##Ali Təhsil müəssisəsi : Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitet



Yüklə 418.45 Kb.
səhifə4/5
tarix15.12.2018
ölçüsü418.45 Kb.
1   2   3   4   5

c. hesablama şəbəkələrinin də aid olduğu paylanmış şəbəkələrin yaradılmasında ilk məqsədlərdən biri ayrı - ayrı hesablama maşınları ilə müqayisədə daha böyük etibarlılığa nail olmaq idi

A) 1 - a 2 - b 3 - c

B) 1 - b 2 - a 3 - c

C) 1 - a 2 - c 3 - b

D) 1 - b 2 - c 3 - a

E) 1 - c 2 - a 3 - b



15. Uyğunluğu müəyyən edin

1 - xidmətin keyfiyyəti

2 - idarə oluna bilmə

3 - təhlükəsizlik

a. əlavələr və ya istifadəçilər tərəfindən şəbəkəyə olan bu və ya digər tələblərin yerinə yetirilməsinin ehtimal qiymətlərini müəyyən edir

b. sistemin idarə edilməsinin faydalılığı , xusüsilə böyük şəbəkələrdə özünü büruzə verir.

c. sistemin verilənlərini icazsiz müdaxilədən qoruma bacarığıdır

A) 1 - a 2 - b 3 - c

B) 1 - b 2 - a 3 - c

C) 1 - a 2 - c 3 - b

D) 1 - c 2 - a 3 - b

E) 1 - b 2 - c 3 - a



16. Modem –bu

A) telefon rabitəsi ilə məlumatların böyük məsafələrə göndərilməsi üçün qurğu

B) əməliyyat sistemi

C) aparaturanın həll edilməsi

D) Internet - interfeysı olan proqramm kompleksləri

E) axtarış sisteminin funksionallığını təmin edən proqram kompleksi



17. Şəbəkə məhsuldarlığının bir neçə əsas xarakteristikası mövcuddur. Onlardan

1 - Reaksiya müddəti

2 - Verilənlərin ötürülmə sürəti

3 - Ötürmənin ləngiməsi və ötürmənin ləngimə variasiyaları

4 - Tətbiqi proqramlar

5 - Düzəltmə proqramlar

A) 1, 3, 5

B) 2, 3, 4

C) 3, 4, 5

D) 1, 2, 3

E) 1, 4, 2

18. Xarakteristikasından biri Şəbəkə məhsuldarlığına mövcud deyil. Hansıdır?

1 - Reaksiya müddəti

2 - Düzəltmə proqramlar

3 - Verilənlərin ötürülmə sürəti

4 - Ötürmənin ləngiməsi və ötürmənin ləngimə variasiyaları

A) 1


B) 3

C) 4, 2


D) 2

E) 1, 4


19. Kompüter şəbəkələrinə aid olmayan tələblər

1 - Məhsuldarlıq

2 - Etibarlılıq və təhlükəsizlik

3 - Ötürmənin ləngiməsi və ötürmənin ləngimə variasiyaları

4 - Genişlənmə

5 - Aydınlıq

A) 3


B) 2

C) 1


D) 4

E) 5


20. Telekommunikasiya şəbəkəsi ümumiliklə aşağıdakı komponentlərdən ibarətdir:

1 - Tətbiqi şəbəkələr

2 - Daxilolma şəbəkələri

3 - Magistrallar

4 - İnformasiya mərkəzləri

5 - Düzəltmə şəbəkələr

A) 2, 3, 5

B) 1, 3, 4

C) 3, 4, 5

D) 2, 3, 4

E) 1, 4, 5

##num= 11// level= 1// sumtest=20 // name= internet şəbəkəsi . Umumi məlumat . internetə qoşulma növləri //

1. Hansı tip proqramlar HTML formatlı informasiyanı adi formaya çevirir.

A) Proqram - brauzerlər

B) Proqram - provayderlər

C) Arxivləşdirmə proqramları

D) Server provayderlər

E) Xidməti proqramlar

2. İnternetə daxil olmaq üçün hansı proqram yüklənməlidir.

A) New Flash

B) Ms İnternet

C) My Komputer

D) Explorer

E) İnternet Explorer



3. Şəbəkədə şlüz nədir.

A) müxtəlif şəbəkələri birləşdirən vasitə

B) şəbəkənin topologiyası

C) şəbəkədə kompüterlərin ünsiyyət dili

D) periferik qurğuları idarə edən proqram

E) xarici qurğuların topologiyasınə



4. E - poçtun vəzifəsi nədir?

A) Müxtəlif kompüter sistemləri arasında informasiya mübadiləsi aparmaq

B) Proqramlara baxmaq

C) İnternet səhifələrinə baxmaq

D) Qrafik məlumatlarla işləmək

E) Heç biri



5. Internetə qoşulmaq üçün hansı qurğudan istifadə edilir?

A) Ekran kartı (Video adaptor)

B) TV kart (TV adapter)

C) Monitor

D) Şəbəkə kart (Network adapter)

E) Modem


6. Faylın və ya resursun veb - də yerləşdiyi dəqiq ünvanı

A) Toner


B) . OSİ

C) . LAN

D) Unix

E) URL


7. Bell Labs tərəfindən işlənib hazırlanan əməliyyat sistemi

A) . LAN


B) . OSİ

C) URL


D) Unix

E) Toner

8. E - poçtun vəzifəsi nədir?

A) Müxtəlif kompüter sistemləri arasında informasiya mübadiləsi aparmaq

B) Proqramlara baxmaq

C) İnternet səhifələrinə baxmaq

D) Qrafik məlumatlarla işləmək

E) Heç biri



9. Aşağıdakılardan hansı kommersiya təşkilatlarının domen adıdır

A) COM


B) GOV

C) MIL


D) NET

E) EDU


10. Aşağıdakılardan hansı hərbi təşkilatlarının domen adıdır

A) EDU


B) GOV

C) COM


D) NET

E) MIL


11. Dövlət qurumları, təşkilatlar, ticarət təşkilatlar, hərbi qurumlar internet

ünvanlarında necə qısaldılmışdır?

1 - GOV

2 - ORG

3 - MIL

4 - K12

5 - EDU

6 - COM

A) 1, 2, 3, 6

B) 2, 4, 5, 6

C) 1, 4, 5, 6

D) 2, 3, 4, 6

E) 1, 3, 4, 5



12. Kompüter şəbəkələrinin növləri necə adlanır.

1 - Global şəbəkələr,

2 - Ağacvari şəbəkələr,

3 - Ardıcıl şəbəkələr,

4 - Lokal şəbəkələr

A) 1, 2


B) 3, 4

C) 1, 3


D) 2, 3

E) 1, 4


13. Verilmiş variantlardan hansılar simsiz əlaqə vasitələridir?

1 - Ethernet

2 - Wi - Fİ

3 - İrDA

4 - FDDİ

A) 1, 2


B) 1, 2 , 3

C) 1, 4


D) 2, 4

E) 2, 3


14. Hansıları elektron poçt ünvanlarıdır

1 - Teacher@yahoo. com,

2 - protocol@box HYPERLINK "mailto:protocol@box. az". HYPERLINK "mailto:protocol@box. az"az

3 - www. yahoo. com

4 - www. qafqaz. edu. az,

5 - evsaid@yahoo. com

6 - terminal@hotmall. com

7 - www. system. tex, www. word. temp. ru

A) 1, 2, 6

B) 3, 4, 7

C) 1, 5, 6

D) 4, 6, 7

E) 1, 3, 4



15. Əraziyə görə şəbəkələr hansı tiplərə bölünür?

1 - Qlobal

2 - Regional

3 - Lokal

4 - Birranlı

5 - İkiranqlı

A) 1, 2, 3

B) 1, 4, 5

C) 1, 3, 5

D) 2, 3, 4

E) 2, 4, 5



16. Əraziyə görə şəbəkələr hansı tiplərə bölünür?

1 - Lokal

2 - Terminal

3 - Qlobal

4 - Birranlı

5 - Reqional

A) 2, 4, 5

B) 1, 4, 5

C) 1, 2, 3

D) 2, 3, 4

E) 1, 3, 5



17. Uyğunluğu göstərin:

I - Milyonlarla komputerlərin qoşula biləcəyi şəbəkənin diapazonu

II - Xususi şəbəkə ünvanları

III - Servis provayderlərin diapazonu (C kateqoriya)

IV - On minlərlə komputerlərin qoşula biləcəyi şəbəkənin diapazonu

1 - 192 - - 223

2 - 128 - - 191

3 - 1 - - 127

4 - 224 - - 255

A) I - 3; II - 4; III - 1; IV - 2;

B) I - 2; II - 4; III - 2; IV - 3;

C) I - 4; II - 1; III - 2; IV - 3;

D) I - 4; II - 1; III - 3; IV - 2;

E) I - 3; II - 2; III - 4; IV - 1;



18. Aşağıdakı uyğunluğu göstərin

I - Protokol

II - Simsiz əlaqə

III - Axtarış sistemi

1 - Teacher@yahoo - com

2 - www. google. az

3 - WiFi,

4 - Irda,

5 - TCP/IP

A) I - - 5; II - 3, 4; III - 2;

B) I - - 1; II - 3; III - 2, 5;

C) I - - 3; II - 3, 4; III - 2, 4;

D) I - - 2; II - 4; III - 2, 5;

E) I - 1; II - 2, 4; III - 2;



19. Aşağıdakı uyğunluğu göstərin

I - Elektron poçt

II - Protokol

III - Axtarış sistemi

1 - student@yahoo - com

2 - www. google. az

3 - WiFi,

4 - Irda,

5 - TCP/IP

A) I - 1; II - 5; III - - 2;

B) I - 2; II - 3; III - 4;

C) I - 3; II - 1; III - 5;

D) I - 4; II - 1; III - 3;

E) I - 5; II - 2; III - 1;



20. Aşağıdakı uyğunluğu göstərin

II - Protokol

II - Simsiz əlaqə

1 - Teacher@yahoo - com

2 - www. google. az

3 - WiFi,

4 - Irda,

5 - TCP/IP

A) I - 5; II - 3, 4;

B) I - 1; II - 2; 5

C) I - 2; II - 1, 2;

D) I - 3; III - 1; 4;

E) I - 4; III - 3, 5;

##num= 12// level= 1// sumtest=20 // name= İnternet şəbəkəsində informasiya axtarışı. İnformasiya axtarışnın xüsusiyyətləri //

1. Lokal şəbəkə topologiyasının bir növü

A) Rich


B) İthernet

C) Rastr

D) Ulduz

E) Forma



2. Xüsusi format olunmuş və özündə mətn, qrafika, istinadları və animasifaları göstərən səhifə

A) Veb


B) Rastr

C) Rich


D) Format

E) URL


3. Məsafədən təlim

A) Opera


B) Şəbəkə

C) İnternet

D) İthernet

E) Distant



4. Mətn formatı

A). rrt


B) . txt

C) . ppt

D) . exe

E) . pas



5. Regional şəbəkə nədir?

A) Şəhər, vilayət istifadəçilərini əlaqələndirən kompüterlər yığımı

B) Bir otaq və ya bir bina daxilində yerləşən əlaqəli kompüterlər yığımı

C) Bir neçə yaşayış məntəqələri arasında yerləşən əlaqəli kompüterlər yığımı

D) Aralarında məsəfə 3 km - dən çox olmayan əlaqəli kompüter yığımı

E) Aralarında məsəfə 10 km - dən çox olmayan əlaqəli kompüter yığımı



6. İnternet bələdçisi proqramlarından biri

A) Unix


B) Drayver

C) Katric

D) Opera

E) Avira



7. Rabitə xətləri, xüsusi avadanlıqlar və proqramm təminatı ilə bir - birinə əlaqəndirilmiş kompüterlər və periferik qurğular məcmusu

A) Şəbəkə

B) Drayver

C) Opera

D) Unix

E) Avira



8. İnternet və ya lokal şəbəkədən kompüterə daxil olmağa cəhd edən ziyanverici proqramların və hakerlərin vaxtında qarşısını alan texnologiya

A) Brandmauer

B) Linex

C) Opera

D) Unix

E) URL


9. Səhifədən səhifəyə keçid üçün istifadə edilən element

A) Navigasiya

B) Şəbəkə

C) Opera

D) Avira

E) Avist



10. Müxtəlif İnternet saytları tərəfindən təqdim olunan xəbər, anons və s. məlumatları bir mühitdən toplu olaraq izləmək imkanı verən, XML texnologiyasına əsaslanan yeni bir metod

A) Toner


B) URL

C) . LAN

D) Unix

E) RSS


11. Aşağıdakılardan hansılar informasiyanın növünə aiddir?

1 - Dəqiq informasiya

2 - Qrafik və ya təsviri informasiya

3 - Səsli informasiya

4 - Başa düşülən informasiya

5 - Mətnli informasiya

6 - Rəqəmli informasiya

7 - Obyetiv informasiya

8 - Videoinformasiya

A) 2, 3, 5, 6, 8

B) 1, 2, 4, 5, 7

C) 3, 4, 8, 5

D) 1, 4, 7, 8

E) 1, 2, 4, 6



12. Aşağıdakılardan hansılar informasiyanın xassələrinə aiddir?

1 - İnformasiyanın obyektivliyi

2 - İnformasiyanın başa düşünəmliyi

3 - İnformasiyanın etibarlığı

4 - İnformasiyanın tamlığı

5 - İnformasiyanın yəqinliyi

6 - İnformasiyanın aktuallığı

7 - İnformasiyanın faydalılığı

8 - İnformasiyanın səhvliyi

A) 1, 3, 4, 6, 7

B) 1, 2, 3, 5, 6

C) 2, 5, 6, 7

D) 1, 2, 3, 4, 5

E) 3, 4, 5, 6, 7, 8



13. İKT - dən təlimdə istifadə zamanı hansı tip şəbəkələrdən istifadə olunur?

1 - Lokal şəbəkə

2 - elektrik şəbəkəsi

3 - qlobal şəbəkə

4 - İnternet şəbəkəsi

A) 1, 3


B) 2, 4

C) 1, 4


D) 3, 4

E) 2, 3


14. Şəbəkə məhsuldarlığının bir neçə əsas xarakteristikası mövcuddur. Onlardan

1 - Reaksiya müddəti

2 - Verilənlərin ötürülmə sürəti

3 - Ötürmənin ləngiməsi və ötürmənin ləngimə variasiyaları

4 - Tətbiqi proqramlar

5 - Düzəltmə proqramlar

A) 1, 2, 3

B) 2, 3, 4

C) 3, 4, 5

D) 1, 3, 5

E) 1, 4, 2



15. Xarakteristikasından biri Şəbəkə məhsuldarlığına mövcud deyil. Hansıdır?

1 - Reaksiya müddəti

2 - Düzəltmə proqramlar

3 - Verilənlərin ötürülmə sürəti

4 - Ötürmənin ləngiməsi və ötürmənin ləngimə variasiyaları

A) 2


B) 3

C) 4, 2


D) 1

E) 1, 4


16. Aşağıdakılardan hansı informasiya prosesidir.

1 - İnformasiyanın qəbul edilməsi

2 - İnformasiyanın yoxlanması

3 - İnformasiyanın emal edilməsi

4 - İnformasiyanın qorunması

5 - İnformasiyanın bölünməsı

A) 1, 3, 4

B) 1, 2, 5

C) 2, 3, 4

D) 1, 4, 5

E) 2, 3, 5



17. Kommutasiyanın vəzifəsi - son qovşaqların tranzit şəbəkələr vasitəsilə birləşməsi deməkdir. O, hansı məsələlər şəklində təqdim oluna bilər?

1 - Yol salınması tələb olunan informasiya axınının müəyyən edilməsi;

2 - Axın üçün marşrutların müəyyən edilməsi;

3 - Tapılmış marşrutlar haqqında şəbəkə qovşaqlarına məlumat verilməsi;

4 - Axınların irəliləməsi, yəni axınların müəyyən edilməsi və onların hər tranzit qovşaqda lokal kommutasiyası;

5 - Qarışıq topologiya nümunəsi olaraq;

6 - Axınların multipleksləşdirilməsi və demultipleksləşdirilməsi;

A) 1, 2, 3, 4, 6

B) 1, 2, 3, 4, 5

C) 4, 5, 6

D) 2, 3, 4, 5

E) 1, 5, 6



18. Kanalların kommutasiyası texnologiyasının üstünlükləri …?

1 - Son qovşaqlar arasında müəyyən edilmiş kanalla sabit və müəyyən edilmiş sürətlə verilənlərin ötürülməsi;

2 - Fiziki kanalların keçiricilik qabiliyyətindən qeyri - səmərəli istifadə;

3 - Verilənlərin şəbəkədən ötürülmə ləngiməsinin aşağı və daimi səviyyəsi;

4 - Verilənlərin ötürülməsindən əvvəl əlaqə qurulması fazası üzündən mütləq ləngimələr.

A) 1, 3


B) 2, 4

C) 3, 4


D) 1, 4

E) 1, 2


19. Kanalların kommutasiyası texnologiyasının çatışmamazlıqlar …?

1 - Son qovşaqlar arasında müəyyən edilmiş kanalla sabit və müəyyən edilmiş sürətlə verilənlərin ötürülməsi;

2 - Fiziki kanalların keçiricilik qabiliyyətindən qeyri - səmərəli istifadə;

3 - Verilənlərin şəbəkədən ötürülmə ləngiməsinin aşağı və daimi səviyyəsi;

4 - Verilənlərin ötürülməsindən əvvəl əlaqə qurulması fazası üzündən mütləq ləngimələr.

5 - Əlaqə yaradılmasına olan sorğu xidmətinə şəbəkənin imtinası

A) 2, 4, 5

B) 1, 3

C) 3, 4, 5

D) 1, 4, 3

E) 1, 2, 5



20. Kommutasiya paketli şəbəkələrin üstünlükləri …?

1 - Pulsasiya edən trafikanın ötürülməsi zamanı yüksək ümumi keçiricilik qabilliyyəti;

2 - Trafikaların real tələbatlarına uyğun olaraq abonentlər arasında rabitənin fiziki kanallarının keçiricilik qabiliyyətlərinin dinamik yenidən paylanması imkanı;

3 - Buferlərin həddindən artıq dolması üzündən verilənlərin itirilməsinin mümkünlüyü;

4 - Şəbəkənin bir anlıq həddən artıq yüklənməsi zamanı yüksək həddə çata bilən verilənlər paketlərinin ləngiməsinin dəyişən ölçüləri.

A) 1, 2


B) 2, 3

C) 1, 3


D) 3, 4

E) 1, 4


##num= 13// level= 1// sumtest=20 // name= İnternet şəbəkəsində informasiya axtarışının ümumi funksional strukturu //

1. Qlobal telekommunikasiya şəbəkəsinin ən baris nümunəsi hansı şəbəkədir?

A) FİDO


B) İnternet

C) SPRİTE

D) Lokal tip şəbəkə

E) Analoq tip şəbəkə



2. İnternet şəbəkəsi tədris materialına hansı imkanı yaradır?

A) Kollektiv əlyetərlik imkanı

B) Forum imkanı

C) İnteraktivlik imkanı

D) Operativlik imkanı

E) Əyanilik imkanı



3. Müasir İnternetin hansı ciddi problemi var?

A) İnformasiyanın qlobal axtarış problemi.

B) İnteraktivlik problemi

C) Elektron - poçt (e - mail) problemi

D) Əyanilik problemi

E) Operativlik problemi



4. . URL –

A) kompüter şəbəkəsində elektron resursların yerini göstərmək üçün sistem ünvanı

B) aparaturanın icazəsi

C) Internet - interfeysı olan proqramm kompleksləri

D) faylda informasiyanın təşkili üsulu

E) Web - ensiklopediya



5. Server –

A) şəbəkənin işini idarə edən və ya başqa kömpüter şəbəkələrinə öz resurslarını verən kompüter

B) Internet - interfeysı olan proqramm kompleksləri

C) faylda informasiyanın təşkili üsulu

D) kömpüterdə informasiyanın saxlanması

E) Web - sayt üçün hipermətn sənədin əsas və başlanğıc ekranı



6. Lokal şəbəkədə hansı əlaqə vasitələrindən istifadə edilir.

A) Kabel əlaqə vasitələrindən

B) Peyk əlaqə vasitələrindən

C) Lazerlə ötürmələrdən

D) Modem əlaqə vasitələrindən

E) İnfraqırmızı əlaqə vasitələrindən



7. Aşağıdakılardan hansı kommersiya təşkilatlarının domen adıdır

A) EDU


B) GOV

C) MIL


D) NET

E) COM


8. On - line təhsildə idarəetmə sisteminin funksional təyinatı nədən ibarətdir?

A) On - line təhsildə idarəetmə sisteminin funksional təyinatı bütün blokların vahid sistem halında idarə olunmasıdır.

B) On - line təhsildə idarəetmə sisteminin funksional təyinatı biliklərin qiymətləndirilməsindən ibarətdir .

C) On - line təhsildə idarəetmə sisteminin funksional təyinatı təlimin təşkili barədə əlavə məlumat verməkdən ibarətdir.

D) On - line təhsildə idarəetmə sisteminin funksional təyinatı bütün blokların vahid inteqrativ sistem halında idarə olunmasıdır.

E) On - line təhsildə idarəetmə sisteminin funksional təyinatı kompüterin işinin idarə olunmasıdır



9. Portallar neçə cür ola bilər?

A) Ümummilli, regionlar arası, regional

B) Ümummilli

C) Regionlar arası

D) Regional

E) Ümum regional



10. Şəbəkə vasitəsi ilə metodik müzakirələri necə təşkil etməli?

A) Seminar vasitəsilə

B) Konfrans vasitəsilə

C) Dərs vasitəsilə

D) İclas vasitəsilə

E) Telekonfrans vasitəsilə



11. Hansı tip şəbəkələr mövcuddur?

1 - Lokal

2 - naqilli rabitə şəbəkələri

3 - Qlobal tip şəbəkələr

4 - naqilsiz rabitə şəbəkələri

5 - Analoq tip rabitə şəbəkələri

6 - Tele rabitə şəbəkələri

A) 1, 3


B) 2, 4

C) 3, 5


D) 2, 6

E) 4, 6


12. İnformatika elminin hansı səviyyələri mövcuddur?

1 - Fiziki səviyyə

2 - Məntiqi səviyyə

3 - Riyazi səviyyə

4 - Alqoritmik səviyyə

5 - Tətbiqi səviyyə

A) 1, 2, 3

B) 1, 3, 4

C) 1, 3, 5

D) 2, 4, 5

E) 1, 2, 5



13. Aşağıdakıladan hansılar elektron kitabxananın komponentləridir?

1 - elektron kataloq

2 - formatlaşmış mətn

3 - informasiya axtarış sistemi

4 - video yazı vasitələri

5 - bloknot yazı dəftəri

6 - elektron oxu zalı

A) 1, 3, 5

B) 1, 2, 6

C) 2, 3, 5

D) 1, 4, 6

E) 1, 3, 6



14. Təbiət - riyaziyyat portalında ola bilən materiallar

1 - İbtidai təhsilin səviyyələrinə uyğun

2 - Təbiət yönümlü tədris materialları

3 - Ali təhsilin səviyyələrinə uyğun

4 - Kollektiv portallar (təhsil konsersiumlarının portalları)

5 - Orta təhsilin səviyyələrinə uyğun

6 - Tədris müəssisələrinin məxsusi portalları

A) 1; 3; 5;

B) 2; 4; 6;

C) 1; 4; 6;

D) 2; 3; 4;

E) 3; 4; 6;

15. Təhsil müəssələrinin portallarını seçin. +

1 - Kollektiv portallar (təhsil konsersiumlarının portalları)

2 - Universitet portalları

3 - Kollec portalları

4 - Tədris müəssisələrinin məxsusi portalları

5 - Məktəb portalları

6 - Təhsil Nazirliyinin portalları

A) 3; 5;


B) 2; 6;

C) 1; 4;


D) 5; 6;

E) 2; 3;



16. Distant təhsilin texnologiyalarını seçin.

1 - Keys texnologiyası

2 - elektron poçt

3 - şəbəkə texnologiyası

4 - virtual texnologiya

5 - TV texnologiyası

A) 1; 2; 4;

B) 2; 3; 4;

C) 2; 4; 5;

D) 3; 4; 5;

E) 1; 3; 5;



17. Kommutasiya paketli şəbəkələrin çatışmamazlıqlar …?

1 - Pulsasiya edən trafikanın ötürülməsi zamanı yüksək ümumi keçiricilik qabilliyyəti;

2 - Trafikaların real tələbatlarına uyğun olaraq abonentlər arasında rabitənin fiziki kanallarının keçiricilik qabiliyyətlərinin dinamik yenidən paylanması imkanı;

3 - Buferlərin həddindən artıq dolması üzündən verilənlərin itirilməsinin mümkünlüyü;

4 - Şəbəkənin bir anlıq həddən artıq yüklənməsi zamanı yüksək həddə çata bilən verilənlər paketlərinin ləngiməsinin dəyişən ölçüləri.



Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə