Ayakta teşHİs ve tedavi yapilan özel sağlik kuruluşlari hakkinda yönetmeliK, GÜzellik ve estetik amaçli sağlik kuruluşlari hakkinda yönetmeliĞİn yüRÜRLÜkten kaldirilmasina dair yönetmelik taslağIYüklə 13,33 Kb.
tarix06.01.2019
ölçüsü13,33 Kb.
#90727

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI


Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

ACELE VE GÜNLÜDÜRSayı : B.10.0.THG.0.79.00.01/5370- 18/02/2008/4627

Konu: Özel Hastaneler Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik çerçevesinde yapılacaklar

.............................................. VALİLİĞİNE

(İl Sağlık Müdürlüğü)

(Genelge 2008 / 10 )

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 15/2/2008 tarihli ve 26788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur. Bu Yönetmelik ile Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde gerçekleştirilen değişiklikler çerçevesinde aşağıdakilere uyulması zorunludur:1) 15/2/2008 günü itibarıyle, özel hastane için Yönetmeliğin 9 uncu maddesine göre ilk defa yapılacak ön izin müracaatları kabul edilmeyecektir.

2) Danıştay 10. Daire’nin 20/7/2007 tarihli E.2006/7700 sayılı yürütmenin durdurulması kararı uyarınca Bakanlığımızca yayımlanan 6/9/2007 tarihli ve 18675 sayılı Genelge’de, ön izin için aranacak şartlar ve dolayısıyla, bu şartlara göre müracaatlarda istenilecek belgelere zaten işaret edilmiştir. Ön izin alabilmek maksadıyla 15/2/2008 tarihinden önce Müdürlüğünüze yapılan müracaatlarda, Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 3 üncü maddesi ile değişik 8 inci maddedeki şartların olduğunu gösteren belgelerin tamamının eksiksiz olması gerekmektedir.

Bunun için Müdürlüğünüzce, değişik 8 inci madde uyarınca bulunması gerekli ön izin belgelerinde eksiklikleri olan ve/veya belgeleri tamam olmakla birlikte belgelerin içeriği 8 inci maddeye uymayan dosyalar reddedilecek ve müracaat sahibine iade edilecektir.Ayrıca, belge içeriği olarak değişik 8 inci maddeye uygun ve en geç 14/2/2008 tarihini gösterir belgelerin olduğu Müdürlüğünüzdeki mevcut ön izin dosyalarının, 20/2/2008 günü Bakanlığımız kayıtlarına girecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

3) Yönetmeliğin Ek 4 üncü Maddesi uyarınca Sağlık Kurum ve Kuruluşları ile bunlara ait insan gücü, tıbbi hizmet birimleri ve nitelikleri ile teknoloji yoğunluklu, tıbbi cihaz dağılım alanlarınıda kapsayacak şekilde planlama yapılıncaya kadar aşağıda belirtilenler haricinde özel hastaneler ile ilgili Bakanlığımız talimatları dışında herhangi bir iş ve işlem yapılmayacaktır:

a) 15/2/2008 tarihinden önce Bakanlığımızca ön izin verilmiş olanlardan, yeni bir mimari proje hazırlanarak veya ön izne esas mimari projede değişiklik yapılarak ilgili belediyeye onaylatılmış olsa bile, ön izin verilen mimari projede gösterilen hizmet birimlerini ve yatak kapasitesini aşacak şekilde veya bina ilavesi yapılarak mevcut ön izinleri tashih suretiyle, yeniden ön izin almak isteyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

b) 15/2/2008 tarihinden önce Bakanlığımızdan ön izin alanların, en geç 15/5/2008 günü itibarıyle bina inşaatına veya tadilatına başladıklarının Müdürlüğünüzce belgelenmesi gerekmektedir. Bina inşaatı veya tadilatına başlandığını gösteren raporlar, en geç 19/5/2008 gününde Bakanlığımızda olacak şekilde Müdürlüğünüzce gönderilecektir.

c) 15/2/2008 tarihi öncesinde ön izin almış olanlar ile bu tarihten önce müracaat ederek Yönetmeliğin 8 inci maddesine göre eksik belgesi bulunmaması şartıyla bu tarihten sonra Bakanlığımızdan ön izin alacak olanlara hastane ruhsatı verilmesi sürecinde, ön izne esas mimari projeye bağlı kalınacak ve ek bina, yeni hizmet birimi veya yatak ilavesi yapılmayacaktır. Dolayısıyla, bu yöndeki talepler de kabul edilmeyecektir.

ç) 15/2/2008 tarihi öncesinde ruhsatlandırılmış hastaneler için, bu tarihten sonra devirleri yapılmış olsa bile, Yönetmeliğin Ek 4 üncü maddesi uyarınca planlama yapılıncaya kadar ek bina, yeni tıbbi hizmet birimi, sağlık çalışanı ve teknoloji yoğunluklu tıbbi cihaz ilavesi yapılmayacak ve bu yöndeki talepler kabul edilmeyecektir.

d) Bu Genelge’nin (3) numaralı maddesinin (c) bendi uyarınca ön izin alarak belgelerinde eksiklik bulunmaması şartıyla ruhsat verilebilecek olan hastaneler için ruhsat alınmadan veya ruhsat alındıktan sonra devirleri yapılmış olsa bile, Yönetmeliğin Ek 4 üncü maddesi uyarınca planlama yapılıncaya kadar ek bina, yeni tıbbi hizmet birimi, sağlık çalışanı ve teknoloji yoğunluklu tıbbi cihaz ilavesi yapılmayacak ve bu yöndeki talepler kabul edilmeyecektir.

e) 15/2/2008 tarihinden önce belgelerinde eksiklik olmaması kaydıyla, yeni tıbbi hizmet birimi, uzmanlık dalı, sağlık çalışanı ve teknoloji yoğunluklu tıbbi cihaz ilavesi müracaatları Bakanlığımızca uygunluğunun değerlendirilmesi maksadıyla, en geç 20/2/2008 günü Bakanlığımız kaydına girecek şekilde bütün belgeleriyle birlikte gönderilecektir.

Bilgilerini ve yukarıda belirtilen şekilde gereğini önemle rica ederim.


Uzm. Dr. F. Orhan GÜMRÜKÇÜOĞLU

Bakan a.

Müsteşar


Dağıtım:

Gereği İçin:

- 81 İl ValiliğineSağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No: 3 B Blok 2. Kat Sıhhiye /ANKARA

Tel. 0 312 585 15 44 (4 hat) Fax: 0 312 585 15 65 -66 Email: Ozelhastaneler@ saglik.gov.tr.

Yüklə 13,33 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin