Toplanti notlariYüklə 47,04 Kb.
tarix02.08.2018
ölçüsü47,04 Kb.

TC Hükümeti – UNICEF 2016-2020 ülke Programı

Sektörlerarası Çocuk Kurulu Toplantısı

7 Haziran 2016

Swiss Otel, Ankara

TOPLANTI NOTLARI

Tematik Sunumlar

 1. Suriye Krizi Müdahalesi – Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

 • Şu an için Türkiye’de geçici koruma statüsü altındaki Suriyelilerin sayısının 2. 74 milyon (260.142 kamplarda, 2.483.851 kamp dışında) olduğu hatırlatılmıştır. Kilis’te 128 bin Türk vatandaşına karşılık 130 bin Suriyeli, Gaziantep’te 400 bin Suriyeli bulunduğu kaydedilmiştir. Nüfusun böyle yoğun olduğu yerlerde sıkıntıların ve zorlukların daha çok olduğu da eklenmiştir.

 • 2014 yılında Türkiye’nin insani yardıma 2.2 milyar Amerikan Dolar harcadığı, 25.400 adet TIR ile Kızılay yardımı yapıldığı, 512 milyon Amerikan Dolarının da kaynak olarak geldiği ifade edilmiştir, bu kaynağın dağılımı şöyledir; • Kampların %32’sinin (900 bin) okul çağında olduğu ve UNICEF ile işbirliği kapsamında 31 okulun açıldığı, Hatay, Kilis ve Gaziantep’de 6 mobil eğitim merkezinin kullanıldığı, ayrıca kamplarda 23 çocuk dostu alan kurularak 115 bin çocuğa ulaşıldığı ve hijyen kiti, çocuk bezi ve yüksek enerjili bisküvi dağıtımları yapıldığı vurgulanmıştır. 1. Tüm Çocuklar İçin Kapsayıcı Eğitim - Milli Eğitim Bakanlığı

 • Türkiye’de 4-19 yaş arası bir milyona yakın Suriyeli çocuk bulunduğu ve 835 bin zorunlu eğitim çağında olduğu ifade edilmiştir. Ne var ki kamp dışı yerleşim merkezlerinde çok sayıda okul dışı Suriyeli çocukların olduğu ve en dezavantajlı konumdaki çocuklar (örneğin engeli olan çocuklar) açısından eğitime erişimin ve kalitenin bir sorun olmaya devam ettiği belirtilmiştir. Özellikle erken eğitime erişim oranlarının görece düşük kalması ve ortaöğretimde terk ve devamsızlık oranlarının yüksek olması yaşanan sıkıntılardan biri olarak ifade edilmiştir. Bunun nedenlerinden birinin aileye ekonomik destek için çocuk işçiliğine kayma olabileceği söylenmiştir.

 • Örgün sistemin dışında, kaliteli ve toplumsal cinsiyet ayrımı gözetmeyen eğitim fırsatlarının sınırlı kaldığı (örneğin enformel eğitimde, yaygın eğitimde, beceri ve yaşam becerileri eğitiminde, telafi sınıflarında) ve ölçme ve değerlendirme için gereken karşılaştırılabilir ya da ayrıştırılmış verilerin bulunmaması diğer zorluklar olarak belirtilmiştir.

 • 2016-2017 Ülke Programından beklenen çıktılar ise şu şekilde sıralanmıştır;

  • Türkiye’de hedef olarak belirlenen güç durumdaki çocuklar açısından eğitim sisteminin ve ailelerin kapasitesinin ve örgün eğitim fırsatlarına erişim kanallarının artırılması

  • Eğitim sistemi kapasitesinin 3-17 yaş grubu dezavantajlı çocuklara (engeli olan çocuklar, mülteci çocuklar başta olmak üzere tüm dezavantajlı çocuklar) kaliteli ve kapsayıcı eğitim sağlayacak şekilde artırılması

  • Eğitim sisteminin ve ailelerin kapasitesinin, ergen yaşlardaki kız ve erkek çocuklara kapsayıcı örgün, yaygın ve örgün olmayan eğitim fırsatları sunacak ve bunları kolaylaştıracak şekilde geliştirilmesi.

 • Son olarak toplumsal cinsiyet eşitliği ve kız çocukların güçlendirilmesinin özel bir bileşen şeklinde dahil olmak üzere insan hakları temelli bir yaklaşımın benimsenmesine daha fazla ağırlık tanınması gerekliliğine vurgu yapılmıştır. 1. Tüm Çocuklar İçin Koruma – Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

• Öncelikli alanların kurum bakımı veren birimlere yönelik öz değerlendirme araçlarının denetim Sistemine dâhil edilmesi ve kullanılmasının desteklenmesi ve Çocuk Destek ve Gelişimi Programının ve Personel Temel Eğitim Programlarının uygulanması olduğu bilgisi verilmiştir.

 • UNICEF ile işbirliği içerisinde yürütülen programların şunlar olduğu ifade edilmiştir;

  • Anka Çocuk Destek Programı,

  • Adana Sarıçam ve Şanlıurfa Harran Geçici Barınma Merkezi içerisinde Suriyeli çocuklara yönelik Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimi,

  • Refakatsız sığınmacı çocuklara yönelik Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı yapılması, Koruyucu Aile Eğitim Modülünün basımı,

  • Çocuk ve gençlerin güçlendirilmesinin ve yerel karar süreçlerine aktif katılımlarının İl Çocuk Hakları Komiteleri ve Çocuk Danışma Kurulu ile desteklenmesi,

  • Sosyal Uyum Programı (Geçici koruma altında bulunan Suriyeli çocuklar ve Türk çocuklara yönelik çocuk hakları ve sosyal uyum programları),

  • Acil Durumlara Hazırlıklı Olma Programı,

  • Engelli çocuklara sunulan hizmetlere yönelik Minimum Standartların geliştirilmesi ve Çocuk Koruma Sistemlerinin engelli çocuklara yönelik standartlarının geliştirilmesi, kuruluş standartlarının geliştirilmesi ve uygulanması,

  • Öz-değerlendirme Sisteminin engelli çocuklara yönelik bakım birimlerinde uygulanmasının izlenmesi,

  • Geçici barınma merkezlerinde ve geçici barınma merkezleri dışındaki engelli Suriyeli çocuklara yönelik analiz çalışmasının yürütülmesi, 1. Adölesan ve Gençlik Katılımı – Kalkınma Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

 • Türkiye’de bulunan geçici koruma altındaki Suriyelilere yönelik tespitler aktarılmıştır;

  • İki önemli düzenleme var: Eğitim (Yabancılara Yönelik Eğitim Öğretim Hiz. Genelge-Eylül 2014/21) ve Çalışma Durumu (Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzin. Dair Yönet.-Ocak 2016),

  • % 70 29 yaşından genç, 15-29yaş 500 bin erkek, 400 bin kadın, 15-59 yaş 900 bin erkek ve 800 bin kadın bulunmakta,

  • Çalışan hakları ihlal edilmekte, işsizlik yüksek: %8-%10 çalışıyor, işgücü piyasasında rekabet var: yerel işsizlik mevcut, eğitim düzeyi düşük.

 • GAP İdaresi ile UNICEF Türkiye arasındaki işbirliği alanlarının şunlar olduğu açıklanmıştır;

  • Gençlere Yönelik Sosyal Uyum Eğitimlerine devam

  • Erken Çocukluk Eğitimi

  • Çocuk Dostu Şehirler

  • Türkçe Kursları

  • Çocuk ve Gençlerin Güçlendirilmesi Çalıştayı (04-05 Mayıs 2016)

  • Eğitim ve kapasite geliştirme faaliyetleri

  • Analizler

  • Kampanyalar 1. Adölesan ve Gençlik Katılımı – Gençlik ve Spor Bakanlığı

 • 15 ilde (Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye, Kilis, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Bursa, Batman) 48 Gençlik Merkezi bulunduğu bilgisi verilerek Türk ve Suriyeli gençlerin sosyal uyum ve birlikte yaşama konularında beceri kazanmaları, birlikte çalışabilmeleri ve yerel uygulamaları izleyebilmeleri için kalıcı bir platform oluşturulmak istendiği aktarılmıştır. Ayrıca merkez sayısının 60’a çıkarılmasının hedeflendiği de eklenmiştir.

 • Önceliklerin Gençlik Merkezlerinin Suriyeli çocuklara ve gençlere de hizmet verebilecek hale getirilmesi (Arapça bilen personel, ulaşım imkanlarının artırılması vs.) ve Gençlik Kamplarından 500 Suriyeli genç ve çocuğun faydalanmasının sağlanması olduğu ifade edilmiştir. Bu kapsamda Gençsis (Gençlik Merkezleri Veri Tabanı) ve Gençlik Kampları Veri Tabanına Suriyeli çocuk ve gençlerin de dahil edilmesi çalışmaları başlatılacaktır.

 • Ayrıca gençlik çalışanlarına Sosyal Uyum Eğitimi verilmesinin, Gençlik Merkezlerinde Türkçe, Arapça, İngilizce kursları ile Temel Yaşam Becerileri kursları açılmasının planlandığı duyurulmuştur.

 • Gençlik Merkezlerinde çok ihtiyaç duyulmasına rağmen Maliye tarafından bütçe ayrılmadığı için psikolog kadrosunun bulunmadığı bilgisi paylaşılmıştır. 1. Adölesan ve Gençlik Katılımı – Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

 • Bakanlık Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Sosyal Uyum Programının amaçları şu şekilde listelenmiştir;

  • Çocuk haklarının korunması ve toplumu bilinçlendirecek çalışmaların desteklemek

  • Çocuk ve gençleri güçlendirmek ve karar süreçlerine katılımını desteklemek

  • Türkiye2de kamp dışında yaşayan Suriyeli çocukların Çocuk Hakları İl Çocuk Komiteleri aracılığıyla sosyal uyum problemlerini en aza indirmek

  • Suriyeli ve Türk çocukların toplumdaki mevcut risk ve kaynaklarla ilgili farkındalıklarını arttırmak

  • Kültürler arasında karşılıklı anlayışın ve hoşgörünün geliştirilmesini sağlamak 1. Çocuk Haklarının Bağımsız İzlenmesi – Kamu denetçiliği Kurumu

 • 2016 için önceliklerin şunlar olduğu kaydedilmiştir;

  • KDK’nın çocuk dostu bir kurum haline getirilmesi

   • Çocuk başvurularında temel yaklaşım ilkelerinin ve iş akışının belirlenmesi,

   • Çocukların dahil olduğu vakalara yaklaşım konusunda rehber ve çeşitli araçların geliştirilmesi

   • Kararlar ve materyaller için yaş gruplarına uygun olarak çocuk diline uygun bir şekilde formatlar oluşturulması

   • KDK çalışanlarına yönelik eğitimler düzenlenmesi

  • KDK’nın çocuk ve gençler nezdindeki görünürlüğünün ve erişilebilirliğinin artırılması

  • Ortak savunu toplantılarının düzenlenmesi

   • Çocuk hakları ile ilgili sorunlar/vakalar konusunda idareler, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler gibi farklı aktörlerle toplantılar yapılması 1. Çocuklar İçin Adalet – Adalet Bakanlığı

 • 2016 Yargı Reformu Stratejisi ve Adalet Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı içerisinde de yer alan çocuk adalet sistemine dair düzenlemeler ve faaliyetlerden tek bir birimin bizzat sorumlu olmadığının altı çizilmiştir. Bu nedenle Çocuk Adaletinden Sorumlu Daire Başkanlığı gibi bir birimin kurulmasına yönelik analizlerin yapıldığı söylenmiştir.

 • Öte yandan Mağdur Hakları Daire Başkanlığı’nın kurulmasının çocuk adaletine yönelik çalışmaların hızlandırdığı da belirtilmiştir.

 • 2016 için öncelikler şu şekilde aktarılmıştır;

  • Türkiye'de Uygulanan Denetimli Serbestlik Hizmetlerinde Çocuklar İçin Etkin Bir Risk Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmesi

   • Denetimli Serbestlik kapsamındaki çocuk ve gençler için risk ve ihtiyaç değerlendirme araçlarının geliştirilmesi

   • Çocuklara uygun müdahale programlarının geliştirilmesi

   • UYAP’a entegrasyon

   • Alanda çalışan personel için müfredat oluşturma, eğitimler, kapasite artırma

   • Düzenli izleme ve değerlendirme sisteminin kurulması

   • Farkındalık artırma faaliyetleri

  • Adalet sistemine giren çocuklara yönelik uzmanlaşmış idare, usul ve yönetişim

   • Çocuk adalet sisteminin yönetimi konusunda karşılaştırmalı analiz çalışması ve ihtiyaç değerlendirmesi

   • Çocukla adli görüşme odalarına (ÇAGO) yönelik iş akışlarının belirlenmesi ve rehber ilkelerin geliştirilmesi

   • Adalet sistemi içerisinde görev yapan sosyal çalışma görevlilerinin rollerine ilişkin karşılaştırmalı analiz çalışması ile ihtiyaç değerlendirmesi yapılması ve öneriler dizisinin geliştirilmesi

   • Çocuk adaleti mevzuatının gözden geçirilmesi

   • Çocuk adalet sistemi çalışanlarına yönelik kapasite geliştirme çalışmalarının yürütülmesi

   • Çocuk adaleti aktörleri ile sistematik diyaloğun artırılması

  • Ceza infaz kurumlarındaki çocuklara yönelik bireyselleştirilmiş iyileştirme hizmetlerinin ve sosyal uyumun güçlendirilmesi

   • Ankara Çocuk Eğitimevi ile Sincan Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki Bireyselleştirilmiş İyileştirme Sistemi (BİSİS) uygulamasının değerlendirilmesi

   • Ceza infaz kurumlarındaki çocuklara yönelik araçların ve rehber kitapların hazırlanması

   • Özgürlüğünden yoksun bırakılmış çocuklara yönelik bir çalıştayın düzenlenmesi

   • Adli sebeplerle alıkonulmuş kız çocukları ve mülteci çocuklara yönelik istişare çalışmaları ve ihtiyaç analizlerinin yapılması

EK 1: SEKTÖRLER ARASI ÇOCUK KURULUNA İLİŞKİN BİLGİ NOTU

TC Hükümeti ile UNICEF arasında 1951 yılında imzalanan Temel İşbirliği Anlaşması (TİA), iki tarafın arasındaki ilişkinin temelini oluşturmaktadır.

2016-2020 Ülke İşbirliği Programı, Onuncu Ulusal Kalkınma Planı, bakanlıkların stratejik planlarını ve 2016 – 2020 Birleşmiş Milletler Kalkınma İşbirliği Stratejisi esas almaktadır.

2016-2020 Ülke İşbirliği Programı, 2015 yılındaki stratejik danışma sürecinde ilgili bakanlıklarla yakın işbirliği içinde hazırlanmış olup Sektörler Arası Çocuk Kurulu tarafından değerlendirilerek 27 Mayıs 2015 tarihinde oybirliğiyle benimsenmiştir.

UNICEF Türkiye Temsilciliği ile çocuklara yönelik alanlarda çalışan kamu kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan Sektörler Arası Çocuk Kurulu, ülke programının eşgüdümünden ve yönetiminden sorumlu başlıca ulusal organ durumundadır. Kalkınma Bakanlığı Sektörlerarası Çocuk Kurulunun Başkan ve Sekreterya görevini üstlenmektedir. Hükümet içinde, Kalkınma Bakanlığı aynı zamanda Suriye Programının koordinasyonunda yardımcı görevde yer almaktadır.

Sektörler Arası Çocuk Kurulu, UNICEF ve Kalkınma Bakanlığı ile mutabakat halinde, ülke işbirliği programını değerlendirmek üzere yılda en az bir kere toplanacaktır.

Sektörler Arası Çocuk Kurulu’nun başlıca rol ve sorumlulukları şunlardır:

• Çocuk haklarının yaşama geçirilmesine yönelik olarak ulusal kalkınma çerçevesinde sektörel ve sektörler arası politika ve stratejilerde siyasal kararlılık sağlanması,

• Ülke İşbirliği Programı çerçevesinde çalışma planlarının onaylanması, genel planlama ve uygulama çalışmalarının izlenmesi,

• Ülke İşbirliği Programı’nın uygulanması için gerekli merkezi ve yerel eşgüdümle birlikte sektörler arası eşgüdümün sağlanması,

• Ülke İşbirliği Programı’nın izleme ve değerlendirme mekanizmaları aracılığıyla izlenmesi, ilerlemenin düzenli olarak bildirilip değerlendirilmesinin sağlanması, gerekli düzeltmelerin yapılması ve gündemdeki konuların Ülke Programını destekleyecek şekilde ele alınması,

• Kaynaklarının Ülke Programını destekleyecek şekilde tahsisinin sağlanması,

• Kamuoyunun, Ülke İşbirliği Programı’nın sonuçları konusunda ulusal ve uluslararası medya aracılığıyla bilgilendirilmesi.

EK 2: TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ – UNICEF 2016-2020 ÜLKE PROGRAMI SEKTÖRLERARASI ÇOCUK KURULU TOPLANTISI GÜNDEMSektörlerarası Çocuk Kurulu Başkanı- Açılış Konuşması 13:30 – 13:40

UNICEF Türkiye Temsilcisi- Açılış Konuşması 13:40 – 13:50

TEMATİK SUNUMLAR

Suriye Krizi Müdahalesi 13:50 – 14:20

T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Tüm Çocuklar İçin Kapsayıcı Eğitim 14:20 – 14:50

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı

Tüm Çocuklar İçin Koruma 14:50 – 15:20

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Kahve Arası 15:20 – 15:35

Adölesan ve Gençlik Katılımı

T.C. Kalkınma Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 15:35 – 15:50

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı 15:50 – 16:05

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 16:05 – 16:20

Çocuk Haklarının Bağımsız İzlenmesi 16:20 – 16:35

T.C. Kamu Denetçiliği Kurumu

Çocuklar İçin Adalet 16:35 – 16:50

T.C. Adalet Bakanlığı

Genel Değerlendirme 16:50 – 18:00

EK 3: 2016 SEKTÖRLERARASI ÇOCUK KURULU (SÇK) DAVETİYE LİSTESİ

KOORDİNATÖR: T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürlüğü

Genel Müdür: Amb. Hasan Ulusoy

BAŞKAN VE SEKRETERYA: T.C. KALKINMA BAKANLIĞI

Müsteşar Yardımcısı: Yılmaz Tuna

Genel Müdür: Ahmet Alper Ege

ÜYELER:


T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Müsteşar: Yusuf TEKİN

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Müsteşar Yardımcısı: Ahmet Emre BİLGİLİ

Genel Müdür: Celil GÜNGÖR

Ögretmen Yetistirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

Müsteşar Yardımcısı: Muammer YILDIZ

Genel Müdür: Semih AKTEKİN

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Müsteşar Yardımcısı: Muhterem KURT

Genel Müdür: Bayram ÇETİN

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

Müsteşar Yardımcısı: Ercan DEMİRCİ

Genel Müdür: Ali Rıza ALTUNEL

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü

Müsteşar Yardımcısı: Dinçer ATEŞ

Genel Müdür: Cem GENÇOĞLU

Orta Öğretim Genel Müdürlüğü

Müsteşar Yardımcısı: Dinçer ATEŞ

Genel Müdür: Ercan TÜRK

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Müsteşar Yardımcısı: Ercan DEMİRCİ

Genel Müdür: Osman Nuri GÜLAY

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü

Müsteşar Yardımcısı: Yusuf BÜYÜK

Genel Müdür: Nazif YILMAZ

İnşaat ve Emlak Dairesi Bşkanlığı

Müsteşar Yardımcısı:: Mustafa Hilmi ÇOLAKOĞLU

Başkan: Özcan DUMAN

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

Genel Müdür: Hamza AYDOĞDU

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Müsteşar Yardımcısı: Muhterem KURT

Başkan: Veysel ERDEL

Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Müsteşar Yardımcısı:: Yusuf BÜYÜK

Genel Müdür: Bahattin GÖK

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Müsteşar Yardımcısı:Mustafa Hilmi ÇOLAKOĞLU

Başkan: Bilal TIRNAKÇI


T.C. Adalet Bakanlığı, Müsteşar

Müsteşar: Kenan İPEK

Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü

Müsteşar Yardımcısı: Basri Bağcı

Genel Müdür: Enis Yavuz Yıldırım

Kanunlar Genel Müdürlüğü

Genel Müdür: Ekrem ÇETİNTÜRK

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü

Genel Müdür: Aytekin SAKARYA

Mağdur Hakları Daire Başkanı: Muhittin ÖZDEMİR

Eğitim Daire Başkanlığı

Eğitim Dairesi Başkanı: İbrahim ŞAHİN

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Müsteşar

Müsteşar: Ebubekir ŞAHİN

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Müsteşar Yardımcısı: Mustafa KARAMAN

Genel Müdür: Ahmet OKUR

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü

Müsteşar Yardımcısı: Recep İNCE

Genel Müdür: Abdurrahman MADAN

Engelli ve Yaşlı Hizmetler Genel Müdürlüğü

Müsteşar Yardımcısı: Ayşe KARDAŞ

Genel Müdür Yardımcısı: İshak ÇİFTÇİ

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Müsteşar Yardımcısı: Hilal Sayan KOYTAK

Genel Müdür Yardımcısı: İnci Sezer BECEL


T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Müsteşar Yardımcısı

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü, Emre KAÇAR

Müsteşar Yardımcısı: İbrahim ÖZEKİNCİ
T.C. Kamu Denetçiliği Kurumu

Kamu Başdenetçisi: M. Nihat ÖMEROĞLU

Kadın ve Çocuk haklarından sorumlu Denetçi: Serpil ÇAKIN
Türkiye Büyük Millet Meclisi

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı: Mustafa YENEROĞLU

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı: Vural KAVUNCU
GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Başkan: Sadrettin KARAHOCAGİL


Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Erken Evlilik Proje Koordinatörü

Ayşe Esra BELGE

Dış İlişkiler Bölüm Başkanı

Ahmet ERTÜRK
T.C. İçişleri Bakanlığı, Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar Yardımcısı: Namık DEMİR

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

Genel Müdür: Ömer DOĞANAY

Emniyet Genel Müdürlüğü

Genel Müdür: M. Celalettin LEKESİZ


T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar Yardımcısı: Ali Kemal SAYIN

Çalışma Genel Müdürlüğü, Genel Müdür: Nurcan ÖNDER

İş Teftiş Kurulu Başkanlığı: Hulusi AY


T.C. Sağlık Bakanlığı

Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

Genel Müdür: Assist. Prof. Dr. Hacı Ömer TONTUŞ
T.C. Maliye Bakanlığı, Müsteşar Yardımcısı
T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Müsteşar Yardımcısı
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), Genel Müdür

Genel Müdür: Şenol GÖKA


Türkiye İş Kurumu (IŞKUR), Genel Müdür

Genel Müdür Vekili: Mehmet Ali ÖZKAN


Türkiye İstatistik Kurumu

Başkan: Mehmet AKTAŞ

Başkan Yardımcısı: Enver TAŞTI
UNICEF Türkiye Temsilcisi

Philippe DUAMELLE


T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Başkan: Dr. Fuat OKTAY


T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Gelenl Müdürlüğü

Genel Müdür: Atilla TOROS


Türk Kızılayı

Başkan: Dr. Kerem KINIK

Genel Müdür: Dr. Mehmet GÜLLÜOĞLU
Türkiye Barolar Birliği

Başkan: Av. Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU


Türkiye Adalet Akademisi

Genel Müdür: Yılmaz AKÇİL


Hacettepe Universitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü

Enstitü Müdürü Prof. Dr. A Banu ERGÖÇMEN


Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)

Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, YÖK Başkanı

Prof Dr. Mehmet Şişman YÖK Kurul Üyesi


ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİ ÖNLEME ORTAKLIK AĞI’nı temsilen Toplantıya Katılanlar

Ebru Ergin, Türk Psikologlar DerneğiSinem Bayraktar, Kalkınma Atölyesi

Kataloq: wp-content -> uploads
uploads -> Mühaziry riyazi mYntiqin elementlYri
uploads -> Mühazirə Tarix, elm və fəlsəfə. Anlayışlar və ideyalar Keçmiş və Tarix
uploads -> Amerikalılarda Azərbaycan haqqında daha geniş təsəvvür yaratmağa çalışacağam
uploads -> Mühazirə1:İqtisadi informatikanın əsas anlayışları İnformatika haqqında ümumi məlumat
uploads -> Frankfurt məktəbi
uploads -> İxtisasın (proqramın) şifri və adı: 040545 Kompyuter şəbəkələrinin və hesablama texnikasının
uploads -> Onlayn jurnaliSTİka fənninin
uploads -> Mühazirə mətinləri. Matrislər və onlar üzərində əməllər
uploads -> İxtisasın (proqramın) şifri və adı 040529 – Nəqliyyatda daşımaların təşkili baki – 2014
uploads -> Multimedia Mərkəzi Ali təhsil müəssisələrinin jurnalistika fakültələri üçün multimedia jurnaliSTİkasi fənninin

Yüklə 47,04 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə