Un contract de leasing este un acord prin care locatorul transmite locatarului în schimbul unei plăți sau unei serii de plăți, dreptul de a utiliza un activ pentru o perioadă de timp convenităYüklə 494 b.
tarix08.01.2019
ölçüsü494 b.
#91985Un contract de leasing este un acord prin care locatorul transmite locatarului în schimbul unei plăți sau unei serii de plăți, dreptul de a utiliza un activ pentru o perioadă de timp convenită

 • Un contract de leasing este un acord prin care locatorul transmite locatarului în schimbul unei plăți sau unei serii de plăți, dreptul de a utiliza un activ pentru o perioadă de timp convenită

 • Secțiunea 20 reglementează evidența contabilă și raportarea pentru cele mai răspândite forme de leasing (consultați punctele 20.1–20.3 pentru a vedea tipurile de leasing incluse, și excepțiile)Leasingul are următoarea clasificare:

 • Leasingul are următoarea clasificare:

  • Leasingul financiar –când sunt transferate substanțial toate riscurile și beneficiile aferente dreptului de proprietate
  • Leasingul operațional – când nu sunt transferate substanțial toate riscurile și beneficiile aferente dreptului de proprietate
 • Aplicați raționamentul profesional, luând în considerare toate faptele și circumstanțele pentru a clasifica leasingul

  • Leasingul operațional – dacă locatorul păstrează riscurile și beneficiile semnificative aferente dreptului de proprietate
   • Leasingul financiar, în esență, este similar cu achiziționarea unui activ pe credit.


Situațiile, care în mod individual sau în combinație denotă, în mod normal, un leasing financiar:

 • Situațiile, care în mod individual sau în combinație denotă, în mod normal, un leasing financiar:

  • Dreptul de proprietate asupra activului este transferat locatarului
  • De la bun început, există un nivel rezonabil de certitudine că locatarul va exercita opțiunea de achiziție în condiții avantajoase
  • Contractul de leasing acoperă, în cea mai mare parte, durata de exploatare economică a activului
  • La început VA a MLP = substanțial, întreaga valoare justă a activului
  • Activ specializat (doar locatarul îl poate utiliza fără modificări majore)


Situațiile, care în mod individual sau în combinație, ar putea, indica asupra unui leasing financiar:

 • Situațiile, care în mod individual sau în combinație, ar putea, indica asupra unui leasing financiar:

  • Locatarul poate rezilia contractul de leasing însă va compensa locatorul pentru pierderile aferente
  • Câștigurile sau pierderile rezultate din fluctuațiile valorii reziduale a bunului plasat in leasing revin locatarului
  • Locatarul poate continua contractul de leasing pentru un al doilea termen, contra unei rente care este considerabil mai mică decât renta pe piață


Exemplu 1: Pe data de 1/1/20X1, entitatea încheie un contract de leasing pentru un aparat-mașină, pe un termen de 5 ani, fără drept de reziliere.

 • Exemplu 1: Pe data de 1/1/20X1, entitatea încheie un contract de leasing pentru un aparat-mașină, pe un termen de 5 ani, fără drept de reziliere.

 • Costul în numerar al aparatului-mașină = 100,000, durata de exploatare economică = 10 ani și valoarea reziduală = 0.

 • Plățile anuale de leasing pe 31/12: 4 × 23,000 și 23,539 la sfârșitul anului 5 când dreptul de proprietate este transferat locatarului.

 • Rata implicită a dobânzii în contractul de leasing este 5% anual, care, aproximativ, este similară cu rata incrementală la împrumuturi pentru locatar.Exemplul 2: Aceeași situație ca în Ex 1 cu excepția faptului că dreptului de proprietate asupra aparatului-mașină nu se transferă automat către locatar la sfârșitul contractului de leasing. În schimb, locatarul are opțiunea de a achiziționa aparatul-mașină de la locator pe data de 1/1/20X6 pentru suma de CU1.

 • Exemplul 2: Aceeași situație ca în Ex 1 cu excepția faptului că dreptului de proprietate asupra aparatului-mașină nu se transferă automat către locatar la sfârșitul contractului de leasing. În schimb, locatarul are opțiunea de a achiziționa aparatul-mașină de la locator pe data de 1/1/20X6 pentru suma de CU1.

 • Ex 3: Aceeași situație ca în Ex 1 cu excepția faptului că durata de exploatare economică a aparatului-mașină este de cinci ani iar dreptul de proprietate asupra aparatului-mașină nu se transferă către locatar la sfârșitul contractului de leasing.Exemplul 4: Aceeași situație ca în Ex 1 cu excepția faptului că dreptul de proprietate nu se transferă către locatar la sfârșitul contractului de leasing. În schimb, locatarul are opțiunea de a continua leasingul pentru încă un termen de 5 ani, achitând o rentă în valoarea de CU1 pe an.

 • Exemplul 4: Aceeași situație ca în Ex 1 cu excepția faptului că dreptul de proprietate nu se transferă către locatar la sfârșitul contractului de leasing. În schimb, locatarul are opțiunea de a continua leasingul pentru încă un termen de 5 ani, achitând o rentă în valoarea de CU1 pe an.

 • Ex 5: Aceeași situație ca în Ex 1 cu excepția faptului că dreptul de proprietate se transferă către locatar la sfârșitul contractului de leasing contra unei plăți variabile egală cu valoarea justă a activului la acea perioadă (în loc de 23,539).Ex 6: Contract de leasing tripartit.

 • Ex 6: Contract de leasing tripartit.

  • Locatorul transferă substanțial toate riscurile și beneficiile către două părți independente:
   • Locatarul obține dreptul de a utiliza bunul pentru o perioadă de timp; iar
   • Cealaltă parte, încheie contract cu locatorul privind achiziționarea activului, la sfârșitul perioadei de leasing, la un preț fix.


Ex 6 continuare:

 • Ex 6 continuare:

 • Clasificarea leasingului:

  • Locator = leasing financiar
  • Locatar = leasing operațional
  • Cealaltă parte are angajamentul ferm de a achiziționa activul
Recunoașterea și evaluarea inițială:

 • Recunoașterea și evaluarea inițială:

  • Recunoașteți activele (drepturile) și datoriile (obligațiile) la valoarea justă a proprietății plasate în leasing sau, dacă e mai mică, valoarea actualizată a plăților minime de leasing
  • Adăugați la creanță costurile incrementale ale locatarului, care sunt atribuite direct procesului de negociere și încheiere a contractului de leasing


Evaluarea ulterioară:

 • Evaluarea ulterioară:

  • Alocați plățile minime de leasing între comisionul financiar și datorie, utilizând metoda dobânzii efective
  • Amortizați activul în conformitate cu secțiunea relevantă (ex. Secțiunea 17 PP&E)


Ex 7: Aceeași situație ca în Ex 1.

  • Ex 7: Aceeași situație ca în Ex 1.
  • Tabelul de amortizare a obligației aferente leasingului financiar:


Ex 7 continuare:

 • Ex 7 continuare:

 • La 1/1/20X1 (recunoaștere inițială) recunoașteți:

  • La activ (PP&E) 100,000; și
  • Datorie (obligația aferentă leasingului financiar) 100,000
 • Pentru anul încheiat la 31/12/20X1 recunoașteți:

  • Alocați plata de 23,000 (5,000 costul de finanțare, în profit sau pierderi și 18,000 rambursarea obligației aferente leasingului financiar)
  • CU10,000 cheltuiala de amortizare, în profit sau pierderi și ca o reducere a activului


Dezvăluiți:

 • Dezvăluiți:

 • Pentru fiecare clasă de active, valoarea contabilă netă la data raportării

 • Total FMLP la data raportării, arătând restanța (i) în < 1 an; (ii) > 1 an dar mai < 5 ani; (iii) în > 5 ani

 • Descrierea generală a aranjamentelor de leasing semnificative

 • Consultați, de asemenea Secțiunile 17, 18, 27 și 34.Recunoașterea și evaluarea:

 • Recunoașterea și evaluarea:

  • Decontați plățile de leasing pe linie dreaptă cu excepția cazului când:
   • O altă bază sistematică este mai reprezentativă pentru a arăta beneficiul utilizatorului; sau
   • Plățile sunt structurate astfel încât să poată crește în concordanță cu rata generală a inflației anticipate (în baza indicilor sau datelor statistice publicate).


Ex 8: La 1/1/20X1, entitatea A încheie un contract de leasing operațional asupra unei clădiri, pe un termen de cinci ani, fără drept de reziliere.

 • Ex 8: La 1/1/20X1, entitatea A încheie un contract de leasing operațional asupra unei clădiri, pe un termen de cinci ani, fără drept de reziliere.

 • Renta X1–X4 = 0. Renta X5 = 5,000.

 • Ex 9: Aceeași situație ca și în Ex. 8 cu excepția faptului că locatorul este de acord să achite costurile de relocare ale locatarului (adică 500), ca un stimulent pentru locatar să încheie noul contract de leasing

 • Ex 10: Plățile pentru leasingul operațional cresc în ritm cu indicele prețului de consum anticipat (10% anual), pentru a compensa locatorul pentru inflația așteptată.

 • X1 = 1,000; X2 = 1,100; X3 = 1,210; etc.Dezvăluiți:

 • Dezvăluiți:

 • FMLP total pentru leasingul operațional fără drept de reziliere, arătând restanța (i) în < 1 an;

 • (ii) > 1 an dar < 5 ani; (iii) în > 5 ani

 • Plățile de leasing recunoscute drept cheltuială

 • O descriere generală a aranjamentelor de leasing semnificative ale locatarului

  • Inclusiv, de exemplu, informații cu privire la renta contingentă, opțiunile de reînnoire sau achiziție și clauzele de escaladare, contractele de sub-leasing și restricțiile impuse de aranjamentele de leasing
Recunoașterea și evaluarea inițială:

 • Recunoașterea și evaluarea inițială:

   • Recunoașteți activele deținute în temeiul unui contract de leasing financiar (creanță), la valoarea egală cu investiția netă în contractul de leasing (adică investiția brută în contractul de leasing actualizată la rata implicită a dobânzii din contractul de leasing). Investiția brută în contractul de leasing este suma agregată formată din:
    • (a) plățile minime de leasing pe care locatorul urmează să le primească în temeiul leasingului financiar, și
    • (b) orice valoare reziduală negarantată care revine locatorului.


Evaluarea ulterioară

 • Evaluarea ulterioară

  • Recunoașteți venitul financiar – rata de rentabilitate constantă a investiției nete în contractul de leasing
  • Aplicați plățile de leasing la investiția brută în leasing pentru a reduce atât suma principală cât și venitul financiar neîncasat.
  • Dacă există indici precum că valoarea reziduală estimată negarantată utilizată la calcularea investiției brute a locatorului în contractul de leasing s-a modificat semnificativ, alocarea veniturilor pe durata contractului de leasing este revizuită iar reducerea în sumele acumulate se recunoaște imediat în profit /pierdere


Alte aspecte :

 • Alte aspecte :

 • Locatorul producător sau dealer are două tipuri de venituri:

  • Profitul sau pierderea echivalentă cu profitul sau pierderea care rezultă dintr-o vânzare simplă a activului plasat în leasing, la prețuri de vânzare normale, reflectând orice volum aplicabil de reduceri comerciale, și
  • Venitul financiar pe durata contractului de leasing.
 • Dezvăluiri (a se vedea punctele 20.23)Recunoașterea și evaluarea

 • Recunoașterea și evaluarea

  • Plățile de leasing sunt recunoscute ca venituri pe linie dreaptă, cu excepția cazului:
   • Când există o altă bază sistematică mai reprezentativă pentru a arăta beneficiul utilizatorului; sau
   • Plățile sunt structurate astfel încă să poată crește în concordanță cu rata inflației generală anticipată (bazate pe indicatori sau date statistice)
 • Recunoașteți alte costuri suportate în legătură cu obținerea veniturilor din leasing (ex. amortizare)Exemple

 • Exemple

 • Ex 11: La data de 1/1/20X1, entitatea A încheie un contract de leasing asupra unei clădiri, pe un termen de cinci ani, fără drept de reziliere.

 • Nr de rente pe 4 ani. Renta pe 5 ani = 5,000.

 • Ex 12: Aceeași situație ca în Ex 11 cu excepția faptului că plățile de leasing cresc în ritm cu indicele prețului de consum (IPC) anticipat (10% anual) pentru a compensa locatorul pentru inflația anticipată. X1 = 1,000; X2 = 1,100; X3 = 1,210; etc

O tranzacție de vânzare și leaseback implică vânzarea unui activ și luarea aceluiași activ înapoi în leasing.

 • O tranzacție de vânzare și leaseback implică vânzarea unui activ și luarea aceluiași activ înapoi în leasing.

  • Plata de leasing și prețul de vânzare, de obicei, sunt interdependente deoarece acestea sunt negociate la pachet
  • Contabilizarea unei tranzacții de vânzare și lease-back depinde de tipul leasingului (financiar sau operațional).


Recunoașterea tranzacției de vânzare și leaseback financiar

 • Recunoașterea tranzacției de vânzare și leaseback financiar

  • Vânzătorul locatar amână recunoașterea venitului (adică nu recunoaște imediat în contul de profit și pierdere, vreun exces de venituri din vânzări peste valoarea contabilă)
  • Venitul amânat este recunoscut în profit și pierdere pe durata contactului de leasing


Recunoașterea tranzacției de vânzare și lease-back operațional de către vânzătorul-locatar

 • Recunoașterea tranzacției de vânzare și lease-back operațional de către vânzătorul-locatar

  • Dacă este la VJ, recunoașteți profitul sau pierderea imediat
  • Dacă SP < VJ iar plățile de leasing nu sunt ajustate, recunoașteți profitul sau pierderea imediat
  • Dacă SP < FV iar plățile de leasing sunt ajustate, amânați și amortizați o astfel de pierdere proporțional cu plățile de leasing pe perioada anticipată de utilizare a activului.
  • Dacă SP > FV amânați suma excesivă care depășește valoarea justă și amortizați-o pe perioada anticipată de utilizare a activului.


Ex 13: La data de 1/1/20X1, entitatea A vinde o clădire (valoarea contabilă = 85,000) pentru suma de 100,000 (valoarea justă) și o ia înapoi în chirie în temeiul unui contract de leasing operațional pe un termen de 3 ani.

 • Ex 13: La data de 1/1/20X1, entitatea A vinde o clădire (valoarea contabilă = 85,000) pentru suma de 100,000 (valoarea justă) și o ia înapoi în chirie în temeiul unui contract de leasing operațional pe un termen de 3 ani.

 • Plățile de leasing = 9,500 (achitate anual în rate).

 • La data de 31 ianuarie 20X1, durata de exploatare economică rămasă a clădirii era de 25 ani, cu o valoare reziduală egală cu zero.Ex 14: Aceeași situație ca în Ex 13 cu excepția faptului că SP = 95,000 & rentele = 7,800.

 • Ex 14: Aceeași situație ca în Ex 13 cu excepția faptului că SP = 95,000 & rentele = 7,800.

 • Ex 15: Aceeași situație ca în Ex 13 cu excepția faptului că SP = 80,000 iar rentele = 2,800.

Secțiunea 29 se bazează pe Proiectul de Expunere publicat de IASB în luna Martie 2009 cu privire la Impozitul pe Profit.

 • Secțiunea 29 se bazează pe Proiectul de Expunere publicat de IASB în luna Martie 2009 cu privire la Impozitul pe Profit.

  • Aceeași abordare privind ‘diferența temporară’ ca și în IAS 12
  • Explicație mai simplă
  • Mai puține excepții


Definirea impozitului pe profit

 • Definirea impozitului pe profit

  • Impozitul pe profit : Toate obligațiile fiscale interne și externe care decurg din profitul impozabil
  • Profitul impozabil = venitul impozabil minus sumele deductibile (suma netă)
  • Impozitul bazat pe venituri ≠ impozitul pe profit
   • Impozitul pe vânzări, TVA, impozitul pe capital, și impozitul de asigurări sociale ≠ impozit pe profit
  • Impozit pe profit = cota de impozitare x profitul impozabil


Impozitul curent: Suma impozitului pe profit datorată /rambursabilă, în baza profitului /pierderi impozabil/e pentru perioada curentă sau perioadele anterioare

 • Impozitul curent: Suma impozitului pe profit datorată /rambursabilă, în baza profitului /pierderi impozabil/e pentru perioada curentă sau perioadele anterioare

 • Impozitul amânat: Impozitul datorat /recuperabil în perioada viitoare, ca urmare a tranzacțiilor din trecutBaza de impozitare: Evaluarea unui activ, datorii sau capital propriu, în conformitate cu legislația fiscală, în temeiul unei tranzacții de vânzare

 • Baza de impozitare: Evaluarea unui activ, datorii sau capital propriu, în conformitate cu legislația fiscală, în temeiul unei tranzacții de vânzare

 • Diferența temporară : Diferența în valoarea contabilă a unui activ, datorii sau altui articol, înscris în rapoartele financiare și, baza de impozitare a acestora – dacă entitatea anticipează că articolul respectiv va afecta profitul impozabil viitorRecunoașteți impozitul curent

 • Recunoașteți impozitul curent

 • Identificați activele și datoriile care vor afecta profitul impozabil,dacă sunt recuperate sau decontate la valoarea lor contabilă

 • Determinați baza fiscală /de impozitare a articolelor din punctul (2) plus alte articole care au o bază fiscală, deși nu sunt recunoscute (ex. costul îndatorării sau cheltuieli de cercetare și dezvoltare care sunt capitalizate în scopuri fiscale)

 • Calculați diferențele temporare, pierderi fiscale neutilizate, credite fiscale neutilizateRecunoașteți activele sau datoriile aferente impozitului amânat care decurg din diferențele temporare

 • Recunoașteți activele sau datoriile aferente impozitului amânat care decurg din diferențele temporare

 • Evaluați activele și datoriile aferente impozitului amânat

  • Utilizați cotele de impozitare adoptate
  • Luați în considerare rezultatele posibile ale unei revizuiri de către autoritățile fiscale
 • Aplicați ajustorul de evaluare la activele aferente impozitului amânat (recuperarea probabilă)

 • Alocați impozitul curent și amânat între componentele asociate din P&L, alte venituri globale (OCI), capitalul propriuImpozitul curent

 • Impozitul curent

  • Obligația fiscală aferentă profitului impozabil curent sau anterior
  • Activ - dacă excedentul este recuperabil
  • Evaluați folosind legislația fiscală adoptată sau substanțial adoptată la data raportării
  • Cheltuiala sau venitul pentru perioada curentă, dar în cazul în care impozitul curent se referă la un articol din alte venituri globale (OCI), acest impozit este prezentat ca parte a OCI


Exemplu: Calculați impozitul curent

 • Exemplu: Calculați impozitul curent

  • Profitul contabil 150,000, cota impozitului 15%
  • 20,000 venit din bonificație (royalty) care este scutit de impozitare
  • 5,000 cheltuieli de alimentație ce nu sunt deductibile
  • Cheltuiala aferentă datoriei irecuperabile de 2,500 include 500 estimate dar ne-deductibile până la casare
  • Deprecierea fiscală (accelerată) este de 43,000, deprecierea contabilă este 35,000.
  • Care este cheltuiala aferentă impozitului curent?
  • continuare ...


Exemplu: Calculați impozitul curent (continuare)

 • Exemplu: Calculați impozitul curent (continuare)

  • Profitul impozabil :
  • Profitul contabil 150,000
  • Minus bonificația neimpozabilă (20,000)
  • Plus alimentația nedeductibilă 5,000
  • Plus datoria irecuperabila nedeductibilă 500
  • Minus deprecierea fiscală adițională (8,000)
  • Profitul impozabil 127,500
  • Impozitul curent = 15% x 127,500 = 19,125


Impozitul amânat

 • Impozitul amânat

  • Bazat pe diferența între sumele din bilanț și baza fiscală a acelor articole
  • Dacă recuperarea activului /datoriei nu va afecta profitul impozabil, nu există profit amânat
  • Baza de impozitare /fiscală = suma care ar fi deductibilă în cazul vânzării activului (sau datoria stinsă) la sfârșitul perioadei de raportare, la valoarea contabilă


Impozitul amânat

 • Impozitul amânat

  • Evaluați folosind cotele fiscale adoptate (sau substanțial adoptate)
  • Dar utilizați cota în funcție de venitul anticipat la momentul inversării diferenței temporare, pentru a calcula rata efectivă de impozitare anticipată


Exemplu: Calculați impozitul amânat

 • Exemplu: Calculați impozitul amânat

  • Profitul contabil 150,000, cota de impozitare 15%
  • 20,000 venitul din bonificație care este scutit de impozit
  • 5,000 cheltuielile de alimentație ce nu sunt deductibile
  • Cheltuiala aferentă datoriei irecuperabile de 2,500 include 500 estimate, dar ne-deductibile până la casare
  • Deprecierea fiscală (accelerată) este de 43,000, deprecierea contabilă este de 35,000.
  • Care este cheltuiala aferentă impozitului amânat?
  • continuare...


Exemplu: Calculați impozitul amânat (continuare)

 • Exemplu: Calculați impozitul amânat (continuare)

  • Creanță cu impozitul amânat– datorie irecuperabila nedeductibilă :
  • 500 x 15% = 75
  • Datorie aferentă impozitului amânat – depreciere accelerată:
  • 8,000 x 15% = 1,200 Aceeași jurisdicție, dreptul de compensare
  • Cheltuială privind impozitul amânat = 1,200 – 75 = 1,125
  • Datorie privind impozitul amânat = 1,125
  • Cheltuială fiscală totală 19,125 + 1,125 = 20,250


Exemplu: Înregistrare în jurnal (reflectă ultimele două exemple)

 • Exemplu: Înregistrare în jurnal (reflectă ultimele două exemple)Exemplu: Cotele de impozitare graduale

 • Exemplu: Cotele de impozitare graduale

  • Diferența temporară de 7,500 apare în 20X1, ce urmează a fi inversată în 20X3
  • Cota impozitului 15% pe profitul de până la 500,000 și 25% pe profitul ce depășește 500,000
  • Profit impozabil 20X1 = 400,000
  • Profitul impozabil anticipat 20X3 = 600,000
  • Cota efectivă a impozitului 20X3 = (500,000 x 15%) + (100,000 x 25%) = 100,000/600,000 = 16.67%
  • Datoria aferentă impozitului amânat 20X1 = 16.67% x 7,500 = 1,250


Diferențele temporare

 • Diferențele temporare

  • Pot apărea la recunoașterea inițială a unei creanțe sau datorii
  • Pot apărea după recunoașterea inițială, deoarece venitul /cheltuiala este recunoscută în contul de profit și pierderi (P&L) într-o perioadă și în profitul impozabil într-o altă perioadă
  • Pot apărea atunci când baza de impozitare a activului sau datoriei se modifică, însă modificarea nu va afecta valoarea contabilă


Recunoașteți (cu câteva excepții – pe următorul slide):

 • Recunoașteți (cu câteva excepții – pe următorul slide):

  • Datoria aferentă impozitului amânat pentru toate diferențele temporare care vor spori profitul impozabil în viitor
  • Creanța cu impozitul amânat pentru toate diferențele temporare care vor reduce profitul impozabil în viitor
  • Creanța cu impozitul amânat pentru pierderea fiscală și creditul fiscal reportat


Excepții de la recunoaștere:

 • Excepții de la recunoaștere:

  • Nu se aplică impozitul amânat pentru diferențele temporare aferente câștigurilor netransferate a filialelor străine, companiilor asociate, societăților mixte
  • Nu se aplică impozitul amânat pentru diferența temporară aferentă recunoașterii inițiale a fondului comercial


Exemplu: 25% participație în companie asociată, metoda capitalului propriu utilizată în registre, cota ordinară a impozitului 30%, impozitul pe câștigurile de capital 0%

 • Exemplu: 25% participație în companie asociată, metoda capitalului propriu utilizată în registre, cota ordinară a impozitului 30%, impozitul pe câștigurile de capital 0%

  • Cost 10,000
  • Venit calculat potrivit metodei capitalului propriu anul 1 = 1,000
  • Diferența temporară = 1,000
  • Datorie aferentă impozitului amânat = 0% x 1,000 = 0
  • Dividende impozabile primite = 200
  • Cheltuială aferentă impozitului curent = 30% x 200 = 60
  • Valoarea contabilă la sfârșitul anului 1 = 10,800


Modificări în datoriile/activele aferente impozitului amânat:

 • Modificări în datoriile/activele aferente impozitului amânat:

  • Recunoscut în P&L (sau în OCI dacă se referă la un articol din OCI)
 • Exemplu cu utilizarea datelor din slide-ul 46: Cota de impozitare crește până la 20%, activul și datoria aferente impozitului amânat încă nu au fost inversate.

  • Datoria aferentă impozitului amânat 1,125
  • Datoria aferentă impoz. amânat trebuie să fie 20% x 7,500 = 1,500
  • Cheltuială fiscală inclusă în P&L = 375


Folosiți cota de impozitare adoptată sau substanțial adoptată

 • Folosiți cota de impozitare adoptată sau substanțial adoptată

 • În cazul în care se aplică cote diferite pentru diferite tipuri de venituri, utilizați cota la care entitatea va achita doar dacă se vor aplica aceleași deduceri ca și în cazul vânzării sau utilizării

 • Ajustorul de evaluare la creanțele fiscale:

  • Valoarea contabilă netă = recuperare probabilă
  • Revizuiți valoarea contabilă la fiecare perioadă


Exemplu: Ajustorul de evaluare

 • Exemplu: Ajustorul de evaluare

  • 31/12/X1 diferențe temporare de 120 disponibile pentru reducerea profitului impozabil viitor
  • Nu poate fi reportat înapoi
  • Din 120, în baza prognozelor profiturilor viitoare, doar 30 au probabilitatea > 50% de a fi utilizate
  • Cota impozitului 20%


Nu folosiți actualizarea pentru impozitele curente sau amânate

 • Nu folosiți actualizarea pentru impozitele curente sau amânate

 • Incertitudinea în evaluarea atât a activelor cât și datoriilor aferente impozitului amânat:

  • Utilizați valoarea medie ponderată la probabilitatea tuturor rezultatelor posibile, presupunând că autoritățile fiscale știu toate faptele
 • Dacă pentru venitul distribuit și cel nedistribuit se aplică cote de impozitare diferite, contabilizați inițial la cota aplicată pentru venitul nedistribuit

  • Ajustați prin P&L la distribuire


Clasificare:

 • Clasificare:

 • Compensare:

  • Nu aplicați compensarea pentru activele și datoriile aferente impozitului curent sau impozitului amânat dacă entitatea nu dispune de dreptul legal de a compensa și intenționează să deconteze net sau simultan


Dezvăluiți componentele majore ale cheltuielii fiscale:

 • Dezvăluiți componentele majore ale cheltuielii fiscale:

  • Cheltuială cu impozitul curent (venit)
  • Ajustări la impozitul curent din perioadele anterioare
  • Cheltuială cu impozitul amânat (venit) referitoare la:
   • Diferențele temporare noi sau inversate
   • Modificările în cotele de impozitare sau introducerea de noi impozite
  • Efectele modificărilor în incertitudine
  • Modificări în ajustorul de evaluare
  • Cheltuială fiscală aferentă modificărilor în politicile contabile sau erori


Alte dezvăluiri:

 • Alte dezvăluiri:

  • Impozitul curent și amânat aferent articolelor din OCI
  • Explicarea diferențelor semnificative în sumele din P&L și sumele raportate autorităților fiscale
  • Modificări ale cotelor de impozitare
  • continuare pe slide-ul următor...


Alte dezvăluiri (continuare). Pentru fiecare tip de diferență temporară, pierdere fiscală neutilizată și credit fiscal:

 • Alte dezvăluiri (continuare). Pentru fiecare tip de diferență temporară, pierdere fiscală neutilizată și credit fiscal:

   • Suma impozitului amânat și ajustorul de evaluare la sfârșitul perioadei
   • Analiza modificărilor în impozitul amânat și ajustorul de evaluare în decursul perioadei
  • Data de expirare a diferențelor temporare și pierderile fiscale neutilizate și creditele fiscale
  • Explicație în cazul când achitarea câștigurilor nedistribuite vor avea un impact fiscalYüklə 494 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə