Vizyon ve strateji geliŞTİrmeYüklə 446 b.
tarix28.10.2017
ölçüsü446 b.
#18308VİZYON VE STRATEJİ GELİŞTİRME

 • VİZYON VE STRATEJİ GELİŞTİRME

İçerik

 • İçerik

 • Vizyon Tanımı ve Vizyon Özellikleri

 • Vizyonun Değerler, Misyon ve Eylemlerle İlişkisi

 • Vizyon Geliştirme Süreci

 • Strateji Geliştirme

 • Vizyoner Liderlik

 • Stratejik PlanlamaFr: Vision

 • Fr: Vision

 • Tr: Özülkü, uludüş, geniş görüşlülük, uzgörü

 • Gösterim, geniş görüş, ileri görüş

 • Görme gücü, önsezi, algılamada olağanüstü yetenek ve seziş, bir şeyin tasarlanmış ve ya görülüş tarzı, hayal gücü ile zihinde yaratılan simge, derin görme, ileriyi görme (TDK) • Kelime anlamı; görünüm, ileri görüş

 • Vizyon kuruluşun ideal geleceğini sembolize eder. En geniş, en genel ve en kapsamlı amaçları içerir. Kurumun ulaşmayı arzu ettiği geleceğinin iddialı ve gerçekçi bir ifadesidir.

 • General Electric:

 • “Hayata iyi şeyler katmak”

 • Ford:

 • “Otomotiv ürünleri ve hizmetlerinde dünyanın en önde gelen firması olmak”

 • Philips:

 • “Birlikte daha iyiye” • MEB 2015-2019 Stratejik Planı Vizyonu (Taslak)

 • “Düşünme, anlama ve sorun çözme yetkinliği gelişmiş, insanlığın ve demokrasinin temel değerlerini ve millî kültürü içselleştirmiş, iletişime ve paylaşıma açık, sanat becerisi gelişmiş, özgüveni ve sorumluluk bilinci yüksek, girişimci, yaratıcı, yenilikçi, sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine ortam ve imkân sağlamak.”İZMİR MEM 2015-2019 Stratejik Planı Vizyonu (Taslak)

 • İZMİR MEM 2015-2019 Stratejik Planı Vizyonu (Taslak)

 • Her alanda öncü, yenilikçi, nitelikli bireyler yetiştirmek için kaliteli eğitim

Eyleme geçirilmemiş vizyon sadece hayaldir.

 • Eyleme geçirilmemiş vizyon sadece hayaldir.

 • Eğer vizyonsuz bir takım eylemler içindeyseniz bu sadece bir koşuşturmacadır.

 • Fark; vizyonu belirlenmiş ve o vizyonu gerçekleştirmeye yönelik eylemler yapan kurumu oluşturarak gerçekleştirilir.Misyon Kavramı

 • Misyon Kavramı

 • Fr: Mission

 • Tr: Ulu görev, öz görev, amaç, görev

 • Bir kimse kurum veya kuruluşun var oluş nedeni, bir kimse, kurum veya kuruluşun yapması beklenen görevi’dir (TDK Sözlüğü).

 • Misyon üstlenmek: özel bir görevi üstüne almak.. TDK

 • Kurumun varlık nedenidir… • Kelime anlamı olarak bir kimseye, bir kurula verilen özel görevdir.

 • Yönetim açısından örgütü benzer örgütlerden ayırt etmeye yarayacak uzun dönemli görev veya amaç olarak tanımlanabilir. • Bir kuruluşun Anayasasıdır, varlık sebebidir.

 • Kuruluşun ne yaptığını, nasıl yaptığını ve kimin için yaptığını açıkça ifade eder. Kurumdaki tüm çalışanlara ortak bir yön verir. • Misyon bildirimi stratejik plan dokümanının diğer kısımlarına da temel oluşturur, şemsiye kavramdır.

 • Misyon bildirimi kuruluşun yasal düzenlemelerinde yer alır. • Hizmet alanlarımızı gösterir

 • Ne yapmamız gerektiğini belirler

 • Kurumun değişmez karakterini tanımlarKurumun temel iş alanı ne olduğunun sorgulanması gerekmektedir.

 • Kurumun temel iş alanı ne olduğunun sorgulanması gerekmektedir.

 • Kurumu özel veya ayrı kılan özellikler listelenebilir.

 • Kurumdan hizmet alan kesimler, sunduğu hizmetler listelenmelidir.NE ? Eğitim politikaları oluşturmak ve program geliştirmek, etkili performans denetimi yapmak, insan kaynakları oluşturmak ve geliştirmek.

 • NE ? Eğitim politikaları oluşturmak ve program geliştirmek, etkili performans denetimi yapmak, insan kaynakları oluşturmak ve geliştirmek.

 • NEDEN ? Fikri hür, vicdanı hür ve irfanı hür nesiller yetiştirmek için.

 • NASIL ? Her türlü kaynağı etkili ve verimli kullanarak.

 • KİME ? Millî eğitim sistemi ve paydaşlarına yönelik.

 • Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Misyonu

 • “Sosyal ve ekonomik sektörlerin işgücü taleplerini mesleki ve teknik eğitim ile karşılamak, isteyenleri meslek sahibi yapmak, ulusal ve uluslararası standartlara uygun mesleki yeterliliğe sahip iş gücü yetiştirmek, mesleği değerli kılmak için strateji ve politikalar geliştirmek ve uygulamak. “ • Şeffaf ve demokratik yönetim anlayışı çerçevesinde, katılımcı ekip ruhu ile  eğitim kalitesinin artırılması için  etkileşim içinde olduğumuz tüm bireylere  eğitimin her alanında hizmet sunmak .

 •  Nasıl

 •  Neden

 •  Kime

 •  Ne • Temel değerler; kuruluşun kurumsal ilkeleri ve davranış kuralları ile yönetim biçimini ifade eder.

 • Temel değerler kuruluşun kararlarına, seçimlerine ve stratejilerinin belirlenmesine rehberlik eder.

 • Vizyon ve misyonu gerçekleştirebilmek için ortak temel değerleri ifade eder,

 • Çalışanları güdüler en iyi performansı sağlayacak temel inançları ifade eder.T.C Başbakanlık 2011/2015 Stratejik Planı Temel Değerler

 • T.C Başbakanlık 2011/2015 Stratejik Planı Temel Değerler

 • Saygınlık ve Güvenilirlik

 • Tarafsızlık

 • Öncülük ve Yönlendiricilik

 • Yenilikçilik

 • Şeffaflık, Hesap Verebilirlik ve Etik Değerlere Bağlılık

 • Tutarlılık ve Öngörülebilirlik

 • İhtiyaç ve Beklentilere Duyarlılık

 • Katılımcılık

 • Sürekli Gelişim

 • Yetkinliğe ve Uzmanlığa Önem Vermek

İlk adım olarak bireyler kendi hayal güçlerine ve değerlerine göre fikirleri taslak olarak hazırlar. Bu, örgütün varlık nedeninin ve bireylere düşen rollerin sorgulandığı aşamadır. Vizyon geliştirme, bu aşamada fantezilerin düş kurma yoluyla ortaya çıkarılması olarak görülebilir. Bu bir tür gönlünde yatan aslanın resmini çizmektir.

 • İlk adım olarak bireyler kendi hayal güçlerine ve değerlerine göre fikirleri taslak olarak hazırlar. Bu, örgütün varlık nedeninin ve bireylere düşen rollerin sorgulandığı aşamadır. Vizyon geliştirme, bu aşamada fantezilerin düş kurma yoluyla ortaya çıkarılması olarak görülebilir. Bu bir tür gönlünde yatan aslanın resmini çizmektir.Bu aşamada, zihinlerde oluşan fikir taslakları gruptaki diğer üyelerle paylaşılır ve ortak beklentiler, olasılıklar, özlemler ortaya çıkar. Böylece, insanlar üstün, sıra dışı, metafizik bir ufuk yaratma sürecine katılmış olur. Bu ise, ortak bir değer yaratmak, değişiklik için güçler ve sinerji kullanımı için yol ve yöntemleri aramaya neden olur.

 • Bu aşamada, zihinlerde oluşan fikir taslakları gruptaki diğer üyelerle paylaşılır ve ortak beklentiler, olasılıklar, özlemler ortaya çıkar. Böylece, insanlar üstün, sıra dışı, metafizik bir ufuk yaratma sürecine katılmış olur. Bu ise, ortak bir değer yaratmak, değişiklik için güçler ve sinerji kullanımı için yol ve yöntemleri aramaya neden olur.Tek tek her düşüncenin ele alındığı ve ortaklaşa ufuklar üzerinde çalışıldığı, grup içi karar ve paylaşma işleminin yerleştirildiği bir aşamadır.Böylece, bireysel vizyonlar genel anlam kazanır ve örgütsel vizyon oluşur. Vizyon, bu anlamda bir formül değil, bir görüntü olarak algılanır. Bu bireye sonsuz bir yorum olanağı ve malzemesi sunar.

 • Tek tek her düşüncenin ele alındığı ve ortaklaşa ufuklar üzerinde çalışıldığı, grup içi karar ve paylaşma işleminin yerleştirildiği bir aşamadır.Böylece, bireysel vizyonlar genel anlam kazanır ve örgütsel vizyon oluşur. Vizyon, bu anlamda bir formül değil, bir görüntü olarak algılanır. Bu bireye sonsuz bir yorum olanağı ve malzemesi sunar.Vizyon, insanlardaki duyu kaybına denge olarak gelişmiştir. Duyular, insan varlığını anlamlı kılan ve eylemlerinde itici güç oluşturan değerlerdir. Vizyon arayışının temelinde, sürekli değişen yeri bir türlü doldurulamayan duyu boşluğu yatmaktadır.

 • Vizyon, insanlardaki duyu kaybına denge olarak gelişmiştir. Duyular, insan varlığını anlamlı kılan ve eylemlerinde itici güç oluşturan değerlerdir. Vizyon arayışının temelinde, sürekli değişen yeri bir türlü doldurulamayan duyu boşluğu yatmaktadır.Bu asama, bir tür stratejik planlama aşamasıdır. Burada ortaya çıkan görüşlerin, çizilen tabloların doğurduğu yeniden yapılanma gereği gelişme ve yönlendirme üzerinde durulur. Stratejik planlama belirlendiğinde, vizyonun hala görüntü olarak kalması sağlanmalıdır.

 • Bu asama, bir tür stratejik planlama aşamasıdır. Burada ortaya çıkan görüşlerin, çizilen tabloların doğurduğu yeniden yapılanma gereği gelişme ve yönlendirme üzerinde durulur. Stratejik planlama belirlendiğinde, vizyonun hala görüntü olarak kalması sağlanmalıdır.Okulumuzun güçlü ve zayıf yönleri nelerdir?

 • Okulumuzun güçlü ve zayıf yönleri nelerdir?

 • Bizim olmasını istediğimiz gelecek nedir?

 • Bu geleceğe ulaşmak için nasıl bir örgüt olmalıyız?

 • Okulumuzun temel amaç ve misyonları neler olmalıdır?

 • Okulumuz beş yıl sonra ne yapıyor olacaktır?

 • Okulumuzun gelecekte oynayacağı rolü nedir?

 • Değerlerimiz nelerdir?

 • Biz olmazsak toplum ne kaybeder?

 • Rakibimiz var mı, gelecekte ne olur?

 • Nasıl cazibe merkezi olabiliriz?Dünyaya yeni bir bakış.

 • Dünyaya yeni bir bakış.

 • Düşünceye dayalı bireysel vizyon.

 • Düşünsel vizyonu paylaşmak.

 • Sezgiye dayalı bireysel vizyon.

 • Sezgisel vizyonu paylaşma.

 • Bütünleyici vizyon.

 • Mevcut geçerlilik evresi.

 • Eylem planı.

 • Yeniden gözden geçirme.

Vizyon toplantıları- sunulan vizyon fikri

 • Vizyon toplantıları- sunulan vizyon fikri

 • Vizyon kelimeleri-anahtar kelimelerin belirlemesi

 • Vizyon imajı-imaj öğelerinin belirlenmesi

 • Vizyonu şekillendirecek değerlerin belirlenmesi

 • Bir vizyon ifadesi önerisi

 • Vizyonun kesinleştirilmesi

 • Kuruluşun vizyon ve misyonuna ulaşmasındaki temel kavramlardır.

 • Stratejik amaç ve hedefler, stratejik planlama sürecinde kuruluşun “Nereye ulaşmak istiyoruz?” sorusuna cevap verir.Amaçlar, belirli bir süre içinde gerçekleştirilmesi arzu edilen veya ulaşılmak istenen sonuçlar demektir

 • Amaçlar, belirli bir süre içinde gerçekleştirilmesi arzu edilen veya ulaşılmak istenen sonuçlar demektir

 • Amaçlar kuruluşun ulaşmayı hedeflediği sonuçların kavramsal ifadesidir.

 • Amaçlar, kuruluşun hizmetlerine ilişkin politikaların uygulanması ile elde edilecek sonuçları ifade eder. • Misyonu destekleyecek bir şekilde yazılmalı,

 • Misyon, vizyon ve temel değerlerle uyumlu olmalı,

 • GZFT analizi sonuçları göz önünde bulundurulmalı,

 • Genel deyimlerle ifade edilmeli

 • Sayısallaştırma yapılmamalı, tarih belirtilmemeli

 • Anlamı açık ve net olmalı, karmaşık ve uzun cümlelerden kaçınılmalı

 • Bir çerçeve çizmelidir

 • Orta ve uzun vadeli bir zaman dilimini kapsamalı

 • Önemli dışsal değişiklikler olmadığı sürece değiştirilmemeli.

 • Motive edici ve birbiriyle uyumlu olmalıdır.

Okulöncesi eğitimin yaygınlaştırılması için gerekli fiziki altyapı ihtiyacını karşılamak

 • Okulöncesi eğitimin yaygınlaştırılması için gerekli fiziki altyapı ihtiyacını karşılamak

 • Zorunlu eğitim çağındaki çocukların tümünün okullaşmasını sağlamak

 • Tüm ilkokullarda normal eğitim uygulamasına geçmekHedef: Ölümlü trafik kazaları ortadan kaldırılacaktır.

 • Hedef: Ölümlü trafik kazaları ortadan kaldırılacaktır.

 • DOĞRU MU YANLIŞ MI?Hedef: ilimizdeki okulöncesi okullaşma oranı 2015 yılı sonuna kadar %65’ten %75’e çıkarılacaktır.

 • Hedef: ilimizdeki okulöncesi okullaşma oranı 2015 yılı sonuna kadar %65’ten %75’e çıkarılacaktır.

 • DOĞRU MU YANLIŞ MI?OKUL/KURUM İÇİN STRATEJİK AMAÇ CÜMLELERİ

 • OKUL/KURUM İÇİN STRATEJİK AMAÇ CÜMLELERİ

 • Stratejik Amaç 1. Sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte işgücü yetiştirmek

 • Stratejik Hedef 1.1 2013 Yılı itibariyle mezun oldukları alanda %40 olan işe yerleşme oranını bir önceki yıla göre %5’er artırarak 2019’a kadar %54’e çıkarmakStratejik Amaç 2. Velilerin eğitime ilişkin duyarlılıklarını yükseltmek ve eğitimi ailenin temel önceliklerinden biri haline getirmek.

 • Stratejik Amaç 2. Velilerin eğitime ilişkin duyarlılıklarını yükseltmek ve eğitimi ailenin temel önceliklerinden biri haline getirmek.

 • Stratejik Hedef 2.1. Okulumuzda 2013 yılında %55 olan veli memnuniyet oranını 2019 yılı sonuna kadar %65’ e çıkarmakStratejik Amaç 3. Okulumuzun nitelikli bir eğitim hizmeti verebilmesi için her türlü donanım ihtiyacını karşılamak.

 • Stratejik Amaç 3. Okulumuzun nitelikli bir eğitim hizmeti verebilmesi için her türlü donanım ihtiyacını karşılamak.

 • Stratejik Hedef 3.1 Okulumuzda plan dönemi sonuna kadar ihtiyaç analizi sonuçlarına göre tüm sınıfların donanım ihtiyacını karşılamak.Strengths

 • Strengths

 • Weakness

 • Opportunities

 • Threats

 • GZFT analizi ile tespit ettiğimiz güçlü yönlerimizi yakaladığımız fırsatlarla pekiştirmek, okul/kurumumuzun dış tehditlere karşı hassasiyetini azaltmak ve zayıf yönlerimizi güçlendirmek için, yine bu durumları kendi lehimizde kullanarak geliştirdiğimiz stratejilerdir.

Marchel Proust şöyle diyor:

 • Marchel Proust şöyle diyor:

 • “Bir buluşa doğru yolculuk yapabilmek için yeni manzaralara değil,yeni gözlere gereksinim vardır.”Vizyonu paylaşan

 • Vizyonu paylaşan

 • Yetenekleri idare edebilen

 • Güven inşa eden

 • Girişimde bulunmaya hevesli

 • İş odaklı faaliyetler

 • İlişkilerde dürüstlük

 • Stratejilerde rasyonellik

 • Alçakgönüllü yaklaşım

 • Yanındakilere yetki devretme

 • Sürekli amaca odaklanmadır • Yolu Görmek

 • Yolda Yürümek

 • Yol AlmakVizyoner liderlik açısından öncelikle yolu görmek büyük önem taşımaktadır. Yol, vizyonun gelecekteki görüntüsüdür. Ulaşılmak istenen hedeftir. Yol, değişik yollardan en uygun olan yolu görebilmektir.

 • Vizyoner liderlik açısından öncelikle yolu görmek büyük önem taşımaktadır. Yol, vizyonun gelecekteki görüntüsüdür. Ulaşılmak istenen hedeftir. Yol, değişik yollardan en uygun olan yolu görebilmektir.Vizyoner lider başarısı, sadece yolu görmeyle sınırlı değildir. Yolu gören, ancak yolda yürümeyen çok lider vardır. Yolda yürümek, vizyoner liderin kararlılığını göstermektedir. Yolda yürümeyle vizyona ulaşılabilir. Görülen yol ve yürünen yol ayrı ise vizyona ulaşılmaz.

 • Vizyoner lider başarısı, sadece yolu görmeyle sınırlı değildir. Yolu gören, ancak yolda yürümeyen çok lider vardır. Yolda yürümek, vizyoner liderin kararlılığını göstermektedir. Yolda yürümeyle vizyona ulaşılabilir. Görülen yol ve yürünen yol ayrı ise vizyona ulaşılmaz.Vizyoner liderlik, vizyonuyla insanları arkasından sürükleyen kişilerdir. Bu liderler ürettikleri vizyonlarla yeni yollar açan kişilerdir. Vizyoner liderin üçüncü önemli rolü, yol olmaktır. Yol olmak yol açmak demektir. İzleyenler vizyoner liderin açtığı yolda yürümeye çalışırlar.

 • Vizyoner liderlik, vizyonuyla insanları arkasından sürükleyen kişilerdir. Bu liderler ürettikleri vizyonlarla yeni yollar açan kişilerdir. Vizyoner liderin üçüncü önemli rolü, yol olmaktır. Yol olmak yol açmak demektir. İzleyenler vizyoner liderin açtığı yolda yürümeye çalışırlar.İdare edici

 • İdare edici

 • Değişim ajanı

 • Sözcü

 • Öğretmen

5018 sayılı Kanunda stratejik plan,

 • 5018 sayılı Kanunda stratejik plan,

 • “kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan” olarak tanımlanmıştır.

Artık her çalışma önceden planlanacak,

 • Artık her çalışma önceden planlanacak,

 • Yapılan planlar bütçelendirilecek,

 • Planlar Maliye Bakanlığı denetiminde olacaktır,

 • Bireysel talepler yerine getirilmeyecek. Kurumsallaşma sağlanacak,

 • Kişilere göre bir yönetim anlayışından, kurumsallaşmış, beraberce hedef koyan bir anlayışa geçilecektir.G Okul/Kurumun, ulusal ve uluslararası proje-yarışmalara katılım oranının ve başarısının yüksek olması.

 • G Okul/Kurumun, ulusal ve uluslararası proje-yarışmalara katılım oranının ve başarısının yüksek olması.

 • F İlçede sanayi kuruluşlarının çok olması.

 • GF İlçedeki sanayi kuruluşları ile ortak proje hazırlanması sağlanacaktır.
Yüklə 446 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə