Tcdd iŞletmesi İZMİr liman iŞletme müDÜRLÜĞÜ SÜRÜCÜLÜ Hİzmet araci kiralanmasi iŞİ tekniK ŞartnamesiYüklə 107,55 Kb.
tarix15.01.2018
ölçüsü107,55 Kb.
#38166

TCDD İŞLETMESİ İZMİR LİMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

SÜRÜCÜLÜ HİZMET ARACI KİRALANMASI İŞİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu şartnamede TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü, İzmir Liman İşletme Müdürlüğü “ İDARE ” kısaltmasıyla, teklif verecek istekli ise “ YÜKLENİCİ ” olarak belirtilecektir.
MADDE 1 - İHALENİN KONUSU VE KAPSAMI

Bu şartnamenin amacı, İDARE' nin, Satın Alma Servisi Görev ve Hizmet Faaliyetlerinde kullanılmak üzere, bu şartname ve sözleşmede nitelikleri tanımlanmış, sürücü ve akaryakıt giderleri ile diğer tüm giderler YÜKLENİCİ tarafından karşılanacak olan Bir Sürücülü 1 Adet Çift Kabinli Pikap Hizmet Aracı Kiralanması İşidir.MADDE 2- KİRALANACAK ARAÇ ÖZELLİKLERİ

2.1- Kiralanacak Araç Satın Alma Servisi Hizmetlerinde Kullanılacaktır.

a) Sürücülü Çift Kabinli Pikap ( (4x2)(4+1)Kişilik) 1 Adet

b) Çalışma Süreleri; 5 Gün 8 Saat

2.2- YÜKLENİCİ, sözleşmenin imzalanmasından önce hizmete sunacağı araçların fotoğrafları ile birlikte trafik ve tescil belgelerinin aslı ile l'er adet fotokopilerini Kiralık Araç Uygunluk Belgesi almak için idari şartnamede belirtilen tarihlerde ilgili işyerlerinde hazır bulunduracaktır. TCDD Liman İşletme Müdürlüğünün ilgili işyeri tarafından; aracın, motor, kaporta, ısıtma ve soğutma sistemleri, yürüyen aksamı, boya, lastik, koltuklar, kasa, tente vb. gibi genel görünümü incelenir ve aracın tescil ve trafik belgelerinin aslı, fotokopisi ile burada yazılı bilgilerin araç üzerinde plaka, motor ve şasi numaralarının doğruluğu incelenerek şartnamedeki niteliklere uygun olanlar için Kiralık Araç Uygunluk Belgesi düzenlenir. Kiralık araç uygunluk belgesi alamayan araçlar işe başlayamazlar.

2.3-Banka ve Finans Kurumları (Katılım Bankaları) kredisi ile alınan araçların haricindeki rehinli araçlar kullanılmayacaktır.

Ayrıca: Yüklenici firma, araçları kiralama yolu ile temin etmesi halinde; Kiraladığı araca ait Noter tasdikli sözleşmesini ve aracın ruhsatını, Araç kendi malı olması halinde araç ruhsatını sözleşme esnasında İDARE’ye ibraz edecektir.2.4-Kiralık araç, Görevli Personeller ile Mal ve Hizmet Alımlarının Piyasa Araştırması Yapılması ve Malzeme Nakli/Taşınması ile İDARE’nin belirleyeceği diğer hizmetlerde kullanılacaktır.

2.5- YÜKLENİCİ firma tarafından temin edilecek hizmet araçları asgari;

2.5.1-Çift kabinli kamyonet: ( (4x2)(4+1)Kişilik)

Sözleşmenin imzalandığı tarihte 3 yaşından büyük ve LPG’li olmayacaktır. ABS(Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi) sitemine sahip olacak, motor gücü 100 BG’ den az olmayacak, hidrolik direksiyonlu, Radyo-Teyp, Klimalı ( Isıtma - Soğutma) olacaktır.2.6-Görevin devamı sırasında (2.5.1) bentlerinde belirtilen yaş sınırını aşan araçların değiştirilmesini İDARE talep edebilir.
2.7- KARAYOLLARI TAŞIMA YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİNE GÖRE;

Teknik Şartnamede belirtilen hizmetlere esas olmak üzere gerekli olan, Kamyonetler için ise K-1 belgesi bulundurma şartı aranacaktır. Araç, 237 Sayılı Taşıt Kanunu, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğine uygun olacaktır. Araçlar, İmal, Tadil ve Montaj hakkında yönetmelik ile Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen standart ve niteliklere uygun olacaktır.2.8- TCDD’nin isteği halinde yüklenici, araca gerekli tadilat ve onarımları yapmakla yükümlüdür. Ayrıca araçta GPRS olarak anılan ve uydudan kontrolü sağlayan Küresel Konumlama Sistemi Mevcut olacaktır. Yüklenici sözleşme tarihinden itibaren 15 gün içinde İDARE’nin Aracı izleyebilmesi için gerekli altyapı ve sistemi sağlayacaktır.

MADDE 3- ARAÇ SÜRÜCÜLERİNDE ARANACAK ÖZELLİKLER, UYULMASI GEREKEN KURALLAR VE DİĞER HUSUSLAR

3.1-YÜKLENİCİ Firmanın görevlendireceği araç sürücülerini; 50 yaşından küçük ve kötü alışkanlıkları bulunmayan, kullanacağı aracın niteliğine göre sürücü belgesine sahip en az 3 yıllık deneyimli ve araçların teknik donanımlarından anlayan kişilerden temin etmesi gerekir. Personelin niteliğini ve deneyim süresini gösteren belgeler sözleşmenin imzalanmasının ardından işe başlanmadan önce YÜKLENİCİ tarafından İdareye sunulur.

3.2-YÜKLENİCİ Firma araç sürücüleri mesleki yeterlilik yönünden İDARE tarafından sürücülük testine tabi tutulacaktır. Yeterli görülmeyen sürücüler yüklenici tarafından değiştirilecektir.
3.3-YÜKLENİCİ Firma, araçta çalışacak sürücü için, nüfus cüzdanı örneği, 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf, ikametgâh belgesi, tam teşekküllü sağlık raporu, savcılıktan alınmış iyi hal kâğıdı, sürücü belge fotokopisini İDARE’ ye teslim edecektir.

3.4-YÜKLENİCİ Firma araç sürücüsünün genel görünümü devlet memurları kıyafet yönetmeliğine uygun olacaktır.

3.5-YÜKLENİCİ Firmanın sözleşme yürürlük süresince çalıştırmayı taahhüt ettiği araçların; Bakım-onarım, Akaryakıt, Zorunlu Trafik Sigortası ve Muayeneleri, Kasko, Mali Mesuliyet Sigortası, Ferdi Kaza ve Koltuk Sigortası ile her türlü vergi ödemeleri, trafik cezaları vb. ödemeleri YÜKLENİCİ’ ye aittir.

3.6- Kiralanan aracın görev esnasında ve görev dışında trafik kazasına maruz kalması veya yola devam edemeyecek şekilde arızalanması halinde, YÜKLENİCİ Firma tarafından İDARE’nin kabul edeceği cins ve modeldeki araç, aynı gün içinde, hasarlı aracın yerine gönderilecektir. Acil Durumlarda İDARE’ce başka araç kiralanarak görev yerine gidilmesi durumunda fatura bedeli YÜKLENİCİ Firma’nın hak edilişinden kesilecektir.

3.7-Kiralanan aracın İDARE tarafından kullanımı esnasında YÜKLENİCİ Firma araç sürücüsünün sözleşmeye aykırı her türlü davranışlarından, trafik kazasına sebebiyet verme, taşıtlara, İDARE personeline ve 3.şahıslara karşı meydana gelebilecek tüm zararlardan YÜKLENİCİ Firma sorumlu olacaktır. Yasal her türlü maddi, manevi tazminat YÜKLENİCİ tarafından karşılanacaktır.

Yüklenici tarafından, gerek İDARE’ ye gerekse 3. şahıslara karşı verilen zararların, ihtilaflı olmasında dahi, İDARE yüklenicinin kesin teminatını elinde tutabilir.3.8-Trafik ve kasko sigortası ile 3.şahıslarca açılacak her türlü dava, zarar ve ziyan taleplerine karşı YÜKLENİCİ Firma sorumludur. İDARE, bu kabil dava, şikâyet ve benzeri konulara hiçbir şekilde taraf ve muhatap değildir.

3.9-Aracın lastikleri görevli olduğu yerin iklim şartlarına göre İDARE’nin gerek görmesi halinde YÜKLENİCİ Firma tarafından değiştirilecektir.

3.10-Araçların, sürekli periyodik bakımları yapılarak (yağ değişimi vb.) sözleşme yürürlük tarihi itibariyle, altışar aylık bakım ve kontrol işlemleri YÜKLENİCİ Firma tarafından yaptırılacaktır. Bu işlemlere ait bir rapor ilgili servisten alınarak, İDARE’ye teslim edilecektir.

3.11-Araçların içleri ve dışları daima temiz bulundurulacaktır. Araçların koltuklarında ve döşemelerinde herhangi bir deformasyon olmayacak, meydana gelen lekelenmeler ve deformasyonlarda gerekli düzenleme hemen yapılacaktır.

3.12-Araçların iç ve dış mekânlarında trafik kurallarına aykırı herhangi bir yazı, çıkartma, poster, kart, süs eşyaları, vb. malzemeler bulundurulmayacaktır.

3.13-Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde araçların tümünde uyulması gereken kurallar ve bulundurulması gereken belge ve teçhizat, dikkat levhası, ilk yardım çantası, yangın söndürme aleti, çekme halatı, takoz ve yedek lastik, kış aylarında zincir devamlı bulundurulacaktır.
3.14-YÜKLENİCİ tarafından araçların ön camına, 35 puntodan az olmamak kaydıyla, “ İDARE’nin Adı” ve “Resmi Hizmete Mahsustur” ibaresi yazılı levha, görünür bir şekilde konulacaktır.

3.15-YÜKLENİCİ Firma araç sürücüleri, iş yeri amiri ve yetkililerince kendisine verilen görevleri görev saati içerisinde her hangi bir itirazı olmadan yapmak zorundadır.

3.16-Araç görev formu olmadan izinsiz iş yerini terk etmeyecek ve İDARE görevlileri tarafından görev süresi içerisinde her zaman denetlenebilecek, aksayan hususlar YÜKLENİCİ tarafından derhal giderilecektir.

3.17-YÜKLENİCİ, araç sürücüsünde İDARE ile haberleşmeyi sağlamak amacıyla (her zaman açık) cep telefonu bulundurmak ve ev telefonunu işyerine bildirmek ayrıca İDARE tarafından acil durumlarda talep edilen aracı mesai saatlerine bakılmaksızın sürücüsü ile birlikte temin etmek zorundadır.

3.18-YÜKLENİCİ tarafından işyerlerine temin edilen araç mesai bitiminde görevli olduğu işyerlerini terk edeceklerdir.

3.19-TCDD’den onayı alınan sürücü ve araç İDARE’ nin onayı olmaksızın değiştirilemez. İDARE’nin değişmesini istediği sürücü ve araç 2 iş günü içerisinde İDARE’nin onayladığı sürücü ve araç ile YÜKLENİCİ tarafından değiştirilir.

3.20-Aracın lastikleri, görevli olduğu yerin iklim şartlarına göre İDARE'nin gerek görmesi halinde YÜKLENİCİ Firma tarafından değiştirilecektir. (Kar Lastiği).


MADDE 4- ARAÇLARIN ÇALIŞTIRILMA ESASLARI

4.1- Araç görev yerleri ve çalışma saatleri ekli listelerde belirtilmiş olup, İDARE isterse bu saatleri şartnamede belirtilen günlük çalışma süresini aşmamak kaydıyla, gün içinde istediği gibi değiştirebilir. YÜKLENİCİ yeni zaman dilimine uymak zorundadır.

Hizmet aracı sürücüsü çalışma saatleri içerisinde İDARE’nin uygun göreceği saatlerde her biri 15 dakika olan günlük 2 kez çay molası ve 1 saatlik yemek molası verilecektir.4.2- Aracın çalışma yerleri İDARE’nin belirlediği yerlerdir. Olağanüstü hallerde görev yerleri İDARE tarafından geçici olarak değiştirilebilir. YÜKLENİCİ yeni görev yerlerine uymak zorundadır. Ayrıca araç gerek görülen hallerde İDARE’nin diğer işyerlerinde görevlendirilebilir.

4.3- Gün içerisinde yapılan km. her gün İDARE tarafından tutulan puantaja işlenecek, ay sonunda yapılacak hak edişinin altında bu puantaj bulunacak ve aylık kilometre+sabit ücret hesaplanarak hak ediş yapılacaktır.

4.4- Araçlar İDARE tarafından sürücüleri ile birlikte yazılı “OLUR” almak kaydı ile şehirlerarası görevlendirilebilir.

Araçların şehirlerarası görevlendirilmelerinde günlük sabit ücret ve yaptığı km dışında başka ücret ödenmez. Otoyol ve köprü geçiş ücretleri (KGS, OGS) ile biletli geçiş ücretleri yüklenici firma tarafından ödenir.4.5- Araç; zorunlu hallerde, günlük mesai saatleri dışında, hafta sonu tatili ve resmi tatil günlerinde, İDARE’nin isteği doğrultusunda çalıştırılır. Aracın yapmış olduğu km aylık puantajına dâhil edilir. Bu çalışmaya karşılık Km ücreti dışında ayrıca bir ücret ödenmeyecektir.

4.6- Kiralık araçlarda çalışacak araç sürücüsünün Maaş, Yan Ödeme, SSK Primi, İşsizlik Sigortası Primi, Kıdem Tazminatı, Fazla Mesai, vb. kesinti ve ödemeleri YÜKLENİCİ Firmaya aittir.

4.7- YÜKLENİCİ Firma, araç sürücüsü hak ediş alındıktan sonra en geç 3 (üç) gün içinde, bordro düzenleyerek ücretlerini ödemek zorundadır. Bu ücretler İDARE’den talep edilemez.

4.8- YÜKLENİCİ Firma, personeline yapacağı tüm ödemeler ile bu ödemelere ait yürürlükteki kanunlardan doğan yükümlülüklerine dair belgelerin bir örneğini İDARE’ye vermek zorundadır.

4.9- YÜKLENİCİ’ nin hizmete sunduğu araçlarda; ilgili işyeri amirinin görevlendirmesiyle hizmetin yerine getirilmesi esnasında ilişikte örneği verilen “Taşıt Görev Formu”ndaki bilgiler sürücü ve İşyeri amiri tarafından eksiksiz olarak iki (2) nüsha halinde doldurularak imzalanacak ve bir (1) nüshası görev bitiminde aylık hak edişe esas olmak üzere şoför tarafından İDARE’ye teslim edilecektir. Yüklenici tarafından, araç sürücülerinin SGK ve İşsizlik Sigortası Primlerinin yatırıldığına dair belge ibraz edilmediği takdirde Yükleniciye hak edişleri ödenmez.

4.10 -YÜKLENİCİ firma araç sürücülerine brüt 4,00.-TL yol ücreti ile brüt 8,00.- TL yemek ücreti ödemek zorundadır. Bu tutara her yıl ortalama ÜFE artış oranı ilave edilir.

MADDE 5- CEZALAR

5.1-YÜKLENİCİ Firma tarafından sözleşme hükümlerine riayet edilmediği, işin aksatıldığı, kurallara uyulmadığı, çalışma saatlerine uygun bir çalışma düzeni kurulmadığı, zamanında işe başlanılmadığı, olağanüstü ve acil durumlarda araç ve sürücüsünün temin edilmediği takdirde bu durum sözleşme fesih nedeni sayılacaktır.

5.2-YÜKLENİCİ istihkaklarından kesilen cezaları (İşçileri ile yaptığı hizmet akdinde aksine bir hüküm olmaması halinde) çalıştırdığı işçilerin ücretinden kesemez.

5.3-YÜKLENİCİ tarafından araç sürücülerine 16 yaşından büyük işçiler için geçerli olan brüt asgari ücretin altında ödeme yapılamaz. SSK ve işsizlik sigorta primlerinin yatırıldığına dair belge ibraz edilmediği takdirde YÜKLENİCİ ye hak edişleri ödenmez.

5.4-Görev haricinde araç görev formu doldurularak veya doldurulmadan özel işler için araç kullanıldığının belirlenmesi halinde, İDARE tek taraflı olarak sözleşmeyi fesih hakkına sahiptir.

5.5-Mesai saati dışında araç ve sürücüsü çağırıldığında azami yarım saat içerisinde işyerinde bulunacaktır. Bulunmadığı takdirde İDARE’ce başka bir araç kiralanacak ve YÜKLENİCİ’nin hak edilişinden bu işe ait fatura bedelinin 2 katı tutarında ceza kesilecektir.

5.6-Araç Sürücüsünün uyumsuzluğu veya çalışma şartlarına uymaması vs. gibi durumlarda yükleniciye durum yazı ile bildirilir ve sürücü 3 iş günü içinde değiştirilir. Araç sahibi kendisi çalışıyor ise yazılı bildirimden 3 gün sonra durumun değişmemesi halinde İdare sözleşmeyi tek taraflı fesh eder ve teminat irat edilir.
MADDE 6- TEKLİF BEDELİNİN TESPİT EDİLMESİ:

6.1-YÜKLENİCİ, ekli listelerde, araç cinsi, miktarı, görev yerleri, çalışma saatleri verilen
sürücülü 1 adet araç için, talep edilen günlük sabit ücret ile 1 km. başına istenecek ücreti ekli
listelerde tek tek belirleyerek birim fiyat üzerinden KDV hariç teklif verecektir.

6.2-(Teklif edilen günlük sabit ücret) + (Km. Başına teklif edilen ücret x Yapılan günlük Km.)
şeklinde aracın günlük maliyeti üzerinden aylık bedel bulunacaktır. Aylık bedelin işin süresi ile
çarpılması ile de teklifin toplam tutarı tespit edilecektir.
MADDE 7- YAPILAN İŞ BEDELİNİN TESPİT EDİLMESİ:

Bir ay boyunca yapılan km. miktarı ile teklif edilen 1 km. ücretinin çarpılması sonucu bulunacak ücret ile sabit ücretin toplanması sonucu bulunacak tutar o aracın aylık kiralama bedeli olacaktır. Her gün hesaplanacak tutar ay sonunda aylık sabit ücret ile toplanacak ve bulunan tutar o araca ait aylık hak ediş tutarı olacaktır


MADDE 8- DİĞER HÜKÜMLER:
Diğer Hususlar

8.1- Yüklenici tarafından istihdam edilecek işçilerin;

- Türk vatandaşı olduğuna,

- 18 yaşını tamamlamış olduğuna,

- Sağlık durumunun çalıştırılacağı işe uygun olduğuna dair sağlık raporunun bulunduğuna,

- Askerlik görevini yapmış olmasına veya yapmış sayılmasına veya tecilli bulunmasına,

- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edinim ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmadığına, İlişkin belgeler sözleşme aşamasında İDARE’YE teslim edecektir. YÜKLENİCİ Firma, aracında çalışacak sürücüler için, nüfus cüzdanı örneği, 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf, ikametgâh belgesi, tam teşekküllü sağlık raporu, savcılıktan alınmış iyi hal kâğıdı, sürücü belge fotokopisi, SGK sicil numaralarını gösterir listeyi İDARE’YE teslim edecektir.- Araç Sürücülerinin yapılacak GBT sorgulamasında idarece uygun görülmeyen sürücü derhal değiştirilecektir. Başlangıçta bildirilen işçilerden iş akdi fesh edilenlenlerin yerine başlayan personelin kimlik bilgileri ile bu gibi personelde veya bilgilerinde değişiklik olduğu takdirde bu değişiklikleri İDAREYE bildirmekle yükümlüdür.

8.2- Hizmet ihalelerimizde, 27/09/2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmi gazetede yayımlanan “Alt işverenlik Yönetmeliği” hükümlerine göre Kurum ile Yüklenici arasında imzalanan sözleşmenin hizmet Yüklenicisi tarafından ilgili işyerimizin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne tescil ettirilmesi sağlanacak ve iş yeri sicil numarası ve işyeri bildirgesi alınacaktır. Çalıştırılan işçilerin bu iş yeri numarası ile işe girişi yapılacaktır.

8.3- Alt işveren üstlendiği iş için görevlendirdiği işçilerini sadece o işyerinde aldığı işte çalıştırmalıdır. Alt işveren işçiye, işe başlama, çalışma şeklini, çalışma koşullarını, günlük ya da haftalık çalışma süresini, temel ücreti ve varsa ücret eklerini, ücret ödeme dönemini, sözleşmenin süresi kapsamında iş süresini, fesih halinde tarafların uymak zorunda oldukları hükümleri gösteren yazılı iş sözleşmesi vermekle, işverenin çalışma saatlerine uygun çalışma düzeni kurmakla yükümlüdür. Yüklenici, çalıştıracağı personeli ile ilgili; işe başlatılmaları, iş süreleri ve çalışma şekilleri vs. dahil her tür düzenlemeleri, İş Kanunu ve diğer mevzuatlarda belirtilen kurallar doğrultusunda yapacak ve bu mevzuatlar doğrultusunda personelini çalıştıracaktır.

8.4- Yüklenici işçilerinin işyerine giriş-çıkışları, güvenlik ve sözleşme şartlarının yerine getirilip getirilmediğinin kontrolü amacıyla, kapıda Alt işveren işçileri tarafından imzalanmış olan “Alt işveren İşçisi Takip Formu” nun bir örneğini günlük olarak Yüklenici veya vekili tarafından onaylanarak, sözleşmeyi yürütmekle görevli Kurum birimine teslim edilecektir. Kıdem ve ihbar tazminatı ve yıllık ücretli izin alacağı vesair işçilik alacaklarının hesabında bu formlardaki kayıtlar esas alınacaktır.

8.5- Yüklenici, çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. Bu dosyada, işçinin SGK sicil numarası ve kimlik bilgilerinin yanı sıra, İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır. Kuruluş ve alt işveren, işçi hakkında edindiği bilgileri dürüstlük kuralları ve hukuka uygun olarak kullanmak ve gizli kalmasında işçinin haklı çıkarı bulunan bilgileri açıklamamakla yükümlüdür. Alt işveren o işyerine ilk giriş tarihinden itibaren işçisini çalıştırdığı tüm dönemlere ilişkin her türlü ücret, yıllık izin, izin, fazla mesai, ikramiye, kıdem, ihbar, kötü niyet, ayrımcılık vs. parasal haklarının alt işveren tarafından ödendiğini gösterir işçi ve alt işveren tarafından imzalı belgelerin özlük dosyasında tutulması gerekmektedir.

Yüklenici çalıştırdığı işçilerinin özlük dosyalarında; “ İş Sağlığı ve Güvenliği ”, “Mesleki Eğitim” ile “ İşbaşı Eğitimi ” aldıklarını gösterir belgeleri, çalışma ortamı ve işin durumuna göre belirlenen Kişisel Koruyucu Malzemelerinin verildiğine ve işyerinde kullanacaklarına dair zimmet belgeleri, sağlık raporları, ağır ve tehlikeli işlerde çalışacaklar için formatına uygun sağlık raporlarını, gece çalışacaklar için gece çalışmasına uygun olduğunu gösteren sağlık raporunu, iş koluna göre Mevzuatta belirtilen (akciğer filmi, kulak odyogramı, solunum fonksiyon testi, portör muayenesi, tetanos, vb) sağlık testi sonuçlarını, işçilerin kullandıkları araçlarla ilgili ehliyetlerini, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuatın gerektirdiği diğer belgeleri bulunduracaktır.Yüklenicinin çalıştırdığı personellerin tüm özlük bilgileri ile başlangıçta bildirilen işçilerden iş akdi feshedilenlerin yerine başlayan personelin özlük bilgileri de dahil yukarıda belirtilen bilgi ve belgeleri içerir özlük dosyaları Yüklenici tarafından Kuruluş ilgili birimlerine (İnsan Kaynakları Müdürlüğüne) teslim edilecek ve bu özlük dosyaları bu birimlerce dosyalanacak olup, takibi yapılacaktır.

8.6- İşçi ücretlerinin “Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik” in 10 uncu ve 11 inci maddeleri gereğince bankalar aracılığıyla yapılması sağlanacaktır. Çalışılan aya ait işçi ücretlerinin, işçiler adına açılmış olan banka hesaplarına, Yükleniciye hak ediş ödemesinin yapıldığı gün veya takip eden gün içinde aktarıldığına ilişkin bankaca onaylı belge aslının aynı gün veya takip eden gün içinde Kuruluş birimlerine ibrazı sağlanacaktır. Aynı zamanda, çalışılan aya ait ödemelerin hesabına yatırıldığı işçi tarafından da alındığına dair imzası aranacaktır. Yüklenici işçilerine, 4857 sayılı İş Kanunun 37 nci maddesine göre, bu maddede belirtilen unsurları içerir bir “ Ücret hesap pusulası ” vermek zorunda olup, bu ücret pusulasının işçi tarafından alındığına dair imzalı bir nüshasının Yüklenici tarafından, Kuruluşun ilgili Birimlerine işçilerin özlük dosyalarına konulmak üzere intikali sağlanacaktır.

8.7- Bir yıllık hizmet akdini tamamlayan çalışanların hak ettikleri izinlerin Yüklenici tarafından hizmet taahhüdünü aksatmayacak şekilde kullandırılması esastır. Yıllık izinlerini kullanan Yüklenici çalıştırdığı işçilerinin, yıllık izinlerini kullandığına dair imzalarının alınması şarttır. Yüklenici hiçbir şekilde izinlerin kullandırılması nedeniyle ortaya çıkacak eksik hizmetler için işçilerinin izin kullandığını gerekçe gösteremez. Hangi nedenle olursa olsun hizmetlerde aksama veya eksiklik oluşması durumunda şartnamede düzenlenmiş, “ İş Eksikliği ” ne ilişkin yaptırım uygulanacaktır.

8.8- Yüklenicinin İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerinden doğan mükellefiyetleri gereğince; ikaza gerek kalmaksızın işin niteliği, iş kolunun gerektirdiği ve işin tehlike sınıfına göre; iş kazası ve meslek hastalıklarını önleyici yaklaşımla, çalışma sahası ve işçiye yönelik her türlü güvenlik ve iş sağlığı tedbirlerini almak, bu tedbirlerin uygulamasını sağlamak ve kontrolünü yapmak; işyerinde her türlü malzeme, araç ve teçhizatı noksansız bulundurmak ve işçilerine kullandırmakla, işçilerinin iş sağlığı ve güvenliği mevzuatından kaynaklı her türlü eğitimlerini aldırmakla yükümlüdür. Yüklenici, çalışılan iş kolunun gerektirdiği baret, emniyet kemeri, iş elbisesi, iş eldiveni, koruyucu gözlük, eldiven, maske, ayakkabı, yağmurluk vb. kişisel koruyucuları işçilerine kullandırmakla, ilk yardım malzemesi, iş güvenliği ikaz levhaları vb. işyerinde hazır bulundurmakla ve tüm emniyet tedbirlerini almakla yükümlüdür. Bu itibarla yerine getirilmesinde gerek ihmal ve dikkatsizlik, tedbirsizlikten ve gerekse ehliyetsiz işçileri kullanmaktan veya herhangi bir sebepten meydana gelecek kazadan kusuru olması halinde tamamen Yüklenici sorumludur. Altı aydan fazla süren asıl işveren-alt işveren ilişkisinin bulunduğu hallerde; İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 22 nci maddesine göre İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları oluşturulacak; faaliyetlerin yürütülmesi ve kararların uygulanması konusunda işbirliği ve koordinasyon sağlanarak, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarınca verilen kararlar uygulanacaktır.

8.9- Yüklenicilerin aylık hak edişleri yapılırken çalıştırdıkları işçilerin ücretleri her türlü ücret, yıllık izin, izin, fazla mesai, ikramiye, kıdem, ihbar, kötü niyet, ayrımcılık vs. parasal hakları ile sosyal güvenlik ve işsizlik sigortası primlerini tam, zamanında ve düzenli olarak yatırıldığına dair belgeler ile ihale dokümanı ve sözleşme hükümleri çerçevesinde yüklenicinin ödemeye esas belgelerinin kontrolleri yapıldıktan sonra tahakkukları yapılacaktır. İstenildiğinde bu belgeler, ilgili yerlere verilmek üzere tahakkuku yapan birimlerce dosyalanacak ve bir nüshasının çalışanların özlük dosyalarına konulması sağlanacaktır. Aylık hak edişleri yapılırken çalıştırdıkları işçilerin ücretleri ile sosyal güvenlik ve işsizlik sigortası primlerini tam, zamanında ve düzenli olarak yatırmaması durumunda sözleşme fesh edilecektir.

8.10- Yapılacak hak ediş ödemesine esas belgeler, hak edişin ait olduğu ayı izleyen ayın 15 inci (dahil) gününe kadar yüklenici tarafından Kuruluş ilgili birimlerine ibraz edilmek zorundadır. Anılan bu belgeler ibraz edilmediği takdirde, sözleşmenin “ İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi ” başlıklı maddesi uyarınca gerekli işlemler yapılacaktır.

8.11- Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’ nin “ Çalışanların Özlük Hakları ” başlıklı 38 inci maddesi; “... Kontrol teşkilatı işyerinde çalışanlar arasında yüklenici veya alt yüklenicilerce ücretleri ödenmeyenlerin bulunup bulunmadığını, vasıflı personel çalıştırılması ihale dokümanında öngörülen

işlerde bu personele asgari ücretin üzerinde bir ödeme yapılması istenmişse, belirlenen asgari ödeme tutarının ilgili personele ödenip ödenmediğini kontrol ederek veya bu konuda kendisine gelen talep ve ihbarları değerlendirerek, yükleniciden ve alt yüklenicilerden istenecek bordrolara göre bu ücretlerin yüklenicinin hakedişinden ödenmesini sağlar. Bu amaçla yüklenicinin hakediş istemesi üzerine, bu istek ve hak edişin ödeneceği tarih (yaklaşık olarak) işyeri ilan tahtası veya işçilerin toplu bulunduğu yerler gibi işçilerin görebileceği yerlere yazılı ilan asılmak suretiyle duyurulur…” hükümleri uyarınca; Yüklenici tarafından işçi ücretlerinin ödendiğine dair belgelerin Kuruluşa ibraz edilmemesi ve ücretin ödenmemiş olması halinde resen; yükleniciden istenecek bordrolara göre işçi ücretlerinin ödenmediğinin kesin olarak tespit edilmesi durumunda, bu ücretlerin Yüklenicinin hakedişinden ödenmesi sağlanacaktır.8.12- Yüklenici işin bitiminde çalıştırdığı tüm personelden alacaklarının kalmadığı yönünde, Türk Borçlar Kanununun “Ceza koşulu ve ibra” başlıklı 420 nci maddesinde; “… İşçinin işverenden alacağına ilişkin ibra sözleşmesinin yazılı olması, ibra tarihi itibarıyla sözleşmenin sona ermesinden başlayarak en az bir aylık sürenin geçmiş bulunması, ibra konusu alacağın türünün ve miktarının açıkça belirtilmesi, ödemenin hak tutarına nazaran noksansız ve banka aracılığıyla yapılması şarttır. Bu unsurları taşımayan ibra sözleşmeleri veya ibraname kesin olarak hükümsüzdür. Hakkın gerçek tutarda ödendiğini ihtiva etmeyen ibra sözleşmeleri veya ibra beyanını muhtevi diğer ödeme belgeleri, içerdikleri miktarla sınırlı olarak makbuz hükmündedir. Bu hâlde dahi, ödemelerin banka aracılığıyla yapılmış olması zorunludur.” hükmüne uygun olarak işçinin çalışma süresine ait ödenen bütün işçilik hakları ve alacakları açısından işvereni ibra eden usulüne uygun olarak alınmış ibranameyi ve bu ibranamede belirtilen miktarın yine banka hesabı aracılığı ile ödendiğini gösteren belgeyi Kuruluşa tevdi edecektir. Yüklenici tarafından iş sözleşmesi feshedilen işçilerin alacaklarının kalmadığı yönünde düzenlenen yukarıdaki unsurları içerir ibranamelerin alınarak, bu ibranameler ile bu ibranamelerde belirtilen miktarın yine banka hesabı aracılığı ile ödendiğini gösteren belgelerin Kuruluş birimlerine intikali sağlanacak ve bu belgeler özlük dosyalarına konulacaktır.

8.13- Yüklenicinin icra takibine uğraması halinde, 4857 sayılı İş Kanununun 36 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasının; “Anılan müteahhitlerin bu işverenlerdeki her çeşit teminat ve hak edişleri üzerinde yapılacak her türlü devir ve el değiştirme işlemleri veya haciz ve icra takibi bu işte çalışan işçilerin ücret alacaklarını karşılayacak kısım ayrıldıktan sonra, kalan kısım üzerinde hüküm ifade eder.” hükmü uyarınca işlem yapılacaktır.

8.14- Yüklenici çalıştırdığı işçilerine karşı ilgili Kanun ve mevzuattan doğan herhangi bir yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle, ücret, fazla mesai, kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık ücretli izin alacağı ve benzeri mali ve sosyal haklar ve bunlarla ilgili olarak prim, vergi ve fon gibi konularda ve keza iş kazası ve meslek hastalığı ve üçüncü şahıslara zarar verilmesi gibi sebeplerle veya yüklenicinin istihdam ettiği işçinin iş kazası sonucu vefat etmesi veya sakat kalması gibi nedenlerle doğan yüklenici işçilerinin, varislerinin veya üçüncü kişilerin her çeşit alacak ve tazminatlarından Yüklenici sorumludur. Bu konularda Kuruluştan tazminat veya alacak talep edilmesi halinde ödeme Yüklenici tarafından derhal yapılacaktır. Aksi halde Kuruluşça ödenmediği kesin olarak tespit edilen bu miktarlar Yüklenicinin hakedişlerinden veya alacağından, bunun mümkün olmadığı durumlarda teminatlardan tahsil edilecektir. Her ne sebeple olursa olsun yüklenicinin istihdam ettiği işçinin muhatabı idare değildir.

8.15- Yüklenicinin çalıştırdığı işçilerine karşı ilgili Kanun ve Mevzuattan doğan herhangi bir yükümlülüğü yerine getirmemesi nedeniyle ücret, fazla mesai, kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık ücretli izin alacağı ve benzeri mali ve sosyal haklar ve bunlarla ilgili olarak prim, vergi ve fon gibi konularda ve keza iş kazası ve meslek hastalığı ve üçüncü şahıslara zarar verilmesi gibi sebeplerle Kuruluş aleyhine dava açılması veya icra takibi yapılması halinde, davaların Mahkemelerce veya ilgili Birimlerce sonuçlandırılmasına kadar Yüklenicinin teminatları Kuruluşça tutulacaktır. Dava ve icra takiplerinin Kuruluş aleyhine sonuçlanması halinde ve Kuruluş Yüklenici işçilerine veya üçüncü şahıslara herhangi bir ödeme yapmak durumunda kaldığı takdirde, Yüklenici bu ödemeleri rücuen Kuruma derhal ödemekle yükümlüdür. Aksi halde, işçi alacakları Yüklenicinin hak edişinden, yetmediği takdirde teminatından defaten kesilerek tahsil edilecektir.

8.16- Son hakediş ödemesi; yükleniciler tarafından sözleşmenin son ayına ait işçilerin ücret, varsa fazla mesai dahil İş Mevzuatına göre hak ettikleri diğer alacakları ile sosyal güvenlik primlerinin ve vergilerin ilgili yerlere ödendiğine dair belgeler ibraz edilmesi durumunda yapılacaktır. İbraz edilmemesi halinde söz konusu ödemeler, yüklenicinin son hak edişinden mahsup edilmek üzere Kuruluş tarafından yapılacaktır.

8.17- Yükleniciler ihaleye ait sözleşmenin bitiminde (Aynı veya farklı yüklenicinin, aynı veya farklı işçilerle hizmete devam etmesi halleri dâhil), o sözleşme kapsamında çalışan işçilerin iş mevzuatına göre hak ettikleri; kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık ücretli izin alacağı ve benzeri mali ve sosyal haklarının yasal süresi içerisinde ödendiğine ve işçinin herhangi bir hakkının kalmadığına ilişkin ibraname ve bu ödemeleri gösteren banka dekontu, ödemelerin işçilerin hesabına yatırıldığına dair bankaca onaylı ödeme tutarlarını gösterir listeyi veya PTT makbuzu ile ödeme bordrosunu, sözleşmenin bitim tarihini izleyen 15 (on beş) gün içerisinde ibraz etmedikçe kesin teminatı iade edilmez. Bu sürenin sonunda söz konusu ödemelere ilişkin belgelerin Kuruluşa sunulmaması halinde; Yüklenici işçilerinin yıllık ücretli izin alacağı, ihbar ve kıdem tazminatı ve sair işçilik haklarına ait hesaplamalar Kuruluş tarafından yapılır ve Yüklenicinin kesin teminatından karşılanmak suretiyle işçilere ödenir. Teminatının karşılamadığı tutar için Kuruluşun yükleniciye rücu hakkı saklıdır.

8.18- Yüklenici, çalışanlarının ya da üçüncü kişilerin uğrayacağı zararları herhangi ihtar veya ihbara gerek kalmaksızın tazmin etmekle yükümlüdür. Bu nedenle Yüklenici mali mesuliyet sigortasını ve çalıştırdığı personellerinin ferdi kaza sigortalarını yaptıracaktır. Yüklenici mali mesuliyet ve yüklenicinin çalıştırdığı personellerin ferdi kaza sigortalarının alt ve üst limitleri, talep eden Birim tarafından belirlenip, ihaleyi yapacak birime bildirilmesi gerekmektedir. Ayrıca bu giderlerin de sözleşme taslağında yer alan Sözleşme bedeline dahil olan giderler kısmına ve idari şartnamede yer alan Teklif fiyata dahil olan giderler kısmına yazılması gerekir.

8.19- Yüklenici iş sağlığı ve güvenliği konusu dahil mevzuatın gerektirdiği her türlü resmi kayıt ve belgelerin ilgili mevzuatta belirtilen hükümlere uygun olarak tutulmasından dolayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne, Sosyal Güvenlik Kurumu ile mevzuatta belirtilen diğer kurum ve kuruluşlara karşı sorumlu olacaktır. Yüklenici, çalıştırdığı işçisinin iş kazasına ya da meslek hastalığına uğraması dahil 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ile İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve diğer mevzuattan kaynaklanan her türlü bildirim ve işlemleri idari para cezasına maruz kalmadan süresinde yapacaktır. Yüklenicinin bu yükümlülüklerini yerine getirmemesi vb. herhangi bir sebepten kaynaklanan mezkur borçlarını ilk ihtarda ödeyecektir. Bu sebeplerden dolayı resmi merciler Kuruluştan idari para cezaları dahil herhangi bir ödeme talebinde bulunduğu takdirde, Kuruluş bu ödemeleri ilgili resmi Kuruluşa ödemek üzere Yüklenicinin ilk hak edişinden kesecektir.

8.20- İş mevzuatı, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatını ilgilendiren hususlarda Kuruluş gerek görevlendirdiği kendi personeline veya uygun gördüğü ihtisas sahiplerine kontrol ve denetim yaptırabilir.

8.21-Yüklenici firma; Çalıştırılan personele ait aylık maaş ve diğer hak edişlerinin ilgili personel adına açılan banka hesap numarasına yatırdıklarına ilişkin banka dekontunu hakkediş faturası ile birlikte idareye sunmaları zorunludur.

8.22-Limanların işletme hakkının devredilmesi halinde sözleşme devir aşamasında sona erecektir. Böyle bir durumda Yüklenici herhangi bir hak talep edemez.

MADDE 9. İŞLEYİŞ KONTROL

9.1- Araçta çalışacak şoförlerin GBT sorgulaması ISPS birimince yapılacaktır

9.2- Hak edişler için gerekli olan tüm evrakların kontrolü Muhasebe Müdürlüğünce yapılacaktır.

9.3- İşin süresi sözleşmenin imzalanmasına müteakip 31/12/2014 tarihinde sona erecektir.

İşbu Teknik Şartname Sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır.

TABLO:1

TCDD İZMİR LİMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE

AİT KİRALANACAK OLAN ARAÇ LİSTESİ

İli

Kullanım Yeri

Servisi

Araç Cinsi

Adet

Aylık Ortalama Km

Çalışma SaatleriResmi Tatil

Günleri

Çalışıp Çalışmayacağı


İzmir

Liman İşletme Müdürlüğü

Satın Alma ServisiXI

Çift Kabinli Pikap 4x2

1

80-100 Arası

08.00-17.00

Çalışmayacak- -

Kataloq: wp-content -> uploads
uploads -> Mühaziry riyazi mYntiqin elementlYri
uploads -> Mühazirə Tarix, elm və fəlsəfə. Anlayışlar və ideyalar Keçmiş və Tarix
uploads -> Amerikalılarda Azərbaycan haqqında daha geniş təsəvvür yaratmağa çalışacağam
uploads -> Mühazirə1:İqtisadi informatikanın əsas anlayışları İnformatika haqqında ümumi məlumat
uploads -> Frankfurt məktəbi
uploads -> İxtisasın (proqramın) şifri və adı: 040545 Kompyuter şəbəkələrinin və hesablama texnikasının
uploads -> Onlayn jurnaliSTİka fənninin
uploads -> Mühazirə mətinləri. Matrislər və onlar üzərində əməllər
uploads -> İxtisasın (proqramın) şifri və adı 040529 – Nəqliyyatda daşımaların təşkili baki – 2014
uploads -> Multimedia Mərkəzi Ali təhsil müəssisələrinin jurnalistika fakültələri üçün multimedia jurnaliSTİkasi fənninin

Yüklə 107,55 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə