1 Camilerde beş vakit namazlarımız için Ezan-ı Muhammediyi okuyan, kamet eden Hz. Bilal Habeşi’nin mesleğini yapan kimselere ne denir?Yüklə 624 b.
tarix12.08.2018
ölçüsü624 b.
#701471) Camilerde beş vakit namazlarımız için Ezan-ı Muhammediyi okuyan, kamet eden Hz. Bilal Habeşi’nin mesleğini yapan kimselere ne denir?

 • 1) Camilerde beş vakit namazlarımız için Ezan-ı Muhammediyi okuyan, kamet eden Hz. Bilal Habeşi’nin mesleğini yapan kimselere ne denir?

 • a) Hoca

 • b) İmam

 • c) Müezzin

 • d) Cemaat2) İnsanın dünyaya gönderiliş amacı nedir?

 • 2) İnsanın dünyaya gönderiliş amacı nedir?

 • a) Güzelce yaşamaktır.

 • b) Çalışıp adam olmaktır.

 • c) Okumak zengin olmaktır.

 • d) Allah’ı tanımak ve O’na ibadet etmektir.3) Peygamberimizin yüce Allah ile görüştüğü ve 5 vakit namazın farz kılındığı geceye ne denir?

 • 3) Peygamberimizin yüce Allah ile görüştüğü ve 5 vakit namazın farz kılındığı geceye ne denir?

 • a) Berat Kandili

 • b) Kadir Gecesi

 • c) Mevlid Kandili

 • d) Miraç Kandili4) Kâbe’nin karşısında bulunan Safa ve Merve tepeleri arasında 7 defa gidip gelmeye ne denir?

 • 4) Kâbe’nin karşısında bulunan Safa ve Merve tepeleri arasında 7 defa gidip gelmeye ne denir?

 • a) Tavaf

 • b) Vakfe

 • c) Say

 • d) Mina5) Oruç ibadetinde, orucun başlama ve bitiş anı aşağıdaki ifadelerden hangisidir?

 • 5) Oruç ibadetinde, orucun başlama ve bitiş anı aşağıdaki ifadelerden hangisidir?

 • a) Zeval ve iftar

 • b) Tanyeri ve iftar

 • c) İmsak ve iftar

 • d) Kaza ve iftar6) Camilerde Kâbe yönünü gösteren, imama ayrılmış girintili yere ne denir?

 • 6) Camilerde Kâbe yönünü gösteren, imama ayrılmış girintili yere ne denir?

 • a) Minber

 • b) Hutbe

 • c) Mihrab

 • d) Kürsü7) Aşağıdakilerden hangisine bir Müslüman zekat veremez?

 • 7) Aşağıdakilerden hangisine bir Müslüman zekat veremez?

 • a) Kardeşine

 • b) Yeğenine

 • c) Anne babasına

 • d) Teyze ve halasına8) Aşağıdakilerden hangisi Haccın farzlarından biri değildir?

 • 8) Aşağıdakilerden hangisi Haccın farzlarından biri değildir?

 • a) Hacda Kurban kesmek

 • b) İhrama girmek

 • c) Arafatta vakfe yapmak

 • d) Ziyaret tavafı yapmak9) İmamın Cuma günü hutbe okumak için çıktığı, camilerde kıbleye göre sağ tarafta bulunan basamaklı olan yere ne denir?

 • 9) İmamın Cuma günü hutbe okumak için çıktığı, camilerde kıbleye göre sağ tarafta bulunan basamaklı olan yere ne denir?

 • a) Kürsü

 • b) Minber

 • c) Minare

 • d) Mihrab10) Aşağıdaki hangi hayvan kurban edilemez?

 • 10) Aşağıdaki hangi hayvan kurban edilemez?

 • a) Koyun

 • b) Keçi

 • c) Sığır

 • d) Deve kuşu11) Namazın rükunlarını yerli yerinde ve düzenli yapmaya,(ruku, secde ve doğrulunca) dikkat edilmesi gereken hareketlere ne denir?

 • 11) Namazın rükunlarını yerli yerinde ve düzenli yapmaya,(ruku, secde ve doğrulunca) dikkat edilmesi gereken hareketlere ne denir?

 • a) Tadil-i erkan

 • b) Allah-ü ekber

 • c) Kıyam

 • d) Rükun12) Besmelenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • 12) Besmelenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • a) Allah’a hamd olsun

 • b) Allah’ım bizi koru

 • c) Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla

 • d) Allah birdir.13) Kişinin kendisini gıybet, yalan, haram yemek, emanete ihanet etmek gibi günahlardan temizlemesi hangi kısma girer?

 • 13) Kişinin kendisini gıybet, yalan, haram yemek, emanete ihanet etmek gibi günahlardan temizlemesi hangi kısma girer?

 • a) Manevi temizlik

 • b) Hükmi temizlik

 • c) Maddi temizlik

 • d) Şahsi temizlik14) Vitir namazında kunut duası okumak nedir?

 • 14) Vitir namazında kunut duası okumak nedir?

 • a) Farz

 • b) Vacip

 • c) Sünnet

 • d) Müstehap15) Aşağıdakilerden hangisi ibadet çeşitlerinden biri değildir?

 • 15) Aşağıdakilerden hangisi ibadet çeşitlerinden biri değildir?

 • a) Bedeni ibadet

 • b) Mali ibadet

 • c) Ruhi ibadet

 • d) Bedeni ve Mali ibadet16) Aşağıdakilerden hangisi namazın içindeki rukunlardan biri değildir?

 • 16) Aşağıdakilerden hangisi namazın içindeki rukunlardan biri değildir?

 • a) İftitah tekbiri

 • b) Kıyam

 • c) Necasetten taharet

 • d) Secde17) Namazda kıbleye dönmek ne demektir?

 • 17) Namazda kıbleye dönmek ne demektir?

 • a) Kıyam

 • b) İstikbal-i kıble

 • c) Hadesten taharet

 • d) Niyet18) Aşağıdakilerden hangisi namazın vaciplerindendir?

 • 18) Aşağıdakilerden hangisi namazın vaciplerindendir?

 • a) İstikbali kıble

 • b) Kıyam

 • c) Subhaneke okumak

 • d) Fatiha suresini okumak19) Allah ve Resulü tarafından yapılması kesin bağlayıcı tarzda istenilen emirlere ne denir?

 • 19) Allah ve Resulü tarafından yapılması kesin bağlayıcı tarzda istenilen emirlere ne denir?

 • a) Vacip

 • b) Sünnet

 • c) Farz

 • d) Müstehab20) Hangisi abdestsiz yapılabilir?

 • 20) Hangisi abdestsiz yapılabilir?

 • a) Namaz kılınabilir

 • b) Tilavet secdesi yapılabilir

 • c) Kabe tavaf edilebilir

 • d) Camiye gidilebilir21) Minarede müezzinin ezan okuduğu, çıkıntılı bölümün adı nedir?

 • 21) Minarede müezzinin ezan okuduğu, çıkıntılı bölümün adı nedir?

 • a) Minare

 • b) Şerefe

 • c) Alem

 • d) Mahya22) Zekat kimlere verilmez?

 • 22) Zekat kimlere verilmez?

 • a) Borçlu olanlara

 • b) Yoksullara

 • c) Fakir olan dedemize

 • d) Yolda kalmışlara23) Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozmaz?

 • 23) Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozmaz?

 • a) Bayılmak

 • b) Yatarak veya dayanarak uyumak

 • c) Yıkanmak

 • d) Vücudtan irin ve su çıkması24) Yapılması kesin olarak yasaklanmış şeylere ne denir?

 • 24) Yapılması kesin olarak yasaklanmış şeylere ne denir?

 • a) Mekruh

 • b) Mübah

 • c) Müfsit

 • d) Haram25) İslam alimlerinin bir konuda görüş birliğine varmalarına ne denir?

 • 25) İslam alimlerinin bir konuda görüş birliğine varmalarına ne denir?

 • a) Kıyas

 • b) İcma

 • c) Kitap

 • d) Sünnet26) Mükellefin görevleri kaçtır ve nelerdir?

 • 26) Mükellefin görevleri kaçtır ve nelerdir?

 • a) 5 tir. Farz, vacip, sünnet, müstehab, mübah

 • b) 4 tür. Kitap, farz, vacip, sünnet

 • c) 3 tür. Farz, vacip, sünnet

 • d) 8 dir. Farz, vacip, sünnet, müstehab, mübah, haram, mekruh, müfsid27) Cuma namazının hükmü nedir?

 • 27) Cuma namazının hükmü nedir?

 • a) Farz

 • b) Sünnet

 • c) Vacip

 • d) Mübah28) Abdestsiz yapılmayan şey hangisidir?

 • 28) Abdestsiz yapılmayan şey hangisidir?

 • a) Tilavet secdesi yapılmaz

 • b) Uyunmaz

 • c) Yemek yenmez

 • d) Oruç tutulmaz29) Namazda secdeye kapandığımızda, okuduğumuz tesbihat aşağıdakilerden hangisidir?

 • 29) Namazda secdeye kapandığımızda, okuduğumuz tesbihat aşağıdakilerden hangisidir?

 • a) Subhane Rabbiyel âzim

 • b) Rabbena lekel hamd

 • c) Subhane Rabbiyel âla

 • d) Allah’ü Ekber30) Gusül abdesti olmadan neler yapılamaz?

 • 30) Gusül abdesti olmadan neler yapılamaz?

 • a) Namaz kılınamaz

 • b) Yemek yenmez

 • c) Evde kimseyle konuşulmaz

 • d) Uyku uyunmaz31) Haram neye denir?

 • 31) Haram neye denir?

 • a) Yapılması uygun olan şeylere denir.

 • b) Yapılması hoş olmayan şeylere denir.

 • c) Yapılması Allah tarafından kesin olarak yasaklanmış şeylere denir.

 • d) Yapılması Allah tarafından emredilen şeylere denir.32) İstemeyerek bozulan orucun yerine, Ramazan ayından sonra, gün sayısınca tutulan oruc nedir?

 • 32) İstemeyerek bozulan orucun yerine, Ramazan ayından sonra, gün sayısınca tutulan oruc nedir?

 • a) Kefaret

 • b) Kaza

 • c) Borç

 • d) Nafile33) Peygamberimizin dünyaya geldiği geceye ne denir?

 • 33) Peygamberimizin dünyaya geldiği geceye ne denir?

 • a) Regaib kandili

 • b) Mevlid kandili

 • c) Berat kandili

 • d) Kadir gecesi34) Hangisi gusül abdesti olmadan yapılabilir?

 • 34) Hangisi gusül abdesti olmadan yapılabilir?

 • a) Dua edilebilir

 • b) Namaz kılınabilir

 • c) Kur’an’a el sürülebilir

 • d) Kâbe tavaf edilebilir35) İslamın şartlarından olup mali ibadettir. Dinen zengin sayılan, erkek-kadın her müslümanın senede bir defa malının kırkta birini niyet ederek Müslüman fakire vermesi farzı ayın olan bir ibadettir. Bu ibadet hangisidir?

 • 35) İslamın şartlarından olup mali ibadettir. Dinen zengin sayılan, erkek-kadın her müslümanın senede bir defa malının kırkta birini niyet ederek Müslüman fakire vermesi farzı ayın olan bir ibadettir. Bu ibadet hangisidir?

 • a) Hac

 • b) Namaz

 • c) Oruç

 • d) Zekat36) Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından değildir?

 • 36) Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından değildir?

 • a) Kolları yıkamak

 • b) Başının dörtte birini mesh etmek

 • c) Ağzı yıkamak

 • d) Ayakları topuklarla birlikte yıkamak37) Allah’ın emir ve yasakları karşısında sorumlu, akıllı ve büluğ çağına eren Müslümana ne denir?

 • 37) Allah’ın emir ve yasakları karşısında sorumlu, akıllı ve büluğ çağına eren Müslümana ne denir?

 • a) Mükellef

 • b) Alacaklı

 • c) Borçlu

 • d) Müşkül38) Farz neye denir?

 • 38) Farz neye denir?

 • a) Peygamberimizin sözlerine ve fiillerine denir.

 • b) Peygamberimizin emirlerine denir.

 • c) Allah’ın tavsiyelerine denir.

 • d) Allah ve Resulü tarafından yapılması kesin olan emirlere denir.39) Hangi hayvanlardan kurban kesilmez?

 • 39) Hangi hayvanlardan kurban kesilmez?

 • a) Koyun keçi

 • b) Sığır-Manda

 • c) Deve

 • d) At-Eşek40) Ayakları topukları ile birlikte yıkamak abdestin neyidir?

 • 40) Ayakları topukları ile birlikte yıkamak abdestin neyidir?

 • a) Abdestin sünneti

 • b) Abdestin vacibi

 • c) Abdestin mekruhu

 • d) Abdestin farzı41) Kabenin etrafında yedi defa dönmeye ne denir?

 • 41) Kabenin etrafında yedi defa dönmeye ne denir?

 • a) Şavt

 • b) Say

 • c) Reme

 • d) Tavaf42) Aşağıdakilerden hangisi abdestsiz yapılabilir?

 • 42) Aşağıdakilerden hangisi abdestsiz yapılabilir?

 • a) Namaz kılmak

 • b) Tilavet secdesi yapmak

 • c) Ezbere Kuran okumak

 • d) Kâbe’yi tavaf etmek43) Gusül gerekenin gusletmesi, abdesti olmayanın abdest almasına ne denir?

 • 43) Gusül gerekenin gusletmesi, abdesti olmayanın abdest almasına ne denir?

 • a) Hadesten taharet

 • b) Setr-i avret

 • c) Necasetten taharet

 • d) İstikbali kıble44) Ramazan ayında kişi başına verilmesi vacip olan sadaka aşağıdakilerden hangisidir?

 • 44) Ramazan ayında kişi başına verilmesi vacip olan sadaka aşağıdakilerden hangisidir?

 • a) Zekat

 • b) Sadaka

 • c) Fitre

 • d) Sadaka-ı cariye45) Sabah namazının sünneti hangi sünnet çeşidindendir?

 • 45) Sabah namazının sünneti hangi sünnet çeşidindendir?

 • a) Sünneti müekkede

 • b) Sünneti gayri müekkede

 • c) Sünneti zevaid

 • d) Sünneti kifaye46) Hem beden hem de mal ile yapılan ibadet şekli hangisidir?

 • 46) Hem beden hem de mal ile yapılan ibadet şekli hangisidir?

 • a) Namaz

 • b) Hac

 • c) Oruç

 • d) Zekat47) Sehiv secdesi nedir?

 • 47) Sehiv secdesi nedir?

 • a) Şükür secdesidir.

 • b) Okuma secdesidir.

 • c) Kâbe’de yapılan bir secdedir.

 • d) Namazda yanılmadan dolayı namaz sonunda yapılan secdedir.48) İlk ezanı kim okumuştur?

 • 48) İlk ezanı kim okumuştur?

 • a) Hz. Peygamber

 • b) Hz. Ebubekir

 • c) Hz. Ömer

 • d) Bilal-i Habeşi49) Aşağıdakilerden hangisine zekat verilmez?

 • 49) Aşağıdakilerden hangisine zekat verilmez?

 • a) Fakirlere

 • b) Borçlulara

 • c) Yolda kalmışlara

 • d) Ana, baba ve çocuklara50) Namaz ne zaman farz kılınmıştır?

 • 50) Namaz ne zaman farz kılınmıştır?

 • a) Medine döneminde

 • b) Uhud savaşından sonra

 • c) Hicretten 1.5 yıl önce, Miraçta.

 • d) Mekke’nin fethinde51) Aşağıdakilerden hangisi namazda iken ayakta (kıyam) okunur?

 • 51) Aşağıdakilerden hangisi namazda iken ayakta (kıyam) okunur?

 • a) Salli-Barik duaları

 • b) Rabena Atina duası

 • c) Ettehiyyatü duası

 • d) Kunut duaları52) Namaza başlanınca ilk olarak ne okunur?

 • 52) Namaza başlanınca ilk olarak ne okunur?

 • a) Besmele

 • b) Fatiha

 • c) Subhaneke

 • d) Euzu53) Kur’an-ı Kerimi baştan sona kadar okumaya ne denir?

 • 53) Kur’an-ı Kerimi baştan sona kadar okumaya ne denir?

 • a) Mevlit

 • b) Hatim

 • c) Kur’an

 • d) Merasim54) Bir günde kılınan farz ve vacip namazların toplamı kaç rekattır?

 • 54) Bir günde kılınan farz ve vacip namazların toplamı kaç rekattır?

 • a) 30

 • b) 20

 • c) 40

 • d) 1755) Ramazan ayında oruçlu iken 3 gün bilerek ve sebepsiz yere orucunu bozan kişi ramazandan sonra ne kadar oruç tutmalıdır?

 • 55) Ramazan ayında oruçlu iken 3 gün bilerek ve sebepsiz yere orucunu bozan kişi ramazandan sonra ne kadar oruç tutmalıdır?

 • a) 60 gün

 • b) 61 gün

 • c) 63 gün

 • d) 183 gün1) Camilerde beş vakit namazlarımız için Ezan-ı Muhammediyi okuyan, kamet eden Hz. Bilal Habeşi’nin mesleğini yapan kimselere ne denir?

 • 1) Camilerde beş vakit namazlarımız için Ezan-ı Muhammediyi okuyan, kamet eden Hz. Bilal Habeşi’nin mesleğini yapan kimselere ne denir?

 • a) Hoca

 • b) İmam

 • c) Müezzin

 • d) Cemaat2) İnsanın dünyaya gönderiliş amacı nedir?

 • 2) İnsanın dünyaya gönderiliş amacı nedir?

 • a) Güzelce yaşamaktır.

 • b) Çalışıp adam olmaktır.

 • c) Okumak zengin olmaktır.

 • d) Allah’ı tanımak ve O’na ibadet etmektir.3) Peygamberimizin yüce Allah ile görüştüğü ve 5 vakit namazın farz kılındığı geceye ne denir?

 • 3) Peygamberimizin yüce Allah ile görüştüğü ve 5 vakit namazın farz kılındığı geceye ne denir?

 • a) Berat Kandili

 • b) Kadir Gecesi

 • c) Mevlid Kandili

 • d) Miraç Kandili4) Kâbe’nin karşısında bulunan Safa ve Merve tepeleri arasında 7 defa gidip gelmeye ne denir?

 • 4) Kâbe’nin karşısında bulunan Safa ve Merve tepeleri arasında 7 defa gidip gelmeye ne denir?

 • a) Tavaf

 • b) Vakfe

 • c) Say

 • d) Mina5) Oruç ibadetinde, orucun başlama ve bitiş anı aşağıdaki ifadelerden hangisidir?

 • 5) Oruç ibadetinde, orucun başlama ve bitiş anı aşağıdaki ifadelerden hangisidir?

 • a) Zeval ve iftar

 • b) Tanyeri ve iftar

 • c) İmsak ve iftar

 • d) Kaza ve iftar6) Camilerde Kâbe yönünü gösteren, imama ayrılmış girintili yere ne denir?

 • 6) Camilerde Kâbe yönünü gösteren, imama ayrılmış girintili yere ne denir?

 • a) Minber

 • b) Hutbe

 • c) Mihrab

 • d) Kürsü7) Aşağıdakilerden hangisine bir Müslüman zekat veremez?

 • 7) Aşağıdakilerden hangisine bir Müslüman zekat veremez?

 • a) Kardeşine

 • b) Yeğenine

 • c) Anne babasına

 • d) Teyze ve halasına8) Aşağıdakilerden hangisi Haccın farzlarından biri değildir?

 • 8) Aşağıdakilerden hangisi Haccın farzlarından biri değildir?

 • a) Hacda Kurban kesmek

 • b) İhrama girmek

 • c) Arafatta vakfe yapmak

 • d) Ziyaret tavafı yapmak9) İmamın Cuma günü hutbe okumak için çıktığı, camilerde kıbleye göre sağ tarafta bulunan basamaklı olan yere ne denir?

 • 9) İmamın Cuma günü hutbe okumak için çıktığı, camilerde kıbleye göre sağ tarafta bulunan basamaklı olan yere ne denir?

 • a) Kürsü

 • b) Minber

 • c) Minare

 • d) Mihrab10) Aşağıdaki hangi hayvan kurban edilemez?

 • 10) Aşağıdaki hangi hayvan kurban edilemez?

 • a) Koyun

 • b) Keçi

 • c) Sığır

 • d) Deve kuşu11) Namazın rükunlarını yerli yerinde ve düzenli yapmaya,(ruku, secde ve doğrulunca) dikkat edilmesi gereken hareketlere ne denir?

 • 11) Namazın rükunlarını yerli yerinde ve düzenli yapmaya,(ruku, secde ve doğrulunca) dikkat edilmesi gereken hareketlere ne denir?

 • a) Tadil-i erkan

 • b) Allah-ü ekber

 • c) Kıyam

 • d) Rükun12) Besmelenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • 12) Besmelenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • a) Allah’a hamd olsun

 • b) Allah’ım bizi koru

 • c) Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla

 • d) Allah birdir.13) Kişinin kendisini gıybet, yalan, haram yemek, emanete ihanet etmek gibi günahlardan temizlemesi hangi kısma girer?

 • 13) Kişinin kendisini gıybet, yalan, haram yemek, emanete ihanet etmek gibi günahlardan temizlemesi hangi kısma girer?

 • a) Manevi temizlik

 • b) Hükmi temizlik

 • c) Maddi temizlik

 • d) Şahsi temizlik14) Vitir namazında kunut duası okumak nedir?

 • 14) Vitir namazında kunut duası okumak nedir?

 • a) Farz

 • b) Vacip

 • c) Sünnet

 • d) Müstehap15) Aşağıdakilerden hangisi ibadet çeşitlerinden biri değildir?

 • 15) Aşağıdakilerden hangisi ibadet çeşitlerinden biri değildir?

 • a) Bedeni ibadet

 • b) Mali ibadet

 • c) Ruhi ibadet

 • d) Bedeni ve Mali ibadet16) Aşağıdakilerden hangisi namazın içindeki rukunlardan biri değildir?

 • 16) Aşağıdakilerden hangisi namazın içindeki rukunlardan biri değildir?

 • a) İftitah tekbiri

 • b) Kıyam

 • c) Necasetten taharet

 • d) Secde17) Namazda kıbleye dönmek ne demektir?

 • 17) Namazda kıbleye dönmek ne demektir?

 • a) Kıyam

 • b) İstikbal-i kıble

 • c) Hadesten taharet

 • d) Niyet18) Aşağıdakilerden hangisi namazın vaciplerindendir?

 • 18) Aşağıdakilerden hangisi namazın vaciplerindendir?

 • a) İstikbali kıble ( Farz )

 • b) Kıyam ( Farz )

 • c) Subhaneke okumak ( Sünnet )

 • d) Fatiha suresini okumak19) Allah ve Resulü tarafından yapılması kesin bağlayıcı tarzda istenilen emirlere ne denir?

 • 19) Allah ve Resulü tarafından yapılması kesin bağlayıcı tarzda istenilen emirlere ne denir?

 • a) Vacip

 • b) Sünnet

 • c) Farz

 • d) Müstehab20) Hangisi abdestsiz yapılabilir?

 • 20) Hangisi abdestsiz yapılabilir?

 • a) Namaz kılınabilir

 • b) Tilavet secdesi yapılabilir

 • c) Kabe tavaf edilebilir

 • d) Camiye gidilebilir21) Minarede müezzinin ezan okuduğu, çıkıntılı bölümün adı nedir?

 • 21) Minarede müezzinin ezan okuduğu, çıkıntılı bölümün adı nedir?

 • a) Minare

 • b) Şerefe

 • c) Alem

 • d) Mahya22) Zekat kimlere verilmez?

 • 22) Zekat kimlere verilmez?

 • a) Borçlu olanlara

 • b) Yoksullara

 • c) Fakir olan dedemize

 • d) Yolda kalmışlara23) Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozmaz?

 • 23) Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozmaz?

 • a) Bayılmak

 • b) Yatarak veya dayanarak uyumak

 • c) Yıkanmak

 • d) Vücudtan irin ve su çıkması24) Yapılması kesin olarak yasaklanmış şeylere ne denir?

 • 24) Yapılması kesin olarak yasaklanmış şeylere ne denir?

 • a) Mekruh

 • b) Mübah

 • c) Müfsit

 • d) Haram25) İslam alimlerinin bir konuda görüş birliğine varmalarına ne denir?

 • 25) İslam alimlerinin bir konuda görüş birliğine varmalarına ne denir?

 • a) Kıyas

 • b) İcma

 • c) Kitap

 • d) Sünnet6) Mükellefin görevleri kaçtır ve nelerdir?

 • 6) Mükellefin görevleri kaçtır ve nelerdir?

 • a) 5 tir. Farz, vacip, sünnet, müstehab, mübah

 • b) 4 tür. Kitap, farz, vacip, sünnet

 • c) 3 tür. Farz, vacip, sünnet

 • d) 8 dir. Farz, vacip, sünnet, müstehab, mübah, haram, mekruh, müfsid27) Cuma namazının hükmü nedir?

 • 27) Cuma namazının hükmü nedir?

 • a) Farz

 • b) Sünnet

 • c) Vacip

 • d) Mübah28) Abdestsiz yapılmayan şey hangisidir?

 • 28) Abdestsiz yapılmayan şey hangisidir?

 • a) Tilavet secdesi yapılmaz

 • b) Uyunmaz

 • c) Yemek yenmez

 • d) Oruç tutulmaz29) Namazda secdeye kapandığımızda, okuduğumuz tesbihat aşağıdakilerden hangisidir?

 • 29) Namazda secdeye kapandığımızda, okuduğumuz tesbihat aşağıdakilerden hangisidir?

 • a) Subhane Rabbiyel âzim

 • b) Rabbena lekel hamd

 • c) Subhane Rabbiyel âla

 • d) Allah’ü Ekber30) Gusül abdesti olmadan neler yapılamaz?

 • 30) Gusül abdesti olmadan neler yapılamaz?

 • a) Namaz kılınamaz

 • b) Yemek yenmez

 • c) Evde kimseyle konuşulmaz

 • d) Uyku uyunmaz31) Haram neye denir?

 • 31) Haram neye denir?

 • a) Yapılması uygun olan şeylere denir.

 • b) Yapılması hoş olmayan şeylere denir.

 • c) Yapılması Allah tarafından kesin olarak yasaklanmış şeylere denir.

 • d) Yapılması Allah tarafından emredilen şeylere denir.32) İstemeyerek bozulan orucun yerine, Ramazan ayından sonra, gün sayısınca tutulan oruc nedir?

 • 32) İstemeyerek bozulan orucun yerine, Ramazan ayından sonra, gün sayısınca tutulan oruc nedir?

 • a) Kefaret

 • b) Kaza

 • c) Borç

 • d) Nafile33) Peygamberimizin dünyaya geldiği geceye ne denir?

 • 33) Peygamberimizin dünyaya geldiği geceye ne denir?

 • a) Regaib kandili

 • b) Mevlid kandili

 • c) Berat kandili

 • d) Kadir gecesi34) Hangisi gusül abdesti olmadan yapılabilir?

 • 34) Hangisi gusül abdesti olmadan yapılabilir?

 • a) Dua edilebilir

 • b) Namaz kılınabilir

 • c) Kur’an’a el sürülebilir

 • d) Kâbe tavaf edilebilir35) İslamın şartlarından olup mali ibadettir. Dinen zengin sayılan, erkek-kadın her müslümanın senede bir defa malının kırkta birini niyet ederek Müslüman fakire vermesi farzı ayın olan bir ibadettir. Bu ibadet hangisidir?

 • 35) İslamın şartlarından olup mali ibadettir. Dinen zengin sayılan, erkek-kadın her müslümanın senede bir defa malının kırkta birini niyet ederek Müslüman fakire vermesi farzı ayın olan bir ibadettir. Bu ibadet hangisidir?

 • a) Hac

 • b) Namaz

 • c) Oruç

 • d) Zekat36) Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından değildir?

 • 36) Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından değildir?

 • a) Kolları yıkamak

 • b) Başının dörtte birini mesh etmek

 • c) Ağzı yıkamak

 • d) Ayakları topuklarla birlikte yıkamak37) Allah’ın emir ve yasakları karşısında sorumlu, akıllı ve büluğ çağına eren Müslümana ne denir?

 • 37) Allah’ın emir ve yasakları karşısında sorumlu, akıllı ve büluğ çağına eren Müslümana ne denir?

 • a) Mükellef

 • b) Alacaklı

 • c) Borçlu

 • d) Müşkül38) Farz neye denir?

 • 38) Farz neye denir?

 • a) Peygamberimizin sözlerine ve fiillerine denir.

 • b) Peygamberimizin emirlerine denir.

 • c) Allah’ın tavsiyelerine denir.

 • d) Allah ve Resulü tarafından yapılması kesin olan emirlere denir.39) Hangi hayvanlardan kurban kesilmez?

 • 39) Hangi hayvanlardan kurban kesilmez?

 • a) Koyun keçi

 • b) Sığır-Manda

 • c) Deve

 • d) At-Eşek40) Ayakları topukları ile birlikte yıkamak abdestin neyidir?

 • 40) Ayakları topukları ile birlikte yıkamak abdestin neyidir?

 • a) Abdestin sünneti

 • b) Abdestin vacibi

 • c) Abdestin mekruhu

 • d) Abdestin farzı41) Kabenin etrafında yedi defa dönmeye ne denir?

 • 41) Kabenin etrafında yedi defa dönmeye ne denir?

 • a) Şavt

 • b) Say

 • c) Reme

 • d) Tavaf42) Aşağıdakilerden hangisi abdestsiz yapılabilir?

 • 42) Aşağıdakilerden hangisi abdestsiz yapılabilir?

 • a) Namaz kılmak

 • b) Tilavet secdesi yapmak

 • c) Ezbere Kuran okumak

 • d) Kâbe’yi tavaf etmek43) Gusül gerekenin gusletmesi, abdesti olmayanın abdest almasına ne denir?

 • 43) Gusül gerekenin gusletmesi, abdesti olmayanın abdest almasına ne denir?

 • a) Hadesten taharet

 • b) Setr-i avret

 • c) Necasetten taharet

 • d) İstikbali kıble44) Ramazan ayında kişi başına verilmesi vacip olan sadaka aşağıdakilerden hangisidir?

 • 44) Ramazan ayında kişi başına verilmesi vacip olan sadaka aşağıdakilerden hangisidir?

 • a) Zekat

 • b) Sadaka

 • c) Fitre

 • d) Sadaka-ı cariye45) Sabah namazının sünneti hangi sünnet çeşidindendir?

 • 45) Sabah namazının sünneti hangi sünnet çeşidindendir?

 • a) Sünneti müekkede

 • b) Sünneti gayri müekkede

 • c) Sünneti zevaid

 • d) Sünneti kifaye46) Hem beden hem de mal ile yapılan ibadet şekli hangisidir?

 • 46) Hem beden hem de mal ile yapılan ibadet şekli hangisidir?

 • a) Namaz

 • b) Hac

 • c) Oruç

 • d) Zekat47) Sehiv secdesi nedir?

 • 47) Sehiv secdesi nedir?

 • a) Şükür secdesidir.

 • b) Okuma secdesidir.

 • c) Kâbe’de yapılan bir secdedir.

 • d) Namazda yanılmadan dolayı namaz sonunda yapılan secdedir.48) İlk ezanı kim okumuştur?

 • 48) İlk ezanı kim okumuştur?

 • a) Hz. Peygamber

 • b) Hz. Ebubekir

 • c) Hz. Ömer

 • d) Bilal-i Habeşi49) Aşağıdakilerden hangisine zekat verilmez?

 • 49) Aşağıdakilerden hangisine zekat verilmez?

 • a) Fakirlere

 • b) Borçlulara

 • c) Yolda kalmışlara

 • d) Ana, baba ve çocuklara50) Namaz ne zaman farz kılınmıştır?

 • 50) Namaz ne zaman farz kılınmıştır?

 • a) Medine döneminde

 • b) Uhud savaşından sonra

 • c) Hicretten 1.5 yıl önce, Miraçta.

 • d) Mekke’nin fethinde51) Aşağıdakilerden hangisi namazda iken ayakta (kıyam) okunur?

 • 51) Aşağıdakilerden hangisi namazda iken ayakta (kıyam) okunur?

 • a) Salli-Barik duaları

 • b) Rabena Atina duası

 • c) Ettehiyyatü duası

 • d) Kunut duaları52) Namaza başlanınca ilk olarak ne okunur?

 • 52) Namaza başlanınca ilk olarak ne okunur?

 • a) Besmele

 • b) Fatiha

 • c) Subhaneke

 • d) Euzu53) Kur’an-ı Kerimi baştan sona kadar okumaya ne denir?

 • 53) Kur’an-ı Kerimi baştan sona kadar okumaya ne denir?

 • a) Mevlit

 • b) Hatim

 • c) Kur’an

 • d) Merasim54) Bir günde kılınan farz ve vacip namazların toplamı kaç rekattır?

 • 54) Bir günde kılınan farz ve vacip namazların toplamı kaç rekattır?

 • a) 30

 • b) 20

 • c) 40

 • d) 1755) Ramazan ayında oruçlu iken 3 gün bilerek ve sebepsiz yere orucunu bozan kişi ramazandan sonra ne kadar oruç tutmalıdır?

 • 55) Ramazan ayında oruçlu iken 3 gün bilerek ve sebepsiz yere orucunu bozan kişi ramazandan sonra ne kadar oruç tutmalıdır?

 • a) 60 gün

 • b) 61 gün

 • c) 63 gün

 • d) 183 günYüklə 624 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin