1 “kalmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 49.7 Kb.
tarix03.11.2017
ölçüsü49.7 Kb.

GÜZELTEPE ORTAOKULU 7. SINIF İOKBS DENEMESİ – 6


Ad Soyad:

1) “kalmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Oyalanmak, vakit geçirmek” anlamında kullanılmıştır?
A) Tam beş sene benimle beraber kaldı.

B) Kısa bir süre tezgâhın önünde kaldı.

C) Fatma'nın yemek çantası olmasaydı dün aç kalmıştık.

D) Misafir geldi, gezmeden kaldık.2) Hangi cümlede küçümseme söz konusudur?
A) Yalnızca sen değil, ben de biliyorum.

B) Sen sanatı öğren de yapmazsan yapma.

C) Onu aradık da bulamadık.

D) Para kazanacakmış da ev geçindirecekmiş.3) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?
A) Büyük masanın üstüne beş tabak yerleştirdi.

B) Ayşe teyzem dün gelecekti ama gelmedi.

C) Örtünün şeklini değiştirip kare biçimine getirdi.

D) Yalan yanlış bilgilerle bana gelme.

4) "Yıkılmak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamında kullanılmıştır?
A) Kötü haberi alınca kadın yere yıkıldı.

B) Bütün işleri yeni gelen işçiye yıktılar.

C) Duvar neredeyse yıkılacak.

D) Yıldırım düşen ağaç yıkıldı.5) (I) Bu kitapta anlatılanlar 1940 yılında geçiyor. (II) Yazarın arka kapakta açıkladığına göre bu yapıt, yazmakta olduğu roman dizisinin ilk kitabını oluşturuyor. (III) Kitapta, Çukurova yöresi ve bu yörede yaşayanların birbirleriyle olan ilişkileri ele alınıyor. (IV) Bunlar içtenlik ve sevecenlikle yoğrulmuş, yalın bir anlatımla sergileniyor. (V) Bu anlatım açık, kısa cümleli bir dille beslendiğinden zevkle ve ilgiyle okunuyor.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde söyle-yenin kendi düşüncesine yer verilmiştir?
A) I ve II B) III ve IV

C) III ve V D) IV ve V
6) Derin düşünmeyen insan, hiçbir şeyi değiştiremez; hiçbir şeyi değiştirmeden de uygarlık olmaz.

Bu cümleden aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılabilir?
A) Uygarlık, derin düşünmesini bilen insanlarla doğmuştur.

B) Bütün insanların amacı, uygar bir şekilde yaşamak olmalıdır.

C) Uygarlık insanların ortak ürünüdür.

D) Uygarlık olmadan insan kendini geliştiremez.7) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanıl-mamıştır?
A) İyi şiirler yazamamasına rağmen sürekli boy göstermeye çalışmasıyla eleştirmenleri bezdirdi.

B) İyi şiir yazamıyor olabilir ama hikâyecilikte çoğu yazara taş çıkarttığı da unutulmamalıdır.

C) Eski şairlere ettiği hakaretler yüzünden tüm eleştirmenler onu boykot ediyor.

D) Yabancı dil bilmeden yapmaya çalıştığı şiir çevirileri, şiir felaketlerine yol açtı.

8) (1) Öğrenciler, sınavlarında başarılı olmak için azimli bir şekilde çalışmalıdır. (2) Bu çalışmaları düzenli bir şekilde yapmak için destek almalılardır. (3) Özellikle ailenin desteği çocuğun geleceğini belirlemesi açısından önemlidir. (4) Uzmanlar bu konuda bildiklerini anlatmak üzere eğitim vermeye başlamışlardır.
Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerden hangisinde sebep – sonuç ilişkisi vardır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

9) Aşağıdakilerden hangisi farklı bir kişi ağzındandır?
A) Saklambaç oynamak için arkadaşlarıyla birlikte okulun bahçesine doğru koşmaya başladılar.

B) Korktuğum başıma geldi.

C) Eğitimin ailede başladığına inanan insanlardanım.

D) İşime gitmek için yola çıktığımda yağmur başladı.10) Bir adam ile bir aslan birlikte yolculuk ediyorlarmış. Hangisinin daha cesur ve güçlü olduğu konusunda tartışmaya başlamışlar. Yolda, bir aslanı boğan bir adam heykeline rastlamışlar. “Görüyor musun?” demiş adam, aslana, “Bu heykel, insanın daha üstün olduğunun en iyi kanıtı değil mi?” “O senin yorumun” diye cevap vermiş aslan, “O heykeli bir aslan yapsaydı, aslanın pençesinde en az yirmi insan olurdu.”
Bu metinde hikaye ögelerinden hangisi yoktur?
A) Yer B) Zaman

C) Şahıs D) Olay


11) Derinden derine ırmaklar ağlar,

Uzaktan uzağa çoban çeşmesi.


Yukarıdaki dizilerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır?
A) Konuşturma B) Kişileştirme

C) Abartma D) Benzetme12) “Topal Durmuş’un oğlu Mustafa, tuza gidiyordu. İstasyon yanında mola verdi. Eşeğini ağaçların altına bıraktı. Kendisi parmaklığın iç yanına geçti. Belini ağaca dayadı, kuşağından ekmeğini çıkardı. Sanki burası bir çayırlık, bu demiryolu da bir akarsu imiş gibi bakıp yemeğe başladı.

Bu paragraf, aşağıdaki yazı türlerinden hangisinin giriş paragrafı olabilir?


A) Hikaye B) Anı

C) Efsane D) Masal13) “Gulliver’in Gezileri” adlı roman, bir geminin İngiltere’den yola çıkmasıyla başlar. Romanın kahramanı Gulliver, Antelope adlı bu geminin doktorudur. Şiddetli bir fırtınaya yakalanan gemi, kayalıklara çarparak parçalanır. Gulliver, bu kazadan şans eseri kurtulur.

Bu parçada söz konusu romanın hangi yönü üzerinde durulmuştur?
A) Şahıs kadrosu B) Anlatım özelliği
C) Olay örgüsü D) Okura etkisi

14) Birçok insan tiyatroyu daha fazla tercih etmek gerektiğini düşünüyor. Buna katılan insan sayısı ile katılmayan insan sayısı neredeyse aynı. Sinema ise her eve, her insana daha kolay ulaşabilen, vermek istediği düşünce ne ise daha uzun sürede verebilen bir eserdir. Tiyatro insan üzerinde etkili olabilir ama sinema daha geniş kitlelere ulaşabilir.Bu parçada hangi düşünceyi geliştirme yoluna başvurulmuştur?
A) Örnekleme B) Tanımlama

C) Tanık gösterme D) Karşılaştırma
15)


Nevzat Bey, artık hayatla barışık yaşamayı öğrendiği için şakaklarındaki beyazlaşan saçlara üzülmüyordu. Ayna, onun en yakın arkadaşı gibiydi. Hatta bazen Nevzat Bey’e bir şeyler fısıldıyordu.Her hafta sonu eski bisikletine biner, yağmur çamur demeden kendini kırlara atardı. Ona göre kırlar, dünyadaki tek huzur kaynağıydı. Ağaçlar onun dertlerini dinler, sırlarını kilitli bir sandık gibi saklardı.Aşağıdakilerden hangisi bu metinlerin ortak yönlerinden biri değildir?

A) Bilgi vermek için yazılmaları

B) Üçüncü kişi ağzından anlatılmaları

C) Kişileştirme yapılması

D) Benzetmeden yararlanılması

16) Çevremizde aslında bir şey bilmeyip her şeyi bildiğini sanan çok sayıda insan var. Bu tür insanlar birkaç kitap okuduktan sonra kendilerini bir konunun uzmanı sanmaya başlayıveriyorlar. Biraz bilgi edinince nedense bir kendini beğenmişlik sarıyor ruhlarını. Ama farkında olmadıkları bir şey varː Ne kadar bilirlerse bilsinler, bildikleri bilmediklerinin yanında okyanusta damla bile değildir.

Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bilgili insanlar genellikle kendini beğenmiş olurlar.

B) İnsanın okuduğu kitapların sayısı, bilgi seviyesini gösterir.

C) Olgun insan, bildiğini her yerde söylemeyen insandır.

D) Her şeyi bildiğini sanan insanlar, hiçbir şey bilmediklerinin farkına varamazlar17) Aşağıdaki cümlelerde geçen tamlamaların hangisi farklı bir tamlamadır?
A) Çocukların oyuncağını ellerinden aldı.

B) Zeyneplerin okulu buraya oldukça yakındır.

C) Bunu insanların çoğu bilmez.

D) Nişan günü bu adam nereye gitmiş.
18) 1. Bunları yazdığım için okulu sevmediğimi düşünme- yin sakın!

2. Ders kitapları, defterler, kalemler, forma, eşofman…

3. Yaz bitti, eylül ayı geldi; kocaman bir yazın bittiğine inanamıyorum!

4. Yapacağım daha çok şey vardı diye düşündüğüm için yazın bitmesine üzülüyorum.

5. Eylül de yazdandır diyenlere hava sıcaklığını kastettikleri için katılıyorum ama eylül, benim için okulların açılması ve okul hazırlıkları anlamına geliyor:

Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir metin oluşturulmak istenirse doğru sıralama nasıl olmalıdır?
A) 3-2-1-5-4 B) 3-5-2-1-4

C) 5-1-2-4-3 D) 5-1-3-4-219) Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi hâl eki almıştır?

A) Evleri ana caddenin üzerindedir.

B) Topu kaybolunca çok üzüldü.

C) Ahmet, kuşu kafesten salıverdi.

D) Annelerin yüreği sevgiyle doludur.

20) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) Madem ki buraya kadar geldin sen de bizimle birlikte oyna.

B) Kütüphanedeki kitapları düzenli bir şekilde sıralayın.

C) Sen benim doğum günüme gelmedin ki ben sana selam vereyim.

D) Benim kalemim kayboldu, onunkini kullandım.


21) Ali Bey( ) ( ) Niçin doğruları söylemiyor( ) herkesi bu kadar çok üzüyorsun( ) ( ) diye bağırdı.

Parçada boş parantezle belirtilen yerlere aşağıdaki işaretlerden hangileri getirilmelidir?
A) (:)-(“)-(.)-(?)-(“) B) (:)-(“)-(,)-(?)-(.)

C) (;)-(“)-(,)-(?)-(“) D) (:)-(“)-(?)-(?)-(.)
22) “Yapım eki alarak türemiş sözcüklere ‘gövde’ denir. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi gövde değildir?
A) Yemek B) İnsanlık

C) Sıkıntı D) Çalışkan


23) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir zamir kullanılmıştır?

A) Ben öyle yerlere gidemem, dedi.

B) Kendisini başkalarıyla karşılaştırmazdı.

C) Ona mı ısmarladılar bu yalan dünyayı?

D) Kalemimi yitirdim; onu bulan var mı?


24) “hissetti” kelimesindeki ses olayları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) Ses Düşmesi – Ünsüz Sertleşmesi

B) Ses Türemesi – Ünsüz Sertleşmesi

C) Ses Türemesi – Ünsüz Yumuşaması

D) Ses Düşmesi – Ünsüz Yumuşaması


SELAHATTİN YILMAZ

TÜRKÇE ÖĞRETMENİCevap Anahtarı

1) B

13) C

2) D

14) D

3) C

15) A

4) B

16) D

5) D

17) D

6) A

18) B

7) C

19) C

8) C

20) A

9) A

21) B

10) B

22) A

11) B

23) D

12) A

24) B


Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə