Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri prof. T.Ə. Abdullayev “ ” 20 IL Fənn proqramı(sillabusu) KafedraYüklə 71,18 Kb.
tarix09.07.2018
ölçüsü71,18 Kb.
#56075

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASITƏHSİLNAZİRLİYİ

AZƏRBAYCANMEMARLIQ VƏ İNŞAAT UNİVERSİTETİ
Təsdiq edirəm:
Kafedra müdiri_prof.T.Ə.Abdullayev____________

( )

“___”____________20___ il


Fənn proqramı(sillabusu)

Kafedra: Memarlıq konstruksiyaları və abidələrin bərpası

_____________________________________________________________Fənnin adı: Rekonstruksiya_______________________________________

1. Fənn haqqında məlumat:

Kodu ____________

Tədris ili 2014 il____________ semestr ___1__________

Fakültə_Memarlıq________________________________

Qrup 111a4 ____________________________________

Tədris yükü: mühazirə ____ seminar (məşğələ) _60____ saat,

laboratoriya _____ saat. Cəmi _____ saat.

Kredit: ______________

Auditoriya:№ 825

Saat: _______2. Müəllim haqqında məlumat:

Adı, atasının adı, soyadı və elmi dərəcəsi Babaşov Rizvan Sarı oğlu, memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent.

Kafedranın ünvanı: _______________________

Məsləhət saatları: _______________________________

E-mail ünvanı: R_Qarabağlı@mail.ru_______________________________

İş telefonu: __________________________________


3. Tələb olunan dərslik və dərs vəsaitləri:

4. Fənnin təsviri və məqsədi:

(Fənn haqqında qısa məlumat, onunla əlaqəli fənlər, fənnin tədrisinin məqsədi yazılı şərh olunur. Bu fənni öyrənməklə tələbələrin nəyi biləcəkləri, nəyə nail olacaqları və hansı vərdişlərə yiyələnəcəkləri qeyd edilir.)5. Fənnin təqvim planı:

5.2. Məşğələ (seminar) dərslərinin mövzuları və qısa icmaları

Həftələr

Mövzunun adı və qısa icmalı

Saat

Tarix

1

2

3

4

1

Rekonstruksiya olunacaq mülki binalarda əsas konstruktiv elementlər və sxemləri

4
2

Bünövrə və əsaslarin möhkəmləndirilməsi

4
3

Deformasiya nəticəsində xarici və daxili divarda yaranan çatların rekonstruksiyası.

Ara divar və dirəklərin gücləndirilməsi

4
4

Üzlük daşlarinin rekonstruksiyasi və zədələnm bina hissəsinin yenidən hörülməsi

2
5

Örtüklərin rekonstruksiyasi

4
6

Rekonstruksiya zamani pilləkən qəfəsəsində və balkonlarda


Dəyişilən konstrukstiv elementlər

4
7

Rekonstruksiyaya ehtiyaci olan arakəsmələr. Xırda və iri ölçülü elementlərdən olan arakəsmələrin rekonstruksiyasi. Pəncərə və qapiların konstruktiv fasad variantlari.

2
8

Binanin rekonstruksiya olunmuş fasad fraqmentlərinin variantlari

2
9

Binanin rekonstruksiyasi üçün əsas dəlillərin hazirlanmasi. Binanin və onun elementlərinin əsas görünüşləri

4
10

Qovuşuq və yamacli damlarda dam örtükləri və çati tirlərinin rekonstruksiyasi

2
5.4. Kurs işləri (layihələri) dərslərinin mövzuları və qısa icmaları

Həftələr

Mövzunun adı və qısa icmalı

Saat

Tarix

1

2

3

4

1

Rekonstruksiya olunacaq binaların planlarının paylanması və izahı

2
2

Rekonstruksiya olunacaq binanın planları üzərində aparılacaq işlərin izahı

2
3

Rekonstruksiya olunacaq binanın kəsiyi üzərində izahat işlərinin aparılması

2
4

Rekonstruksiya olunan binalarda fasadların işlənməsi

2
5

Rekonstruksiya olunan binalarda düyünlərin izahı

2
6

Kurs işlərinin ümumi yoxlanışı

2
7

Kurs işlərinin təhvil alınması

2

5.5.Fənn üzrə sərəst işlərin mövzuları

Sıra

№-si


Mövzunun adı

1

Binanın konstruktiv sxemləri və elementləri

2

Mənzillərin tərkibi

3

Bərpa olunacaq binada yenidən layihələndirmənin num.

4

Bərpa olunacaq binalarda zibil boruları və lift qurulması

5

Baş konstruksiyalı bina tikililərin müayinəsinin metodikası

6

Ənənəvi üslubda tikilmişkərpic binaların divar hörgüləri

7

Binanın bərpası üçün əsas dəlillərin hazırlanması

8

Binaların divarlarında çatların əmələ gəlməsi və səbəbləri

9

Bərpa olunacaq binanın təməli və bünövrələri

10

Deformasiya nəticəsində xarici və daxili divarların bərpası6. Davamiyyətə verilən tələblər.

Dərsə davamiyyətə görə verilən maksimum bal 10 baldır. Balın miqdarı əsasən: tələbə semestr ərzində fənn üzrə bütün dərslərdə iştirak etdiyi halda ona 10 bal verilir. Semestr ərzində fənnin tədrisinə ayrılan saatların hər buraxılan 10 %-nə 1 bal çıxılır. Bütün fənlər üzrə semestr ərzində buraxılmış dərs saatlarının ümumi sayı normativ sənədlərdə müəyyən olunmuş həddən yuxarı olduğu halda tələbə imtahan sessiyasına buraxılmır və onun haqqında müəyyən qərar qəbul edilir.7. Qiymətləndirmə.

Tələbənin biliyi maksimum 100 balla qiymətləndirilir. Bundan 50 balı tələbə semestr ərzində, 50 balı isə imtahanda toplayır. Semestr ərzində toplanan 50 bala aşağıdakılar aiddir: dərsə davamiyyətə görə ─ 10 bal;sərbəst işə görə ─ 10 bal;məşğələ (seminar) və ya laborator dərslərin nəticələrinə görə - 30 bal.Əgər fənn üzrə kurs işi (layihəsi) nəzərdə tutulubsa, onda məşğşlə (seminar) vəlaborator dərslərinə görə 20 bal, kurs işinin (layihəsinin) hazırlanması vəmüdafiəsinə görə 10 bal verilir.

Tələbənin imtahanda topladığı balın miqdarı 17 baldan aşağı olmamalıdır. Fənn üzrə ayrılmış bütün saatların 30 %-dən çoxunda iştirak etməyən tələbə həmin fənnin imtahanına buraxılmır.

Fənn üzrə semestr ərzində toplanmış balın yekun miqdarına görə tələbənin biliyi Avropa Kredit Transfer Sisteminə (AKTS) görə aşağıdakı kimi qiymətləndirilir:

51 baldan aşağı – “qeyri-kafi” – F

51 - 60 bal – “qənaətbəxş – E

61 - 70 bal – “kafi” – D

71 - 80 bal – “yaxşı – C

81 - 90 – “çox yaxşı – B

91 - 100 – “əla” – A8. Davranış qaydalarının pozulması. Tələbə Universitetin daxili nizam-intizam qaydalarını pozduqda Əsasnamədə nəzərdə tutulan qaydada tədbir görülür.

9. Fənn üzrə tələblər, tapşırıqlar.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Tələbələrin fənn haqqında fikrinin öyrənilməsi.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Müəllim: _______________________( )
_____”________________ 20__ il.
Kataloq: external -> ckfinder -> userfiles -> files -> memarliquser -> files
files -> Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri prof. T.Ə. Abdullayev “ 17 ” sentyabr
files -> Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri “ ” 20 15 il Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra
files -> Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri “ ” 20 il Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra
files -> Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri: ProfessorNağiyev N. H. “ 11 sentyabr ” 2014 il Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra
files -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan memarliq və İNŞaat universiteti
files -> Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri prof. T.Ə. Abdullayev 16 sentyabr 2014-cü il
files -> Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri: ProfessorNağiyev N. H. “ 11 sentyebr ” 2015 il Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra
files -> Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri ( prof. T.Ə. Abdullayev )
files -> AZƏrbaycan respublikasitəHSİlnaziRLİYİ azərbaycan memarliq və İNŞaat universiteti Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri
files -> “ ” 20 il Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra

Yüklə 71,18 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə