T: Julius Villiam Georg Lassen M: Tysk folketone ca 1500/Nürnberg 1530Yüklə 0,63 Mb.
səhifə4/4
tarix08.04.2018
ölçüsü0,63 Mb.
#48075
1   2   3   4

Skal det være min hjelp og min skatt.

##179

T: Fanny Crosby 1869O: Til norsk 1876

M: William H. Doane 1869


Jesus, hold meg nær ditt kors,

Nær ved blodets kilde,

Som med lekedom og liv

Flyter årle, silde.

Kor:

Jesu kors, Jesu korsAll min ros skal være.

Og en evighet jeg skal

Juble til dets ære.
Ved ditt kors mitt redde sinn

Møtte all din nåde.

Ved det lys som der jeg fant,

Løstes livets gåte.


Ved ditt kors, Guds dyre Lam,

Vil jeg bo og bygge.

Lær meg leve dag for dag

Innenfor dets skygge!


Ved ditt kors i håp og tro

Vil jeg vente, våke

Til det gylne morgenskjær

Fjerner nattens tåke.

##180

T: Tysk salmeO: H. A. Brorson

M: 1400-t/Hos Johann Horn 1544/N. Schiörring 1783


Gud har meg rettferdiggjort,

Åpnet for meg himlens port.

Jesus er min salighet,

Gud er ei på meg nå vred.

Aldri vil jeg bli forlatt,

Gud har meg ved hånden tatt,

Han er min, og jeg hans skatt.
Hva jeg ber om, kan jeg få,

Det er stort å tenke på.

Himlen den er Guds og min,

Jesus gjør meg ren og fin

Til Guds helligdom og kor.

Ånden i mitt hjerte bor,

Å, hvor er den glede stor!
Ei forstyrres skal min ro,

Uforferdet er min tro.

Evig skal min sak bestå,

For meg ingen dom skal nå.

Kristus er min gode venn,

Som seg ga i døden hen

For å vinne meg igjen.
Derfor er jeg vel tilfreds

I min Jesus allesteds.

Jeg i ham er mer enn rik,

Ingen har meg elsket slik.

Takk da Gud, min sjel, med flid

Syng mot nimlen mild og blid:

han er min til evig tid!

##181


T: Jonas Pettersen 1893

M: Hans Gaare 1945


Meg til frelse jeg intet vet

Uten deg, Guds Lam.

Ene i din rettferdighet

:/: Skjules all min skam. :/:


Helt tildekket i dine sår

Hvorfra blodet fløt,

Frelst av nåde jeg salig står

:/: Midt i all min nød. :/:


Jeg med alt hva jeg er og har

Hører deg kun til.

Dann du meg til et ærens kar,

:/: Døp meg med din ild! :/:


Bruk meg der hvor jeg vandrer frem,

Som ditt lys, ditt salt!

La meg vise forkomne hjem,

:/: Sannhet tro i alt! :/:


Når jeg engang skal gå herfra

Over dødens flod,

La da lyset fra Golgata

:/: Stråle meg imot! :/:

##182

T: Dansk salme 1740M: Ludvig M. Lindeman 1871
I Jesus søker jeg min fred,

All verden har kun smerte.

Hans kors det er mitt tilfluktssted,

Der hviler seg mitt hjerte.

Der kan jeg bo i stille ro,

Der finnes alt det som min tro

Så lengselsfullt begjærte.

Inntil jeg fant det kildespring,

Gikk jeg på tørre veier.

Jeg søkte trøst i mange ting

Som kunne ei fornøye

Den sjelsattrå som i meg lå,

Og enda ei jeg tenkte på

Å søke til det høye.


Da så du kjærlig hen til meg,

Og dro meg usle, svake,

Ved nådens kall: Korn hit til meg,

Her skal du gleden smake!

Immanuel alene vel

Husvale kan din arme sjel

Og gi deg fryd for tåre.
O, måtte, Herre Jesus, jeg

Kun alltid ved deg henge,

Og måtte kun min sjel i deg

Seg daglig dypt inntrenge!

Så fikk jeg fred, så fant jeg sted

For duens trette fotefjed,

Enskjønt det varte lenge.

##183


T: Augustus M. Toplady 1775, 1776

O: Andrew Haagensen 1868

M: Thomas Hastings 1831
Klippe, du som brast for meg,

La meg skjule meg i deg!

La det vann og blod som går

Fra din sides åpne sår,

Frelse meg og to meg ren

Fra all syndens skyld og mén.


Fløt min gråt enn dag og natt,

Ble min iver aldri matt,

Det kan ei forsone deg,

Du må ene frelse meg.

Liv jeg har kun i ditt blod,

Rens meg du i nådens flod!
Ved hvert flyktig åndedrag,

Og når jeg skal dø en dag,

Når til ukjent land jeg går,

Når jeg for din domstol står,

Klippe, du som brast for meg,

La meg skjule meg i deg!


## 184

T: Hans Christian Knudsen

M: Ludvig M. Lindeman 1871
Jeg vanket så lenge på viddene om

Og mente at vann var å finne,

Hvor solbrann og sand overalt hvor jeg kom,

Sto i pakt med de tørkende vinde.

Min sjel søkte fred,

men fant i dens sted

Kun engstelse, uro og smerte.
Jeg slepte meg fram med den byrden jeg bar,

Hvor skulle vel foten jeg sette?

I mismotets mørke jeg søkte et svar,

Men tåken den ville ei lette.

Tross anger og strev

Guds finger selv skrev

Min dom i det engstede hjerte.
Så spredte Guds ord over Golgata lys,

Forklarte korsfestelsens under.

Jeg øynet nå klart hva jeg ante ei nyss,

Fant fred i de blødende vunder.

Guds Sønn, da han led,

Var trådt i mitt sted,

Hans blod hadde gjelden utslettet.
Nå bor jeg ved korset, vil aldri derfra

Før fallen er jordlivets hytte.

Så flytter jeg gjerne med Jesus, for da

Skal korset med himlen jeg bytte.

Og freden som her

Var forsmak, skal der

I evighet fylle mitt hjerte.

## 185


T: W. Spencer Walton 1894

O: T. B. Barratt 1910

M: Adoniram J. Gordon 1894
Han søkte meg i nåde

På syndens brede vei.

Han fant meg trett og såret

Og bar meg hjem til seg,

Mens engler for Guds trone sang,

Og himlens harper herlig klang.

Kor:

Nåde at han fant meg,Nåde at han vant meg.

:/: Nåde at han bar meg hjem til seg. :/:


Han pekte på de merker

Hans hånd og side bar.

Det var min synd han sonet,

Hvor høyt han elsket har!

Jeg tror det, skjønt jeg fatter ei,

Han elsker syndere som meg.


Nå bor jeg for hans åsyn

I dyp og stille fred,

Og daglig jeg erfarer

Påny hans kjærlighet.

En evighet ei synes lang

Til å lovprise ham med sang.


Som år og dager skrider

Og hastig svinner hen,

Jeg venter på de tider

Han komme skal igjen

Og hente hjem sin dyre brud

Til evig salighet hos Gud.

##186

T: H. A. Brorson 1765O: M. B. Landstad 1861

M: Johann Crüger 1653


O du min Immanuel,

Jesus, hvilken himmelglede

Har du gjort min arme sjel

Ved ditt blods den purpurvæte!

Fiendens onde snare brast,

Skjønt han tenkte den var fast.


Jeg er i min Faders skjød,

Har hos Gud i himlen hjemme.

Der er synd og der er død

Ikke mere å fornemme.

Arven får jeg visst og sant,

Har deri Hellig Ånd til pant.


Gud skje lov for dag som går,

Gud skje lov for dag som kommer.

Dermed har vi jubelår

Og en evig, evig sommer.

Da det siste morgenskjær

Er, halleluja, oss nær.


Opp min sjel til fryd og sang,

Rinne hellig gledes tåre,

Hver blodsdråpe takkeklang

Gi inntil jeg er på båre.

Deg som for oss kalken drakk,

Jesus, Jesus, evig takk.

##187

T: Sigvard Engeset 1916,1919M: Sigvart Engeset 1916, 1919
Slik som eg var,

Kom eg til Gud og fann heimatt til Far,

Skuldig til døden for syndene mange,

Bunden i lekkjor på syndeveg lange.

Å for eit under, han elsk til meg bar,

Slik som eg var!
Slik som eg var,

Då eg fekk sleppa den børa eg bar!

Døra var opna for syndaren store,

Ja, det var nok det som Frelsaren gjorde.

Barn fekk eg vera, og Gud var min far,

Slik som eg var.


Slik som eg er,

Herren i nåde til barnet sitt ser.

Om synder og tvil det er heile mi æra,

Han er min Frelsar, og det vil han vera,

Nåden er fri, og eg kviler meg der,

Slik som eg er.

##188

T: Johan Nordahl BrunM: Strassburg 1539/Braunschweig 1648
Du fødes må på ny

Om du vil se Guds rike.

Den tale synes hård

Og høy og mørk tillike.

For din fornuft er blind

Og viljen altfor svak,

Og hele verket er

Guds Ånds og nådes sak.
Du fødes må på ny

Og det vil koste smerte

Før den forandring er

Blitt fullbrakt i ditt hjerte.

De bånd som binder deg

Til synden, løses må,

Før til din Jesus du

Kan hjertet bundet få.


Ja, gi meg du, min Gud,

Hva ord ei kan forklare,

Må jeg i snehvit skrud

Få være blant din skare.

Naturens vanmakt bryt,

Løs syndens sterke bånd,

Skap troens liv i meg

Ved din den gode Ånd!

##189

T: Paul Gerhardt 1652O: H. A. Brorson 1735

M: Hans Leo Hassler 1601/Senere form


Den grunn hvorpå jeg bygger,

Er Kristus og hans død.

I Jesu pines skygger

Er trygghet i all nød.

Der har jeg funnet livet,

Selv er jeg intet verd.

Hva Jesus meg har givet,

Gjør meg for Gud så kjær.
Min Jesus er min ære,

Min tilflukt og min trøst.

Men skulle jeg ei være

Med Jesu blod forløst,

Jeg ville aldri kunne

Hans himmel da oppnå.

Jeg gikk med ett til grunne,

Jeg måtte ute stå.


Han, han har rent utslettet

Alt som meg var imot.

Min sjel, av synden plettet,

Er renset ved hans blod.

Nå kan min sjel seg fryde

Og frykter ingen dom.

For den som ham vil lyde,

For dommen aldri kom.

##190

T: William Hiley Bathurst 1830M: William Gardiner 1812
Gi meg den tro som svikter ei

I motgangs harde tid,

Og ei forlater dydens vei

I livets kamp og strid!


Som ei i sorg på motgangs vei

I klager bryter ut,

Men under korset holder seg

Frimodig til sin Gud.


Den tro som skinner lys og klar

I stormens mørke natt,

Som midt i faren frykt ei har,

Den er en herlig skatt.


Som modig bærer spott og spe,

Og ei er redd forakt,

Men kan mot verdens trussel le,

Og trosse Satans makt.


Den tro som vandrer livets vei

Inntil den målet når,

Et himmelsk lys som slokner ei,

Når tiden ende får.


Gi oss, O Herre, denne tro

Så vi kan nyte her

En forsmak på den ro og fred

Som hist i himlen er.

##191

T: Emilie Thorup 1889M. Melchior Vulpius 1609
Å tro det er å legge

Seg ned ved korsets fot

Og begge armer strekke

Den Herre Krist imot.


Å tro det er å slippe

Sin egen herlighet

Og fly til nådens klippe,

Til Jesu kjærlighet.


Å tro det er å bygge

Sitt liv på Herrens ord

Og søke fred og lykke

Kun der hvor Jesus bor.


Å tro det er å hvile

På hans fullbrakte verk,

I døden kunne smile,

I sorgen være sterk.


Å tro det er å takke:

Guds vei er nådens vei.

Om den går opp ad bakke,

Gudsbarnet klager ei.


Å tro det er å tage

Sin Frelser fast i hånd

Og vandre alle dage

Veiledet av hans ånd.

##192

T: Ray Palmer 1830, 1831O: Jeanette H. Amundsen

M: Lowell Mason 1831


Min tro ser opp til deg,

Lam, du som led for meg,

Frelser, min Gud.

Lytt til min ringe bønn,

Rens meg fra synd i lønn,

Led meg, o du Guds Sønn,

I dine bud!
La nådens rike vell

Styrke min svake sjel,

Frelser så mild.

Du døde i mitt sted,

O, la din kjærlighet

Gløde mitt hjerte med

En hellig ild!
På livets dunkle vei,

Hvor sorg omringer meg,

Jesus, vær min.

Byd mørket bli til dag,

Tørr savnets tårer av,

O, la meg til min grav

Helt være din!
Når endt er livets drøm,

Når dødens kalde strøm

Ruller mot strand –

Frelser fra Golgata,

Vær min ledsager da,

O, bær meg trygt herfra

Til himlens land.

##193


T: Johan O. Wallin

M: Johann Crüger 1647/Senere form


Jeg vet på hvem jeg tror

Når tung av sorg og møye

Jeg savner kraft og mot

Å vandre mot det høye.

Med dype lengselssukk

Min bønn til Jesus går,

Og kraft til livets kamp

Jeg av hans Ånd da får.


Jeg vet på hvem jeg tror

Når livets glede svinner,

Når hjertet briste vil,

Og tåren bittert rinner.

Jeg kommer da i hu

Hva du, min Jesus, led,

Og gjennom prøvelsen

Jeg stunder til din fred.
Jeg vet på hvem jeg tror

Når dødens stund opprinner,

Og dagens siste lys

I aftenskyggen svinner.

Min Jesus i sin død

Har døden brakt til fall.

Han lever, og ved ham

Jeg evig leve skal.

##194

T: Jonas S. Pettersen 1893M: Jonas S. Pettersen 1893
Alene i håp til Gud

Min sjel er stille.

Han fører meg sikkert ut,

Meg svake, lille.

Han ene min klippe er,

Til ham jeg iler.

Når stormen meg kommer nær,

Der trygt jeg hviler.
Han er nå min faste borg

Som ei kan rokkes.

Der glemmer jeg nød og sorg

Som om meg flokkes.

Ja, selv om enn mørkets hær

Meg ned vil støte,

Min Jesus min hjelp da er

Når de meg møte.


Å salige hvilested

Ved Jesu hjerte!

Der har jeg i uro fred

Og trøst i smerte.

Der glede jeg har i savn,

Ja, lys i mørke,

I stormen en sikker havn,

En brønn i tørke.


Alene i håp til Gud,

Min sjel, vær stille!

Hold trofast og trøstig ut,

Han vil deg skille

Fra byrden som bringer nød

Og gråtfylt øye.

Snart jeg ved en salig død

Blir kvitt all møye.

##195

T: Hans Jacob Mygind 1901M: Hans Jacob Mygind 1901

Har du prøvet å tro på din Frelser

Når ditt hjerte var tynget og trett?

Har du kjent at ved troen på Jesus

vil ditt liv og din vandring bli lett?

Kor:


Ja, jeg har prøvet å tro på Jesus,

Og jeg har funnet at det går an.

Hva ingen andre i verden kunne,


Det både ville og kunne han!

Har du prøvet å følge hans fotspor

For å søke ditt evige gavn?

Har du sett at hva før var umulig,

Kan du gjøre i tro på hans navn?


Har du prøvet å vandre med Jesus

Der de andre ei våger å gå?

Har du prøvet alene blant mengden

Som et vitne for Jesus å stå?


Har du prøvet, tross alt hva du føler,

Deg å klynge i tro til hans ord?

Har du smakt av den himmelske glede,

Som han skjenker til alle som tror?

##196

T: C. F. Butler 1898O: T. B. Barratt 1909

M: James M. Black ca. 1900


Da Jesus satte sjelen fri,

Brøt himlens lys inn på min sti.

Og da jeg fikk ham selv å se,

Jeg glemte jordens sorg og ve.

Kor:

Halleluja, det himlen er!Min synd er borte, fins ei mer.

På land og hav min sang er klar,

Hvor Jesus er, jeg himlen har.
Guds himmel syntes fjern for meg

Før Jesus åpenbarte seg.

Men nå har han den brakt så nær

At himlen i mitt hjerte er.


Hva gjør det så om her på jord

I hytte eller slott jeg bor?

Er dagen skyfull eller klar,

Hvor Jesus er, jeg himlen har.


Hva gjør det om jeg trengsel får,

Når Jesus ved min side går?

Hans sterke arm vil verne meg

Og gjennom stormen bryte vei.


Å, dype fred, å, stille ro!

Gud selv vil i mitt hjerte bo.

Å leve det er Kristus her,

Og døden jo en vinning er.##197


T: Lewi Pethrus 1913 (v.1-2) 1915 v.3-6)

O: T. B. Barratt 1918

M: Lewi Pethrus 1913
Løftene kan ikke svikte,

Nei, de står evig fast.

Jesus hvert ord har beseglet

Dengang hans hjerte brast.

Kor:

Himmel og jord skal svinne,Styrte må tårn og tinde,

Men den som tror, skal finne:

Løftene rokkes ei!

Gjør du som Abraham gjorde,

Se opp mot himlen blå,

Og mens du stjernene teller,

Troen skal styrke få!
Tro når det mørkner på ferden,

Solen ei sloknet har.

Vent noen timer, og siden

Stråler en morgen klar.


Tro selv om venner deg svikter.

En dog vil bli deg tro.

Jesus, din venn, skal deg følge,

Skjenke ditt hjerte ro.


Tro under alt som deg møter,

Snart du jo hjemme er.

Da skal du evig f å skue

Det som du trodde her.

##198

T: Elizabeth C. D. Clephane 1872O: Elevine Heede 1876

M: Frederick C. Maker 1881


Ved korsets fot hos Jesus

Jeg vil så gjerne stå.

Der finner jeg den klippegrunn

Som jeg kan bygge på.

Det er et hjem i villsom egn,

En stille, sikker havn,

På min vandring i et fremmed land,

Gjennom farer, nød og savn.


Å hjelp i sjeleangest

Å trygge tilfluktssted.

Ved korsets fot hos Frelseren

Der fant mitt hjerte fred.

Som Jakob i et nattlig syn

Så himlen åpne seg,

Kan jeg stigen se fra Jesu kors,

Hvor Guds engler vinker meg.
Ei langt fra korsets skygge

Der er en åpen grav.

Og reddsom mørk er dødens natt,

Som den er omgitt av.

Men mellom oss er Jesu kors,

I himmelsk glans det står,

Som en stjerne på den mørke vei,

Hvorfra liv og lys utgår.
Ved korsets fot hos Jesus

Der har mitt hjerte fred,

Og aldri mere vil jeg gå

Fra dette sikre sted.

Hva verden enn kan tilby meg,

Jeg akter alt for tant.

Men jeg roser meg av Kristi kors,

Hvor fred med Gud jeg fant!

##199

T: Nils Johannes Holm 1829M: Ludvig M. Lindeman 1871
Hvor salig er den lille flokk

Som Jesus kjennes ved!

I ham, sin Frelser, har den nok

Nå og i evighet.

I kjærlighet, i håp og tro

Den vandrer her, og hist skal bo

Hos Gud, hvor der er salighet

I evig evighet.
Min Jesus, er jeg en av dem,

Vil du meg kalle din?

Står jeg for deg som hine fem

Med lys i lampen min?

O la meg ei til hvile gå

Før derom jeg kan visshet få,

Før du kan få det svar av meg:

Du vet jeg elsker deg!


Og måtte det med gråt enn skje

At sådant svar jeg gav,

Så vil du nådig til meg se

Og tørre tåren av.

Ja, når kun du, som allting vet,

Hos meg kan finne kjærlighet

Og kjenne meg iblant din flokk

Som din, så har jeg nok.

##200

T: Charles WesleyO: Andrew Haagensen

M: Ukjent komponist


Å hvor salig den er

Som har Frelseren kjær,

Og som hviler med trygghet i Gud.

Ingen visdom forstår

Hvilken glede den får

:/: Som ved troen blir Frelserens brud. :/:


Det er himmelen her

Å få Frelseren kjær,

Og Guds engler ei mer kan formå

Enn å elske sin Gud,

Og å lyde hans bud,

:/: Og for Herren tilbedende stå. :/:


Jesus hele min tid

Er min fryd og tillit,

Min forløsning, min evige ro.

Å at syndere må

Samme salighet få

:/: Hos vår Jesus ved bønn og ved tro. :/:


Denne glede jeg fikk

Da til Jesus jeg gikk,

Og fant fred i hans hellige navn.

Da mitt hjerte fikk tro,Fant jeg glede og ro,

:/: Og en himmel i Frelserens favn. :/:
Kataloq: hoved

Yüklə 0,63 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə