Test-1 sorular-y 1-“Hava çok sıcaktı. Mustafa ve arkadaşları denize girip serinlediler. Annesi Mustafa ve arkadaşlarına karpuz ikram etti.”Yüklə 286,79 Kb.
tarix08.01.2019
ölçüsü286,79 Kb.
#93385

ADI SOYADI:…………………………… DOĞRU:…….. niyaz usta amblem

H.BİLGİSİ2-DÜN-BUGÜN-YARIN YANLIŞ:…….TEST-1 SORULAR-Y

1-“Hava çok sıcaktı . Mustafa ve arkadaşları denize girip serinlediler.Annesi Mustafa ve arkadaşlarına karpuz ikram etti.”

Mustafa’nın yaşadığı mevsim aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Kış B) Yaz C) İlkbahar

2-Aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?


A)Bir yılda dört mevsim vardır B) Bir yılda 3 ay vardır. C)Bir hafta 32 gündür.
3-Dünya’nın ışık almayan bölümünde ne yaşanır?

A) Gece B) Gündüz C) Bir gün

4-Yaz mevsiminin ilk ayı hangisidir ?

A) Mart B ) Mayıs C) Haziran

5- ’’Canan, gökyüzüne bakınca kuşların göç ettiğini gördü.Ayrıca evlerinin önüne dökülen yaprakları da temizledi.’’Buna göre ‘’Canan’’ hangi mevsimi yaşamaktadır ?
A)ilkbahar B)sonbahar C)kış
6-Cümledeki boş bırakılan yere hangi kelime gelmeli?

Bir gün ............ saattir.
A)12 B)16 C)24
7-Devletimizin adı aşağıdakilerden hangisidir?

a)Osmanlı Devleti b)Türk Devleti c)Türkiye Cumhuriyeti Devleti.

8-Köyümüzü kim yönetir ?


  1. A) Müdür B)Bakan C) Muhtar

9. Dünyamızı aydınlatıp ısıtan gök cismi aşağıdakilerden hangisidir ?
A. Güneş B. Ay C. Uydu

10. Güneşin doğuşundan batışına kadar geçen süreye ne denir ?


A. gündüz B. hafta C. ay

TEST-2 SORULAR

1. Aşağıdakilerden hangisi göz renklerinden biridir ?

A. kırmızı B. Kahverengi C. turuncu
2. Aşağıdakilerden hangisi bayrağımızın rengidir ?

A. kırmızı B. mavi C. sarı


3. Pencerelere niçin cam takıyoruz ?

A. Işığı geçirmediği için B. ucuz olduğu için C. ışığı geçirdiği için


4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?

A. Su ışığı geçirir. B. Güneş ışık kaynağıdır. C.Gölgemiz öğleleri en uzundur


5. Kitap okumamız sırasında ne kadar ışık gereklidir ?

A. az ışık B. yeterli ışık C. çok ışık


6. Göz sağlığımızı korumak için aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız ?

A. Televizyonu yakından ,uzun zaman ve karanlıkta izlemeliyiz.

B. Kitap okurken yeteri kadar ışığın soldan gelmesine dikkat etmeliyiz.

C. Çok parlak ışıklara çıplak gözle bakmalıyız.


7)Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A.Televizyonu yakından seyretmemeliyiz.

B.Başkalarının gözlüklerini kullanmamalıyız.

C.Televizyona çok yakından bakmalıyız.


8)Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A.Işık,çevremizin aydınlanmasını sağlar.

B.Dünyayı ısıtan ve aydınlatan güneştir

C.Bir gün kırk sekiz saattir.


9)İlk TBMM ne zaman açıldı?

A.23 Ekim 1923 B.23 Nisan 1920 C.29 Ekim 1920


10.Atatürk 19 Mayıs 1919’da hangi şehrimize giderek kurtuluş savaşını başlattı?

A.Samsun’a B.Ankara’ya C.İzmir’e
TEST-3 SORULAR-Y

1.İlk Cumhurbaşkanımız kimdir?

A.İsmet İnönü B.Atatürk C.Tansu Çiller


2)Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A.Cumhuriyet halkın kendi kendini yönetmesidir

B.Cumhuriyete Atatürk’ün önderliğinde kavuştuk

C.Cumhuriyette ülkeyi padişah yönetir.


3.Atatürk 19 Mayıs 1919’da hangi şehrimize giderek kurtuluş savaşını başlattı?

A.Samsun’a B.Ankara’ya C.İzmir’e


4. TBMM’ nin başkanlığına ilk kim seçilmiştir?

A) Mustafa Kemal B) İsmet İnönü C. Fevzi Çakmak


5. Düşmanları yurdumuzdan çıkarmak için yapılan savaşa ne denir?

A. Çanakkale Savaşı B. Birinci Dünya Savaşı C. Kurtuluş Savaşı


6. Kurtuluş Savaşı kimin önderliğinde kazanılmıştır?

A) Padişah B) Mustafa Kemal C) Hasan Tahsin


7.Türkiye Büyük Millet Meclisi nerede açılmıştır?
A)İstanbul'da B)Ankara'da C)Erzurum'da
8.Aşağıdakilerden hangisi yerin aniden şiddetlenmesi sonucu oluşur?
A)Yağmur B)Sel C)Deprem

9-Mektuba,aşağıdaki sözlerden hangisi ile başlayamayız?

A)Canım anneciğim B) Ellerinden öperim C)Sevgili arkadaşım
10.-Trafik ışıklarının anlamları hangi seçenekte doğru olarak eşleştirilmiştir?

A) Yeşil----- geç B) sarı-------bekle C) Yeşil------ geç

sarı-------dur yeşil—hazırlan sarı----hazırlan

kırmızı—hazırlan kırmızı—geç kırmızı---dur
TEST-4 SORULAR-Y

1-Taşıt kazalarının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sürücü belgesi olanların araba kullanması

B) Trafik kurallarına uyulmaması

C) Trafik işaretlerine dikkat edilmesi.

2-Şehir içinde otobüse binerken aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?

a) Otobüse binerken ,sıraya girerek biniş kapısına yürümeliyiz.

b) Otobüs durmadan binmeye çalışmamalıyız.

c) Kuyruğa girmeden,herkesi iterek otobüse binmeliyiz.

3-Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Cadde ve sokaklarda oyun oynamamalıyız.

b) Bisikletle yük taşımalıyız

c) Trafik polisinin işaretlerine uymalıyız.

4)Aşağıdakilerden hangisi bir kara taşıtıdır?

A)Gemi B)Tren C)Helikopter

5)Otobüslerin yolcu alıp bindirdikleri yere ne denir?

A)Gar B)Liman C)Terminal

6)Aşağıdakilerden hangisi taşıtlara binip inerken uymamız gereken kurallardan birisidir?


A)Taşıtlara sıraya girmeden karışık olarak binmeliyiz.

B)Taşıtlara sağ ön kapıdan binip yine sağ arka kapıdan inmeliyiz.

C)Taşıtlara inip binerken durmasını beklememeliyiz.

7)Aşağıdakilerden hangisi taşıtlara bindiğimizde içeride uymamız gereken kurallardandır?


A)Araç içinde yüksek sesle konuşmalıyız.

B)Yolculuk sırasında şoförle konuşmalıyız.

C)İneceğimiz yere varmadan iniş kapısına yaklaşmalıyız.

8)Aşağıdakilerden hangisi trafikte geç anlamındadır?

A)Sarı B)Yeşil C)Kırmızı

9)Karşıdan karşıya nasıl geçmeliyiz?

A)Yolda zikzak çizerek

B)Etrafımıza bakmadanC)Önce sola sonra sağa sonra tekrar sola bakarak
10)Trafikte ( ! ) işretinin anlamı nedir?
A)Dur B)Işıklı İşaret C)Dikkat


TEST-5 SORULAR-Y
1) Boş zamanlarımızı nasıl değerlendirmeliyiz?

A) Oyun oynayarak B) Bol bol televizyon izleyerek C) Kitap okuyarak
2) Okulumuz hangi mevsiminde açılır?

A) Sonbahar B) Kış C) İlkbahar
3) Ülkemizde ........... zorunludur ve sekiz yıldır. Boş bırakılan yere ne yazılmalıdır?

A) Lise B) İlköğretim C) Üniversite
4) Okulumuzda ders yaptığımız yere ne ad verilir?

A) Kütüphane B) Derslik C) Kantin
5) İlköğretim Haftasını ne zaman kutlarız?

A) Okulların açıldığı ilk hafta

B) Okullar açılmadan bir hafta önce

C) Okullar açıldıktan bir hafta sonra
6) Okullar hangi ayda açılır.?

A) Haziran B) Eylül C) Ocak
7. T.B.M. Meclisi nerede açılmıştır?

A) İstanbul’da B)Ankara’da C)İzmir’de
8. Atatürk 23 Nisan gününü çocuklara niçin bayram olarak armağan etmiştir?

A)Vatanını sevdiği için B)Yurdumuzu kurtardığı için C)Çocukları çok sevdiği için
9. T.B.M. Meclisi ne zaman açılmıştır?

A) 29 Ekim1923 B)10 Kasım1938 C) 23 Nisan192010.Yurdumuzu kurtarmak i çin Atatürk’ün gittiği ilimiz hangisidir?

A) Ankara B)Sivas C)Samsun
TEST-6 SORULAR-Y

1. Atatürk Samsun’a ne zaman geldi?

A)19Mayıs1938 B)19Mayıs1919 C)23Nisan19202. Cumhuriyetten önce devletimizi kim yönetirdi?

A)Padişah B)Başbakan C)Cumhurbaşkanı
3. Hangi savaştan sonra yurdumuz düşmanlar tarafından işgal edildi?

A)Kurtuluş Savaşı B)I.Dünya Savaşı C) Çanakkale Savaşı


4. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Atatürk Amasya,Erzurum ve Sivas’ta toplantılar yaptı


B) Atatürk 19 Mayıs 1919’da Samsuna geldi.

C) 23 Kasım 1920’de T.B.M. Meclisi açıldı.
5. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün kişisel özelliklerinden değildir?

A)Zeki ve çalışkandı.

B)Çocukları çok sever gençlere güvenirdi


C)Herkese iyi davranmazdı.
6. İstiklal Marşımız söylenirken aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?

A)Arkadaşlarımızla konuşmalıyız

B)Hazır olda marşımızı söyleriz.

C)Arkadaşlara el sallamalıyız
7. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün gittiği okullardanbiri değildir?

A)Ali Rıza Efendi İlkokulu B) Şemsi Efendi İlkokulu C)Mahalle Mektebi
8. Bayrağımız rengini nereden almıştır?

A)Kırmızı boyadan B)Şehitlerin kanından C)Renklerin karışımından
9. İlk cumhurbaşkanımız kimdir?

A)Atatürk B) İsmet İnönü C)Ahmet Necdet Sezer

10. Cumhuriyet yönetimi ne demektir?

A)Herkesin okuma yazmasıdır

B)Eski yönetimdir

C)Halkın kendi kendiniYönetmesidir.
TEST-7 SORULAR-Y
1. Atatürk nerde ne zaman öldü?

A)10 Kasım1938 İstanbul B)10 Kasım 1923 Ankara C)10 Kasım 1881 Selanik
2.Türkiye’nin başkenti neresidir?

A)Adana B)Ankara C)İstanbul

3. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A.)Depremin ne zaman olacağını önceden bilemeyiz.

B)Depremin hangi şiddetle olacağı önceden bilinebilir.

C)Depremden önce alınacak hiçbir önlem yoktur

4) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A.Televizyonu yakından seyretmemeliyiz.

B.Güneşe çıplak gözle bakmamalıyız.

C.Televizyona çok yakından bakmalıyız.5) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A.Trafikte kırmızı ışık dur anlamındadır.

B. Trafikte sarı ışık hazırlan anlamındadır.

C. Trafikte yeşil ışık geçme anlamındadır.6)Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A.Işık,çevremizin aydınlanmasını sağlar.

B.Işık olmayan yerler karanlıktır.

C.Bir gün kırk sekiz saattir.7.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A.Gürültü sağlığa zararlıdır.

B.Şiddetli ses kulağı rahatsız eder.

C.Kulağımızı sivri uçlu cisimlerle temizleriz8)Cümledeki boş bırakılan yere hangi kelime gelmeli?

Bir gün ............ saattir.

A.12 B.16 C.24
9) TBMM ne zaman açıldı?

A.23 Ekim 1923 B.23 Nisan 1920 C.29 Ekim 1920


10.Atatürk 19 Mayıs 1919’da hangi şehrimize giderek kurtuluş savaşını başlattı?

A.Samsun’a B.Ankara’ya C.İzmir’e
TEST-8 SORULAR-Y

1)Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A.Cumhuriyet halkın kendi kendini yönetmesidir

B.Cumhuriyete Atatürk’ün önderliğinde kavuştuk

C.Cumhuriyette ülkeyi padişah yönetir.

2) Evinin adresini ve telefon numarasını bilmeyen bir çocuğun başına hangisi gelebilir?

A) Evini kolayca tarif eder.

B) Kaybolursa evine ve ailesine ulaşamaz.

C) Arkadaşlarıyla rahat iletişim kurar.

3) İnsanlar aşağıdaki yuvalardan hangisinde yaşar?

A) Akvaryum B) Kümes C) Ev

4) Arkadaşları Suna’yı oyuna almadılar. Suna sizce aşağıdakilerden hangisini hissetmiş olabilir

A) üzülmek B) mutluluk C) sevinç

4)Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesinden aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

A.Yıl B.Aylar C.Mevsimler D.Gece-gündüz

5)Aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağı değildir?

A.Güneş B.Ay C.Mum D.Yıldızlar6) Atatürk’ün kimlik belgesinde doğum yeri olarak neresi yazmaktadır?

A) Ankara B) İstanbul C) Selanik
7. T.B.M. Meclisi ne zaman açılmıştır?

A)29Ekim1923 B)10Kasım1938 C)23 Nisan1920


8.Yurdumuzu kurtarmak için Atatürk’ün gittiği ilimiz hangisidir?

A) Erzurum B) Ankara C)Samsun
8. Atatürk Samsun’a ne zaman geldi?

A)19Mayıs1938 B)19Mayıs1919 C)23Nisan19209. Cumhuriyetten önce devletimizi kim yönetirdi?

A)Padişah B)Krallık C)Başbakan
10. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Atatürk Amasya,Erzurum ve Sivas’ta toplantılar yaptı


B) Atatürk 19 Mayıs 1919’da Samsuna geldi.

c) 2 9 Ekim 1923’te Cumhuriyet ilan edildi.
TEST-9 SORULAR-y
1. Atatürk nerde ne zaman doğdu?

A)1981 Selanik B)1881Selanik C)1881İstanbul D)1919Samsun
2. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün kişisel özelliklerinden değildir?

A)Zeki ve çalışkandı.

B)Çocukları çok sever gençlere güvenirdi


C)Herkese iyi davranmazdı
3. İstiklal Marşımız söylenirken aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?

A)Arkadaşlarımızla konuşmalıyız

B)Hazır olda marşımızı söyleriz.

C)Arkadaşlara el sallamalıyız
4. Bayrağımız rengini nereden almıştır?

A)Kırmızı boyadan B)Şehitlerin kanından C)Gökyüzünden
5. İlk cumhurbaşkanımız kimdir?

A)Atatürk B )İsmet İnönü C)Tansu Çiller
6. Cumhuriyet yönetimi ne demektir?

A)Herkesin okuma yazmasıdır

B)Eski yönetimdir


C)Halkın kendi kendini yönetmesidir.
7. Atatürk nerde ne zaman öldü?

A)10Kasım1938 İstanbul B)10 Kasım1923 İstanbul C)29Ekim1938 Ankara
8.Türkiye’nin başkenti neresidir?

A)Adana B)Ankara C)İstanbul
9) Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün okuduğu ilkokullardan biri değildir?

A) Mahalle Mektebi B) Şemsi Efendi İlkokulu C) Ali Efendi İlkokulu
10. Türkiye Büyük Millet Meclisi (T.B.M.M.) nerede açılmıştır?

A) İstanbul’da B)Ankara’da C)İzmir’de

TEST-10 SORULAR-Y
1. Atatürk 23 Nisan gününü çocuklara niçin bayram olarak armağan etmiştir?

A)Vatanını sevdiği içinB)Kurtuluş savaşını kazandığı için.C)Çocukları çok sevdiği için
2. T.B.M. Meclisi ne zaman açılmıştır?

A)29Ekim1923 B)10Kasım1938 C)23 Nisan19203.Yurdumuzu kurtarmak için Atatürk’ün ilk gittiği ilimiz hangisidir?

A) Erzurum B) Ankara C)Samsun

4. Cumhuriyetten önce devletimizi kim yönetirdi?

A)Padişah B)Krallık C)Cumhurbaşkanı

5. Atatürk nerde ne zaman doğdu?


A)1981 Selanik B)1881 Selanik C)1881 İstanbul

6. İstiklal Marşımız söylenirken aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?

A)Arkadaşlarımızla konuşmalıyız

B)Hazır olda marşımızı söyleriz.

C)Arkadaşlara el sallamalıyız

7. Cumhuriyet yönetimi ne demektir?


A)Herkesin okuma yazmasıdır

B)Eski yönetimdir

C)Halkın kendi kendini Yönetmesidir.


8. Atatürk nerde ne zaman öldü?

A)10Kasım1938 İstanbul B)10 Kasım1923 İstanbul C)29Ekim1938 Ankara
9.Türkiye’nin başkenti neresidir?

A)Adana B)Ankara C)İstanbul

10) Aşağıdakilerden hangisi ailemizde bulunan bireylerden biri değildir?

A) Anne B) Baba C) Komşu
TEST-11 SORULAR-Y
1) Aşağıdakilerden hangisi fiziksel bir görünüm değildir?

A) Boyumuz B) Kilomuz C) Midemiz
2) Bizim ve arkadaşlarımızın fiziksel görünümün zaman içinde değiştiğini fark ederiz. Geçmiş senelerdeki elbiselerimizin bize küçük geldiğini görürüz.

Aşağıdaki fiziksel özelliklerden hangisi zaman içinde değişmez?

A) Göz rengimiz B) Boyumuz C) Kilomuz

3) TBMM’nin açıldığı günde kutlanan bayramın adı nedir?

A) Cumhuriyet Bayramı B) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı C) Zafer Bayramı
4) Aşağıdakilerden hangisi çocukların oynadığı oyunlardan değildir?

A) Körebe B) Saklambaç C) Cirit atma

5) Maddeler hangi hallerde bulunur?

A) katı – sıvı – gaz B) katı – kırmızı – su C) sıvı – boyalı su – gaz
6) Mevsimler nasıl meydana gelir?

A) Dünya’nın kendi etrafında dönmesiyle

B) Dünya’nın Güneş etrafında dönmesiyle

C) Ay’ın Güneş etrafında dönmesiyle

7) Dünya Güneş etrafındaki dönüşünü ne kadar sürede tamamlar?

A) 1 ay B) 6 ay C) 12 ay
8) Aşağıdaki maddelerden hangisi katı bir maddedir?

A) su B) taş C) silgi
9) Aşağıdakilerden hangisi sıvı bir madde değildir?

A) defter B) süt C) su
10) Güneş yeryüzünde bulunan suları ısıtır. Isınan sular ……… olarak gök yüzüne yükselir.

Tümcesinde boşluk bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) bulut B) su buharı C) yağmur


TEST-12 SORULAR-Y

1) Bulutlar soğuk hava ile karşılaşınca ne olur?

A) Yağmur ve kar olup yağar. B) Buhar olup uçar. C) Buz olup donar.
2) Aşağıdakilerden hangisi ayın bir şekli değildir?

A) Tam ay B) Hilal C) Dolunay
3) Aşağıdaki hangisi evimizin bölümlerinden değildir?

A) Misafir odası B) Oturma odası C) Kalorifer odası
5) “Hastaları muayene eder. Onlara ilaç yazar. Çalışma yeri hastaneler ve sağlık ocaklarıdır.”

Çalışma özelikleri verilen bu mesleğin adı nedir?

A) doktor B) Hemşire C) Eczacı
6) Öğrencilere bilgi ve beceriler kazandırır. Çalışma yeri okuldur. Toplumu geleceğe hazırlayan ışık gibidir. Çalışma özelikleri verilen bu mesleğin adı nedir?

A) Müdür B) Mühendis C) Öğretmen

7) Aşağıdakilerden hangisi günümüzde daha çok bulunan bir oyuncaklardır?A) Elektronik oyuncaklar B) Tahta topaçlar C) Bez bebekler2) Dengeli ve düzenli beslenmek için aşağıdakilerden hangisini daha çok sık içmemeliyiz?

A) su B) süt C) kola
8) Aşağıdakilerden hangisi sınıfımızda yaptığımız bayram hazırlıklardan değildir?

A) Sınıfımızı süslemek

B) Şiir ve rontlar (oyunlar) hazırlamak

C) Okulumuzun girişine Türk Bayrağı asmak.

9) Yeryüzündeki sular ………………….. gökyüzüne yükselir. Boş bırakılan yere

aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?A) eriyerek B) buharlaşarak. C) donarak

10) Ay ile bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Ay, dünyamızın uydusudur.

B) Ay, Dünya’mıza en yakın olan gök cisimdir.

C) Ay, Dünya’dan baktığımızda hep aynı şekilde görürüz.


TEST-13 SORULAR-Y


1) Bir gün nasıl meydana gelir?

A) Dünya’nın Güneş etrafında dönmesiyle

B) Dünya’nın kendi çevresinde bir tam dönüşüyle

C) Ay’ın Dünya etrafında bir kez dönmesiyle

2) Aşağıdakilerden hangisi depreme karşı alınabilecek önlemlerden biridir?

A) Köprüler tüneller yapmalıyız.

B) Deniz kenarında yeni yerleşim yerleri yapmalıyız.

C) Depreme karşı dayanıklı evler inşa etmeliyiz.

3) Aşağıdakilerden hangisi insanları mutsuz eder?

A) Temiz bir çevre B) Sağlıksız bir çevre C) Yeşil bir çevre
4) Toprağın rüzgar, yağmur ve sel suları ile aşınıp taşınmasına ne ad verilir?

A) erozyon B) sel baskını C) deprem
5) Dünyanın Güneş etrafındaki dönüşü ile aşağıdakilerden hangisi meydana gelmez?

A) Bir yıl B) Mevsimler C) Karalar ve denizler
6) Ay ne kadar bir sürede şekil değiştirir?

A) 1 ay B) 4 ay C) 12 ay
7) Aşağıdakilerden hangisi çevreyi kirletmez?

A) ağaç B) pet şişe C) deterjanlı su
8) En sevdiğim oyuncağım kardeşim tarafında kırıldığını gördüm ve çok kızdım.

Şimdi ben ne yapmalıyım?A) Kardeşimi dövmeliyim.

B) Kardeşimden özür dilemeliyim

C) Kardeşime yaptığının ne kadar yanlış olduğunu anlatmalıyım.

9) Atatürk’ün “ Yurtta barış, dünyada barış!” sözü, onun aşağıdakilerden hangisine önem verdiğini gösterir?

A) Yardımseverlik B) Dünyada barışı C) Liderlik
10) Aşağıdakilerden hangisi doğal bir yiyecektir?

A) Pasta B) Elma C) Bisküvi

TEST-14 SORULAR-Y

1) Elimde bir çikolata kağıdı var. Onu nereye atmalıyım?

A) Balkona B) Sokağa C) Çöp kutusuna
2) Evinin adresini ve telefon numarasını bilmeyen bir çocuğun başına hangisi gelebilir?

A) Evini kolayca tarif eder.

B) Kaybolursa evine ve ailesine ulaşamaz.

C) Arkadaşlarıyla rahat iletişim kurar.

3) İnsanlar aşağıdaki yuvalardan hangisinde yaşar?

A) Akvaryum B) Kümes C) Ev
4) Arkadaşları Suna’yı oyuna almadılar. Suna sizce aşağıdakilerden hangisini hissetmiş olabilir

A) üzülmek B) mutluluk C) sevinç
5) Aşağıdakilerden hangisi çantamda bulunan bir ders aracı değildir?

A) Cetvel B) Bıçak C) Kalem
6) 1. Barajların önlerinin açılması.

2. Şiddetli yağmur yağması.

3. Karların erimesi.

Yukarıda ifade edilen olaylar, aşağıdakilerden hangine yol açabilir?A) deprem B) sel baskınları C) yangın
7) Şekerli besinleri fazla tüketmek sağlığımızı bozar. Karaciğerimiz yorulur, dişlerimiz çürür.

Aşağıdakilerden hangisini az yemek sağlığımız için daha iyidir?

A) çikolata B) yumurta C) yoğurt
8) Sağlıklı büyümek istiyorsak aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız?

A) Spor yapmak. B) Dengeli beslenmek. C) Ayaküstü bir şeyler atıştırmak.
9) Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nda milletin önünde yer almış, yol gösterici olmuştur. Bu tümcede Atatürk’ün hangi özelliği anlatılmaktadır?

A) Liderlik B) yardımseverlik C) adaletlilik

10) Hangisi okulda uyulması gereken kurallardan biridir?

A) Koridorlarda gürültü yapmak.

B) Okula zamanında gelip gitmek.

C) Sınıf eşyalarına zarar vermek.

TEST-15 SORULAR-Y

1) Okulda kurallar olmasaydı ne olurdu?

A) demokrasi B) karmaşa C) hoşgörü

2) Hangisi güvenliğimiz için gerekli bir davranıştır?

A) Tanımadığımız insanların arabasına binmek.

B) Yere çöp atmamak

C) Okula gitmek.

3) Deprem anında can güvenliğimiz için ne yapmalıyız?A) Merdivenlere doğru koşmalıyız

B) Camdan dışarı atmalıyız.

C) Başımızı ellerimiz arasına alıp, güvenli bir yere geçip depremin geçmesini beklemeliyiz.

4) Aşağıdaki ulaşım araçlardan hangisi limandan hareket eder?

A) Tren B) Gemi C) Kamyon

5) Uçak ile seyahat etmek isteyen biri, aşağıdakilerden hangisine gitmelidir?

A) Terminal B) İstasyon C) Hava Alanı


6) Aşağıdakilerden hangisi bayramlarda hissettiğimiz bir duygu değildir?

A) heyecan B) mutluluk C) öfke
7) Karşıdan karşıya geçerken neden alt ve üst geçit olan yerleri kullanırız?

A) Trafik polisi ceza yazmasın diye.

B) Can güvenliğimiz için.

C) Başkaları ayıplamasın diye.

8. Ozan okuldan eve gelirken bir evden dumanların çıktığını ve alevlerin yükseldiğini gördü. Bu durumda Ozan hangi acil telefon numarasını aramalıdır?

A. 112 B. 155 C. 110

9)Aşağıdakilerden hangisi sınıf başkanının görevlerinden değildir?

A9)Öğretmenine yardımcı olur.

B)Sınıfın düzenini sağlar.

C)Eğitsel kollara öğrenci seçer.

10)Aşağıdakilerden hangisi eğitici kolların faydalarındandır?

A)Derslerimizin iyi olmasını sağlar

B)Arkadaşlarımız tarafından sevilmemizi sağlar.

C)Kendi başımıza karar vermeyi ve iş yapabilmeyi öğretir.


TEST-16 SORULAR-Y
1)Aşağıdakilerden hangisi sınıf nöbetçisinin görevlerinden biridir?

A)Sınıf kitaplığını düzenler.

B)Yazı tahtasını temiz tutarlar.

C)Sınıf arkadaşlarının isteklerini öğretmenine iletir.

2)Ülkemizde ilk öğretimin süresi ne kadardır?

A)8 yıl,zorunlu B)8 yıl,zorunlu değil C)5 yıl,zorunlu


3) Hangisi okulda uyulması gereken kurallardan biridir?

A) Koridorlarda gürültü yapmak.

B) Okula zamanında gelip gitmek.

C) Sınıf eşyalarına zarar vermek.

4. Güneş ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır ?

A. Güneş bir gezegendir. B. Güneş bir ışık kaynağıdır. C. Güneş,ısı yayar.


5- Dünyanın kendi çevresi etrafında dönmesinden ne meydana gelir ?

A) Bulut B) Yağmur C) Gece-gündüz


6)Cümledeki boş bırakılan yere hangi kelime gelmeli?

Bir gün ............ saattir.

A.12 B.16 C..24
7. Atatürk Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılış gününü kime armağan etti ?

A. çocuklara B.gençlere C. yetişkinlere


8. Aşağıdakilerden hangisi doğru bir davranıştır?

A. Kirli havalı yerlerde oturmak.

B. Tek başımıza yüzmeye gitmek.

C. Öğrendiğimiz bilgileri tekrarlamak.

9. Aşağıdakilerden hangisi tatilde yapacağımız etkinliklerden biridir ?

A. okula gitmek B. boş boş oturmak C. kitap okumak


10 . Yıl sonunda aldığımız karne bize neyi gösterir ?

A. Yıl boyunca gösterdiğimiz başarıyı.

B. Okulumuzun açılacağı günü

C. Okulumuza olan sevgiyi


TEST-17 SORULAR-Y

1-Aşağıdakilerden hangisi işitsel kitle iletişim aracıdır?

a) Telefon b) Radyo c) Kitap

2-Aşağıdakilerden hangisi muhabirin görevlerindendir?a) Olaylar hakkında bilgi toplamak

b) Olayların çekimini yapmak

c)Olayların sunuculuğunu yapmak

3-Aşağıdakilerden hangisi kişisel iletişim araçlarından biri değildir?

a) Mektup b) Dergi c) Telefon

4) Aile bireyleri arasındaki ilişkiyi hangisi bozar?

A) Sevgi B) Yalan C) Saygı

5) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  1. Telefonda konuşmaya alo sözcüğüyle başlamak

  2. Başkalarına ait mektupları açarak okumak

  3. Radyonun sesini fazla açmamak

6) Aşağıdakilerden hangisi, ışık kaynağı değildir?

A) Güneş B) Ateş C) Ayna

7) Isı ve ışık kaynağı hangisidir?

A) Ay B) Dünya C) Güneş

8 )Aşağıda hangi davranış yanlıştır?

a)Yurdumuzu ağaçlandıralım

b)Canlıları koruyalım

c)Çevreyi kirletelim9. Aşağıdakilerden hangisi ,sağlıklı olmak ve sağlıklı yaşamak için yapılması gerekenlerden biridir?

A.Hastalıklardan korunmak.

B. Terli iken soğuk su içmek.

C. Temizliğe özen göstermemek.


10. Vücudun üst kısmında bulunan ;üzerinde göz,kulak,burun,ağız gibi organların yer aldığı bölümün adı nedir?
A.baş B.gövde C.kol ve bacak

TEST-18 SORULAR-Y

1. "Bir yılda……..mevsim vardır." cümlesini aşağıdakilerden hangisi ile doğru olarak tamamlarız?A)12 B) 7 C)4

2. Aşağıdakilerden hangisi ilkbahar mevsiminin aylarından biri değildir?A)nisan B)mayıs C)haziran

3. Aşağıdakilerden hangisi sonbahar mevsiminin özelliklerinden biridir?A)Günler kısalmaya başlar.

B)Ağaçlar çiçek açar.

C)Göçmen kuşlar yurdumuza gelir.

4. Aşağıdaki mevsimlerden hangisinde geceleri uzun gündüzler kısadır?A)ilkbahar B) kış C)yaz
5. Yeryüzünün kaçta kaçı sularla kaplıdır?

A)dörtte üçü B)dörtte biri C)üçte biri

6. "Yeryüzündeki büyük kara parçalarını birbirinden ayıran büyük denizlere………..denir." cümlesini aşağıdakilerden hangisi ile tamamlarız?A)akarsu B) okyanus C) göl
7. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)Yeryüzünde karalar denizlerden daha çok yer kaplar.

B)Karalar toprak ve kayalarla örtülüdür.

C)İnsanlar ile bitki ve hayvanların büyük bir kısmı karada yaşarlar.
8. "Yer kabuğunun derinliklerinde oluşan anî ve kısa süreli sarsıntılara…………denir." cümlesini aşağıdakilerden hangisi ile tamamlarız?

A)gök gürültüsü B)şimşek C)deprem
9. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A)Depremler sağlam yapılmış binalara zarar vermez.

B)Depremden sonra havalar aşırı soğuk olur.

C)Depremler can ve mal kayıplarına neden olmaz.
10. Deprem anında aşağıdakilerden hangisini yapmak yanlış olur?

A)Deprem anında paniğe kapılmamalıyız.

B)Deprem olurken hemen balkondan atlamalıyız.

C)Deprem olurken evdeki devrilebilecek eşyalardan uzak
durmalıyız.
TEST-19 SORULAR-Y

1.Aşağıdakilerden hangisi depremin yol açabileceği diğer afetlerden biri değildir?A)sel baskınları B)kar fırtınası C)yangın
2. Aşağıdakilerden hangisi deprem öncesi alınması gereken önlemlerden biri değildir?

A)deprem çantası hazırlamak

B)evde güvenli bir yer tespit etmek

C)her gece çadırda yatmak
3. Aşağıdakilerden hangisini deprem anında yaparız?

A.)Sağlam bir masanın altına sığınırız.

B)Güvenli bir kaçış yeri belirleriz.

C)Yaralananlara yardım ederiz.

4. Aşağıdakilerden hangisinin deprem çantasında bulunmasına gerek yoktur?A)para B) radyo C) kola

5. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?A.)Depremin ne zaman olacağını önceden bilemeyiz.

B)Depremin hangi şiddetle olacağı önceden bilinebilir.

C)Depremden önce alınacak hiçbir önlem yoktur

6. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?A)Güneş Dünya'mızı sadece aydınlatır.

B)Güneş olmasa hiçbir canlı yaşayamaz.

C)Güneş'in şekli parlak bir tepsiye benzer.

7. Geceleyin gökyüzünde aşağıdakilerden hangisini göremeyiz?A)Güneş B) yıldız C)Ay

8. "Güneş akşam batarken………..bir renktedir." cümlesini aşağıdakilerden hangisi ile tamamlarız?

A)açık sarı B)altın renginde ve parlak C)kızıla yakın
9. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)Güneşe çıplak gözle bakamayız.

B).Bütün gün güneş altında kalmalıyız.

C)Yazın güneş gözlüğü takmalıyız.
10. "Ay'da ………..yoktur." cümlesini aşağıdakilerden hangisi ile tamamlarız?

A)hayat B)tepeler C)dağlar


TEST-20 SORULAR-Y

1. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?A)Ay, Dünya'mızın uydusudur.

B)Ay, ışığı ile Dünya'mızı aydınlatır.

C)Ay'ın şekli yuvarlak bir topa benzer.

2. Aşağıdakilerden hangisi Dünyamızın hareketlerinden değildir?A)Dünya'mız Güneş'in etrafında döner.

B)Dünya'mız Ay'ın etrafında döner.

C)Dünya'mız kendi etrafında döner.

3. Dünyamız kendi etrafındaki dönüşünü ne kadar zamanda tamamlar?A)bir gündeB)bir aydaC)bir haftada

4. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bir yıllık süreyi gösterir?A)Bir yıl 24 saattir. B) Bir yıl 30 gündür. C)Bir yıl 365 gün, 6 saattir.

5. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?A)Ay, ısı ve ışık kaynağıdır.

B)Dünya'mıza en yakın gök cismi Ay'dır.

C)Dünya'mız Güneş'ten aldığı ışığı Ay'a yansıtır.

6. Dünyamızın Güneş'in etrafındaki dönüşünden aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?A) mevsimler B)aylar C)günler

7. "Dünya'mız kendi etrafında dönerken Güneş'e bakan kısmında…….. karanlıkta kalan kısmında ise …………olur.

Yukarıdaki cümleyi doğru olarak tamamlamak için aşağıdakilerden hangisini yazmalıyız?

A)gündüz – gece B)karanlık – aydınlık C)yağmur - bulut

8.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?A)Dünya'mız kendi etrafındaki dönüşünü 24 saatte tamamlar.

B)Ay da Dünya'mızla birlikte Güneş'in etrafında döner.

C)Ay'ı her zaman Dünya'mızdan görebiliriz.
9. Dünyamızın şekli aşağıdakilerden hangisine benzer?
A) tepsi B) portakal C) armut

10.Derimizi temiz tutmak için ne yapmalıyız ?

A.Sık sık banyo yapmalıyız.

B.Terlememeliyiz.

C.Sık sık güneşe çıkmalıyız.

TEST-21 SORULAR-Y

1. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?A)Güneş Dünya'mızı sadece aydınlatır.

B)Güneş olmasa hiçbir canlı yaşayamaz.

C)Güneş'in şekli parlak bir tepsiye benzer.
2. Geceleyin gökyüzünde aşağıdakilerden hangisini göremeyiz?

A)Güneş B) yıldız C)Ay
3. "Güneş akşam batarken………..bir renktedir." cümlesini aşağıdakilerden hangisi ile tamamlarız?

A)açık sarı B)altın renginde ve parlak C)kızıla yakın
4. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)Güneşe çıplak gözle bakamayız.

B).Bütün gün güneş altında kalmalıyız.

C)Yazın güneş gözlüğü takmalıyız.
5. Aşağıdakilerden hangisi Ay'ın görünüş biçimlerinden değildir?

A)yarım ay B)hilâl C)çeyrek ay

6. "Bir yılda……..mevsim vardır." cümlesini aşağıdakilerden hangisi ile doğru olarak tamamlarız?

A)12 B) 7 C)4

7. Aşağıdakilerden hangisi ilkbahar mevsiminin aylarından biri değildir?A)nisan B)mayıs C)haziran
8. Aşağıdakilerden hangisi sonbahar mevsiminin özelliklerinden biridir?

A)Günler kısalmaya başlar.

B)Ağaçlar çiçek açar.

C)Göçmen kuşlar yurdumuza gelir.
9. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)Yeryüzünde karalar denizlerden daha çok yer kaplar.

B)Karalar toprak ve kayalarla örtülüdür.

C)İnsanlar ile bitki ve hayvanların büyük bir kısmı karada yaşarlar.

10. "Yer kabuğunun derinliklerinde oluşan anî ve kısa süreli sarsıntılara…………denir." cümlesini aşağıdakilerden hangisi ile tamamlarız?A)gök gürültüsü B)şimşek C)deprem
TEST-22 SORULAR-Y

1. Aşağıdakilerden hangisi deprem öncesi alınması gereken önlemlerden biri değildir?A)deprem çantası hazırlamak

B)evde güvenli bir yer tespit etmek

C)her gece çadırda yatmak
2. Aşağıdakilerden hangisini deprem anında yaparız?

A.)Sağlam bir masanın altına sığınırız.

B)Güvenli bir kaçış yeri belirleriz.

C)Yaralananlara yardım ederiz.

3. Aşağıdakilerden hangisinin deprem çantasında bulunmasına gerek yoktur?A)para B) radyo C) kola

4. 23 Nisan günü niçin bayram yapıyoruz?

A)Cumhuriyet ilan edildiği için

B)Atatürk Samsun’a çıktığı için

C)T.B.M. Meclisi açıldığı için.

5. 23 Nisan’da kutladığımız bayramın adı nedir?

A) Cumhuriyet Bayramı

B)Zafer Bayramı

C) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı6) En büyük ısı ve ışık kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dünya B) Ay C) Güneş
7) Dünya'mızın güneş ışınlarını alan kısmı ne olur?

A) Gece B) Gündüz C) Hiçbir şey olmaz
8) Sabah okula gelince arkadaşlarımıza ne demeliyiz.

A) İyi geceler. B) Günaydın. C) Görüşürüz.
9) Bir cismi görmemiz için ne gerekir?

A) Gözlük B) ısı C) Işık
10) Gök kuşağında kaç renk vardır?

A) altı B) yedi C) sekiz

TEST-23 SORULAR-Y
1) İşitme duyumuz nedir?

A) Göz B) Kulak C) Burun
2) Hangisi aydınlatma aracıdır?

A) cam B) mum C) ayna
3) Dünya, kendi çevresinde dönerken güneş ışınlarını almayan kısmında ne olur?

A) gündüz B) gece C) kış
4) Aşağıdakilerden hangisi milli bir bayramdır?

A) Kurban Bayramı B) Zafer Bayramı C) Ramazan Bayramı
5.Aşağıdaki davranışlardan hangisi doğrudur?

A.Tadı güzel olmayan ilaçları içmemeliyiz.

B.İlaçlarımızı doktorun önerdiği gibi kullanmalıyız.

C.Hasta olmasak da her gün ilaç içmeliyiz.

6.Aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır?

A.Hastalanan hayvanları tedavi ettirmeliyiz.

B.Beslediğimiz hayvanları veterinere muayene ettirmeliyiz.

C.Başıboş hayvanları kucaklayıp sevmeliyiz.

7. Bulaşıcı hastalıklardan korunmak için aşağıdakilerden hangisini yanlıştır ?

A.Hastanın yanına fazla sokulmamalıyız.

B.Hastanın kullandığı eşyaları kullanmamalıyız.

C.Hastayı öperek geçmiş olsun demeliyiz.

8.Sıcak havalarda nasıl giysiler giymeliyiz ?

A. kalın ,koyu renk giysiler

B. yünlü kumaştan yapılmış giysiler

C. ince ,açık renk giysiler

9.Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir davranıştır?

A. Dengeli beslenmeliyiz.

B. Her çeşit yemekten yemeliyiz.

C. Açıkta satılan yiyecekleri yemeliyiz.

10.Hastalanınca ne yapmalıyız?

A.Zaman geçirmeden doktora gitmeliyiz.

B.Hastalığımız geçmezse doktora gitmeliyiz

C.İyi beslenerek iyileşmeye çalışmalıyız


TEST-24 SORULAR-Y

1.Evde ilaçları nerede saklamalıyız?

A.çocukların ulaşamayacağı yerde

B.kilitli bir yerde

C.kimsenin bilmediği bir yerde

2.Paramızı ve zamanımızı aşırıya kaçmadan ve gereğince kullanmaya ne ad verilir?

A.cimri olmak B.tutumlu olmak C.cömert olmak

3. “İnsanların kendilerini tanıtmaları yazılara………….. denir.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) hikaye b) günlük c) öz geçmiş

4. Annesinin öz geçmişini hazırlayan biri aşağıdakilerden hangisini bilmelidir?

a) yaşını b) kan grubunu c) ayakkabı numarasını

5. Öz geçmiş yazmanın amacı aşağıdakilerden hangisidir?

a) işinde yükselmek b) ünlü olmak c) kendini tanıtmak

6. I. Doğduğu yer

II. Öğrenim hayatı

III .Sevdiği müzik dalı

Birinin öz geçmişini okuyan , o kişi hakkında yukarıdaki bilgilerden hangilerine ulaşabilir?

a) I ve II b) II ve III c) I, II ve III

7. Babamın öz geçmişini araştırırken aşağıdakilerden hangisinden bilgi alabiliriz?

a) öğretmenimizden b) muhtardan c) babaannemizden

8. Başkalarının öz geçmişimiz hakkında bilgi edinmesi aşağıdakilerden hangisini sağlar?

a)Karşımızdaki kişinin bizi sevmesini sağlar

b) Karşımızdaki kişinin bizi tanımasını sağlar

c) Karşımızdaki kişinin bize saygı duymasını sağlar.

9. I. Anne ve babamızın adı

II: Doğum yerimiz ve tarihi

III. Babamızın gittiği okulların adı

Öz geçmişimizi hazırlarken yukarıdaki bilgilerden hangilerine yer vermeliyiz?

a) I – II b) I – III c) II – III
10. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)Ay, Dünya'mızın uydusudur.

B)Ay, ışığı ile Dünya'mızı aydınlatır.

C)Ay'ın şekli yuvarlak bir topa benzer.

TEST-25 SORULAR-Y
1. Aşağıdaki yuva ve canlı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) arı kovan

B) koyun ağıl

C) sincap kulübe


2. Anne, baba ve çocuklardan oluşan aile tipine ne denir?

A) Bizim aile B) Çekirdek aile C) Geniş aile


3) Mevsimler nasıl meydana gelir?

A) Dünya’nın kendi etrafında dönmesiyle

B) Dünya’nın Güneş etrafında dönmesiyle

C) Ay’ın Güneş etrafında dönmesiyle

4) Dünya Güneş etrafın daki dönüşünü ne kadar sürede tamamlar?

A) 1 ay B) 6 ay C) 12 ay
5) Aşağıdaki maddelerden hangisi katı bir maddedir?

A) su B) taş C) silgi
6) Aşağıdakilerden hangisi sıvı bir madde değildir?

A) defter B) süt C) su
7) Güneş yeryüzünde bulunan suları ısıtır. Isınan sular ……… olarak gök yüzüne yükselir.

Tümcesinde boşluk bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) bulut B) su buharı C) yağmur
8) Bulutlar soğuk hava ile karşılaşınca ne olur?

A) Yağmur ve kar olup yağar. B) Buhar olup uçar. C) Buz olup donar.

9) 1. Yüzünü yıkamak.

2. Dişlerini fırçalamak.

3. Banyo yapmak.

Hangisini her yemekten sonra yapılmalıdır?

A) 3 B) 2 C) 1

10. Aşağıdakilerden hangisi Dünyamızın hareketlerinden değildir?A)Dünya'mız Güneş'in etrafında döner.

B)Dünya'mız Ay'ın etrafında döner.

C)Dünya'mız kendi etrafında döner.

TEST-26 SORULAR-Y

1. Dünyamız kendi etrafındaki dönüşünü ne kadar zamanda tamamlar?A)bir günde B)bir ayda C)bir haftada
2. Dünyamızın Güneş'in etrafındaki dönüşünden aşağıdakiler-den hangisi meydana gelir?

A) mevsimler B)aylar C)günler
3. "Dünya'mız kendi etrafında dönerken Güneş'e bakan kısmında…….. karanlıkta kalan kısmında ise …………olur.

Yukarıdaki cümleyi doğru olarak tamamlamak için aşağıdakilerden hangisini yazmalıyız?A)gündüz – gece B)karanlık - aydınlıkC)yağmur - bulut
4.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)Dünya'mız kendi etrafındaki dönüşünü 24 saatte tamamlar.

B)Ay da Dünya'mızla birlikte Güneş'in etrafında döner.

C)Ay'ı her zaman Dünya'mızdan görebiliriz.

5. Aşağıdaki Atatürk hakkında verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

I. Annesinin adı Zübeyde Hanım’dır.

II. Babasının adı Ali Rıza Efendi’dir.

III. Bin sekiz yüz seksen bir yılında Dolmabahçe Saray’ında doğmuştur.

a) I – II b) I – III c) II- III

6. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Öz geçmişimizi açık ve sade bir dille yazmalıyız.

b) Öz geçmişimizde özel yeteneklerimizden de söz edebiliriz.

c) Öz geçmişimizi yazarken kendimizi biraz abartmalıyız.

7. Kurtuluş Savaş’ımız niçin yapılmıştır?

a) Topraklarımızı genişletmek

b) Yurdumuzu kurtarmak için

c) Savaş araçlarını kullanmak

8- Atatürk,yurdumuzu düşmanlardan kurtarmak için hangi savaşı yaptı?

a)Birinci Dünya Savaşı b)Kurtuluş Savaşı c) Çanakkale Savaşı

9- Bayrak kimi temsil eder?

a)Milleti b)Meclisi c)Hükümeti

10- Cumhuriyet yönetiminde kararları kim alır?

a)Padişahlar b)Milletin Temsilcileri c)BakanlarTEST-27 SORULAR-Y

1-Yurdumuzu kurtarmak için milletimiz kimin etrafında toplandı?

a)Vahdeddin’in b)Atatürk’ün c)Ferit Paşa’nın
2-Cumhuriyet yönetimi ne demektir?

a)Milletin,kendi kendini yönetmesi demektir.

b)Yurdu,cumhurbaşkanının yönetmesi demektir.

c)Yurdu,bakanların yönetmesi demektir.

3-Bayrağın en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

a)Bağımsızlığımızın sembolü ve milletimizin işareti olmasıdır

b)Bayrağın al renkli olması.

c)Bayrak üzerinde ay ve yıldız olması

4-Milletimizin kurtarıcısı Atatürk ne zaman öldü?

a)10 Kasım bin dokuz yüz otuz sekizde

b)29 Ekim bin dokuz yüz yirmi üçte

c)23 Nisan bin dokuz yüz yirmide

5-Devletimizin adı aşağıdakilerden hangisidir?

a)Osmanlı Devleti b)Türk Devleti c)Türkiye Cumhuriyeti Devleti.

6-Bu gün kullandığımız harfler ,hangi inkılapla kabul edildi?

a)Kültür İnkilabı ile b)Harf İnkilabı ile c)Eğitim İnkılabı ile.


7-Savaş,sel,yangın,deprem ve salgın hastalık gibi felakete uğrayanlara hangi kuruluş yardım eder?

a)Yeşilay b)Türk Hava Kurumu c)Kızılay

8- Yurdumuzun,milletimizin bağımsızlığını,onurunu,varlığını anlatan marşımızın adı nedir?

a)İstiklal Marşı b)Çanakkale Marşı c)Okul Marşı


9-Mustafa Kemal’in,Kurtuluş Savaşı’ndan önce aşağıdakilerden hangilerine sırayla gitmiştir?

a)Samsun-Ankara-Sivas-Erzurum

b)Samsun-Amasya-Erzurum-Sivas-Ankara

c)Erzurum-Sivas-Samsun-Ankara

10-Vücudumuz kaç bölümden oluşmuştur?

a) 4 b) 2 c) 3


TEST-28 SORULAR-Y

1- İlk Cumhurbaşkanımızın adı nedir ?

a) Turgut Özal b) Atatürk c) İsmet İnönü
2- Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesi ile aşağıdakilerden hangisi oluşur ?
a) Gece-Gündüz b) Mevsimler c) Yıllar

3) En büyük ısı ve ışık kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?A) Dünya B) Ay C) Güneş
4)Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesinden aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

A.Yıl B.Mevsimler C.Gece-gündüz


5)Aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağı değildir?

A.Güneş B.Ay C.Mum


6)Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A.Televizyonu yakından seyretmemeliyiz.

B.Güneşe çıplak gözle bakmamalıyız.

C.Televizyona çok yakından bakmalıyız.7.Atatürk 19 Mayıs 1919’da hangi şehrimize giderek kurtuluş savaşını başlattı?

A.Samsun’a B.Ankara’ya C.İzmir’e

8 ) Boş zamanlarımızı nasıl değerlendirmeliyiz?

A) Oyun oynayarak

B) Bol bol televizyon izleyerek

C) Kitap okuyarak

9) Cumhuriyetten önce devletimizin adı ne idi?

A) Selçuklu Devleti

B) Osmanlı Devleti

C) Anadolu Devleti
10) Cumhuriyetten önce devletimizi kim yönetiyordu?

A) Padişahlar B) Krallar C) Meclis


TEST-29 SORULAR-Y

1) Mustafa Kemal Samsun'dan sonra sırasıyla nerelere gitti?

A) Erzurum-Sivas-Ankara

B) Ankara-Sivas-Erzurum

C) Sivas-Ankara-Erzurum

2) TBMM nerede açıldı?A) Samsun’da B) Ankara’da C) İstanbul’da
3) İlk meclis başkanımız kimdir?

A) Mustafa Kemal Atatürk B) İsmet İnönü C) Fethi Okyar
4) Vatanımızı kurtarmak için hangi savaşı yaptık?

A) Çanakkale Savaşı B) Kurtuluş Savaşı C) 1. Dünya Savaşı
5) Aşağıdakilerden hangisi dini bir bayramdır?

A) Cumhuriyet Bayram ı B) Zafer Bayramı C) Ramazan Bayramı
6) TBMM’nin açılmasıyla egemenlik kimin oldu?

A) Türk Milleti’nin B) Padişahın C) Öğretmenlerin
7) 19 Mayıs’ta hangi bayramı kutluyoruz?

A) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

B) Cumhuriyet Bayramı

C) Genlik ve Spor Bayramı
8) 29 Ekim’de hangi bayramı kutluyoruz?

A) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

B) Cumhuriyet Bayramı

C) Genlik ve Spor Bayramı
9) 30 Ağustos’ta hangi bayramı kutluyoruz?

A) Kurban Bayramı

B) Zafer Bayramı

C) Ramazan Bayramı
10) Çocuk bayramı olan tek ülke hangi ülkedir?

A) Almanya B) Türkiye C) Irak

TEST-30 SORULAR-Y

1)Sağlıklı olmak için dengeli ve düzenli beslenmek gerekir.” Aşağıdakilerden hangisi dengeli beslenmekte tüketmemiz gereken bir üründür?

A) yumurta B) çikolata C) kola

2) Sağlıklı bir çevrede yaşamak hepimizin hakkıdır. Yaşadığımız çevreyi korumakta görevimiz olmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi çevreyi kirletmez?

A) pet şişe B) ağaç C) kağıt

3) “Hayvanlardan elde ettiğimiz besinlere hayvansal besinler diyoruz. Hayvansal besinlerin vücudumuzun gelişiminde önemi büyüktür.”

Aşağıdakilerden hangisi hayvansal bir besin değildir?A) et B) havuç C) süt

4) Aşağıdakilerden hangisi duyu organımız değildir?

A) deri B) burun C) mide

5) Bir yılda on iki ay vardır. Aşağıdakilerden hangisi yılın en az gün sayısı olan aydır?A) şubat B) eylül C) ekim

6) Hastalanmamak için mevsimine göre giyinmemiz gerekir. Aşağıdakilerden hangisi kış mevsiminde giymemiz giydiğimiz elbiselerimizde aramamız gereken özelliktir?A) Açık renkli- İnce elbiseler

B) Koyu renkli- Yünlü elbiseler

C) Koyu renkli- İnce elbiseler

7) Arkadaşım Hasan soğuk algınlığına yakalanmıştı. O gün okula gelmedi. Onu arkadaşlarla ziyaret ettik. Bu durumda Hasan’a ne söylememiz gerekir.A) İyi ki iyileştin. B) Kal sağlıcakla. C) Geçmiş olsun.

8) Yeryüzündeki sular ………………….. gökyüzüne yükselir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) eriyerek B) buharlaşarak. C) donarak

9) Günümüzde şehirlerin kalabalık oluşu ve teknolojik gelişmeler betondan yapılmış olup çok katlı evlerin sayısının artmaktadır. Aşağıdaki evlerden hangisinin sayısı zamanla artmıştır?

A) Kerpiç evler B) Apartmanlar C) Ahşap evler
10) Güneş yeryüzündeki suları ısıtır ve sular ................... olarak yeryüzüne yükselir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) su buharı B) yağmur C) bulut

TEST-31 SORULAR-Y

1) Sınıfımızda bulunan hava durumu levhasında gözlemlediğimiz hava olayların işleriz.

Aşağıdakilerden hangisi hava olaylarından değildir?A) bulut B) rüzgarlı C) toprak kayması
2) Dünyamızın kendi ekseni etrafında dönmesi sonucunda aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

A) Gece-gündüz B) Aylar C) Mevsimler
3) Aşağıdakilerden hangisi yaz mevsiminin aylarından değildir?

A) Temmuz B) Ağustos C) Mayıs
4) Toprağın rüzgar, su gibi doğal güçlerin etkisiyle bulunduğu yerden başka bir yere sürüklenmesine ne ad verilir ?

A) Toprak kayması B) deprem C) erozyon
5) Sıvı maddeler akışkandır. Belli şekilleri yoktur. Bulundukların kabın şeklini alırlar.

Aşağıdakilerden hangisi sıvı madde değildir?A) su B) zeytin yağı C) taş
6) Katı maddelere elimizle dokunduğumuzda sert olduklarını hissederiz. Belirli bir şekilleri vardır. Aşağıdakilerden hangisi katı maddedir?

A) taş B) su C) hava
7) Aşağıdakilerden hangisi erozyondan en etkili korunma yoludur?

A) Çevremizde çok katlı evler yapmak

B) Çevremizi ağaçlandırmak

C) Ağaçlarımızı kesmek
8) 1. Hava Yandakilerden kaç tanesi gaz halindedir?

2. Buz


3. Su buharı A) 3 B) 2 C) 1
9) Son bahar mevsiminin ilk ve son ayı hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) Eylül-Aralık B) Ekim-Kasım C) Eylül-Kasım
10. Dünya ,Güneş etrafındaki dönüşünü ne kadar sürede tamamlar ?

A. bir ayda B. bir mevsimde C. bir yılda
2/DSINIFI

Önder YERLİKAYABaşarılar dilerim


Yüklə 286,79 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə