Acar vedat, 2008 Ulusal Makaleler

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 98.78 Kb.
tarix27.04.2018
ölçüsü98.78 Kb.

Doç. Dr. VEDAT ACAR

1.Marketler Yasası ve Sektör Çalışanlarının Beklentileri

ACAR VEDAT, 2008

Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt: | Sayı:2 | DOI: | ISSN:

2.Devre Tatil Sistemleri, Hukuki Niteliği ve Muhasebe Uygulamaları

ACAR VEDAT, 2013

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:10 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:1304-8121

3.Finansal Bilgilerin Elektronik Ortamda Paylaşımı ve E-Defter Uygulamaları

ACAR VEDAT ÖKSÜZ ÖMER, 2013

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ASOS | Cilt: | Sayı:8 | DOI: | ISSN:

4.Üretim İşlevi ve Maliyet Muhasebesi Etkileşiminde Maliyet Muhasebesi Eğitiminden Beklentiler: Uygulama Eğitimi Model Önerisi

AKTAŞ RAFET ACAR VEDAT, 2010

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ULAKBİM | Cilt: | Sayı:27 | DOI: | ISSN:1302-1842

5.Muhasebe Eğitiminde Bilgisayarlı Muhasebeden Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamalarına Geçiş "ERP Eğitim Modül Önerisi"

AKTAŞ RAFET ACAR VEDAT, 2009

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt: | Sayı:27 | DOI: | ISSN:1307-6639

6.Afganistan Vergi Mevzuatı ve Türk İnşaat Firmalarına Etkileri

ACAR VEDAT, 2006

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt: | Sayı:2006-1 | DOI: | ISSN:1305-5577

7.TMS 1: Finansal Tabloların Sunuluşu Standardı Kapsamında Hizmet Sektöründe Çeşit Esasına Göre Düzenlenebilecek Gelir Tablosunun İçerik ve Şekil Yönünden İncelenmesi

ACAR VEDAT, 2013

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:EBSCO | Cilt:6 | Sayı:3 | DOI: | ISSN:1308-3740

8.Devre Mülk Sözleşmeleri ve Muhasebe Uygulamaları

ACAR VEDAT, 2013

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ASOS, EBSCO, COPERNICUS | Cilt:6 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:1308-4208

9.Türkiye Muhasebe Standartları - 11 İnşaat Sözleşmeleri Standardının İncelenmesi ve Yeni Türk Ticaret Kanunu'na Geçiş Sürecinde Yıllara Yaygın İnşaat Taahhüt İşleri Uygulama Çalışması

ACAR VEDAT, 2013

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ASOS, EBSCO, COPERNICUS | Cilt:6 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:1308-4208

10.İnşaat Sektörü ve Muhasebe Bilgi Sistemi Bağlamında Muhasebe Meslek Mensuplarından ve Muhasebe Eğitiminden Beklentiler

ACAR VEDAT, 2011

Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

11.Üretim İşlevi ve Maliyet Muhasebesi Etkileşiminde Maliyet Muhasebesi Eğitiminden Beklentiler: Uygulama Eğitimi Model Önerisi

AKTAŞ RAFET. ACAR VEDAT, 2010

Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:0

12.SEKTÖREL MUHASEBE

AKDOĞAN NALAN. AKTAŞ RAFET, DERAN ALİ, ERHAN UMUT DENİZ, ACAR VEDAT, 2011

Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978 - 605 - 5804 - 22 - 0

13.Kurumsal Kaynak Planlaması Teori ve Bilgisayar Destekli Uygulama Senaryoları

AKTAŞ RAFET. KOÇAK AYDIN, 2010

Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978 - 605 - 5543 - 52 - 5

14.Entegre Sistemler İçerisinde Maliyet / Yönetim Muhasebesi ve Uygulamaları

ACAR VEDAT, 2010

Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978 - 605 - 5543 - 53 – 2

Yrd. Doç. Dr. ARZUM BÜYÜKKEKLİK

1.Buyer-Supplier Relationship In Tourism Supply Chains: A Research In Cappadocia Region In Turkey

BÜYÜKKELİK Arzum, ÖZOĞLU Buket, KAVUT Ebru, 2014

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Scopus, Thomson ISI | Cilt:14 | Sayı:7 | DOI:10.3923/jas.2014.660.668 | ISSN:1812-5654

2.Kargo Hizmet Sağlayıcılarında Kalitenin Tüketici Davranışına Etkisi: Bireysel Tüketici Araştırması

BÜYÜKKEKLİK Arzum, ÖZOĞLU Buket, BÜLBÜL Hasan, 2014

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Econlit, Ebsco, DOAJ, ASOS | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:1302-1796

3.Demiryolu Viyadük İnşaatı Şantiye Kuruluş Yerlerinin Belirlenmesi Toplam Taşıma Maliyetlerini Minimize Edecek Şekilde Belirlenmesi

Ergülen Ahmet, Büyükkeklik Arzum, Büyükkeklik Mustafa, 2008

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:-- | Cilt:30 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:

4.Çevre Yönetiminde Yeni Bir Yönetim Aracı: Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi

Ergülen Ahmet, Büyükkeklik Arzum, 2008

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:-- | Cilt:11 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:

5.Sürdürülebilir Kalkınmanın Ekonomik Ve Çevre Boyutları Açısından Atık Yönetimi Ve E-Atıklar

Ergülen Ahmet, Büyükkeklik Arzum, 2008

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Ebsco, Index Copernicus | Cilt:1 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:

6.Ters Tedarik Zinciri Yönetimi

Paksoy Turan, Bülbül Hasan, Büyükkeklik Arzum, 2009

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:-- | Cilt:10 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:

7.Türkiye'deki Üniversitelerin İşletme, İktisat ve Kamu Yönetimi Programlarında Çevre Eğitiminin Verilme Düzeylerine Yönelik Bir Araştırma

Bekiş Tuba, Ergülen Ahmet, Büyükkeklik Arzum, 2011

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Ebsco, Asos | Cilt:13 | Sayı:1 | DOI:ISSN:

8.Çevresel Duyarlılık ve Yenilikçilik Üzerine Bir Araştırma

Büyükkeklik Arzum, Tksarı Murat, Bülbül Hasan, 2010

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Ebsco, ASOS | Cilt:15 | Sayı:3 | DOI:ISSN:

9.Algılanan Hizmet Kalitesinin Tatmin ve Davranışsal Niyet Üzerine Etkisi: Niğde İlindeki Süpermarketler Üzerine Ampirik Bir Çalışma

Gürbüz Esen, Büyükkeklik Arzum, Avcılar Yüksel, Toksarı Murat, 2008

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Ebsco, ASOS | Cilt:8 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:

10.The Transportation and Logistics Sector in Turkish Economy: A Review about Growth Potential and Education Infrastructure

Özoğlu Buket, Büyükkeklik Arzum, 2013

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Index Copernicus, Proquest, Ebsco, DOAJ | Cilt:27 | Sayı:3 | DOI: | ISSN:1451-107X

11.Küreselleşme Sürecinde Çevresel İnovasyon

Büyükkeklik Arzum, Toksarı Murat, 2014

Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt:1 | Sayı:1

12.Determination of environmental activities and perspectives of plants: A field research in Kayseri

Büyükkeklik Arzum, Toksarı Murat, Bekiş Tuba, 2014

Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

13.Kargo Hizmet Sağlayıcılarında Kalitenin Tüketici Davranışına Etkisi: Bireysel Tüketici Araştırması

Büyükkeklik Arzum, Özoğlu Buket, Bülbül Hasan, 2014

Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

14.Konaklama İşletmelerinde Alıcı-Tedarikçi İlişkilerinin Belirlenmesi: Kapadokya Bölgesinde Bir Araştırma

Büyükkeklik Arzum, Özoğlu Buket, Kavut Ebru, 2014

Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt:1 | Sayı:1

Yrd. Doç. Dr. KEREM GÖKTEN

1.Büyük Ejderha ve Küresel Kapitalizm: 150 Yıllık Panorama

GÖKTEN KEREM, 2013

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:1 | Sayı:5 | DOI: | ISSN:

2.Latin Amerikan Özyönetim Pratiklerinden İnsan Odaklı Bir Esnekleşme Beklenebilir mi?”

ŞAHİN ÇAĞATAY EDGÜCAN,GÖKTEN KEREM, 2013

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:EBSCO | Cilt:37 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:1305-2837

3.Kapitalizm için Çalışmak: Çin’de İşgücü Piyasasının İnşası

GÖKTEN KEREM, 2012

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:EBSCO | Cilt:35 | Sayı:4 | DOI: | ISSN:1305-2837

4.Çin’in Barışçıl Yükselişine Muhafazakâr Realist ‘Çözümler’

GÖKTEN KEREM, 2011

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:EBSCO | Cilt:11 | Sayı:21 | DOI: | ISSN:1302-9975

5.İktisatta Evrim Düşüncesi ve Evrimci İktisadın Teknolojiye Yaklaşımı

GÖKTEN KEREM, 2006

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:IBSS | Cilt:6 | Sayı:11 | DOI: | ISSN:1302-9975

6.China's Outward Direct Investments: Historical and Contemporary Perspective

GÖKTEN KEREM, 2016

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Econlit | Cilt:27 | Sayı:101 | DOI:10.5455/ey.35951 | ISSN:1300-1868

7.Piyasa Reformu ve Yeni Kent Yoksulluğu:ÇinKEntlerinin Yeniden Yapılandırılmasının Ekonomi Politiği

GÖKTEN KEREM, 2015

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:EBSCO | Cilt: | Sayı:16 | DOI: | ISSN:

8.Is a Human Centred Flexibility Approach Possible at Work? A Discussion over Self-Governance practices in Latin America

Çağatay Edgücan Şahin, Kerem Gökten, 2012

Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

9.Çin "Mucizenin" Insani Yüzü: Çin'de Endüstri İliskilerine Uluslararası Çalısma Standartları Perspektifinden Bakmak

Kerem Gökten, Çağatay Edgücan Şahin, 2013

Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

10.From State Welfare to Harmonious Society: Constructing New Welfare Regime in China

GÖKTEN KEREM, 2012

Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

11.Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Ajansları: İlk Uygulama Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme, 29 Şubat-02 Mart 2012

Yeliz Sarıöz Gökten, Kerem Gökten, 2012

Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

12.Çin’in Doğrudan Dış Yatırımları: Tarihsel ve Güncel Eğilimler

GÖKTEN KEREM, 2011

Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

13.Çin’in “Barışçıl” Yükselişine Muhafazakâr Realist “Çözümler

GÖKTEN KEREM, 2009

Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

14.Çıkmaz Sokak: Dershaneden Üniversiteye, Üniversiteden Dershaneye

Servet Akyol, Özgür Bor, Kerem Gökten, Mesut Sert, 2005

Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt:16 | Sayı:57

15.Çalışma Ekonomisi

GÖKTEN KEREM, 2015

Kitap Kitap Türü:Kitap Çevirisi | ISBN:978-0-07-352320-0

16.Ekonomik Kurumlar ve Kavramlar Sözlüğü: Eleştirel Bir Giriş

GÖKTEN KEREM, 2008

Kitap Kitap Türü:Ansiklopedi Maddesi | ISBN:

17.Çin Mucizesini Anlamak

GÖKTEN KEREM, 2012

Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-605-5513-15-3

Yrd. Doç. Dr. BUKET ÖZOĞLU
1.The Transportation and Logistics Sector in Turkish Economy: A Review about Growth Potential and Education Infrastructure

OZOGLU Buket, Buyukkeklik Arzum, 2013Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ProQuest, IndexCopernicus, EBSCO Publishing Inc., Open J-Gate, DOAJ (Directory of Open Access Journals) | Cilt:13 | Sayı:27 | DOI: | ISSN:1451-107X

2.Güdülenmiş Tüketici Yenilikçiliği ve Algılanan Risk Ölçeklerinin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması

ÖZOĞLU Buket, BÜLBÜL Hasan, 2013

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:EBSCOhost, ASOS Index | Cilt:5 | Sayı:3 | DOI: | ISSN:1309-1522

3.Buyer-Supplier Relationship in Tourism Supply Chains: A Research in Cappadocia Region in Turkey

BÜYÜKKEKLİK ARZUM,ÖZOĞLU BUKET,KEMER EBRU, 2014

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:AGRICOLA, AGRIS, ASCI-Database, Chemical Abstract Services, DOAJ, EMBASE, ISI Web of Knowledge, SCIMAGO, SCOPUS, Thomson ISI | Cilt:14 | Sayı:7 | DOI: | ISSN:

4.Tedarik Zinciri ve İşletme Performansına Bilişim Teknolojilerinin Etkisi

BÜLBÜL HASAN,ÖZÇİFÇİ VESİLE,ÖZOĞLU BUKET, 2014

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ASOS, EBSCO, Index Copernicus, New Jour, CAB Abstracts, ProQuest | Cilt:7 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:

5.Türkiye'deki İnternet Bankacılığı Hizmetlerinin Önem Başarım Analizi ile Değerlendirilmesi: Yozgat İli Örneği

KARAMUSTAFA KURTULUŞ,ÖZOĞLU BUKET, 2016

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ASOS | Cilt:2 | Sayı:39 | DOI: | ISSN:

6.Kargo Hizmet Sağlayıcılarında Kalitenin Tüketici Davranışına Etkisi: Bireysel Tüketici Araştırması

BÜYÜKKEKLİK ARZUM,ÖZOĞLU BUKET,BÜLBÜL HASAN, 2014

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:EBSCO, TÜBİTAK – ULAKBİM, DOAJ, MLA | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:

7.Tüketici Yenilikçiliği ve Algılanan Riskin Satın Alma Davranışına Etkisi

BÜLBÜL HASAN,ÖZOĞLU BUKET, 2014

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:EconLit, EBSCO, TÜBİTAK-ULAKBİM

Cilt:44 | Sayı: | DOI: | ISSN

Yrd. Doç. Dr. İNCİLAY ERDURU
1.İMKB'de İşlem Gören Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Finansal Performanslarının Karşılaştırılması

DERAN Ali, SARIAY muhammed Azzem İbrahim, SAVAŞ İncilay, 2013Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:EBSCO | Cilt:23 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:

2.Euro-Dolar Paritesi ve Reel Döviz Kurunun İMKB 100 Endeksi Üzerine Etkisi

SAVAŞ İncilay, Can İsmail, 2011

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:EBSCO | Cilt:6 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:

3.Maddi Olmayan Duran Varlıkların Değerlemesi ve Finansal Tablolarda Sunum Esasları

DERAN Ali, SAVAŞ İncilay, 2014

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:EBSCO | Cilt:4 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:

4.Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebe Eğitiminden Beklentileri:Aksaray İlinde Bir UygulamaFIRAT Emine, SAVAŞ İncilay, 2011

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:EBSCO | Cilt:4 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:

Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə