Zamenhof–festo dimanĉon 12an de decembro 2004Yüklə 59,17 Kb.
tarix27.10.2017
ölçüsü59,17 Kb.

Tuluzaj Esperanto-Fervojistoj, Esperanto-Midi-Pyrénées, Esperanto-31, Eurokka, Esperanto-Kultur-Centro,

invitas vin alZAMENHOF–FESTODimanĉon 12an de decembro 2004
Maison de Quartier Arènes Romaines


107 Av. des Arènes Romaines, 31300 Toulouse
Programo:

matene 

10.00 Jarkunveno de Esperanto Midi-Pyrénées (vidu tagordon)

12.00 Akcepto

12.15 Komuna tagmanĝo (menuo sen viando nur laŭ antaŭa mendo)


Posttagmeze :

14.00 vizito de la libroservo kaj diskoservoArta programo :

15.00 Familia Etoso de A.Jaoui & J.P. Bacri (duakta teatraĵo kun paŭzo)

17.00 paŭzo - trinkejo

17.30 Violono-koncerto, de Bogumil Wlodarski kaj liaj lernantoj

18.00 Fino aŭ muzika aperitivo por tiuj, kiuj deziras plu babili

Libro-servo kaj trinkejo malfermaj dum la tuta posttagmezo
Petita kontribuo: 16 €


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Aliĝilo resendota antaŭ la 30a de novembro al :

Esperanto-Kultur-Centro, 1 rue Jean Aillet, 31000 Toulouse tél : 05 61 25 55 77


Nomo

Adreso


Tel. / E-mail:

Partoprenos la Zamenhof-feston, dim. 12an de dec. 2004 en Tuluzo

Pagas al Esperanto-Kultur-Centro: . ..X 16 € = .per : bank-ĉeko/ poŝtĉeko/ alie

Dato: Subskribo:


8


La Krokodil’
Informbulteno de Esperanto-Kultur-Centro de Tuluzo

1 rue Jean Aillet, 31000 Toulouse

tel/fax 05 61 25 55 77 courriel : esperanto.toulouse@free.fr

http://esperanto.toulouse.free.fr/
N° 28 – oktobro 2004

K


Enhavo : p
Kalendaro 1

Le manĝo-klaĉo fait exploser le local 1

Les cours 2

Nos stands 2

Informer les Lycéens 3

Kaj ĉe niaj najbaroj? 3

Conférences 3

Semajnfinaj staĝoj en Arrout 3

Concert Ĵomart & Nataŝa 4

Présentation du duo 5

Kataluna Kongreso 6

Debato Bâton à Palabre 7

Manĝo-klaĉo 7

Assemblée générale d’EKC 7

Zamenhof-festo 8
alendaro
16-17 okt semajnfino Arrout (09)

19-20 okt Stand Forum asso Mirail

21 okt Débat Bâton à Palabre

25-27 okt Semaine animation UPS

29 okt Koncerto Ĵomart & Nataŝa

30 okt – 01 nov Kataluna & Transpirenea kongreso

5 nov Manĝo-klaĉo

6 – 7 nov Semajnfino Arrout (09)

25 nov Assemblée générale à 18 h

25 nov Débat Bâton à Palabre

3 dec Manĝo-klaĉo (loko fiksota)

12 dec ZamenhoffestoVoici ce que vous avez fait
Le Manĝo-klaĉo fait exploser le local :
Au dernier repas tchatch, nous étions 15, dont un Catalan, une Brésilienne et un Américain, à partager nos pizzas et nos salades, en plaisantant à qui mieux mieux. Et la moyenne d’âge n’était pas bien élevée, bien que notre plus jeune membre, Vincent, n’ait pas pu venir comme il l’avait prévu.

Si tous ceux qui avaient prévu de venir étaient venus, tous n’auraient pas pu s’asseoir !

Il est temps, vraiment , de trouver un nouveau local.
1

Les Cours
Le Cours Express qui va se terminer le 28 octobre avec 6 élèves.

Les inscriptions sont ouvertes pour le prochain Cours Express, (du 4 nov. au 9 décembre), dîtes-le à vos amis. Douze heures pour posséder les bases de l’espéranto, c’est pas la mer à boire !


Le Cours de Conversation élémentaire va commencer le jeudi 14 octobre, avec trois inscrits. Qui viendra s’y joindre ? Ça ne ne sera pas triste, puisque c’est Rikardo qui fait le cours !
Nos Stands
EKC a été présent sur beaucoup de stands depuis fin Août :

- Les 27-28-29 août, aux Journées d’Été des Verts, à l’invitation de la Commission Espéranto des Verts, notre stand a eu un succès certain et a permis des discussions intéressantes. Parmi ses visiteurs, M. Gérard Onesta, viceprésident du Parlement Européen, qui est un pro-espéranto convaincu , nous a demandé pourquoi des espérantistes avaient présenté une liste aux élections européennes, au risque de mettre son parti en difficulté.


- Le 24 sept. La Maison de l’Europe fêtait la Journée Européenne des Langues. Nous avions été conviés à venir dans ses locaux présenter la langue et sa littérature, mais cette journée, peu médiatisée, n’a pas attiré grand’monde.

Le communiqué de presse qu’EKC avait préparé pour la circonstance n’est pas paru dans la Dépêche.


- Les 25-26 sept. nous étions présent au Salon Alternalys, organisé pour la 3e fois à Fonsorbes, près de St. Lys. Les contacts ont été intéressants, tant avec les autres exposants, tous tenant d’un mode de vie alternatif, qu’avec le public, souvent intéressé.
- Avec le succès de la Fête des Associations, le samedi 2 octobre sur la Place du Capitole, qui a bénéficié d’un bel ensoleillement, ce sont les tracts qui ont failli manquer. Il a fallu réimprimer en catastrophe les dépliants sur internet, et la liste des cours !
Et les prochains stands :

 • Vivre Autrement, Vivre Mieux, autour du CAP (16 oct) (Campus de l’U.P.S. à Rangueil). Le stand sera tenu par Ludo, Ségo, Vincent et J. Caubel.

 • Forum des Assos à l’Université du Mirail (19-20 octobre), le stand sera tenu par Flavie et Catherine et …. (on cherche volontaires…)

 • Semaine d’Animation à l’U.P.S. (25-29 octobre) ; le stand sera tenu par Flavie, Vincent, et … qui d’autre ?...

2

Loĝado

Eblas loĝi malmultekoste en la Liceo Beausoleil, kiu rolos kiel Junulara Gastejo, sed ankaŭ aliaĝuloj povas resti tie. Dezirantoj anoncu sin al ni. Necesas kunporti dormosakon aŭ littolaĵojn. Kaj loĝantoj kaj neloĝantoj en la liceo rajtas tie manĝi, sed nepre anoncu tion al ni (prezoj troveblas en la aliĝilo).
Pli da informoj kaj aliĝilo ĉe : http://www.esperanto-ct.org/c/novetats/aligxilo_ceret.pdf

Aŭ petu ĉe EKC aliĝilon.

Pri kio la monata debato? Pri la «somer-horo»

Ĉe Bâton à Palabre, ĵaŭdon la 21an de oktobro oni parolos pri la horo-ŝanĝo: ĉu vi estas «por», ĉu «kontraŭ», nepre venu argumenti, diskuti, kaj disputi…, sed ne krokodilu!
Manĝo-klaĉo: ven. 5 nov.

Ĝi okazos kiel kutime en nia ejo, rue Jean Aillet. Alportu trinkaĵojn kaj pladon, kiujn ni dividos. Ne forgesu manĝilaron, ĉar ofte mankas tio….
EKC-Jarkunveno / Assemblée Générale d’EKC

25 nov. 18-20h (ĵus antaŭ la debato en Bâton à Palabre.

Loko: fiksota.

Tagordo

Akcepto, registro de ĉeestantoj.

Elekto de kunveno-prezidanto kaj -sekretariato.

Agadraporto: prezento kaj voĉdono.

Financa raporto: prezento kaj voĉdono.

Renovigo de la Komitato (kandidatiĝoj bonvenas).

Decidoj pri prioritataj agadoj kaj buĝeto (i.a. pri la sidejo).

Diversaj demandoj.


7

Kataluna kaj Transpirenea Kongreso :

30 okt – 01 nov - Ceret (66)
Ĉi-jare niaj katalunaj samideanoj organizas sian kongreson en Nord-Katalunio, t.e. do en la Francia Katalunio, niaflanke de Pireneo-Montaro. Ne mistrafu tiun bonan okazon paroli la internacian lingvon kun alilingvanoj, en natura pozicio. Precipe ne mistrafu la tre interesan kaj eksterordinare riĉan programon, kiun ili pretigis por via klerigo kaj plezuro.
Partoprenos la kongreson:

 • Aleksander Korĵenkov, redaktoro de La Ondo de Esperanto kaj eldonisto de okdeko da libroj en kaj pri esperanto.

 • Stefan MacGill, vicprezidanto de ILEI, kaj esperanto-verkisto.

 • La Teatro-Trupo de Tuluzo, kiu premiere prezentos la verkon Familia Etoso de Agnès Jaoui kaj Jean-Pierre Bacri en traduko de Rikardo Cash.

 • La duopo Ĵomart kaj Nataŝa.


Aranĝoj

La jubilea kongreso de nia asocio estos verŝajne unu el la plej densaj, ĉar ofte okazos samtempaj aranĝoj. Post la formala inaŭguro, la kongreso kompreneble komenciĝos per la prezento de la dulingva jubilea libro de Francesc Poblet Els inicis del moviment esperantista a Catalunya / La komenca esperanto-movado en Katalunio, kiu kovras la periodon ĝis 1908.

Ni havos la okazon konatiĝi kun Aleksander Korĵenkov, elstara eldonisto kaj tradukisto, per lia neformala babilado “Sezonoj kaj La Ondo de Esperanto: spertoj de profesia esperantisto”. En la sekva tago lia prelego “Esperanto en Ruslando: la komencaj jaroj” utilos kiel kompletigo kaj komparo kun la samperioda movado en nia lando. Laste, li fermos la kongreson en la tradicia literatura mateno per parolado “Anton Ĉeĥov en esperanto”.

La multepremiita verkisto kaj fama pedagogo Stefan MacGill gvidos du-sesian pedagogian seminarieton por 15 partoprenantoj. Tamen ĉiuj kongresanoj povos aŭdi pri liaj spertoj dum lia prelego “Ĉu esperanto havas didaktikan gramatikon?”.

Ankaŭ Arno Lagrange, eble la ĉefa aktivulo pri la esperanta eldono de la libera reta enciklopedio Vikipedio, parolos pri “Interretaj rimedoj: granda ŝanco por esperanto”, kie li analizos i.a. la staton kaj evoluon de Vikipedio kaj la Reta Vortaro.

La vesperoj estos ne malpli riĉaj. La fama duopo Ĵomart kaj Nataŝa prezentos sian novan KD Amu min, sed ankaŭ aliajn kantojn per kiuj ili famiĝis. La muzikan nokton partoprenos ankaŭ Ĵak le Puil kaj nia ensemblo Kaj Tiel Plu. Ili ambaŭ eldonas en tiuj tagoj ĉe Vinilkosmo kompakt-diskon, tiel ke nia kongreso fariĝos la unua prezentejo de iliaj respektivaj novaĵoj. Kaj Tiel Plu per sia Plaĉas al mi montras sian maturiĝon per verko admirinda kaj ĝu-dona.

La dua vespero estos dediĉita al teatro. Teatro-Trupo de Tuluzo prezentos la komedion “Familia etoso” de Agnès Jaoui kaj Jean-Pierre Bacri en esperantigo de Rikardo Cash kaj surscenigo de Arno Lagrange kaj Flavie Audibert.

6

Informer les Lycéens


La « coordonnatrice de l’information dans les lycées et les universités » (alias Flavie), a tellement travaillé ce mois-ci, qu’elle n’a pas eu le temps de rédiger un article sur son expérience.

Les résultats de son travail sont éloquents, et parlent pour elle : 1. Une demi-douzaine de lycées contactés et de courriers envoyés avec documentation.

 2. Expositions de cinq panneaux organisées dans deux lycées de Toulouse , du 5 au 22 octobre au Lycée Jolimont, du 15 au 26 novembre au Lycée R. Naves, avec à chaque fois une journée de permanence pour répondre aux questions des lycéens.

 3. Exposé-débat à l’INSA le 13 octobre.

 4. Coordination des stands dans deux universités toulousaines


Aŭtuna Renkontiĝo ĉe la Katalunoj
La 18an -19an de septembro, kiel anoncite, okazis nia Aŭtuna Renkontiĝo proksime de Vic. Aliĝis 13 homoj el Barcelono, Sabadell, Mollet, Balaguer kaj Sant Cugat. La staĝejo estis kampara lernejdomaro luata de diversaj grupoj. Esperantistoj okupis unu el la domoj. Ni disponis pri dormoĉambroj kaj salono, kiu taŭgis por nia kultura programo, kiu konsistis ĉefe el informa prelegaro pri la diversaj internaciaj aranĝoj kaj institucioj de Esperantujo. Al tio oni aldonis interesan statistikan studon pri la lingvo esperanto kaj ĝia evoluo.

La amuza flanko koncentriĝis dimanĉe kaj konsistis el banoj, ekskurso kaj vortkonkurso. Entute ĝi estis trankvila kaj malstreĉiga semajnfino ĉirkaŭita de bela pejzaĝo.

– Karles Berga
Les prochains évènements
Conférences
1) 13 octobre à l’INSA, 12h-14h, dans le cadre de la « Semaine Internationale », Daniel Maynau parlera et répondra aux questions des étudiants, qui ont demandé cette intervention.
2 ) Le 13 octobre au Club du 3e age de St. Orens : Présentation de l’espéranto par Jeannette, à la demande de l’animatrice, qui souhaite proposer aux membres d’apprendre une langue pas ordinaire.
Semajnfinaj staĝoj en Arrout (09)


 1. – 17 okt : Porkomencanta kurso kaj mezgrada kurso.

6 – 7 nov : porkomencanta, mezgrada kursoj, kaj pedagogia kurso, gvidota de Michèle Abada-Simon. Por tiuj, kiuj jam instruas, aŭ intencas instrui esperanton. Legu prezenton ĉi sube .


3

Savoir une langue… ne suffit pas pour l’enseigner.

L’espèranto, la plus facile, encore faut-il réussir à la faire PARLER.Proposition :

Nous réunir pour échanger nos expériences (d’élèves et d’enseignant), problèmes, difficultés, solutions, et mettre en commun nos « boîtes à outils ». Autant dire, l’auberge espagnole : tous profitent de ce que chacun apporte.APPORTEZ donc beaucoup : ne vous censurez pas. Personne ne sait tout, tout le monde sait quelque chose.

Chacun apprend différemment. L’enseignement est donc du « sur mesure » : comment aider tout le monde ?

Accélérer l’efficacité ? L’évaluer ?

Et si on regardait comment on enseigne actuellement les AUTRES langues ?

Venez sans être avares de vos idées : « Soyez généreux : ça rapporte !!! »

Michèle Abada-SimonConcert
Ĵomart & Nataŝa, le célèbre duo Kazakh, donnera un récital le vendredi 29 octobre à 20h.30 à la Maison de Quartier Arènes Romaines, 107 Av. des Arènes Romaines, 31300 Toulouse. Ce sera les vacances scolaires, et nous engageons tous ceux qui seront à Toulouse à venir applaudir avec leurs amis, ces artistes. Ambiance russe et espérantiste assurée !4

Présentation du Duo


Les chants de Ĵomart et Nataŝa trouvent leur source d’inspiration dans deux mondes : le duo est originaire du Kazakhstan (ex-Union Soviétique), mais vit depuis le début des années ’90 à Stockholm, en Suède.

La guitare et la flûte à bec accompagne le chant mélodieux, parfois même mélancolique. Dans les textes dont il est l’auteur, Ĵomart parle de ce qui lui tient à cœur, et qu’il souhaite partager, avec toujours l’espoir d’être compris. Chaque concert est une tentative de dialogue entre musiciens et public.

Leur dernier disque, Amu min, paru au printemps dernier (2004) est le fruit d’une collaboration avec l’écrivain russe Mikaelo Bronŝtejn. Certains chants ont déjà été chantés lors de congrès d’espéranto en Russie, en Corée et en Suède, mais la plupart sont tout neufs. Aussi, lors de leur concert à Toulouse, on aura l’occasion d’entendre ces compositions pour la première fois !
Le duo interprète ses propres compositions, mais aussi des chants écrits par des poètes et bardes russes. Il s’agit donc d’un vaste répertoire qui dévoile la richesse, la beauté et la nostalgie de ce grand et mystérieux pays.
Discographie : Valso por amikoj, Amu min disponible chez : www.vinilkosmo.com


Prezento de la duopo Ĵomart kaj Nataŝa
Du malsamaj mondoj inspiris la belsonajn kantojn de Ĵomart kaj Nataŝa.

La duo venas de antaŭa Sovetunio (Kazaĥio), sed loĝas ekde la komenco de la 90-aj jaroj en Stokholmo, Svedio.

Gitaro kaj bekfluto akompanas la melodian, ofte dolĉe melankolian, partokantadon.

Do, tiuj ĉi kantoj estas por vere auskŭlti. En la tekstoj Ĵomart traktas tion kio tuŝis lin kaj kion li volas rakonti. La espero estas ĉiam ke la aŭskultanto sentu aŭ komprenu la esencon de la kanto. Dum koncertoj oni alstrebas silentan dialogon inter publiko kaj muzikistoj.Nova kompaktdisko Amu min, kiu aperis decembre 2003, estas produkto de kunlaboro kun la fama rusa verkisto Mikaelo Bronŝtejn. Kelkajn el la kantoj oni jam havis eblecon aŭdi dum RET en Rusio, Azia Kongreso en Koreio, UK kaj IJK en Svedio, sed la plej multaj estas tute «freŝaj». Do, dum ĉi koncerto oni havos la ŝancon aŭdi iujn muzikaĵojn de Ĵomart kaj Nataŝa por la unua fojo!
Se vi volas pliajn detalojn pri Ĵomart kaj Nataŝa kaj deziras aŭdi ilian muzikon (se vi ne havas iliajn diskojn) sen prokraste bonvolu iri en la TTTejo de Muzik-Ekspress kiun ĵus eblas viziti en esperanto. http://www.musicexpress.com.br/jomnat_eo

5
Yüklə 59,17 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə