Toplam kalite yönetiMİ değİŞİMYüklə 445 b.
tarix25.07.2018
ölçüsü445 b.
#58019


 • TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ


DEĞİŞİM  

 •   -         İnsan ve toplum davranışlarında değişim -         Çalışma hayatında değişim -         Ticarette değişim -         Pazar anlayışında değişim -         Toplum bilincinde değişim -         Yönetim anlayışında değişimYÖNETİM ANLAYIŞINDA DEĞİŞİM

 •     Önce insan anlayışıyla şekillenen

 •      Müşteri odaklı

 •      Süreçlerle yönetilen

 •      Verilere dayanan

 •     Güçlü bir yapı/sistem/teknik üzerine inşa edilen,çağdaş bir yönetim anlayışını gündeme getirdi.ZİHNİYET DEĞİŞİKLİĞİ

 • Kurum kültürü değişmeden bir kurumda kalitenin geliştirilmesi mümkün değildir.DEĞİŞİME KAPALI KURUMLARDA DAVRANIŞ,TUTUM,DEĞER

 •     Daha önce denedik olmadı.

 •     Çok zaman alır.

 •     Çok masraflı olur.

 •     Yeni sistemler gerekir.

 •     Bunu burada yapamazsın,bizim tarzımız değil. •     Doğru olabilir;ama....

 •     O konuda bir yazı yaz.

 •     Belki sonra

 •     Bütçemiz buna imkan vermiyor.

 •     Şu anda zamanımız yok,çok işimiz var.

 •    Eski köye yeni adet mi getireceksiniz?

 •     Biz böyle iyiyiz.DEĞİŞİME AÇIK KURUMLARDA DAVRANIŞ,TUTUM,DEĞER

 •     Başka düşünceler var mı?

 •     Bize uygun seçenekleri kabul edelim.

 •     Daha önce hangi bilgileri alabiliriz.

 •     Eğer olmazsa....

 •     Nasıl geliştirebiliriz. •     Başka kim katkıda bulunabilir.

 •     Neden hep böyle yapıyoruz.

 •    Düşünceni biraz daha açıklayabilir misin?

 •     Daha başka neler yapılabilir?

 • ....... konuda yardıma ihtiyacım var.

 •     Teşekkür ederim,güzel fikir.KALİTE

 • “Kalite,kullanıma uygunluktur.”

 • “Kalite,ihtiyaca uygunluktur.”

 • “Kalite,müşteri memnuniyetidir.”

 • Kalite,her şeyden önce bir saygı ve nezaket işidir.Bu saygı üç seviyede gerçekleşir: •      Kurum içinde,herkesin geliştirme ve iyileştirme faaliyetlerine yaptığı katkıya saygı.

 •      Kurum dışında vatandaşlara (velilere) saygı.

 •      Çalışma grupları içinde,iş görenlerin yararlı faaliyetlerinden dolayı kendi kendilerine saygı. • Kalite denildiği zaman genellikle mal ve hizmet kalitesi ya da ürün kalitesi anlaşılmaktadır. Ürün kalitesi esasen sonuçtur. Bu sonucu belirleyen başlıca kalite unsurları:

 •  

 •       Liderlik kalitesi

 •       İnsan kalitesi

 •       Süreç kalitesi

 •       Sistem kalitesi

 •       Donanım kalitesi

 •      İletişim kalitesi

 •       Hedeflerin kalitesiKALİTENİN İKİ BOYUTU

 • Tasarım (kağıt üzerinde) kalitesi

 • Uygunluk(uygulama) kalitesi

 •  HİZMET SEKTÖRÜNDE KALİTE GÖSTERGELERİ

 • -         Erişilebilirlik

 • -         Zamanlılık

 • -         Profesyonellik

 • -         Güvenirlik

 • -         Doğruluk

 • -         Tamlık

 • -         Süreklilik

 • -         Esneklik

 • -         Ortam(Ergonomi)

 • -         Güvenlik

 • -         AnlaşılabilirlikTOPLAM KALİTE YÖNETİMİ NEDİR?

 • İç ve dış müşteri beklentilerinin yerine getirilmesini temel olarak alan,çalışanların bilgilendirilmesini, yetkilendirilmesini ve takım çalışma-larıyla tüm süreçlerin sürekli iyileş-tirilmesini hedefleyen bir yönetim felsefesidir. • Toplam Kalite Yönetimi sosyal paydaşların dengeli mutluluğudur.

 • OKULLAR

 • ÖNCEKİ OKULLAR

 • ÜNİVERSİTELER

 • ÖĞRENCİ 

 • EĞİTİM ÇALIŞANLARI

 • TEDARİKÇİLER

 • (ULAŞIM,GIDA V.B)

 • RAKİP

 • OKULLAR

 • AİLELER

 • İŞVERENLERTOPLAM KALİTE YÖNETİMİNDE ORTAK NOKTALAR  

 •          Müşteri memnuniyeti

 •        Tüm çalışanların katılımı

 •        Sürekli iyileştirme

 •        Sürekli eğitimTOPLAM KALİTE YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR

 • VİZYON:Geçmişin ve yaşanan zamanın kavranışının,gelecekte olunmak istenen yerin ve bu yere gidişin yol haritasının,bir iddianın,kurumun ayırt ediciliğinin, değerlerin, beklentilerin,misyon ve hedeflerin, olabildiğince geniş,kurumun tün hayati bileşenlerine hitap eden en temel ve genel ifadesidir. • VİZYONUMUZ

 •  

 • Ön yargılardan uzak, ufku geniş, yalnız bugüne değil, yarına, sadece ülkesine değil, dünya insanlığına katkısı olan, çevre bilinci yerinde, dengeli kişilikler yetiştirmektir. 

 •  

 •   • MİSYON:Kurumun içindeki ve dışındaki herkese kim olduğumuzu ve ne yapmaya çalıştığımızı anlatır.

 • Bu gün olduğumuz ve gelecekte arzuladı-ğımız durumdur. Ne yaptığımızı,kime yaptığımızı,nasıl yaptığımızı,neden yaptığımızı belirler. • MİSYONUMUZ

 • Dünün kültür mirası ve geleceğin evrensel değerleriyle yoğrulmuş kaliteli bir eğitimi; velileri,toplumu ve insanlığı memnun edecek seviyede vermektir. • HEDEFLER:Amacımıza ulaşmak için yapmak istediğimiz ölçüle-bilir faaliyetlerdir.Kurum vizyo-nunun uzun dönemdeki ifade-sidir.Kurumun taşıdığı bağlılığın nereye doğru gittiğini gösterir. Misyon ve değerlerden doğar, strateji ve taktiklere dönüşebi-lecek niteliğe sahiptir. • HEDEFLER

 • 1-Yönlendirmeye ve gelişmeye açık en kaliteli eğitimi vermek.

 • 2-Öğrencileri en kaliteli üniversitelere yerleştirmek.

 • 3-Öğrencileri sosyal ve kültürel açıdan en iyi şekilde donatmak.

 • 4-Velileri okula daha fazla getirebilmek.

 • 5-Okul kaynaklarının etkili kullanımı ve artırılması • 6-Her öğrencinin bir sportif faaliyetle uğraşmasını sağlamak. 

 • 7-İdareci-öğretmen-destek personeli-öğrenci-veli diyalogunu artırmak.

 • 8-Öğrencilerimizin geldiği ilköğretim okullarıyla iletişimi artırmak.

 • 9- Öğrencilerimize meslekleri tanıtmak

 • 10-Çevre ile iletişimi artırmak. • SİNERJİ:Her bireyin harcadığı enerjinin toplamından daha büyük olarak ortaya çıkan enerjiye denir.

 • Takım çalışması sinerjiyi ortaya çıkarır. • SIFIR HATA:Tanımlanan hatanın kaynağının bulunup,bertaraf edilerek bir daha aynı hatanın olmamasını sağlamak ve işi ilk seferde doğru olarak yapmaktır. • PUKÖ DÖNGÜSÜ

 • Planla  

 • Uygula

 • Kontrol et

 • Önlem al

 •  

 •   • EMPATİ:Kendini karşıdaki kişinin yerine koyabilmek,onların istek, beklenti,duygu ve düşüncelerini anlayabilmek,karşıdaki insanın gözüyle olaylara bakabilmek.EMPATİK OLMAYAN TAVIR VE DAVRANIŞLAR

 • -Bir işi uzun sürede yapıyorsa,yavaştır. –Bir işi uzun sürede yapıyorsam,titizimdir.

 • -Bir işi yapmıyorsa tembeldir. – Yapmıyorsam,meşgulümdür.

 • -Bir şeyi söylemeden yapıyorsa,sınırlarını aşmıştır.

 • – Yapıyorsam,insiyatif kullanıyorumdur.

 • -Birisi görgü kuralını çiğniyorsa kabadır. - Çiğniyorsam,kendime özgü bireyimdir.

 • -Öne geçerse,bu kuralları ihlal etmektir. - Başarırsam,bu sıkı çalışmanın ürünüdür. • TOPLUMA ETKİ:Ürün ve hizmet kalitesiyle yaşam kalitesi arasında kurulan iliişkidir.

 •  

 • VERİLERLE YÖNETİM:Doğru kararlar almanın,doğru ve etkin işler yapmanın birinci şartı gerçek bilgiye sahip olmaktır. Gerçek bilginin sistematik olarak kullanılması çalışmaların etkinliğini artırır. • TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ’NİN İLKELERİ

 • -Liderlik

 • -Müşteri odaklılık

 • -Herkesin katılımı ve iletişim

 • -Sürekli İyileştirme “Kaizen” ve Liderlik

 • -Hedefler ve verilerle yönetim

 • -Süreç yönetimi

 • -Önlemeye dönük yaklaşım

 • -Sürekli eğitim ve öğrenen organizasyon • 1-YÖNETİMDE LİDERLİK

 • Klasik Yönetici İle Lider Yönetici Özellikleri

 •  

 • Yönetir.

 • Yönlendirir.

 • Mevcut düzeni sürdürür.

 • Yenilik peşindedir.

 • Otoritesi statüsünden kaynaklanır. • Kendisindendir.

 • Yetkileri kendinde toplar.

 • Astlarını yetkilendirir.

 • İtaati vurgular.

 • Katılımı vurgular.

 • Planlara aşırı bağlıdır.

 • Alternatif fikirlere açıktır.

 • Belirlenmiş amaçlara hizmet eder.

 • Yeni amaçlar ortaya koyar. • İşi doğru yapar.

 • Doğru işi yapar.

 • Kontrolü vurgular.

 • Güveni esas alır.

 • Başarıları kendisine mal eder.

 • Ekibini başarıya götürür. • Hatasını kabul etmez,hata yapanı da affetmez.

 • Hatasını itiraf eder,hata yapanı affeder.

 • Bilgiyi saklar.

 • Bilgiyi yayar.

 • Kendinden başkasını düşünmez.

 • Ekibini korur. • Herkesin kendi gibi davranmasını ister.

 • Potansiyellerin ortaya çıkmasına yardım eder

 • En basit sorunları bile karmaşık hale getirir.

 • Sorunları basite indirger. • Sevincinde neşesinden,kederinde gazabından yanına yaklaşılmaz.

 • Sevincini ve kederini personeliyle paylaşır.

 • Personeliyle beraber olmaktan rahatsızlık duyar.

 • Personeliyle olmaktan mutluluk duyar. • Konuşmaya bayılır.

 • Dinlemesini bilir.

 • Kendisine ulaşmak zordur.

 • Personeline zaman ayırır.

 • Hiç kimseye güveni yoktur. • İnsanlara güvenir.

 • Kriz anında panik yapar ve kontrolü kaybeder.

 • Soğukkanlı ve rahattır.

 • Onunla çalışmak bir eziyettir.

 • Onunla çalışmak bir zevktir. • Adaletsizdir.

 • İnsanlara adil davranır.

 • Sözünü tutmaz.

 • Sözünün eridir.

 • İşe geç gelir,erken gider. • İşe zamanında gelir,gider.

 • Kendisiyle gurur duyar.

 • Ekibiyle gurur duyar.

 • İlişkilerinde soğuk ve riyakardır.

 • Sıcak ve samimidir. • “Sahip olduğunuz tek şey çekiçse herkesi çivi olarak görürsünüz.”

 • Abraham Maslow2-MÜŞTERİ ODAKLILIK

 • Kurumun varoluş nedenidir. Herhangi bir kişi veya kuruluşun uğraştığı faaliyetlerin sonucunu kullanan

 • kişilerdir.

 • Müşteri (öğrenci-veli)beklentileri nelerdir?

 • -Özel ilgi

 • -Üretim ve hizmette güvenirlik • -Hizmet ve üretimde çeşit zenginliği

 • -Satış sonrası iyi servis

 • -Makul fiyat

 • -Üstün kalite

 • -Kolaylık

 • -Yenilik

 • -Konfor3-HERKESİN KATILIMI VE İLETİŞİM  

 • Toplam kalite,insanları yönet-mek değil, insanlarla yönetmek-tir. İnsan faktörü,kuruluşun performansını geliştirmesinde en önemli faktördür. • Fiziksel güç+Zihinsel güç+Gönül gücü

 • Grupsal katılım

 • Bireysel katılım • Toplam Kalite Yönetimi’nde tam katılımın iki önemli unsuru bulunmaktadır:

 • 1-Tüm Toplam Kalite Yönetimi çalışmalarında üst yönetimin liderliği

 • 2-Takım çalışması ve ruhunun teşvik edilmesi

 •  

 • Sağlıklı iletişim=Olumlu çalışma atmosferi Sağlıklı İletişimin Sonuçları

 • -Kurumun amaçlarına odaklanmak

 • -Müşteri isteklerine odaklanmak

 • -Katma değer yaratmak

 • -Gri alanları yok etmek

 • -Hızlı karar almak4-SÜREKLİ İYİLEŞTİRME

 • Bu işi nasıl daha mükemmel yapabilirim?

 • “İki günü eşit olan zarardadır.”

 • “Bin adıma da bir adımla başlanır.”

 • “Boynuz kulağı geçer.”5-HEDEF VE VERİLERLE YÖNETİM  

 • Neler ölçülür?

 • -Müşteri ve çalışanların memnuniyeti

 • -Toplum üzerindeki etki

 • -Liderliğin ve iletişimin etkinliği

 • -Süreçlerin performansı

 • -Sonuçlar,hedefler,maliyet • “Ölçemediğiniz şeyi değerlendiremezsiniz,yönetemezsiniz,geliştiremezsiniz.”6-SÜREÇ YÖNETİMİ

 •  

 • Kurumlarda yürütülen işler birbirleriyle ilişkili birçok süreçten meydana gelmektedir. Süreç;kaynakları işleyip onlara bir katma değer kazandırarak ürün ya da hizmet olarak çıktı haline getiren işlem dizisidir.

 •  

 • Klasik Sistem

 •  

 • Tedarikçi Süreç Ürün İnsan ürüne müdahale eder. • Tedarikçi Süreç Ürün İnsan sisteme müdahale eder.

 • Duyarsam unuturum,görürsem hatırlarım,yaparsam öğrenirim.”

 • Konfüçyüs7-ÖNLEMEYE DÖNÜK YAKLAŞIM

 • Toplam Kalite Yönetimi’nde esas olan hataları tesbit etmek ya da hataları ayıklamak değil;hata yapmamayı sağlamaktır. Bu gelecek zamanda düşünebilmek anlamına gelmektedir. • -Planlarda olabilecek aksaklıklara karşı önlemlere yer vererek,

 • -Hata kaynaklarını kurutarak,

 • -Süreç bazında kontroller yaparak,

 • -Yapılan hatalardan dersler çıkararak hataların oluşması engellenebilir.

 • “Çözümün bir parçası değilseniz,sorunun bir parçası olursunuz.”8-SÜREKLİ EĞİTİM VE ÖĞRENEN ORGANİZASYON  

 • Her lider yönetici;

 • Elemanlarının eğitimini,

 • Planlamalı

 • Almalarını sağlamalı

 • Verimliliğini değerlendirmeli

 • Sürekliliğini sağlamalı

 • Tazeleme eğitimini de unutmamalıdır. • Öğrenen organizasyon;bireylerin öğrenmesine ortam yaratan, birey-lerin öğrenmesinden yararlanarak, bilgisini, anlayışını, çevresini za-man içerisinde geliştirebilen bir orga-nizasyondur. • Öğrenen organizasyon;yeni bilgi,ürün ve hizmetler yaratan,yenilikçi gruplarla ilişkiler kuran,daha geniş bir dünyanın algılanması- na ve yüksek bir amaca hizmeti öngören yetkilendirilmiş bireyler grubudur. • “Çalışmadan,yorulmadan,öğrenmeden,rahat yaşama yollarını itiyat haline getirmiş milletler;evvela hassasiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra istiklallerini kaybetmeye mahkumdurlar.”

 • AtatürkYüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin