Tip fakültesi farmakoloji anabiLİm dali (tip) YÜksek lisans müzeyyen fardYüklə 345,79 Kb.
səhifə1/8
tarix17.01.2019
ölçüsü345,79 Kb.
#99226
  1   2   3   4   5   6   7   8

TIP FAKÜLTESİ
FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI (TIP)
YÜKSEK LİSANS
MÜZEYYEN FARD. İZOLE PERFÜZE TAVŞAN BÖBREĞİNDE ADRENALİN CEVAPLARINA PROSTAGLANDİNLERİN ETKİSİ.

DANIŞMANI. PROF.DR. SEVİM ERCAN. 1984.


SEMA ERDEM. PARABENZOKİNON WRITHING TEST MODELİ İLE BAZI VİTAMİNLERİN ANALJENİK ETKİ POTENSLERİ TAYİNİ.

DANIŞMANI. PROF.DR. NURETTİN ABACIOĞLU. 1987.


H.NURAN KOÇAŞ İZOLE KOBAY İLEUMUNDA ASETİLKOLİN ve HİSTAMİN CEVAPLARINDA Ep DRF'NİN ROLÜ

DANIŞMANI PROF.DR. SEVİM ERCAN 1994


BUKET ODYAKMAZ DENEYSEL HİPOKSİ DE GİNKGO GLİKOZİTLERİNİN SİTOPROTEKTİF ETKİSİ

DANIŞMANI PROF.DR. SEVİM ERCAN 1994


MÜBERRA YILDIZ HİSTAMİNİN BRONŞİYAL DÜZ KASTAKİ ETKİLERİNİN İNHİBİSYONU AÇISINDAN KALSİYUM KANAL BLOKERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

DANIŞMANI PROF.DR. HAKAN ZENGİL 1994


GÜLSÜN BİRİNCİOĞLU DİGOKSİN ARİTMİLERİNDE NİTRİK OKSİDİN ROLÜ

DANIŞMANI PROF.DR. İLKER KANZIK 1994


SEMA DEMİR TİAMİN'İN ANTİNOSİSEPTİF ETKİSİNDE NİTRİK OKSİT'İN (NO) ROLÜ

DANIŞMANI PROF.DR. NURETTİN ABACIOĞLU 1994


A.ŞULE KUTSAL KOBAY İLEUMUNDA BAZI AGONİSTLERİN KONTRAKTİL AKTİVİTELERİNE KARŞIN ZnSO4'IN İNHİBİTÖR ETKİSİ

DANIŞMANI PROF.DR.ÖZENÇ TİMLİOĞLU 1995


GÜLSÜM BÜYÜKHATİPOĞLU BULDAN KOBAYLARDA DİGOKSİN İLE OLUŞTURULAN ARİTMİLERDE K+ KANALLARININ ROLÜNÜN İNCELENMESİ

DANIŞMANI PROF.DR. İLKER KANZIK 1994DOKTORA
MEHTAP ÖZKUR (KILINÇ) İZOLE PERFÜZE TAVŞAN BÖBREĞİNDE ENDOTELİN RESEPTÖR ANTAGONİSTLERİNİN ÇEŞİTLİ AGONİST YANITLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

DANIŞMANI PROF.DR. SEVİM ERCAN 1997


HALE TUFAN NORMAL ve PREEKLAMPİK GEBELERİN UMBİLİKAL ARTERLERİNDE LEVKROMAKALİM ve BAZI VAZODİLATÖR İLAÇLARIN GEVŞETİCİ ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

DANIŞMANI DOÇ.DR. FATMA AKAR 1997


METE TAN FARE TRAKEASININ ÇEŞİTLİ AJANLARA YANITLARINDA DOKUNUN ELDE EDİLME ZAMANININ ÖNEMİ VAR MI?

DANIŞMANI PROF.DR. HAKAN ZENGİL 1998


CANAN ULUOĞLU İZOLE TAVŞAN BÖBREĞİNDE İN VİVO ve İN VİTRO İSKEMİ - REPERFÜZYONUN FARKLI AGONİST YANITLARINDA OLUŞTURDUĞU DEĞİŞİKLİKLER ve BU YANITLAR ÜZERİNE PLATELET AKTİVE EDİCİ FAKTÖR (PAF) RESEPTÖR ANTAGONİSTİ BN 52021'İN ETKİSİ

DANIŞMANI PROF.DR. ÖZENÇ TİMLİOĞLU 1998


AYŞE GÜREL (İNCESU) DENEYSEL ASTMA MODELİ OLUŞTURULMUŞ KOBAY TRAKEASI ÜZERİNDE 5-LİPOKSİJENAZ İNHİBİTÖRLERİNİN ETKİNLİKLERİ

DANIŞMANI PROF.DR. ÖZENÇ TİMLİOĞLU 1998


M.ORHAN ULUDAĞ ANTİHİSTAMİNİKLERDEN MEPİRAMİNİN ANALJEZİK ETKİ KALIBINDA L-ARJİNİN -NO/SGMP YOLAĞININ RİTMİK ROLÜ

DANIŞMANI PROF.DR. NURETTİN ABACIOĞLU 1998


MÜGE TECDER ÜNAL ANESTEZİYE SIÇANLARDA İSKEMİ - REPERFÜZYON ARİTMİLERİNDE PEROKSİNİTRİTİN ROLÜ

DANIŞMANI PROF.DR. İLKER KANZIK PROF.DR. İCLAL ÇAKICI 1999


LATİF ÖZBAY BEHÇET HASTALARINDA LÖKOSİT FONKSİYONLARININ KEMİLUMİNOMETRİK YÖNTEMLE DEĞERLENDİRİLMESİ

DANIŞMANI PROF.DR. İLKER KANZIK PROF.DR. İCLAL ÇAKICI 1999


EMEL TÜRKBEY GLİSERİL TRİNİTRAT ve FENOBARBİTAL TEDAVİSİNİN RAT AORTUNDA AGONİST YANITLARINA ETKİSİ

DANIŞMANI PROF.DR. HAKAN ZENGİL 2000


PETEK YILMAZ KORKUSUZ İZOLE PERFÜZE KOBAY KALBİNDE DİGOKSİNLE OLUŞTURULAN ARİTMİDE ENDOTEL KAYNAKLI FAKTÖRLERİN ROLÜ

DANIŞMANI PROF.DR. SEVİM ERCAN 2000


ZÜHAL AKTUNA KESKİL İZOLE TAVŞAN AORTUNDA ÇEŞİTLİ AGONİST YANITLARINA ORTAM pH’SININ ETKİSİ, YANITLARDA OLUŞAN DEĞİŞİKLİKLERE İLOPROST VE L-ARJİNİN’İN MUHTEMEL KATKISI

DANIŞMANI PROF.DR. SEVİM ERCAN 2000


LEVENT SİNAN BİR ANANDAMİD’İN SOMATOSENSORİYEL UYARTILMIŞ POTANSİYELLER ÜZERİNE ETKİSİ

DANIŞMANI PROF.DR. SEVİM ERCAN 2004


SEVİL İLHAN (ÖZGER) TAVŞAN İZOLE MİDE FUNDUSUNDA KOLİNERJİK AŞIRIM ÜZERİNE NİKOTİNİN ETKİSİ : SERBEST OKSİJEN RADİKALLERİNİN ROLÜ

DANIŞMANI PROF.DR.YUSUF SARIOĞLU 2005


ERGİN DİLEKÖZ İZOLE PERFÜZE TAVŞAN BÖBREĞİNDE HİSTAMİN YANITLARINA KATALAZ VE ALLOPURİNOL’ÜN ETKİSİ

DANIŞMANI PROF.DR.SEVİM ERCAN 2005


AİNAGÜL ANUVARBEKOVA TAVŞAN İZOLE MİDE FUNDUSUNDA KOLİNERJİK AŞIRIM ÜZERİNE NİKOTİNİN ETKİSİ :PİROGALLOL VE ANTİOKSİDANLARIN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

DANIŞMANI PROF.DR.YUSUF SARIOĞLU 2007


ÖZLEM SESYILMAZ FİNASTERİD MORFİNİN ANALJEZİK ETKİSİNDEKİ ZAMAN BAĞIMLILIĞINI NASIL ETKİLİYOR

DANIŞMANI PROF.DR.HAKAN ZENGİL 2008


AYFER BOLGA AVŞAROĞLU OBEZ HASTALARDA DİYET EGZERSİZ VE ANTİOBEZİTE İLAÇ UYGULAMALARININ OKSİDAN STRES VE ANTİOKSİDAN SAVUNMA MEKANİZMALARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

DANIŞMANI PROF.DR. ÇİMEN KARASU 2009


NURÇİN TEKELİ DENEYSEL ÜLSER OLUŞTURULMUŞ SIÇANLARIN İZOLE MİDE DÜZ KASINDA NİTRERJİK SİSTEMİN ROLÜ

DANIŞMANI PROF.DR. Z.SEVİM ERCAN 2009


NAZAN AKGÜL CERİT VENLAFAKSİN KULLANAN DEPRESYON HASTALARINDA FARMAKOKİNETİK KLİNİK ETKİ VE ADVERS ETKİLERDE ZAMAN BAĞIMLI DEĞİŞİKLİKLERİ İNCELENMESİ

DANIŞMANI DOÇ.DR. CANAN ULUOĞLU 2009


HALİL KARA İZOLE TAVŞAN ALT ÖZEFAGUS SFİNKTERİNDE ELEKTRİKSEL ALAN UYARISI ARACILI NÖROJENİK KASILMA YANITLARI ÜZERİNE HİDROJEN SÜLFÜRÜN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

DANIŞMANI PROF.DR.YUSUF SARIOĞLU 2011


NURAY IMIL DUYURAN İZOLE TAVŞAN MİDE FUNDUSUNDA KOLİNERJİK AŞIRIM ÜZERİNE KANNABİNOİDLERİN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

DANIŞMANI PROF.DR. YUSUF SARIOĞLU 2011


ŞENİZ GÖRAL İZOLE TAVŞAN MİDE FUNDUSUNDA HİDROJEN SÜLFÜRÜK ÜN ENDOJEN MEDİYATÖRLERLE ETKİLEŞİMİNİN ARAŞTIRILMAS

DANIŞMANI - PROF.DR. SEVİM ERCAN 2012MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI.
YÜKSEK LİSANS.
NEDİM SULTAN. HAMİLE KADINLARDA PASİF HEMAGLÜTİNASYON YÖNTEMİ İLE TOXOPLASMA ANTİKORLARININ GÖSTERİLMESİ.

DANIŞMANI. DOÇ.DR. SEVGİ TÜRET. 1984.


MEHMET ERGİN. GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİNE GASTROENTERİT ŞİKAYETİ İLE GELEN HASTALARDAN İZOLE EDİLEN PATOJEN BARSAK BAKTERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.

DANIŞMANI. DOÇ.DR. SEVGİ TÜRET. 1984.


HALE EL NAHİ HİPERTANSİYONLU VE DİABETES MELLİTUSLU HASTALARDA SERUM İMMÜNOGLOBULİN DÜZEYLERİNİN SAPTANMASI.

DANIŞMANI. DOÇ.DR. SEMRA KUŞTİMUR. 1986.


HÜLYA SAYED ÖSKOVİ A GRUBU BETA HEMOLİTİK STREPTOKOKLARIN KO - AGLÜTİNASYON VE BASİTRASİN DUYARLILIK YÖNTEMLERİ İLE SAPTANMASI.

DANIŞMANI. DOÇ.DR. SEVGİ TÜRET. 1986.


CENGİZ GÜLSAYIN. İDRAR YOLU ENFEKSİYONU ETKENİ OLAN ESCHERİCHIA - COLILERİN FİMBRİAL AGLÜTİNASYON VE HEMOLİZİN ÖZELLİKLERİNİN SAPTANMASI.

DANIŞMANI. DOÇ.DR. SEYYAL ROTA. 1989.


SEFA CAN SAÇILIK AKTİF PULMONER TÜBERKÜLOZ TANISINDA ELİSA TESTİNİN ÖNEMİ.

DANIŞMANI DOÇ.DR. SEYYAL ROTA. 1989.


ZEYNEP GÜLAY. DOĞAL HÜCRESEL SİTOTOKSİSİTENİN KOLORİMETRİK BİR YÖNTEM İLE ÖLÇÜMÜ.

DANIŞMANI PROF.DR. TURGUT İMİR. 1990.


MURAT DEMİRÖZ DİYANELİ ÇOCUKLARDA CRYPTOSPONİDİUM ve DİĞER PARAZİTLERİN ÖNEMİ

DANIŞMANI DOÇ.DR. SEMRA KUŞTİMUR 1991


EZZAT NOURIZADH. KOAGULAZ NEGATİF STAFİLOKOKLARDA SLAYM FAKTÖRÜN ÇEŞİTLİ YÖNTEMLERLE GÖSTERİLMESİ.

DANIŞMANI DOÇ.DR. NEDİM SULTAN. 1992.


SHOHREH AFSHAR YAVARİ. ÇEŞİTLİ KAYNAKLARDAN İZOLE EDİLEN STAFİLOKOK SUŞLARININ KOAGÜLAZ ÖZELLİĞİNİN TAVŞAN VE İNSAN PLAZMASI İLE DENENMESİ VE AYNI SUŞLARIN PENİSİLAZ AKTİVİTESİ İLE METİSİLİN DİRENÇLİLİK ORANLARI.

DANIŞMANI DOÇ.DR. SEVGİ TÜRET. 1992.


SAİED MİRSHAHIDI. FARE LENFOSİT DOĞAL SİTETOKSİSİTESİNİN KOLORİMETRİK YÖNTEM İLE ÖLÇÜLMESİ.

DANIŞMANI. PROF.DR. TURGUT. İMİR. 1992.


NAZİF ESİN. TEDAVİ GÖRMEMİŞ AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİLİ HASTALARDA LENFOSİT TİPLENDİRİLMESİ.

DANIŞMANI PROF.DR. TURGUT İMİR. 1992.


SEMİHA ÖZKAN BETA HOMOLİTİK STREPTOKOKLARIN GRUBLANDIRILMASI VE VAJEN FLORASINDA B GRUBU BETA HEMOLİTİK STREPTOKOK İNSİDANSININ ARAŞTIRILMASI

DANIŞMANI DOÇ.DR. NEDİM SULTAN. 1993.


SEVİM ASLAN GASTROENTERİTLİ HASTALARDA ENTEROHEMORAJENİK ESCHERİCHİA COLİ ARAŞTIRILMASI.

DANIŞMANI. DOÇ.DR. NEDİM SULTAN 1993.


SEMA YAVUZ KİNOLON GRUBU ANTİBİYOTİKLERİN BAKTERİLERİN MORFOLOJİK YAPILARINA ETKİLERİ

DANIŞMANI DOÇ.DR. SEMRA KUŞTİMUR. 1993


GÜLER ÖZTÜRK DENEYSEL ÇİNKO EKSİKLİĞİNİN DOĞAL ÖLDÜRÜCÜ LENFOSİTLER ÜZERİNE ETKİSİ

DANIŞMANI PROF.DR. TURGUT İMİR. 1993.


SEVGİ ÇİFTCİ LİSTERİA MONOCYTOGENESİN KADIN VAGEN SÜRÜNTÜLERİ VE PEYNİRLERDE İZOLASYON ÇALIŞMASI

DANIŞMANI DOÇ.DR. NEDİM SULTAN. 1993.


GÜLNUR TARHAN : DEĞİŞİK BORDETELLA PERTUSSİS SUŞLARINDA BAĞIŞIKLAMA GÜCÜ ve PATOJENİTE YÖNÜNDEN YAPILAN ÇALIŞMALAR

DANIŞMANI PROF.DR. SEMRA KUŞTİMUR 1994


GONCA GÜRSOYTRAK PSÖDOMEMBRANÖZ ENTEROKOLİTİS'TE CLOSTRIDIUM DIFFICILE İZOLOSYONU ve TOKSİNLERİNİN GÖSTERİLMESİ

DANIŞMANI DOÇ. DR. NEDİM SULTAN 1995


BERRİN ÖZÇELİK PROFİLAKTİK AMAÇLI KULLANILAN SEFOKSİTİNİN HASTA DOKU ve SERUMUNDA MİKROBİYOLOJİK YÖNTEM ve HPLC YÖNTEMİYLE ARAŞTIRILMASI

DANIŞMANI DOÇ.DR. UFUK ABBASOĞLU 1996


TUĞBA ÜNSAL HEPATİT B AŞISI ÖNCESİ KONTROL GRUBUNDA HBV BELİRTENLERİ İLE ANTİ-HAV ve ANTİ-HCV OLUMLUĞUNUN İNSİDENSİ

DANIŞMANI PROF.DR.SEVGİ TÜRET 1998


ZEHA YAKAR İSHALLİ HASTALARDA ROTAVİRUS GÖRÜLME SIKLIĞININ LATEKS AGLÜTİNASYON YÖNTEMİ İLE ARAŞTIRILMASI

DANIŞMANI PROF.DR. SEMRA KUŞTİMUR 1998


MELİKE EKİZOĞLU (TUNÇAY) HASTANEDEN İZOLE EDİLEN ÇEŞİTLİ BAKTERİLERİN BAZI ANTİSEPTİK/DEZENFEKTAN MADDELERE DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI

DANIŞMANI PROF.DR.NEDİM SULTAN YARDIMCI DANIŞMANI YRD.DOÇ.DR.MERAL ÖZALP 2000


EMEL TÜREGÜN ENDOSKOPİ ENDİKASYONU KONAN ASEMTOMATİK BİREYLERDE CRYPTOSPORİDİUM PARVUM ARAŞTIRILMASI

DANIŞMANI PROF.DR.SEMRA KUŞTİMUR 2000


Ş.BERNA AYKAN GAİTA ÖRNEKLERİNDEKİ PROTOZOON KİSTLERİNİN TRICHROME BOYASI KULLANILARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

DANIŞMANI YRD.DOÇ.DR.KAYHAN ÇAĞLAR 2001


FATMA KAYNAK SERVİKAL ÖRNEKLERDE KARSİNOJENİK HPV (HUMAN PAPİLLOMA VİRÜS) TİPLERİNİN HİBRİT CAPTURE YÖNTEMİ İLE ARAŞTIRILMASI ve DİĞER PARAMETRELERLE KIYASLANMASI

DANIŞMANI PROF.DR. SEVGİ TÜRET 2002


TAİBE ARSOY HEPATİT B İNFEKSİYONU TANISINDA HİBRİD YAKALAMA SİSTEMİNİN YERİ

DANIŞMANI PROF.DR. SEYYAL ROTA 2004


EKREM KILIÇ HASTANEDEN İZOLE EDİLEN STAFİLOKOKLARIN BETA-LAKTAMAZ ÜRETİMİNİN ÇEŞİTLİ YÖNTEMLERLE SAPTANMASI ve BETA-LAKTAMAZ ÜRETEN SUŞLARIN ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ BELİRLENMESİ

DANIŞMANI DOÇ.DR. MELTEM YALINAY – ÇIRAK 2004


ÖZLEM ÜNALDI GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ (GSBL) ÜRETEN HASTANE KAYNAKLI ESCHERICHIA COLI SUŞLARINDA ANTİBİYOTİK DİRENCİ İLE İLİŞKİLİ PLAZMİD PROFİL ANALİZLERİ

DANIŞMANI DOÇ.DR.MELTEM YALINAY ÇIRAK 2005


AYŞE EBRU ULUTAŞ (ECEMİŞ) KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE PSEUDOMONAS SUŞLARININ TİPLENDİRİLMESİ ve ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI

DANIŞMANI PROF.DR.UFUK ABBASOĞLU 2005


ESRA ÇAVDAR KAN DONÖRLERİNDE KAN YOLUYLA BULAŞAN MİKROORGANİZMALARIN I ARAŞTIRILMASI

DANIŞMANI PROF.DR.SEMRA KUŞTİMUR 2005


F.NESLİHAN BAŞALP KOZMETİKLERİN MİKROBİYOLOJİK YÖNDEN ARAŞTIRILMASI

DANIŞMANI PROF.DR. UFUK ABBASOĞLU 2005


EMİNE YEŞİLYURT: KANDİDOZLU SIÇAN MODELİNDE IFN-y, TNF-a,IL-10 İFADELENMESİNİN TERS TRANSKRİPTAZ POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU (RT-PCR) İLE GÖSTERİLMESİ

DANIŞMANI YARD.DOÇ.DR.IŞIL FİDAN 2007BERNA ERDAL KANDİDOZLU FARE MODELİNDE IFN-y,TNF-a-IL-1p-2,IL-4,IL-6,IL-10 SALINIMININ ENZİME BAĞLI İMMÜNOSORBENT YÖNTEM(ELİSA)İLE GÖSTERİLMESİ

DANIŞMANI PROF.DR.TURGUT İMİR 2007


SİBEL UNURLU KOLPOSKOPİ UYGULANAN HASTALARDA REAL-TIME PCR İLE HUMAN PAPİLLOMAVİRUS(HPV) VE HPV TİP 16 TANISI

DANIŞMANI YARD.DOÇ.DR.GÜLENDAM BOZDAYI 2007


YASEMİN IŞIK PSEUDOMONAS AERUGINOSA KÖKENLERİNDE KİNOLON DİRENCİNİN MOLEKÜLER OLARAK SAPTANMASI

DANIŞMANI DOÇ.DR. MELTEM YALINAY ÇIRAK 2008


TUĞBA KAYA GASTROİNTESTİNAL YAKINMASI OLAN HASTALARDA BARSAK PROTOZOONLARININ FARKLI YÖNTEMLER KULLANILARAK TANIMLANMASI

DANIŞMANI PROF.DR.SEMRA KUŞTİMUR 2008


SEZEN BOLAT CANDIDA ALBİCANSA AİT ALS,HWP VE STAPHYLOCOCCUS EPİDERMIDISE AİT ICA GENLERİNİN FARKLI BİYOMATERYALLERDEKİ EKSPRESYONLARININ REAL TİME PCR İLE KANTİTATİF ANALİZİ

DANIŞMANI DOÇ.DR.AYŞE KALKANCI 2008


DUYGU KAHRAMAN ÜROPATOJEN ESCHERICHIA COLI KÖKENLERİNDE KİNOLON DİRENCİNİN MOLEKÜLER YÖNTEMLERLE GÖSTERİLMESİ

DANIŞMANI DOÇ.DR. MELTEM YALINAY ÇIRAK 2010ALİ A.FOUAD DENEYSEL SEPSİS MODELLERİNDE GERÇEK ZAMANLI POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU İLE ETKENLERİN SAPTANMASI

DANIŞMANI DOÇ.DR. AYŞE KALKANCI 2010


MELDA MERAL ROTAVİRUSUN 0-5 YAŞ ARASI ÇOCUKLARDA ZİNCİR REAKSİYONU (PZR) YÖNTEMİ İLE SEROTİPLENDİRİLMESİ VE POLİAKRİLAMİD JEL ELEKTROFOREZİ İLE ELEKTROFEROTİPLENDİRİLMESİ

DANIŞMANI DOÇ.DR. GÜLENDAM BOZDAYI 2010SONGÜL TÜRK İSHALLİ OLGULARDA MICROSPORIDIA SIKLIĞININ FARKLI BOYAMA YÖNTEMLERİYLE ARAŞTIRILMASI

DANIŞMANI DOÇ.DR. FUNDA DOĞRUMAN AL 2010


BASHAR M.S. IBRAHIM ALLOJENİK NAKİL AKUT LÖSEMİLİ HASTALARDA NAKİL ÖNCESİ VE SONRASI HEV PREVALANSI

DANIŞMANI DOÇ.DR. GÜLENDAM BOZDAYI 2011


NUR ŞAHİN ANTİFUNGALAJANLARINCANDİDA TÜRLERİ İLE UYARILMIŞ PERİFERAL KAN MONONÜKLEER HÜCRELERİNDEN STOKİN SALINIMINA ETKİSİ

DANIŞMANI-YRD.DOÇ.DR.IŞIL FİDAN 2012


AYLİN ALTAY AKUT GASTROENTERİTLİ 0-5 YAŞ ARASI ÇOCUKLARDA NOROVİRUS SIKLIĞININ ARAŞTIRILMASI

DANIŞMAN- DOÇ.DR. GÜLENDAM BOZDAYI 2012


GÜLCAN ADIYAMAN DIŞKI ÖRNEKLERİNDE BLACSTOCYSTİSLİN MİKROSHOBİK KÜLTÜR VE MOLEKÜLLER YÖNTEMLERLE ARAŞTIRILMAS ŞEKLİNDE DÜZELTİLMESİNE KARAR VERİLMİŞTİR.

DANIŞMANI-DOÇ.DR.FUNDA DOĞRUMAN AL 2012DOKTORA
NEDİM SULTAN. METİSİLİNE DİRENÇLİ STAFİLOKOKLARIN BAZI FENOTİPİK ÖZELLİKLERİ, ANTİBİYOTİK VE ANTİSEPTİK DİRENÇLİLİKLERİNİN İNCELENMESİ.

DANIŞMANI. DOÇ.DR. SEVGİ TÜRET. 1990.


GÜROL EMEKTAŞ. DEĞİŞİK YAŞ GRUBLARINDA GOXSACKIE B VİRÜS TİP 1,2,3,4,5, VE 6 ANTİKORLARININ SAPTANMASINDA SEROLOJIK YÖNTEMLER.

DANIŞMANI. DOÇ.DR. SEMRA KUŞTİMUR. 1991.


NİHAL KARABİBER. GASTRİTLİ VE PEPTİK ÜLSERLİ HASTALARIN ENDOSKOPİK BİYOPSİ ÖRNEKLERİNDEN HELİCOBACTER PYLORI İZALASYONU VE SEROLOJİK ÇALIŞMALAR.

DANIŞMANI DOÇ.DR. SEVGİ TÜRET. 1991.


MEHMET ERGİN. PROTEİNAZ YAPAN CANDIDA ALBICANS ANTİJENLERİNE KARŞI OLUŞAN ANTİKORLARIN, ELISA YÖNTEMİ İLE SEROLOJİK DEĞERİNİN ARAŞTIRILMASI.

DANIŞMANI DOÇ.DR. SEMRA KUŞTİMUR. 1993.


H.CENGİZ GÜLSAYIN. BAKTERİ LİPOPOLİSAKKARİT ALT ÜNİTELERİNİN DETOKSİFİKASYONLARI ve BU PREPARATLARIN İMMUN ADJUVAN OLARAK DOĞAL BAĞIŞIKLIĞI TÜMÖR HÜCRELERİNE KARŞI UYARMASI.

DANIŞMANI. PROF.DR. TURGUT İMİR 1994


HAMZA OKUR AKUT MYELOBLASTİK LÖSEMİLİ HASTALARDA İN VİTRO DOĞAL ÖLDÜRÜCÜ (NK) ve LENFOKİN AKTİVE ÖLDÜRÜCÜ (LAK) HÜCRELERİN OLUŞUMU ve SİTOTOKSİK AKTİVİTELERİNE İNTERLÖKİN -2 (IL-2), GRANÜLOSİT- MAKROFAJ KOLONİ UYARICI FAKTÖR (GM-CSF) ve YÜKSEK DOZ METİLPREDNİZOLON'UN (YDMP) ETKİSİ

DANIŞMANI PROF.DR. TURGUT İMİR 1995


TEKİN KARSLIGİL PULMONER TÜBERKÜLOZ TANISINDA DOT IMMUNOBINDING ASSAY ve ELISA YÖNTEMLERİYLE ANTİJEN ARAMANIN YERİ

DANIŞMANI DOÇ.DR. SEYYAL ROTA 1995HATİCE AKAY CANDIDA ALBICANS MANNOPROTEİNLERİNİN İN VİTRO ve İN VİVO İMMÜNOMODÜLATÖR ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

DANIŞMANI PROF.DR. SEMRA KUŞTİMUR 1996


LALE HOŞBAHAR UREAPLASMA UREALYTICUM'UN NEDEN OLDUĞU ÜROGENİTAL SİSTEM ENFEKSİYONLARININ TANISINDA ENZYME-LINKED IMMUNOSORBENT ASSAY (ELISA) ve KÜLTÜR YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

DANIŞMANI DOÇ.DR. NEDİM SULTAN 1997


SEVİM GÖNEN (ARSLAN) CANDIDA ALBICANS GENETİĞİ İLE İLGİLİ OLARAK DNA İZOLASYONU, DNA TRANSFORMASYONU ve BEYAZ - OPAK KOLONİ DEĞİŞİMİ

DANIŞMANI PROF.DR. SEMRA KUŞTİMUR 1997


SEMİHA ÖZKAN ENDOTOKSİN ve STAFİLOKOKLARIN PROTEİN A KOMBİNASYONLARININ KANSERLİ HASTALARIN NK ve LAK HÜCRELERİNE ETKİSİ

DANIŞMANI DOÇ.DR. NEDİM SULTAN 1998


GÜLENDAM BOZDAYI (YAKINCI) TÜRKİYE’DE HEMODİYALZİ HASTALARINDA HEPATİT C VİRUS GENOTİPLERİNİN BELİRLENMESİ

DANIŞMANI PROF.DR. SEYYAL ROTA 2000


AYŞE KALKANCI TÜMÖR NEKROZ FAKTÖR -@ (TNF-@) ve PLATELET AKTİVATÖR FAKTÖR (PAF) ETKİLEŞİMİNİN KANDİDOZDAKİ ROLÜNÜN FAREDE GÖSTERİLMESİ

DANIŞMANI PROF.DR.SEMRA KUŞTİMUR 2000


GÜLNUR TARHAN SAĞLIKLI KİŞİLERDE ve LENFOPROLİFERATİF BOZUKLUĞU OLAN KANSERLİ HASTALARDA HHV-6 VİRUSUNUN IFA YÖNTEMİ İLE ANTİKOR DAĞILIMI ve PCR-RFLP YÖNTEMİ İLE VARYANT ANALİZİ

DANIŞMANI PROF.DR.SEMRA KUŞTİMUR 2000


BERRİN ÖZÇELİK ANTİTÜMÖRAL AKTİVİTEDE KULLANILAN BİYOLOJİK TESTLER

DANIŞMANI PROF.DR.UFUK ABBASOĞLU 2001

Yüklə 345,79 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə