##Ali Təhsil müəssisəsi : Azərbaycan Dövlət Pedaqoji UniversitetYüklə 418.45 Kb.
səhifə2/5
tarix15.12.2018
ölçüsü418.45 Kb.
1   2   3   4   5

17. Uyğunluğu müəyyən edin.

Topolgiyaların üstün cəhətlərini müəyyən edin.

a - şin

b - halqavari

c - ulduz

1 - şəbəkə kartları ucuzdur

2 - hər bir komputer yalnız qonşu kompüterlə birbaşa bağlıdır

3 - server komputer məlmatı eyni vaxtda bütün kompüterlərə göndərə bilir.

A) 1 - a 2 - b 3 - c

B) 1 - b 2 - c 3 - a

C) 1 - b 2 - a 3 - c

D) 1 - c 2 - a 3 - b

E) 1 - c 2 - b 3 - a18. Müasir dövrdə ən çox istifadə olunan tpologiya hansıdır.

A) müasir dövrdə ən çox ulduzvari topologiyadan istifadə olunur

B) yalnız şin

C) yalnız halqavari

D) heç biri

E) şin və halqavari19. İri müəssisələrdə, şirkətlərdə daha çox hansı topologiyalardan istifadə olunur.

A) şirkətlərdə daha çox ulduzvari topologiyadan istifadə olunur

B) yalnız şin

C) yalnız halqavari

D) heç biri

E) şin və halqavari20. Hansı topologiyada bir neçə topologiyanın birləşməsindən istifadə olunur.

A) qarışıq topologiyada bir neçə tpologiyanın birləşməsindən istifadə olunur

B) yalnız şin

C) yalnız halqavari

D) heç biri

E) şin və halqavari##num= 4// level= 1// sumtest=19 // name= Kompüter şəbəkələrinin keçmişi və bu günü. Klient-server texnologiyası.

1. Server nədir?

A) uzaq məsəfədə yerləşdirilmiş şəbəkə kompüterindən gələn sorğuları təhlil edən appaat – proqram kompleksi

B) kompüter şəbəkəsində poçt məlumatlarını göndərmək üçün proqram

C) kompüter şəbəkəsində informasiya fayllarına baxışı üçün proqram

D) səhifələrə baxış üçün

E) elektron cədvəl2. Lokal şəbəkənin kompüteri ayrılmış server adlanir, əgər

A) onun magnit diskindən digər kompüter istifadəçiləri də istifadə edə bilirlərsə

B) şəbəkədə ən sürətli kompüter olarsa

C) ona modem birləşmişsə

D) o ən böyük monitorlu isə

E) ona printer birləşmişsə3. Əraziyə görə şəbəkələr hansı tiplərə bölünür?

1 - Lokal

2 - Terminal

3 - Qlobal

4 - Birranqlı

5 - Rəgional

A) 2, 4, 5

B) 1, 4, 5

C) 2, 3, 4

D) 1, 2, 3

E) 1. 3, 54. Lokal şəbəkələrdə informasiya hansı üsullarla ötürülür?

1 - infraqırmızı şüalanma

2 - lazer şüalanma

3 - infrabənövşəyi şüalanma

4 - kiçik spektrli radiorabitə

5 - qapalı spektli radiorabitə

6 - yayılmış spektrli radiorabitə

A) 2, 3, 4, 5

B) 2, 3, 5, 6

C) 1, 3, 4, 5

D) 3, 4, 5, 6

E) 1, 2, 4, 65. Naqilsiz şəbəkələr hansı qruplara bölünür?

1 - Lokal şəbəkələr ,

2 - Global şəbəkələr

3 - Genişləndirilmiş şəbəkələr ,

4 - Mobil şəbəkələr ,

5 - Operator şəbəkəsi

A) 1, 2, 4

B) 2, 4, 5

C) 2, 3, 4

D) 1, 2, 3

E) 1, 3, 46. Lokal şəbəkədə hansı əlaqə vasitələrindən istifadə edilir.

A) Kabel əlaqə vasitələrindən

B) Peyk əlaqə vasitələrindən

C) Lazerlə ötürmələrdən

D) Modem əlaqə vasitələrindən

E) İnfraqırmızı əlaqə vasitələrindən7. Halqa topologiyasına aid olanları seçin:

1 - Kompüterlərdən biri sıradan çıxarsa və ya kabel seqmenti aralanarsa yalnız həmin

kompüter informasiya mübadiləsi etməyəcək

2 - Bu topologiyada kompüterlər qapalı halqa təşkil edən kabelə qoşulur.

3 - Xətti topologiyadan fərqli olaraq kabelin sərbəst ucları olmadığından terminatorlardan istifadəyə ehtiyac qalmır.

4 - Şəbəkədə kompüterlər, serverlər, periferiya qurğuları magistral və ya seqment adlanan vahid kabelə ardıcıl olaraq qoşulur

A) 3, 4


B) 1, 4

C) 2, 4


D) 1, 3

E) 2, 3


8. Ulduz şəbəkəsinə aid olanları seçin:

1 - Ulduz şəbəkəsində bütün kompüterlər kabel seqmentləri vasitəsilə mərkəzi konsentratora (hub) qoşulur.

2 - Bu kabel sərfini artırır və mərkəzi konsentrator sıradan çıxdıqda şəbəkə öz fəaliyyətini dayandırır.

3 - Kabelin başlanğıc və sonunda siqnalın sönməsi üçün terminatorlar yerləşdirirlər

4 - Şəbəkədə kompüterlər, serverlər, periferiya qurğuları magistral və ya seqment adlanan vahid kabelə ardıcıl olaraq qoşulur

5 - Kompüterlərdən biri sıradan çıxarsa və ya kabel seqmenti aralanarsa yalnız həmin kompüter informasiya mübadiləsi etməyəcək.

A) 1, 2, 5

B) 2, 3, 4

C) 1, 2, 3

D) 1, 3, 5

E) 1, 2, 49. Şəbəkənin hansı baza topologiyaları var?

1 - xətti

2 - xətti - ulduz

3 - ulduz - halqavari

4 - ulduz

5 - halqa

A) 1, 2, 3

B) 2, 4, 5

C) 1, 2, 4

D) 1, 3, 4

E) 1, 4, 510. Optik lipli kabellərə aiddir:

1 - informasiya optik lif boyunca modullaşmış işıq impulsu şəklində yayılır.

2 - Bu kabellər böyük həcmli informasiyanı çox böyük sürətlə və etibarlı surətdə ötürə bilir.

3 - Hər bir optik lif informasiyanı bir neçə istiqamətdə ötürməyə qadirdir

4 - Optik lif – nazik şüşə silindrdən ibarətdir. Qoruyucu şüşə örtüklə əhatə olunmuşdur.

5 - İnformasiya ötürmə 500 Mbit/s - a qədər ola bilər

A) 3, 4, 5

B) 1, 3, 5

C) 2 , 3, 4

D) 1, 2, 4

E) 1, 2, 511. Şəbəkədə istifadə olunan kabellər hansı qruplara bölünür:

1 - Koaksial .

2 - dörd cütlük

3 - İki cütlük.

4 - Optik lifli.

5 - BNC

A) 1, 2, 4

B) 1, 2, 5

C) 1, 2, 3

D) 1, 3, 4

E) 1, 4, 512. Müəssisənin xarakterindən asılı olaraq lokal kompüter şəbəkələr hansı qruplara bölünür?

1 - bir ranqlı,

2 - müəssisə daxili

3 - serverli,

4 - Kombinə edilmiş

5 - müəssisə xarici

A) 1, 2, 3

B) 1, 2, 4

C) 1, 3, 5

D) 1, 4, 5

E) 1, 3, 413. Kabel tipləri hansılardır?

1 - koaksial

2 - optik - lifli

3 - Peyk

4 - burulmuş cüt

5 - Radiokanal

A) 2, 3, 5

B) 1, 3, 4

C) 2, 4, 5

D) 1, 2, 4

E) 1. 4, 514. Lokal şəbəkələrin topologiyaları hansıdır?

1 - ulduzvari

2 - dalğavari

3 - ağacvari

4 - düzxətti

5 - halqavari

A) 1, 3, 5

B) 2, 3, 5

C) 1, 2, 4

D) 1, 4, 5

E) 2, 3, 415. Hansı şəbəkə “Ümumdünya şəbəkə” kimi tərcimə edilir?

A) arpanet

B) runet

C) fidonet

D) internet

E) intranet16. Şəbəkədə şlüz nədir.

A) müxtəlif şəbəkələri birləşdirən vasitə

B) şəbəkənin topologiyası

C) şəbəkədə kompüterlərin ünsiyyət dili

D) periferik qurğuları idarə edən proqram

E) xarici qurğuların topologiyasıə

17. Kompüter şəbəkəsində işləməyin əsas üstünlüyü. . .

A) Bütün cavablar doğrudur

B) Ümumi şəbəkə qurğilarını (printer, skaner) istifadə etmə imkanı

C) Kompüter şəbəkəsinin ümumi diskində informasiyanı saxlama imkanı

D) Digər kompüterə məlimat gördərmə imkanı

E) Digər kompüterlərin sərt disklərinə müraciət etmə imkanı18. Aşağıdakı uyğunluğu göstərin

I - Lokal şəbəkə

II - Qlobal şəbəkə

1 - Halqavari topologiya

2 - ULDUZVARİ (Radial) topologiya

3 - İnternet

4 - TCP/IP protokol

A) I - 1, 2; II - 3, 4;

B) I - 1, 3; II - 2, 4;

C) I - 1, 4; II - 2, 3;

D) I - 1, 3; II - 1, 4;

E) I - 1, 2; II - 2, 4;19. Kompüter şəbəkəsi nədir.

A) İstifadəçilərə informasiya resurslarından kollektiv şəkildə istifadə etməyə imkan verən

əlqəli kompüterlər yığımı.

B) Bir neçə kompüterdən və bir printerdən ibarət yığım

C) Elektrik şəbəkəsinə qoşulmuş kompüterlər yığımı

D) Bir monitor və bir neçə sistem bloku yığımı

E) Prosessor, monitor, klaviatura, maus, modem qurğularının yığımı

##num= 5// level= 1// sumtest=20 // name= Kompüter şəbəkələrinin topoloji tipləri. T

1. Mainframelərə aid olmuyanını seçin

A) kiçik ölçülərə malikdilər

B) mainframelərin monitoru yoxdur

C) mainframelərin klaviaturası yoxdur

D) mainframelər böyük dəmir şkaflara bənzəyirlər

E) mainframelər iş dünyasında istifadə edilən ilk kompüterlər idi2. İlk kompüter şəbəkəsi hansıdır

A) koperativ

B) lokal

C) qlobal

D) ARPANET

E) heç biri3. Neçənci ildə bu şəbəkə ARPANET adlandırılıb

A) 1970


B) 1972

C) 1995


D) 1992

E) 1958


4. Neçənci ildə DARPANET adlandırılıb

A) 1972


B) 1993

C) 1958


D) 1990

E) 1970


5. Mini kompüterlər hansılardır

1 - Microsoft NT

2 - Windows XP

3 - Windows 2000

A) 1. 2. 3

B) 1və 3

C) 1 və 2

D) 2 və 3

E) heç biri

6. Neçənci illərdə şəbəkə ARPA adlandırılıb

A) 1958, 1993adlandırılıb

B) 1993, 1996

C) 1958, 1996

D) 1993, 1972

E) 1972, 19967. Neçənci illərdə şəbəkə DARPA adlandırılıb

A) 1972, 1996adlandırılıb

B) 1958, 1993

C) 1958, 1996

D) 1993, 1972

E) 1993, 19968. Neçənci ildə İBM PC - fərdi kompüterlər fikri irəli sürüldü

A) 1977


B) 1970

C) 1979


D) 1920

E) 1980 - cı ildə9. Uyğunluğu müəyyən edin

1) lokal şəbəkələr

2) qlobal şəbəkələr

a - yaxın məsafədə yerləşən kompüterlər arasında əlaqə yaratmaq üçündür

b - daha uzaq məsafədə yerləşən kompüterlər üçündür

A) 1 - a 2 - b

B) 1 - b 2 - a

C) 1 - a 2 - a

D) 1 - b 2 - b

E) yalnız 1 - b10. Qlobal şəbəkələrdə şəbəkənin normal işini dəstəkləyən şirkət necə adlanır

A) server

B) modem

C) şəbəkənin operatoru adlanır

D) provayder

E) hamısı11. Az - da istifadə olunan provayderlər

A) AzEuroTel, AzTelecom, Bakİnternet, İntrans, Azerin

B) yalnız Azerin

C) yalnız İntrans

D) yalnız AzTelecom

E) AzEuroTel12. Düzgün olmayan cavabı seçin

1 - mainframelər çox az sayda istehsal olunmuşdur

2 - mainframelər 1974 - cü ildə müzeyə verilmişdir

3 - 1957 - ci ildə ARPA şirkəti Amerika şirkəti üçün yüksək texnologiya düzəldən agentlik idi

4 - Dumb terminat ağılsız terminal adlanır

A) 2, 4


B) 1, 2

C) 1, 3


D) 1, 3

E) 3, 4


13. Lokal şəbəkələrin topologiyaları hansıdır?

1 - ulduzvari

2 - dalğavari

3 - ağacvari

4 - düzxətti

5 - halqavari

A) 1, 3, 5

B) 2, 3, 5

C) 1, 2, 4

D) 1, 4, 5

E) 2, 3, 414. Brauzer programlarina hansı programlar aiddir?

1 - Google Chrome

2 - Download

3 - İnternet Explorer

4 - Opera

5 - Mozilla

6 - Dilmanc

A) 1, 3, 4, 5

B) 2, 4, 6

C) 1, 3, 5, 6

D) 2, 5, 6

E) 1, 2, 3, 615. Relyasion sxemi seçin:

1 - verilənlər bazasında nisbətlətlərin sxemləri

2 - cədvəlin sətri

3 - nisbətin adı

4 - domendəki elementlərinin qiymətlərinin tipi

5 - cədvəlin yazısı

6 - atributlar siyahısı

7 - verilənlər bazasında elementlər arasında əlaqələr

A) I - 4, 5;

B) I - 2, 3;

C) I - 3, 4;

D) I - 5, 6;

E) I - 1, 7;16. Hansı şəbəkə “Ümumdünya şəbəkə” kimi tərcimə edilir?

A) internet

B) runet

C) fidonet

D) arpanet

E) intranet17. Şəbəkədə şlüz nədir.

A) müxtəlif şəbəkələri birləşdirən vasitə

B) şəbəkənin topologiyası

C) şəbəkədə kompüterlərin ünsiyyət dili

D) periferik qurğuları idarə edən proqram

E) xarici qurğuların topologiyasıə18. Yaxın məsafəli ötürmələrdə nələrdən istifadə edilir

A) kabellərdən istifadə edilir

B) rabitə kanallarından

C) yalnız bluetoothdan

D) yalnız wifi - dan

E) yalnız modemdən19. Kabellərdən nə məqsədlə istifadə edilir

A) yaxın məsafəli ötürülmələrdə istifadə olunur

B) uzaq məsafəli ötürülmələrdə

C) çap məqsədilə

D) kağız üzərində olan informasiyan kompüterin yaddaşına köçürmək üçün

E) hamısı20. Aşağıdakı uyğunluğu göstərin

I - Elektron poçt

II - Protokol

III - Simsiz əlaqə

IV - Axtarış sistemi

1 - Teacher@yahoo - com

2 - www. google. az

3 - WiFi,

4 - Irda,

5 - TCP/IP

A) I - 1; II - 5; III - 3, 4; IV - 2;

B) I - 2; II - 1; III - 3; IV - 2, 5;

C) I - 4; II - 3; III - 3, 4; IV - 2, 4;

D) I - 2; II - 2; III - 4; IV - 2, 5;

E) I - 3; II - 1; III - 2, 4; IV - 2;##num= 6// level= 1// sumtest=20 // name= Telekommunikasiya aləmində kompüter şəbəkələrinin rolu //

1. Lokal şəbəkə – bu

A) öz aralarında xüsusi kabellərlə birləşdirilən çoxlu sayda kompüter

B) informasiyanın ötürülməsi üçün

C) Internet şəbəkisi ilə öz aralarında birləşdirilən çoxdu sayda kömpüterlər

D) qlobal kompüter şəbəkəsi

E) WWW təşkili üçün xüsusi avadanlıq2. Şəbəkə kartası – bu

A) lokal şəbəkənin təşkil olunması üçün xüsusi avadanlıq

B) informasiyanın qoruyucusu

C) əməliyyat sistemi

D) vizual məlumatların komptürlə çıxarılması mexanizmi

E) qorunan informasiyanın həcminin kiçildilməsi üçün istifadə olunur3. Ev səhifəsi –

A) Web - sayt üçün hipermətn sənədin əsas və başlanğıc ekranı

B) lokal şəbəkənin yaradılması üçün nəzərdə tutulur

C) kompüterdə informasiya qoruyucusu

D) Web - ensiklopediya

E) faylda informasiyanın təşkili üsulu4. 1969 - cu ildə istifadəyə verilmiş qlobal şəbəkə adı

A) Windows

B) Unix

C) Opera

D) Avira

E) Arpanet5. Rabitə xətləri, xüsusi avadanlıqlar və proqram təminatı ilə bir - birinə əlaqələndirilmiş kompyuterlər və periferik qurğular məcmusu

A) şəbəkə

B) Modem

C) Opera

D) Toner

E) Linux6. Şəbəkə məhsuldarlığının bir neçə əsas xarakteristikası mövcuddur. Onlardan

1 - Reaksiya müddəti

2 - Verilənlərin ötürülmə sürəti

3 - Ötürmənin ləngiməsi və ötürmənin ləngimə variasiyaları

4 - Tətbiqi proqramlar

5 - Düzəltmə proqramlar

A) 1, 2, 3

B) 2, 3, 4

C) 3, 4, 5

D) 1, 3, 5

E) 1, 4, 27. Xarakteristikasından biri Şəbəkə məhsuldarlığına mövcud deyil. Hansıdır?

1 - Reaksiya müddəti

2 - Düzəltmə proqramlar

3 - Verilənlərin ötürülmə sürəti

4 - Ötürmənin ləngiməsi və ötürmənin ləngimə variasiyaları

A) 2


B) 3

C) 4, 2


D) 1

E) 1, 4


8. Şəbəkələrin növləri hansılardır?

1 - qlobal

2 - korporativ

3 - regional

4 - lokal

5 - şəhər

A) 1, 2, 4

B) 2, 3, 5

C) 1, 3, 5

D) 2, 4, 5

E) 1, 3, 49. Lokal şəbəkələrin topologiyaları hansıdır?

1 - ulduzvari

2 - dalğavari

3 - zəncilvarı

4 - düzxətti

5 - halqavari

A) 2, 3, 4

B) 2, 3, 5

C) 1, 2, 4

D) 1, 4, 5

E) 1, 3, 510. Brauzer programlarina hansı programlar aiddir?

1 - Google Chrome

2 - download

3 - İnternet Exployer

4 - Opera

5 - Mozilla

6 - Dilmanc

7 - Safari

A) 1, 3, 4, 5, 7

B) 2, 4, 6, 7

C) 1, 3, 5, 6

D) 2, 5, 6, 7

E) 1, 2, 3, 6, 711. Telekommunikasiyanın inkişafına informasiya ötürülmə texnologiyalarının hansı amilləri təsir göstərir?

1 - rabitə şəbəkələri

2 - naqilli rabitə təsir göstərir

3 - kompüterlərin yaranması təsir göstərir

4 - şəbəkə texnologiyalarının inkişaf səviyyəsi təsir göstərir.

5 - Analoq tip naqilli rabitə təsir göstərir

6 - optik və digər rabitə kanalları külliyatı təsir göstərir

A) 1, 4.

B) 3

C) 2


D) 2, 6

E) 3, 5


12. Telekommunikasiya vasitələri nədir

A) uzaq məsafəyə informaiya ötürülməsini və qəbulunu təşkil edən texniki vəzifələrdir

B) telefon stansiyalarını bir - birinə bağlayır

C) verilənlərin ötürülməsində qovşaq bənzər vəzifəni icra edir

D) informasiya mübadiləsini gerçəkləşdirmək üçün birləşdirici qurğudur.

E) şəbəkələrdə yönləndiricilər göndərilmiş paketlər qəbul edir13. İnteqrasiya xidmətlərinə malik telefon şəbəkəsinin əsas iş prinsipi

A) əsas iş prinsipi rəqəmli emalıdır

B) simvollu emalı

C) işarələr emalı

D) sxemlər emalı

E) cədvəllər emalı14. İnteqrasiya xidmətlərinə malik telefon şəbəkəsinin neçə kanallıdır

A) 2


B) az

C) yoxdur

D) 1

E) çoxkanallı15. İnteqrasiya xidmətlərinə malik telefon şəbəkəsinə qoşulmaq üçün neçə interfeysdən istifadə etmək lazımdır

A) 2


B) 3

C) 4


D) 5

E) 1


16. İnteqrasiya xidmətlərinə malik telefon şəbəkəsinin interfeysləri hansılardır

A) baza və genişləndirilmiş interfeysdir

B) baza və sıxılmış

C) baza və açıq

D) baza və uzadılmış

E) sıxılmış və açıq17. Baza interfeysi kliyentə neçə kanal təklif edir

A) 7


B) 3

C) 4


D) 5

E) 2


18. Genişləndirilmiş interfeys üçün əlavə olaraq neçə kanal ayrılıb

A) 30 kanal

B) 50

C) 60


D) 20

E) istənilən sayda19. Hansı təklif genişləndirilmiş interfeysə aid deyil

A) avadanlıqların sayı minimum olur

B) interfeys yüksək sürətlə verilənləri ötürmək üçün “invers multiplekləşdirmə”kimi xüsusi proqramdan istifadə edir

C) interfeys kanalın buraxma qabiliyyətini artırmaq üçün peyk rabitə kanalından istifadə edir

D) interfeys peyk rabitə kanalında verilənlərin ötürülmə etibarlılığını artırır

E) interfeys peyk rabitə kanalında hər bir istifadəçiyə göndərdiyi sorğuya nəzərən daha çox informasiya almaq imkanına malik olur20. Qlobal şəbəkənin inkişafına hansı vasitələr kömək olmuşdur

A) kompüter və modem vasitələri

B) yalnız kompüter

C) yalnız modem

D) veb - kamera

E) heç biri

##num= 7// level= 1// sumtest=20 // name= OSI modeli. Protokolla. Kabel texnologiyaları //

1. OSİ modeli neçənci ildə yaranmışdır

A) 1990


B) 1993

C) 1994


D) 1992

E) OSİ modeli 1984 - cü ildə yaradılıb2. OSİ modeli hansı prinsiplə işləyir

A) OSİ modeli kompüter şəbəkələri sisteminin fiziki təczihatından tutmuş tam proqram təminatına kimi işlənmə prinsipləri izah edir

B) yalnız proqram təminatı ilə işləmə

C) yalnız kompüter şəbəkə sistemləri ilə iş prinsipi

D) yalnız kompüterin aparat prinsipi ilə işləmə prinsipi

E) heç biri3. Protokol sözünün mənası nədir

A) Protokol hadisənin gedişatını təsvir edən qaydalar toplusudur

B) məlumat

C) hadisələrin xasələri

D) obyektlərin xassələri

E) qrafik verilənlər4. Protokol nəyi tənzimləyir

A) kompüter şəbəkəsi üçün protokol iki kompüter və ya aparat arasında müəyyən qaydalar daxilində informasiya mübadiləsinin aparılmasını tənzim edir

B) yalnız kompüterin idarə olunmasını

C) yalnız prosesoru

D) yalnız yaddaş qurğuları

E) həm yaddaş, həm də prosessoru5. Sadə File Transyer Protocol proqramı ilə məlumat göndərilən zaman arxa planda neçə protokol işləyir

A) FTP - də bir çoxu

B) 4

C) 2


D) 3

E) 1


6. Hansı protokol iki kompüterin iki proqram arasında necə məlumat mübadiləsi aparılmasını müəyyənləşdirir

A) FTP tipli

B) TCP

C) İP


D) heç biri

E) hamısı7. Hansı protokol göndərən sisitem üzərindən yollanacaq məlumatı parçalara bölünməsi və qəbul edən sisitemin üzərində təkrar birləşdirilməsi funksiyasını yerinə yetirir

A) TCP tipli

B) FTP

C) İP


D) hamısı

E) heç biri8. Hansı protokol məlumatın fərqli yerləşdiricilər üzərində doğru yolu izləyərək qarşı tərəfə çatdırılması ilə vəzifələndirilmişdir

A) TCP


B) FTP

C) İnternet Protocol

D) hamısı

E) heç biri9. Hansı protokol Hub - da yerləşən 5 kompüterdən hansı kompüterə bu məlumatın çatdırılması məsələlərini həll edir

A) İnternet Protocol

B) FTP

C) TCP


D) hamısı

E) heç biri10. Hansı protokol şəbəkə kartı və kabel protokolları məlumatın necə elektrik siqnalları halında göndərilməsi məsələsini yerinə yetirir

A) İnternet Protocol

B) FTP

C) TCP


D) hamısı

E) heç biri

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə