Verginin Konusunu Teşkil Eden İşlemlerYüklə 446 b.
tarix21.08.2018
ölçüsü446 b.
#73653Verginin Konusunu Teşkil Eden İşlemler

Verginin Konusunu Teşkil Eden İşlemlerVerginin Konusunu Teşkil Eden İşlemlerTicari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyetiTicari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyetiTicari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyetiTicari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyetiTicari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyetiTicari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyetiTicari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyetiHer Türlü Mal Ve Hizmet İthaliHer Türlü Mal Ve Hizmet İthaliDiğer Faaliyetlerden Doğan Teslim Ve Hizmetlera) Posta, telefon, telgraf, teleks ve bunlara benzer hizmetler ile radyo ve televizyon hizmetleri,a) Posta, telefon, telgraf, teleks ve bunlara benzer hizmetler ile radyo ve televizyon hizmetleri,b) Her türlü şans ve talih oyunlarının tertiplenmesi ve oynanmasıc) Profesyonel sanatçıların yer aldığı gösteriler ve konserler ile profesyonel sporcuların katıldığı sportif faaliyetler, maçlar, yarışlar ve yarışmalar tertiplenmesi, gösterilmesi,c) Profesyonel sanatçıların yer aldığı gösteriler ve konserler ile profesyonel sporcuların katıldığı sportif faaliyetler, maçlar, yarışlar ve yarışmalar tertiplenmesi, gösterilmesi,d) Müzayede mahallerinde satışlar,d) Müzayede mahallerinde yapılan satışlar,e) Boru hattı ile ham petrol, gaz ve bunların ürünlerinin taşınmaları,f) Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemleri,f) Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemleri,f) Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemleri,f) GVK’nun 70’inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemlerinde sorumluluk uygulaması,f) GVK’nun 70’inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemlerinde sorumluluk uygulaması,KDV 1/3-gKDV 1/3-gh) Rekabet eşitsizliğini gidermek maksadıyla isteğe bağlı mükellefiyetler suretiyle vergilendirilecek teslim ve hizmetler.KDV’nin Konusuna Giren İşlemler Açısından Özellik Arzeden DurumlarKDV’nin Konusuna Giren İşlemler Açısından Özellik Arzeden DurumlarKDV’nin Konusuna Giren İşlemler Açısından Özellik Arzeden DurumlarKDV’nin Konusuna Giren İşlemler Açısından Özellik Arzeden DurumlarKDV’nin Konusuna Giren İşlemler Açısından Özellik Arzeden DurumlarTeslimTeslimTeslimTeslimTeslimTeslim Sayılan HallerTeslim Sayılan HallerTeslim Sayılan HallerTeslim Sayılan HallerTeslim Sayılan HallerHizmetHizmetHizmet Sayılan Hallerİşlemlerin Türkiye'de Yapılmasıİşlemlerin Türkiye’de Yapılmasıİşlemlerin Türkiye’de YapılmasıUluslararası Taşıma İşleriMükellefMükellefMükellefMükellefVergi SorumlusuVergi SorumlusuVergi SorumlusuVergi SorumlusuVergi SorumlusuVergi SorumlusuBakanlıkça İhdas Edilen Vergi SorumluluklarıBakanlıkça İhdas Edilen Vergi SorumluluklarıBakanlıkça İhdas Edilen Vergi SorumluluklarıBakanlıkça İhdas Edilen Vergi SorumluluklarıBakanlıkça İhdas Edilen Vergi SorumluluklarıBakanlıkça İhdas Edilen Vergi SorumluluklarıBakanlıkça İhdas Edilen Vergi SorumluluklarıBakanlıkça İhdas Edilen Vergi SorumluluklarıVergiyi Doğuran Olayın Meydana GelmesiVergiyi Doğuran Olayın Meydana GelmesiVergiyi Doğuran OlayVergiyi Doğuran OlayVergiyi Doğuran OlayVergiyi Doğuran OlayVergiyi Doğuran OlayVergiyi Doğuran OlayKDV İSTİSNALARINA GENEL BAKIŞKDV İSTİSNALARINA GENEL BAKIŞKDV İSTİSNALARINA GENEL BAKIŞ(İhracat İstisnası) Mal ve Hizmet İhracatı(İhracat İstisnası) Mal ve Hizmet İhracatı(İhracat İstisnası) Mal ve Hizmet İhracatı(İhracat İstisnası) Mal ve Hizmet İhracatıİHRACAT İSTİSNASI KAPSAMINDAKİ TESLİMLERMal Tesliminin İhracat Teslimi Sayılabilmesi İçin;Yurt Dışındaki Müşteri;İHRACATIN GERÇEKLEŞTİĞİ DÖNEMİHRACATIN GERÇEKLEŞTİĞİ DÖNEMİhracat İşlemlerine İlişkin Örnek (1)İhracat İşlemlerine İlişkin Örnek (2)

MAL İHRACINA İLİŞKİN ÖZELLİK ARZEDEN DURUMLARMAL İHRACINA İLİŞKİN ÖZELLİK ARZEDEN DURUMLAR

MAL İHRACINDA İSTİSNA VE İADE UYGULAMASI İÇİN ARANILAN BELGELERİADE DÖNEMİ VE İADEYE KONU OLACAK TUTARİADE DÖNEMİ VE İADEYE KONU OLACAK TUTARHİZMET İHRACINDA KDV İSTİSNASININ UYGULANABİLMESİ İÇİN AŞAĞIDAKİ 4 ŞARTIN BİRLİKTE GERÇEKLEŞMESİ GEREKİR;ULUSLAR ARASI HİZMET HAREKETLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİNDE AŞAĞIDAKİ KURALLAR GEÇERLİDİR;HİZMET İHRACINA İLİŞKİN ÖZELLİK ARZEDEN DURUMLARHİZMET İHRACINDA İSTİSNA VE İADE UYGULAMASI İÇİN ARANILAN BELGELERİHRAÇ KAYITLI TESLİMLERDE TECİL – TERKİN UYGULAMASIİHRAÇ KAYITLI TESLİMLERDE TECİL – TERKİN UYGULAMASITECİL-TERKİN UYGULAMASINDAN YARARLANABİLECEK İMALATÇILARTECİL-TERKİN UYGULAMASI

TECİL-TERKİN UYGULAMASITECİL-TERKİN UYGULAMASITECİL-TERKİN İŞLEMLERİNDE ÖZELLİKLİ DURUMLARTECİL-TERKİN İŞLEMLERİ İÇİN ARANILAN BELGELERYOLCU BERABERİ EŞYA İHRACINDA KDV İSTİSNASI VE İADESİYOLCU BERABERİ EŞYA İHRACINDA KDV İSTİSNASI VE İADESİBAVUL TİCARETİ YOLUYLA İHRACATTA KDV İSTİSNASI VE İADESİBAVUL TİCARETİ YOLUYLA İHRACATTA KDV İSTİSNASI VE İADESİDAHİLDE İŞLEME VE GEÇİCİ KABUL REJİMLERİNDE TECİL-TERKİN UYGULAMASI“Dahilde İşleme İzin Belgesine” veya “Geçici Kabul İzin Belgesine” sahip alıcılar mamulü doğrudan ihraç edebilirler.YABANCILARA, TAŞIMACILIK FAALİYETİ KAPSAMINDA YAPILAN TESLİMLERİ İLE FUAR, PANAYIR VE SERGİLERE KATILMASI NEDENİYLE YAPILAN TESLİMLERİYABANCILARA, TAŞIMACILIK FAALİYETİ KAPSAMINDA YAPILAN TESLİMLERİ İLE FUAR, PANAYIR VE SERGİLERE KATILMASI NEDENİYLE YAPILAN TESLİMLERİDE PROSEDÜRAraçlar, Kıymetli Maden ve Petrol Aramaları ile Ulusal Güvenlik Harcamaları ve Yatırımlarda İstisnaAraçlara İlişkin İstisna (48 KDVGT)Araçlara İlişkin İstisna (48 KDVGT)Araçlar, Kıymetli Maden ve Petrol Aramaları ile Ulusal Güvenlik Harcamaları ve Yatırımlarda İstisnaAraçlar İçin Liman Ve Hava Meydanlarında Yapılan Teslimler (93 KDVGT, 9 KDV Sir.)Araçlar, Kıymetli Maden ve Petrol Aramaları ile Ulusal Güvenlik Harcamaları ve Yatırımlarda İstisnaAltın Gümüş Ve Platin Arama Ve İşletme Faaliyetlerinde İstisna (93,95 KDVGT)Petrol Arama Faaliyetlerinde İstisna (16,19 KDVGT)Araçlar, Kıymetli Maden ve Petrol Aramaları ile Ulusal Güvenlik Harcamaları ve Yatırımlarda İstisnaTeşvik Belgesi Kapsamında Makine Techizat Teslimi (69 KDVGT)Araçlar, Kıymetli Maden ve Petrol Aramaları ile Ulusal Güvenlik Harcamaları ve Yatırımlarda İstisnaLimanlar, Demiryolları, Hava Limanları (93 KDVGT)Limanlar, Demiryolları, Hava Limanları (93 KDVGT)Araçlar, Kıymetli Maden ve Petrol Aramaları ile Ulusal Güvenlik Harcamaları ve Yatırımlarda İstisnaAskeri Araç ve Malzeme Satışı (93 KDVGT)Askeri Araç ve Malzeme Satışı (93 KDVGT)(Taşımacılık İstisnası) Transit TaşımacılıkTransit TaşımacılıkTransit TaşımacılıkTransit TaşımacılıkTransit Taşımacılık(Taşımacılık İstisnası) Transit TaşımacılıkTransit TaşımacılıkDiplomatik İstisnalarDiplomatik Kuruluşlara Ve Mensuplarına Yapılan Teslimlerde İstisna (60,103 KDVGT)Diplomatik Kuruluşlara Ve Mensuplarına Yapılan Teslimlerde İstisna (60,103 KFVGT)Uluslararası Kuruluşlara Ve Mensuplarına Satışlarda İstisna (60,103 KFVGT)Tam İstisna Kapsamındaki Teslimlerden Kaynaklanan İade Prosedürü (84 KDVGT)KDV İADESİGENEL ESASLARA TABİ MÜKELLEFLERDE İADE UYGULAMASIA- İnceleme Raporu ve Teminat Aranmaksızın İade;1- Mahsup Yoluyla İade:2- Maliye Bakanlığınca Belirlenen Sınırı Aşmayan Nakden İadeler3- Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporuna Dayalı Nakden İadeler3- Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporuna Dayalı Nakden İadeler4- Kamuya Ait Kuruluşlara İadeB- Teminat Karşılığı İadeC- Vergi İnceleme Raporu İle İadeÖZEL ESASLARA TABİ MÜKELLEFLERDE İADE UYGULAMASIİthalat İstisnasıVergiden İstisna Edilen Mal Ve Hizmetin İthalatında İstisnaİthalat İstisnasıGümrük Kanunu Uyarınca Yapılan İthalatta İstisnaGümrük Kanunu Uyarınca Yapılan İthalatta İstisnaGümrük Kanunu Uyarınca Yapılan İthalatta İstisnaİthalat İstisnasıGümrük Kanunundaki transit ve gümrük antrepo rejimleri ile geçici depolama ve serbest bölge hükümlerinin uygulandığı mallarSosyal ve Askerî Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar Madde:171. Kültür ve Eğitim Amacı Taşıyan İstisnalar:Sosyal ve Askerî Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar Madde:17Sosyal ve Askerî Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar Madde:172. Sosyal Amaç Taşıyan İstisnalarSosyal ve Askerî Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar Madde:172. Sosyal Amaç Taşıyan İstisnalarSosyal ve Askerî Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar Madde:172. Sosyal Amaç Taşıyan İstisnalarSosyal ve Askerî Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar Madde:172. Sosyal Amaç Taşıyan İstisnalarSosyal ve Askerî Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar Madde:17Sosyal ve Askerî Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar Madde:17Sosyal ve Askerî Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar Madde:174. Diğer İstisnalarSosyal ve Askerî Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar Madde:17Sosyal ve Askerî Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar Madde:17Sosyal ve Askerî Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar Madde:17Sosyal ve Askerî Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar Madde:17Sosyal ve Askeri Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar Madde:17Sosyal ve Askeri Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar Madde:17Sosyal ve Askeri Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar Madde:17Sosyal ve Askeri Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar Madde:174. Diğer İstisnalarSosyal ve Askeri Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar Madde:17İstisnadan Vazgeçmeİstisnadan VazgeçmeTeslim ve Hizmet İşlemlerinde MatrahTeslim ve Hizmet İşlemlerinde MatrahTeslim ve Hizmet İşlemlerinde MatrahTeslim ve Hizmet İşlemlerinde Matrahİthalatta Matrahİthalatta Matrahİthalatta Matrahİthalatta Matrahİthalatta Matrahİthalatta MatrahUluslararası Yük ve Yolcu Taşımalarında MatrahÖzel Matrah ŞekilleriÖzel Matrah ŞekilleriÖzel Matrah ŞekilleriÖzel Matrah ŞekilleriMatraha Dahil Olan UnsurlarMatraha Dahil UnsurlarMatraha Dahil UnsurlarMatraha Dahil UnsurlarMatraha Dahil Olmayan UnsurlarMatraha Dahil Olmayan UnsurlarMatraha Dahil Olmayan UnsurlarDöviz İle Yapılan İşlemlerDöviz ile yapılan işlemlerEmsal Bedeli ve Emsal ÜcretiEmsal bedel, Emsal ücretEmsal bedel, Emsal ücretEmsal bedel, Emsal ücretOranOranVergi İndirimiVergi İndirimiVergi İndirimiİndirimİndirimin Şartlarıİndirim Dönemiİndirim DönemiKayıtta Gecikmenin indirime etkisiİndirimli Orana Tabi Teslimlerde İade Uygulamasıİndirimli Orana Tabi Teslimlerde İade Uygulamasıİadede Aranacak Belgelerİndirilemeyecek Katma Değer Vergisiİndirilemeyecek KDVİndirilemeyecek KDVİndirilemeyecek KDVİstisna Edilmiş İşlemlerde İndirimİstisna Edilmiş İşlemlerde İndirimKısmî Vergi İndirimiKısmi Vergi İndirimiKısmi Vergi İndirimi (26 KDVGT)Kısmi Vergi İndirimi (26 KDVGT)İndirimin Belgelendirilmesiİndirimin belgelendirilmesiİndirimin belgelendirilmesiİndirimin belgelendirilmesiİndirimin belgelendirilmesiİndirimin belgelendirilmesiMatrah ve İndirim Miktarlarının DeğişmesiMatrah ve İndirim Miktarlarının DeğişmesiMatrah ve İndirim Miktarlarının DeğişmesiMatrah ve İndirim Miktarlarının DeğişmesiMatrah ve İndirim Miktarlarının DeğişmesiVergilendirme UsulleriVergilendirme DönemiVergilendirme DönemiVergilendirme DönemiBeyan EsasıBeyan EsasıBeyanname Verme ZamanıBeyanname Verme ZamanıTarh YeriTarh YeriTarhiyatın MuhatabıTarh ZamanıTarh ZamanıVerginin ÖdenmesiVerginin Ödenmesi
Yüklə 446 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə