Telsiz zabiTİ İÇİn vardiya zabiTİ seyir ve vardiya standartlariYüklə 130,26 Kb.
tarix26.07.2018
ölçüsü130,26 Kb.
#59316


TELSİZ ZABİTİ İÇİN VARDİYA ZABİTİ
SEYİR VE VARDİYA STANDARTLARI
1. Bir gemi küçük bir adanın yanından geçerken sextantla adanın iki ucu arasındaki açıyı 7° olarak ölçmüştür. Adanın haritadan ölçülen genişliği 1.7 mildir. Geminin adadan olan mesafesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 13,91 mil

B) 24,31 mil

C) 10,91 mil

D) 22,09 mil

E) 17,06 mil
2. Bir gemi seyir anında adanın düşey açısını sextant ile 2° 54' olarak ölçmüştür. Haritada aynı tepenin yüksekliği 300 m. dir. Geminin adadan olan mesafesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 4,2 mil

B) 2,3 mil

C) 3,2 mil

D) 2,9 mil

E) 3,9 mil
3. Parakete seyri kısaltması aşağıdakilerden hangisidir?

A) EP


B) DR

C) MPP


D) EB

E) TR
4. Aşağıdakilerden hangisi sulu ve kuru pusula tası arasındaki farklardan biri değildir?

A) Kuru pusula tası kartı, sulu pusula tası kartına göre çok oynaktır.

B) Sulu pusula tası ile daha rahat dümen tutulur.

C) Sulu pusula tasında pusula kartını şamandıra, kuru pusula tasında ise iğnecik taşır.

D) Sulu pusula tasında pusula kartı, gemi yalpaya düştüğünde düz durduğu halde, kuru pusula tasında düz durmaz.

E) Sulu pusula tasında körük olduğu halde kuru pusula tasında körük yoktur.


5. Bir seyirci; iki fenerin transitini hatası 1°W olan cayro pusula ile 201° olarak okumaktadır. Bölgede doğal sapma 3°E ve gidilen rotadaki yapay sapma değeri 2°W ise manyetik pusula ile bu transitler kaç derecede okunur?

A) 197°


B) 198°

C) 199°

D) 200°


E) 201°
6

. harita sembolünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Iğrıplanmış batık leş,

B) Bir kısmı su üstünden görülen batık

C) Derinliği bilinmeyen, su üstü seyrine mani olmayan batık,

D) Batık leş (Su üstü seyrine tehlikeli),

E) Yalnız direkleri gözüken leş,

7

. sembolünün anlamı nedir?

A) Radyo beacon istasyonu

B) Minare

C) Yel değirmeni

D) Çanak anten

E) Silo
8. Düşey şeritler halinde boyanmış şamandıranın haritadaki sembolü altındaki “RW” gibi kısaltmalar hangi düzene göre yazılmıştır?

A) Sağdan sola doğru

B) Soldan sağa doğru

C) Açık renkten koyu renge doğru


D) Koyu renkten açık renge doğru

E) Böyle bir sistem yoktur
9. Aşağıdakilerden hangisi sis işareti ile ilgili bir kısaltma veya açıklama değildir?

A) Dia


B) Explos

C) Bell


D) Fog Det Lt.

E) Siren Mo (N)


10. Gece şartlarında CENOVA/İtalya limanına giriş yapan yüksek tonajlı bir gemi; pruva istikametinde orta mesafede gördüğü bir fenerin karakteristiğini, Fl.(2+1)G olarak tespit etmiştir. Bu geminin vardiya zabiti olarak hareket tarzınız ne olacaktır ?

A) Halihazırdaki rotada seyre devam ederim

B) Şamandıranın güneyinden geçecek şekilde yeni bir rotada viyalarım.

C) Şamandırayı iskelede bırakarak, sancak taraftaki tercihli kanalda seyrederim.

D) Şamandırayı sancakta bırakarak, iskele taraftaki tercihli kanalda seyrederim.

E) Şamandıranın kuzeyinden geçecek şekilde yeni bir rotada viyalarım.
11. Güney yarım kürede açık denizde rüzgar akıntısının yönü için aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?

A) Rüzgar akıntısının yönü, rüzgar yönünün yaklaşık 200° fazlası olur.

B) Rüzgar akıntısının yönü, rüzgar yönünün yaklaşık 160° fazlası olur.

C) Rüzgar akıntısının yönü, rüzgar yönünün yaklaşık 220° fazlası olur.D) Rüzgar akıntısının yönü, rüzgar yönünün yaklaşık 140° fazlası olur.

E) Rüzgar akıntısının yönü, rüzgar yönünün yaklaşık 40° - 45° eksiği olur.


12. Radar sinyallerinin dalga tepeciklerinden yansıması ile meydana gelen ekolara ne ad verilir

A) Yalancı ekoB) Deniz dönüşü ekoları

C) Dümen suyu ekoları

D) Yansıma ekoları

E) Çift yansıma ekoları


13. Sancak baş omuzluğunuz 35 de aşağıdaki fenerleri taşıyan bir tekne gördünüz. Bu teknenin kerterizi değişmemektedir. Sizin teknede seyir fenerlerine ilaveten düşey bir doğrultuda üç adet her yönden görünür kırmızı fener çekili durumdadır. Çatışma tehlikesini önlemek üzere Çatışmayı Önleme Tüzüğüne göre sancak baş omuzluktaki tekneye nasıl manevra yaparsınız.
B

B

B

B

K

B

K
K


 1. Rota ve süratimi muhafaza ederim

 2. Süratimi azaltır ve bu teknenin pruvamdan geçmesini beklerim

 3. İskeleye dönerim ve bu teknenin kıçından geçecek şekilde manevra yaparım

 4. Süratimi arttırır, pruvasından geçerim

 5. Hiçbiri


14. Boyu 120m. ve eni 11 m. olan bir teknenin kıç silyon fenerinin küpeşteden yüksekliği kaç metre olmalıdır.

 1. 10,5 m

 2. 12,5 m

 3. 14,5 m

 4. 15,5 m

 5. 18,5 m


15. Gemilere gerektiğinde birleşik düdük sistemi monte edilebilir. Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü gereği, Birleşik Düdük Sistemine tek bir düdük gözü ile bakılacaktır. Ancak bu düdükler birbirlerinden;

 1. 90 metreden daha uzak mesafeye konmayacaktır

 2. 95 metreden daha uzak mesafeye konmayacaktır

 3. 100 metreden daha uzak mesafeye konmayacaktır

 4. 105 metreden daha uzak mesafeye konmayacaktır

 5. 110 metreden daha uzak mesafeye konmayacaktır


16. Pilotlu seyir tamamlandı. Kaptan gemiyi rotasına aldı ve vardiya zabitine “vardiya şimdi sende” dedi ama kendisi hala köprüüstünde. Kaptanın söylediği bu sözün önem derecesi hangi şıkta doğru olarak verilmiştir.


 1. Kesinlikle o andan itibaren sorumluluğun kimde olduğunun bilinmesi açısından çok önemli

 2. Çok önemli değil çünkü kaptan hala köprüüstünde

 3. Kaptanın bu sözü zabitin sorumluluk duygusunu artırması bakımından çok önemli

 4. Çok önemli değil, çünkü kaptan her zaman sorumlu

 5. Hiçbiri


17. Kritik konuma gelen bir tehlikede zabitin yapması gereken ilk şey aşağıdakilerden hangisi olmalıdır.


 1. Kaptanı çağırmak

 2. Gerekli manevra için hazırlık yapmak

 3. Gemiyi derhal durdurmak

 4. Mevkii kontrolü yapmak

 5. Radar gözlem yapmak


18.Kaptan liman vardiyasının süresi ve yapısı hakkında karar verirken bazı kriterleri göz önünde tutar. Aşağıdakilerden hangisi bu kriterlerden değildir?


 1. Geminin tipi

 2. Liman işçileri

 3. Limanda kalış süresi

 4. Liman iş yoğunluğu

 5. Personel sayısı ve yeterliliği


19.Tehlikeli yük taşıyan bir gemide liman vardiyası tutan gemi personelinin öncelikli bilmesi gereken aşağıdaki maddelerden hangisinde yer almaktadır

 1. Tutulacak vardiya düzeni

 2. Çıkılacak seyrin şartları

 3. Gemi liman arası acil durum haberleşmesi

 4. Hava ve deniz durumu

 5. Yükün tabiatı, miktarı, nasıl istifleneceği ve özel durumları

20. Aşağıdakilerden hangisi yağ kirliliği temizleme metotlarından olup yağın tekrar toplanamaması durumunda kullanılması belli bir izin gerektiren bir yöntemdir.


 1. Kepçe kova ve benzeri bir metotla yağın temizlenme çabası

 2. Emici keçelerle geri toplama metodu

 3. Yağın kenarına şamandıralar yerleştirme

 4. Yağ ıslah ediciler kullanarak temizleme metodu

 5. Yağ döküntüsünün çevresine su sıkmak


GEMİCİLİK, GEMİ MANEVRASI VE DENİZDE GÜVENLİK
1. Üç Burkatlık bir roda bitkisel halatın uzunluğu aşağıda gösterilen değerlerden hangisine uygundur?

A) 80 kulaç.

B) 100 kulaç.

C) 90 kulaç.D) 120 kulaç.

E) 110 kulaç.


2. Demirin ırgat çalıştırılarak makine gücüyle denizden gemiye alınması için hangi komut verilir?

A) Kaloma

B) Hayboci

C) Vira

D) Suga


E) Funda
3. Hayboci ne demektir?

A) Demirin vira edilmesidir.

B) Halatın boş koyulmasıdır.

C) Demirin ırgat çalıştırılarak makine gücüyle denize verilmesidir.

D) Demirin deniz dibinden kopmasıdır.

E) Demirin ırgat çalıştırılarak makine gücüyle zincirliğe istif edilmesidir.
4. Aşağıda belirtilen palangalardan hangisinin mekanik avantajı yoktur ?

A) Kabasorta

B) Tartan

C) Adi


D) Sübye

E) Kantar


5.Boyaların açılması için aşağıda belirtilen hangi malzemeler kullanılır?

A) Gaz yağı

B) Benzin

C) Motorin

D) Neft yağı

E) Tiner
6. Oksi-Asetilen kaynağında kullanılan hortumlar kaç barlık çalışma basıncına dayanıklı olmalıdır ?

A) 4


B) 10

C) 5


D) 15

E) 20
7. Sığ suda dönme çemberinin ve diğer manevra özelliklerinin farklılık göstermesinin sebebi nedir?

A) Yoğunluğun büyümesiB) Dirençlerin büyümesi

C) Tuzluluğun artması

D) Sıcaklığın yükselmesi

E) Suyun moleküler yapısında meydana gelen değişikliğin kendini kıyılara yakın bölgelerde göstermesi.


8. Aşağıdaki durumlardan hangisinde daha dar bir alanda dönülebilir?

A) Başa trimli ve sancağa meyilliyken sancağa dönülürseB) Başa trimli ve iskeleye meyilliyken sancağa dönülürse

C) Kıça trimli ve sancağa meyilliyken sancağa dönülürse

D) Kıça trimli ve iskeleye meyilliyken sancağa dönülürse

E) Kıça trimli ve iskeleye meyilliyken iskeleye dönülürse


9. Rüzgar, aşağıda sıralanan hangi etkilerin tümünü veya birkaçını gemi üzerinde

meydana getirir?

A) Hız değiştirme, Düşürme, Savurma

B) Düşürme, Savurma, Bayıltma

C) Savurma, Bayıltma, Hız değiştirmeD) Savurma, Hız değiştirme, Düşürme, Bayıltma

E) Bayıltma, Hız değiştirme, Düşürme , Şahlanma


10. Ağır denizlerde denizden adam kurtarmak için gemiyle kazazedelere yaklaşırken kazazedeler geminin hangi tarafına gelecek şekilde durulur?

A) Rüzgar baş omuzlukta ve kazazedeler pruvanın rüzgarüstü tarafında tutulmalıdır.

B) Rüzgar baş omuzlukta ve kazazedeler pruvanın rüzgaraltı tarafında tutulmalıdır.

C) Rüzgar bir bordada kazazedeler rüzgaraltı bordada tutulmalıdır.D) Rüzgar kıçomuzlukta ve kazazedeler pruvanın rüzgaraltı tarafında tutulmalıdır.

E) Rüzgar kıçomuzlukta ve kazazedeler pruvanın rüzgarüstü tarafında tutulmalıdır.


11. Bir gemi dar su yolunda, dar suyun olumsuz etkilerini yenmek için ne şekilde

seyretmelidir?

A)Su altı banklarının gerçek orta çizgisinde ve yeryüzüne göre ölçülen emniyetli bir hızla seyretmelidir.

B)Dar su yolunun görünür orta çizgisinde ve yeryüzüne göre emniyetli bir hızla seyretmelidir.

C)Dar su yolunun sancak tarafına yakın ve çok yavaş seyretmelidir.

D)Dar su yolunun iskele tarafına yakın ve çok yavaş seyretmelidir.

E)Dar su yolunun boş olan kısmından kanalı çabuk terk etmek için mümkün olduğunca süratli seyretmelidir.

12. Kanalda yol alan bir gemide, herhangi bir nedenle kanalın orta çizgisinden ayrılıp bir

banka öbüründen daha fazla yakın bulunarak hareket etmeye başladığında ;


A) Yaklaştığı bank ile bordası arasında geçit daha daralmış bir duruma gelir, buna bağlı olarak bordası ile yakın bank arasındaki su akımı yavaşlar, basınç düşer, su yüzeyi daha çok alçalır. Gemi yakın banka doğru bayılır.

B) Yaklaştığı bank ile bordası arasında geçit daha daralmış bir duruma gelir, buna bağlı olarak bordası ile yakın bank arasındaki su akımı yavaşlar, basınç artar, su yüzeyi daha çok alçalır. Gemi yakın banka doğru bayılır.

C) Yaklaştığı bank ile bordası arasında geçit daha daralmış bir duruma gelir, buna bağlı olarak bordası ile yakın bank arasındaki su akımı daha çok hızlanır, basınç düşer, su yüzeyi daha çok yükselir. Gemi yakın banka doğru bayılır.

D) Yaklaştığı bank ile bordası arasında geçit daha daralmış bir duruma gelir, buna bağlı olarak bordası ile yakın bank arasındaki su akımı daha çok hızlanır, basınç düşer, su yüzeyi daha çok alçalır. Gemi yakın banka doğru bayılır.

E) Yaklaştığı bank ile bordası arasında geçit daha daralmış bir duruma gelir, buna bağlı olarak bordası ile yakın bank arasındaki su akımı daha çok yavaşlar, basınç düşer, su yüzeyi daha çok alçalır. Gemi yakın banka doğru bayılır.


13.Demirde yatan geminin akıntı ve rüzgarın etkisiyle bulunduğu farklı mevkilerin

oluşturduğu daireye ne ad verilir?

A) Dönme dairesi

B) Demir dairesi

C) Devir dairesiD) Salma dairesi

E) Sanal daire


14. Çipolu demir (Admiralty demiri) ile çiposuz demir arasında ne fark vardır?

A) Çipolu demirin tutuculuğu, kullanılan çiponun katkısıyla, çiposuz demirden daha fazladır.

B) Çipolu demirle çiposuz demirin tutuculuk bakımından farkı yoktur; yalnızca şekilleri farklıdır.

C) Çipolu demirle çiposuz demirin farkı yalnızca üretici firmanın kullandığı markalardadır.

D) Çipolu demirle çiposuz demirin farkı kullanılan metallerindedir. Dövme demirden yapılan demirlere çiposuz demir denir.

E) Çiposuz demirin, her iki tırnağıyla dibe gömülebildiği için, daha iyi tutuculuğu vardır. Çipolu demir ise bugün yalnızca ufak teknelerde kullanılan eski tip demirdir.
15. Çatışmadan sonra pruvasında hasar meydana gelen ve hasarlı bölmenin takviye edilip, desteklenmesi ile yola devam eden bir gemi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur.

A) Dümen donanımı gözden geçirilmelidir.

B) Boş tanklara balast alınmalıdır.

C) Varacağı limana tam tokat seyri yaparak ulaşması sağlanmalıdır.D) Mümkün olduğunca kıça doğru trimlendirilmesi gerekir.

E) Hepsi doğru


16. Oturduğu yerde dövünen geminin dövünmesini önlemek için aşağıdaki önlemlerden hangisi uygulanır?

A)Gemi hafifletilir

B)Demirler geriye taşınır

C)Trim değişikliği yapılırD)Gemiye deniz suyu alınır

E)Hepsi yanlıştır


17. Gemilerde SOLAS 1974 sözleşmesinin 5.kuralı gereği zorunlu tutulan standart sahil bağlantı flenci ne işe yarar?

A) Yakıt almakB) Su almak

C) Yük almak

D) Telefon hattı almak

E) Elektirk almak


18. Bir can yeleğinde bulunması gereken özellikler hangileridir?

A) Düdük, ışık, suya dayanıklılık, yakalık, epirb

B) Işık, sağlam, sert yapılı, düdük, el maytabı

C) Yakalık,ışık, düdük, ışık yansıtıcı, heliograf

D) Görünür renk, ışık, düdük, ışık yansıtıcı, yakalık

E) Hiçbiri


19. Gemi battığında hidrostatik kilit kaç metre derinlikte açılır.

A) 5 m


B) 7 m

C) 4 m

D) 2 m


E) 10 m
20. Apandisitte ilk yardım tedbirleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Derhal doktor çağırmak

B) Yiyecek ve içecek vermemek

C) Müshil içirerek rahatlatmak

D) Doktor hastanın hastaneye nakli ve ameliyatı zorunlu buluyorsa vakit geçirmeden hastaneye gitmek

E) Hepsi doğru


METEOROLOJİ
1- Gemilerde en çok kullanılan barometre tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cıvalı barometreB) Aneroid barometre

C) Alkollü barometre

D) Barograf

E) Elektrikli barometre


2- Kararlılığa ait bilgi aşağıdakilerden hangi nedenle önemlidir?

A) Fırtına hareketinin doğrultusunu belirlerB) Havanın düşey hareketini belirler

C) Yüksek basınç alanlarının hareketini belirler

D) Kış uzunluğunu tahminde kullanılır

E) Yüzeyin ne kadar ısınacağını belirler


3- Atmosferin en alt tabakası olan troposfer, toplam atmosfer kütlesinin ne kadarını kapsar?

A) % 40


B) %50

C) %75

D) %21


E) %55
4- Havada yeterli miktarda bağıl nem ve higroskopik unsurlar mevcut olduğunda yoğuşmanın gerçekleşmesi için gereken diğer koşul aşağıdakilerden hangisidir?

A) SubsidansB) Soğuma

C) Isınma

D) Konverjans

E) Diverjans


5- Sıcaklık ve ısı hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Sıcaklık bir enerji şeklidirB) Isı bir enerji şeklidir

C) Isıyı ölçen alete termometre denir

D) Isı sıcaklığın düşük olduğu bölgeden yüksek olduğu bölgeye doğru taşınır

E) Sıcaklık birimleri ile ısı birimleri aynıdır


6- Basınca bağlı olarak hava aşağıdakilerden hangisine göre hareket eder?

A) Yüksek basınçtan alçak basınca doğru

B) Alçak basınçtan yüksek basınca doğru

C) Karadan denize doğru

D) Denizden karaya doğru

E) Hava, basınca bağlı olarak hareket etmez
7- Deniz seviyesinden 900m yükseklikteki bir istasyon, hava basıncını 930 mb olarak ölçsün. Standart koşullarda deniz seviyesindeki basınç için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) 920 mb

B) 950 mb

C) 985 mbD) 1020 mb

E) 1050 mb


8- Kuzey yarımkürede, yer düzeyindeki bir yüksek basınç alanı üzerindeki hava hareketi hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur

A) Yerde rüzgarlar, saat ibrelerinin dönüş yönünde ve merkezden dışarı doğrudur. Bu durumda düşey hava hareketi, yukarıdan aşağıya doğrudur

B) Yerde rüzgarlar, saat ibrelerinin dönüş yönünde ve merkezden dışarı doğrudur. Bu durumda düşey hava hareketi aşağıdan yukarıya doğrudur

C) Yerde rüzgarlar, saat ibrelerinin dönüş yönünde ve merkeze doğrudur. Bu durumda düşey hava hareketi yukarıdan aşağıya doğrudur

D) Yerde rüzgarlar, saat ibrelerinin dönüş yönünde olup, merkeze doğrudur. Bu durumda düşey hava hareketi aşağıdan yukarıya doğrudur

E) Yerde rüzgarlar, saat ibrelerinin dönüş yönünde ve izobarlara paraleldir. Bu durumda düşey hava hareketi yukarıdan aşağıya doğrudur
9- Kara ve deniz meltemleri hakkında aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Nadiren 3 kuvvetini aşarlar

B) Sahilden ortalama 20 km’ye kadar etkili olurlar

C) Yerden 1500 m’ye kadar etkili olurlar

D) Deniz meltemi, denizden karaya doğru eser

E) Kara meltemi, karadan denize doğru eser
10- Rüzgarların oluşması için basınç gradyanı kuvveti aşağıdaki bölgelerden hangisi için söz konusudur?

A) Sadece ekvatorda

B) Ekvator hariç bütün bölgelerde

C) Sadece kuzeyyarımkürede

D) Sadece güneyyarımkürede

E) Dünyanın her yerinde

11- Bir bulut damlacığının çapı aşağıdakilerden hangi aralıkta değişir?

A) 10 – 20 m

B) 20 – 40 m

C) 20 – 100 mD) 20 – 200 m

E) 100 – 200 m


12- Hale olayı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Kötü hava habercisidir

B) İyi hava habercisidir

C) İç kısımda mor, dışta kırmızı halkalardan oluşan ışıklı bir olaydır

D) Sadece ay etrafında meydana gelir

E) Sadece güneş etrafında meydana gelir
13- Alçak basınç alanlarında, havanın bulutlu ve yağışlı olmasını aşağıdaki nedenlerden hangisi açıklar*

A) Yüzey rüzgarlarının konverjansı ve havanın çökmesiB) yüzey rüzgarlarının konverjansı ve havanın yükselmesi

C) Yüzey rüzgarlarının diverjansı ve havanın çökmesi

D) Yüzey rüzgarlarının diverjansı ve havanın yükselmesi

E) Yüzey rüzgarlarının diverjansı ve havanın rüzgaraltında çökmesi


14- Yüzey yakınındaki, soğuk hava tabakası üzerindeki daha sıcak havadan düşen yağmurdan oluşan sisler aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Cephe sisi

B) Adveksiyon sisi

C) Enversiyon sisi

D) Radyasyon sisi

E) Buhar sisi
15- Eğer dünya dönmeseydi aşağıdakilerden hangisi olurdu?

A) Yüzey rüzgarları direk olarak yüksek basınçtan alçak basınca doğru eserdi

B) Coriolis kuvvet olmazdı

C) Basınç gradyanı kuvveti olmazdı

D) Yukarıdakilerinin hepsi

E) Sadece (a) ve (b)

16- Frontojenez için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Var olan bir süreksizliğin ortadan kalmasıdır

B) Var olan bir süreksizliğin zayıflamasıdır

C) Bir süreksizliğin oluşması veya kuvvetlenmesidir

D) Basınç gradyanı süreksizliğidir

E) Sıcaklık gradyanı süreksizliğidir
17- Sıcak cephede aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Sıcak cephe yağışları genellikle Ns bulutlarından meydana gelir

B) Cephe yaklaşırken basınçta sürekli düşüş olur

C) Cephe geçtikten sonra rüzgar yönü genellikle aynı kalır

D) Cephe geçerken yağmur durur veya çisentiye döner

E) Sıcak cephede meydana gelen yağışlar dar bir bölgede olur
18- Squall Hattı için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Bir cephe tipi olmayıp, kararsızlık hattıdır

B) Soğuk cephenin önünde yer alır

C) Daha çok sıcak yaz ve sonbahar mevsimlerinde akşam üzerleri görülürD) Sıcak cephe önünde oluşur

E) Şiddetli sağanaklar meydana getirebilir


19- Oklüzyon cephede aşağıdakilerden hangisi sözkonusudur*

A) Soğuk cephenin bir sıcak cepheyi yakalaması

B) Sıcak cephenin soğuk cepheyi yakalaması

C) Sıcak cephe tarafından yakalanan stasyoner cephe

D) Soğuk cephe tarafından yakalanan stasyoner cephe

E) Yüksek basınçta oluşan stasyoner cephe
20- FM 13 X SHİP Kod formunda,

4PPPP grubunda ne bilgisi verilir

A) TandansB) Hava basıncı

C) Hava durumu

D) Hava sıcaklığı

E) Ölü dalga bilgisi
TELSİZ ZABİTİ İÇİN VARDİYA ZABİTİ
GEMİ İNŞA, YÜK İŞLEMLERİ VE GEMİ STABİLİTESİ
1. Boş gemi ağırlığı 10600 ton olan bir geminin boş KG’si 11 m.’dir. Bu geminin 1-3-5-7 nolu ambarlarına sırasıyla 11 800 ton, 13500 ton, 13600 ton, 12000 ton yük yüklenmiştir. Yüklenen yükün KG yükseklikleri sırasıyla 10.42 m, 10.38 m, 10.35 m ve 10.12 m. dir. Yükleme sonunda KM 10.73 m olduğuna göre geminin final GM’ini hesaplayınız.

A) 0.70 m

B) 0.60 m

C) 0.29 m

D) 0.40 m

E) 0.50 m
2. Nötr dengeye sahip bir gemi için aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır.

A) GZ kolu geminin yattığı trafın ters yönündedir,

B) G noktası ile M noktası çakışıktır,

C) Gemi yattığı pozisyonu korur,

D) GZ kolu sıfırdır,

E) GM sıfırdır.
3. Aşağıdaki olaylardan hangisinde ağırlık merkezi yer değiştirmez.

A) Geminin iskeleye meyletmesi,

B) Gemiye yük alınması,

C) Yük şifting yapılması,

D) Gemiye balast alınması,

E) Gemiye yakıt alınması.
4. Tatlı suda deplasmanı 7000 ton olan bir gemi, yoğunluğu 1015 Kg/m3 olan bir suda aynı draftta iken deplasmanı ne olur.

A) 7115 ton

B) 7105 ton

C) 6895 ton

D) 7015 ton

E) 6915 ton
5. Deplasmanı 5330 ton ve KG’si 4.50 m olan seyir halindeki bir gemi limana varıncaya kadar, KG’si 1.50 m olan tankından 166 ton ve KG’si 0.5 m olan tankından ise 72 ton yakıt harcamıştır. Bu gemi limana vardığında KM’si 5.35 m olduğuna göre limana varış GM’ini hesaplayınız.

A) 0.55 m

B) 0.60 m

C) 0.65 mD) 0.70 m

E) 0.75 m


6. Omurga altından su hattına kadar olan mesafeye ne isim verilir.

A) Kalıp genişliği,

B) Kalıp derinliği,

C) Freeboard,D) Draft,

E) Dikmelerarası boy


7. Uygun birleşme yeri kaynağı yapılıncaya kadar kısımları geçici olarak yerinde tutmak için yapılan kaynak aşağıdakilerden hangisidir

A) Siper kaynağı

B) Köşe dikişi kaynağı

C) Yüzey kaynağı

D) Derin dikiş kaynağı

E) Punta kaynağı
8. Aşağıdakilerden hangisi başlangıç GM i küçük olan gemilerde denge açısından görülebilecek tehlikelerden birisidir.

A) Gemi tanklarında taşma olabilir

B) Gemi TPC değerleri sürekli değişir

C) Gemi GM inde gizli artış olurD) Gemi kararsız dengeye düşebilir

E) Ambarlara sıvı sızar


9. Yükleme boşaltma işleminde kullanılan sapanlardan değildir.

A) Halat sapan,

B) Tel sapan,

C) Zincir sapan,

D) Kasalı sapan

E) Islak Sapan
10. Hazırlık mektubu bir geminin aşağıdaki şıklardan hangisine hazır olduğunu belgelemek için verilir.

A) Yüklemeye veya boşaltmaya

B) Limana yanaşmaya

C) Limana demirlemeye

D) Limandan hareket etmeye

E) Yakıt ikmali yapmaya
11. Bir alevere donanımında koçada birleşen yük telleri gam olmasın diye koçaya ne bağlanır.

A) Bir kanca bağlanır

B) Bir kilit bağlanır

C) Bir bastika bağlanırD) Bir fırdöndü bağlanır

E) Kerye bağlanır


12. Bir geminin deplasmanı 2450 ton, KG’si 2.6 m dir. Bu gemi Kg’si 4.3 m olan ambarına 3200 ton yük yükledikten sonra Kg’si 7.3 m olan güvertesine de yük alacaktır. Yükleme sonunda GM=0.6 m olması için güverteye kaç ton yük alabilir.

(Yükleme sonunda KM=4.5 m dir.)

A) 457.5 ton

B) 520.40 ton

C) 545.26 tonD) 560.30 ton

E) 580.25 ton


13. A gemisi deniz yoğunluğu 1015 kg/m3 olan bir limanda yükleme yapmaktadır. Vasattaki su hattı, yaz yükleme hattından 15 cm altında bulunmaktadır. Bu gemi sefere çıktığında vasat draftı, yaz yükleme hattında olabilmesi için geminin kaç ton yük alması gerekmektedir. (TPC: 30 ton. FWA: 90mm).

A) 558

B) 552, 5

C) 568

D) 685


E) 562, 5
14. Deplasmanı 3800 ton KG’si 3.8 m olan bir geminin güvertesine KG’si 6.5 metre olan 150 ton yük yüklenirse geminin yeni KG’si ne olur.

A) 3.96 mB) 3.90 m

C) 4.10 m

D) 3.86 m

E) 3.85 m
15. Başta 7.60 m, Kıçta 8.80 m su çeken bir geminin F noktası gemi ortasındadır. F noktasının 30 m önüne 60 ton yük yüklenirse geminin yeni draftları ne olur.

(TPC : 20 ton, MCT 1cm = 180 ton metre)

A) Baş:7.62 m Kıç:8.72 m

B) Baş:7.70 m Kıç:8.70 m

C) Baş:7.64 m Kıç:8.64 mD) Baş:7.68 m Kıç:8.78 m

E) Baş: 7.50 m Kıç:6.50 m


16. Bir geminin LCB’si, gemiye göre LCG’nin baş tarafında ise geminin durumuna uygun olan şık aşağıdakilerden hangisidir.

A) Gemi kıça trimli olur

B) Gemi başa trimli olur

C) Gemi trimsiz olur

D) Gemi tender olur

E) Gemi stiff olur
17. A gemisine stowage faktörü 1.2 m3 dökme tahıl yüklemektedir. Geminin deplasmanı 27000 dur. Yapılan hesaplamalar sonucu VHM=18320.40 tonmetre, Başlangıç GM=2.70 m olarak tespit edilmiştir.

Bu bilgiler ışıgında SOLAS’ a uygunluk açısından bu geminin yatma açısını hesaplayınız.

A) 9


B) 10

C) 11


D) 12

E) 13
18. Gemi dip tanklarının doldurulması KG’yi nasıl etkiler.

A) KG büyür

B) KG küçülür

C) KG etkilenmez

D) KG derin draftlarda büyür, düşük draftlarda küçülür

E) KG derin draftlarda küçülür,düşük draftlarda büyür


19. Bir geminin baş draftı 8 m 30 cm, kıç draftı 8 m 20 cm olarak okunmuştur. Bu geminin durumu aşağıdaki ifadelerden hangisi ile tanımlanır.

A) Başlı gemi

B) Kıçlı gemi

C) Trimsiz gemi

D) Bir tarafına meyilli gemi

E) Kararsız dengede gemi
20. Boş ağırlığı 7350 ton olan A gemisi X limanına yanaşıyor. Geminin Deplasmanı 11200 tondur. A gemisinin tanklarında 125 ton yakıt, 30 ton su bulunmaktadır. Gemiden 1100 ton yük boşaltılmış ve 2980 ton yük yüklenmiştir. Ayrıca gemiye 100 ton yakıt ve 20 ton su alınmıştır.

A Gemisinin X limanından kalkıştaki deplasman tonu aşağıdakilerden hangisidir.

A) 9500 ton

B) 10600 ton

C) 11400 ton

D) 12600 ton

E) 13200 ton

DENİZ HUKUKU VE ULUSLARARASI DENİZCİLİK SÖZLEŞMELERİ
1.Donatanın sınırlı sorumluluğu denince ne anlaşılır?

A)Donatanın sorumluluğunun taahüt ettiği sermaye ile sınırlandırılması

B)Donatanın sorumlu olacağı hallerin belirlenmesi

C)Donatanın sorumlu olacağı kişilerin belirlenmesiD)Donatanın sorumluluğunun takip safhasındaki sınırlarının belirlenmesi

E)Donatanın sorumluluğunun şirketteki hissesi oranında sınırlandırılması


2. Gemi ve deniz ile ilgili aşağıdaki harç ve resimlerden hangisi liman başkanlıklarınca alınmaz.

A)Yola Elverişlilik belgesi harcı

B)Gemi Tasdikname harcı

C)Ölçme Belgesi harcı

D)Denize Elverişlilik belgesi harcı

E)Liman işgal resmi
3. İşveren sendikalı ve sendikasız işçiler arasında aşağıdakilerden sadece biri hususunda takdir hakkını haizdir.

A) İşin sevk ve dağılımında ayırım yapabilir

B) İşin ücretinde ayırım yapamaz

C) Mesleki ilerlemede ayırım yapamaz

D) Sosyal yardımlarda ayırım yapamaz

E) İşe son verilmesinde ayırım yapamaz
4.TTK’nın kaptanın hakları ile ilgili düzenlemelerine, aşağıdakilerden hangisi aykırıdır?

A)Hastalanması halinde tedavi ve ilaç giderlerini donatan öder

B)Kaptan, donatanın izni olmadan kendi hesabına yük taşıyamaz

C)Kaptan, yükle ilgililerden gerekirse, prim, ikramiye, alabilir

D)Belirli durumlarda yurda dönüş masraflarını donatan öder

E)Gemide iaşe edilme hakkı vardır
5. Gemiadamlarının ücretlerini alamamaları ve talep etmeleri durumunda gemi üzerinden imtiyazlı olarak alabilmeleri hakkına ne denilmektedir.

A) Yük alacaklısı hakkı

B) İşçi alacaklısı hakkı

C) İşveren alacaklısı hakkı

D) Deniz alacağı hakkı

E) Gemi alacaklısı hakkı
6. Müşterek avaryanın doğrudan doğruya sonucu olan zarar ve masraflar, kurtarılan gemi yük ve navlun arasında değerleri oranında paylaştırılır. Bu paylaşmayı ve hesaplaşmayı gösteren belge veya rapor aşağıdakilerden hangisidir.

A) M/A zarar hesabı

B) Manifesto

C) M/A hesap cetveliD) Dispeç

E) M/A Garame nispeti


7. Aşağıdakilerden hangisi kaptanın yolculuk bittikten sonraki muamelerinden değildir.

A) Varma limanında resmi muameleleri yapmakB) Dönüş yolculuğu için yük aramak

C) Yükü usulü dairesinde boşaltmak

D) Yolculuk hakkında donatana bilgi vermek

E) Gemiyi yeni sefer için hazırlamak


8. TTK.817/1’e göre, aşağıdakilerden hangisi “Denize Elverişlilik” denetinde dikkate alınmaz.

A) Can kurtarma ve seyir donanımları, Yangından korunma ve yangın söndürme araçları

B) Tekne


C) Makine

D) Kazan


E) Genel donatım
9.Denize Elverişlilik” belgesi olmayan veya süresi biten gemi :

A) Hiçbir şekilde hareket edemez

B) Yük taşıyamaz

C) Yolcu taşıyamaz

D) Yük taşır, yolcu taşıyamaz

E) Ticari faaliyette bulunamaz
10. Aynı menfaatin aynı rizikolara karşı birden çok sigortacılara sigorta ettirilmesine ne denir.

A) Aşkın sigortaB) Çifte sigorta

C) Güvenceli sigorta

D) Teşvik sigortası

E) Tedbir sigortası


11. SOLAS 74 Konvansiyonu içeriği uyarınca gemilere verilen uluslararası sertifikalar ve bunlarla ilgili sörvey ve denetlemeler konusunda sorumlu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Klas krumları

B) IMO

C) Kıyı DevletiD) Bayrak Devleti

E) Liman Devleti


12. SOLAS 78 protokolünün getirdiği önemli yeniliklerden birisi aşağıdakilerden hangisidir.

A) Liman Devleti kontrolü gerekliliklerin önemi

B) ARPA kullanımı

C) Zimni kabul

D) Seperatör kullanımı

E) Hiçbiri
13. Gemilerde yangın önleme, yangın tespit ve yangın söndürme ile ilgili donanım ve teçhizata ilişkin kurallar hangi uluslararası konvansiyonun kapsamındadır?

A) COLREG 72B) SOLAS 74

C) LOADLINE 66

D) STCW 78

E) MARPOL 73/78


14. (I) Yaşam mahallerinin fiziki durumu ile ilgili düzenlemeler,

(II) Kazaları önleme konusundaki düzenlemeler,

(III) Gemideki çeşitli alarm düzenekleri ile ilgili düzenlemeler,

(IV) Telsiz teçhizatları ve donanımların fiziki durumu ile ilgili düzenlemeler,

(V) Yükleme sınırı ve markası ile ilgili düzenlemeler.

Yukarıdaki düzenlemelerden hangisi ya da hangileri Uluslararası Denizde Can ve Mal Emniyeti Sözleşmesinin temel amacına hizmet eder?

A) I,III,V

B) II,IV

C) III,IV,V

D) II

E) I,II,III,IV,V
15. (I) 500 GRT’dan küçük tüm yolcu gemileri MARPOL sözleşmesinin hükümlerimden muaftır.

(II) 400 GRT’dan küçük tüm tankerler, MARPOL sözleşmesinin hükümlerimden muaftır.

(III) 400 GRT’dan küçük tüm kuruyük gemileri, MARPOL sözleşmesinin hükümlerimden muaftır.

(IV) 300 GRT’dan küçük tüm kimyasal tankerler, MARPOL sözleşmesinin hükümlerimden muaftır.

MARPOL Sözleşmesinin kapsamı gereği, yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğru değildir?

A) I,IV


B) II,III

C) III


D) III,IV

E) I,II,IV
16. Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EK-II’si, hangi maddelerle denizlerin kirletilmesinin önlenmesine ilişkin alınacak tedbirleri kapsar.

A) Petrol ile deniz kirlenmesini önleyici kurallarB) Dökme zehirli sıvı maddelerle deniz kirlenmesini önleyici kurallar

C) Ambalajlı bir şekilde veya konteynerlerde, portatif tanklarda veya kara ve demiryolu tank vagonlarında deniz yolu ile taşınan zararlı maddelerle deniz kirlenmesini önleyici kurallar.

D) Gemilerden çıkan pis sularla (tuvalet, revir, hastane ve canlı hayvan) deniz kirlenmesini önleyici kurallar

E) Gemilerden atılan çöpler ile deniz kirlenmesini önleyici kurallar.


17. Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EK-III’ ü, ambalajlı bir şekilde veya konteynerlerde, portatif tanklarda veya kara ve demiryolu tank vagonlarında deniz yolu ile taşınan zararlı maddelerin listesini ve bu zararlı maddelerle deniz kirlenmesinin önlenmesine ilişkin alınacak tedbirleri kapsamaktadır. EK-III’ de belirtilen zararlı maddeleri yükleme ve boşaltma niyetinde olan gemi kaptanı veya armatörü, yükleme veya boşaltma işlemine başlamadan asgari kaç saat önce bu niyetini ilgili liman yetkilisine bildirmek zorundadır.

A) 6


B) 12

C) 18


D) 24

E) 48
18. Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EK-IV’ ünde belirtilen gemilerden çıkan pis sularla (tuvalet, revir, hastane ve canlı hayvan) ilgili denizlerin kirlenmesini önleyici kurallar, aşağıda belirtilen gemilere uygulanmaz.A) 200 GRT ’ un altında 10 kişi veya daha az kişi taşıyan bütün gemiler

B) 250 GRT ’ un altında 15 kişi veya daha az kişi taşıyan bütün gemiler

C) 300 GRT ’ un altında 20 kişi veya daha az kişi taşıyan bütün gemiler

D) 350 GRT ’ un altında 25 kişi veya daha az kişi taşıyan bütün gemiler

E) 400 GRT ’ un altında 30 kişi veya daha az kişi taşıyan bütün gemiler
19. Özel alanlar dışında MARPOL 73/78 EK-V kapsamındaki çöplerden yüzebilecek olan istif gereçleri, kaplamalar ve ambalaj malzemesi karadan ………… milden daha fazla açığa boşaltılabilir.

A) 6 mil


B) 12 mil

C) 25 mil

D) 40 mil

E) Atılamaz
20. Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EK-VI’sı, hangi maddelerle denizlerin kirletilmesinin önlenmesine ilişkin alınacak tedbirleri kapsar.

A) Petrol ile deniz kirlenmesini önleyici kurallar

B) Dökme zehirli sıvı maddelerle deniz kirlenmesini önleyici kurallar

C) Ambalajlı bir şekilde veya konteynerlerde, portatif tanklarda veya kara ve demiryolu tank vagonlarında deniz yolu ile taşınan zararlı maddelerle deniz kirlenmesini önleyici kurallar.

D) Gemilerden çıkan pis sularla (tuvalet, revir, hastane ve canlı hayvan) deniz kirlenmesini önleyici kurallar.

E) Gemilerden kaynaklanan hava kirliliğinin önlenmesine ait kurallar


DENİZCİLİK İNGİLİZCESİ
1- The forepeak tank is used to

A) store fresh water or ballast water.

B) store paint, buckets, ropes in.

C) divide the vessel into longitudinal subdivisions.

D) stow the chain cables of the bower anchors.

E) determine the ship’s carrying capacity.
2-Depth from waterline to vessel’s bottom is called;

A) keel


B) air draught

C) draught

D) freeboard

E) under keel clearance
3-What part of a ship isn’t in accommodation spaces?

A) boiler room

B) galley

C) crew mess

D) laundry room

E) cabin
4- The four(4) types of merchant vessels are:

A) Passanger ships—Cargo vessels—Auxiliary vessels—Fishing vessels,

B) Warships—Cargo vessels—Auxiliary vessels—Fishing vessels,

C) Passanger ships—Yachts—Auxiliary vessels—Fishing vessels,

D) Passanger ships—Cargo vessels—Dredgers—Fishing vessels,

E) Passanger ships—Cable layers—Auxiliary vessels—Fishing vessels.
5- The most modern kind of lifeboat, dropping or falling into the sea and which is covered, iş a/an :


 1. Inflatable life raft

 2. Freefall

 3. Lifebelt

 4. Liferaft

 5. Water proof life boat


6-Navigator’s sea map with coast outlines, rocks, shoals, etc.is known as:

 1. Charter party

 2. Chart

 3. Charge

 4. Charter

 5. Clearance


7-Going through water by force of wind with the help of the sails is known as :

 1. Navigation

 2. Steering

 3. Propulsion

 4. Sailing

 5. Manoeuvering


8- Which of the following statements is not correct about tallying?

 1. Tallying is the process of counting, checking and recording of cargo when it comes aboard and leaves the ship

 2. Tally clerks are responsible for tallying

 3. One group of tally clerks are employed by shipper whereas one group are employed by ship owner

 4. The Bill of Lading is important as it states the description of the goods, quantity, marks on packages

 5. It’s not anybody’s responsibility if there’s damaged cargo on board


9- Cargo gear .

A) provides ventilation in the holds

B) sometimes called manholes leading to the lower compartments.

C) protects the weather compartments below deck from waves

D) is a vital concern both for good seamanship and for the seaworthiness of the vessel

E) is used for purposes of loading and discharging


10- When steel is in contact with water, air or salt solutions, it undergoes a chemical change known as …....................….. .

  1. Coating

  2. Bitumen

  3. Rusting

  4. Cement

  5. Deterioration


11-Intermediate Surveys are:

A) More detailed(details extended) Annual Surveys,

B) They fall due,nominally 2,5 years after the commencement of the class period,

C) They are made whenever necessary,

D) (a)+(c)

E) (a)+(b)
12- Request details of station in convoy.


 1. Konvoydaki mevkiye ilgi rica ediyorum

 2. Konvoydaki mevki hakkında bilgi rica ediyorum

 3. Konvoydaki mevkii bilgilendirin lütfen

 4. Konvoydaki mevkiye bilgi verin lütfen

 5. Konvoydaki mevki hakkında işlem yapın lütfen


13- “I am not under command” means .........

 1. I am not unable to manoeuvre as required by the Rules

 2. I am unable to manoeuvre as required by the Rules

 3. I am no different than what I was before

 4. therefore I can keep out of the way

 5. therefore I could keep out of the way


14- “Stand by” means that the information is ............

 1. negative

 2. affirmative

 3. not immediately available

 4. not proper

 5. not heard


15-‘l need help’ may be followed by……………..

A) What is the anchor position for me?.

B) I am sending a boat for you.

C) I have a long tow.D) I am aground.

E) I am altering my course to port.


16- “I am sinking”, “I am on fire”, “I am not under command”, “I am in collision” and “I am aground” are all ..............

 1. pilot request messages

 2. way point messages

 3. anchoring messages

 4. clearence messages

 5. incident messages17. The Medical Report Format for Seafarers is filled/completed by:

A) Only the Captain,

B) Only the hospital ashore,

C) Only the Doctor ashore,D) By the Captain and also the hospital/doctor ashore,

E) All the officers on board


18-If the weight of a floating ship is greater than the weight of equal volume of water displaced by the ship, the ship will ...........

A) float


B) tilt

C) list


D) sink

E) capsize


19-Displacement Tonnage of a ship is:

A)The weight that a ship carries, when it is fully loaded with cargo,B)The amount of water spilled out by a ship, when it floats at a specific condition,

C)The total volume of all the closed spaces of a ship,

D)The sum of all weights including the cargo,

E)None of the above


20- For classification survey,the following is to be kept on board and made available

to the surveyor on request :

A) Class certificates and other documentation of significance,

B) Reports on previous surveys performed,

C) Approved drawings,

D) All the above,

E) None of the aboveTest Bitti


Yüklə 130,26 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə