Agricultură și dezvoltare rurală Error: Reference source not foundYüklə 0.51 Mb.
səhifə12/26
tarix13.08.2018
ölçüsü0.51 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   26

2.2.Un program integrat pentru ocuparea forței de muncă, politici sociale și incluziune


Programul integrat pentru ocuparea forței de muncă, politici sociale și incluziune va contribui la punerea în aplicare a Strategiei Europa 2020 și a obiectivelor sale principale care se susțin reciproc, prin sprijinirea acțiunilor care vizează promovarea unui nivel ridicat al ocupării forței de muncă și a unei protecții sociale adecvate, combaterea excluziunii sociale și a sărăciei și îmbunătățirea condițiilor de muncă. Programul va acționa ca un catalizator al schimbării în statele membre și va cuprinde următoarele elemente:

  • o platformă paneuropeană pentru procesele de învățare reciprocă pentru a consolida baza de date concrete pe care se fundamentează elaborarea și punerea în aplicare a reformelor și care să promoveze implicarea părților interesate în procesul de elaborare a politicilor, pentru a spori gradul de asumare a obiectivelor UE în materie de ocupare a forței de muncă, politici sociale și incluziune, pe baza experienței reușite avute cu programul Progress;

  • promovarea inovării sociale bazate pe date concrete pentru a stimula eforturile statelor membre de a moderniza sistemele naționale de politică socială și de ocupare a forței de muncă prin utilizarea unor metode dovedite de elaborare, punere în aplicare și evaluare a inovațiilor și printr-o difuzare mai eficace a informațiilor;

  • promovarea mobilității forței de muncă în interiorul UE și îmbunătățirea accesului la oportunități de angajare, în special pentru tineri, pe baza activităților rețelei EURES;

  • susținerea spiritului antreprenorial și a activităților independente ca mijloc de creare de locuri de muncă și de combatere a excluziunii sociale prin creșterea disponibilității și accesibilității microfinanțării pentru categoriile vulnerabile de cetățeni, pentru microîntreprinderi și pentru economia sociala, pe baza facilității de microfinanțare Progress.

2.3.Fondul european de ajustare la globalizare


Va fi acordat un ajutor specific lucrătorilor disponibilizați ca urmare a schimbărilor structurale majore, prin intermediul Fondului european de ajustare la globalizare (FEG).

Prin FEG, UE va continua să sprijine statele membre în furnizarea de asistență adaptată lucrătorilor disponibilizați ca urmare a unor schimbări structurale majore declanșate de globalizarea tot mai mare a modelelor de producție și de comercializare. În plus, FEG va interveni în cazul disponibilizărilor masive rezultate ca urmare a unei perturbări grave a economiei locale, regionale sau naționale, cauzată de o criză bruscă și neașteptată. FEG va avea drept obiectiv atingerea unei rate a lucrătorilor care, cu ajutorul asistenței acordate, reușesc să își găsească un nou loc de muncă stabil după 12 luni de la disponibilizare10, egală cu 50 %.

Comisia va propune extinderea domeniului de intervenție a FEG pentru a oferi, în anumite cazuri, compensații pentru consecințele globalizării asupra anumitor sectoare agricole.

2.4.Linii bugetare autonome


Pe lângă aceste instrumente și în temeiul competențelor care îi sunt conferite prin tratat, Comisia va continua să execute linii bugetare autonome11, în vederea:

  • facilitării dialogului social european, care este un element esențial al modelului social european;

  • analizării și evaluării principalelor tendințe din legislația națională referitoare la libera circulație a persoanelor și în vederea promovării coordonării sistemelor naționale de securitate socială; și

  • analizării situației sociale și a impactului schimbărilor demografice.

3.Punere în aplicare


Reducerea numărului de instrumente financiare și linii bugetare și simplificarea sistemelor și metodelor de gestionare și executare vor permite o mai bună integrare între instrumente și vor favoriza o simplificare considerabilă, în special pentru beneficiari.

3.1.Fondul social european


Executarea FSE se va concentra pe combinarea unei abordări mai ferme bazate pe rezultate, prin înglobarea FSE în cadrul strategic comun pentru toate instrumentele de gestiune partajată și prin contractele de parteneriat negociate cu statele membre.

Executarea va fi, de asemenea, simplificată. Se va apela într-o mai mare măsură la opțiuni simplificate de cost, în special pentru proiectele mici, reducându-se astfel sarcina administrativă asupra statelor membre și asupra regiunilor și facilitându-se accesul la fonduri pentru inițiativele locale. Corelarea mai strânsă a plăților cu realizarea obiectivelor predefinite în contractele de parteneriat va fi, de asemenea, posibilă pe baza planurilor de acțiune comună.

În sfârșit, vor fi introduse mecanisme de stimulare bazate pe rezultate pentru a recompensa programele și măsurile de succes și pentru a stimula schimbările în cazul celor care au rezultate sub așteptări.

3.2.Un program integrat (gestiune directă) pentru ocuparea forței de muncă, politica socială și incluziune


Noul program integrat pentru ocuparea forței de muncă și incluziune socială va fi gestionat direct de către Comisie. Principalele proceduri includ proceduri de ofertare, cereri de propuneri și gestiune în comun – în special pentru executarea facilității de microfinanțare în colaborare cu Fondul European de Investiții. Noul program se va concentra pe proiecte mari, cu o valoare adăugată clară a Uniunii, astfel încât să se atingă masa critică și să se reducă sarcina administrativă. Vor fi introduse norme și proceduri armonizate și simplificate pentru a facilita accesul la program, în special pentru organizațiile mici.

În plus, va fi introdusă programarea multianuală pentru a stabili obiectivele de politică pe termen lung și finanțarea anuală, garantându-se astfel faptul că programul este într-adevăr un instrument fondat pe politici. Programul va fi pus în aplicare prin adoptarea unei abordări a gestiunii bazate pe rezultate și pe monitorizarea regulată a progreselor realizate în raport cu indicatori clari.
Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   26


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə