Yeganə ƏLİ qızı xanlarovaYüklə 39,09 Kb.
tarix17.11.2018
ölçüsü39,09 Kb.

YEGANƏ ƏLİ qızı XANLAROVAАzərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrasının laborantı
İş telefonu: 012-539-09-29

İmeyl: y.q.87@mail.ru 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1988-ci il oktyabrın 30-də Ermənistan SSRİ Yexeqnadzor rayonunun Çivə kəndində anadan olub.

 • 1994-2005-ci illərdə Bakı şəhəri Nəsimi rayonu Mehdi Hüseynzadə adına 19 saylı orta məktəbdə təhsil alıb.

 • 2005-2009-cu illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsinin bakalavr pilləsində təhsil alıb.

 • 2009-2011-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsinin magistratura pilləsində təhsil alıb.

 • 2013-cü ildən BDU-da çalışır.

 • Ailəlidir, iki övladı var.

ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 2011-2014-cü illərdə BDU-nun Filologiya fakültəsinin Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrasının doktorantı olub.

 • 2016-cı ildə «Fikrət Sadığın poetik üslubu» mövzusunda filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi adını almaq üçün dissertasiya müdafiə edib.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2012-2013-cü illərdə ADU-nun Filologiya fakültəsinin Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrasında saathesabı müəllim.

 • 2013-2014-cü illərdə ADRA-nın Xarici tələbələrin hazırlıq qrupunda saathesabı müəllim.

 • 2013-cü ildən BDU-nun Filologiya fakültəsinin Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrasının laborantı.

 • 2015-ci ildən BDU-nun SABAH qrupları Azərbaycan dili və ədəbiyyatı ixtisası üzrə müəllim.

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR  

 • Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı

 • Azərbaycan dramaturgiyası

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi

İŞTİRAK ETDİYİ KONFRANSLAR, KURSLAR, TRENİNQLƏR

 • 2010, Bakı, Azərbaycan. BDU-da prof. Cəfər Xəndan Hacıyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-nəzəri konfrans.

 • 2010, Bakı, Azərbaycan. “Müasir tərcüməşünaslığın və mədəniyyətşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda elmi-praktik konfrans.

 • 2011, Bakı, Azərbaycan. Humanitar elmlərin aktual problemləri mövzusunda magistrantların I BEYNƏLXALQ elmi konfransı.

 • 2011, Bakı, Azərbaycan. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Müstəqilliyinin bərpasının 20-ci ildönümünə həsr olunmuş elmi-nəzəri konfrans.

 • 2011, Bakı, Azərbaycan. Magistrantların XI Respublika elmi konfransı.

 • 2011, Bakı, Azərbaycan. Magistrantların III regional elmi konfransı.

 • 2011, Bakı, Azərbaycan. Abbas Zamanovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Müasir Azərbaycan filologiyası: axtarışlar, problemlər, perspektivlər” mövzusunda Respublika elmi konfransı.

 • 2011, Bakı, Azərbaycan. “Müasir tərcüməşünaslığın və mədəniyyətşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda elmi-praktik konfrans.

 • 2013, Bakı, Azərbaycan. Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XVII Respublika elmi konfransı.

 • 2013, Bakı, Azərbaycan. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş filologiyanın aktual problemləri mövzusunda elmi-nəzəri konfrans.

 • 2013, Bakı, Azərbaycan. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş gənc tədqiqatçıların I Beynəlxalq elmi konfransı.

 • 2013, Bakı, Azərbaycan. F.Köçərlinin 150 illik yubileyinə həsr edilmiş Respublika Elmi konfransı.

 • 2013, Bakı, Azərbaycan. Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XVIII Respublika elmi konfransı.

 • 2013, Bakı, Azərbaycan. Məmməd Arazın 80 illik yubileyinə həsr olunmuş konfrans.

 • 2014, Bakı, Azərbaycan. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 91 illik yubileyinə həsr olunmuş gənc tədqiqatçıların II Beynəlxalq elmi konfransı.

 • 2014, Bakı, Azərbaycan. Xarici dillərin tədrisinin aktual problemlərinə həsr olunmuş Respublika elmi-praktik konfransı.

 • 2015, Bakı, Azərbaycan. Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XIX Respublika elmi konfransı.

 • 2015, Bakı, Azərbaycan. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 91 illik yubileyinə həsr olunmuş gənc tədqiqatçıların III Beynəlxalq elmi konfransı.

 • 4-13 oktyabr 2015, Bakı, Azərbaycan, Bakı Dövlət Universiteti, Paris-Sarbonne University Abu Dhabi-nin “Communication Management and İnternationalization of Campus” mövzusunda treninq.

 • 12-13 sentyabr 2015, Bakı, Azərbaycan, ADA University, Müasir müəllimin fərdi işçi planının (syllabus) tərtibi” təlimi.

 • 11 iyul 2016, Bakı, Azərbaycan, ADA University, “Tədqiqat metodları” təlimi.

 • 17-18 yanvar 2017, Bakı, Azərbaycan, ADA University, “Akademik yazı üslubu: elmi məqalələrin yazılma normaları” təlimi.

 • 14-15 may 2018, Bakı, Azərbaycan, SABAH qrupları layihəsi, “Elektron lövhədən istifadə qaydaları” təlimi.

 • 2016, Bakı, Azərbaycan. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 92 illik yubileyinə həsr olunmuş gənc tədqiqatçıların IV Beynəlxalq elmi konfransı.

ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏRİ

Məqalələr

 • 2010, 20-21 may, X.R.Ulutürkün yaradıcılığında vətənpərvərlik. / prof. Cəfər Xəndan Hacıyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-nəzəri konfransın materialları. Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 528 s., s. 205-213.

 • 2010, 20 dekabr, Xəlil Rza Ulutürkün yaradıcılığında Azərbaycan təbiətinin poetik mənzərəsi. / “Müasir tərcüməşünaslığın və mədəniyyətşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda elmi-praktik konfransın materialları. Bakı: Bakı Slavyan Universiteti nəşriyyatı, 247 səh., s. 231-234.

 • 2011, 26-27 aprel, X.R.Ulutürkün yaradıcılığına ümumi bir baxış. / Humanitar elmlərin aktual problemləri mövzusunda magistrantların I beynəlxalq elmi konfransının materialları. Bakı, Bakı Slavyan Universiteti nəşriyyatı, 325 səh., s. 118.

 • 2011, 18-19 may, X.R.Ulutürkün yaradıcılığında dini motivlər. / BDU-da Azərbaycan Respublikasının Dövlət Müstəqilliyinin bərpasının 20-ci ildönümünə həsr olunmuş elmi-nəzəri konfransının materialları. Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 587 səh., s. 130-135.

 • 2011, 18-19 may, X.R.Ulutürkün yaradıcılığında Cənubi Azərbaycan mövzusu. / BDU-da Azərbaycan Respublikasının Dövlət Müstəqilliyinin bərpasının 20-ci ildönümünə həsr olunmuş elmi-nəzəri konfransının materialları. Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 587 səh., s. s. 135-138.

 • 2011, 25-26 may, X.R.Ulutürkün poetik sənətkarlığı. / Magistrantların XI Respublika elmi konfransının materialları. Sumqayıt, Sumqayıt Dövlət Universiteti nəşriyyatı, 670 səh., s. 570-572.

 • 2011, 9 iyun, Vətənpərvər şairin azadlıq ideyaları. / Magistrantların III regional elmi konfransının materialları. Naxçıvan, Naxçıvan Dövlət Universiteti nəşriyyatı, 314 səh., s. 94-98.

 • 2011, 14-15 noyabr, Şifahi və yazılı ədəbiyyatda, din, təriqət və astronomiyada dörd ünsürə (su, od, yel, torpaq) aid inam haqqında. / Abbas Zamanovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Müasir Azərbaycan filologiyası: axtarışlar, problemlər, perspektivlər” mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, Bakı Universiteti nəşriyyatı, 774 səh., s. 612-616.

 • 2011, 16 dekabr, Həqiri Təbrizinin və Füzulinin «Leyli və Məcnun» əsərlərində sufizm. / “Müasir tərcüməşünaslığın və mədəniyyətşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, Bakı Slavyan Universiteti nəşriyyatı, 269 səh., s. 258-260.

 • 2011, 29 dekabr, Həmrəylik günümüz (publisistik yazı). Bakı: “Milli birlik” qəzeti. № 11 (54), 24 səh., s. 14.

 • 2011, 29 dekabr, “Qaraca qız” real həyatda (esse). Bakı: “Milli birlik” qəzeti. № 11(54), 24 səh., s. 14.

 • 2012, Fikrət Sadığın şeir dünyasına baxış. / Beynəlxalq elmi-nəzəri “Dil və ədəbiyyat” jurnalı. Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı. № 4 (84). 351 səh., s. 200-203.

 • 2013, Fikrət Sadıq yaradıcılığına ümumi bir baxış. / Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XVII Respublika elmi konfransının materialları. Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 351 səh, s. 342-343.

 • 2013, 8 may, Fikrət Sadığın poeziyasında mənəvi-əxlaqi problemlər. / Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş filologiyanın aktual problemləri mövzusunda elmi-nəzəri konfransın materialları. Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 709 səh., s. 75-78.

 • 2013, 26-27 aprel, İşıq, ümid və inam şairi. / Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş gənc tədqiqatçıların I Beynəlxalq elmi konfransının materialları. Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 674 səh., s. 483-484.

 • 2013, 25-26 noyabr, İlk addımın uğuru. / F.Köçərlinin 150 illik yubileyinə həsr edilmiş Respublika Elmi konfransın materialları. Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 262 səh., s. 148-152.

 • 2013, Təbiət şeiri və şeirin təbiiliyi. / Beynəlxalq elmi-nəzəri “Dil və ədəbiyyat” jurnalı. Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı. № 4 (88). 361 səh., s. 185-192.

 • 2013, 19-20 dekabr, Fikrət Sadığın poeziyasında təbiət lirikasına dair. / Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XVIII Respublika elmi konfransının materialları. 2 cilddə. C. 2. Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 500 səh., s. 84-87.

 • 2014, Проблема человека и природы в поэзии Фикрета Садыка. / Концептуалные проблемы литературы: художественная когнитивность. Тематический сборник. Выпуск 7. Ростов-на-Дону: 266 стр., с. 76-79.

 • 2014, Ümid doğuran ilk addımlar. / Bakı: Elmi Xəbərlər, Azərbaycan Dillər Universiteti nəşriyyatı, N: 1, 428 səh., s. 279-283.

 • 2014, M.Ə.Sabir və Fikrət Sadıq poeziyası. / Beynəlxalq elmi-nəzəri “Dil və ədəbiyyat” jurnalı, № 1 (89). Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 358 səh., s. 245-249.

 • 18-19 aprel 2014-cü il, Fikrət Sadığın çap olunmuş son – “Hazırcavab” kitabına dair. / Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 91 illik yubileyinə həsr olunmuş gənc tədqiqatçıların II Beynəlxalq elmi konfransının materialları. Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 668 səh., s. 315-317.

 • 2014, 7-8 may, M.Ə.Sabir və Fikrət Sadıq poeziyasının müqayisəsinə dair. / Xarici dillərin tədrisinin aktual problemlərinə həsr olunmuş Respublika elmi-praktik konfransının materialları. Bakı: 454 səh., s. 403-406.

 • 2014, Satirik sözün gücü. / “Dil və ədəbiyyat” jurnalı. N: 1 / Bakı: Azərbaycan Dillər Universiteti nəşriyyatı, 2014, 242 səh., s. 197-201.

 • 2014, Fikrət Sadığın fikir dünyasina bir baxış. / AMEA Əlyazmalar İnstitutu. Filologiya Məsələləri. Bakı: Nurlan nəşriyyatı, 440 səh., s. 384-394.

 • 2014, Человеческие отношения и образ мира в поэзии Фикрета Садыка. / Гiлея: науковий вiсник. Киïв, Випуск 83 (№ 4), 447 стр., с. 318-322.

 • 2014, Националное и общечеловеческое в поэзии. / Вектор науки ТГУ. Россия - № 1 (16). 238 стр., с. 114-116.

 • 2015, Fikrət Sadıq və folklor. / Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XIX Respublika elmi konfransının materialları. Bakı: ADİU nəçriyyatı, s. 84-85.

 • 2015, 17-18 aprel, Fikrət Sadıq poetik sözə dair. / Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 91 illik yubileyinə həsr olunmuş gənc tədqiqatçıların III Beynəlxalq elmi konfransının materialları. Bakı: Qafqaz Universiteti nəşriyyatı, s. 889-891.

 • 7 iyun 2013-cü il, İşıq, ümid və inam şairi – Fikrət Sadıq. /“525-ci qəzet”. Bakı: № 101, s. 7.

 • 2015, 6-8 iyun, 85 illik yubileyiniz mübarək, Fikrət Sadıq. / “Kaspi” qəzeti. Bakı: №101, s. 18.

 • 2015, 13 dekabr, Məmməd Arazın “Dünya”sı. / Məmməd Arazın 80 illik yubileyinə həsr olunmuş konfransın materialları. Bakı, Kaspi nəşriyyatı, s. 135.

 • 2016, 20-21 aprel, Musa Yaqubun təbiət şeirləri. / Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 92 illik yubileyinə həsr olunmuş gənc tədqiqatçıların IV Beynəlxalq elmi konfransının materialları. Bakı: Qafqaz Universiteti nəşriyyatı, s. 245.

 • 2016, 14 may, Şair portretini tamamlayan poeziya. / Bakı, “Ədəbiyyat” qəzeti, s. 15.

 • 2016, 26-28 noyabr, Unudulmaz şair. / “Kaspi” qəzeti, s. 24.

Yüklə 39,09 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə