Türk diLİ ve edebiyati mezunYüklə 302,04 Kb.
səhifə1/3
tarix21.08.2018
ölçüsü302,04 Kb.
#73737
növüYazı
  1   2   3

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KONULARI /Not: Konular Genel Başlıklarıyla da Yazılabilir. Haftaları Kendinize Göre Düzenleyebilirsiniz…

1. HAFTA

OKUMA

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ

1.Dil-Kültür İlişkisi

2.Türk Dilinin Tarihî Gelişimi ve Türkiye Türkçesi

3. Edebiyatın Güzel Sanatlar İçindeki Yeri

4. Edebiyatın Bilim Dallarıyla ilişkisi

DİL BİLGİSİ

1.Türkçenin Ses Özellikleri

2.Ünlü Uyumları

3.Ses OlaylarıYAZMA

YAZMA SÜRECİ

1.Hazırlık

2.Planlama

3.Taslak Metin Oluşturma

4. Taslak Metni Düzeltme ve Geliştirme

5.Yazılan Metni Paylaşma

DİL BİLGİSİ

1.Yazım Kuralları

SÖZLÜ İLETİŞİM

A.İLETİŞİM

1.İletişimin Tanımı ve Ögeleri

2.Dilin İşlevleri


2.HAFTA

OKUMA

HİKÂYE


1.Hikâye Türü ve Hikâyenin Yapı Unsurları

2.Durum Hikâyesi

3.Olay Hikâyesi

4.Hikâye Türlerinin Karşılaştırılması

5.Öyküleyici ve Betimleyici Anlatım Biçimleri

DİL BİLGİSİ

1.Kök-Ek Bilgisi

2.Yapısına Göre Kelime TürleriYAZMA

HİKÂYE


1.Hikâye Yazma Çalışması

2.Yazılan Hikâyeleri Sunma ve Değerlendirme

DİL BİLGİSİ

1.Noktalama İşaretleriSÖZLÜ İLETİŞİM

SÖYLEYİŞ ÖZELLİKLERİNE UYGUN KONUŞMA (DİKSİYON)

1.Vurgu Ve Tonlama

2.Okuma Çalışmaları


3. HAFTA
OKUMA

ŞİİR


1.Şiir Türü ve Şiirin Temel Kavramları

2.Şiirde Ahenk Unsurları

3. Şiir Türleri
MAKALE

1.Bilimsel Metin Örnekleri

2.Bilimsel Metinlerle Edebi Metinler Arasındaki Farklar

DİL BİLGİSİ

1.Kelimelerin Anlam Özellikleri

2.Kelimelerde Anlam DeğişmesiYAZMA

ŞİİR


1. Dize, Dörtlük, Bent, Beyit Yazma Çalışmaları

2.Yazılmış Bir Şiiri Devam Ettirme Çalışmaları

ARAŞTIRMAYA DAYALI METİN YAZMA

1.Araştırmaya Dayalı Metin Yazma ÇalışmalarıSÖZLÜ İLETİŞİM

ŞİİR DİNLETİSİ

1.Şiir Dinletisi Hazırlama

2.Şiir Dinletisi Sunma

SUNU HAZIRLAMA

1.Sunu Hazırlama Çalışmaları4.HAFTA

OKUMA

ROMAN


1.Roman Türü ve Romanın Yapı Unsurları

2.Romanda Anlatıcı

3.Romanı Hikâyeden Ayıran Temel Unsurlar

4.Romanda Çatışma

5.Romanda Anlatım, Gösterme ve Özetleme

DİL BİLGİSİ

1.İsim ve İsim Türleri

2.Sıfat


3.Zamir

YAZMA

ROMAN


1.Yazılmış Bir Roman Üzerinde Çalışmalar Yapma

SÖZLÜ İLETİŞİM

HAZIRLIKLI KONUŞMA

1.Hazırlıklı Konuşma Çalışmaları
5. HAFTA

OKUMA

TİYATRO


1.Tiyatro Türünün Genel Özellikleri

2.Temel Tiyatro Terimleri

SENARYO

1.Sinema Sanatı2. Edebiyat ve Sinema Sanatı İlişkisi

MASAL/FABL

1.Masal Türünün Özellikleri ve Örnekler

2. Fabl Türünün Özellikleri ve ÖrneklerYAZMA

KISA OYUN

1.Kısa Oyun Yazma

KISA FİLM SENARYOSU

1.Talak Öykü Oluşturma

2.Taslak Öyküyü Geliştirme

3.Senaryo Yazma

FABL


1.Fabl Yazma Çalışmaları
SÖZLÜ İLETİŞİM

KISA OYUN SAHNELEME

1.Rol Dağılımı Yapma

2.Sınıf imkânları dâhilinde sahne ve dekoru düzenleme

3.Yazılan kısa oyunu sahneleme ve değerlendirme

KISA FİLM HAZIRLAMA

1.Yazılan Senaryoyu Kısa Filme Çekme ve Sunma

ETKİLİ DİNLEME

1.Dinleme Etkinlikleri
6. HAFTA

OKUMA

MEKTUP/E-POSTA

1.Mektup ve Mektup Örnekleri

2.Özel ve Edebi Mektuplar

3.E-posta ve E-posta Örnekleri

GÜNLÜK/BLOG

1.Günlük Türünün Özellikleri

YAZMA

MEKTUP/E-POSTA

1.Mektup yazma çalışmaları

2.E-posta Yazma Çalışmaları

GÜNLÜK

1.Günlük Yazma ÇalışmalarıSÖZLÜ İLETİŞİM

AÇIK OTURUM

1.Açık Oturum Uygulaması

PANEL


1.Panel Uygulaması
7.HAFTA

TÜRK EDEBİYATI

Oğuz Türkçesinin Anadolu’daki İlk Ürünleri (XIII-XIV. yy.)

Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir; Nefes, Gazel, İlahi)

DİL VE ANLATIM

Anlatımda Sınırlandırma

Anlatımın ve Anlatıcının Amacı

Anlatımda Anlatıcının Tavrı

Anlatımın Temel Özellikler
8. HAFTA

TÜRK EDEBİYATI

Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler (Battalnâme, Dede Korkut Hikâyeleri, Dânişmendnâme, Mesnevi)

Öğretici Metinler (Tasavvufi Metinler, Nasreddin Hoca Fıkraları)

DİL VE ANLATIM

Anlatımın Oluşumu

Anlatım Türlerinin Sınıflandırılması

ANLATIM TÜRLERİ

Öyküleyici (Hikâye Edici) Anlatım

İsim
9. HAFTATÜRK EDEBİYATI

XV. Yüzyıldan XIX yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı Edebiyatı

Coşku ve Heyecan Dile Getiren Metinler (Şiir)

DİL VE ANLATIM

Betimleyici (Tasvir Edici) Anlatım

Sıfat

Coşku ve Heyecana Bağlı Lirik AnlatımZamir
10. HAFTA

TÜRK EDEBİYATI

Divan Şiiri (Gazel, Kaside, Rubai, Şarkı, Murabba, Muhammes, Terkib-i Bend)

Halk Şiiri

DİL VE ANLATIM

Destansı (Epik) Anlatım

Emredici Anlatım

Fiil-Fiilimsi


11. HAFTA

TÜRK EDEBİYATI

Anonim Halk Şiiri-(Mani, Türkü)

Âşık Tarzı Halk Şiiri (Koşma-Semai)

DİL VE ANLATIM

Öğretici Anlatım

Zarf

Açıklayıcı Anlatım


12. HAFTA

TÜRK EDEBİYATI

Dinî -Tasavvufi Türk Şiiri (Methiye)

Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler

Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler (Halk Hikâyeleri, Mesneviler)DİL VE ANLATIM

Tartışmacı Anlatım

Kanıtlayıcı Anlatım

Düşsel (Fantastik) Anlatım


13. HAFTA

TÜRK EDEBİYATI

Göstermeye Bağlı Edebî Metinler (Temaşa) Karagöz, Meddah, Orta Oyunu

Öğretici Metinler (Tezkire, Seyahatname, İlmi Eserler)

DİL VE ANLATIM

Gelecekten Söz Eden Anlatım,

Edat

Bağlaç


Söyleşmeye Bağlı (Diyalog) Anlatım

Mizahi Anlatım

Ünlem
14. HAFTA

TÜRK EDEBİYATI

BATI TESİRİNDEKİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ (YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI)

Yenileşme Dönemi

TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATI (1860-1896)

Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu

Öğretici Metinler

Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)

DİL VE ANLATIM

METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI

Metinlerin Sınıflandırılması

ÖĞRETİCİ METİNLER

Mektup

Günlük (Günce)Anı (Hatıra)
15. HAFTA

TÜRK EDEBİYATI

Olay Çevresinde Oluşan Edebî metinler

Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler (Roman, Hikâye)

Göstermeye Bağlı Edebî Metinler (Tiyatro Metinleri)

Tanzimat Dönemi Edebiyatının Genel Özellikleri

DİL VE ANLATIM

Biyografi (Hayat Hikâyesi)

Otobiyografi
16. HAFTA

TÜRK EDEBİYATI

SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATI (EDEBİYAT – CEDİDE 1896-1901) VE FECR – İ ATİ TOPLULUĞU (1909-1912)

Servet-i Fünûn Edebiyatının Oluşumu

Öğretici Metinler (Edebî Tenkit, Gezi Yazısı, Hatıra, Makale)

Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir) ve Mensur Şiir

Şiir, Mensur ŞiirDİL VE ANLATIM

Gezi Yazısı (Seyahatname)

Sohbet (Söyleşi)

Haber Yazıları


17. HAFTA

TÜRK EDEBİYATI

Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler

Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler (Hikâye, Roman)

B. DİL VE ANLATIM

Fıkra


Deneme
18. HAFTA

TÜRK EDEBİYATI

Servet-i Fünûn Edebiyatının Genel Özellikleri

Fecr-i Âti Topluluğu

Fecr-i Âti ŞiiriDİL VE ANLATIM

Deneme
19. HAFTATÜRK EDEBİYATI

MİLLÎ EDEBİYAT DÖNEMİ (1911 - 1923)

Millî Edebiyat Döneminin Oluşumu

Öğretici Metinler (Makale, Fıkra, Sohbet, Deneme, Eleştiri, Tarih, Hatıra)

Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)

Sade Dil ve Hece Ölçüsüyle Yazılmış Şiir

Saf (Öz) Şiir

DİL VE ANLATIM

Makale


Eleştiri (Tenkit)

20. HAFTA

TÜRK EDEBİYATI

Halkın Yaşayış Tarzını ve Değerlerini Anlatan Manzumeler

Millî Edebiyat Dönemi Şiirinin Özellikleri

DİL VE ANLATIM

SÖZLÜ ANLATIM

Röportaj

Mülâkat (Görüşme)


21. HAFTA

TÜRK EDEBİYATI

Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler

Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler (Hikâye, Roman, Milli Edebiyat Dönemi Anlatmaya Bağlı Edebî Eserlerin Özellikleri)

Göstermeye Bağlı Edebî Metinler

Milli Edebiyat Döneminin Genel Özellikleri

DİL VE ANLATIM

Söylev (Hitabet-Nutuk)


22. HAFTA

TÜRK EDEBİYATI

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının Oluşumu

DİL VE ANLATIM

SANAT METİNLERİ

Sanat Metinlerinin Ayırıcı Özellikleri

Sanat Metinleri

Fabl
23. HAFTA

TÜRK EDEBİYATI

CUMHURİYET DÖNEMİNDE ÖĞRETİCİ METİNLER

Öğretici Metin Örnekleri (Deneme, Makale-Gezi Yazısı, Hatıra-Fıkra)

B. DİL VE ANLATIM

Masal


24. HAFTA

TÜRK EDEBİYATI

CUMHURİYET DÖNEMİNDE COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER (ŞİİR)

Öz Şiir (Saf Şiir) Anlayışını Sürdüren Şiir (1920-1940)

DİL VE ANLATIM

Hikâye (Öykü)


25. HAFTA

TÜRK EDEBİYATI

Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir (1920-1940)

Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir (1920-1950)

B. DİL VE ANLATIM

Roman
26. HAFTATÜRK EDEBİYATI

Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir (1920-1950)

Garip Hareketi (I. Yeni) (1940–1950)

DİL VE ANLATIM

Roman
27. HAFTATÜRK EDEBİYATI

Toplumcu Şiir Zevk ve Anlayışını Ön Plana Çıkaranlar (1940–1960)

Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir (1940–1960)

DİL VE ANLATIM

Tiyatro (Oyun)


28. HAFTA

TÜRK EDEBİYATI

İkinci Yeni Şiiri (1950-1965)

İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şiir (1960-1980)

B. DİL VE ANLATIM

Şiir
29. HAFTATÜRK EDEBİYATI

1980 Sonrası Şiir

Cumhuriyet Döneminde Halk Şiiri

DİL VE ANLATIM

SÖZLÜ ANLATIM

Konferans
30. HAFTA

TÜRK EDEBİYATI

CUMHURİYET DÖNEMİNDE OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN EDEBÎ METİNLER

Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler (Hikâye-Roman)

B. DİL VE ANLATIM

Açık Oturum


31. HAFTA

TÜRK EDEBİYATI

Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Eserler (Hikâye, Roman)

Toplumcu Gerçekçi Eserler (Hikâye, Roman)

DİL VE ANLATIM

Açık Oturum


32. HAFTA

TÜRK EDEBİYATI

Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Eserler (Hikâye, Roman)DİL VE ANLATIM

Sempozyum


33. HAFTA

TÜRK EDEBİYATI

Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Eserler (Hikâye, Roman)B. DİL VE ANLATIM

Münazara


34. HAFTA

TÜRK EDEBİYATI

Modernizm’i Esas Alan Eserler (Hikâye, Roman)DİL VE ANLATIM

Forum
35. HAFTATÜRK EDEBİYATI

Göstermeye Bağlı Edebî Metinler (Tiyatro Metinleri)B. DİL VE ANLATIM

Münazara
36. HAFTATÜRK EDEBİYATI

Cumhuriyet Dönemi Edebiyatının Genel ÖzellikleriDİL VE ANLATIM

Bilimsel Yazılar9. SINIF KAZANIMLARI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI


 1. Dil ve kültür arasındaki ilişkiyi değerlendirir.

 2. Türkçenin dünya dilleri arasındaki yerini belirler ve ayırt edici özelliklerini değerlendirir.

 3. Türkçenin tarihî gelişimini dönemlere ayırır.

 4. Dildeki coğrafi, siyasi ve kültürel özelliklerden kaynaklanan farklılıkları belirler.

 5. Bilim ve sanatı doğası, amaç ve yöntemleri bakımından karşılaştırır.

 6. Edebiyatın güzel sanatlar içerisindeki yerini değerlendirir.

 7. Edebiyatın, bilim dallarıyla ilişkisini belirler.

 8. Metni, edebî eser yapan özellikleri belirler.

 9. Türk edebiyatını dönemlere ayırır.

 10. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler.

 11. Metnin tema ve konusunu belirler.

 12. Metnin ana düşüncesini ve yardımcı düşüncelerini belirler.

 13. Metindeki açık ve örtük iletileri belirler.

 14. Metnin tür özelliklerini belirler.

 15. Metin türlerinin ortaya çıkması ve çeşitlenmesinde etkili olan unsurları belirler.

 16. Metnin türünün edebiyat tarihi içindeki gelişimini kavrar.

 17. Edebî türlerin Türk ve dünya edebiyatındaki önemli eserlerini tanır.

 18. Metindeki anlatım biçimlerinin işlevlerini belirler.

 19. Metnin anlam özelliklerini etkileyen kültürel ve mitolojik unsurları belirler.

 20. Metnin dil bilgisi özelliklerini belirler.

 21. Metnin üslup özelliklerini belirler.

 22. Şiirde ahengi sağlayan unsurları belirler ve bunların şiire katkısını değerlendirir.

 23. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü belirler.

 24. Şiirin şekil özelliklerinin içerikle ilişkisini belirler.

 25. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatların işlevlerini belirler.

 26. Şiirde söyleyici ile hitap edilen kişi/varlık arasındaki ilişkiyi belirler.

 27. Öyküleyici metinlerde olay örgüsünü belirler.

 28. Öyküleyici metinlerde şahıs kadrosunun özelliklerini belirler.

 29. Öyküleyici metinlerde zaman ve mekânın özelliklerini belirler.

 30. Öyküleyici metinlerde çatışmaları belirler.

 31. Öyküleyici metinlerde anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirler.

 32. Öyküleyici metinlerdeki anlatım teknikleri ve ögelerinin işlevlerini belirler.

 33. Metnin gelenek içindeki yerini değerlendirir.

 34. Edebiyat ve fikir akımları ile edebî toplulukların sanat anlayışlarının metne etkilerini değerlendirir.

 35. Metnin, yazıldığı dönemle ilişkisini ve sonraki dönemlere etkisini değerlendirir.

 36. Metnin kurmaca dünyası ile eserde anlatılan dönemin gerçekliği arasındaki ilişkiyi karşılaştırır.

 37. Metinle yazar/şair arasındaki ilişkiyi değerlendirir.

 38. Metinde yazarın anlatım tutumunu değerlendirir.

 39. Metnin tutarlılığını sorgular.

 40. Metni başka metinlerle karşılaştırır.

 41. Metinle ilgili eleştirileri değerlendirir.

 42. Metni, kendi hayatı veya çevresindeki olay ve durumlarla karşılaştırır.

 43. Metindeki değerleri, içinde yaşadığı toplumun değerleriyle karşılaştırır.

 44. Öyküleyici metinlerde öne çıkan yapı unsurlarının kurgudaki işlevini değerlendirir.

 45. Okuduğu haber metinlerindeki bilgilerin güvenilirliğini değerlendirir.

 46. Yazacağı metnin konusunu, amacını, hedef kitlesini ve türünü belirler.

 47. Yazısında kullanacağı olay, düşünce ve bilgileri belirler.

 48. Yazma konusuyla ilgili araştırmalar yapar.

 49. Yazısının konusunu sınırlandırır.

 50. Yazısının ana düşüncesini belirler.

 51. Yazısında kullanacağı yardımcı düşünceleri belirler.

 52. Yazılarında düşünceyi geliştirme yollarından yararlanır.

 53. Metin türlerinin özelliklerini dikkate alarak yazar.

 54. Yazacağı metni planlar.

 55. Yazma planından hareketle taslak metin oluşturur.

 56. Duygu ve düşüncelerini açık ve etkili biçimde ifade eden paragraflar yazar.

 57. Yazılarını cümle ve paragraflar arasındaki ilişkileri dikkate alarak yazar.

 58. Metin türüne uygun anlatım tür ve tekniklerini kullanır.

 59. Yazılarında farklı kaynaklardan etik kurallar çerçevesinde yararlanır.

 60. Taslak metni geliştirir.

 61. İyi bir anlatımda bulunması gereken özellikleri dikkate alarak yazar.

 62. Metni içerik açısından düzeltir.

 63. Metni biçim özellikleri açısından düzeltir.

 64. Yazdığı metni başkalarıyla paylaşır.

 65. Ürettiği ve paylaştığı metinlerin sorumluluğunu üstlenir.

 66. İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin işlevini belirler.

 67. Konuşmanın konusunu, amacını, hedef kitlesini ve türünü belirler.

 68. Konuyla ilgili gözlem, inceleme veya araştırma yapar.

 69. Konuşma metnini planlar.

 70. Konuşma planına uygun olarak konuşma kartları hazırlar.

 71. Konuşmasında yararlanacağı görsel ve işitsel araçları hazırlar.

 72. Konuşmasına uygun sunu hazırlar.

 73. Konuşma provası yapar.

 74. Boğumlama, vurgulama, tonlama ve duraklamaya dikkat ederek konuşur.

 75. Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır.

 76. Konuşmasında beden dilini doğru ve etkili biçimde kullanır.

 77. Konuşmasına etkili bir başlangıç yapar.

 78. Konuşmasının içeriğini zenginleştirir.

 79. Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır.

 80. Konuşmasını etkili bir biçimde sonlandırır.

 81. Konuşmasında süreyi verimli kullanır.

 82. Konuşmasında teknolojik araçları etkili biçimde kullanır.

 83. Dinleme amacını belirler.

 84. Amacına uygun dinleme tekniklerini kullanır.

 85. Dinlediği konuşmanın konusunu ve ana düşüncesini tespit eder.

 86. Dinlediği konuşmada konu akışını takip eder.

 87. Dinlediklerini özetler.

 88. Dinlediği konuşmadaki açık ve örtük iletileri belirler.

 89. Dinlediklerini ön bilgileriyle karşılaştırır.

 90. Dinlediği konuşmanın tutarlılığını sorgular.

 91. Dinlediği konuşmada öne sürülen düşüncelerin dayanaklarının geçerliliğini sorgular.


10. SINIF KAZANIMLARI
TÜRK EDEBİYATI


 1. Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini açıklar

 2. Edebiyat tarihinin incelediği konuları açıklar

 3. Edebî eserlerin yazıldığı dönemi temsil eden belge olma niteliğini sorgular

 4. Uygarlık tarihiyle edebiyat tarihi arasındaki ilişkileri açıklar.

 5. Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasının sebeplerini açıklar.

 6. Edebî dönemlerin zihniyetle ilişkisini sorgular.

 7. Edebî dönemleri belirleyen hâkim zihniyeti açıklar.

 8. Türk edebiyatındaki dönemlerin ayırıcı özelliklerini belirler.

 9. Türk edebiyatının dönemlerini şema hâlinde gösterir.

 10. Destan dönemini belirleyen zihniyet ve beğeninin özelliklerini açıklar.

 11. Mitlerin doğuşunu açıklar.

 12. Her kavmin destan dönemi yaşayıp yaşamadığını sorgular.

 13. Mitolojik ögelerin o dönemin sanatı ve dilini zenginleştirdiğine örnek verir.

 14. Sözlü edebiyat ürünlerinin toplumun ortak değerleriyle ilişkisini belirler.

 15. İncelediği Destan Dönemi şiirinden hareketle şiirin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti belirler.

 16. İncelediği Destan Dönemi şiirini yapısı bakımından çözümler

 17. İncelediği Destan Dönemi şiirinin temasını bulur.

 18. İncelediği sagu ve koşuğun dil ve anlatım özelliklerini açıklar.

 19. İncelediği destan dönemi şiirinin ahenk öğelerini belirler.

 20. Destan döneminde sürdürülen hayatla şiir arasındaki ilişkiyi yorumlar.

 21. Eski Türklerde şairlerin görev ve işlevini açıklar.

 22. Destanın oluşumuyla ilgili açıklamalar yapar.

 23. Destanın yapısını çözümler.

 24. Destanın temasını bulur.

 25. Destanın dil ve anlatım özelliklerini açıklar

 26. Türk destanlarını gruplandırır.

 27. Destanın işleviyle ilgili sonuçlar çıkarır.

 28. Destanın, dönemin tarihî, siyasi ve kültürel yapısıyla ilişkisini sorgular

 29. Destanları karşılaştırır.

 30. Destanları bugünkü olay esasına bağlı diğer metinlerle karşılaştırır.

 31. İncelenen destanlardan hareketle destanların özellikleriyle ilgili genellemeler yapar.

 32. Destan Dönemine özgü özelliklerin yazılı eserlere nasıl yansıdığını açıklar.

 33. Yazılı dönem eserlerini gruplandırır.

 34. Yazılı belgelerin bulundukları yerleri ve yazıların özelliklerini belirler

 35. Köktürk Yazıtları’nın yazıldığı dönemle ilişkisini sorgular.

 36. Köktürk Yazıtları’nın yazılı Türk edebiyatındaki önemini açıklar.

 37. Köktürk Yazıtları’nın dil ve anlatım özelliklerini açıklar.

 38. Uygurlar dönemine ait yazılı metinlerin özelliklerini açıklar.

 39. Yazılı metinlerden hareketle dönemle ilgili çıkarımlarda bulunur.

 40. İslamiyet öncesi Türk kültürü ile İslam uygarlığı arasındaki etkileşimi açıklar.

 41. İslamiyet’in kabulüyle Türklerin sosyal, siyasi ve kültürel hayatındaki değişimi açıklar.

 42. XI ve XII. yy.da dildeki değişimin nedenlerini açıklar.

 43. İncelediği İslami Dönem ilk dil ve edebiyat ürünlerini dönemin tarihî, siyasi ve sosyal yapısıyla ilişkilendirir.

 44. İslami Dönem ilk dil ve edebiyat ürünlerinin edebiyat ve kültür tarihimizdeki yeri ve değerini açıklar.

 45. İslami Dönem ilk dil ve edebiyat ürünlerindeki kültürel farklılaşmayı örneklerle açıklar.

 46. İslami Dönem ilk dil ve edebiyat ürünlerinde kullanılan lehçeyi belirler.

 47. İslami Dönem ilk dil ve edebiyat metinlerinin dil, söyleyiş ve kültür özelliklerini açıklar.

 48. İslami Dönem ilk dil ve edebiyat metinlerinin bağlı olduğu geleneği açıklar.

 49. Metinlerden hareketle dönem eserlerinin yazılış amacını belirler.

 50. Kutadgu Bilig’in yapı özelliklerini çözümler.

 51. Divan-ı Lügâti’t-Türk’ün edebiyatımızdaki yeri ve değerini açıklar.

 52. Günümüz şartlarını düşünerek İslami dönemdeki ilk eserler hakkında çıkarımlarda bulunur.

 53. Oğuz Türkçesinin Anadolu’da yazılmış ilk metinlerden hareketle şiirin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti belirler.

 54. İslamiyet’in kabulüyle Türk toplumunda görülen kültür farklılığını açıklar.

 55. İslam kültürünün etkisiyle oluşan tasavvufun şiire yansıma tarzını sorgular.

 56. Oğuz Türkçesinin Anadolu’da yazılmış ilk şiirlerinin yapı özelliklerini çözümler.

 57. Oğuz Türkçesinin Anadolu’da yazılmış ilk şiirlerin temasını bulur.

 58. Oğuz Türkçesinin Anadolu’da yazılmış ilk şiirlerinin dil ve anlatım özelliklerini açıklar.

 59. Oğuz Türkçesinin Anadolu’da yazılmış ilk şiirlerinde ahengi sağlayan öğeleri belirler.

 60. Oğuz Türkçesinin Anadolu’da yazılmış ilk şiirlerini yorumlar.

 61. Oğuz Türkçesiyle yeni bir şiir anlayışının oluşmaya başladığını örneklerle açıklar.

 62. Şairin fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur.

 63. Eserle şair arasındaki ilişkiyi belirler.

 64. Bu döneme ait olay çevresinde oluşan edebî metinlerden hareketle metnin oluşmasına imkân veren zihniyetini belirler.

 65. Bu döneme ait olay çevresinde oluşan edebî metinlerin yapısını çözümler.

 66. Bu döneme ait olay çevresinde oluşan edebî metinlerin temasını bulur.

 67. Bu döneme ait incelediği metinlerin dil ve anlatım özelliklerini açıklar

 68. Okuduğu metni dönemin gerçekliğiyle ilişkilendirir.

 69. Metni kendinden önceki metinlerle ve günümüzdeki benzer metinlerle karşılaştırır.

 70. Yazar ve şairin fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur.

 71. Eserle yazar arasındaki ilişkiyi belirler.

 72. Bu döneme ait incelediği öğretici metinleri anlatım biçimleri bakımından gruplandırır.

 73. İncelediği metinden hareketle öğretici metnin oluşmasına imkân veren zihniyetini belirler.

 74. Bu döneme ait incelediği ilk öğretici metinlerin yapı özelliklerini çözümler.

 75. Öğretici metinlerin dil ve anlatım özelliklerini belirler.

 76. Metnin hangi geleneğe bağlı kalınarak yazıldığını belirler.

 77. Metnin yazılış amacını belirler.

 78. Öğretici metinleri birbirinden ayıran özellikleri belirler.

 79. 14. yy. nesrinin özelliklerini belirler.

 80. İncelediği divan şiirinden hareketle şiirin oluşmasına imkân veren zihniyetini belirler.

 81. Divan şiirinin yapı özelliklerini çözümler.

 82. Divan şiirinin ahenk öğelerini belirler.

 83. Divan şiirinin temasını bulur.

 84. Divan şiirinin dil ve anlatım özelliklerini açıklar.

 85. Divan şiirinde ahengi sağlayan öğeleri belirler.

 86. Mısra örgüsü, kafiye düzeni ve temasına göre şiirleri gruplandırır.

 87. Divan şiirinin hedef okuyucu kitlesini belirler.

 88. Divan şiirinde temaların özelliklerini belirler.

 89. Divan şiirinde Farsça ve Arapçadan kelime alınış sebeplerini sorgular.

 90. Şiir metninin hangi gelenekte yazıldığını belirler.

 91. Divan şiirlerini destan dönemi şiirleriyle karşılaştırır.

 92. İncelediği şiiri yorumlar.

 93. Şiirin hissettirdiklerini açıklar.

 94. Şiirden hareketle şairin fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur.

 95. Beyitlerde ve bentlerde dile getirilen duygu ve düşüncenin zamanımız şiirlerinde de ele alınıp alınmadığını belirler.

 96. İncelediği anonim halk şiirinden hareketle şiirin oluşmasına imkân sağlayan zihniyetini belirler.

 97. Anonim şiirin yapısını çözümler.

 98. Anonim şiirin temasını bulur.

 99. Anonim şiirin dil ve anlatım özelliklerini açıklar.

 100. Anonim şiirinde ahenk öğelerini belirler.

 101. Anonim şiiri yorumlar.

 102. Anonim şiirlerin hangi adlarla gruplandığını belirler.

 103. Anonim şiirin müzikle ilişkisini açıklar.

 104. Anonim şiire mısra örgüsü, kafiye düzeni ve konusuna göre hangi adların verildiğini açıklar.

 105. Şiir metinlerinin neden anonim olduğunu açıklar.

 106. Anonim şiirlerin tarihî kaynağını açıklar.

 107. Anonim şiirleri divan şiirleriyle karşılaştırır.

 108. İncelediği âşık tarzı halk şiirinden hareketle şiirin oluşmasına imkân veren zihniyeti belirler.

 109. Âşık tarzı halk şiirlerinin yapı özelliklerini çözümler.

 110. Mısra örgüsü, kafiye düzeni ve temasına göre âşık tarzı halk şiirlerini gruplandırır.

 111. Âşık tarzı halk şiirinin temasını bulur.

 112. Âşık tarzı halk şiirinin dil ve anlatım özelliklerini açıklar.

 113. Âşık tarzı halk şiirinin ahenk özelliklerini belirler.

 114. Halk şairleriyle kalem şairlerinin okuyucu ve dinleyiciyle iletişim tarzındaki farklılıkları açıklar.

 115. Halk şiirinin temelindeki anlayışı belirler.

 116. Halk şiirinde, kişisel olanla soyut olanın birleşmesinde halk beğenisinin rolünü örneklerle açıklar.

 117. Halk şairlerinin sözlü edebiyat geleneği ile ilişkisini belirler.

 118. Halk şairlerinin kendi eserleri yanında başka şairlerin eserlerini de naklettiklerini açıklar.

 119. Şiiri yorumlar.

 120. Âşık tarzında söylenmiş şiirleri, anonim, divan ve okuduğu günümüz şiirleriyle karşılaştırır.

 121. Şiirin hissettirdiklerini açıklar.

 122. Şairin fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur.

 123. İncelediği dinî-tasavvufi şiirden hareketle şiirin oluşmasına imkân veren zihniyeti belirler.

 124. Dinî-tasavvuf şiirin yapısını çözümler.

 125. Dinî-tasavvufi şiirin temasını bulur.

 126. Dinî-tasavvufi şiirin dil ve anlatım özelliklerini belirler.

 127. Dinî-tasavvufi şiirin ahenk özelliklerini belirler.

 128. Dinî-tasavvufi şiiri yorumlar.

 129. Dinî-tasavvufi şiirin yazılış amacını açıklar.

 130. Dinî-tasavvufi şiirin kendinde hissettirdiklerini açıklar.

 131. Şairin fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur.

 132. İncelediği anlatmaya bağlı edebî metinden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti belirler.

 133. Metnin yapı özelliklerini çözümler.

 134. Metnin temasını bulur.

 135. Metnin dil ve anlatım özelliklerini açıklar.

 136. Metinde ahengi sağlayan öğeleri belirler.

 137. Metnin, manzum veya düz yazıyla yazılmış olmasının sebeplerini sorgular.

 138. Metnin bağlı olduğu geleneği belirler.

 139. Metni yorumlar.

 140. Yaşayan halk hikâyecilik geleneğinin özelliklerini belirler.

 141. Şair, yazar veya anlatıcının fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur.

 142. Göstermeye bağlı edebî metinleri gruplandırır.

 143. Metinlerin özelliklerini açıklar.

 144. Metinlerin dil ve anlatım özelliklerini açıklar.

 145. Metinlerin gelenekle ilişkisini kurar.

 146. Metinlerin varlık sebebini açıklar.

 147. Metinleri yorumlar.

 148. Metinleri kendi dönemindeki metinlerle ve günümüz metinleriyle karşılaştırır.

 149. Bu döneme ait öğretici metinleri anlatım biçimi bakımından gruplandırır.

 150. Bu döneme ait incelediği metnin planını çıkarır.

 151. Bu döneme ait sade ve sanatkârane üslûpla yazılmış nesir örneklerini karşılaştırır.

 152. İncelediği metinden hareketle metnin sade ve sanatkârane oluşunun arkasında bir

kültür ve zevk farklılığının olduğunu açıklar.

 1. Metinlerin yazılış amacını belirler.

 2. Metinlerin dil ve anlatım özelliklerini açıklar.

 3. Metinlerin ana düşünce ve yardımcı düşüncelerini bulur.

 4. Metinle gelenek arasında ilişki kurar.

 5. Metinleri yorumlar.

 6. Metinleri kendi dönemindeki diğer metinlerle karşılaştırır.

 7. Yazarın fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur.

DİL VE ANLATIM


 1. İletişim ile teknolojik gelişme arasındaki ilişkiyi açıklar.

 2. Sunumun özelliklerini belirler.

 3. Sunumda teknik imkânlar ile görsel malzemeden nasıl yararlanılacağını kavrar.

 4. Sunum yapar.

 5. Tartışmanın özelliklerini belirler.

 6. Tartışmaları, toplumla iletişim imkânlarını dikkate alarak gruplandırır.

 7. Tartışmaya katılır.

 8. Panelin özelliklerini belirler.

 9. Panel hakkında öğrendiklerini uygular.

 10. Yazma ve konuşmada hazırlığın önemini örneklerle açıklar.

 11. Bilgi edinme kaynaklarını belirler.

 12. Ana düşünce etrafında çeşitli düşünce, bilgi ve bulguları birleştirerek metin oluşturur.

 13. Anlatımda “tema” ve “konu” arasındaki ilişkiyi açıklar.

 14. Aynı temada farklı türlerde metinler yazılabileceğini örneklerle açıklar.

 15. Aynı temada farklı anlatım türlerini kullanarak kısa metinler yazar.

 16. İletişimi sınırlayan öğeleri belirler.

 17. Temanın nasıl sınırlandırılabileceğini açıklar.

 18. Anlatımın nasıl oluştuğunu belirler.

 19. Okuduğu yazılarda anlatımın amacını belirler.

 20. İletişimde anlatıcı ile anlatılan obje veya husus arasındaki ilişkinin anlatımı nasıl etkilediğini tartışır.

 21. Anlatıcının dolaylı ve doğrudan ifade ettiği her düzeydeki sözlü veya yazılı anlatımın özelliklerini belirler.

 22. Anlatıcının soyut ve somut olarak ifade ettiği her düzeydeki sözlü veya yazılı anlatımın özelliklerini belirler.

 23. Anlatımda bulunması gereken temel özellikleri örneklerle açıklar.

 24. Anlatımda bağlaşıklığın önemini belirler.

 25. Anlatımda bağdaşıklığın önemini belirler.

 26. Dil öğelerinin dile getirdikleri husus ve durumlar arasında anlam bağlantıları ve ilişkileri kurar.

 27. Bağlam ile anlatım arasındaki ilişkiyi açıklar.

 28. Anlatım türlerinin oluşumunu kavrar.

 29. Anlatım türlerini gruplandırır.

 30. Metin türlerinin oluşmasında anlatım türlerinin üstlendiği rolü belirler.

 31. Öyküleyici metinlerin ortak özelliklerini belirler.

 32. Öyküleyici anlatımda bulunan öğeleri belirler.

 33. Öyküleyici anlatımda anlatıcının işlevini belirler.

 34. Öyküleyici anlatımın hangi metin türlerinde kullanıldığını belirler.

 35. Öyküleyici anlatımla oluşmuş metinlerde bir durumdan başka bir duruma geçişin nasıl sağlandığını belirler.

 36. Öyküleyici metinler yazar.

 37. Metindeki isimleri bulur.

 38. Metnin oluşumunda isimlerin işlevlerini örneklerle açıklar.

 39. Metinden hareketle isimleri türlerine göre gruplandırır.

 40. Farklı isim türlerini kullanarak metin oluşturur.

 41. İsimlerin kelime gruplarının oluşumundaki işlevini açıklar.

 42. Betimleyici metinlerin ortak özelliklerini belirler.

 43. Farklı betimleme tarzlarını belirler.

 44. Betimlemelerin kullanıldığı metin türlerini belirler.

 45. Betimleyici metinler yazar.

 46. Metindeki sıfatları bulur.

 47. Metnin oluşumunda sıfatların işlevlerini örneklerle açıklar.

 48. Metinden hareketle sıfatları türlerine göre gruplandırır.

 49. Farklı sıfat türlerini kullanarak metin oluşturur.

 50. Sıfatların kelime gruplarının oluşumundaki işlevini açıklar.

 51. Coşku ve heyecana bağlı anlatımla oluşturulmuş metinlerin ortak özelliklerini fark eder.

 52. Coşku ve heyecana bağlı anlatımla oluşturulmuş metinlerde kimin duygularından söz edildiğini belirler.

 53. Coşku ve heyecana bağlı anlatımla oluşturulmuş metinlerin kim için yazıldığını sorgular.

 54. Coşku ve heyecana bağlı anlatım türleriyle metin oluşturur.

 55. Metindeki zamirleri bulur.

 56. Metnin oluşumunda zamirlerin işlevlerini örneklerle açıklar.

 57. Metinden hareketle zamirleri türlerine göre gruplandırır.

 58. Farklı zamir türlerini kullanarak metin oluşturur.

 59. Zamirlerin kelime gruplarının oluşumundaki işlevini açıklar.

 60. Destansı anlatımla oluşmuş metinlerin ortak özelliklerini belirler.

 61. Destansı anlatımda ele alınan konuları belirler.

 62. Destansı anlatım ile destanlar arasındaki ilişkiyi sorgular.

 63. Destansı anlatımdan hangi metin türlerinde yararlanılabileceğini belirler.

 64. Destansı anlatımla metin oluşturur.

 65. Emredici anlatımla oluşturulmuş metinlerin ortak özelliklerini açıklar.

 66. Emredici metinlerin işlevlerini belirler.

 67. Emredici metinlerde dilin kullanım özelliklerini belirler.

 68. Emredici anlatımla metin oluşturur.

 69. Metindeki fiilleri bulur.

 70. Metnin oluşumunda fiillerin işlevlerini örneklerle açıklar.

 71. Metindeki fiilleri çatılarına göre gruplandırır.

 72. Fiillerin kelime gruplarının oluşumundaki işlevini açıklar.

 73. Metindeki fiilimsileri bulur.

 74. Metnin oluşumunda fiilimsilerin işlevlerini örneklerle açıklar.

 75. Metinden hareketle fiilimsileri türlerine göre gruplandırır.

 76. Fiil ve fiilimsileri kullanarak metin oluşturur.

 77. Fiilimsilerin kelime gruplarının oluşumundaki işlevini açıklar.

 78. Öğretici anlatımla oluşturulmuş metinlerin ortak özelliklerini belirler.

 79. Öğretici metinlerin yazılış amaçlarını belirler.

 80. Öğretici metinlerde dilin kullanım özelliklerini kavrar.

 81. Öğretici anlatımla metin oluşturur.

 82. Açıklayıcı anlatımla oluşturulmuş metinlerin ortak özelliklerini belirler.

 83. Açıklayıcı anlatımda dil ve anlatım özelliklerini belirler.

 84. Açıklayıcı anlatımla metin oluşturur.

 85. Tartışmacı anlatımla oluşturulan metinlerin ortak özelliklerini belirler.

 86. Tartışmacı metinlerin yazılış ve söyleniş amaçlarını belirler.

 87. Tartışmacı anlatımda dil kullanımının özelliklerini kavrar.

 88. Tartışmacı anlatımla metin oluşturur.

 89. Kanıtlayıcı anlatımla yazılmış metinlerin ortak özelliklerini belirler.

 90. Kanıtlayıcı anlatımda dil kullanımının özelliklerini kavrar.

 91. Kanıtlayıcı, öğretici, açıklayıcı ve tartışmacı yazıları karşılaştırır.

 92. Kanıtlayıcı anlatımla metin oluşturur.

 93. Metindeki zarfları bulur.

 94. Metnin oluşumunda zarfların işlevlerini örneklerle açıklar.

 95. Metinden hareketle zarfları türlerine göre gruplandırır.

 96. Farklı zarf türlerini kullanarak metin oluşturur.

 97. Düşsel anlatımla oluşturulmuş metinlerin ortak özelliklerini belirler.

 98. Düşsel âlemin anlatım ve gerçeklikle ilişkisini belirler.

 99. Düşsel anlatımın hangi metin türlerinde kullanıldığını belirler.

 100. Düşsel yazılarla düşsel olmayan kurmaca yazıları tema, yapı bakımlarından

karşılaştırır.

 1. Düşsel anlatımla metin oluşturur.

 2. Gelecekten söz eden anlatımla oluşturulmuş metinlerin ortak özelliklerini belirler.

 3. Gelecekten söz eden anlatımda dil kullanımının özelliklerini kavrar.

 4. Gelecekten söz eden anlatımın hangi metin türlerinde kullanıldığını belirler.

 5. Düşsel anlatımla gelecekten söz eden anlatımı karşılaştırır.

 6. Gelecekten söz eden anlatımla metin oluşturur.

 7. Metindeki edatları bulur.

 8. Metnin oluşumunda edatların işlevlerini örneklerle açıklar.

 9. Edatları kullanarak metin oluşturur.

 10. Edatların kelime gruplarının oluşumundaki işlevini açıklar.

 11. Metindeki bağlaçları bulur.

 12. Metnin oluşumunda bağlaçların işlevlerini örneklerle açıklar.

 13. Bağlaçları kullanarak metin oluşturur.

 14. Bağlaçların kelime gruplarının oluşumundaki işlevini açıklar.

 15. Söyleşmeye bağlı anlatımla oluşturulmuş metinlerin ortak özelliklerini belirler.

 16. Söyleşme çevresinde gerçekleştirilen metin türlerini gruplandırır.

 17. Söyleşmeye bağlı anlatımla sağlanan iletişimin özelliklerini belirler.

 18. Söyleşmeye bağlı anlatımın kullanıldığı metinleri belirler.

 19. Söyleşmeye bağlı anlatımla metin oluşturur.

 20. Mizahi anlatımla oluşturulmuş metinlerin ortak özelliklerini açıklar.

 21. Alay, hiciv ve kara mizahı karşılaştırır.

 22. Fıkralarda mizahı sağlayan öğeleri belirler.

 23. Mizahi anlatımda dil kullanımının özelliklerini kavrar.

 24. Hangi metin türlerinde mizahtan yararlanıldığını belirler.

 25. Mizahi anlatımla metin oluşturur.

 26. Metindeki ünlemleri bulur.

 27. Ünlemlerin cümle ve metindeki işlevlerini örneklerle açıklar.

 28. Ünlemleri kullanarak metin oluşturur.

 29. Ünlemlerin kelime gruplarının oluşumundaki işlevini açıklar.


11. SINIF KAZANIMLARI
TÜRK EDEBİYATI


 1. Osmanlı Devleti’ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini belirler.

 2. Batı düşüncesine, yaşama biçimine ve batıda gerçekleştirilen bilimsel gelişmelere ilgi duyulma nedenlerini açıklar.

 3. Devleti yöneten aydınların İmparatorluğu devam ettirmek için yönetim, eğitim hayatında ve askerî sistemde değişiklik yapmak istemelerin nedenlerini açıklar.

 4. Tanzimat Fermanı’nın (1839) ilan edilme nedenlerini açıklar.

 5. Tanzimat öncesi zihniyet ile Tanzimat sonrası zihniyeti ve kültür değerlerini karşılaştırır.

 6. Tanzimat Fermanı’yla getirilmek istenen yenilikleri belirler.

 7. Edebiyatta Tanzimat’ın ne zaman ve niçin başladığını açıklar.

 8. Tanzimat Döneminde tanınmış edebiyatçıların nasıl yetiştiklerini açıklar.

 9. Tanzimat yıllarında gazeteciliğe neden önem verildiğini sorgular.

 10. Tanzimat sonrasında edebiyatımızda hangi edebî türlerde yazılmış eserlerin görülmeye başladığını belirler.

 11. Tanzimat sonrasında yazılan edebî eserlerde sosyal faydaya önem verildiğini örneklerle açıklar.

 12. İncelediği Tanzimat Dönemi öğretici metinlerinden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti belirler.

 13. Tanzimat Dönemi öğretici metinlerinin yapısını çözümler.

 14. Tanzimat Dönemi öğretici metinlerinin ana düşüncesini bulur.

 15. Tanzimat Dönemi öğretici metinlerinin dil ve anlatım özelliklerini açıklar.

 16. Metnin merkezî otorite (saray yönetimi) ve halkla ilişkisini açıklar.

 17. Metinde ikiliğin (eski-yeni) temada, dilde, ifade biçiminde varlığını hissettirdiğini örneklerle açıklar.

 18. Metnin hangi geleneğe bağlı kalınarak yazıldığını belirler.

 19. Gazetenin öğretici metinler başta olmak üzere kültür ve edebiyatımızda yüklendiği işlevlerini belirler.

 20. Metinde somuta yönelik ifadelerden nasıl yararlanıldığını açıklar.

 21. Yazarın fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur.

 22. İncelediği Tanzimat Dönemi şiirinden hareketle şiirin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti belirler.

 23. Tanzimat Dönemi şiirinin yapı özelliklerini çözümler.

 24. Tanzimat Dönemi şiirinin temasını bulur.

 25. Tanzimat Dönemi şiirinin dil ve anlatım özelliklerini açıklar.

 26. Tanzimat Dönemi şiirinin ahenk öğelerini belirler.

 27. Tanzimat Dönemi şiirini yorumlar.

 28. Tanzimat Dönemi şiirinin gelenekle ilişkisini açıklar.

 29. Tanzimat Dönemi şiirinin hissettirdiklerini ifade eder.

 30. Tanzimat Dönemi Edebiyatında incelediği şiirlerle, Divan Edebiyatına ait şiirleri karşılaştırır.

 31. Şairin fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur.

 32. İncelediği Tanzimat Dönemi anlatmaya bağlı edebî metinlerinden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti belirler.

 33. Tanzimat Dönemi anlatmaya bağlı edebî metninin yapı özelliklerini çözümler.

 34. Tanzimat Dönemi anlatmaya bağlı edebî metinlerinin temasını bulur.

 35. Tanzimat Dönemi anlatmaya bağlı edebî metninin dil ve anlatım özelliklerini belirler.

 36. Metnin eğitici yönünün olup olmadığını belirler.

 37. Metni yorumlayarak güncelleştirir.

 38. Metinde yerli ve mahallî olan öğeleri ayırır.

 39. Anlatmaya bağlı edebî metinleri, daha önceki dönemlere ait aynı tarz metinlerle karşılaştırır.

 40. Yazarın fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur.

 41. İncelediği tiyatro metninden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti belirler.

 42. Tanzimat Dönemi tiyatro metninin yapısını çözümler.

 43. Tanzimat Dönemi tiyatro metninin temasını bulur.

 44. Tanzimat Dönemi tiyatro metninin dil ve anlatım özelliklerini belirler.

 45. Tanzimat Dönemi metnini yorumlayarak güncelleştirir.

 46. Temaşadan tiyatroya nasıl geçildiğini açıklar.

 47. Modern tiyatro metinleri ile geleneksel tiyatro metinlerini karşılaştırır.

 48. Yazarın fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur.

 49. Tanzimat Dönemi Edebiyatını etkileyen sosyal, siyasal ve kültürel ortamın özelliklerini açıklar.

 50. Türk kültürü ile Batı kültürü arasındaki etkileşimi açıklar.

 51. Tanzimat Dönemini etkileyen sanat, edebiyat ve düşünce akımlarını açıklar.

 52. Yazı diliyle konuşma dilinin birbirine yaklaştığını örneklerle açıklar.

 53. İletişim aracı olarak gazetenin yüklendiği işlevleri açıklar.

 54. “Servet-i Fünûn” dergisi çevresinde oluşan edebiyata neden Edebiyat-ı Cedide (yeni edebiyat) denildiğini açıklar.

 55. Tanzimat sonrası Türk edebiyatında eskiyeni çatışmasında ılımlıların yerini belirler.

 56. Servet-i Fünûn Döneminde yeniyi savunan edebiyatçıların özelliklerini belirler.

 57. Servet-i Fünûn Dönemi edebiyatçılarının zevk ve anlayışlarının özelliklerini belirler.

 58. Metinlerde, devrin sosyal problemleri üzerinde durulup durulmadığını sorgular.

 59. Metinden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti belirler.

 60. Metnin yapısını çözümler.

 61. Metnin ana fikrini bulur, aynı ana fikrin o dönemde yazılmış diğer türlerde ele alınıp alınmadığını belirler.

 62. Metnin dil ve anlatım özelliklerini açıklar.

 63. Öğretici metinlerle dönemin dergileri arasındaki ilişkiyi kavrar.

 64. Servet-i Fünûn Dönemi Edebiyatı öğretici metinleriyle Tanzimat Dönemine ait öğretici metinleri karşılaştırır.

 65. İncelediği metinden hareketle yazarın fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur.

 66. Şiirden hareketle şiirin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti belirler.

 67. Şiirin yapısını çözümler.

 68. Şiirin temasını bulur.

 69. Şiirin dil ve anlatım özelliklerini açıklar.

 70. Şiirde ahengi sağlayan öğeleri belirler.

 71. Şiirde bireysel duygulara önem verildiğini belirler.

 72. İncelediği şiiri yorumlar.

 73. Şiirin gelenekle ilişkisini açıklar.

 74. Servet-i Fünûn Dönemi Edebiyatı şiirleriyle Tanzimat Dönemine ait şiirleri karşılaştırır.

 75. Şairin fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur.

 76. Metinden hareketle mensur şiirin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti belirler.

 77. Mensur şiirin yapısını çözümler.

 78. Mensur şiirin temasını bulur.

 79. Mensur şiirin dil ve anlatım özelliklerini belirler.

 80. Mensur şiiri yorumlayarak günceleştirir.

 81. Mensur şiir metni hakkında düşüncelerini ifade eder.

 82. Şairin fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur.

 83. Metinden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti belirler.

 84. Metnin yapısını çözümler.

 85. Metnin dil ve anlatım özelliklerini açıklar.

 86. Metnin bağlı olduğu geleneği belirler.

 87. Metnin bağlı olduğu hikâye tarzını belirler.

 88. Metni yorumlayarak güncelleştirir.

 89. Servet-i Fünûn edebiyatındaki hikâyelerle daha önceki dönemlere ait hikâyeleri karşılaştırır.

 90. Yazarın fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur.

 91. Eserle yazar arasındaki ilişkiyi belirler.

 92. Metinden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti belirler.

 93. Metnin yapısını çözümler.

 94. Metnin temasını bulur.

 95. Metnin dil ve anlatım özelliklerini açıklar.

 96. Metni yorumlayarak güncelleştirir.

 97. Metnin bağlı olduğu geleneği belirler.

 98. Metnin ve eserin hangi edebî akıma bağlı kalınarak yazıldığını belirler.

 99. Eserin edebiyat tarihimizdeki yerini açıklar.

 100. Anlatma esasına bağlı edebî metinlerin bu dönemde teknik olgunluk kazandığını örneklerle açıklar.

 101. Servet-i Fünûn Edebiyatındaki romanlarla daha önceki dönemlere ait romanları karşılaştırır.

 102. Yazarın fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur.
 1. Servet-i Fünûn Edebiyatını etkileyen sosyal, siyasal ve kültürel ortamın yapısını açıklar.

 2. Servet-i Fünûn Dönemini etkileyen sanat, edebiyat ve düşünce akımlarını metinlerden hareketle belirler.

 3. Servet-i Fünûn Edebiyatının Tanzimat Edebiyatından ayrılan yönlerini açıklar.

 4. Fecr-i Âtî topluluğunun oluşmasını hazırlayan sosyal, siyasi ve kültürel sebepleri belirler.

 5. Fecr-i Âtî Beyannamesi’nin altında imzası olan şair ve yazarların isimlerini belirler.

 6. Fecr-i Âtî sanatçılarının hangi alanlarda eser verdiklerini ve eser vermek istediklerini belirler.

 7. Fecr-i Âtî şair ve yazarlarının Millî Edebiyat Dönemi ve sonrasında farklı gruplar içinde ve farklı etkinliklerde yer aldıklarını açıklar.

 8. Şiirden hareketle şiirin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti belirler.

 9. Şiirin yapısını çözümler.

 10. Şiirin temasını bulur.

 11. Şiirin dil ve anlatım özelliklerini belirler.

 12. Şiirde ahengi sağlayan öğeleri belirler.

 13. Şiiri yorumlar.

 14. Şairin fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur.

 15. XIX. yy. sonu ile XX. yy. başlarında siyasi, sosyal ve düşünce hayatında tartışılan Batıcılık, Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük cereyanlarının ortaya çıkış sebeplerini, amaçlarını, temsilcilerini, kaynaklarını, temel düşüncelerini açıklar.

 16. Batıcılık, Osmanlıcılık, İslâmcılık ve Türkçülüğe ait düşünce, etkinlik ve arayışların millî devlet fikri ve endişesi etrafında kendiliğinden oluştuğunu açıklar.

 17. 1911 sonrası Türk edebiyatının millî devlet ve milletleşme çevresinde ileri sürülen fikirler, başvurulan anlatım ve metin türleri etrafında geliştiğini açıklar.

 18. Millî Edebiyat Döneminde her edebî ve fikrî etkinliğin millî devlet hâline gelme kaygısı etrafında birleştiğini açıklar.

 19. Sosyal, tarihî, fikrî ve ilmî temaların sade bir dille doğal bir söyleyiş ve anlatımla ifade edildiğini açıklar.

 20. Millî Edebiyat Döneminin bir dönemin adı olduğunu kavrar; milliyetçi edebiyat ile millî edebiyatın farklılığını açıklar.

 21. Milliyetçi edebiyatın sade dil, hece vezni ve Türkçülük hareketi çevresinde oluştuğunu açıklar.

 22. Metnin yazılış amacını belirler.

 23. Metnin yapısını çözümler.

 24. Metnin ana fikrini bulur.

 25. Metnin dil ve anlatım özelliklerini açıklar.

 26. Halkın yaşama tarzından ve tarihten gelen değerlere önem verildiğini sezer.

 27. Yazarın tarih ve geniş halk kitlesi karşısındaki tavrını belirler.

 28. Millî Edebiyat Döneminde incelenen öğretici metinleri birbiriyle karşılaştırır.

 29. Yazarın fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur.

 30. Eserle yazar arasındaki ilişkiyi belirler.

 31. 1911-1923 arasında şiirin ses, söyleyiş, yapı, tema, dil ve anlatım bakımlarından dört gruba ayrıldığını ifade eder.

 32. Millî Edebiyat Döneminde sade dil ve hece vezniyle şiirler yazıldığını örneklerle açıklar.

 33. Millî Edebiyat Döneminde saf şiire özgü arayışlar olduğunu örneklerle açıklar.

 34. Millî Edebiyat Döneminde halkın yaşama tarzı ve değerleri üzerinde durulduğunu örneklerle açıklar.

 35. Millî Edebiyat Döneminde Edebiyat-ı Cedide zevkini sürdüren sanatçıların da eser vermeye devam ettiklerini örneklerle açıklar.

 36. Şiirden hareketle şiirin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti belirler.

 37. Şiirin yapısını çözümler.

 38. Şiirin temasını bulur.

 39. Şiirin dil ve anlatım özelliklerini açıklar.

 40. Şiirin ahenk öğelerini belirler.

 41. Şiiri yorumlar.

 42. Şiirin gelenekle ilişkisini belirler.

 43. İncelediği şiiri Edebiyat-ı Cedide Dönemine ait şiirlerle karşılaştırır.

 44. Metinden hareketle şairin fikrî ve edebî yönüyle ilgili çıkarımlarda bulunur.

 45. Şiirden hareketle şiirin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti belirler.

 46. Şiirin yapısını çözümler.

 47. Şiirin temasını bulur.

 48. Şiirin dil ve anlatım özelliklerini açıklar.

 49. Şiirin ahenk özelliklerini belirler.

 50. İncelenen şiiri yorumlar.

 51. Şiirin gelenekle ilişkisini sorgular.

 52. Şairin fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur.

 53. Metinden hareketle şiirin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti belirler.

 54. Metnin yapısını çözümler.

 55. Metnin temasını bulur.

 56. Metnin dil ve anlatım özelliklerini belirler.

 57. Metnin ahenk özelliklerini belirler.

 58. İncelenen metni yorumlar.

 59. Metnin gelenekle ilişkisini belirler.

 60. Manzum hikâyeyi şiirden ayıran özellikleri açıklar.

 61. İncelediği metinden hareketle şairin fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur.

 62. Millî Edebiyat Dönemindeki farklı şiir tarzlarını birbiriyle karşılaştırır.

 63. Bu dönemde üzerinde durulan ortak temaları belirler.

 64. Şiir dilinin ve söyleyiş biçiminin kaynaklarını sıralar.

 65. Millî Edebiyat Dönemi şiirinin Edebiyat-ı Cedide şiir zevki ve anlayışından hangi yönlerden ayrıldığını belirler.

 66. Metinden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti belirler.

 67. Hikâyenin yapısını çözümler.

 68. Hikâyenin temasını bulur.

 69. Hikâyenin dil ve anlatım özelliklerini belirler.

 70. Hikâyeyi yorumlayarak güncelleştirir.

 71. Hikâyenin bağlı olduğu geleneği açıklar.

 72. İncelediği hikâyeden hareketle yazarın fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur.

 73. Romandan seçilmiş metinden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti belirler.

 74. Metnin alındığı bölümün yapısını çözümler.

 75. Metnin temasını bulur.

 76. Metnin dil ve anlatım özelliklerini açıklar.

 77. Metni yorumlayarak güncelleştirir.

 78. Metinle yazıldığı dönem arasındaki ilişkiyi belirler.

 79. Metnin bağlı olduğu geleneği belirler.

 80. Metnin ve eserin hangi edebî akıma bağlı kalınarak yazıldığını belirler.

 81. Eserin edebiyat tarihimizdeki yeri ve değerini açıklar.

 82. Ortak tema ve anlatma biçimi olup olmadığını sorgular.

 83. Metinden hareketle yazarın fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur.

 84. Millî Edebiyat Döneminde incelenen anlatmaya bağlı edebî metinleri karşılaştırır.

 85. Millî Edebiyat Döneminde incelenen anlatmaya bağlı edebî metinleri, Servet-i Fünûn ve sonrası metinleriyle karşılaştırır.

 86. Millî Edebiyat Döneminde üzerinde durulan ortak temaları bulur.

 87. Metinden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti belirler.

 88. Metnin yapısını çözümler.

 89. Metnin temasını bulur.

 90. Metnin dil ve anlatım özelliklerini açıklar.

 91. Metni yorumlayarak güncelleştirir.

 92. Metinden hareketle yazarın fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur.

 93. Bu döneme “Millî Edebiyat” adının verilmesinin sebeplerini açıklar.

 94. Millî Edebiyat Dönemindeki edebî dilin özelliklerini belirler.

 95. Millî Edebiyat Döneminde eserlere yansıyan sosyal sorunları sınıflandırır.

 96. Millî Edebiyat Dönemini etkileyen sanat, edebiyat ve düşünce akımlarını metinlerden hareketle belirler.

 97. Millî Edebiyat Dönemini önceki dönemlerden ayıran özellikleri açıklar.


Yüklə 302,04 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin