##Ali Təhsil müəssisəsi : Azərbaycan Dövlət Pedaqoji UniversitetYüklə 418.45 Kb.
səhifə5/5
tarix15.12.2018
ölçüsü418.45 Kb.
1   2   3   4   5

5 - Şəbəkənin kommutator buferlərindəki geçikmələrin, şəbəkənin ümumi yüklənməsindən asılı olması ilə əlaqədar şəbəkə abonentləri arasında verilənlərin ötürülməsi sürətinin qeyri - müəyyənliyi.

A) 3, 4, 5

B) 2, 3, 5

C) 1, 3, 2

D) 3, 4

E) 1, 4


18. Aşağıdakı uyğunluğu göstərin

I - Elektron poçt

II - Simsiz əlaqə

III - Axtarış sistemi

1 - Teacher@yahoo - com

2 - www. google. az

3 - WiFi,

4 - Irda,

5 - TCP/IP

A) I - 1; II - 3, 4; III - 2;

B) I - 2; II - 1; 2; III - 5;

C) I - 3; II - 2, 5; III - 1,

D) I - 2; II - 1; 5; III - 3,

E) I - 3; II - 2, 5; III - 4;19. Uyğunluğu göstərin

I - TCP/IP

II - Protokol

III - Simsiz əlaqə

IV - Axtarış sistemi

1 - Student@mail - ru

2 - www. google. az

3 - WiFi,

4 - Irda,

5 - Elektron poçt

A) I - 5; II - 1; III - 3, 4; IV - 2;

B) I - 2; II - 1; III - 3; IV - 2, 5;

C) I - 4; II - 3; III - 3, 4; IV - 2, 4;

D) I - 2; II - 2; III - 4; IV - 2, 5;

E) I - 3; II - 1; III - 2, 4; IV - 2;20. Aşağıdakı uyğunluğu göstərin

I - Lokal şəbəkə

II - Qlobal şəbəkə

1 - Halqavari topologiya

2 - ULDUZVARİ (Radial) topologiya

3 - İnternet

4 - TCP/IP protokol

A) I - 1, 2; II - 3, 4;

B) I - 1, 3; II - 2, 4;

C) I - 1, 4; II - 2, 3;

D) I - 1, 3; II - 1, 4;

E) I - 1, 2; II - 2, 4;##num= 14// level= 1// sumtest=20 // name= İnternet şəbəkəsində informasiya axtarış sistemləri //

1. İnformasiya texnologiyası nədir?

A) İlkin informasiyaların toplanması, emalı, ötürülməsi metod və üsullarından istifadə etməklə obyektin, hadisənin yeni keyfiyyətli informasiyaların alınması prosesi

B) Müasir koapüter texnikasıdır

C) Müasir proqramm vasitələridir

D) Texniki qurğudur

E) Heç biri2. Hər hansı bir Web - səhifəyə keçmək üçün aşağıdakılardan nəyi daxil etmək lazımdır?

A) Tarixi

B) Adı

C) Axtarılan mətniD) Ünvanı

E) Heç nə daxil edilmir.3. Müasir İnternetin hansı ciddi problemi var?

A) AVP


B) NORTON ANTIVIRUS

C) DRWEB

D) DEFRAG

E) AVAST4. Əlaqə xəttinə daxilolmanın idarə edilməsi nə ilə həyata keçirilir?

A) Xüsusi kontrollerlərlə

B) Kommutatorlarla

C) Kabel sistemi ilə

D) Konsentratorla

E) Apparat vasitəsilə5. Əlaqə xəttinə daxil olmanın idarə edilməsi nə ilə həyata keçirilir?

A) Şəbəkə adapterləri ilə

B) Kommutatorlarla

C) Kabel sistemi ilə

D) Konsentratorla

E) Apparat vasitəsilə6. İnternet səhifələri hazırlanarkən aşağıdakılardan hansı istifadə olunur?

A) PHP, Perl, ASP, HTML

B) Delphi, C, ForPro, Diyez

C) HTML, Alqol, Paskal

D) Alqoritm, Tilda, Fortran

E) PHP, Perl, ASP, Diyez7. Modemin informasiyanı ötürmə qabiliyyəti nə ilə ölçülür?

A) Düym


B) bod

C) bayt


D) Mbayt

E) bps


8. Lokal hesablama şəbəkəsində əsas server

A) Web - server

B) DNS server

C) PDC server

D) Mail server

E) Mail server və Web server9. Şəbəkə kartı alarkən hansı parametr rol oynamır?

A) Kompüterin anna kartında olan boş slotun tipi (İSA, PCİ)

B) Lokal hesablama şəbəkəsində istifadə edilən kabelin tipi (UTP, STP)

C) Lokal hesablama şəbəkəsində istifadə edilən texnologiyanın tipi (Ethernet, Token Ring)

D) Lokal hesablama şəbəkəsində istifadə edilən proqram təminatı (Excel, E - mail)

E) Lokal hesablama şəbəkəsində istifadə edilən monitorun tipi10. İş vaxtını səmərəli planlaşdırmaq, görüş vaxtlarını yada salmaq, elektron ünvanlar və telefon nömrələri kitabı saxlamaq hansı proqramın xüsusiyyətləridir?

A) Microsoft Outlook

B) Microsoft Access

C) Microsoft Outlook Express

D) Microsoft Excel

E) Microsoft Power Point11. Şəbəkənin ümumilikdə öyrənilməsi hansı elementlərinin iş prinsipini bilməyi nəzərdə tutur?

1 - Kompyuterlərin;

2 - Kommunikasiya avadanlıqlarının;

3 - Əməliyyat sistemlərinin;

4 - Şəbəkə əlavələrinin;

5 - Marşrutlarının;

6 - Protokolları.

A) 1, 2, 3, 4

B) 2, 3, 4, 5, 6

C) 4, 5, 6

D) 5, 6

E) 3, 4, 5, 612. Telekommunikasiya şəbəkəsi ümumilikdə aşağıdakı komponentlərdən ibarətdir

1 - Daxilolma şəbəkələri;

2 - Maqistral şəbəkələr;

3 - Abonentlər;

4 - İnformasiya mərkəzləri

5 - Terminal

A) 1, 2, 4

B) 2, 3, 4

C) 1, 2, 3, 4

D) 3, 4, 5

E) 1, 2, 3, 4, 5, 613. Hal - hazırda cəmiyyətin informasiyalaşdırılması əsas istiqamətdə formalaşır:

1 - dövlət strukturlarının idarə edilməsinin informasiyalaşdırılması və telekommunikasiya vasitələrinin inkişafı;

2 - istehsal sahələrinin, o cümlədən rabitə və nəqliyyatın informasiyalaşdırılması;

3 - informasiyalaşdırılması.

4 - informasiya məhsulu üzrə

A) 1, 2, 3

B) 2, 3, 4

C) 1, 3, 4

D) 1, 4

E) 4, 2, 114. Yeni informasiya texnologiyalarının inkişaf meyllərində bir - biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan aşağıdakı istiqamətləri əmələ gətirmişdir:

1 - informasiya məhsulu;

2 - qarşılıqlı fəaliyyət göstərmək qabiliyyəti;

3 - ərazi idarəetmə sahələrinin;

4 - qloballaşma və uyğunlaşma.

5 - aralıq halqaların ləğv edilməsi

A) 1, 2, 4, 5

B) 1, 3, 5

C) 2, 3, 5

D) 1, 3, 4, 5

E) 1, 2, 3, 4, 515. Yeni informasiya texnologiyalarının yaradılması, həmçinin tətbiqinin mərhələlərlə həll edilməsi, nəzərdə tutulan bir sıra vacib problemlər:

1 - informasiya məhsullarının əmtəə kimi fəaliyyət göstərməsini təmin edə bilən hüquqi - normativ sənədlərin işlənib hazırlanması;

2 - informasiyanın təqdim edilmə formaları, işlənməsi və ötürülməsi üsullarını reqlamentləşdirən və dünya standartlarına uyğun gələn baza standartlarının yaradılması;

3 - beynəlxalq əmək bölgüsündə iştirak edən informasiya (xidmətləri) bazalarının formalaşdırılması və inkişaf etdirilməsi;

4 - rəqabət qabiliyyətli intellektual informasiya məhsulları istehsalının təşkil edilməsi;

5 - ərazi idarəetmə sahələrinin informasiyalaşdırılması;

6 - süni intellekt sistemlərinin yaradılması sahəsində fundamental elmi - tədqiqat işlərinin genişləndirilməsi;

7 - kağızsız informasiya texnologiyalarının yaradılması və tətbiqi.

A) 1, 2, 3, 4, 6, 7

B) 1, 3, 5, 7

C) 2, 5, 6, 7

D) 3, 5, 6, 7

E) 5, 6, 716. Baza texnologiyaları hansılardı?

1 - Ethernet

2 - İnternet

3 - Token Rinq

4 - FDDİ

A) 1, 3, 4

B) 1, 2, 3

C) 2, 3, 4

D) 1, 2, 4

E) 1, 2,17. Kommutasiya paketli şəbəkələrin üstünlükləri …?

1 - Pulsasiya edən trafikanın ötürülməsi zamanı yüksək ümumi keçiricilik qabilliyyəti;

2 - Trafikaların real tələbatlarına uyğun olaraq abonentlər arasında rabitənin fiziki kanallarının keçiricilik qabiliyyətlərinin dinamik yenidən paylanması imkanı;

3 - Buferlərin həddindən artıq dolması üzündən verilənlərin itirilməsinin mümkünlüyü;

4 - Şəbəkənin bir anlıq həddən artıq yüklənməsi zamanı yüksək həddə çata bilən verilənlər paketlərinin ləngiməsinin dəyişən ölçüləri.

A) 1, 4


B) 2, 3

C) 1, 3


D) 3, 4

E) 1, 2


18. Topologiyalar növləri?

1 - Taməlaqəli

2 - Göz - göz

3 - Ulduz

4 - Halqavari

5 - Ümumi şin

6 - İerarxiyalı ulduzlar

7 - Konsentratorlı

A) 3, 4, 7

B) 2, 3, 4, 5, 6, 7

C) 3, 1, 4, 5, 7, 6

D) 4, 3, 2, 5, 7

E) 1, 2, 3, 4, 5, 619. Kompüter şəbəkələrinə olan tələblər

1 - Məhsuldarlıq

2 - Etibarlılıq və təhlükəsizlik

3 - Ötürmənin ləngiməsi və ötürmənin ləngimə variasiyaları

4 - Genişlənmə

5 - Aydınlıq

A) 1, 2, 4, 5

B) 2, 3, 4, 5

C) 1, 3, 4

D) 2, 3, 4

E) 3, 4, 520. 80 - ci illərin sonunda lokal və qlobal şəbəkələri arasındakı fərqləri seçin

1 - Əlaqə xətlərinin uzunluğu və keyfiyyəti

2 - Ötürülməsi metodlarının mürəkkəbliyi

3 - Mübadiləsinin sürəti xidmət müxtəlifliyi

4 - Genişləndirilmə imkanı

5 - Birləşmələr

A) 4, 5, 3

B) 2, 3, 4, 5

C) 1, 3, 4, 5

D) 1, 2, 4, 5

E) 1, 2, 3, 4##num= 15// level= 1// sumtest=20 // name= WindoWs əməliyyat sistemində multimedia vasitələri. CD player. Musiqi seçmək və ardıcıl təyin etmək. CD parametrləri. WindoWs Media player //

1. Multimedia kursun strukturu nədən ibarətdir?

A) interaktiv mətn materiallardan (hipermətn) və elektron formada təqdim edilmiş materiallardan ibarətdir.

B) informativ, əyani, məlumat soruğu, yoxlayıcı, nəzərət edici materiallardan ibarətdir.

C) materialın müstəqil öyrənilməsinin təmin etmək, fərdi təhsil trayektoriyası əsasında işləməyə imkan yaratmaq.

D) elektron dərslik, elektron məlumat sorğu sistemi, kompleks trenajor, elektron laborator praktikumu və kompüter test sistemi.

E) strukturlaşdırılmış, məntiqi cəhətdən bitkin, bir - biri ilə əlaqəli didaktik vahidlər kompleksindən ibarətdir.2. Multimedia kurs hansı komponentləri birləşdirir?

A) Multimedia kurs materialın məzmunu, şərh metodu və təlim texnologiyasını birləşdirir.

B) Multimedia kurs tədris materialının məzmunu və təlim texnologiyasını birləşdirir.

C) Multimedia kurs psixoloji, metodik, erqonomik, fizioloji komponentləri birləşdirir.

D) Multimedia kurs metodik, erqonomik, texniki komponentləri birləşdirir

E) Multimedia kurs tədris materialının məzmunu, şərh metodu, test sualları və təlim texnologiyasını

irləşdirir.

3. Multimedia kurs şagirdə hansı vasitələrlə təsir göstərir?

A) informativ, əyani, məlumat - soruğu, yoxlayıcı, nəzərət edici vasitələrlə təsir göstərir.

B) əyani, məlumat soruğu, yoxlayıcı, nəzərət edici vasitələrlə təsir göstərir.

C) informativ, əyani, məlumat soruğu vasitələrlə təsir göstərir

D) oyun və animasiya tipli proqramlar kimi vasitələrlə təsir göstərir

E) zahiri effektlər və məzmun materialları kimi vasitələrlə təsir göstərir4. Multimedia kursun tərtibi zamanı hansı şərtlər nəzərə alınmalıdır?

A) pedaqoji, psixoloji, metodik, erqonomik, fizioloji.

B) pedaqoji, psixoloji, metodik, fizioloji, texnoloji

C) pedaqoji, psixoloji, erqonomik, fizioloji, texniki

D) pedaqoji, metodik, erqonomik, fizioloji, təhlükəsizlik texnikası

E) psixoloji, metodik, erqonomik, fizioloji.5. Multimedia tipli tədris - metodik kompleksin strukturu nədən ibarətdir?

A) Multimedia tipli tədris - metodik kompleksin strukturu rəqəmli və ya analoq formada tərtib edilmiş, strukturlaşdırılmış, məntiqi cəhətdən bitkin, bir - biri ilə əlaqəli didaktik vahidlər kompleksindən ibarətdir.

B) Multimedia tipli tədris - metodik kompleks strukturlaşdırılmış, məntiqi cəhətdən bitkin, bir - biri ilə əlaqəli didaktik vahidlər kompleksindən ibarətdir.

C) interaktiv mətn materiallardan (hipermətn) və elektron formada təqdim edilmiş materiallardan ibarətdir.

D) interaktiv mətn materiallardan (hipermətn) və elektron formada təqdim edilmiş materiallar.

E) tədris materialının məzmunu, şərh metodu, test sualları və təlim texnologiyasından ibarətdir.6. Multimedia kursun yaradılması texnologiyası hansı mərhələlərdən ibarətdir?

A) kursun layihələndirilməsi, kurs materialının hazırlanması, materialların vahid kompleks proqramda birləşdirilməsi mərhələsindən ibarətdir.

B) materialın müstəqil öyrənilməsinin təmin etmək və fərdi təhsil trayektoriyası əsasında didaktik material yaratmaq mərhələsindən ibarətdir.

C) elektron dərslik, elektron məlumat sorğu sistemi, kompleks trenacor, elektron laborator praktikumu və kompüter test sistemi yaratmaq mərhələsindən ibarətdir.

D) interaktiv mətn materiallar (hipermətn) və elektron formada təqdim edilmiş materialların hazırlanması mərhələsindən ibarətdir.

E) TV yayımlı elektron nəşrlər, peyk yayımlı elektron nəşrlər, şəbəkə yayımlı elektron nəşrlər yaradılması mərhələsindən ibarətdir.7. Uyğunluğu müəyyən edin:

I - Multimedia kursun yaradılması texnologiyasının birləşdirilməsi mərhələləri

II - Multimedia kursun şagirdlərdə göstərdiyi təsir vasitələri

1 - informativ

2 - kursun layihələndirilməsi

3 - əyani

4 - kurs materialının hazırlanması,

5 - məlumat - soruğu

6 - materialların vahid kompleks proqramda birləşdirilməsi

7 - yoxlayıcı

8 - nəzarət edici vasitələrlə

A) I - 2; 4; 6; II - 1; 3; 5; 7; 8;

B) I - 1; 2; 3; II - 4; 5; 6; 7; 8;

C) I - 1; 2; 8; II - 3; 4; 5; 6; 7;

D) I - 3; 5; 7; II - 1; 2; 4; 6; 8;

E) I - 4; 5; 8; II - 1; 2; 3; 6; 7;8. Uyğunluğu müəyyən edin:

I - Multimedia kursu özündə birləşdirən komponentləri seçin:

II - Multimedia kursun şagirdlərdə göstərdiyi təsir vasitələri

1 - informativ

2 - Multimedia kurs materialın məzmununu

3 - əyani

4 - şərh metodunu

5 - məlumat - soruğu

6 - təlim texnologiyasını birləşdirir.

7 - yoxlayıcı

8 - nəzarət edici vasitələrlə

A) I - 2; 4; 6; II - 1; 3; 5; 7; 8;

B) I - 1; 2; 3; II - 4; 5; 6; 7; 8;

C) I - 1; 2; 8; II - 3; 4; 5; 6; 7;

D) I - 3; 5; 7; II - 1; 2; 4; 6; 8;

E) I - 4; 5; 8; II - 1; 2; 3; 6; 7;9. Uyğunluğu müəyyən edin:

I - Multimedia kursun tərtibi zamanı nəzərə alınan şərtlər

II - Multimedia kursun şagirdlərdə göstərdiyi təsir vasitələri

1 - informativ

2 - pedaqoji,

3 - əyani

4 - psixoloji

5 - məlumat - soruğu

6 - metodik

7 - yoxlayıcı

8 - nəzarət edici vasitələrlə

A) I - 2; 4; 6; II - 1; 3; 5; 7; 8;

B) I - 1; 2; 3; II - 4; 5; 6; 7; 8;

C) I - 1; 2; 8; II - 3; 4; 5; 6; 7;

D) I - 3; 5; 7; II - 1; 2; 4; 6; 8;

E) I - 4; 5; 8; II - 1; 2; 3; 6; 7;10. Uyğunluğu müəyyən edin:

I - Multimedia kursun tərtibi zamanı nəzərə alınan şərtlər

II - Multimedia kursu özündə birləşdirən komponentlər

1 - pedaqoji,

2 - psixoloji

3 - texnoloji

4 - metodik

5 - erqonomik

6 - fizioloji.

7 - Multimedia kurs materialın məzmununu

8 - şərh metodunu

9 - təlim texnologiyasını birləşdirir.

A) I - 1; 2; 3; 4; 5; 6; II - 7; 8; 9;

B) I - 5; 6; 7; 8; 9; II - 2; 3; 4;

C) I - 4; 5; 6; 7; 8; II - 1; 2; 3;

D) I - 6; 7; 8; 9; 2; II - 3; 4; 5;

E) I - 8; 7; 1; 2; 3; II - 4; 5; 6;11. Uyğunluğu müəyyən edin:

I - Multimedia kursu özündə birləşdirən komponentləri

II - Multimedia kursu özündə birləşdirən komponentlər

1 - Multimedia kurs materialın məzmununu

2 - psixoloji

3 - şərh metodunu

4 - metodik

5 - təlim texnologiyasını birləşdirir.

6 - fizioloji.

7 - Multimedia kurs materialın məzmununu

8 - şərh metodunu

9 - təlim texnologiyasını birləşdirir.

A) I - 1; 3; 5; II - 7; 8; 9;

B) I - 5; 6; 7; II - 2; 3; 4;

C) I - 4; 5; 6; II - 1; 2; 3;

D) I - 6; 7; 8; II - 3; 4; 5;

E) I - 8; 7; 1; II - 4; 5; 6;12. Uyğunluğu müəyyən edin:

I - Multimedia kursun tərtibi zamanı nəzərə alınan şərtləri

II - Multimedia kursu özündə birləşdirən komponentləri

III - Multimedia kursun yaradılması texnologiyasının birləşdirilməsi mərhələləri

1 - pedaqoji,

2 - psixoloji

3 - texnoloji

4 - Multimedia kurs materialın məzmununu

5 - şərh metodunu

6 - təlim texnologiyasını birləşdirir.

7 - kursun layihələndirilməsi

8 - kurs materialının hazırlanması,

9 - materialların vahid kompleks proqramda birləşdirilməsi

A) I - 1; 2; 3; II - 4; 5; 6; III - 7; 8; 9;

B) I - 7; 8; 9; II - 1; 2; 3; III - 4; 5; 6;

C) I - 4; 5; 6; II - 7; 8; 9; III - 1; 2; 3;

D) I - 1; 4; 7; II - 2; 5; 8 III - 3; 6; 9;

E) I - 6; 7; 8; II - 9; 1; 2; III - 3; 4; 5;13. Uyğunluğu müəyyən edin:

I - Multimedia kursun tərtibi zamanı nəzərə alınan şərtləri

II - Multimedia kursu özündə birləşdirən komponentləri

III - Multimedia kursun şagirdlərdə göstərdiyi təsir vasitələri

1 - pedaqoji,

2 - psixoloji

3 - texnoloji

4 - Multimedia kurs materialın məzmununu

5 - şərh metodunu

6 - təlim texnologiyasını birləşdirir.

7 - informativ

8 - əyani

9 - məlumat - soruğu

A) I - 1; 2; 3; II - 4; 5; 6; III - 7; 8; 9;

B) I - 7; 8; 9; II - 1; 2; 3; III - 4; 5; 6;

C) I - 4; 5; 6; II - 7; 8; 9; III - 1; 2; 3;

D) I - 1; 4; 7; II - 2; 5; 8 III - 3; 6; 9;

E) I - 6; 7; 8; II - 9; 1; 2; III - 3; 4; 5;14. Uyğunluğu müəyyən edin:

I - Multimedia kursun yaradılması texnologiyasının birləşdirilməsi mərhələləri

II - Multimedia kursu özündə birləşdirən komponentləri

III - Multimedia kursun şagirdlərdə göstərdiyi təsir vasitələri

1 - kursun layihələndirilməsi

2 - kurs materialının hazırlanması,

3 - materialların vahid kompleks proqramda birləşdirilməsi

4 - Multimedia kurs materialın məzmununu

5 - şərh metodunu

6 - təlim texnologiyasını birləşdirir.

7 - informativ

8 - əyani

9 - məlumat - soruğu

A) I - 1; 2; 3; II - 4; 5; 6; III - 7; 8; 9;

B) I - 7; 8; 9; II - 1; 2; 3; III - 4; 5; 6;

C) I - 4; 5; 6; II - 7; 8; 9; III - 1; 2; 3;

D) I - 1; 4; 7; II - 2; 5; 8 III - 3; 6; 9;

E) I - 6; 7; 8; II - 9; 1; 2; III - 3; 4; 5;15. Multimedia kursun tərtibi zamanı nəzərə alınan şərtləri seçin:

1 - pedaqoji,

2 - psixoloji

3 - texnoloji

4 - metodik

5 - erqonomik

6 - fizioloji.

7 - təhlükəsizlik texnikası

8 - texniki

A) 1; 2; 4; 5; 6;

B) 3; 4; 5; 6; 7;

C) 2; 4; 5; 6; 7

D) 1; 4; 6; 7; 8;

E) 21; 3; 5; 7; 8;16. Multimedia kursu özündə birləşdirən komponentləri seçin:

1 - Multimedia kurs materialın məzmununu

2 - psixoloji komponentləri birləşdirir.

3 - şərh metodunu

4 - metodik komponentləri birləşdirir.

5 - təlim texnologiyasını birləşdirir.

6 - fizioloji komponentləri birləşdirir.

A) 1; 3; 5;

B) 2; 4; 6;

C) 1; 2; 4;

D) 2; 3; 6;

E) 1; 2; 3;17. Multimedia kursun yaradılması texnologiyasının birləşdirilməsi mərhələlərini seçin:

1 - materialın müstəqil öyrənilməsinin təmin etmək

2 - kursun layihələndirilməsi

3 - fərdi təhsil trayektoriyası əsasında didaktik material yaratmaq

4 - kurs materialının hazırlanması,

5 - elektron dərslik

6 - materialların vahid kompleks proqramda birləşdirilməsi

7 - kompüter test sistemi yaratmaq

A) 2; 4; 6;

B) 1; 3; 5;

C) 2; 3; 7;

D) 1; 5; 7;

E) 4; 5; 6;18. Multimedia kursun şagirdlərdə göstərdiyi təsir vasitələrini seçin:

1 - informativ

2 - əyani

3 - məlumat - soruğu

4 - yoxlayıcı

5 - nəzarət edici vasitələrlə

6 - oyun tipli proqramlar kimi

7 - animasiya tipli proqramlar kimi

8 - zahiri effektlər kimi vasitələrlə

9 - məzmun materialları vasitələrlə

A) 1; 2; 3; 4; 5;

B) 3; 4; 5; 6; 7;

C) 4; 5; 6; 7; 8;

D) 5; 6; 7; 8; 9;

E) 1; 2; 6; 8; 9;19. Multimedia kursun tərtibi zamanı nəzərə alınmayan şərtləri seçin:

1 - pedaqoji,

2 - psixoloji

3 - texnoloji

4 - metodik

5 - erqonomik

6 - fizioloji.

7 - təhlükəsizlik texnikası

8 - texniki

A) 7; 8;

B) 3; 4;

C) 5; 6;

D) 1; 2;

E) 3; 5;20. Multimedia kursu özündə birləşdirməyən komponentləri seçin:

1 - Multimedia kurs materialın məzmununu

2 - psixoloji komponentləri birləşdirir.

3 - şərh metodunu

4 - metodik komponentləri birləşdirir.

5 - təlim texnologiyasını birləşdirir.

6 - fizioloji komponentləri birləşdirir.

A) 2; 4; 6;

B) 1; 3; 5;

C) 1; 2; 4;

D) 2; 3; 6;

E) 1; 2; 3;
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə