Türk diLİ ve edebiyati mezunYüklə 302,04 Kb.
səhifə2/3
tarix21.08.2018
ölçüsü302,04 Kb.
#73737
növüYazı
1   2   3

DİL VE ANLATIM


 1. Metinleri sınıflandırır.

 2. Edebî metinler (sanat metinleri) ile öğretici metinler arasındaki farklılıkları belirler.

 3. Farklı türlerdeki mektup metinlerinden hareketle mektupların özelliklerini belirler.

 4. İncelediği mektuplarda dilin hangi işlevde kullanıldığını belirler.

 5. Mektupları gruplandırır.

 6. Özel mektup yazar.

 7. İş mektubu yazar.

 8. Dilekçe yazar.

 9. Mektupları akıcılık, bağlaşıklık ve bağdaşıklık bakımlarından değerlendirir.

 10. Mektupları yazım ve noktalama bakımından değerlendirir.

 11. Günlüklerin ortak özelliklerini belirler.

 12. Hangi metin türlerinde günlüklerden yararlanıldığını belirler.

 13. Günlük yazar.

 14. Günlük yazma alışkanlığının yararlarını fark eder.

 15. Günlükleri akıcılık, bağlaşıklık ve bağdaşıklık bakımlarından değerlendirir.

 16. Günlükleri yazım ve noktalama bakımından değerlendirir.

 17. Anıların ortak özelliklerini belirler.

 18. Anı metinlerinde dilin hangi işlevde kullanıldığını belirler.

 19. Anı yazarlarının yararlandığı kaynakları belirler.

 20. Günlük ile anıyı karşılaştırır.

 21. Anı yazar.

 22. Anıları akıcılık, bağlaşıklık ve bağdaşıklık bakımlarından değerlendirir.

 23. Anıları yazım ve noktalama bakımından değerlendirir.

 24. Biyografilerin ortak özelliklerini belirler.

 25. Biyografilerde dilin hangi işlevde kullanıldığını belirler.

 26. Biyografilerin kültür tarihindeki yerini ve önemini belirler.

 27. Otobiyografi (öz yaşam öyküsü) metinleriyle biyografi metinlerini karşılaştırır.

 28. Anı ile otobiyografiyi karşılaştırır

 29. Biyografi yazar.

 30. Otobiyografi yazar.

 31. Biyografileri akıcılık, bağlaşıklık ve bağdaşıklık bakımlarından değerlendirir.

 32. Biyografileri yazım ve noktalama bakımından değerlendirir.

 33. Otobiyografileri akıcılık, bağlaşıklık ve bağdaşıklık bakımlarından değerlendirir.

 34. Otobiyografileri yazım ve noktalama bakımından değerlendirir.

 35. Gezi yazılarının ortak özelliklerini belirler.

 36. Gezi yazılarının okuyucu üzerindeki etkisini sorgular.

 37. Gezi yazılarının yararlarını sıralar.

 38. İncelenen gezi yazısında dilin hangi işlevde kullanıldığını belirler.

 39. Gezi yazılarıyla anıları karşılaştırır.

 40. Gezi yazısı yazar.

 41. Gezi yazılarını akıcılık, bağlaşıklık ve bağdaşıklık bakımlarından değerlendirir.

 42. Gezi yazılarını yazım ve noktalama bakımından değerlendirir.

 43. Okuduğu ve dinlediği sohbetlerin ortak özelliklerini belirler.

 44. Sohbette kullanılan dil ve anlatımın özelliklerini belirler.

 45. Sohbet yazar.

 46. Sohbet metinlerini akıcılık, bağlaşıklık ve bağdaşıklık bakımlarından değerlendirir.

 47. Sohbet metinlerini yazım ve noktalama bakımından değerlendirir.

 48. Haber yazılarının ortak özelliklerini belirler.

 49. Okuduğu haberlerden hareketle haber yazılarını kaynaklarına göre gruplandırır.

 50. Haber yazılarında kullanılan dil ve anlatımın özelliklerini belirler.

 51. Haberin; birey açısından önemini, sosyal, siyasal, kültürel ve günlük hayattaki yerini belirler.

 52. Haber metinleri yazar.

 53. Haber metinlerini akıcılık, bağlaşıklık ve bağdaşıklık bakımlarından değerlendirir.

 54. Haber metinlerini yazım ve noktalama bakımından değerlendirir.

 55. Fıkraların ortak özelliklerini belirler.

 56. Fıkra yazarının özelliklerini belirler.

 57. İncelediği fıkralarda dilin hangi işlevde kullanıldığını belirler.

 58. Fıkra yazar.

 59. Fıkraları akıcılık, bağlaşıklık ve bağdaşıklık bakımlarından değerlendirir.

 60. Fıkraları yazım ve noktalama bakımından değerlendirir.

 61. Denemelerin ortak özelliklerini belirler.

 62. Denemelerde kullanılan dil ve anlatımın özelliklerini belirler.

 63. Denemeleri konularına ve yazılış amaçlarına göre gruplandırır.

 64. Deneme yazarının özelliklerini açıklar.

 65. Deneme ile sohbeti karşılaştırır.

 66. Deneme yazar.

 67. Denemeleri akıcılık, bağlaşıklık ve bağdaşıklık bakımlarından değerlendirir.

 68. Denemeleri yazım ve noktalama bakımından değerlendirir.

 69. Makalelerin ortak özelliklerini belirler.

 70. Makalelerde dilin nasıl ve hangi işlevde kullanıldığını belirler.

 71. Makalenin toplum hayatındaki rolünü sorgular.

 72. Makale yazarlarında bulunması gereken özellikleri belirler.

 73. Okuduğu makalelerde ana düşünceyi bulur.

 74. Ana düşünce etrafında dile getirilen diğer düşüncelerin nasıl birleştirildiğini açıklar.

 75. Gazetelerde yayımlanan makaleleri, haberlerden ve gazetelerdeki diğer yazılardan ayıran niteliklerin neler olduğunu sorgular.

 76. Fıkra ile makale arasındaki farklılıkları belirler.

 77. Denemeyle makalenin farklılıklarını sorgular.

 78. Makale yazar.

 79. Makaleleri akıcılık, bağlaşıklık ve bağdaşıklık bakımlarından değerlendirir.

 80. Makaleleri yazım ve noktalama bakımından değerlendirir.

 81. Eleştiri yazılarının ortak özelliklerini belirler.

 82. İncelediği eleştiri yazılarında dilin hangi işlevde kullanıldığını belirler.

 83. Eleştiri yazarlarının özelliklerini belirler.

 84. Eleştiri yazılarını, ele aldıkları konu ve ele alış biçimleri bakımlarından değerlendirir.

 85. Eleştiri yazılarını, yazarın eser karşısındaki tavır ve tutumuna göre değerlendirir.

 86. Eleştiri yazılarıyla denemeleri karşılaştırır.

 87. Eleştiri metni yazar.

 88. Eleştirileri akıcılık, bağlaşıklık ve bağdaşıklık bakımlarından değerlendirir.

 89. Eleştirileri yazım ve noktalama bakımından değerlendirir.

 90. Röportajların ortak özelliklerini belirler.

 91. Röportajlarda dilin hangi işlevde kullanıldığını belirler.

 92. Röportajları gruplandırır.

 93. Röportaj ile gazetecilik arasında ilgi kurar.

 94. Röportaj yapar.

 95. Röportajı akıcılık, bağlaşıklık ve bağdaşıklık bakımlarından değerlendirir.

 96. Röportajı yazım ve noktalama bakımından değerlendirir.

 97. Okuduğu ve dinlediği mülakat metinlerinin ortak özelliklerini sıralar.

 98. Mülakatlarda dilin hangi işlevde kullanıldığını belirler.

 99. Mülakatlarda ön hazırlığın önemini açıklar.

 100. Kimlerle mülakat yapılabileceğini belirler.

 101. Mülakatı yapan kişinin özelliklerini belirler.

 102. Mülakatta iletişim anının önemini açıklar.

 103. Mülakat yapar.

 104. Mülakatı akıcılık, bağlaşıklık ve bağdaşıklık bakımlarından değerlendirir.

 105. Mülakat metnini yazım ve noktalama bakımından değerlendirir.

 106. Söylevlerin ortak özelliklerini belirler.

 107. Söylevlerde kullanılan dil ve anlatımın özelliklerini belirler.

 108. Söylevin söz ve sesle gerçekleştirilen bir sanat olduğunu fark eder.

 109. Söylev veren kişiyle dinleyiciler arasındaki ilişkinin önemini açıklar.

 110. Söylev hazırlamada dikkat edilecek hususları belirler.

 111. Söylev hazırlar.

 112. Söylevi akıcılık, bağlaşıklık ve bağdaşıklık bakımlarından değerlendirir.

 113. Söylev metnini yazım ve noktalama bakımından değerlendirir.


12. SINIF KAZANIMLARI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI


 1. Cumhuriyet döneminin siyasi, sosyal ve fikrî temellerini açıklar.

 2. Cumhuriyet Döneminde memleket edebiyatı zevkinin nasıl ortaya çıktığını ve geliştiğini açıklar.

 3. Anadolu coğrafyası ve insanının edebî eserlerde nasıl ve niçin ele alındığını açıklar.

 4. Milleti oluşturan değerlerin farklı yönleriyle edebî metinlerde ele alındığını örneklerle açıklar.

 5. Dil ve zevkte Cumhuriyet Döneminin yansımalarını belirler.

 6. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının oluşumunu açıklar.

 7. Metnin yazılış amacını belirler.

 8. Metni yapı bakımından çözümler.

 9. Metnin ana fikrini belirler.

 10. Metnin dil ve anlatım özelliklerini açıklar.

 11. Metni yorumlayarak güncelleştirir.

 12. Metnin hangi geleneğe bağlı kalınarak yazıldığını nedenleriyle açıklar.

 13. Cumhuriyet Dönemine ait incelediği öğretici metinleri zihniyet, yapı, tema ve anlatım bakımından karşılaştırır.

 14. Yazarın fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur.

 15. İncelediği şiirden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti belirler.

 16. Şiirin yapısını çözümler.

 17. Şiirin temasını bulur.

 18. Şiirin dil ve anlatım özelliklerini açıklar.

 19. Şiirin ahenk öğelerini belirler.

 20. Şiiri yorumlayarak günceleştirir.

 21. Şiirin ait olduğu geleneği belirler.

 22. Şiirde Batı edebiyatındaki edebî akımların hangisinden yararlanıldığını belirler.

 23. Öz şiir anlayışını sürdüren şairlerin şiir anlayışlarını açıklar.

 24. Şiirde yerli ve mahallî olan unsurları açıklar.

 25. Yerli ve mahallî olanın yüksek bir zevkle şiirde nasıl ifade edildiğini açıklar.

 26. Millî Edebiyat Dönemi şiirleriyle öz şiiri sürdüren şiirlerden birini dil, yapı ve tema bakımlarından karşılaştırır.

 27. Metinden hareketle şairin fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur.

 28. Şiir ezberler.

 29. İncelediği şiirden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti belirler.

 30. Şiiri yapı bakımından çözümler.

 31. Şiirin temasını bulur.

 32. Şiirin dil ve anlatım özelliklerini açıklar.

 33. Şiirde ahengi sağlayan öğeleri belirler.

 34. Şiiri yorumlayarak güncelleştirir.

 35. Şiirin geleneğini belirler.

 36. Serbest nazımla toplumcu şiir arasındaki ilişkiyi açıklar.

 37. Serbest nazım ve toplumcu şiirle, öz şiir anlayışını sürdürenlerin şiirlerini karşılaştırır.

 38. Şairin fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur.

 39. Şiir ezberler.

 40. Şiirden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti belirler.

 41. Şiiri yapı bakımından çözümler.

 42. Şiirin temasını bulur.

 43. Şiirin dil ve anlatım özelliklerini açıklar.

 44. Şiirde ahengi sağlayan öğeleri belirler.

 45. Şiiri yorumlayarak günceleştirir.

 46. Şiirde millî duyarlılığa yer verilip verilmediğini sorgular.

 47. Halk şiirinden gelen öğeleri belirler.

 48. Şiirin ait olduğu geleneği belirler.

 49. Millî Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiir anlayışıyla eser veren farklı şairlerin şiirlerini zihniyet, ses, dil, tema ve yapı bakımından karşılaştırır.

 50. Metinden hareketle şairin fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur.

 51. Şiirden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti belirler.

 52. Şiiri yapı bakımından çözümler.

 53. Şiirin temasını bulur.

 54. Şiirin dil ve anlatım özelliklerini açıklar.

 55. Şiirde ahengi sağlayan unsurları belirler.

 56. Şiiri yorumlayarak güncelleştirir.

 57. Şairaneliğin ne olduğunu açıklar.

 58. Şiirde anlamın neden açık olduğunu belirler.

 59. Şiirin ait olduğu geleneği belirler.

 60. Halk arasından seçilmiş insanlara şiirde neden önem verildiğini açıklar.

 61. “Garip şiirini” Millî Edebiyat zevk ve anlayışını sürdürenlerin şiirleriyle karşılaştırır.

 62. Şiirden hareketle şairin fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur.

 63. Şiirden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti belirler.

 64. Şiiri yapı bakımından çözümler.

 65. Şiirin temasını bulur.

 66. Şiirin dil ve anlatım özelliklerini açıklar.

 67. Şiirde ahengi sağlayan unsurları belirler.

 68. Şiiri yorumlayarak günceleştirir.

 69. Şiirden hareketle şairin fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur.

 70. Şiirden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti belirler.

 71. Şiiri yapı bakımından çözümler.

 72. Şiirin temasını bulur.

 73. Şiirin dil ve anlatım özelliklerini açıklar.

 74. Şiirde ahengi sağlayan unsurları belirler.

 75. Şiiri yorumlayarak güncelleştirir.

 76. Bireysel duygu ve düşüncelerin şiirde işlenmesine önem verilip verilmediğini sorgular.

 77. Öz şiir, toplumcu şiir ve Garip Hareketi ile getirilen yenilikleri şairlerin kendi duyarlılıklarıyla yorumladığını ifade eder.

 78. Şiirden hareketle şairin fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur.

 79. Şiirden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti belirler.

 80. Şiiri yapı bakımından çözümler.

 81. Şiirin temasını bulur.

 82. Şiirin dil ve anlatım özelliklerini açıklar.

 83. Şiirde ahengi sağlayan öğeleri belirler.

 84. Şiiri yorumlayarak güncelleştirir.

 85. Şiirde anlamın kapalılığını ve bireyselliğini örneklerle açıklar.

 86. Şiirin ait olduğu geleneği belirler.

 87. Şiirde Batılı düşünce ve edebiyat hareketlerinin etkisini belirler.

 88. Garip şiiriyle İkinci Yeni şiirini karşılaştırır.

 89. Şiirden hareketle şairin fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur.

 90. Şiirden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti belirler.

 91. Şiiri yapı bakımından çözümler.

 92. Şiirin temasını bulur.

 93. Şiirin dil ve anlatım özelliklerini açıklar.

 94. Şiirde ahengi sağlayan öğeleri belirler.

 95. Şiiri yorumlayarak güncelleştirir.

 96. Şiirin kendinde uyandırdığı duyguları ifade eder.

 97. Şiirin yararlandığı kaynakları ve ait olduğu geleneği belirler.

 98. İkinci Yeni Şiiri ile İkinci Yeni sonrası şiirini karşılaştırır.

 99. Şiirden hareketle şairin fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur.

 100. Şiirden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti belirler.

 101. Şiiri yapı bakımından çözümler.

 102. Şiirin temasını bulur.

 103. Şiirin dil ve anlatım özelliklerini açıklar.

 104. Şiirde ahengi sağlayan öğeleri ve özelliklerini belirler.

 105. Şiiri yorumlayarak güncelleştirir.

 106. Şiirin kendinde uyandırdığı duyguları ifade eder.

 107. Şiirin yararlandığı kaynakları ve ait olduğu geleneği belirler.

 108. İkinci Yeni sonrası Türk şiiriyle 1980 sonrası Türk şiirini karşılaştırır.

 109. 1980 sonrasında belirgin bir hareket ve düşüncenin şiire hâkim olup olmadığını sorgular.

 110. Şiirden hareketle şairin fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur.

 111. Halk şiiri zevkinin devam edip etmediğini sorgular.

 112. XX. yy.da halk şiirine verilen değeri açıklar.

 113. Şiiri yapı bakımından çözümler.

 114. Şiirin temasını bulur.

 115. Şiirin dil ve anlatım özelliklerini açıklar.

 116. Şiirde ahengi sağlayan öğeleri belirler.

 117. Şiiri yorumlar.

 118. Şiirlerin ait oldukları sosyal çevreyle ilişkisini belirler.

 119. Halk şairlerinin sözlü edebiyat geleneği ile ilişkisini belirler.

 120. Halk şairlerinin hangi sosyal çevrelerde nasıl yetiştiklerini açıklar.

 121. Cumhuriyet Döneminde halk şiirinin en önemli temsilcilerini belirler.

 122. Şiirden hareketle şairin fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur.

 123. Metinden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti belirler.

 124. Metni yapı bakımından çözümler.

 125. Metnin temasını bulur.

 126. Metnin dil ve anlatım özelliklerini açıklar.

 127. Metni yorumlayarak güncelleştirir.

 128. Cumhuriyet Döneminde tercih edilen hikâye tarzlarını belirler.

 129. Metnin bağlı olduğu geleneği belirler.

 130. Metinden hareketle yazarın fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur.

 131. Metinden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti belirler.

 132. Metni yapı bakımından çözümler.

 133. Metnin temasını bulur.

 134. Metnin dil ve anlatım özelliklerini açıklar.

 135. Metnin yazılış amacını belirler.

 136. Metni yorumlayarak güncelleştirir.

 137. Metnin bağlı olduğu roman ve hikâye tarzını sebeplerini açıklar.

 138. Metinden hareketle yazarın fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur.

 139. Metinden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti belirler.

 140. Metni yapı bakımından çözümler.

 141. Metnin temasını bulur.

 142. Metnin dil ve anlatım özelliklerini belirler.

 143. Metni yorumlayarak güncelleştirir.

 144. Bireyin iç dünyasını esas alan yazarların yöneldiği konuları belirler.

 145. Metnin bağlı olduğu geleneği sorgular.

 146. Metinden hareketle yazarın fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur.

 147. Metinden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti belirler.

 148. Metni yapı bakımından çözümler.

 149. Metnin temasını bulur.

 150. Metnin dil ve anlatım özelliklerini açıklar.

 151. Metni yorumlayarak güncelleştirir.

 152. Metinde varoluşçu yazarların örnek alınıp alınmadığını sorgular.

 153. Metnin bağlı olduğu geleneği belirler.

 154. Metnin bağlı olduğu roman ve hikâye tarzını sorgular.

 155. Metnin bağlı olduğu roman ve hikâye tarzının özelliklerini metinde arar.

 156. Metinden hareketle yazarın fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur.

 157. Metinden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti belirler.

 158. Metni yapı bakımından çözümler.

 159. Metnin temasını bulur.

 160. Aile başta olmak üzere sosyal kurumlardaki her türlü değişmenin sahnede gösterilip gösterilmediğini sorgular.

 161. Metnin dil ve anlatım özelliklerini açıklar.

 162. Yenileşmenin sebep olduğu olay ve görünüşlerin sahnelendiğini örneklerle açıklar.

 163. Tiyatro eserlerinin kültür değişmesini yansıtıp yansıtmayacağını sorgular.

 164. Sahnede bireysel bunalımların gösterilip gösterilmediğini tartışır.

 165. Metindeki kişinin tarihle, sosyal hayatla ilişkisini sorgular.

 166. Tiyatro eseri aracılığıyla toplumun eleştirildiğini belirler.

 167. Geleneksel seyirlik oyunların toplumcu gerçekçi dikkatle yorumlandığını örneklerle açıklar.

 168. Epik tiyatroda sahnelerin nasıl düzenlendiğini sorgular.

 169. Uyumsuz tiyatronun özelliklerini sorgular.

 170. Metinden hareketle yazarın fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur.

 171. Cumhuriyet Döneminde edebî metinlerin sosyal ve siyasi olaylarla ilişkisini değerlendirir.

 172. Cumhuriyet Döneminde edebî metinlerin sosyal ve siyasi olaylarla zaman içinde zenginleştiğine örnekler verir.

 173. Edebî metinlerde geniş halk kitlesinin zevki ve yaşama tarzından nasıl ve niçin yararlanıldığını açıklar

 174. Cumhuriyet Döneminde edebiyatımızın farklı yönlerden nasıl geliştiğini açıklar.

 175. Cumhuriyetin ilk dönemlerinde memleket edebiyatı zevkinin hâkim olmasının sebeplerini ve sonuçlarını açıklar.

 176. Sosyal gerçekliğin 1930’lar sonrasında gelişmeye başladığını sebepleriyle açıklar

 177. Bireyin duyarlılığını esas alan sanatçıların, Batı’da gelişen edebî akımlardan nasıl ve niçin yararlandığını açıklar.

 178. Dilde değişme ve gelişmede geniş kitlenin ve aydınların tercihlerinin rolünü açıklar.

 179. Modern dünya edebiyatına ait anlatma ve söyleme biçimlerine Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında nasıl yer verildiğini açıklar.


DİL VE ANLATIM


 1. Sanat metinleriyle öğretici metinleri karşılaştırır.

 2. Sanat metinlerinin gerçeklikle ilişkisini sorgular

 3. Sanat metinlerinde göndergenin özelliklerini örneklerle açıklar.

 4. Sanat metinlerinde kullanılan dilin işlevlerini belirler.

 5. Sanat metinleri ile okuyucu/seyirci arasındaki ilişkiyi fark eder.

 6. Sanat metinleri ile gelenek arasında ilişki kurar.

 7. Sanat metinleri ile gerçekleşen iletişimin özelliklerini açıklar.

 8. Sanat iletisinin bilimsel, düşünsel ve dinsel iletilerden farklılıklarını örneklerle gösterir.

 9. Dille gerçekleştirilen sanatlarla ses, renk, çizgi ve hareketle gerçekleştirilen sanatlar arasındaki farklılıkları belirler.

 10. Dille gerçekleştirilen sanat etkinliklerini gruplandırır.

 11. Anlatmaya bağlı metinlerde temaların özelliklerini belirler.

 12. Coşku ve heyecana bağlı sanat metinlerinin özelliklerini belirler.

 13. Fablların ortak özelliklerini belirler.

 14. Fablın yapı özelliklerini çözümler.

 15. Fablın dil ve anlatım özelliklerini değerlendirir.

 16. Fablda temanın özelliklerini belirler.

 17. Fabl yazar.

 18. Fablı akıcılık, bağlaşıklık ve bağdaşıklık bakımlarından değerlendirir

 19. Fablı yazım ve noktalama bakımından değerlendirir.

 20. Masalların ortak özelliklerini belirler.

 21. İncelediği masalın yapı özelliklerini çözümler.

 22. Masalların dil ve anlatım özelliklerini değerlendirir.

 23. Okuduğu masalları günümüz yaşama biçimi ve insan ilişkilerinden yola çıkarak anlamlandırır.

 24. Masalların sanat metni oluş nedenlerini sorgular.

 25. Fabl ile masalı karşılaştırır.

 26. Masal yazar.

 27. Masalı akıcılık, bağlaşıklık ve bağdaşıklık bakımlarından değerlendirir.

 28. Masalı yazım ve noktalama bakımından değerlendirir.

 29. Hikâyelerin ortak özelliklerini belirler.

 30. Hikâyenin yapı özelliklerini değerlendirir.

 31. Hikâyenin temasını bulur.

 32. Hikâyelerin dil ve anlatım özelliklerini belirler.

 33. Metnin gelenekle ilişkisini belirler.

 34. Metni yorumlayarak güncelleştirir.

 35. Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi belirler.

 36. Hikâye yazar.

 37. Hikâyeyi akıcılık, bağlaşıklık ve bağdaşıklık bakımlarından değerlendirir.

 38. Hikâyeyi yazım ve noktalama bakımından değerlendirir.

 39. Romanların ortak özelliklerini belirler.

 40. İncelediği romanın yapı özelliklerini yorumlar.

 41. Metnin birimlerinden hareketle temayı bulur.

 42. İncelediği romanın dil ve anlatım özelliklerini değerlendirir.

 43. Romanın bağlı olduğu edebiyat anlayışını belirler.

 44. Roman incelemesi yapar.

 45. Tiyatro metinlerinin ortak özelliklerini belirler.

 46. Modern dönemde göstermeye bağlı edebî metinleri ifade etmek için kullanılan terimleri sıralar.

 47. Tiyatro metinlerinin yapısını değerlendirir.

 48. Anlatılan olayda gösterilen, nakledilen veya hissettirilen bölümleri belirler.

  Yüklə 302,04 Kb.

  Dostları ilə paylaş:
1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin