##Ali Təhsil müəssisəsi : Azərbaycan Dövlət Pedaqoji UniversitetYüklə 418.45 Kb.
səhifə3/5
tarix15.12.2018
ölçüsü418.45 Kb.
1   2   3   4   5

11. Uyğunluğu müəyyən edin

1 - FTP

2 - TCP

3 - İP

a. məlumat göndərilən zaman arxa planda bir çox protokol işləyir

b. iki kompüterin iki proqram arasında necə məlumat mübadiləsi aparılmasını müəyyənləşdirir

c. məlumatın fərqli yerləşdiricilər üzərində doğru yolu izləyərək qarşı tərəfə çatdırılması ilə vəzifələndirilmişdir

A) 1 - a 2 - b 3 - c

B) 1 - b 2 - c 3 - a

C) 1 - b 2 - a 3 - c

D) 1 - c 2 - a 3 - b

E) 1 - c 2 - b 3 - a12. Protokol nədir

A) kompüter şəbəkəsində informasiya mübadiləsinin aparılma qaydaları müəyyənləşdirir

B) qurğudur

C) hesab - məntiqi qurğusu

D) çap qurğusu

E) daxiletmə qurğusu13. Aşağıdakılardan hansılar kompüterlərin şəbəkə şəklində birləşdirilməsinin bir neçə əsas səbəbidir

1 - İstifadəçilər arasında informasiya mübadiləsinin sürətləndirilməsi

2 - iş yerini dərk etmədən məlumatların qəbulu və ötürülməsi

3 - lazımi informasiynın dünyanın istənilən nöqtəsindən ani alınmasının mümkünlüyü

A) 1. 2. 3

B) yalnız 1

C) yalnız 2

D) yalnız 3

E) 1və2


14. Aşağıdakılardan hansılar kompüterlərin şəbəkə şəklində birləşdirilməsinin bir neçə əsas səbəbidir

1 - İstifadəçilər arasında informasiya mübadiləsinin sürətləndirilməsi

2 - iş yerini dərk etmədən məlumatların qəbulu və ötürülməsi

3 - müxtəlif proqram təminatı altında işləyən müxtəlif formaların istehsalı olan kompüterlər arasında informasiya mübadiləsinin mümkünlüyü

A) 1. 2. 3

B) yalnız 1

C) yalnız 2

D) yalnız 3

E) 1və2


15. Aşağıdakılardan hansılar kompüter şəbəkələrində istifadə olunan protokollardır

1 - ARCNET

2 - DECnet

3 - Ethernet

4 - İP

5 - TCP

6 - UDP

7 - AppleTalk

A) hamısı

B) 3. 6


C) 2. 3

D) 5. 7


E) 1. 4

16. Aşağıdakılardan hansılar kompüter şəbəkələrində istifadə olunan protokollardır

1 - Token Ring

2 - İPX

3 - SPX

4 - FDDİ

5 - HİPPİ

6 - ATM

7 - USB

A) hamısı

B) 3. 6

C) 2. 3


D) 5. 7

E) 1. 4


17. Aşağıdakılardan hansılar kompüter şəbəkələrində istifadə olunan protokollardır

1 - DHCP

2 - X. 25

3 - RS - 232

4 - İEEE - 488

5 - Myrinet

6 - Frame relay

7 - Bluetooth

A) hamısı

B) 3. 6

C) 2. 3


D) 5. 7

E) 1. 4


18. Yaxın məsafəli ötürmələrdə nələrdən istifadə edilir

A) kabellərdən istifadə edilir

B) rabitə kanallarından

C) yalnız bluetoothdan

D) yalnız wifi - dan

E) yalnız modemdən19. Kabellərdən nə məqsədlə istifadə edilir

A) yaxın məsafəli ötürülmələrdə istifadə olunur

B) uzaq məsafəli ötürülmələrdə

C) çap məqsədilə

D) kağız üzərində olan informasiyan kompüterin yaddaşına köçürmək üçün

E) hamısı20. Uyğunluğu müəyyən edin

1 - kabellər

2 - rabitə kanalları

a - yaxın məsafəli ötürmələrdə istifadə olunur

b - uzaq məsafəli ötürmələrdə istifadə olunur

c - çap məqsədilə istifadə olunur

A) 1 - a 2 - b

B) 1 - b 2 - a

C) 1 - a 2 - c

D) 1 - b 2 - c

E) 1 - c 2 - a##num= 8// level= 1// sumtest=20 // name= İnternet şəbəkəsində resursların ünvanlaşması. Domen adlar sistemi //

1. SDH rəqəmli kanalların diapazonunu …?

A) 101 Qbit/s

B) 140 Mbit/s

C) 101 Mbit/s

D) 140 Qbit/s

E) 1 Qbayt/s2. Qlobal və lokal şəbəkələrin birləşməsinə böyük kömək etdi

A) Birləşmələr

B) ATM

C) Frame relayD) İP protokollar

E) LAN


3. Hər iki şəbəkə üçün nəzərdə tutulmuş yeni texnologiya ? ? ? yarandı

A) ATM


B) LAN

C) MAN


D) WAN

E) SDH


4. Kommunikasiya paketləri. . . . . . xidmət edir

A) uzaq abunəçilərın şəbəkə informasiya resursları ilə əlaqənin yaradılmasına

B) kompüterin bütün qurqularının işinin idarə olumasına

C) informasiya resurslarının təşkilinə və yayılmasına

D) elektron təqdimatların təşkilinə

E) məhdud dairədən olan xüsusi informasiya proseslərinin təşkilinə5. 70 - ci iilərin əvələrində işlənib ? ? ? şəbəkə

A) X. 25

B) BİS

C) SDH


D) Qarışıq şəbəkə

E) PDH


6. X. 25 şəbəkə hansı prinsipinə görə nümunə ola bilər?

A) Bir danışıqı analoq formasında ötürə bilən tonal tezlikli telefon kanalları əsasında qurulan şəbəkədi

B) Çoxterminal sistem prinsipinə

C) Kompyuter eyni zamanda bir neçə istifadəçinin sərəncamına verilən və hər istifadəçi öz terminal ilə dialoq apara bilən sistem prinsipinə.

D) Perfokartlar hazırlanıb hesablama mərkəzinə göndərilən sistem prinsipinə

E) Paket şəklində emaletmə sistem prinsipinə7. 80 - ci illərdə yaranan sinxron rəqəmli ierarxiya texnologiyası …?

A) SDH


B) RDH

C) OSİ


D) WAN

E) Token Ring8. 80 - ci illərin sonunda lokal və qlobal şəbəkələri arasındakı fərqləri seçin

1 - Əlaqə xətlərinin uzunluğu və keyfiyyəti

2 - Ötürülməsi metodlarının mürəkkəbliyi

3 - Mübadiləsinin sürəti xidmət müxtəlifliyi

4 - Genişləndirilmə imkanı

5 - Birləşmələr

A) 1, 2, 3, 4

B) 2, 3, 4, 5

C) 1, 3, 4, 5

D) 1, 2, 4, 5

E) 4, 5, 39. Aşağıdakı uyğunluğu göstərin

I - Elektron poçt

II - Simsiz əlaqə

III - Axtarış sistemi

1 - Teacher@yahoo - com

2 - www. google. az

3 - WiFi,

4 - Irda,

5 - TCP/IP

A) I - 1; II - 3, 4; III - 2;

B) I - 2; II - 1; 2; III - 5;

C) I - 3; II - 2, 5; III - 1,

D) I - 2; II - 1; 5; III - 3,

E) I - 3; II - 2, 5; III - 4;10. Uyğunluğu göstərin

I - TCP/IP

II - Protokol

III - Simsiz əlaqə

IV - Axtarış sistemi

1 - Student@mail - ru

2 - www. google. az

3 - WiFi,

4 - Irda,

5 - Elektron poçt

A) I - 5; II - 1; III - 3, 4; IV - 2;

B) I - 2; II - 1; III - 3; IV - 2, 5;

C) I - 4; II - 3; III - 3, 4; IV - 2, 4;

D) I - 2; II - 2; III - 4; IV - 2, 5;

E) I - 3; II - 1; III - 2, 4; IV - 2;11. Aşağıdakı uyğunluğu göstərin

I - Lokal şəbəkə

II - Qlobal şəbəkə

1 - Halqavari topologiya

2 - ULDUZVARİ (Radial) topologiya

3 - İnternet

4 - TCP/IP protokol

A) I - 1, 2; II - 3, 4;

B) I - 1, 3; II - 2, 4;

C) I - 1, 4; II - 2, 3;

D) I - 1, 3; II - 1, 4;

E) I - 1, 2; II - 2, 4;12. Aşağıdakı uyğunluğu göstərin

I - Elektron poçt

II - Protokol

III - Simsiz əlaqə

IV - Axtarış sistemi

1 - Teacher@yahoo - com

2 - www. google. az

3 - WiFi,

4 - Irda,

5 - TCP/IP

A) I - 1; II - 5; III - 3, 4; IV - 2;

B) I - 2; II - 1; III - 3; IV - 2, 5;

C) I - 4; II - 3; III - 3, 4; IV - 2, 4;

D) I - 2; II - 2; III - 4; IV - 2, 5;

E) I - 3; II - 1; III - 2, 4; IV - 2;13. Əraziyə görə şəbəkələr hansı tiplərə bölünür?

1 - Qlobal

2 - Regional

3 - Lokal

4 - Birranlı

5 - İkiranqlı

A) 2, 4, 5

B) 1, 4, 5

C) 1, 3, 5

D) 2, 3, 4

E) 1, 2, 314. Token Ring şəbəkə topologiyası şəklindədir

A) Token Ring şəbəkə topologiyası halqa şəklindədir, lakin kənardan ulduzu xatırladır

B) şin şəklindədir

C) ulduz şəklindədir

D) ağacvari şəkildədir

E) qarışıq şəkildədir15. Hansı şəbəkə fiziki olaraq ulduz - halqa topologiyasını təşkil edir.

A) Token Ring ulduz - halqa topologiyasını təşkil edir

B) ulduzvari topologiya

C) halqavari topologiya

D) ağacvari topologiya

E) şin topologiya16. Token Ring topologiyasında abunəçilər şəbəkəyə necə qoşulur

A) Token Ring - də abunəçilər şəbəkəyə birbaşa deyil, xüsusi konsentratorlarvə ya çoxstansiyalı müraciət qurğular vasitəsilə birləşirlər

B) serverlər vasitəsilə

C) şəbəkəyə birbaşa birləşirlər

D) yalnız konsentratorlar vasitəsilə

E) yalnız çoxstansiyalar vasitəsilə17. Hansı şəbəkə topologiyasında abunəçilər şəbəkəyə birbaşa deyil, xüsusi konsentratorlar və ya çoxstansiyalı müraciət qurğuları vasitəsilə birləşirlər

A) Token Ring şəbəkə topologiyasında

B) şin topologiyasında

C) halqavari topologiyada

D) ulduzvari topologiyada

E) heç biri18. Hansı topologiyada bir neçə topologiyanın birləşməsindən istifadə olunur.

A) qarışıq topologiyada bir neçə tpologiyanın birləşməsindən istifadə olunur

B) yalnız şin

C) yalnız halqavari

D) yalnız ulduzvari

E) heç biri19. Hansı topologiyada bütün şəbəkə üçün bir mərkəzi server və müxtəlif işçi qruplar üçün bir neçə fayl - server olur

A) ağacvari topologiyada bir mərkəzi server və müxtəlif işçi qruplar üçün bir neçə fayl - server olur

B) qarışıq topologiya

C) Token Ring topologiyası

D) şin topologiyası

E) halqavari topologiyası20. Uyğunluğu müəyyən edin

a. qarışıq

b. ağacvari

c. Token Ring

1 - bir neçə topologiyanın birləşməsindən istifadə olunur

2 - bir mərkəzi server və müxtəlif işçi qruplar üçün buneçə fayl - server olur

3 - halqa şəklindədir, lakin kənardan ulduzu xatırladır

A) 1 - a 2 - b 3 - c

B) 1 - b 2 - a 3 - c

C) 1 - b 2 - c 3 - a

D) 1 - c 2 - a 3 - b

E) 1 - c 2 - b 3 - a##num= 9// level= 1// sumtest=20 // name= İnternet şəbəkəsinin protokolları və onların təyinatı //

1.Aşağıdakılardan hansılar movcuddur?

1-Dinamik İP

2- Server İP

3-Statik İP

4-Hyper İP

5-Kiber İP

6-station İP

A)3,6


B)1,2

C)1,3


D)4,5

E)2,6


2.İP unvanının paylanması zamanı A sinifində ən cox necə qlobal şəbəkə ola bilər? A)127

B)256

C) 192

D)153

E)122

3.TCP və İP protokolları kimin rəhbərliyi altında yaradıldı?

A) İ.Nyuton

B) B.Con.

C) B.Stefin

D) A. Bell.

E) B. Berankand4.Verilənlərin oturulmə protokolu hansıdır?

A) TCP


B) İMAP

C)İP


D)HTTP

E)FTP


5.http://www.magistrol.az bu URL ünvanında iki nöqtədən solda qalan hissə adlanır?

A)Şəbəkə ünvanı

B) Şəbəkə protokolu

C) Şəbəkə körpüsü

D) Şəbəkə proqram təminatı

E) Şəbəkə Hostinqi6.Telekonfrans təskili ucun hansı protokoldanistifadə edilir?

A)FTP


B) TELNET

C) USENET

D) E – mail

E) www


7.İP telefonun kəşfi hansı şirkətə məxsusdur?

A) Alkatel.

B) E-Plus.

C) Wirofon.

C) T-mobile.

D)Vokatel8. IP-nm acılışı nədir?

A)İnternet Protocol

B)İnternet Pasport

C)Fayl Protokolu

D)İnternet Page

E)Fayl Pasportu

9. IP adresini oyrənmək ucun hansı kombinasiyanı yerinə yetirmək lazımdır.

A) Start-Run-CMD-IP compat.

B) Start-Run-IP configration.

C) Start-Run-CMD-configration.

D) Start-Run-CMD-IP config.

E) Start-Run-IP compa

10. İP telefoniyanın necə cur işləmə funksiyası var?

A) 1.


B) 5.

C) 3.


D) 4.

E) 2.


11. IP protokolları hakqında doğru olmayan variantı seçin.

A) Verilənlərin yalnız ötürülməsini təmin edir.

B) Hər kompyuterin ən az fərqli iki IP adresi olmalıdı.

C) Ümümdünya şəbəkəsinin əsas protokoludur.

D) Hər bir şəxsi komputerin IP adresini öyrənmək mümkündür.

E) Hər hansı kompyüterin şəbəkə üzərindəki yerini, adresini IP-dən istifadə edərək təyin olunması mümkündür12. Aşağıdakı IP unvanlardan hansı duzgun yazılıb?

A)123.526.01.10

B)025.31.010.020

C)20.36.56.78.

D)213.25.58.36

E)125.259.32.5613. IP adresinin öyrənilməsi üçün kompinasiydan Autoconfigration IP address yazısının çıxması nəyə işarədir?

A) Adresin tapılmaması.

B) IP adresin DHCP server tərəfindən verilməsinə.

C) Adresin kompyuterin özü tərəfindən verilməsinə.

D) IP adresin avtomatik yenilənməsinə.

E) Hər hansı şəbəkə cihazının şəbəkə üzərindəki yerininin, təyin olunmasının mümkünlüyünə.14. TCP protokolları hakqında doğru olmayan variantı tapın.

A) Bir istiqamətdə informasiya mubadiləsini təmin edir.

B) İnformasiyanın yuksək surətlə translyasiya olunmasına səbəb olur.

C) İnformasiyanın gondərilmə prosesini idarə edir.

D) İnformasiyanın bir necə hissəyə bolunməsini təmin edir.

E) İnformasiyanın qarşı tərəfə dəqiq olan marşurutla catdırılmasını təmin edir15. Hansı protokol İnternetdə baza protokoludur?

A)TCP/İP

B) HTML

C) TCP


D) HTTP

E) Hec biri duz deyil16. IP unvan bir birindən noqtə ilə ayrılan necə ədəddən ibarət olur?

A) 3


B) 5

C) 4


D) 32

E) 8


17. Fayllann oturulməsinə nəzarət edən protokol hansıdır?

A) FTP


B) İP

C) HTTP|

D) SMTP

E) TCP


18. Aşağıddıqdan hansı biri şəbəkə protokolu deyil?

A) ISP


B) TCP

C) IP


D) HTTP

E) POP3


19. TCP protokolu OSI modelinin hansısəviyyəsində tətbiq olunur?

A) fiziki

B) kanal

C) şəbəkə

D) nəqliyyat

E) seans


20. IP unvanın uzunluğu necədir?

A) 8 bayt

B) 256 bit

C) 2 bit

D) 32 bit

E) 8 bit


##num= 10// level= 1// sumtest=20 // name= Kompüter şəbəkələtinə olan tələblər //

1. Hansı şəbəkələrin əsas tələbi deyil.

A) şəbəkələr fayl arxivlərinə daxil olmanı təmin edir

B) komputer əsasında işin parallel ötürülməsini tələb edir

C) şəbəkələr açıq web - sayt səhifələrinə daxil olmanı təmin edir

D) şəbəkələr müəssisə hüdudları üçün nəzərdə tutulub

E) şəbəkələr qlobal maştlablama, elektron poçt mübadiləsi üçün nəzərdə tutulub2. Əlavə tələblər hansılardır.

1 - şəbəkə məhsuldarlığı

2 - şəbəkə etibarlığı

3 - şəbəkə genişlənməsi

4 - şəbəkə dəqiqliyi

5 - şəbəkə tamlığı

A) 1, 2, 4

B) 1, 2, 5

C) 1, 2, 3

D) 1, 3, 5

E) 1, 4, 53. Verilənlərin ötürülmə sürəti nə ilə ölçülür.

A) 1 bit və ya san paketlərin sayı ilə

B) paketlərin sayı ilə

C) baytlar ilə

D) piksellərin sayı ilə

E) bitlərlə4. Hansılar şəbəkə məhsuldarlığına aiddir.

1 - Reaksiya müddəti

2 - Verilənlərin ötürülmə sürəti

3 - Ötürmənin ləngiməsi

4 - Əsas məsələnin yerinə yetirilməsi keyfiyyəti

5 - Bir neçə komputer arasında işin paralel ötürülməsi

A) 1, 2, 4

B) 1, 4, 5

C) 1, 2, 3

D) 1, 3, 5

E) 1, 2, 55. Xidmətin keyfiyyətlərini müəyyən edin

1 - verilənlərin ötürülmə sürəti

2 - paketlərin ötürülməsinin ləngiməsi

3 - paketlərin itirilmə və təhrif olunma səviyyəsi

4 - reaksiyanın müddəti

5 - əsas məsələnin yerinə yetirilmə keyfiyyəti

A) 1, 2, 5

B) 1, 2, 4

C) 1, 3, 3

D) 1, 4, 5

E) 1, 2, 56. Yerləşmə aydınlığı nədir.

A) istifadəçinin prosessorlar , printerlər, fayllar və verilənlər bazası kimi proqram və aparat ehtiyyatlarının yerləşməsi haqqında məlumatların olmasının tələb olunmaması

B) uzaq məsafədə olan ehtiyatlara daxil olmaq üçün əlavəyə lokal ehtiyatlara daxil olmaqdan ötrü lazım olan çağırışlardan istifadə etməyə lazım gəlməsi

C) hesablamaların paralellərə bölünməsi proqrammistin iştirakı olmadan avtomatik baş verməsi

D) istifadçilərə bir - biri ilə mürəkkəb kabel sistemi ilə birləşən ayrı - ayrı kompüterlər toplusu kimi deyil, vaxt bölünmə sistemli vahid ənənəvi hesablama maşını kimi təqdim edilməsi

E) uzaq məsafədə olan ehtiyatlarla işləmək üçün o, lokal ehtiyatlarla işləyən zaman istifadə etdiyi eyni komanda və tanış olan prosedurlardan istifadə edilməsi7. Proqram səviyyəsində aydınlıq nədir

A) uzaq məsafədə olan ehtiyatlara daxil olmaq üçün əlavəyə lokal ehtiyatlara daxil olmaqdan ötrü lazım olan çağırışlardan istifadə etməyə lazım gəlməsi

B) istifadəçinin prosessorlar , printerlər, fayllar və verilənlər bazası kimi proqram və aparat ehtiyyatlarının yerləşməsi haqqında məlumatların olmasının tələb olunmaması

C) hesablamaların paralellərə bölünməsi proqrammistin iştirakı olmadan avtomatik baş verməsi

D) istifadçilərə bir - biri ilə mürəkkəb kabel sistemi ilə birləşən ayrı - ayrı kompüterlər toplusu kimi deyil, vaxt bölünmə sistemli vahid ənənəvi hesablama maşını kimi təqdim edilməsi

E) uzaq məsafədə olan ehtiyatlarla işləmək üçün o, lokal ehtiyatlarla işləyən zaman istifadə etdiyi eyni komanda və tanış olan prosedurlardan istifadə edilməsi8. Parallezlizm aydınlığı nədir

A) hesablamaların paralellərə bölünməsi proqrammistin iştirakı olmadan avtomatik baş verməsi

B) ) uzaq məsafədə olan ehtiyatlara daxil olmaq üçün əlavəyə lokal ehtiyatlara daxil olmaqdan ötrü lazım olan çağırışlardan istifadə etməyə lazım gəlməsi

C) ) istifadəçinin prosessorlar , printerlər, fayllar və verilənlər bazası kimi proqram və aparat ehtiyyatlarının yerləşməsi haqqında məlumatların olmasının tələb olunmaması

D) istifadçilərə bir - biri ilə mürəkkəb kabel sistemi ilə birləşən ayrı - ayrı kompüterlər toplusu kimi deyil, vaxt bölünmə sistemli vahid ənənəvi hesablama maşını kimi təqdim edilməsi

E) uzaq məsafədə olan ehtiyatlarla işləmək üçün o, lokal ehtiyatlarla işləyən zaman istifadə etdiyi eyni komanda və tanış olan prosedurlardan istifadə edilməsi9. İstifadəçi səviyyəsində aydınlıq nədir

A) uzaq məsafədə olan ehtiyatlarla işləmək üçün o, lokal ehtiyatlarla işləyən zaman istifadə etdiyi eyni komanda və tanış olan prosedurlardan istifadə edilməsi

B) uzaq məsafədə olan ehtiyatlara daxil olmaq üçün əlavəyə lokal ehtiyatlara daxil olmaqdan ötrü lazım olan çağırışlardan istifadə etməyə lazım gəlməsi

C) istifadəçinin prosessorlar , printerlər, fayllar və verilənlər bazası kimi proqram və aparat ehtiyyatlarının yerləşməsi haqqında məlumatların olmasının tələb olunmaması

D) istifadçilərə bir - biri ilə mürəkkəb kabel sistemi ilə birləşən ayrı - ayrı kompüterlər toplusu kimi deyil, vaxt bölünmə sistemli vahid ənənəvi hesablama maşını kimi təqdim edilməsi

E) hesablamaların paralellərə bölünməsi proqrammistin iştirakı olmadan avtomatik baş verməsi10. Uyğunluğu müəyyən edin

1 - idarə oluna bilmə

2 - uyğunlaşma

3 - aydınlıq

a. sistemin idarə edilməsinin faydalılığı , xusüsilə böyük şəbəkələrdə özünü büruzə verir.

b. uyğunlaşma və ya birləşəbilmə şəbəkənin müxtəlif proram və aparat təminatını özündə birləşdirə bilməsi deməkdir.

c. şəbəkə istifadəçilərə bir - biri ilə mürəkkəb kabel sistemi ilə birləşən ayrı - ayrı kompüterlər toplusu kimi deyil, vaxt bölünmə sistemli vahid ənənəvi hesablama maşını kimi təqdim edilir.

A) 1 - a, 2 - b, 3 - c

B) 1 - b, 2 - a, 3 - c

C) 1 - a, 2 - c, 3 - b

D) 1 - c, 2 - a, 3 - b

E) 1 - c, 2 - b, 3 - a11. Keçiricilik qabiliyyəti neçə cürdür və hansılardır.

A) 3 - ani, maksimal, orta

B) 4 - ani, maksimal, zəif, güclü

C) 4 - ani, maksimal, orta, güclü

D) 4 - ani, nisbi, orta, zəif

E) 4 - nisbi, zəif, maksimal, güclü

12. Uyğunluğu müəyyən edin

1 - ani


2 - orta

3 - maksimal

a. orta sürətdən onunla seçilir ki, orta qiymət üçün çox kiçik zaman kəsiyi götürülür

b. ötürülənlərin ümumi həcminin onların ötürülmə vaxtına bölünməsi yolu ilə hesablanır

c. müşahidə etmə müddəti ərzində qeydə alınmışən böyük ani keçiricilik qabiliyyətidir

A) 1 - a 2 - b 3 - c

B) 1 - b 2 - a 3 - c

C) 1 - a 2 - c 3 - b

D) 1 - c 2 - a 3 - b

E) 1 - c 2 - b 3 - a13. Səsin və təsvirin dinamik ötürülməsi zamanı yaranan trafikanın əsas xüsusiyyəti ötürülən məlumatların sinxron olması üçün vacib şərt deyil

A) məlumatların gecikməsi zamanı təhrif olunmasının müşahidə olunması

B) prosesdə səsin enib - qalxması

C) prosesdə videotəsvirdə işıq intensivlyinin ölçülməsi

D) prosesdə keyfiyyətli canlandırması üçün ötürən tərəfdə ölçülməsi

E) prosesdə eyni tezlikli ölçülmüş siqnalların alınması14. Uyğunluğu müəyyən edin

1 - genişlənmə qabiliyyəti

2 - xidmətin keyfiyyəti

3 - etibarlılıq

a. sistemin asan genişlənməsi bəzən kifayət qədər məhdud hüdudlarda təmin edilə bilməsi prinsipial vacibdir

b. əlavələr və ya istifadəçilər tərəfindən şəbəkəyə olan bu və ya digər tələblərin yerinə yetirilməsinin ehtimal qiymətlərini müəyyən edirDostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə