1. Siqnal dedikdə nə başa düşülür?


süni intellekt sistemlərində “bilik” termini nə deməkdir?Yüklə 0.49 Mb.
səhifə2/5
tarix02.06.2018
ölçüsü0.49 Mb.
1   2   3   4   5

83. süni intellekt sistemlərində “bilik” termini nə deməkdir?

A) proqramın “intellektuallığını” təmin edən məlumat

B) biliklər bazasının “intellektuallığını” təmin edən məlumat

C) istifadəçinin “intellektuallığını” təmin edən məlumat

D) ekspertin “intellektuallığını” təmin edən məlumat

E) verilənlən bazasının “intellektuallığını” təmin edən məlumat

84. istifadəsinə görə ekspert sistemləri ayrılırlar

A) ümumi və ixtisaslaşdırılmış ES

B) riyazi məsələlərin həlli ES

C) ümumi və sinifləşdirici ES

D) ixtisaslaşdırılmış və idarəedici ES

E) internetə təyinatına görə ES


85. biliklər bazasına qoyulan tələblər

A) tamlıq,əsaslanmış,ehtibarlıq

B) tamlıq,əsaslandırılmamış,ehtibarlıq

C) izafilik,tamlıq,əsaslanmış,ehtibarlıq,

D) natamlıq,əsaslandırılmış,izafilik

E) minimal həcm86. statik ekspert sistemləri həll edir

A) kənar mühütin təsirini nəzərə almamaqla statik məsələlərin həlli

B) kənar mühütin təsirini nəzərə almaqla statik məsələlərin həlli

C) kənar mühütin təsirini analiz etməklə statik məsələlərin həlli

D) kənar mühütin təsirini araşdırmaqla statik məsələlərin həlli

E) kənar mühütin təsirini nəzərə almamaqla dinamik məsələlərin həlli87. dinamik ekspert sistemləri həll edir

A) kənar mühütin təsirini nəzərə almaqla dinamik məsələlərin həlli

B) kənar mühütin təsirini nəzərə almamaqla statik məsələlərin həlli

C) verilənləri nəzərə almaqla dinamik məsələlərin həlli

D) kənar sistemlərin təsirini nəzərə almaqla dinamik məsələlərin həlli

E) kənar ekspertləri nəzərə almaqla dinamik məsələlərin həlli88. Dinamik ekspert sistemlərinin əsas modulları aşağıdakılardır

A) statik es və kənar mühütlə əlaqə modulu

B) kənar mühütlə əlaqə modulu

C) statik es və ekspertlə əlaqə modulu

D) kompüter və kənar mühütlə əlaqə modulu

E) statik ES və kompüter


89. ES –nin mühiti nədir?

A) biliklər bazası boş olan məlum ES

B) biliklər bazası tam olan məlum ES

C) verilənlər bazası boş olan məlum ES

D) verilənlər bazası tam olan məlum ES

E) biliklər bazası tam olmayan olan məlum ES

90. ES –nin tipik məsələsi nədir

A) biliklərin emalı

B) verilənlərin emalı

C) obyektlə əlaqə

D) idarəetmə

E) ölçmə

91. Ekspert sistemlərində “semantika” nədir?

A) işarələrin qiyməti, mənasi və onlarin ardicilliği

B) işarələrin kodlaşdirilmasi və onlarin ardicilliği

C) kodlarin işarəsi, mənasi və onlarin ardicilliği

D) işarələrin amplitudasi, mənasi və onlarin ardicilliği

E) işarələrin fərqi, mənasi və onlarin ardicilliği

92. Ekspert sistemlərində “prosedur biliklər” nədir?

A) biliklərin alqoritmlər vasitəsilə təsviri

B) biliklərin qraflar vasitəsilə təsviri

C) biliklərin ekspertlər vasitəsilə təsviri

D) biliklərin müəllimlər vasitəsilə təsviri

E) biliklərin cədvəllər vasitəsilə təsviri

93. Ekspert sistemlərində “evristika” nədir?

A) həllin aparılmasında yüksək intuisiyaya malik olmaqla üsullar təklif etmək

B) həllin aparılmasında hesablama imkanı və üsullar təklif etmək

C) həllin aparılmasında optimal yollar və üsullar təklif etmək

D) həllin aparılmasında alqoritmlər təklif etmək yüksək intuisiyaya malik olmaq

E) həllin aparılmasında yüksək profesionallığa malik olmaq

94. Ekspert sistemlərində “abduksiya” nədir?

A) hipotezlər vasitəsilə nəticə

B) exspertin nəticəsi

C) veriəənlər üzrə nəticə

D) son nəticə

E) məsələnin həlli

95. Konsultasiya rejimində ekspert sistemi ilə münasibətdə olur

A) istifadəçi


B) ekspert və tələbə

C) sistemin ”müəllimi ”

D) ekspert

E) tələbə96. Ekspert sistemlərində supervizor hansı funksiyanı yerinə yetirir

A) es-nin bütün modulları arası qarşılıqlı əlaqəni yaradır

B) kənar mühitlə əlaqə yaradır

C) məlumat-axtarış vəzifələrini yerinı yetirir

D) internetlə əlaqə yaradır

E) intranetlə əlaqə yaradır97. kreativlik nə deməkdir?

A) Məsələnin həll metodu tam və ya nisbi məlumdursa onu həll etmək

B) məsələnin həllini riyazi metodlala həll etmək

C) məsələnin həllini bütün verilənlərlə həll etmək

D) ciddi riyazi metod olmadıqda həldən etiraz etmək

E) həllin riyazi yazılışına əmin olmaq98. Ekspert sistemlərində ekspertin intuitsiyası nə deməkdir:

A) məsələnin həllinin tapılması qabiliyyəti

B) məsələnin həllinin verilənlərlə hesablama qabiliyyəti

C) məsələnin qrafiki həllinin tapılması qabiliyyəti

D) məsələnin riyazi həllinin tapılması qabiliyyəti

E) məsələnin riyazi modelinin tapılması qabiliyyəti99. Ekspert sistemlərinin yaradılmasında izahedici blokun rolu

A) istifadəçiyə nəinki yekun nəticəni izah etmək, həm də həllin gedişi haqda mülahizələr yürütmək

B) istifadəçiylə yekun nəticəni analiz etmək

C) istifadəçiylə həllin gedişi haqda mülahizələr yürütmək

D) istifadəçiylə yekun nəticəni mülahizələr yürütmək

E) qərarlar, mülahizələr yürütmək100. qnallarin taninmasinda məqsəd nədir?

A) obyektin vəziyyətinin aydinlaşdirilmasi

B) Obyektin parametrlərinin ölçülməsi

C) Obyektin monitorinqi

D) Obyektlə əlaqə yaratmaq

E) Obyektdə xarici təsirləri müəyyən etmək101. tanınmanın məntiq metodunun əsası qurulur:

A) Buleva cəbri üzərində

B) Məntiq toplama üzərində

C) Məntiq vurma üzərində

D) Konyuksiya və dizyunksiya əsasında

E) Inkar və məntiq toplama əsasında102. Əyrilərin səviyyə metodu nə üçün istifadə olunur?

A) Obyekin kritik vəziyyətlərinin xüsusi məhdudiyyat şərti əsasında aydınlaşdırıllması

B) Obyekin kritik vəziyyətlərinin sinifləşdirilməsi

C) Obyekin kritik vəziyyətlərinin meyletməsinin aydınlaşdırıllması

D) Obyekin sinifləşdirilməsi

E) Obyektin diaqnostikasıКаталог: external -> ckfinder -> userfiles -> files -> tedrisuser -> files
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050407 menecment
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050408 marketinq akademik dərəcə: Bakalvr
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050405 SƏnayenin təŞKİLİ VƏ İdarə olunmasi akademik dərəcə: Bakalvr
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050649
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050607
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050622 – yerüSTÜ NƏQLİyyat vasiTƏLƏRİNİn müHƏNDİSLİYİ
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050638 – tikinti materiallari və MƏmulatlarinin texnologiyasi müHƏndisliyi
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050601-materialşÜnasliq müHƏndisliyi
files -> TƏDRİs plani ixtisas: 050634 – İnşaat mühəndisliyi
files -> Memarlığın əsasları” kafedrası “Dİzaynin əsaslari” Fənindən imtahan sualları


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə