Academia româNĂ

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 18.3 Kb.
tarix28.10.2017
ölçüsü18.3 Kb.

ACADEMIA ROMÂNĂ
Secţia de Stiinţe geonomice


CANDIDAT PENTRU ALEGEREA CA

MEMBRU CORESPONDENT

Numele candidatului: Bucur Ioan I.

Locul de muncă şi functia în prezent (sau ultimul în caz de pensionare): Universitatea Babeş-Bolyai, Catedra de Geologie-Paleontologie, Profesor titular
Recomandat de

Date personale:

Data şi locul naşterii: 10 august 1951, Sibiu.

Adresa prezentă: Cluj-Napoca, str. Tatra nr. 4, bl.5F, sc.3, ap.26, 400341

Justificarea (motivarea) propunerii, precizând criteriile de excelenţă şi meritele de excepţie pentru care este propus; impactul asupra domeniului propriu de activitate; reputaţia internaţională (unde este cazul). Se pot prezenta date scientometrice, de ex. Indice Hirsch, unde este cazul. Se ţine cont de specificul domeniului în care activează candidatul (ştiinţe exacte, ştiinţe umaniste)
Cercetările efectuate de dl. Bucur asupra micropaleontologiei şelfului carbonatic, în special asupra depozitelor mezozoice, au adus contribuţii importante la cunoaşterea biodiversităţii calcarelor mezozoice din Carpaţii româneşti şi din alte zone ale domeniului Tethysian. Aceste cercetări au avut două consecinţe importante pe plan ştiinţific: (1) Pe de o parte, precizarea vârstei unor calcare de platformă carbonatică pe bază de alge calcaroase şi foraminifere (e.g., Zona Reşita sau Pădurea Craiului în Apusenii de Nord; cercetările legate de zona Reşiţa au fost prezentate în cartea: “Formaţiunile mezozoice din zona Reşiţa-Moldova Nouă”, care a primit premiul Grigore Cobălcescu al Academiei Române în anul 1999.); lipsa unor fosile pelagice a constituit întodeauna un factor de incertitudine privind vârsta acestor depozite, unele organisme bentonice, îndeosebi orbitolinidele dovedindu-se însă esenţiale pentru astfel de precizări, importante pentru interpretări geologo-structurale, paleogeografice şi paleotectonice. (2) Pe de altă parte, descrierea unor asociaţii micropaleontologice bogate din depozite carbonatice de platformă a îmbunătăţit cunoaşterea biodiversităţii depozitelor mezozoice de apă puţin adâncă. Remarcabilă este identificarea şi descrierea unor taxoni noi pentru ştiinţă (39 de noi taxoni, în special alge calcaroase), taxoni regăsiţi ulterior în alte regiuni tethysiene (Alpi, Dinaride, alte regiuni carpatice). Informaţia privind paleobiodiversitatea algelor dasycladale, constituită într-o importantă bază de date, a servit ca reper pentru intepretări efectuate asupra evoluţiei acestui grup de alge de către alţi cercetători.

In semn de recunoaştere a activităţii ştiinţifice a primit din partea Universităţii Babeş-Bolyai premiul de excelenţă ştiinţifică în anii 2002, 2008 şi 2009.

In calitate de bursier al fundaţiei A.v. Humboldt dl. Ioan I. Bucur a beneficiat de posibilitatea contactului cu cercetarea de vârf la nivel european şi mondial în domeniul rocilor carbonatice, domeniu pe care l-a dezvoltat după întoarcerea în ţară la universitatea Babeş-Bolyai. Reputaţia dobândită pe baza publicaţiilor a dus la recunoaşterea lui ca cercetător de elită în domeniul abordat. In acest sens, subliniem faptul că este preşedintele în funcţie al IFAA (International Fossil Algae Association) şi membru al unor asociaţii profesionale de prestigiu (AAPG, SEPM), este membru în boardul editorial al unor reviste cotate ISI (Facies şi Geologica Carpathica) şi a fost profesor invitat la universităţi de prestigiu pentru cursuri de specialitate în domeniul de cercetare (alge calcaroase), toate acestea fiind expresii ale recunoaşterii la nivel internaţional.

Dmnul Ioan I. Bucur a publicat 168 de articole in extenso, dintre care 49 în reviste sau volume din străinatate (14 dintre acestea au fost publicate în reviste cotate ISI: Geobios, Cretaceous Research, Facies, Journal of Paleontology, Micropaleontology, Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Compte Rendu Palévol, Bolletino della Societa Geologica Italiana, Geologica Carpathica). Lucrările publicate au fost citate de 111 ori în alte articole publicate în reviste cotate ISI (cf. ISI Web of Knowledge [v.4.5] - Web of Science Cited Reference). Cea mai citată lucrare pe plan internaţional, de peste 20 ori, este Stratigraphic significance of some skeletal alage (Dasycladales, Caulerpales) of the Phanerozoic, publicată în Palaeopelagos, Spec. Publ. 2. Depositional episods and bioevents (Farinacci A. & Lord R. eds.) pp. 53-104, Roma, ISSN 1121-1393. Din păcate, lucrarea a apărut într-un volum neindexat de Thomson-Reuters şi nici de SCOPUS şi ca atare citările nu figurează în aceste baze de date. Valoarea Indicelui Hirsch, calculată după informaţiile cuprinse în SCOPUS este 3.

Descrierea activităţii candidatului (cu indicarea unor lucrări semnificative)
Domnul Ioan I. Bucur a activat timp de 5 ani, dupa terminarea studiilor (1975-1980) în domeniul cercetării geologice (prospecţiuni şi explorări) la IPEG „Banatul” Caransebeş. Varifificarea datelor de cercetare ştiinţifică din această perioadă s-a concretizat prin publicarea a 5 articole în revistele Institutului Geologic (Dări de Seamă) şi ale Academiei Române (Revue Roumaine de Géologie). Din anul 1980 a ocupat prin concurs postul de asistent titular în cadrul catedrei de Geologie-Paleontologie a Universităţii Babeş-Bolyai, urmând întregul parcurs didactic, până la postul de profesor ocupat în anul 1998. Teza de doctorat susţinută în anul 1991 a vizat studiul depozitelor jurasice şi cretacice din zona reşiţa-Moldova Nouă şi s-a concretizat ulterior printr-o monografie (carte) publicată în 1997, premiată de Academia Română în anul 1999.

Activitatea de cercetare s-a axat în principal pe studiul rocilor carbonatice, cu aprofundarea aspectelor micropaleontologice şi de microfacies. Prin cercetările efectuate în acest domeniu, publicate în reviste de circulaţie internaţională, prin tinerii formaţi pe această direcţie (teze de licenţă, de master şi de doctorat) Clujul a devenit al doilea centru din ţară, alături de Bucureşti, cu o cercetare de vârf în domeniul rocilor carbonatice, având la bază o şcoală de formare şi un centru de ceretări conduse de dl. Ioan I. Bucur.

Contribuţiile ştiinţifice cele mai importante vizează studiul algelor calcaroase şi al foraminiferelor de şelf carbonatic din depozite mezozoice, domenii în care dl. Ioan I. Bucur a a dus contribuţii recunoscute de comunitatea internaţională de specialitate. Unele dintre cele mai importante contribuţii sunt cuprinse în lista de mai jos.
Decizia Secţiei:

Propunere aprobată de Secţie la data de 24.03.2009 prin vot secret: voturi exprimate 10;

voturi pentru 10; voturi contra....-......; abţineri.....-......

Propunere încă nediscutată ...........................

Se va anexa o selecţie de 12 lucrări majore din lista publicaţiilor (referinţe bibliografice complete, alese de candidat)
Data ............................. Semnătura preşedintelui secţiei

Lista celor mai semnificative (importante) publicaţii ale candidatului. Se va prezenta citareaBibliografica integrală (autori; titlu; editura (pentru cărţi); revista; volum; pagini; anul apariţiei). La reviste se poate indica şi numărul de citari cf. ISI şi factorul de impact al revistei

(când şi dacă este cazul)
  1. BUCUR I.I. (1994) - Algues calcaires de la zone de Reşiţa-Moldova Nouă

(Carpathes Méridionales, Roumanie). Revue de paléobiologie, 13/1, p.147-209, 4 fig., 22 pl., Genève. ISSN 0253-6730. Lucrare citată de 7 ori în reviste cotate ISI

2. BUCUR I.I. (1994) - Lower Cretaceous Halimedaceae and Gymnocodiaceae from Southern Carpathians and Apuseni Mountains (Romania) and the systematic position of the Gymnocodiaceae. Beiträge zur Palăontologie, 19, p.13-37, 2 figs., 2 tab., 7 pls, Wien. ISBN 3-9005-49065. Lucrare citată de 6 ori în reviste cotate ISI

  1. BUCUR I.I., STRUTINSKI C., POP-STRĂTILĂ D. (1994) - Middle Triassic carbonate deposits and calcareous algae from the Sasca zone (Southern Carpathians, Romania). Facies, 30, p.85-100, 1 fig., 6 pl., Erlangen.. ISSN 0172-9179. Lucrare citată de 8 ori în reviste cotate ISI

4. BUCUR I.I., CONRAD M.A., RADOICIC R. (1995) - Foraminifers and

calcareous algae from the Valanginian limestones in the Jerma River Canyon, Eastern Serbia. Revue de Paléobiologie, 14/2, p.349-377, 2fig., 1 tabl., 10 pl., Genève. ISSN 0253-6730. Lucrare citată de 11 ori în reviste cotate ISI5. BUCUR I.I., SENOWBARI-DARYAN B., ABATE B. (1996) - Remarks on some foraminifera from the Upper Jurassic (Tithonian) reef limestone of Madonie Mountains (Sicily). Boletinio della Societa Paleontologica Italiana, 35/1, p.65-80, 1 fig., 6 pl., Modena. ISSN 0375-7633. Lucrare citată de 7 ori în reviste cotate ISI

  1. BUCUR I.I. (1999) – Stratigraphic significance of some skeletal algae (Dasycladales, Caulerpales) of the Phanerozoic. In: FARINACCI A. & LORD R. (eds.) Palaeopelagos, Spec. Publ. 2. Depositional episods and bioevents, p. 53-104, 5 fig., 17 tab., Roma. ISSN 1121-1393 (lucrare neînregistrată în SCOPUS, însă citată de peste 20 ori)

  2. BUCUR I.I. & ENOS P. (2001) – Middle Triassic dasyclad algae from Guizhou, China. Micropaleontology, 47/4, p.317-338, 5 fig., 7 pl., Washington. (revistă cotată ISI, factor de impact 0,450). ISSN 0026-2803. Lucrare citată de 3 ori in reviste cotate ISI

  3. BUCUR I.I., SENOWBARI-DARYAN B. & MAJIDIFARD M.R. (2003) – Neocomian microfossil association from the Taft area near Yazd (Central Iran). Facies, 48, p.217-222, 2 fig., 2 pl. (pl.40-41), Erlangen. (revistă cotată ISI, factor de impact 0,364). ISSN 0172-9179

  4. BUCUR I.I. & SĂSĂRAN E. (2005) - Relationship between algae and environment: an Early Cretaceous case study, Trascău Mountains, Romania). Facies, 51/1-4, 275 – 287 (revistă cotată ISI, factor de impact 1.069). ISSN 0172-9179. Lucrare citată o dată în reviste cotate ISI

  5. BUCUR I.I. (2007) – Salpingoporella? popgrigorei, a new species of Dasycladales (calcareous algae) from the Lower Aptian deposits of Pădurea Craiului (northern Apuseni Mountains, Romania). Facies, 53/3, p.377-388, 10 figs., 3 tabl. (revistă cotată ISI, factor de impact 0.989). ISSN 0172-9179

  6. BUCUR I.I., ARNAUD-VANNEAU A. & ARNAUD H. (2007) – Remarks on Triploporella praturlonii Barattolo 1982 from the Lower Barremian of Southern Vercors (SE France). Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie-Abhandlungen, 244/2, p.133-141 (revistă cotată ISI, factor de impact 0.496). ISSN 0077-7749. Lucrare citată o dată în reviste cotate ISI

  7. BUCUR I.I. (2008) – Barremian-Aptian calcareous algae from Romania: an overview. Bolletino della Societa Geologica Italiana, 127/2, p.245-255, 8 figs., 1 tabl. (revista cotată ISI) ISSN 0037-8763.


Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə