Yatırımcının Ajandasındaki Ülke: KatarYüklə 21,89 Kb.
tarix16.09.2018
ölçüsü21,89 Kb.
#82484

Yatırımcının Ajandasındaki Ülke: KatarPlanladıkları her yıl için 30 milyar dolarlık altyapı yatırımı, 100 civarında yeni otel inşaatı ve 2022 Dünya Kupası’na ev sahipliği nedeniyle yapacağı yatırımlarla bu günlerde dikkatleri üzerine çeken Katar, yatırımcıların ajandasında çoktan üst sıralarda yerini almış durumda.
Arap Yarımadası’nın doğu kıyısında yaklaşık 11 bin 521 kilometrekarelik bir alana sahip olan Katar, sanayileşme ve yatırım çalışmaları kapsamında bugün hızla üst sıralara tırmanmaktadır. Özellikle de doğalgaz ve altyapı çalışmaları için bu ülkeye gelen yabancıların sayısındaki artışta oldukça dikkat çekici bir konuma gelmiştir.

Doğal Kaynaklar açısından özelliklede petrol ve doğalgaz rezervlerinin zenginliği başlıca gelir kaynaklarını oluşturmakta. Yoğun olarak Dukhan ve Qatari kentlerinde çıkarılan petrolün rezerv olarak 27 milyar varil olduğu tahmin edilmektedir. Katar’ın 2008 yılı üretimini gerçekleştirdiği düzeyden 87 yıl boyunca petrol üretimi yapabilmesi öngörülmektedir.

Doğalgaz da Katar için oldukça önemli bir yeraltı kaynağıdır. “North Field”de ülkedeki en büyük doğalgaz rezervleri bulunmakta olup, Rusya ve İran’dan sonra dünyada en fazla kanıtlanmış doğalgaz rezervlerine sahip 3. ülke konumundadır. Katar’ın 2008 yılı doğalgaz üretimini 300 yıl boyunca sürdürebileceği tahmin edilmektedir.
İhracatın yüzde 40’ı doğalgaz

Doğalgazın dünya ekonomisinde giderek artan önemi, Katar’ın güçlü ekonomik kalkınma politikalarının başarısını artırmaktadır. Ekonomik yapının petrole olan bağımlılığını azaltmak isteyen Katar Hükümeti 1987 yılında keşfedilen zengin doğalgaz kaynaklarını etkin bir biçimde kullanarak gelir kaynaklarını artırmayı öngören bir politika uygulamaktadır. Doğalgaz ihracatı, Katar’ın toplam ihracatının yüzde 40’ına ulaşmıştır. Sözkonusu oranın önümüzdeki dönemde daha da artması beklenmektedir. Katar, 2008 yılında 35 milyon ton civarında gerçekleşen LNG yani sıvılaştırılmış doğalgaz ihracatını 2011 yılında yılda 77 milyon ton düzeyine çıkarmayı hedeflemektedir. LNG, Katar’ın imalat sanayiinin en önemli kolu olarak göze çarpmaktadır.

Bu gün ülkede yıllık enflasyon oranı yüzde 15’tir. Giderek artan yabancı işgücünün talebiyle kiralarda meydana gelen büyük çaplı artış, enflasyonun bir nedeni olarak göze çarpmaktadır. Ayrıca sözkonusu talebi karşılamak amacıyla sürdürülmekte olan konut inşaatları ile kalkınma programı kapsamındaki büyük altyapı projeleri, inşaat sektöründeki maliyetlerin de hızla artış göstermesine neden olmuştur.

EUI’nin tahminlerine göre ülkede satın alma gücü paritesi göz önüne alındığında kişi başına düşen milli gelir 58 bin doları aşmıştır. GSYİH artış hızının 2010 yılında yüzde 23,3 olması öngörülmektedir. Bu itibarla, Katar bölgenin en iyi ekonomik performans gösteren ülkesi haline gelmiştir.
Türk inşaatçıları için büyük fırsat

İnşaat sektörünün büyük ölçüde devletin harcama politikasına bağımlı olan Katar’da 1996 yılından itibaren başlayan doğalgaz yatırımları ve uluslararası spor karşılaşmalarında önemli bir ev sahibi olma politikası çerçevesinde inşaat sektörü ülke ekonomisindeki ciddi sektörlerden biri haline gelmiştir. Katar’ın 2022 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak olması sebebiyle ülkede bu organizasyon için 12 dev stad yapılacaktır. Bu süreç Türk firmaları için önemli bir fırsat olarak nitelendirilmektedir.

2002 yılından 2008 yılına kadar nominal olarak 5 kat büyüme kaydeden inşaat sektörü, bir yandan altyapı projelerine hız verilmesi, diğer yandan ülkeye hızla gelen yabancı işgücünün konut talebinin karşılanması amacıyla yapılan yatırımlarla güç kazanmıştır.

Katar başta inşaat demiri ve çimento olmak üzere inşaat malzemelerinin çok büyük bir kısmını yurtdışından tedarik etmek zorundadır. Ayrıca, Katar’ın temel inşaat malzemeleri sektöründeki oligopollerin kırılması konusunda etkin bir çaba göstermemesi, diğer taraftan Doha Limanı’nın düşük kapasitesi nedeniyle yeterli malzeme tedarikine imkân vermemesi de inşaat malzemeleri sektöründe fiyat artışlarına neden olmaktadır.

Katar’da sürdürülen projelerin en önemli yönlerinden bir tanesini kamu ihalelerinin “sabit fiyatlı” olarak gerçekleştirilmesi oluşturmaktadır. Bu anlamda, müteahhitlik firmaları gerek yüksek fiyat artışlarından dolayı, gerek projelerdeki değişikliklerin fiyatlara yansıtılmaması nedeniyle önemli risklerle karşılaşmışlardır. Katar’ın sabit fiyatlı kontratlarda ısrarı, özellikle enerji sektöründe sürdürülen projelerde çok büyük gecikmelere yol açmaktadır.
Teşvikler şirket kurmayı kolaylaştırıyor

Son dönemde yakalanan hızlı kalkınma süreci, ekonominin her alanında girişilen büyük yatırımlar ve sağlanan çeşitli teşvikler, Katar’da şirket kurmayı cazip hale getirmektedir. Bununla birlikte, Katar’da şirket kurmak, bazı istisnalar dışında, Katarlı ortağın yüzde 51 çoğunluk payına sahip olmasını gerektirmekte ve bu faktör çoğu zaman caydırıcı olabilmektedir.

Limited Şirketler (LLC) 2 ila 50 ortaktan oluşan şirketlerdir. LLC’lerde, istisnai durumlar hariç olmak üzere şirket sermayesinin yüzde 51’inin Katarlı olması esastır. Şirketin sermayesinin tamamı ödenmiş en az 200 bin QR olması, her hissenin değerinin 10 QR’dan yüksek olması şarttır. Şirket, halka hisse arz ederek sermaye artırımına gidemez, ortakların

payları da serbest bir değişime tabi değildir.
Ancak, tarım, sanayi, sağlık, eğitim, turizm sektörlerinde yapılacak yatırımlar ile ülkenin kalkınma politikalarına uygun bir biçimde enerji, maden ve diğer doğal kaynakların geliştirilmesi ve işletilmesine ilişkin proje yatırımlarında yüzde 100 yabancı sermayeli yatırımlara izin verilebileceği hususu Yabancı Sermaye Kanunu’nda yer almaktadır.

Gümrük Mevzuatı basit hale getirildi

Katar’da Körfez İşbirliği Konseyi Gümrük Birliği’nin (KİKGB) 1 Ocak 2003 tarihinde yürürlüğe girmesi, Katar’ın gümrük mevzuatının önemli ölçüde basitleşmesini sağlamıştır. Buna rağmen, uygulamada zaman zaman bürokrasiden kaynaklanan sorunlar, gümrük işlemlerinin uzamasına neden olmaktadır.

KİKGB çerçevesinde üye ülkeler, ortak gümrük mevzuatı ve tarifesi uygulamaktadırlar. Bu çerçevede, KİKGB’e giren ürünler, Gümrük Birliği Alanına giriş yaptıkları ilk noktada (single point of entry) gümrük işlemine tabi tutulmaktadır. Pek çok ürünün ithalatının yapılabilmesi için ithalatçı lisansı gerekmekte olup, bu lisans sadece Katar vatandaşlarına verilebilmektedir. Ülkede sadece yetkilendirilmiş yerel acentaların ithalat yapabilmelerine izin verilmektedir. Bununla birlikte, yerel acentanın yedek parça ve satış sonrası hizmet yükümlülüklerini yerine getirememesi durumunda yerel acenta kullanılması zorunluluğundan vazgeçilebilmektedir. İthalat lisansı, yalnızca Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı’na tescilli Katarlı ithalatçılara verilmektedir.
İhracatçılar zorlayan şartlar

Menşe şahadetnamesi, sağlık sertifikası ve fatura gibi ihracatla ilgili belgelerin ülke Konsolosluğu tarafından tasdik edilmesi talep edilmekte olup, bu durum zaman ve maddi kayıp oluşmaktadır.

Katar gümrük kapısında, daha önce davetiye usulü ile kabul edilen TIR’lardan vize istenmeye başlanılması ve dolayısıyla sadece vize alabilen kısıtlı sayıdaki araç ile bu sevkiyatların yapılabilmesi nedeniyle araç bulma sorunu ortaya çıkabilmekte, nakliye maliyetlerinin yükselmesine ve taahhütlerin süresi içinde yetiştirilememesine sebep olmaktadır.

Katar’a kara, hava ve deniz yolu ile gönderilen malzemelerin gümrüklerden çekilmesi aşamasında karşılaşılan zorluklar sadece malzemelerin nakliyesini aksatmakla kalmayıp taşınan malın maliyetini de olumsuz etkilemektedir. Gümrüklerde yaşanan sıkıntı ana hatları ile alt yapı yetersizliğine dayanmaktadır. Karayolu, liman ve havaalanındaki kısıtlı stok alanları ve ülkeye malzeme girişindeki ani artış tüm gümrüklerde kilitlenmelere yol açabilmektedir.

Deniz yolu ile taşınan malzemelerde özellikle birkaç ana sorun kendini hemen hissettirmektedir. Bunlardan birincisi Doha’daki tek limanın şehrin tam ortasında olması ve limanın sahip olduğu arazinin taşınan malların geçici olarak limana indirilmesi için yeterli olmamasından kaynaklanan sorunlardır. Liman ve gümrük idaresi “Direct Delivery” yapılması konusunda ısrar etmekte ve gümrük belgelerinde meydana gelebilecek en ufak eksiklik yüzünden mallar limana varmış olsa bile belgeler tamamlanana kadar gemi açıkta bekletilebilmektedir.

Paket listelerinde geçen her türlü malın üzerine büyüklüğü gözetilmeden “MADE IN TURKEY” basılması zorunluluğu da, küçük parçalar ihraç eden firmalar için ciddi sıkıntı ve zaman kaybı oluşturmaktadır.
Türkiye – Katar ilişkileri hızla gelişiyor

Türkiye ile Katar arasındaki ekonomik ilişkiler, genel anlamda potansiyeli yansıtmaktan uzaktır. Katar’a ihracatımızın 2001 yılından itibaren düzenli olarak arttığı görülmektedir. 2009 yılında Türkiye’nin Katar’dan ithalatı 67 milyon USD, Katar’a ihracatı ise 246 milyon USD olarak gerçekleşmiştir.

Ülkemizden Katar’a yönelik gerçekleşen ihracatın ağırlıkla demir-çelik mamullerinden oluştuğu, diğer taraftan ihracatımızda diğer başlıca kalemlerin ise elektrikli makine ve cihazlar, taşıt araçları, inşaat malzemeleri, mobilyalar ve ev tekstili ürünleri olduğu gözlemlenmektedir.
İşadamları pazarda şunlara dikkat etmeli

Katar, yerel halkın tüm nüfusa oranının yüzde 20 düzeyinde olduğu oldukça kozmopolit yapıda bir ülkedir. İş görüşmesi yaparken hangi etnik gruptan kişiyle temas halinde bulunulduğuna dikkat edilmeli ve ona göre davranılmalıdır. Yerel tüccarlar uzun zamanlardan gelen bir ticaret kültürüne sahiptirler ve ticari müzakerelerde oldukça başarılıdırlar. Alışveriş yapılan dükkânlarda ürünler her zaman pazarlığa tabidir.

Katar’da işe başlamadan önce karşılıklı güvenin oluşturulması oldukça önemlidir. Katarlı işadamları bir tanıdık vasıtasıyla iş yapmayı tercih etmektedirler. Kişisel temas oldukça önemli olup, hiç tanımadıkları kişilerle eposta aracılığıyla ticaret yapılması tercih edilmemektedir. Majlis denen yerde toplanarak konuları daha rahat bir ortamda ve kahve içerek tartışılmakta, toplantılar genellikle sabah ya da akşam saatlerinde gerçekleştirilmektedir.

Diplomatik, Hizmet, Hususi ve Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Katar makamları ahiren aldıkları bir karar uyarınca anılan ülkeye gidecek işadamları ile turizm maksadıyla Katar’ı ziyaret edecek vatandaşlarımıza belirli koşulları (beraberinde 5000 Katar Riyali nakit para veya muadili geçerli bir kredi kartı bulunması, gidiş dönüş uçak biletlerinin ibraz edilmesi, Katar’da 5 yıldızlı otellerden birinde rezervasyon yaptırılması, işadamlarının seyahatlerini Katar’da bulunan bir şirket aracılığıyla düzenlemeleri) karşılamaları kaydıyla Doha Uluslararası Havaalanında vize ita etmeye başlamıştır.

Katar’a ihraç edilen bir malın pazardaki başarısı, acenta veya distribütörün pazarlama ağının yaygınlığı ve etkinliği ile doğru orantılıdır. Bu yüzden acenta seçimi oldukça önemlidir. Katar’da iş yapmak isteyen firmaların, pazarın koşullarını ve tüketicinin alışkanlıklarını bilen, yaygın bir dağıtım ağına ve sağlam ilişkilere sahip aracılar ile kuracakları ilişkiler pazardaki başarılarına büyük katkı sağlayabilecektir.

Kaynak: İGEME Ülke Masaları
Kataloq: belgeler -> kalite dokumanlari -> ulke raporlari
ulke raporlari -> Türk yatırımcılarını bekleyen ülke; Fas spot: Dünyanın en büyük fosfat yataklarına sahip olan Fas, ekonomisini tarım, imalat, balıkçılık ve turizm sektörü gelirlerine bağlamış durumda. Ancak
ulke raporlari -> Sorunlara Rağmen Gelecek Vaat Eden Pazar: Ukrayna
ulke raporlari -> Uzaklar ortadoğu’nun yatırım alanı: Ürdün spot: Irak’a coğrafi yakınlığı ve Filistin’deki direniş nedeniyle yabancı yatırımcıların uzun yıllar boyunca ilgi göstermediği Ürdün
ulke raporlari -> Tarih Birliğinden Ekonomik İşbirliğine; Azerbaycan
ulke raporlari -> Balkanların En Genç Ülkesi; kosova
ulke raporlari -> Orta Asya’nın Merkez Ülkesi; Özbekistan
ulke raporlari -> Körfez’in İstikrarlı ve Zengin Pazarı: kuveyt

Yüklə 21,89 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə