Termenul erezie vine de laYüklə 453 b.
tarix01.08.2018
ölçüsü453 b.
#65400Termenul erezie vine de la hairesis (gr.), care înseamnă alegere, opţiune, învăţătură, partidă, grupare cu filosofie proprie. Cuvântul este folosit în NT cu înţelesul de “partidă”.

 • Termenul erezie vine de la hairesis (gr.), care înseamnă alegere, opţiune, învăţătură, partidă, grupare cu filosofie proprie. Cuvântul este folosit în NT cu înţelesul de “partidă”.

   • Fapte 5.17, Partida Saducheilor
   • Fapte 15.5, Partida Fariseilor
   • Fapte 28.22, Partida creştinilor...
 • În general însă prin erezie se înţelege o învăţătură greşită... o abatere de la norma acceptată, un grup care urmează aceea învăţătură.Isus: divinitate, umanitate, întrupare

 • Isus: divinitate, umanitate, întrupare

 • Duhul Sfânt: divinitate, lucrare

 • Sfânta Treime: unitate, persoană

 • Scriptura: inspiraţie, autoritate

 • Omul: natura sa, destinul său, istoria

 • Biserica: noul popor, relaţia cu Israel

 • Etica, integrarea în viaţa socială, comunitarăErezia începe adesea printr-un blocaj intelectual, pentru că nu poate fi înţeleasă o doctrină sau o revelaţie specifică...

 • Erezia începe adesea printr-un blocaj intelectual, pentru că nu poate fi înţeleasă o doctrină sau o revelaţie specifică...

  • Natura lui Isus
  • Natura Sfintei Treimi
  • Natura omenirii, destinul omenirii


Ebioniţi

 • Ebioniţi

 • Gnostici

 • Montanişti

 • Arieni

 • Apolinarieni

 • Nestorieni

 • Monofiziţi

 • Eutihieni

Învăţătura greşită porneşte uneori din alte cauze:

 • Învăţătura greşită porneşte uneori din alte cauze:

  • dorinţa de protesta faţă de abuzuri, dorinţa de a găsi un răspuns la o nevoie nouă...
  • Protest împotriva corupţiei şi conducerii Bisericii
  • Nevoia de o nouă comunitate
  • Protest împotriva imoralităţii
  • Nevoie de vindecare, de cunoaştere...


O tendinţă spre reformă, o dorinţă de a exprima o credinţă mai veche în termeni noi, actuali, care nu sunt însă suficient de bine folosiţi sau înţeleşi...

 • O tendinţă spre reformă, o dorinţă de a exprima o credinţă mai veche în termeni noi, actuali, care nu sunt însă suficient de bine folosiţi sau înţeleşi...

 • O tendinţă spre înnoire, spre adaptare culturalăErezia apare şi printr-un ataşament deosebit faţă de un lider carismatic. Într-un astfel de caz liderul este pe locul întâi, iar învăţătura pe locul doi, orice zice liderul este acceptabil pentru că liderul este un tip fain...

 • Erezia apare şi printr-un ataşament deosebit faţă de un lider carismatic. Într-un astfel de caz liderul este pe locul întâi, iar învăţătura pe locul doi, orice zice liderul este acceptabil pentru că liderul este un tip fain...

 • Ataşament sau subjugare? Adesea, apar controlul şi manipularea psihologică. Este nevoie de gândire critică, de analiză “la rece”... Dar ereziile sunt mereu “hot”, la modă...Dorinţa de putere şi dobândirea cunoştinţei că masele pot fi manipulate: tineri însetaţi de recunoaştere şi glorie

 • Dorinţa de putere şi dobândirea cunoştinţei că masele pot fi manipulate: tineri însetaţi de recunoaştere şi glorie

  • Jim Jones, 1931, pastor la 20 de ani...
  • Sun Myung Moon, 1920, şi-a fondat secta la 25 de ani, în 1945...
  • Joseph Smith, 1805, fondator la 25 de ani...
O deschidere spre ocult, conduce la uneori la crearea unei noi religii sau ideologii

 • O deschidere spre ocult, conduce la uneori la crearea unei noi religii sau ideologii

 • Adolf Hitler, Heinrich Himmler

 • Karl Marx

 • Joseph Smith?Lideri influenţi sunt adesea cei cu probleme psihologice:

 • Lideri influenţi sunt adesea cei cu probleme psihologice:

  • Paranoia
  • Schizofrenie
  • Cultul propriei personalităţi...
  • Acest tip de lideri au o imaginaţie bogată şi putere de convingere. Ei nu se pot raporta la norme externe, pentru că sunt conduşi de impulsuri interioare extrem de puternice...


O învăţătură greşită este, adesea, doar o caracteristică a unei erezii... Celelalte sunt:

 • O învăţătură greşită este, adesea, doar o caracteristică a unei erezii... Celelalte sunt:

 • Organizarea fermă, ierarhică, structuri şi politici de promovare individuală

 • Politica de grup integrat în societate

 • Conştiinţa de sine a membrilor, valori de grup

 • Dezvoltarea organizaţiei într-o religie sau “Biserică”O erezie este, de obicei, o grupare eronată în interiorul unei Biserici creştine...

 • O erezie este, de obicei, o grupare eronată în interiorul unei Biserici creştine...

 • Un “cult” este o organizaţie religioasă cu învăţătură eretică, de tip creştin, sau cu învăţătură păgână

 • Cuvântul “cult”, conform dicţionarului, înseamnă ceva neutru, o închinare, dar a ajuns sinonim cu o închinare mai puţin obişnuită, opusă normelor...În România, noţiunile de cult-culte sunt privite ca noţiuni pozitive... iar termenii sectă-secte au conotaţii negative...

 • În România, noţiunile de cult-culte sunt privite ca noţiuni pozitive... iar termenii sectă-secte au conotaţii negative...

 • În literatura vestică, “cult” este un termen negativ, echivalentul “sectei”...

 • O sectă este o organizaţie cu învăţătură greşită, eretică.W. Martin, Împărăţia Cultelor Eretice, Oradea: Cartea Creştină, 2001.

 • W. Martin, Împărăţia Cultelor Eretice, Oradea: Cartea Creştină, 2001."... Un cult eretic poate de asemenea fi definit ca un grup de oameni adunaţi în jurul unei anumite persoane sau răstălmăciri a Bibliei din partea unei persoane. De exemplu, martorii lui Iehova sunt, în cea mai mare parte adepţi ai interpretărilor lui Charles T. Russell şi J. F. Rutherford. Adeptul Ştiinţei Creştine din zilele noastre este un discipol al lui Mary Baker Eddy şi interpretărilor ei despre Scriptură.

 • "... Un cult eretic poate de asemenea fi definit ca un grup de oameni adunaţi în jurul unei anumite persoane sau răstălmăciri a Bibliei din partea unei persoane. De exemplu, martorii lui Iehova sunt, în cea mai mare parte adepţi ai interpretărilor lui Charles T. Russell şi J. F. Rutherford. Adeptul Ştiinţei Creştine din zilele noastre este un discipol al lui Mary Baker Eddy şi interpretărilor ei despre Scriptură.... Mormonii, după cum singuri admit, aderă la interpretările găsite în scrierile lui Joseph Smith şi Brigham Young... Din punct de vedere teologic, cultele eretice conţin multe deviaţii majore de la creştinismul istoric. Cu toate acestea, în mod paradoxal, adepţii lor continuă să insiste că sunt îndreptăţiţi să fie priviţi drept creştini.” (Împărăţia Cultelor, 11).

 • ... Mormonii, după cum singuri admit, aderă la interpretările găsite în scrierile lui Joseph Smith şi Brigham Young... Din punct de vedere teologic, cultele eretice conţin multe deviaţii majore de la creştinismul istoric. Cu toate acestea, în mod paradoxal, adepţii lor continuă să insiste că sunt îndreptăţiţi să fie priviţi drept creştini.” (Împărăţia Cultelor, 11).Gordon Lewis

 • Gordon LewisGordon Lewis, Confronting the Cults, 4.

 • Gordon Lewis, Confronting the Cults, 4.

 • O sectă sau cult eretic este orice mişcare care pretinde că se bazează pe Hristos şi Biblie dar distorsionează mesajul creştin prin

  • A. Surse adiţionale de inspiraţie
  • B. Înlocuirea adevărurilor de bază cu aspecte secundare.


Controlul purtării - comportament

 • Controlul purtării - comportament

 • Controlul informaţiei

 • Controlul gândirii

 • Controlul sentimentelor – emoţiilor

 • BITE: behaviour, information, thinking, emotionsPurtare

 • Purtare

 • Informaţie

 • Gândire

 • Sentiment+ Un document şi un interpret în plus, în afară de Biblie.

 • + Un document şi un interpret în plus, în afară de Biblie.

 • - O înţelegere în minus, greşită a lui Isus, a Duhului Sfânt, a Sfintei Treimi.

 • X Multiplicarea cerinţelor pentru mântuire.

 • ÷ Împărţirea loialităţilor, de la Dumnezeu şi Biserică, spre un lider anume şi / sau activităţi diferite.De cele mai multe ori este vorba de o persoană de tip profetic – apostolic şi de scrierile sale care concurează Biblia. Cf. Adventism: Ellen G. White şi Drama veacurilor ; Ştiinţa Creştină: Mary Baker Eddy şi Cheia Sănătăţii prin Scripturi; Mormoni : Joseph Smith şi Cartea Mormonilor, etc. Martorii lui Iehova: Charles Taze Russel şi Studii în Scriptură.

 • De cele mai multe ori este vorba de o persoană de tip profetic – apostolic şi de scrierile sale care concurează Biblia. Cf. Adventism: Ellen G. White şi Drama veacurilor ; Ştiinţa Creştină: Mary Baker Eddy şi Cheia Sănătăţii prin Scripturi; Mormoni : Joseph Smith şi Cartea Mormonilor, etc. Martorii lui Iehova: Charles Taze Russel şi Studii în Scriptură. • Martorii lui Iehova: Isus este creat, subordonat Tatălui. Duhul Sfânt este o putere.

 • Mormonii: Isus este spiritul fiu al lui Dumnezeu, frate cu Satan, care este si el spirit fiu al lui DumnezeuMormoni:

 • Mormoni:

 • Să crezi în Dumnezeu şi Isus

 • Să faci binele

 • Să îţi dezvolţi un caracter moral

 • Să te pocăieşti de păcate ca să fii iertat prin ispăşirea lui Hristos

 • Să fii botezat şi să participi la ritualurile mormone

 • Să răspândeşti credinţa mormonăFaţă de Dumnezeu

 • Faţă de Dumnezeu

 • Faţă de lider

 • Faţă de Comunitate

 • Faţă de ierarhie1. Un lider carismatic

 • 1. Un lider carismatic

 • 2. O revelaţie (mai târziu, un text)

 • 3. O organizaţie (recrutare)

 • 4. O opoziţie (contestare, delimitare, exclusivism)

 • 5. O ocupaţie (identitate, activităţi, etică)

 • 6. Un sistem de continuare a mişcării

 • 7. PublicitateFoloseşte coerciţia psihologică în recrutare, îndoctrinare şi păstrarea membrilor.

 • Foloseşte coerciţia psihologică în recrutare, îndoctrinare şi păstrarea membrilor.

 • Formează o societate elitistă

 • Liderul fondator este auto-ales, dogmatic, mesianic, carismatic şi nu dă socoteală.

 • Strânge fonduri netransparent şi ne-etic.

 • Fondurile sunt în beneficiul conducătorilor.a) Elitism: Un anumit cod de viaţă, ritualuri iniţiatice, probe de admitere (calitate).

 • a) Elitism: Un anumit cod de viaţă, ritualuri iniţiatice, probe de admitere (calitate).

 • b) Contestare şi separare: angajament personal exprimat prin botez, sau un alt act de cult. Aderarea la sectă implică încetarea apartenenţei la altă organizaţiec) Şefi carismatici: O sectă se cristalizează întotdeauna în jurul unui lider carismatic.

 • c) Şefi carismatici: O sectă se cristalizează întotdeauna în jurul unui lider carismatic.

 • d) Intoleranţă, fundamentalism, schizofrenie de grup

 • e) Nevoia de autentificare, de confirmare1. Ruptură abruptă cu creştinătatea istorică (lideri noi, documente noi, doctrine noi)

 • 1. Ruptură abruptă cu creştinătatea istorică (lideri noi, documente noi, doctrine noi)

 • 2. Tendinţa spre perfecţionism (ascetism, sfinţenie, reguli de regim alimentar, sărbători)

 • 3. Tendinta de a supra-aprecia lucrurile secundare.4. Exclusivism în mântuire (doar ei sunt mântuiţi; sau, fără ei nu poate fi mântuire).

 • 4. Exclusivism în mântuire (doar ei sunt mântuiţi; sau, fără ei nu poate fi mântuire).

 • 5. Rol eschatologic central. Secta este convinsă că ea sau reprezentanţii ei au un rol special sau o recunoaştere special în vremea sfârşitului.

Membrul obişnuit al sectelor (cultelor) îşi cunoaşte terminologia destul de bine. Are, de asemeni, o bună cunoaştere a uzajului creştin şi e pregătit să-şi apere inteligent părerile în mai multe domenii teologice.

 • Membrul obişnuit al sectelor (cultelor) îşi cunoaşte terminologia destul de bine. Are, de asemeni, o bună cunoaştere a uzajului creştin şi e pregătit să-şi apere inteligent părerile în mai multe domenii teologice.

 • Sectantul bine antrenat evită definirea termenilor în domenii cum sunt teologia trinitară, divinitatea lui Hristos, doctrina ispăşirii, învierea în trup a lui Isus, mântuirea prin har şi prin credinţă, etc. Sub presiune, el va încerca să folosească termenii în înţeles general acceptat, ortodox, şi nu îşi va defini termenii în mod exact decât dacă va fi silit.

 •   

 •  

 • Creştinul bine informat trebuie să caute un punct de separare, de delimitare a părerilor, care este, de obicei, autoritatea Scripturii.

 • Lucrătorul creştin interesat trebuie să cunoască terminologia sectelor ca să poată înţelege gândirea uunui sectant şi modul în care poate aduce o mărturie relevantă.

 • (W. Martin, Împărăţia Cultelor, cap. 2)

J.C. Maxwell (1931-1879) şi teoria electromagnetismului

 • J.C. Maxwell (1931-1879) şi teoria electromagnetismuluiI. Newton (1643-1727), Legile mecanicii şi opticii, păreau de nedepăşit, complete

 • I. Newton (1643-1727), Legile mecanicii şi opticii, păreau de nedepăşit, completeC. Darwin (1809-1882), teoria evoluţionismului, ca teorie globală a apariţiei şi devenirii vieţii

 • C. Darwin (1809-1882), teoria evoluţionismului, ca teorie globală a apariţiei şi devenirii vieţiiFriedrich Engels (1820-1895)

 • Friedrich Engels (1820-1895)

 • Karl Marx (1818-1883)

 • Manifestul partidului comunist (1848)

 • Das Kapital (1867), teorii complete despre societatea umanăLord Kelvin (1824-1907) este recunoscut a fi zis, la o adunare a fizicienilor din British Association for the advancement of Science in 1900: "There is nothing new to be discovered in physics now. All that remains is more and more precise measurement." Similar, se spune şi despre A. Michelson.

 • Lord Kelvin (1824-1907) este recunoscut a fi zis, la o adunare a fizicienilor din British Association for the advancement of Science in 1900: "There is nothing new to be discovered in physics now. All that remains is more and more precise measurement." Similar, se spune şi despre A. Michelson.De cele mai multe ori sectele reflectă subiectele timpului lor:

 • De cele mai multe ori sectele reflectă subiectele timpului lor:

 • O înţelegere a istoriei, a venirii lui Isus

 • (Mormoni, Martori, Adventişti)

 • Un interes pentru ştiinţă, spaţiu cosmic, extratereştri (New Age, UFO, etc.)Interesul pentru venirea lui Isus (advent – ajun), Interesul pentru istorie globală, Interesul pentru organizare politică şi economică (cucerirea vestului USA).

 • Interesul pentru venirea lui Isus (advent – ajun), Interesul pentru istorie globală, Interesul pentru organizare politică şi economică (cucerirea vestului USA).

 • Totul începe cu un Baptist, William MillerWilliam Miller (1782 – 1849), şi mişcarea adventă, de aşteptare a revenirii lui Isus

 • William Miller (1782 – 1849), şi mişcarea adventă, de aşteptare a revenirii lui IsusMiller şi-a lăsat iniţial moştenirea baptistă şi a devenit deist, citind extensiv din Voltaire, D. Hume, Th. Paine, E. Allen, etc. S-a reconvertit şi a început să cerceteze Daniel, Ezra şi Apocalipsa ca să înţeleagă venirea Domnului. După 1840 Millerismul a devenit o mişcare naţională. El a declarat: “În principiu, Isus Hristos va veni din nou... cândva între martie 21 1943 şi martie 21, 1944.”

 • Miller şi-a lăsat iniţial moştenirea baptistă şi a devenit deist, citind extensiv din Voltaire, D. Hume, Th. Paine, E. Allen, etc. S-a reconvertit şi a început să cerceteze Daniel, Ezra şi Apocalipsa ca să înţeleagă venirea Domnului. După 1840 Millerismul a devenit o mişcare naţională. El a declarat: “În principiu, Isus Hristos va veni din nou... cândva între martie 21 1943 şi martie 21, 1944.” Miller a răspuns public, mărturisindu-şi eroarea, dar “cred că ziua Domnului e aproape, la uşi”.

 •  Miller a răspuns public, mărturisindu-şi eroarea, dar “cred că ziua Domnului e aproape, la uşi”.

 • S. S. Snow, a prezentat o corecţie, despre venirea lui Isus, anunţând-o pe 22 octombrie, 1844. Data aceea s-a numit “Marea Dezamăgire”, iar mişcarea a cunoscut un recul puternic. Ecourile ei însă au dus la formarea Bisericii Adventiste de ziua a 7a, a Martorilor lui Iehova.

Martorii au peste 6 milioane de membri în 234 de ţări.

 • Martorii au peste 6 milioane de membri în 234 de ţări.

 • Depun o muncă uriaşă vizitând oamenii, de la uşă la uşă.

 • Sunt foarte agresivi în programele lor biblice şi de studiu pentru membri.

 • Sunt absolut convinşi că ei sunt singura Biserică adevăratăÎnchinarea are loc în săli numite “Sălile Împărăţiei”, de trei ori pe săptămână.

 • Închinarea are loc în săli numite “Sălile Împărăţiei”, de trei ori pe săptămână.

 • Oficial, nu au pastori, au “bătrâni”.

 • Sediul lor este în Brooklyn, New York. Numele oficial este The Watchtower Bible and Tract Society.

 • Publică enorm, de exemplu, revistele WAKE! and The Watchtower (Turnul de veghere).

 • Au propria lor versiune a Bibliei: The New World Translation, Traducerea Lumii Noi (1961).

 • La data de 22 mai 2003, ministrul culturii si cultelor dinr Romania a emis Ordinul nr. 2.657/2003 privind recunoasterea Statutului de organizare si functionare al cultului Organizatia Religioasă "Martorii lui Iehova“.

 • În Romania sunt prezenţi de la începutul sec. 20, iar acum numără aproximativ 50.000 membri.Au început ca Studiu Biblic condus de Charles Taze Russell in Allegheny, Pennsylvania (USA) in 1870.

 • Au început ca Studiu Biblic condus de Charles Taze Russell in Allegheny, Pennsylvania (USA) in 1870.

 • S-au organizat în 1884 ca Watchtower Bible and Tract Society, Russell fiind preşedinte.

 • Din 1884 până azi au fost 6 preşedinţi:

  • Charles Taze Russell (1884-1916)
  • Joseph Franklin Rutherford (1916-42). În 1931 s-au numit Martorii lui Iehova.
  • Nathan H. Knorr (1942-77)
  • Frederick William Franz (1977-92)
  • Milton G. Henschel (1992-2002)
  • Don Alden Adams (2002 -)


Russell s-a născut într-o familie bogată, şi a fost educat acasă, tatăl său luându-l ca ajutor foarte devreme în viaţă. A ajuns un om de afaceri de succes. Tatăl său era membru al Bisericii Presbiteriene.

 • Russell s-a născut într-o familie bogată, şi a fost educat acasă, tatăl său luându-l ca ajutor foarte devreme în viaţă. A ajuns un om de afaceri de succes. Tatăl său era membru al Bisericii Presbiteriene.

 • A crescut cu dorinţa de a studia Biblia, dar şi cu impresia că ea are multe contradicţii. La 16 ani era convins de aceste contradicţii şi a început să studieze alte religii (Confucianism, Budism, Hinduism, Taoism).

 • În 1870 a început să studieze Biblia cu câţiva pastori adventişti Milleriţi, Jonas Wendell, George Storrs and George Stetson. În 1874 a fost re-botezat.În 1878 şi-a vândut magazinele de îmbrăcăminte ptr. 300,000 USD (approx. 7 mil. USD azi) şi s-a dedicat mişcării de studiu biblic.

 • În 1878 şi-a vândut magazinele de îmbrăcăminte ptr. 300,000 USD (approx. 7 mil. USD azi) şi s-a dedicat mişcării de studiu biblic.

 • Grupul a început oficial în 884.

 • Nu a studiat teologia propriu-zis.

 • A scris în 6 vol. Studies in the Scriptures.

 • O mare parte din lucrări au fost modificate de atunci.Că Isus a fost un om şi că a fost făcut divin, după moarte.

 • Că Isus a fost un om şi că a fost făcut divin, după moarte.

 • Că Duhul Sfânt este o forţă, nu o persoană.

 • Că Isus s-a întors invizibil în 1874, şi că a condus din ceruri de atunci, istoria. Apoi, în 1914 s-a încheiat timpul neamurilor.

 • El credea că izbucnirea primului război mondial aduce Armagghedonul.

 • În 1910, a ţinut un meeting în NY (hipodrom), unde spunea că evreii se vor întoarce în Palestina.

 • În 1883 spunea că se va schimba treptat climatul Terrei, ca să poate fi Edenul din nou.Că Dumnezeu a scris Biblia în Piatră, Piramida de la Gizeh, care a fost construită de evrei asociaţi cu Hycsoşii, ca să fi înţeleasă azi şi să dea o hartă a timpului, a evenimentelor.

 • Că Dumnezeu a scris Biblia în Piatră, Piramida de la Gizeh, care a fost construită de evrei asociaţi cu Hycsoşii, ca să fi înţeleasă azi şi să dea o hartă a timpului, a evenimentelor.MI au făcut o traducere a lor începută în 1950 şi publicată în 1961 (Traducerea Lumii Noi)

 • MI au făcut o traducere a lor începută în 1950 şi publicată în 1961 (Traducerea Lumii Noi)

 • Traducerea este complet anonimă, deşi se ştie că primii trei preşedinţi au contribuit la ea , în mod major. Nici Russel, nici alţii nu au avut însă pregătire teologică şi lingvistică.

 • Stilul traducerii este greoi, în Engleză, şi are multe precizări doctrinare.

 • Bruce Metzger: “[această traducere] încorporeză numeroase formulări greşite ca traducere din textul grecesc” .Nu cred doctrina Trinităţii.

  • Nu cred doctrina Trinităţii.
  • Resping divinitatea lui Hristos, ca şi Arienii, şi afirmă că el este arhanghelul Mihail.
  • Resping învierea în trup a lui Isus Hristos.
  • Resping doctrina că Duhul Sfânt este divin şi că este o persoană.
  • Nu cred în iad, nici în sufletul omului.
  • Nu cred că omul este mântuit simplu, prin credinţă în Hristos.


Transfuziile de sânge.

  • Transfuziile de sânge.
  • Serviciul militar.
  • Nu participă la vot, nu salută steagul naţional.
  • Nu sărbătoresc Crăciunul şi Paştele.
  • Nu sărbătoresc ziua de naştere.


Iehova este numele lui Dumnezeu Tatăl şi doar al lui.

  • Iehova este numele lui Dumnezeu Tatăl şi doar al lui.
  • Isus este o fiinţă creată şi alţii pot ajunge ca el, după voia lui Dumnezeu.
  • Doar 144,000 vor au neprihănirea lui Hristos şi vor domni în ceruri 1000 de ani, ceilalţi care cred (celelalte oi), vor fi înviaţi să trăiască pe pământ.
  • Omul este doar trup şi nu trăieşte veşnic.
  • Mântuirea se câştigă prin merit şi prin apartenenţă la MI.


“Fiecare om trebuie să lucreze pentru răsplata vieţii veşnice.” (Watchtower 15 Oct 1972, p. 492).

  • “Fiecare om trebuie să lucreze pentru răsplata vieţii veşnice.” (Watchtower 15 Oct 1972, p. 492).
  • “Dumnezeu Iehova va declara neprihăniţi pe cei care prin meritul lor au rezistat în testul final al omenirii [Eliberarea lui Satan după cei 1,000 de ani de împărăţire cu Hristos]” (Life Everlasting-In Freedom of the Sons of God, 1966, p. 400).


MI cred că sunt singura organizaţie care poate interpreta corect Biblia “Biblia aparţine organizaţiei, nu persoanelor individuale, indiferent cât de sincer pot crede că pot interpreta Biblia” (Watchtower, 1 Oct 1967, p. 587).

  • MI cred că sunt singura organizaţie care poate interpreta corect Biblia “Biblia aparţine organizaţiei, nu persoanelor individuale, indiferent cât de sincer pot crede că pot interpreta Biblia” (Watchtower, 1 Oct 1967, p. 587).
  • Conform lor, Hristos s-a întors în 1914 şi îşi administrează împărăţia invizibilă din cartierul general din NY.


Pătrunderea sectei iehoviste în ţara noastră se leagă de numele ardeleanului Ioan D. Sima, care l-a cunoscut pe Russell, iar acesta l-ar fi sfătuit să se întoarcă în România şi să propovăduiască mesajul lui Iehova. El a organizat primul “grup” de iehovişti. Martorii lui Iehova au început să activeze în România în 1911, dar primul birou de coordonare a fost deschis, la Cluj, în 1920.

 • Pătrunderea sectei iehoviste în ţara noastră se leagă de numele ardeleanului Ioan D. Sima, care l-a cunoscut pe Russell, iar acesta l-ar fi sfătuit să se întoarcă în România şi să propovăduiască mesajul lui Iehova. El a organizat primul “grup” de iehovişti. Martorii lui Iehova au început să activeze în România în 1911, dar primul birou de coordonare a fost deschis, la Cluj, în 1920.În 1927 Ioan D. Sima se întoarce însă în Biserica Ortodoxă. Filiala a fost mutată la Bucureşti în 1930, dar a fost închisă de guvern opt ani mai târziu. Filiala îşi relua activitatea în 1945, dar avea să dispară din nou. Secta a acţionat în ilegalitate până în 2003 (din 1989 a beneficiat însă, în mod neoficial, de libertatea generală a societăţii).

 • În 1927 Ioan D. Sima se întoarce însă în Biserica Ortodoxă. Filiala a fost mutată la Bucureşti în 1930, dar a fost închisă de guvern opt ani mai târziu. Filiala îşi relua activitatea în 1945, dar avea să dispară din nou. Secta a acţionat în ilegalitate până în 2003 (din 1989 a beneficiat însă, în mod neoficial, de libertatea generală a societăţii).În România existau în 1989, cca. 17,000 de martori ai lui Iehova, astăzi sunt cca. 40,000 de membri (după alte surse, 90,000). Sediul central se află în Bucureşti. Organizaţia religioasă „Martorii lui Iehova”, care s-a legalizat în anul 1990 ca asociaţie religioasă, a obţinut recunoaşterea unui nou statut prin Ordinul Ministerul Culturii şi Cultelor nr. 2657/22.05.2003.

 • În România existau în 1989, cca. 17,000 de martori ai lui Iehova, astăzi sunt cca. 40,000 de membri (după alte surse, 90,000). Sediul central se află în Bucureşti. Organizaţia religioasă „Martorii lui Iehova”, care s-a legalizat în anul 1990 ca asociaţie religioasă, a obţinut recunoaşterea unui nou statut prin Ordinul Ministerul Culturii şi Cultelor nr. 2657/22.05.2003.Prin legea nr. 489/2006 privind libertatatea religioasă și regimul general al cultelor, organizația martorilor lui Iehova a obţinut statutul de cult. În prezent are cca. 300 de Săli ale Regatului şi 500 de congregaţii (adunări). Membri marcanti: I. Sabau, fotbalist şi antrenor, devenit martor în Olanda, la 24 de ani, la Feyenoord.

 • Prin legea nr. 489/2006 privind libertatatea religioasă și regimul general al cultelor, organizația martorilor lui Iehova a obţinut statutul de cult. În prezent are cca. 300 de Săli ale Regatului şi 500 de congregaţii (adunări). Membri marcanti: I. Sabau, fotbalist şi antrenor, devenit martor în Olanda, la 24 de ani, la Feyenoord.

"Biserica Mormonă" numără în zilele noastre mai mult de 4,2 milioane de membri, sprijină mai bine de 29.000 de misionari peste hotare, iar conform numărului din martie 1976 al revistei "Utah Holiday", are un venit brut de peste 3 milioane de dolari pe zi.

 • "Biserica Mormonă" numără în zilele noastre mai mult de 4,2 milioane de membri, sprijină mai bine de 29.000 de misionari peste hotare, iar conform numărului din martie 1976 al revistei "Utah Holiday", are un venit brut de peste 3 milioane de dolari pe zi.Fondat de Joseph Smith Jr.

 • Fondat de Joseph Smith Jr.

  • Naştere : 23 dec., 1805, in Sharon, Vermont
  • Familia s-a mutat în Palmyra, New York, în 1816
 • Prima viziune, 1820 (15 ani)

  • Ce Biserică să urmeze?
  • Un răspuns din Biblie... Isaia 29.13
  • Cf. Istoria Bisericii, 1.19
 • Îngerul Moroni, în 1823 (17 ani)

 • Moroni îi dă voie să citească

 • Discurile de aur în 1827 (23 de ani)

 • Biserica este organizată oficial

 • în 1830 (Joseph avea 25 ani)Tradusă de pe discurile de aur, arătate de îngerul Moroni, pe dealul Cumorah

 • Tradusă de pe discurile de aur, arătate de îngerul Moroni, pe dealul Cumorah

  • Egipteană reformată
 • O descriere închipuită a istoriei indienilor între 600 B.C. şi 421 A.D.

  • Descendenţi ai lui Lehi—Lamaniţi şi Nefiţi
 • Hristos a vizitat America după înviere....

  • Evanghelia a fost predicată Nefiţilor
 • Publicată în 1830; ultima ediţie 1981

  • Se adresează unor probleme contemporane
 • Include multe versete din Biblie, concepte creştine

1847: State of Deseret established, technically in Mexican territory

 • 1847: State of Deseret established, technically in Mexican territory

 • Desert transformed into farmland

 • 1848: U.S. gets Utah and Mormons at first resist U.S. governance

 • 1857: Brigham Young accepts post as territorial governor of Utah1847: Mormonii înfiinţează statul Deseret în teritoriul mexican

 • 1847: Mormonii înfiinţează statul Deseret în teritoriul mexican

 • Statul este desfiinţat şi ei pleacă în Utah.

 • 1848: U.S. obţine Utah, dar Mormonii vor să se opună cu armele

 • 1857: Brigham Young acceptă postul de guvernator teritorial al statului Utah.

10 Porunci – Mormonii ţine cele 10 porunci.

 • 10 Porunci – Mormonii ţine cele 10 porunci.

 • zeciuială – Mormonii dau zeciuială. Cuvânt de înţelepciune – mormonii ţin porunci moderne care se numesc cuvânt de înţelepciune. Nu beau ceai, cafea, alcool, nu fumează.

 • Legea castităţii – nu se întreţin relaţii sexuale în afara căsătoriei.Botez – la vârsta de 8 ani

 • Botez – la vârsta de 8 ani

 • Preoţie – Toţi bărbaţii sunt preoţi. Tinerii ţin preoţia Aaronică, botează şi administrează sacramentele. Bărbaţii au preoţia Melchisedehică, care le dă puterea Duhului Sfânt, binecuvintează bolnavii şi conduc biserica.

 • Templul – Membrii adulţi merg la templu şi primesc riturile. Doar membrii vrednici intră in templu.

 • Căsătoria eternă – Cuplurile se căsătoresc pentru eternitate în temple. Şi copiii sunt sigilaţi pentru părinţii lor tot în temple. Căsătoriile pentru timpul vieţii se încheie în capelă.Temple – Există 120 de temple astăzi. Aici se fac sacramentele pentru cei vii şi pentru cei morţi, Slujbele sunt Sambata. Duminica si Lunie seara temple sunt închise.

 • Temple – Există 120 de temple astăzi. Aici se fac sacramentele pentru cei vii şi pentru cei morţi, Slujbele sunt Sambata. Duminica si Lunie seara temple sunt închise.

 • Botezuri pentru cei morţi – Tinerii şi adulţii merg la templu să se boteze pentru cei morţi.

 • Genealogii – Mormonii îşi caută linia genealogică ca să se boteze pentru strămoşi şi să ia sacramentele.

 • Resurse pentru genealogii – Biserica mormonă are cea mai mare bază de date de nume pentru cei vii şi cei morţi. 725 mmilioane de nume pe computer.

 • 36 de milioane de nume de rude

 • ale mormonilor.

 • 742 milioane de microfişe.

 • 2.4 milioane de role de microfilm.Misiune – să servească 2 ani, la 19 ani, ca misionari plătiţi de ei înşişi.

 • Misiune – să servească 2 ani, la 19 ani, ca misionari plătiţi de ei înşişi.

 • Misiune – e responsbilitatea noastră să vestim evanghelia lui Isus Hristos

 • Credinţă despre alte biserici – Şi alte biserici au un pic de adevăr, dar autoritatea şi adevărul deplin sunt date prin profeţii mormoni contemporani.

O luptă spirituală: rugăciune.

 • O luptă spirituală: rugăciune.

 • O luptă a argumentelor: dovedeşte că gândeşti, că tu cunoşti şi soliciţi gândirea celuilalt.

 • O luptă de acceptare şi afirmare a identităţii: dovedeşte dragoste şi înţelegere.

 • O luptă de curăţie şi delimitare: nu fă ceea ce Isus nu ar face, nu fă “totul” ca să îl întorci pe cineva... Pune-l în grija Domnului.O luptă a perseverenţei

 • O luptă a perseverenţei

 • O luptă a dragostei

 • O luptă a mărturiei vieţii tale, a sfinţeniei

 • O luptă a proclamării evangheliei curate “la timp şi ne la timp”.W. Martin, Împărăţia Cultelor Eretice, Oradea: Cartea Creştină, 2001.

 • W. Martin, Împărăţia Cultelor Eretice, Oradea: Cartea Creştină, 2001.

 • P. Dan, Adevărul despre Mişcarea Adventistă, Bucureşti: Alfa-Omega, 2002.

 • V. Danion, I. Olaru, Dărâmarea Idolilor. Apostazia New Age. Despre rătăcirile contemporane, Bucureşti: Credinţa Noastră, 2001.M. Eden, D.F. Wells (eds), The Gospel in the Modern World. A Tribute to John Stott, Leicester: IVP, 1991.

 • M. Eden, D.F. Wells (eds), The Gospel in the Modern World. A Tribute to John Stott, Leicester: IVP, 1991.

 • N. Achimescu, Noile Mişcări Religioase (Cluj-Napoca: Limes, 2002)Consiliul Pontifical pentru Dialogul cu Necredincioşii, Fenomenul Sectelor sau al Noilor Mişcări Religioase. Atitudinea Bisericii Catolice: Aspecte şi Preocupări Pastorale (C. Berea (trad); Vatican: Editura Misionarii Verbiţi (Roma), 1986 (3 mai))

 • Consiliul Pontifical pentru Dialogul cu Necredincioşii, Fenomenul Sectelor sau al Noilor Mişcări Religioase. Atitudinea Bisericii Catolice: Aspecte şi Preocupări Pastorale (C. Berea (trad); Vatican: Editura Misionarii Verbiţi (Roma), 1986 (3 mai))

 • F. Bulle, The Many Faces of deception. Discovering the Truth about Some Controversial Tachings in the Church, Minneapolis, MN: Bethany House, 1989 (1983).
Yüklə 453 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə