«Vəzifəli şəxsin və ya vətəndaşın dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə buraxılması Qaydası»na əlavəYüklə 413,17 Kb.
tarix26.06.2018
ölçüsü413,17 Kb.
#54855

«Vəzifəli şəxsin və ya vətəndaşın dövlət sirri

təşkil edən məlumatlarla işləməyə buraxılması

Qaydası»na əlavə

Forma 2
A N K E T

(şəxsi xətti ilə doldurulur)
  1. Soyadınız _____________________________ Fotoşəkil üçün

yer

Adınız________________________________ (4x6 sm)


Atanızın adı____________________________


2.

Soyadınızı, adınızı və ya atanızın adını dəyişmisinizsə, nə vaxt və hansı səbəbə görə
3.

Doğulduğunuz gün, ay, il və yer (kənd, qəsəbə, şəhər, rayon, respublika)
4.

Vətəndaşlığınız (əgər, dəyişmisinizsə, onda nə vaxt və hansı səbəbə görə dəyişdiyinizi göstərin)
5.

Milliyyətiniz
6.

Partiyalılığınız
7.

Təhsiliniz, nə vaxt və hansı təhsil müəssisələrini bitirmisiniz, diplomların nömrələri, ixtisasınız, peşəniz
8.

Elmi dərəcəniz və elmi rütbəniz, nə vaxt verilib, diplomların nömrələri
9.

Elmi əsərləriniz və ya ixtisaslarınız varmı
10.

Hansı xarici dilləri bilirsiniz və nə dərəcədə
11.

Siz və sizin yaxın qohumlarınız mühakimə olunubmu, nə vaxt və nə üçün

12. Yaxın qohumlarınız (atanız, ananız, qardaşlarınız, bacılarınız, uşaqlarınız və arvadınız (əriniz), o cümlədən, keçmiş arvadınız (əriniz)

Qohumluq dərəcəsi

Soyadı, adı, atasının adı*

Doğulduğu il və yer

İş yeri və vəzifəsi

Yaşadığı ünvan13. Əmək fəaliyyətinə başladığınız vaxtdan etibarən (ali və orta təhsil müəssisələrində təhsil, hərbi xidmət, əvəzçilik üzrə iş, sahibkarlıq fəaliyyəti və s. daxil olmaqla) gördüyünüz işlər.

Bu bölməni doldurduqda idarə, müəssisə və təşkilatların adını vaxtı ilə olduğu kimi yazmalı, hərbi xidməti isə vəzifəsi və hərbi hissənin nömrəsi göstərilməklə yazmalı.

*- Əgər qohumlarınız soyadını, adını və atasının adını dəyişibsə, onda onların əvvəlki soyadını, adını və atasının adını göstərmək lazımdır.
Ay il

İdarəni, əssisəni, şkilatı göstərilməklə daşıdığınız vəzifə

İdarənin əssisənin şkilatın yerləşdiyi yer

daxil olduğunuz

çıxdığınız

1

2

3

4
14. Xarici ölkələrdə olmusunuzmu (işləmək üçün, xidməti ezamiyyətdə, nümayəndə heyəti ilə birlikdə və s.)
Ay il

Hansı ölkədə

Xarici ölkəyə getməkdə məqsəd

vaxtdan

vaxtadək
15. Mərkəzi, respublika, şəhər və rayon seçkili orqanlarda iştirakınız
Seçkili orqanın yerləşdiyi yer

Seçkili orqanın adı

Hansı vəzifəyə seçilmişsiniz

İl

seçildiyi yer

çıxdığınız16. Nə kimi dövlət təltifləriniz var və fəxri adlar almısınızmı (nə vaxt və nə ilə təltif olunmusunuz)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
17. Sizin və ya arvadınızın (ərinizin) xaricdə daimi yaşayan qohumları varmı (onların soyadını, adını, atasının adını, qohumluq dərəcəsini, yaşayış yerini, hansı vaxtdan xaricdə yaşadığını göstərin)

18. Sizin pasportunuz varmı _________________________________________________________


(nömrə, seriya, nə vaxt və kim tərəfindən verilib)

19. Hərbi mükəlləfiyyətliyiniz və hərbi rütbəniz _________________________________________

________________________________________________________________________________

20. Ev ünvanı və telefon nömrəsi _____________________________________________________

21. Şəxsiyyət vəsiqəniz və ya onu əvəz edən sənəd _______________________________________

________________________________________________________________________________

(nömrə, seriya, nə vaxt və kim tərəfindən verilib)

22. Əlavə məlumatlar (özünüz haqqında bildirmək istədiyiniz digər məlumatlar ________________

________________________________________________________________________________

23. Mənə məlumdur ki, anketdə bilərəkdən yalan məlumat bildirməyin buraxılış rəsmiləşdirilməsindən imtina ilə nəticələnə bilər. Azərbaycan Respublikasının müvafiq orqanları tərəfindən mənim barəmdə yoxlama tədbirlərinin keçirilməsinə razıyam.

« » _____________20 il. İmza_________________

Buraxılış rəsmiləşdirilən şəxsin fotoşəkil, əmək fəaliyyəti və təhsili haqqındakı məlumatlar onun şəxsiyyətini təsdiq edən sənədlərə - əmək kitabçasına, təhsil və hərbi xidmət haqqında sənədlərə uyğundur.

M.Y._________________________________________________________

(kadr aparatı işçisinin imzası, soyadı)


« » _______________20 il.

«Vəzifəli şəxsin və ya vətəndaşın dövlət sirri

təşkil edən məlumatlarla işləməyə buraxılması

Qaydası»na əlavə


Forma 3

(doldurulduqda məxfi)


V Ə R Ə Q Ə


1. _____________________________________

(soyadı, adı, atasının adı)

2. _____________________________________

(doğulduğu il və yer)

3. Pasportu, şəxsiyyət vəsiqəsi

_______________________________________

_______________________________________

(sənədin nömrəsi, kim tərəfindən və nə vaxt verilib)

4. Təhsili _______________________________

(təhsil müəssisəsinin adı,

_______________________________________

nə vaxt bitirib)

5. Ev ünvanı ____________________________

6. Xüsusi qeydlər ________________________

_______________________________________

(soyadının, ünvanının dəyişilməsi haqqında məlumatlar)
_______________________________________

(vərəqənin jurnal üzrə qeydiyyat nömrəsi)


4,5 x 6 sm ölçülü

fotoşəkil üçün yer

M.Y

Fotoşəkil_______________________________(soyadı)

Vərəqədə göstərilən məlumatlar təsdiq edilir.

Dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə bölmənin

işçisi ____________________

(imza)
« » ____________________ 20 il.


Q a t l a n m a x ə t t i

10. Məxfilik rejiminin pozulması və görülmüş tədbirlər haqqında məlumat:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

11. Yaxın qohumları (ata, ana, bacılar və qardaşlar, 16 yaşından yuxarı uşaqlar) həmçinin ər (arvad)


Sıra

-siSoyadı, adı, atasının adı

Qohumluq dərəcəsi

Doğulduğu il

Qeyd
8. Buraxılış barədə sərəncam:

1. ____________________________ forma üzrə

(soyadı)

məlumatlara buraxmalı.

Təşkilatın rəhbəri_________________________

(imza)


« » __________________ 20 il.

M.Y.


2. ____________________________ forma üzrə

(soyadı)


məlumatlarla buraxılmalı.

Təşkilatın rəhbəri_________________________

(imza)

« » __________________ 20 il.M.Y.

3. ____________________________ forma üzrə

(soyadı)

məlumatlara buraxmalı.

Təşkilatın rəhbəri ________________________

(imza)


« » __________________ 20 il.

M.Y.


Q a t l a n m a x ə t t i

9. Buraxılış rəsmiləşdirilən andan əmək fəaliyyəti

Sıra

-sişkilatın adı, hüquqi ünvan

Tutduğu vəzifə (bölmə)

Qəbulu barədə əmrin nömrəsi və tarixi

Azad etmə haqqında əmrin nömrəsi və tarixi

Qeyd
«Vəzifəli şəxsin və ya vətəndaşın dövlət sirri

təşkil edən məlumatlarla işləməyə buraxılması

Qaydası»na əlavə
Buraxılış rəsmiləşdirilən vətəndaşın və onun yaxın qohumlarının
S İ Y A H I S I
Forma 4
Buraxılış rəsmiləşdirilən____________________________________________________________


Sıra №-si

Qohumluq

dərəcəsi

Soyadı, adı, atasının adı

Doğulduğu gün, ay, il yer

Yaşayış yeri«Vəzifəli şəxsin və ya vətəndaşın dövlət sirri

təşkil edən məlumatlarla işləməyə buraxılması

Qaydası»na əlavəBirinci və ikinci formalar üzrə buraxılışın qeydiyyat vərəqəsi


_____________________forma üzrə buraxılışın qeydiyyat vərəqəsiForma 5

(vərəqənin formatı

105 x 148 mm)
Soyadı __________________________________________________________________________

Adı_____________________________________________________________________________

Atasının adı ______________________________________________________________________

Doğulduğu tarix ______________________________ doğulduğu yer ________________________

(gün, ay, il)
Ünvan __________________________________________________________________________

İş yeri və vəzifəsi__________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________


arxa tərəf
Xüsusi qeydlər:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
«Vəzifəli şəxsin və ya vətəndaşın dövlət sirri

təşkil edən məlumatlarla işləməyə buraxılması

Qaydası»na əlavə

Üçüncü forma üzrə buraxılış

V Ə R Ə Q Ə S İ
Forma 8

(vərəqənin formatı

148 x 210 mm)
1. ______________________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı)

2. ______________________________________________________________________________

(doğulduğu il və yer)

3. Vətəndaşlığı ______________________________ 4. Təhsili _____________________________

5. Ev ünvanı______________________________________________________________________

6. İşləyir_________________________________________________________________________

(vəzifə, bölmə, təşkilat)

________________________________________________________________________________

7. Buraxılış № _______ «_____» 20 il. Siyahı №___________

8. Təşkilat rəhbərinin

«____» __________ 20 il tarixi sərəncamı.


Dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə bölmə rəhbəri ___________________________________________
«_____» _______________20 il.
________________________________________________________________________________

arxa tərəf

________________________________________________________________________________
9. Xüsusi qeydlər _________________________________________________________________

(soyadı və ya ünvanın dəyişməsi)


10. Məxfilik rejiminin pozulması və görülmüş tədbirlər haqqında məlumatlar:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«Vəzifəli şəxsin və ya vətəndaşın dövlət sirri

təşkil edən məlumatlarla işləməyə buraxılması

Qaydası»na əlavə

Forma 9
Dövlət sirri ilə işləməyə buraxılışın rəsmiləşdirilməsi barədə
M Ü Q A V İ L Ə (S A Z İŞ ) №__________

(əmək müqaviləsinə qoşma)


__________________şəhəri. «____»________________20 il.
__________________________________________________________________________ rəhbəri

(təşkilatın adı)

______________________________________________________________________ və vətəndaş

(soyadı, adı, atasının adı)

_____________________________________________________________ bundan sonra (tərəflər)

(soyadı, adı, atasının adı)

Azərbaycan Respublikasının «Dövlət sirri haqqında» Qanununun və Azərbaycan Respublikası vəzifəli şəxslərinin və vətəndaşlarının dövlət sirri ilə işləməyə buraxılması Qaydaları»nın tələbləri əsasında aşağıdakılar barədə müqavilə bağladıq:
1. Müqavilənin (sazişin) mövzusu
Mən, ________________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı)

_____________________________________ işə qəbul edilərkən öz xidməti fəaliyyətimə və vəzifə

(təşkilatın adı)

borcuma görə dövlət sirri ilə işləməyə buraxılacağım haqqında məlumatlandırılmışam və dövlət sirri ilə işləməyə buraxılışın rəsmiləşdirilməsi (mövcudluğu) ilə əlaqədar olaraq dövlət sirrinin mühafizəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş şərtlərlə könüllü öhdəlik götürürəm.
2. Müqavilənin şərtləri
Məni tanış etdikləri, Azərbaycan Respublikasının «Dövlət sirri haqqında» Qanununa, həmçinin dövlət sirrinin mühafizəsini təsbit edən digər normativ aktlara uyğun olaraq, mənə etibar edilmiş dövlət sirri təşkil edən məlumatların yayılmaması üzrə dövlət qarşısında öhdəlik götürərək, aşağıda göstərilən hüquqlarımın müvəqqəti olaraq qismən məhdudlaşdırılmasına razılıq verirəm:

xarici ölkəyə getmək hüququ___________________________________________________

(məhdudiyyət müddəti)*

dövlət sirri təşkil edən məlumat daşıyıcısı olan kəşflərdən və ixtiradan istifadə hüququ;

dövlət sirrinə buraxılış rəsmiləşdirilən (yenidən rəsmiləşdirilən) dövr ərzində səlahiyyətli orqanlar tərəfindən yoxlama tədbirləri keçirilən zaman şəxsi həyatın toxunulmazlıq hüququ.

Öz üzərimə götürürəm:


_______________

*- Xarici ölkəyə getmək hüququnun məhdudiyyət müddəti vətəndaşın vəzifə (funksional) borclarına görə buraxılacağı dövlət sirri təşkil edən məlumatların məxfilik dərəcəsinə uyğun olaraq müəyyən edilir.


vəzifə borcuma və xidməti fəaliyyətimə görə mənə məlum olan dövlət sirrinə aid edilmiş məlumatları yaymamaq;

Azərbaycan Respublikasının «Dövlət sirri haqqında» Qanununa uyğun olaraq, dövlət sirrinə buraxılışdan imtina edilməsi üçün əsas yaradan hallar haqqında məlumatı_______________ kadr aparatına vaxtında təqdim etmək; (təşkilatın adı)

yoxlama tədbirlərindən yayınmamaq və anketdə bilərəkdən yalan məlumatlar verməmək;

dövlət sirri təşkil edən məlumatlardan istifadə etməklə işləmək üçün Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin müəyyənləşdirdiyi siyahıya uyğun olaraq xəstəliklərin olmaması barədə sənədləri____________________kadr aparatına müəyyən edilmiş qaydada təqdim etmək; (təşkilatın adı)

kənar şəxslər məndən məxfi xarakterli məlumat almaq istədikləri hallarda bu barədə yubanmadan_______________dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə bölməsinə və ya təhlükəsizlik

(təşkilatın adı)

orqanlarına məlumat vermək;

tərcümeyi-halımdakı dəyişikliklər barədə_________________________________________

(təşkilatın adı)

kadr aparatına tam və vaxtında məlumat vermək.

Mən xəbərdar edilmişəm ki, dövlət sirrinin mühafizəsi ilə əlaqədar olaraq üzərimə götürdüyüm öhdəliyi bir dəfə də olsa pozaramsa, həmçinin Azərbaycan Respublikasının «Dövlət sirri haqqında» Qanununun 21-ci maddəsinə uyğun olaraq, dövlət sirri ilə işləməyə buraxılmaqdan imtina edilməsi üçün əsaslar yarandıqda təşkilat rəhbərinin qərarı ilə mənim dövlət sirri ilə işləməyə buraxılmağıma xitam verilə bilər və əmək müqaviləsi (sazişi) pozula bilər.

Mənə məlumdur ki, dövlət sirri ilə işləməyə buraxılışa xitam verilməsi «Dövlət sirri haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanunun 22-ci maddəsinə uyğun olaraq, məni dövlət sirri təşkil edən məlumatları yaymamaq haqqında götürdüyüm öhdəliklərdən azad etmir.

Mən dövlət sirri təşkil edən məlumatların yayılmasına ya belə məlumatlar təşkil edən sənədlərin və əşyaların itirilməsinə, həmçinin məxfilik rejiminin pozulmasına görə qüvvədə olan qanunvericiliyə uyğun olaraq məsuliyyətə cəlb olunacağım barədə xəbərdar edilmişəm.

Yoxlama tədbirləri və işə qəbul müsbət nəticələndiyi halda___________________________

(təşkilatın adı)

rəhbərliyi «Dövlət sirri haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq, dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləmək üçün zəruri olan şəraiti yaratmağı, _________________________

(soyadı)

Azərbaycan Respublikasının dövlət sirrinin mühafizəsi haqqında qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş digər şərtləri yerinə yetirməyi öhdəsinə götürür.


3. Digər şərtlər
Tərəflər Azərbaycan Respublikasının dövlət sirrinin mühafizəsi haqqında qanunvericiliyi ilə yanaşı əmək qanunvericiliyinin tələblərinə əməl etməyi öhdələrinə götürürlər.

İki nüsxədə tərtib edilmiş bu müqavilənin (sazişin) bir nüsxəsi işçinin şəxsi işində, ikinci nüsxəsi isə _______________dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə bölməsində saxlanılır.

(təşkilatın adı)
_____________________________________________________

(müqavilə (saziş) bağlayan şəxsin imzası)


«____» ___________________20 il.
_____________________________________________________

(təşkilat rəhbərinin imzası)


«_____» _________________20 il

«Vəzifəli şəxsin və ya vətəndaşın dövlət sirri

təşkil edən məlumatlarla işləməyə buraxılması

Qaydası»na əlavə


A R A Y I Ş

Forma 11

Qaytarılmalıdır


Təşkilatın ştampı

№ 1/____________________


«______» _______________20 il _________________________

(soyadı,


________________________________________________________________________________

adı, atasının adı)


______________________20 il tarixli, № A/________________________ sərəncamı ilə xüsusi

(gün, ay)

əhəmiyyətli məlumatlarla tanış olmağa buraxılma hüququ verilmişdir.
Arayış ____________________ 20 ilədək etibarlıdır

(gün, ay)


Dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə bölmə rəhbəri _____________________________________

(imzası, soyadı)


M.Y.
________________________________________________________________________________
arxa tərəf

________________________________________________________________________________

________________________________________________, _______________________________

(soyadı) (müddət)


ərzində _________________________________________________________ezamiyyətdə olarkən

(təşkilatın adı)

________________________________________________________________________________

(xüsusi əhəmiyyətli, tam məxfi və ya məxfi məlumatlarla)

tanış olmuşdur.

Dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə bölmə rəhbəri _____________________________________

(imza)

«_____» ____________________20 il


M.Y.

«Vəzifəli şəxsin və ya vətəndaşın dövlət sirri

təşkil edən məlumatlarla işləməyə buraxılması

Qaydası»na əlavəA R A Y I Ş
Forma 12

Qaytarılmalıdır


Təşkilatın ştampı

№ 2/_______________________


«_____» ________________________20 il. __________________________________________

(soyadı,


________________________________________________________________________________

adı, atasının adı)


_________________20 il tarixli, № B/__________________sərəncam ilə tam məxfi məlumatlarla tanış olmağa buraxılma hüququ verilmişdir

Arayış _______________________20 ilədək etibarlıdır.

(gün, ay)
Dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə bölmə rəhbəri_____________________________________

(imzası, soyadı)


M.Y.
________________________________________________________________________________
arxa tərəf

________________________________________________________________________________

___________________________, ____________________________________________________

(soyadı) (müddət)
ərzində _________________________________________________________ezamiyyətdə olarkən

(təşkilatın adı)

___________________________________________________________________ tanış olmuşdur.

(tam məxfi və ya məxfi məlumatlarla)


Dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə bölmə rəhbəri ___________________________

(imza)


«_____» ____________________20 il.
M.Y.

«Vəzifəli şəxsin və ya vətəndaşın dövlət sirri

təşkil edən məlumatlarla işləməyə buraxılması

Qaydası»na əlavəA R A Y I Ş
Forma 13

Qaytarılmalıdır


Təşkilatın ştampı

№ 3/ _____________________


«_____» ______________________20 il ____________________________

(soyadı,

________________________________________________________________________________

adı, atasının adı)


_______________20 il tarixli, № D/ ______________________sərəncam ilə məxfi məlumatlarla

(gün, ay)

tanış olmağa buraxılma hüququ verilmişdir

Arayış ___________________20 ilədək etibarlıdır.

(gün, ay)

Dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə bölmə rəhbəri _____________________________________

(imzası, soyadı)
M.Y.

________________________________________________________________________________


arxa tərəf

________________________________________________________________________________

__________________________________, _____________________________________________

(soyadı) (müddət)

ərzində ________________________ezamiyyətdə olarkən

(təşkilatın adı)

________________________________________________________________________________

(məxfi məlumatlarla)

tanış olmuşdur.
Dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə bölmə rəhbəri_________________________

(imza)
«_____» ____________________20 il.

M.Y.
«Vəzifəli şəxsin və ya vətəndaşın dövlət sirri

təşkil edən məlumatlarla işləməyə buraxılmasıQaydası»na əlavə
Forma 14
Buraxılışlar haqqında arayışlar verilməsinin qeydiyyat
J U R N A L ISıra №-si

Soyadı, adı, atasının adı

Bölmə

Arayış hansı müddətdə verilib (Forması)

Alınması barədə imza tarix

Qaytarılması məhv edilməsi barədə imza tarix

1

2

3

4

5

6


«Vəzifəli şəxsin və ya vətəndaşın dövlət sirri

təşkil edən məlumatlarla işləməyə buraxılması

Qaydası»na əlavəTapşırığın yerinə yetirilməsi üçün

S Ə R Ə N C A M
Forma 15
Təşkilatın ştampı

_____________№_______________


________________________________________________________________________________

(vəzifəsi)

________________________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı)

_______________________________________________________________________məqsədi ilə

(konkret göstərməli)

_____________________________________________________________________ ezam olunur.

(təşkilatın adı)

Əsas: _____________________________________________________________________
M.Y.

Təşkilatın rəhbəri ________________________________

(imza)
________________________________________________________________________________
arxa tərəf

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________icazə verirəm.

(nə ilə tanış etməli, konkret nəyi təqdim etməli)


«______» _________________20 il. _____________________

(imza)
A R A Y I Ş


_______________________________, ________________________________________________

(soyadı) (hansı işlərlə,

________________________________________________________________________________

sənədlərlə, və ya məlumatlarla, onların məxfilik

________________________________________________________________________________

dərəcələrini göstərməli)

___________________________________________________________________tanış edilmişdir.

__________________________________________ ____________________________________

(ezam olunanı qəbul edən şəxsin vəzifəsi) (soyadı) (imzası)
Tanış olanın imzası ___________________ ____________________

(soyadı)
«____» _________________20 il.

«Vəzifəli şəxsin və ya vətəndaşın dövlət sirri

təşkil edən məlumatlarla işləməyə buraxılması

Qaydası»na əlavə
Forma 16
Dövlət sirri ilə işləməyə buraxılan şəxsin məlumatlılığının qeydiyyat
V Ə R Ə Q İ №_________

__________________________________ ____________________________________________(soyadı, adı və atasının adı) (buraxılış forması, nömrəsi və tarixi)


İllər

Məxfi

Tam məxfi

Xüsusi əhəmiyyətli

Qeyd

1

2

3

4

5
Qeyd. 2, 3 və 4-cü sütunlarda müvafiq olaraq məlumat daşıyıcısının nömrələri göstərilir, şəxsin

ezamiyyət müddətində tanış olduğu məlumatlar da siyahıda qeyd edilir.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­___________________________

Yüklə 413,17 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə