Ümraniye icra müDÜRLÜĞÜnden gayrimenkul satiş İlani dosya no: 2010/3816tlmYüklə 31,71 Kb.
tarix27.12.2018
ölçüsü31,71 Kb.
#87638
ÜMRANİYE 1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI DOSYA NO:2010/3816TLM.

İIS

s-an n-


I

Borçluya ait ve bir borçtan dolayı hacizli bulunan ve aşağıda tapu kaydı, kıymeti, satış gün ve

saali ve «nem» özeliTtleri İle satış şartları belirtilen ; İstanbul ili, Ümraniye İlçesi, Y.Dudullu, Esenşehir Man. Kürkçüler Caddesi, 5/2 pafta, 493 ada, 6 parsel sayılı, 1.652,30.-m2 miktarlı ana taşınmazın tamamı, açık amraa ile satılarak paraya çe*)Tiî»8>ttii,

1-İ.I.K. 1Z7.HA CORE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ :Adresleri tapuda kayalı olmayan alakadarlara, gönderilen

tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur,2-Ü.K. NUN 151.MAD. S$RE SIRAYA İTİRAZ ^.Alacağa mahsuben ihalenin yapılması veya satış bedelinin sıra

cetveli yapılmadan' ipotek alacaklısına ödeneceğinden alakadarların satışı takip ederek, llKnün I42.ıtıd, göre itirazları olanın bu hakkım 7 gün içinde kullandıklarına dair dosyamıza der kenar ibaz etmeleri, IİK.B3-100-142-151., MK,789-777.md. güre ayrıca tebliğ olunur.TAPU KAYDI

j İstanbul ili, Ümraniye ilçesi, Y.Dudullu, Esenşehir (tefi.

Kürkçüler Caddesi, 5/2 pafta, 493 ada, 6 parsel sayılı, 1.652,30.-nö miktarlı ana taşınmazın lamamı.

şerhler bölümünde 25.07.1986 tarih ile kamulaştırma şerhi bulunmaktadır.

İMAR DURUMU : Ümraniye İlçesi Belediye Başkanlığı imar ve Şehircilik

Müdürlüğû'nün 05.07.2010 tarih ve 5411 sayılı yazısında; Ümraniye ilçesi Y.Dudullu, Esenşehir Man. Kürkçüler Cad. 5/2 pafta, 493 ada, 6 parsel sayılı taşınmazın 20.11.2009 tasdik tarihli 1/100O ölçekli "Ümraniye Uygulama imar planı" nda kültürel tesis atanında kaktığı, avan projesi ilçe belediyesinde onandıktan sonra uygulama yapılacağı ve bu alanda TAKS:0,35 ve H:12,50m., 4 kat imar durumunun mevcut olduğu belirtilmektedir.

TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU : Ümraniye ilçesi, Y.Dudullu, Esenşehir Mah, Kürkçüler

Caddesi, 5/2 pafta, 493 ada, 6 parsel sayılı, 1.652,30-.-m2 miktarlı ana taşınmaz özerinde inşa edilmiş 23 kapı numaralı betonarme karkas bina, Kürkçüler caddesine cepheli konumunda olan bodram+zemin kat+asma Kat*3 normal katlı binanın tamamıdır.

Bina laban alam yaklaşık 1162,83.-m2'dir. Kürkçüler caddesine cepheli kısmında bina cephesi kaba sıvalı, diğer cepheler düz sıvalı, boyalı, üzeri açık teraslıdır. Bina asma kattan İtibaren 1,00 m. çıkmalıdır. Zemin kat ve asma kat işyeri, üst katların kız yurdu olarak kullanıldığı belirtilmiştir. Isınma doğalgaz, kaloriferledir. Elektrik ve su mevcuttur.

Binanın yaklaşık inşaat alanı 8.100,00.-m2'dir.

Bodrum ve Zemin kat yerler şap, duvarlar badanalı, alüminyum doğramalı, camekanlı dükkanlar vardır. Aşmakat ve normal katların doğraması PVC, daire giriş kapları çelik kapıdır.Taşmmazm çevresi genelde işyeri olarak gelişmiştir

KIYMETİ : Ümraniye llcra Hukuk Mahkemesi'nin 07.04,2011 tarihli

2010/1061 e, 2011/343 k. sayılı kararı ile, 09.03.2011 tarihli bilirkişi raporuna dayalı olarak taşınmazın 28.01.2011 keşif tarihindeki kıymeti arsa dahil 3.2O0.00Q,00.-TL. olarak takdir edilmiştir.

SATIŞ ŞARTLARI M-Yukarıda açık tapu kaydı, imar ve halihazır durumu ve kıymeti

belirtilen taşınmazın» açık artırması 16/08/2011 günü; Saat 14;30'dan 14:40'da Ümraniye 1 icra Müdürlüğünün kaleminde

açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60 ini ve rüçhanfı alacaklıları, mecmuunu ve satış

masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedele alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla; 2.

Şahsı : 26/08/2011 aynı yer ve saatten arasında açık artırmaya çıkanlacaktır.Bu artırmada da bu miktar elde edilmemişse

gayrimenkul er, çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale

edilecektir. Şu kadarki arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40 ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı

olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle

fazla bedele alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2-Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 20 si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar mil bir bankanın

teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir Katma

Değer Vergisi, Tellaliye resmi, ihale damga vergisi,alıcı adına tahakkuk edecek K tapu harta satın alana ait olacaktır. Birikmiş

emlak vergi borçları. Tellaliye resmi ile satıcı adına tahakkuk edecek tapu harçları satış bedelinde üdemi.Tahliye ve teslim

giderleri ihale alıcısına aittir.

3-ipotek sahibi alacaklılarla ve diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan

iddialarını, dayanağı belgeler ile on beş gün İçinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit

olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4- Taşınmazı satırı alanlar ihale alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla, ihale feshi talep edilmiş olsa bile satış

bedelini derhal veya IİK130.maddeye göre verilen süre için de nakden ödemek zorundadır.

5-Gayrimenkul ketıdinse ihale olunan kimse müddetinde parayı vermezse, ihale kararı feshe olunarak kendisinden evvel en

yüksek teklifle bulunan kim ise arz etmiş olduğu bedelle almayı razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen arurmaya

çıkarılır. Bu artırma ilgililere tebliğ edilmeyip yalnızca satıştan en az yedi gün önce yapılacak ilanla yçtinüir. Bu artırmada teklifin

İİK 129. maddede ki hükümlere uyması şartıyla taşınmaz en çok arttırana ihale ediür.lhalenin feshine sebep oian tüm alıcılar ve

kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilsen

mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın icra müdürlüğünce tahsil olunur.

6-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin göre bilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen ataya bir

örneği gönderilebilir,

7-Satışa iştirak etmek isteyenlerin şartnameyi görmüş ve münderecalını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almakisteyenlerin 201073816 TLM. Sayılı dosya ile müdürlüğümüze başvurmaları rica olunur.

ffc.ICK.M6)

Basın No: 41897 www.bik.gov.îr

llgüiler tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. •Yönetmelik Örnek No:2?

+
Kataloq: resimler -> extra -> orjinal
orjinal -> Tapu Kaydı : Antalya ILI, Kepez ilçesi, Duraliler mah, Çiftesarnıçlar mevki, Cilt/sayfa no: 117/11533, Ada/parsel: 2419/1, Yüzölçümü: 317. 00 m2, Ana Taş. Nitelik: Arsa, Blok/Kat/Giriş/-B. B. No: /Bodrum/-
orjinal -> T. C. İStanbul 10. İCra dairesi'nden taşinmazin açik artirma ilani
orjinal -> T. C. AydiN İcra müDÜRLÜĞÜ taşinmazin açik artirima ilani dosya no: 2010/1236 tal tapu Kaydı
orjinal -> Butaan ve satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti ve önemli özellikleri; tapu kaydi
orjinal -> UzunköPRÜ İflas idaresinden gayrimenkul satiş İlani dosya No-2010/1 İflas
orjinal -> T. C. BÜYÜKÇekmece icra müDÜRLÜĞÜ taşinmazin açik artirma ilani
orjinal -> Taşinmazin açik artirma ilani kayseri İcra müDÜRLÜĞÜnden dosya No: 2010/2433
orjinal -> T. C. BÜYÜKÇekmece icra müDÜRLÜĞÜ' nden gayrimenkul satiş İlani

Yüklə 31,71 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə