Acta de la sessió plenària extraordinària de 26 D`abril de 2011

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 12.54 Kb.
tarix15.01.2018
ölçüsü12.54 Kb.

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA DE 26 D`ABRIL DE 2011

Assistents: Sr. Jordi Calpe i Carbonell, Sra. Gemma Fabrés Casals, Sr. Joan Raldiris Pujol, Sr. Jaume Trias Cambra, .Sr. Jaume Flo Costa i Sr. Joan Raventós Millaret, Sr. Antoni Abad Llusà i Sr. Joaquim Insa Farré.


Absents: Pere Barbado Mariscal, Montserrat Feixas Soteras i Josefina Rubio Rubio.
A la Sala d’Actes de la Casa Consistorial, a 26 d`abril de 2011, es reuneix l’ajuntament en sessió plenària extraordinària, en primera convocatòria, sota la presidència del Sr. Jordi Calpe i Carbonell, Alcalde-President, amb l’assistència dels regidors abans esmentats, assistits per la secretària accidental de la corporació, la Sra. Rosa Mora Pujol, que dóna fe de l’acte.
Essent les vint-i-una hores, el Sr. Alcalde-President declara oberta la sessió extraordinària donant pas al primer punt de l’ordre del dia:

1.- Sorteig de les meses electorals per a les Eleccions Municipals del dia 22 de maig de 2011.

Es procedeix al sorteig de les Meses resultant la següent composició de la Mesa A:


President: Maria Teresa Balaguer del Rio

Primer Vocal Titular: Mercedes Aguilar Rubio

Segon Vocal Titular: Segundo Gimeno Ceron
Primer Suplent del President: Salvador Bort Ramírez

Segon Suplent del President: Antonio Abad Llusà


Primer Suplent del Primer Vocal: Maria Pilar González Bermejo

Segon Suplent del Primer Vocal: Juan Añe Casals


Primer Suplent del Segon Vocal: Maria Carrasco Tiscar

Segon Suplent del Segon Vocal: Jordi Jabalera Parcerisas

A continuació es procedeix al sorteig dels membres de la Mesa B resultant la següent composició:
President: Nuria Prieto Esteban

Primer Vocal Titular: Mercedes Molina Caparrós

Segon Vocal Titular: Roger Vives Argelich

Primer Suplent del President: Montserrat Pujol Bonastre

Segon Suplent del President: Montserrat Valls Palou
Primer Suplent del Primer Vocal: Susana Martos Cabezas

Segon Suplent del Primer Vocal: Salome Pio Torre


Primer Suplent del Segon Vocal: Jose Luis Manso González

Segon Suplent del Segon Vocal: M. Dolores Pérez Mariscal

A continuació es procedeix al sorteig els membres de la Mesa C resultant la següent composició:
President: Juan Luque Garcia

Primer Vocal Titular: Juan Mendieta Iruetaguena

Segon Vocal Titular: Encarnación Bonilla González
Primer Suplent del President: Vanessa Sampedro González

Segon Suplent del President: Gloria Ropero Lorente


Primer Suplent del Primer Vocal: Jose Antonio Pardo Martin

Segon Suplent del Primer Vocal: Maria Deseada Arias Llorente


Primer Suplent del Segon Vocal: Leonor Vidal Fernández

Segon Suplent del Segon Vocal: Maria Encarnación Izquierdo Martínez2.- Precs, preguntes i interpel.lacions.
No se’n formulen.

I essent les vint-i-una hores i quinze minuts de la nit i no havent-hi cap més assumpte que tractar, el sr. Alcalde aixeca la sessió. Dono fe


L`ALCALDE LA SECRETÀRIA ACCTAL.


Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə