Təsdiq edirəm: Məktəbindirektoru azərbaycan diLİ. Bsq ( II yarimiL). 1-Cİ SİNİFYüklə 54,28 Kb.
tarix15.01.2019
ölçüsü54,28 Kb.

BÖYÜK

SUMMATİV


QİYMƏTLƏNDİRMƏ

2017-2018Təsdiq edirəm: Məktəbindirektoru

AZƏRBAYCAN DİLİ. BSQ ( II YARIMİL). 1-Cİ SİNİF

Sinif:____S.A__________________________________________________Tarix:_______________

1) Azərbaycan əlifbasında neçə sait var?

a) 8 b) 9 c) 10
2) Verilmiş sözlərdən hansı hərf buraxılıb?

jak....t, h...yva, jil...t, p...ndir.

a)ə b) a c) e

3) “yaşıl” sözündəki saitlər hansılardır?

a) y, ş, l b) a, ı c) y,a,ş,ı,l
4) Hansı söz digərlərindən fərqlidir?

a) Bakı b) Gəncə c) Kənan


5) Hansı sözün ilk hərfi həmişə böyük yazılır?

a) Fərhad b) Məktəb c) Quzu


6) “yaşlı” sözünə yaxınmənalı söz hansıdır?

a) uşaq b) qoca c) cavan


7) Hansı söz təkhecalı deyil?

a) qəlb b) kran c) şeir


8) “ .... , kitabı mənə ver”. Nöqtələrin yerinə hansı nitq etiketi işlənə bilər?

a) çox sağ ol b) zəhmət olmasa c) təşəkkür edirəm


9) Aşağıdakılardan hansı cəmdədir?

a) qələm b) uşaqlar c) avtomobil


10) “ Quşlar uçdu” cümləsində neçə hərf var?

a) 6 b) 2 c) 10

11) Aşağıdakılardan hansı cümlə deyil?

a) Arif məktəbə gedir. b) Səhər yeməyini yedim. c) Xalid dənizə


12. Biri var idi, biri yox idi- cümləsi ilə nə başlayır?

a) nağıl b) mətn c) dialoq

13. Saitlərə aid olan fikir hansıdır?

a) tələffüz zamanı asanlıqla uzanır b) tələffüz zamanı maneələrə rast gəlir c) 23 sait var


14) “ Meşə çaqqalsız olmaz” cümləsində neçə söz var?

a) 1 b) 3 c) 7

15) “məktəbimiz” sözü hansı bənddə hecalara düzgün ayrılmışdır?

a) mək-tə-bi-miz b) mək-təb-i-miz c) məkt-əb-im-iz


Suallar sayı_________

Düz cavabların sayı __________

Səhv cavabların sayı ____________Qiymət________

Komissiyanın sədri_______________

Üzvlər: 1.___________________

2._______________________

Təsdiq edirəm: Məktəbindirektoru

RİYAZİYYAT. BSQ ( II YARIMİL). 1-Cİ SİNİF

Sinif:____S.A_______________________________Tarix:_______________

1) Kamilin 7 kitabı və o qədər dəftəri var. Kamilin cəmi neçə kitab və dəftəri var?

a)7 b) 14 c) 10
2) 8, 9, 17ədədlərinə uyğun toplama və çıxmanın qarşılıqlı əlaqəsi hansı sütunda doğru verilmişdir?

a) 8+9=17 b) 8+9=17 c) 8+9=17

9+8=17 9+8=17 10+7=17

17-8=9 17-9=8 17-9=8

18-9=9 17-8=9 17-8=9

3) Şəkildə neçə üçbucaq var?

a) 2 b)3 c)4
4) 16 kq-lıq qarpız, 7 kq-lıq balqabaqdan neçə kq ağırdır?

a) 3 kq b) 6 kq c) 9 kq


5) Bir xəttin uzunluğu 7 sm-dir. Bu xətti 4 sm uzatsan, onun uzunluğu neçə santimetr olar?

a) 10 sm b) 11 sm c) 3 sm


6) Otağı bəzəmək üçün 14 şar alındı. Şarlardan 5-i partladı. Neçə şar qaldı?

a) 14 b) 9 c) 5


7) 7-nin ikiqatından 3 vahid böyük ədəd hansıdır?

a) 17 b) 13 c) 14

8) Dondurmanın qiyməti 20 qəpikdir.Azərin 15 qəpik pulu var. Onun dondurma almaq üçün

neçə qəpik pulu çatmır?

a) 10 qəp b) 20 qəp c) 5 qəp
9) 1 onluq 3 təkliyi olan ədəd hansıdır?

a) 11 b) 10 c) 13


10) İlin 3-cü ayı hansıdır?

a) yanvar b) fevral c) mart


11) Hansı misalların cavabı 13-dür?

A) 7+6 B) 6+8 C) 6+6


12).9+_____ =16 misalında boş xanada hansı ədəd olmalıdır?

A) 6 B) 7 C) 8


13) ____ +4= 14 misalında boş xanada hansı ədəd olmalıdır?

A) 10 B) 8 C) 12


14) 7-i 4 vahid artırsan, neçə alınar?

A) 13 B) 11 C) 12


15) Rəhimin 8 yaşı var . Bacısı ondan 4 yaş böyükdür . Rəhimin bacısının neçə yaşı var?

A) 10 B) 12 C) 7Təsdiq edirəm: Məktəbindirektoru

HƏYAT BİLGİSİ BSQ ( IIYARIMİL). 1-Cİ SİNİF

Sinif__I__S.A ________________________________________________Tarix_________________

1. Yanğını söndürmək üçün alovun üstünə tökmək olmaz:

a) suyu b) qumu c) nefti
2. Kimininsanlararasındahörmətiolmur?

a) üzməyibacarmayanlarınb) tez-tez xəstələnənlərin c) yalançıların


3. Yanğını kim daha yaxşı söndürər?

a) yanğınsöndürənlər b) sürücülərc) ocaqçılar


4. Təhsil almaq, sağlam olmaq, istirahət etmək nədir?

a) vəzifə b) borc c) hüquq


5. Azərbaycan Respublikasının pulu necə adlanır?

a) dollar b) rubl c) manat


6. Harada birgə oxuyurlar?

a) məktəbdə b) küçədə c) metroda


7. Dünya müsəlmanlarının dini hansıdır?

a) xristianlıq b) islam c) iudaizm


8. Vətəni qorumaq nədir?

a) hüquq b) istirahət c) borc


9. İslam dinini ən müqəddəs kitabı hansıdır?

a) insan b) vətəndaş c) müsəlman


10. Etiraf nədir?

a) səhvini gizlətmək b) səhvini boynuna almaqc) səhv etməmək


11. Biz dövlətimizin ____________________

a) şagirdiyik b) vətəndaşıyıq c) əsgəriyik


12. Dövlətimizin adı nədir?

a) Azərbaycan b) Azərbaycan Respublikası c) Respublika


13. İnsanlardan ayrılanda hansı sözləri demək lazımdır?

a)xudahafiz, salamat qal b) xoş gördük, necəsiniz c) salam, əziz dost


14)Məktəblilərə dərsliklər pulsuz verilir. Bu nədir?

  1. qazanc b) qayğı c) ticarət

15) Kim qanunun keşiyində dayanır?

a) həkimlər b) mühəndislər c) polislər


Təsdiq edirəm : Məktəbindirektoru

MUSİQİ BSQ ( II yarımil). 1-Cİ SİNİF

Ad_________________ Soyad_______________________ Sinif________Tarix________

1.“Laylay” mahnısını kim ifa edir?

A) ata B) ana C) xala
2. Aşağıdakılardan hansı musiqi səsləridir ?

A) göy gurultusu B) su gurultusu C) saz səsi


3.Musiqi əsərlərini kim yazır?

A) bəstəkar B) rəssam C) həkim


4. Himni necə ifa edirlər?

A) üç nəfər B) xorla C) tək


5. Məktəblərdə şagirdləri hansı musiqi aləti müşayət edir?

A) nağara B) piano C) saz


6. Musiqinin “əlifba”sı hansıdır?

A) not işarələri B) hərflər C) səslər


7. Misiqidə neçə not var?

A) 5 B) 6 C) 7


8. “Novruzu” Azərbaycan xalq rəqsi hansı bayramda səslənə bilər?

A) yeni il bayramında

B)qurban bayramında

C)novruz bayramında


9.Hansı rəqsdir?

A)Himn B) yallı C) marş


10.Nəfəsli alətlər hansılardır ?

A) qarmon B) tar C) balaban
Təsdiq edirəm: Məktəbindirektoru

TƏSVİRİ İNCƏSƏNƏT . BSQ ( II YARIMİL). 1-Cİ SİNİF

Sinif:____S.A_______________________________________Tarix:_______________
1. Ölkəmizə aid olmayan abidəni qeyd et.

ahttp://www.eylence.az/blogs/media/blogs/eylence/2007/01/www.eylence.az_baku_maiden_tower_2006_06.jpg b.http://image2.avtomobil.az/articles/dir2/img26093.jpg c.http://www.iqtisadiyyat.com/uploads/ayfel-qullesi.010409.jpg


2. Mənzərə əsərlərində nə təsvir olunur?

a. TƏBİƏT b. İNSAN c. ƏŞYALAR


3. Ləpirlərin hansı canlıya aid olduğunu damalarda qeyd et.

картинка 1 из 153128

a.

b.


c.4.Ləkəformasına bax,onun nəyi xatırlatdığını tap və çəkərəktamamla. Rəngləməyi unutma.

kepenekkontur-punktir
5. Mis dolçanın ikinci yarısını çəkərək tamamla. Üzərini naxışlarla bəzə.

картинка 538 из 2300

6. Meyvənin digər yarısını çəkərək tamamla və rənglə.картинка 17 из 691

7.Varlıqları rənglə.http://www.numama.ru/images/photos/medium/6577457c8365a3a800d94be5b14fc644.jpghttp://www.numama.ru/images/photos/medium/fbdd8b66481327533b21cf6b61e6838f.jpghttp://www.onceokuloncesi.com/imagehosting/26749d71e506ec98.gif

Təsdiq edirəm : MəktəbindirektoruTEXNOLOGİYA BSQ ( II yarımil). 1-Cİ SİNİF

Ad_________________ Soyad_______________________ Sinif________Tarix_______

1. Bunlardan hansı qatlama yolu ilə hazirlanıb?

and9gcq1xki-ifjogfslqkddkhtoe7q6l_2-qlxfys5_nmivghxuladaplastilin36video_frisco_modell-plastilin_02

2.Hansı şəkildə sağlamlığa zidd hərəkət verilib?

http://gdb.rferl.org/a3a39913-e0d3-482d-9d96-2fc10923799b_w300_r1_s.jpghttp://sportivnoevideo.info/uploads/utrennyaya-zaryadka/005-utrennyaya-zaryadka-s-timurom-sokolovym.jpghttp://doctorzdrav-chita.ru/rebenok2.jpg

3. Sanitariya gigiyena qaydalarına nə daxildir ? a) yeyib-içmək b) təmizlik c) yatmaq
4. Düzbucaqlı detalları nə ilə ölçmək olar? a) stəkanla b) pərgarla c) xətkeşlə
5. Səhər süfrəsinə nə daxil olur? a) kotlet, yağ, şirə b) xama,yumurta, bal c) pendir, borş,aş
6. İnsanlar bitkiləri nə üçün becərir? a) gözəllik üçündür b) bitkilər tozu udur c) dərmək üçün
7. Yerin yaşıl geyimi nədir? a) bitki b) qurbağa c) torpaq
8. Tərəvəz bitkiləri hansılardır?

a) b) c:\users\hp\desktop\2012-10-18_214807.pngc:\users\hp\desktop\2012-10-18_214708.pngc:\users\hp\desktop\2012-10-18_214722.pngc:\users\hp\desktop\2012-10-18_215203.pngc:\users\hp\desktop\2012-10-18_215118.png

Yüklə 54,28 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə