T. C. Yakutiye kaymakamliğI İLÇe miLLİ EĞİTİm müDÜRLÜĞÜ aliravi İlkokulu


Kaloriferci, kalorifer dairesi ve tesisleri ile ilgili hizmetleri yaparYüklə 0,77 Mb.
səhifə7/7
tarix09.01.2022
ölçüsü0,77 Mb.
#96792
1   2   3   4   5   6   7
Kaloriferci, kalorifer dairesi ve tesisleri ile ilgili hizmetleri yapar.

Kaloriferin kullanılmadığı zamanlarda okul yönetimince verilecek işleri yapar.


Okul/kurum Rehberlik HizmetleriMevcut Kapasite

Mevcut Kapasite Kullanımı ve Performans

Psikolojik Danışman Norm Sayısı

Görev Yapan Psikolojik Danışman Sayısı

İhtiyaç Duyulan Psikolojik Danışman Sayısı

Görüşme Odası Sayısı

Danışmanlık Hizmeti Alan

Rehberlik Hizmetleri İle İlgili Düzenlenen Eğitim/Paylaşım Toplantısı Vb. Faaliyet Sayısı

Öğrenci Sayısı

Öğretmen Sayısı

Veli Sayısı

Öğretmenlere Yönelik

Öğrencilere Yönelik

Velilere Yönelik


111

1


1

1


0

0

317

17

280

5

8

1132111

İnsan Kaynakları Bilgi Tablosu

ALİRAVİ İLKOKULU İNSAN KAYNAKLARI DAĞILIMI VE BİLGİSİÖĞRETMEN İHTİYAÇ DURUMU VE DAĞILIMI

ÖĞRETMEN MESLEKİ GELİŞİM DÜZEYİ

 

 

 

 

 

 

 

KADRO

DURUMU


EĞİTİM

DURUMU


HİZMET İÇİ

EĞİTİM


 

 

Sıra no

Adı soyadı

Görev

Branş

Kıdem

Okuldaki kıdemi

Normu var mı?

Mevcut(Kadrolu)

İhtiyaç

Ön lisans

Lisans

Yüksek lisans

Geçmiş yıllar da aldığı HİE saati toplamı ortalaması

Son yılki hie süresi

Aldığı ödüller ve cezalar

Yaptığı bilimsel
Çalış malar ve kitaplar

 1

M.Lütfi KARACA

 MÜDÜR

Din K.ve A.B.

 14

 1

 VAR

KADROLU

  -

 

 X

 

 

 10 GÜN

 Teşekkür

Başarı Belgesi

Takdir


  -

 2

M.Yasin KALAYCIOĞLU

 MÜDRÜ YARD.

 SINIF ÖĞRT.

 12

 2

VAR

KADROLU

  -

 

X

 

 

 5 gün

 Teşekkür

Aylıkla ÖdülTakdir-Başarı Belgesi

  -

3

ATİLA ŞAHİNER

ÖĞRETMEN

SINIF ÖĞRT.

14

7

VAR

KADROLU

  -X
6 gün
  -

4

AYHAN PALA

ÖĞRETMEN

 SINIF ÖĞRT.

29

2

VAR

KADROLU

  -
X1 gün

Aylıkla Ödül


  -

5

Gülsen HAN

ÖĞRETMEN

 SINIF ÖĞRT.

35

26

VAR

KADROLU

  -
X5 gün

Aylıkla Ödül

  -

6

Haluk ALAEDDNOĞLU

ÖĞRETMEN

Sınıf Öğrt

15

2

VAR

KADROLU

  -
X1 gün
  -

7

HÜLYA TURGUT

ÖĞRETMEN

 SINIF ÖĞRT.

17

2

VAR

KADROLU

  -
X10 gün

Aylıkla Ödül

  -

8

İBRAHİM ÇELEBİ  

ÖĞRETMEN

Sınıf Öğrt.

14

2

VAR

KADROLU

  -
X6 gün
  -

9

MUHAMMET PAPATYA

ÖĞRETMEN

 SINIF ÖĞRT.

26

3

VAR

KADROLU

  -
X1 gün

Teşekkür

  -

10

M.Zeki YAKUT

ÖĞRETMEN

 SINIF ÖĞRT.

13

2

VAR

KADROLU

  -
X5 gün

 Teşekkür

Aylıkla Ödül
  -

12

Nurseba ÖZTÜRK

ÖĞRETMEN

Okul Önc. Öğrt.

3

1

VAR

KADROLU

  -
X12 gün
  -

13

Ömer YILDIZ

ÖĞRETMEN

 SINIF ÖĞRT.

17

2

VAR

KADROLU

  -
X

  -

14

Özlem ÜST

ÖĞRETMEN

 SINIF ÖĞRT.

22

11

VAR

KADROLU

  -
X7 gün
  -

15

Sevinç ATEŞ ÖZDEMİR 

ÖĞRETMEN

Sınıf Öğrt.

3

1

VAR

KADROLU

  -
X4 gün
  -

16

Songül GÜRBÜZ

ÖĞRETMEN

Sınıf Öğrt.

11

10

VAR

KADROLU

  -
X1 gün
  -

17

Tolga DİRİBAŞ

ÖĞRETMEN

Sınıf Öğrt.

15

2

VAR

KADROLU

  -
X1 gün
  -

18

ZEYNEP SAKAOĞLU 

ÖĞRETMEN

  İng. ÖĞRT.

1 4

 1

VAR

KADROLU

  -

 

X

 

 

 2 gün
-

5.3 Teknolojik Düzey

Okulumuzda Bt sınıfı bulunmamaktadır. Her sınıfta Projeksiyon cihazı vardır, dersler de bu cihazlardan faydalanılmaktadır. Yine sınıflarda tv mevcuttur.Okulumuzda yazışmalar e-evrak modülü ile yapılmakta olup kâğıt kullanımı azdır.İleriki yıllarda okul içi bazı yazışmalarında elektronik ortamda yapılması planlanmaktadır.Okul/Kurumun Teknolojik Altyapısı:

Araç-Gereçler


2012

2013

2014

İhtiyaç


Bilgisayar18

18

21

-

Yazıcı

2

4

4

-

Tarayıcı

1

1

1

-

Tepegöz

2

2

2

-

Projeksiyon

4

7

12

1

Televizyon

5

7

8

-

İnternet bağlantısı

2

2

2

-

Fen Laboratuvarı

-

-

-

1

Bilgisayar Lab.

1

-

-

-

Fax

1

1

1

1

Video

1

1

1

-

DVD Player

1

1

1

-

Fotograf makinası

1

2

2

-

Kamera

1

1

1

-

Okul/kurumun İnternet sitesi

1

1

1

-

Personel/ e-mail adresi oranı

%100

%100

%100

%100

Okul/Kurumun Fiziki AltyapısıFiziki Mekan


Var

Yok

Adedi

İhtiyaç

Açıklama


Öğretmenler Odası


X
1Ekipman Odası
X
1
Kütüphane

X
1Rehberlik Servisi

X
1Resim Odası
X
1
Müzik Odası
X
1
Çok Amaçlı Salon
X
1
Bilgisayar Laboratuarı
X


Spor Salonu
X
1
Otopark
X


Spor Alanları
X
1
Kantin
X
1
Fen Bilgisi Laboratuvarı
X
1
Depo

X
1Yönetici Odaları

X
2Arşiv
X
1
Destek Eğitim Odası

X
15.4 Mali Kaynaklar

Okulumuzun okul aile birliği (bağış) geliri ve anasınıfı aidatından başka herhangi bir geliri yoktur. Elektrik. Su, Telefon ve Doğalgaz giderleri Milli Eğitim Müdürlüğümüzce karşılanmaktadır.İleriki yıllarda yapılacak proje çalışmaları(atık kağıt) ile ayni yardım sağlanılması düşünülmektedir.Okulda kâğıt israfının önlenmesi için dökümanların elektronik ortamda alınması düşünülmektedir.Okulda elektrik,su ve telefon sarfiyatı azaltılacaktır.Kişisel telefonlar kullanılarak ücretsiz tarifelerden yararlanılacak ve telefon gideri azaltılacaktır.Okul/Kurum Kaynak Tablosu:

Kaynaklar

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Genel Bütçe

-

-

-

-

-

-

Okul Aile Birliği

10,433

10,500

10,500

10,500

10,500

10,500

Özel İdare

-

-

-

-

-

-

Kira Gelirleri

-

-

-

-

-

-

Döner Sermaye

-

-

-

-

-

-

Vakıf ve Dernekler

-

-

-

-

-

-

Dış Kaynak/Projeler

-

-

-

-

-

-

Diğer (Atık kağıt)

-

-

250

300

400

500

TOPLAM

10,433

10,500

10,750

10,800

10,900

11,000

Okul/Kurum Gelir-Gider Tablosu:


YILLAR

2011

2012

2013

HARCAMA KALEMLERİ

GELİR

GİDER

GELİR

GİDER

GELİR

GİDER

Temizlik

 

 

  

 

  

 

  

 5.469 TL 

 

  

 

  

6.450 TL

 

 

  

 

  

6.433 TL

 

 

  

 

  

Küçük onarım

Bilgisayar harcamaları

Büro makinaları harc.

Telefon

Yemek

Sosyal faaliyetler

Kırtasiye

Vergi harç vs

GENEL
3.206 TL
3.196 TL
3.095 TL


5.5 İstatistikî Veriler

Öğrencilere İlişkin Bilgiler:

Karşılaştırmalı Öğretmen/Öğrenci Durumu


ÖĞREMEN

ÖĞRENCİ

OKUL

İL

TÜRKİYE

Toplam öğretmen sayısı

Öğrenci sayısı

Toplam öğrenci sayısı

Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı

Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı

Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı

Kız

Erkek

15


157

160

317

21

15

20Öğrenci Sayısına İlişkin Bilgiler
2012

2013

2014
Kız

Erkek

Kız

Erkek

Kız

Erkek

Öğrenci Sayısı

98

76

199

207

157

146

Toplam Öğrenci Sayısı

174

406

303Yıllara Göre Ortalama Sınıf Mevcutları

Yıllara Göre Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı

2012

2013

2014

2012

2013

2014

19

15

21

19

15

21


Yıllara Göre Mezun Olan Öğrenci Oranı
2012

2013

2014

Bölüm Adı

Öğrenci

Sayısı


Mezun

Sayısı


Öğrenci

Sayısı


Mezun

Sayısı


Öğrenci

Sayısı


Mezun

Sayısı


İlkokul 4-5.sınıf

20

20

81

81

71

71Öğrencilerin PYBS Başarılarına İlişkin Bilgiler2012

2013

2014

Sınava Giren Toplam Öğrenci Sayısı ( Kız +Erkek )

10

-

-

Kazanan öğrenci sayısı

0

-

-

Genel Başarı Oranı ( % )

%0

-

-Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Sayısı

Öğretim Yılı

Toplam Öğrenci Sayısı

Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Sayısı

2011-2012

174

0

2012-2013

406

9

2013-2014

303

8Devamsızlık Nedeni İle Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Sayısı

Öğretim Yılı

Toplam Öğrenci Sayısı

Devamsızlıktan Dolayı Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Sayısı

2011-2012

174

0

2012-2013

406

9

2013-2014

303

8Ödül ve Cezalar
2012

2013

2014Öğrenci Sayısı

Öğrenci Sayısı

Öğrenci Sayısı

Onur Belgesi Alan Öğrenci Sayısı

-

-

3

Teşekkür Belgesi Alan Öğrenci Sayısı

18

16

-

Takdir Belgesi Alan Öğrenci Say

11

14

-

Disiplin Cezası Alan Öğrenci Sayısı

-

-

-
2013-2014 Yılı Öğrenci Ders Başarı Durumu (İlkokul):

Dersler

4. Sınıf

OrtalamasıTürkçe

3,6

Matematik

3,5

Fen ve Teknoloji

4,00

Sosyal Bilgiler

3,8

Yabancı Dil

4,00

Din K.

3,6

Görsel S.

4,7

Müzik

4,5

Beden E.

4,8

Trafik G.

4,1

Yerleşim Alanı ve Derslikler


YERLEŞİM

Toplam Alan (m2)

Bina Alanı (m2)

Bahçe alanı (m2)

1800

466

1334
Sosyal Alanlar

Tesisin adı

Kapasitesi (Kişi Sayısı)

Alanı

Spor Salonu

YOK


Spor Tesisleri

Tesisin adı

Kapasitesi (Kişi Sayısı)

Alanı

Basketbol Alanı

10

Açık

Futbol Sahası

X
Kapalı Spor Salonu

YOK

6. Çevre Analizi

6.1 PEST (Politik-Yasal, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik, Ekolojik, Etik) Analizi

Okul/kurumun aşağıda yer alan değişkenler açısında değerlendirilmesi yapılmalıdır. Değişkenler ile ilgili açıklamalar II. Bölümde yer almaktadır.

Politik ve yasal etmenler


Ekonomik çevre değişkenleri

Okulumuz MEB Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği doğrultusunda yönetilmektedir.Kurul ve komisyonlar çalışmalarını bu kapsamda yürütmektedirler.

Okulumuzun bulunduğu çevrenin gelir durumu zayıftır.İş olanağı azdır.Çevreden kaynaklanan bazı sorunlar mevcuttur.Sosyal-kültürel çevre değişkenleri


Teknolojik çevre değişkenleri

Bireysel başarı göstererek başarılı olan öğrencilerimiz mevcuttur.Boşanma olayı fazladır.Sürekli göç alıp verme vardır.Nüfus düşmektedir.Beslenme alışkanlıkları iyi değildir.Evinde bilgisayar olan öğrenci sayısı azdır. Bilgisayar okur yazarı olan aile sayısı düşüktür.Okulun internet olanakları mevcuttur.Ekolojik ve doğal çevre değişkenleri

Etik ve ahlaksal değişkenler

Çevrede kentsel dönüşümden dolayı harabe ve yıkılmış evler mevcuttur. Çevre ve görüntü kirliliği oluşturmaktadır.
Sözlü uygulamalar baskındır.Örf,adet ve geleneklere bağılık söz konusudur.

6.2 Üst Politika Belgeleri

MEB 2015-2019 Stratejik Planı,

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Stratejik Planları,

İl Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı,

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı,

Özel İdare ve varsa Belediye Stratejik Planları

.9. Kalkınma Planı

 Orta Vadeli Program

 AB Müktesebatına Uyum Programı

 TUBİTAK Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Raporu

 MEB Sürekli Kurum Geliştirme Projesi, TÜSSİDE Sonuç

Raporu


 Bilgi Toplumu Stratejisi

 Millî Eğitim Strateji Belgesi

 Hayatboyu Öğrenme Strateji Belgesi

 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

 Stratejik Plan Hazırlama Yönetmeliği

 Kamu Kurum ve Kuruluşları İçin Stratejik Planlama

Kılavuzu DPT

 MEB Stratejik Plan Hazırlık Programı

 MEB Stratejik Plan Durum Analizi Raporu

 Hükümet Programı

 62. Hükümet Eylem Planı

 MEB Bütçe Raporu

 Bakanlık ve İl MEM Stratejik Planları

 Millî eğitim ile ilgili mevzuat7. GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) AnaliziGÜÇLÜ YÖNLER

ZAYIF YÖNLER
 • Okul personelinin uyumlu çalışması,

 • Genel olarak genç ve istekli kadronun olması

 • Sosyal faaliyetlerdeki başarılar

 • Okulumuzdan çeşitli mevkilerde olan üst düzey yetkililerin çıkması

 • Genel memnuniyet,

 • Risk faktörlerini ortadan kaldırma çabası,

 • Çevrenin kaliteli okul olma yolundaki gayret

 • Okulumuza talebin fazla olması,

 • Kurum içi iletişim kanallarının açık olması

 • Kendini geliştiren, gelişime açık ve teknolojiyi kullanan öğretmenin olması

 • Okulumuzun anasınıfı olması,

 • Merkezi bir yerde olması,
 • Öğrenci sirkülasyonunun çok olması,

 • Başarılı öğrencileri okulda tutamama(Beyin Göçü)

 • Okula gelen öğrenci profili,

 • Velinin katılım eksikliği ve veli-öğrenci işbirliğinin zayıflığı,

 • Spor salonu, çok amaçlı salon, kantin olmaması,

 • Bina yetersizliği,

 • Ödenek yetersizliği,

 • Yeni yapılan binalardan fazla öğrenci alınamaması,
FIRSATLAR

TEHDİTLER

1-Okulumuzdan mezun milletvekilleri ve önemli şahsiyetlerin bulunması,

2-Köklü bir mazimizin olması,

3-İl Halk Kütüphanesine yakın olması,

4-Eğitim Fakültesine yakın olması,

5-Kadrosunun uyumlu çalışması,


1-Velilerin tam desteğinin alınamaması

2-Başarılı öğrencilerin okulumuzdan ayrılması,

3-Çevre düzenlemesinin iyi olmaması,

4-Binanın yetersiz olması,

5-Maddi desteğin azlığı,

6-Veli bilinçsizliği,

7-Aile vakaları,


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

GELECEĞE YÖNELİM

8. Misyon, Vizyon, Temel Değerler

MİSYONUMUZ

Biz bütün öğrencilerin öğrenmelerini sağlamak,onların bilgili,becerili ve kendine güvenen bireyler olarak yetişmelerine fırsat tanımak ve onlara 21. yüzyılın gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek beceriler kazandırmak için varız.

Kendisine güvenen,kendini yenileyen,sorumluluklarını bilen ve yerine getiren yönetim, öğretmen,öğrenci ve veli tablosunun oluşturulması.


VİZYONUMUZ

Öğrenmenin temel ihtiyaç kabul edildiği, öğrenciye öğrenme için her türlü fırsatın verildiği, hem öğretenler hem de öğrenenlerin birbirlerinin öğrenmesine ve birbirlerinin gelişimine yardımcı olduğu, çalışanların gerekenleri yaparken kendilerinden emin olduğu herkesin her gün daha iyiye ulaşmak için çalıştığı bir okul olmak.
TEMEL DEĞERLERİMİZ

Katılımcılık, şeffaflık ve eşitlik temel değerlerimizdir.İnanıyoruz ki ...

Biz, birbirimize ve kendimize güveni­riz. Öğrencilerimize bir birey olarak saygı duyar onları koruyup gözetiriz.İnanıyoruz ki ...

İyi bir eğitim öğrenciler arasındaki bütünleşme kadar çeşitliliği de gerektirir. Farklılıklarımızın bilincindeyiz ve bunların birer zenginlik kaynağı olduğuna inanı­yoruz. Birbirimizi anlıyor, farklılıkları ve görüş ayrılıklarını bir zenginlik olarak kabul ediyoruz.

İnanıyoruz ki ...

Biz, sürekli olarak yeni öğrenme biçimlerine kendimizi adapte edecek beceriler geliştiririz. Aynı zamanda değişim ihtiyacı ile geçmiş değerlerimiz arasındaki dengeyi de koruruz. Değişim mükem­meliyete ulaşmada bize cesaret kazandırır, geçmiş deneyimlerimiz ise değişimi göze almamıza yardım eder.

Farkındayız ki ...

Biz farklıyız. Yetenekli, enerjik, coşkulu ve üretkeniz.
9. Temalar, Amaçlar, Hedefler, Performans Göstergeleri, Faaliyet/Projeler ve Stratejiler

STRATEJİLER

Strateji 1.1.1. Örgün öğretim dışında kalan öğrencilerin tespitini yapılması.

Strateji 1.1.2. Örgün öğretim dışında kalanların tespiti amacıyla eğitim öğretim yılı başında izleme komitesinin oluşturulması.

Strateji 1.1.3. Risk grubundaki öğrencilerin belirlenmesi

Strateji 1.1.4. Eğitim ve öğretimde farklı yöntemleri kullanarak çevresel farklılıklardan doğan erişime olumsuz etkiyi kaldırılması.

FAALİYETLER

 1. Okullar açıldıktan sonra kayıt olmayan/gelmeyen tüm öğrencilerin listesinin çıkarılması,

 2. E-Okul verileriyle okula kayıt olan öğrencileri karşılaştırarak kayıt olmayan öğrencilerin listesinin oluşturulup ilgili birimlere gönderilmesi.

 3. Okulda kayıt izleme komisyonu oluşturulması

 4. Gruplarla ilgili saha araştırmasının yapılması

 5. Bölgesel farklılıkları ortadan kaldırmak için il düzeyinde problemlerin belirlenerek önceliklendirilmesi amacıyla tüm tarafların katılımının sağlandığı bir çalıştayın yapılarak sonuç raporunun hazırlanması


STRATEJİLER

Strateji 1.2.1. Okul dışı rehberlik ve danışmanlık sistemini geliştirme.

Strateji 1.2.2. Hedef kitleyi sunulan öğrenme fırsatlarından haberdar etmek.

Strateji 1.2.3. 4.sınıfı bitiren öğrencileri izleme sistemini geliştirme.

FAALİYETLER

 1. Rehberlik ve danışmanlık konusunda öğretmenlere okul içi hizmet içi eğitim programlarının yapılması

 2. Okullaşma ile ilgili medya ve sosyal ağlar kullanarak farkındalık oluşturulması

 3. Mezun izleme ile ilgili olarak ilgili web portalları oluşturularak etkin bir şekilde kullanılması

 4. Hayırsever, stk vb. kişilerle görüşmeler yapılarak maddi yetersizlik nedeni ile okula davam edemeyen öğrencilere destek sağlamakk

 5. Bir üst öğrenime geçişteki Rehberlik ve yönlendirme faaliyetlerinin sayısının artırılması

 6. İhtiyaç sahibi öğrencilere şartlı nakit desteğinin yeterli düzeye çıkarılması için çalışma yapılması.

 7. Eğitime kazandırılan çocukların devamlarının izlenmesi.

 8. Çalışan çocukların tespitinin yapılarak aileler ile görüşülmesi.
STRATEJİLER

 1. Ölçme değerlendirme sistemi sonucunda oluşturulan istatistiki verilerden yola çıkarak müfredat ve içerik taraması yapılarak eksiklerin tespiti ve rehabilite çalışmaları
FAALİYETLER

 1. Proje yarışmalarına etkin katılımın teşvik edilmesi

 2. Rehberlik faaliyetlerinin artırılması

 3. Yönlendirme ve tanıtım çalışmaları

 4. Sosyal ve kültürel faaliyetlerin teşvik edilmesi

 5. Fiziki yapılarda yapım aşamasında teknoloji ve kaliteye dikkat edilmesiSTRATEJİLER

  1. Kurumlar arasında ortak projelerin yaygınlaştırılması.

 1. İl milli eğitim müdürlüğü ar-ge birimindeki yetişmiş personelce okul personeline danışmanlık hizmeti yapılması için iletişim sağlanması.

 2. Öğrencilerinin proje kapsamına velileri ile birlikte dâhil edilmesi.

 3. Okul Aile Birliği ve ya sponsorlar vasıtası ile sosyo-ekonomik düzeyi düşük ailelere –öğrencilere yardımcı olunması.

 4. Öğrenci velilerinin projeyelere dâhil edilmesi.

FAALİYETLER

  1. Proje çalışmalarının desteklenmesi

  2. Yabancı dil eğitimi konusunda eğiticilerin hizmetiçi eğitimlerle desteklenmesi
STRATEJİLER

Strateji 3.1.1. Bağışların uygun organize edilmesiyle hedeflere ulaşılması sağlanacak stratejiler belirlenmesi.

FAALİYETLER

 1. Hizmetiçi eğitim faaliyetleri ile beşeri kaynakların desteklenmesi

 2. Fizibilite çalışmaları yapılarak kaynakların doğru ve zamanında kullanılması.

 3. Okuldaki tasarruf tedbirlerinin etkin uygulanması

 4. AB hibe projelerinden etkin biçimde istifade edilmesi ,


STRATEJİLER

Strateji 3.2.1. Fiziki alt yapının geliştirilmesi konusunda tüm paydaşların istekliliğinin sağlanması.

FAALİYETLER

 1. Okulumuzdan mezun ve Hayırsever desteğinin sağlanması için gerekli girişimlerin yapılması

 2. Gelecekteki öğrenci yoğunluğunun dikkate alınarak planlama çalışmalarına özen gösterilmesi


STRATEJİLER

Strateji 3.3.1. Sorunların aşılmasında sürekli ve etkili bir personel eğitim politikası oluşturulması.

FAALİYETLER

 1. Hizmetiçi eğitimlerle personelin kendilerini geliştirme fırsatları bulması

 2. Etkin bir paydaş analizi ve değerlendirmesi yapılması

 3. Kurum içi ve kurum dışı görüşlerin dikkate alınarak yerel çözümler ve politikalar üretilmesi


STRATEJİLER

Strateji 3.4.1. Amaç ve hedeflere ulaşmak için işbirlikleri geliştirilmelidir.

Strateji 3.4.2. Diğer sivil toplum kuruluşları ile ilişkiler geliştirilmelidir.FAALİYETLER

 1. Etkin bilgi paylaşım sistemlerinin kullanılması

 2. Kurum içi mail/sms ve diğer teknoloji ağlarının oluşturulmasıTEMA, STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER TABLOSU


TEMA

STRATEJİK AMAÇ

STRATEJİK HEDEFLER

Eğitime ve öğretime erişim


Bireylerin sosyal, zihinsel, duygusal ve fiziksel gelişimine katkı sağlayan ve her bireyin en temel hakkı olan eğitime; bireylerin ekonomik, sosyal, kültürel, demografik farklılıkları ve dezavantajlarından etkilenmeksizin eşit ve adil şartlar altında katılım ve tamamlamalarına imkân ve ortam sağlamak.


Okulumuzun tüm sınıflarında başta dezavantajlı öğrenciler olmak üzere tüm öğrencilerin fırsat eşitliği sağlanarak eğitim ve öğretime katılımının artırılması.


Tüm sınıflarda başta dezavantajlı öğrenciler olmak üzere tüm öğrencileri okula özendirerek okul terklerini ve sınıf tekrarlarını azaltmak.TEMA

STRATEJİK AMAÇ

STRATEJİK HEDEFLER

Eğitim ve öğretimde kalitenin artırılması


Eğitim Öğretim süreçlerinde; yetkin, girişimci, yenilikçi yaratıcı ve evrensel ölçütlerde bilgi, beceri, tutum ve davranışlar kazandırılan, iletişime açık, özgüveni ve sorumluluk bilinci yüksek, sağlıklı bireyler yetiştirmek.


Plan dönemi sonuna kadar, öğrenci başarısını artırmak.

Eğitimde yenilikçi yaklaşımlar kullanarak öğrencilerin öğrenme yeterliliklerinin(yabancı dil vs.) geliştirilmesine olanak sağlamak ve öğretmen ve öğrencilerin uluslararası projelere katılımının teşvik edilerek hareketlilik düzeyinin yükseltmek.TEMA

STRATEJİK AMAÇ

STRATEJİK HEDEFLER

Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi


Kurumun, beşeri, fiziki ve mali altyapı süreçlerini tamamlayıp, yönetim ve organizasyon süreçlerini geliştirerek, enformasyon kullanımını artırıp ‘kurumsal kapasitesini’ geliştirmek.


Plan dönemi sonuna kadar okul ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yapılan insan kaynakları planlamasına uygun personelin, hizmetiçi eğitimlerle yeterlilikleri arttırılarak personelin performanslarının değerlendirildiği beşeri alt yapıyı oluşturmak.


Fiziki ve mali alt yapı kaynaklarını plan dönemi sonuna kadar her yıl %.10 artırmak Veli-okul işbirliği çalışmalarında bulunmak.

Yönetim ve organizasyon yapısının dönüşümünü tamamlayarak plan dönemi sonuna kadar yaygınlaştırılmasını sağlamak

Haberleşme teknolojilerinin kullanım oranlarını her yıl %10 oranında artırmak.

STRATEJİK PLAN MALİYET TABLOSU (TAHMİNİ)

TEMALAR

2015

2016

2017

2018

2019

TEMA - 1

-------

1500,00

1500,00

1500,00

1500,00

TEMA – 2

-------

2500,00

2750,00

2500,00

2500,00

TEMA – 3

-------

6500,00

6500,00

6800,00

6900,00

GENEL TOPLAM

10.433,00

10.500,00

10.750,00

10.800,00

10.900,00


Kaynak Tablosu
Kaynaklar

Planın 1. yılı

Planın 2. yılı

Planın 3. yılı

Planın 4. yılı

Planın 5. yılı

Toplam(TL)

Okul Aile Birliği- Bağışlar

10,433

10,500

10,500

10,500

10,500

52,433

Diğer(Atık Kağıt)

-

-

250

300

400

950,00

TOPLAM(TL)

10,433

10,500

10,750

10,800

10,900

53,383 TLSTRATEJİK PLAN İZLEME DEĞERLENDİRME EKİBİ


S.No

Adı - Soyadı

Görev Yeri

Görevi

Komisyon

1

M.Lütfi KARACA

Aliravi İlkokulu

Okul Müdürü

Başkan


2

M.Yasin KALAYCIOĞLU


Aliravi İlkokulu

Müdür Yardımcısı

Üye


3

İbrahim ÇELEBİ

Aliravi İlkokulu

Stratejik Plan Koordinatörü

Üye


Yüklə 0,77 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə