 2013.


Yüklə 149,4 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə