Toxuculuğun texnologiyası üzrə tədqiqatın üsul və vasitələri fənnindən testlər. Qrup: M. 31417 AYüklə 1,23 Mb.
səhifə12/21
tarix11.02.2020
ölçüsü1,23 Mb.
növüYazı
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   21

B) aşağı kvadratik

C) qeyri-qarışıq orta kvadratik əyrinti

D) qeyri-bərabərlik əmsalıdır

E) orta hesabi qiymətdir


66. düsturunda Y nəyi ifadə edir?

A) paylama əyrisinin ordinatıdır

B) orta kvadratik əyrintidir

C) qeyri-bərabərlik əyrintidir

D) orta hesabi qiymətidir

E) öyrənilən əlamətin hər hansı sınaq nəticəsidir


67. düsturunda X nəyi ifadə edir?

A) öyrənilən əlamətin hər hansı sınaq nəticəsidir

B) paylama əyrisinin ordinatıdır

C) orta kvadratik əyrintidir

D) şərti paylama əyrisidir

E) qeyri-bərabərlik əyrintidir


68. Çox dövrlü dartılmada sapların dözümlüyü hansı paylanma qanununa tabe olur?

A) loqarifmik normal paylanma qanununa

B) binominal paylanma qanununa

C) eksponsial paylanma qanununa

D) puasson paylanma qanununa

E) hiperhəndəsi paylanma qanununa


69. Elmi-tədqiqat dedikdə nə başa düşülür?

A) elmi-tədqiqat bu elmin yaşaması və inkişaf formasıdır

B) elmi işlərin yerinə yetirilməsidir

C) verilən tapşırığın həyata keçirilməsidir

D) mühazirə mətnidir

E) elmi axtarışdır


70. Elmi-tədqiqatın təşkilinin strukturunun neçə komponentin məcmusu kimi təqdim etmək olar?

A) dörd


B) iki

C) altı


D) beş

E) bir
71. Birinci elmi-tədqiqatın təşkilinin strukturuna nə daxildir?

A) nəzəriyyə, metodologiya və üsullar

B) elmi tədqiqat prosesləri

C) elmi tədqiqat texnologiyası

D) elmi tədqiqat metodikası

E) fundemental elmi tədqiqat idi
72. İkinci elmi-tədqiqatın təşkilinin strukturuna nə daxildir?

A) forma, dərketmənin üsul və vasitələri

B) nəzəriyyə, metodologiya və üsullar

C) elmi tədqiqat texnologiyası

D) elmi tədqiqat metodikası

E) tətbiqi elmi tədqiqat işi

73. Üçüncü elmi-tədqiqatın təşkilinin strukturuna nə daxildir?

A) elmi-tədqiqatın üsulu, konkret formanın seçilməsi, konkret üsul və vasitələrin seçilməsidir

B) elmi işlərin yerinə yetirilməsi

C) elmi tədqiqat texnologiyası

D) tətbiqi elmi-tədqiqat işi

E) elmi tədqiqat metodikası


74. Dördüncü elmi-tədqiqatın təşkilinin strukturuna nə daxildir?

A) elmi-tədqiqat proseslərin əhatə edən biliklər məcmusu və onların yerinə yetirilmə üsulu

B) elmi-tədqiqat prosesləri

C) elmi işlərin yerinə yetirilməsi

D) tətbiqi elmi-tədqiqat işi

E) elmi tədqiqat metodikası


75. Tədqiqat üsulları nədən ibarətdir?

A) həqiqətən dərk edilməsi və öyrənilməsi üşün müəyyən fəndlərin, ardıcıl prosedurların və əməliyyatların emprik və nəzəri aparılmasından ibarıtdir

B) elmi işlərin yerinə yetirilməsindən ibarətdir

C) elmi tədqiqat metodikasından ibarətdir

D) tətbiqi elmi-tədqiqat işilərindən ibarətdir

E) elmi tədqiqat texnologiyasından ibarətdir


76. Hansı tədqiqat üsulu demək olar ki, bütün elmlərdə geniş istifadə olunur?

A) müqayisə

B) sistem

C) ölçmə


D) funksional

E) tənqidi-diolektik


77. Alimlərin fikrincə hansı tədqiqat üsulu fəaliyyət metodunun özünəməxsus inkişaf və konkretləşdirmə formasıdır?

A) tənqidi-diolektik

B) müşahidə

C) sosioloji üsul

D) təcrübə

E) analiz və sintez üsulu


78. Ədəbiyyatda tətbiqi üsulları neçə qrupa ayrılır?

A) üç


B) iki

C) beş


D) altı

E) dörd
79. Elmi texniki inqilab nədir?

A) elm və texnikanın sürətli inkişafı nəticəsində istehsal gücünün köklü və keyfiyyətli şəkildə, birdən-birə artması prosesi

B) elm və texnikanın sürətlə inkişafı

C) istehsal gücünün artması

D) elm və texnikada yeniliklərin baş verməsi

E) elm və texnikanın istehsal gücünün köklü dəyişməsi
80. Elmi-texniki inqilabın səviyyəsi əlamətlərinə hansı aid deyil?

A) mürəkkəblik

B) unversallıq

C) sürətlik

D) əhatəlik

E) istehsal prosesində insanın rolunun dəyişməsi


81. Elmi-tədqiqatın təşkilinin strukturunun neçə komponentin məcmusu kimi təqdim etmək olar?

A) 4


B) 1

C) 2


D) 5

E) 3
82. Elmi-tədqiqatın təşkilinin strukturunun 1-ci komponentin məcmusu nədir?

A) elmi-tədqiqatın ümumi məsələləri

B) elmi-tədqiqat prosesləri

C) elmi-tədqiqat metodikası

D) elmi-tədqiqatın texnologiyası

E) elmi-tədqiqatın nəticəsi
83. Elmi-tədqiqat üsulu, elmi-tədqiqatın təşkilinin strukturunun neçənci komponentinin məcmusudur?

A) üçüncü

B) dördüncü

C) birinci

D) ikinci

E) sonuncu


84. Elmi-tədqiqatın texnologiyası nədir?

A) elmi-tədqiqat proseslərini əhatə edən biliklər məcmusu və onların yerinə yetirilmə metodikasıdır

B) forma, dərketmənin üsul və vasitələridir

C) konkret üsul və vasitələrin seçilməsidir

D) elmi-tədqiqatda istifadə olan texnologiyalar məcmusudur

E) proseslərin idarə edilməsidir


85. Elmi-tədqiqatın məqsədli təyinatı daha dəqiq necə təsnif edilir?

A) fundamental, tətbiqi, işlənmə

B) tətbiqi, işlənmə

C) axtarış tədqiqatları, işlənmə

D) yalnız fundamental

E) tətbiqi, axtarış tədqiqatları


86. Ümumi yaxud fəlsəfi üsul nədir?

A) riyazi dialektikanın ümumi üsuludur

B) real dünyanın müəyyən sahələrində spesifik dərkedilməsidir

C) təcrübə, analiz və sintezdir

D) ideallaşdırılmasıdır

E) ümidləşdimədir


87. Ümumi yaxud fəlsəfi üsula hansı aid deyil?

A) anket sorğusu

B) müqayisə

C) ölçmə


D) təcrübə

E) sintez


88. Uyuşan anlayışlar neçə cür olur?

A) 3


B) 2

C) 4


D) 6

E) 8
89. Uyuşan anlaqışlar hansılardır?

A) eynimənalı, kəsişən, tabeli anlayışlar

B) əks, kəsişən və tabeli anlayışlar

C) əks və kəsişən anlayışlar

D) tabeli, eynimənalı və müştərək anlayışlar

E) müştərək, tabeli və əks anlayışlar
90. Ayrılmış xarakteristikalar üçün nisbi əhəmiyyətlilik əmsalı aşağıdakı düsturlardan hansı ilə təyin edilir?

A)

B)

C)

D)

E)


91. düsturu nəyi təyin edir?

A) ayrılmış xarakteristikalar üçün nisbi əhəmiyyətlilik əmsalını

B) pirson kriteriyasını

C) nisbi xarakteristikalarının ranq cəmləri

D) saxlanılmış xarakteristikaların nisbi çəkiliyi

E) əhəmiyyətlilik əmsalı


92. düsturunda nəyi göstərir?

A) hər bir nisbi xarakteristikaların ranq cəmlərini

B) saxlanılmış xarakteristikaların nisbi çəkiliyini

C) əhəmiyyətlilik əmsalını

D) pirson kriteriyasını

E) razılıq əmsalını


93. Ranq qiymətli əsasında razılıq (konkordasiya) əmsalı aşağıdakı düsturların hansı ilə hesablanır?

A)

B)Yüklə 1,23 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə