Til: Styret for smr Norsk Senter for menneskerettigheterYüklə 19,83 Kb.
tarix03.11.2017
ölçüsü19,83 Kb.
#29724


Til: Styret for SMR

Norsk Senter for menneskerettigheter

P.b. 6706 St. Olavs plass

Telefon: +47 22 84 20 01


Saksbehandler: Ingvild Bartels

Telefaks: +47 22 84 20 02
E-post: info@nchr.uio.no

Dato: 26.11.07 Saksnr.:       Sakseier:

Nettadresse: www.humanrights.uio.noSMR - Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NI)

Aktivitetsoversikt perioden 27. februar 2007 – 5. desember 2007(NB! Ikke uttømmende)

Høringsuttalelser

 • (01.06.2007) Straffebestemmelser om folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser.

 • (01.06.2007) NOU: 2007: 2 Lovtiltak mot datakriminalitet.

 • (16.07.2007) Forslag om et eget kapittel i den nye straffeloven om terrorhandlinger og terrorrelaterte handlinger og spørsmål om ratifikasjon av Europarådets konvensjon om forebygging av terrorisme.

 • (01.09.07) Forslag om endringer i ekteskapsloven mv. – Felles ekteskapslov for likekjønnede og ulikekjønnede par.

 • (08.10.2007)NOU 2007:10 Om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (gjennomføring av EØS regler tilsvarende EUs tredje hvitvaskingsdirektiv i norsk rett).

 • (10.10.2007) Høring om kriminalisering av kjøp av seksuelle tjenester

 • (12.10.2007) Forslag til regulering av barnevernets omsorgsansvar for enslige mindreårige asylsøkere i den første fasen etter ankomst til landet.

 • (01.11.2007) Formål for framtida - Formål for barnehagen og opplæringen.

 • (05.11.2007) Forslag til skjerpede heiskrav samt øvrige krav til tilgjengelighet og brukbarhet.


Internasjonal rapportering

 • (Februar 2007) FNs barnekomité: Kommentar til Norges første rapport under valgfri protokoll til FNs konvensjon om barns rettigheter om barn i væpnet konflikt (Protokoll 2).

Se http://www.humanrights.uio.no/omenheten/nasjonal/monitor/index.html


 • (August 2007) SMR ga skriftlig innspill til og deltok under eksaminasjonen av Norges syvende rapport til FNs kvinnekomitées 39. sesjon 2007 (CEDAW). Komiteens endelige rapport finnes her: http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N07/459/71/PDF/N0745971.pdf?OpenElement
 • (November 2007) SMR ga skriftlig innspill til og møtte FNs torturkomité i forbindelse med eksaminasjonen av Norges femte periodiske rapport under FNs konvensjon mot tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff (CAT). SMR kommenterte også komiteens Draft General Comment til artikkel 2 av 10.juli 2007.

Norges femte periodiske rapport finnes her: http://www.ohchr.org/english/bodies/cat/cats39.htm
Seminarer

 • (17.04.2007) Lunsjseminar med Sverre Erik Jebens (dommer, EMD): Situasjonen og fremtiden til Den europeiske menneskerettighetsdomstol.

 • (24.04.2007) Menneskerettighetsforum for jurister: FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter – norske utfordringer.

 • (August 2007): Menneskerettighetsforum for jurister: KRL-saken med gjennomgang av EMDs dom avsagt 29. juni 2007.

 • (11.05.2007): Lansering av Årbok om menneskerettigheter i Norge 2006 med paneldebatt om ytringsfrihet og blasfemi.

 • (25.09.2007): Menneskerettighetsforum for jurister: Barn i forslaget til ny utlendingslov.

 • (30.10.2007): Menneskerettighetsforum for jurister: Forbud mot Niqab?

 • (16.11.2007) Utsatte gruppers menneskerettighetsvern i Norge. Seminar i samarbeid med Sivilombudsmannen og Advokatforeningen.


NI - relevante kurs høst 2007

 • Grunnkurs i menneskerettigheter for ansatte i Utlendingsdirektoratet i Oslo, 24. september.

 • Fagseminar om aktuelle EMD- dommer på utlendingsfeltet for ansatte i Utlendingsdirektoratet, 27. september.

 • Grunnkurs i menneskerettigheter for ansatte i Utlendingsdirektoratet i Bergen, 9. oktober.

 • Nasjonalt etterutdanningskurs i menneskerettigheter for ansatte i lærerutdanningen og lærere Levanger, Falstadsenteret 31. oktober - 1. november.

 • Nasjonalt forum for menneskerettighetsundervisning for ansatte i lærerutdanningen og lærere Levanger, Falstadsenteret 2. november.

 • Grunnkurs i menneskerettigheter for ansatte i Utlendingsdirektoratet
  Kristiansand 14. november.


Forskningsprosjekter

 • Barns rett til beskyttelse. Eksternt finansiert forskningsprosjekt (6 måneder) fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Forsker Elisabeth Gording Stang tilsatt juli 2007- mars 2008.

 • Rumenske tiggere i Norge - et menneskerettslig perspektiv. Søknad om forskningsmidler er under vurdering.

 • Norsk religionsrelatert lovgivning sammenholdt med OSSEs standarder: Igangsatt 16. august 2007 i samarbeid med Helsingforskomitéen og finansiert av Fritt Ord.

 • Mulig utredning av spørsmålet om forholdet mellom EMK og BK og tiltak mot kjønnslemlestelse på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet, planlagt oppstart våren 2008.


EMD - prosjektet – oversikt over status på referater oversendt Lovdata

 • Restansen for 2006 (ca. 110 referater) er i løpet av 2007 skrevet og oversendt Lovdata.

 • Alle relevante referater for perioden jan – mai 2007 er skrevet og oversendt Lovdata.

 • For perioden mai – d.d. er 29 av 47 relevante referater skrevet. Det gjenstår å oversende enkelte av disse til Lovdata.

 • Alle dommer og avgjørelser mot Norge per d.d. for 2006 og 2007 er skrevet og oversendt Lovdata.

 • I september 2007 ble arbeidet med referering av dommer og avgjørelser mot Norge før 2006 som ikke allerede lå inne i Lovdatas database påbegynt. Alle de gjenstående dommene er skrevet og oversendt. Per d.d. er 17 av i alt 85 avgjørelser skrevet. Det tas sikte på at oversendelse samt referering av de gjenstående avgjørelsene vil bli gjennomført i løpet av desember 2007.Annet

 • (02.02.2007) Møte i Utenriksdepartementet om oppfølging av rapporten fra Gruppen av vise personer om EMDs fremtid.

 • (17.04.2007) Oppfølgingsmøte i UD om EMDs fremtid.

 • (12- 13.04.2007) Rundebordskonferanse i Athen vedrørende samarbeid mellom ombudsmenn, nasjonale menneskerettighetsinstitusjoner og Europarådets menneskerettighetskommissær.

 • (22.10.2007) Deltakelse i Arab-European Human Rights Dialogue.

 • (29.10.2007) Presentasjon av NI for kinesisk rettshjelpsdelegasjon.

 • (06.11 – 07.11.2007) First meeting of Focal Points for the co-operation with the Office of the Commissioner for Human Rights, Strasbourg.

 • (12.11.2007 kl 1700) Utdeling av Universitetet i Oslos menneskerettighetspris, Lisl og Leo Eitingers fond for 2007, med påfølgende middag for prisvinneren. Eget fagseminar samme dag ved SMR.

 • (22.11.2007) Presentasjon av NI ifm SMRs innføringskurs.

 • Seminar i regi av UNESCO kommisjonen om menneskerettigheter, natur- og kulturvern.

 • (Løpende) Oppfølging av samarbeid med Dansk Institutt for menneskerettigheter: forskningssamarbeid, utsendelse av nyhetsbrev, pressemeldinger etc.

 • Artikkel i Lov og Rett om den såkalte Dar-saken.

 • Innledninger og foredrag ved forskjellige møter og samlinger om menneskerettigheters stilling i Norge, særlig knyttet til økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter og religionsfrihet.

 • Årbok 2007 er under arbeid.Planlagte internasjonale aktiviteter vår 2008

 • FNs konvensjon om barnets rettigheter (CRC). Norges periodiske rapporteringsfrist er 6. februar 2008.
Yüklə 19,83 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə