Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrasının dosenti İş telefonu: 012Yüklə 27.59 Kb.
tarix17.11.2018
ölçüsü27.59 Kb.

LALƏ SABİR qızı ƏLİYEVA

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrasının dosenti

İş telefonu: 012-539-09-29

İmeyl: askabdu@rambler.ruQISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1959-cu il fevralın 23-də Bakı şəhərində anadan olub.

 • 1966-1976-cı illərdə indiki Bakı şəhəri Sabunçu rayonu 213 saylı və 252 saylı məktəblərində təhsil alıb.

 • 1977-1982-ci illərdə BDU-nun Filologiya fakültəsində ali təhsil alıb.

 • 1988-ci ildən BDU-da çalışır.

 • Ailəlidir, bir qızı var.

ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1992-1995-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrasının aspirantı olub.

 • 1995-ci ildə “Məhəmmədin “Şəhriyar” əsəri” mövzusunda” namizədlik dissertasiyası müdafiə etmiş və filologiya elmləri namizədi elmi dərəcəsi alıb.

 • 2006-cı ildə dosent elmi adı alıb.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1982-1987-ci illərdə Bakı şəhəri 78 № li orta məktəbdə müəllim.

 • 1987-1988-ci illərdə Tədris-kurs kombinatında təhsil üzrə müdir yardımçısı, metodist.

 • 1988-1993-cü illərdə BDU nəşriyyatında redaktor.

 • 1993-cü ildən BDU-nun filologiya fakültəsinin Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrasında baş müəllim.

 • 2006-cı ildən BDU-nun filologiya fakültəsinin Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrasında dosent.

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR  

 • Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi-1 (XIII əsrə qədərki dövr Azərbaycan ədəbiyyatı) (bakalavr)

 • Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi-2 (XIII-XVIII əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı) (bakalavr)

 • Klassik Azərbaycan ədəbiyyatı (bakalavr)

 • Azərbaycan bədii nəsri (magistratura)

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Azərbaycan bədii nəsri

İŞTİRAK ETDİYİ KONFRANSLAR, KURSLAR, TRENİNQLƏR

 • 2011, Bakı, Azərbaycan. Bakı Dövlət Universitetində A.Zamanovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransı.

 • 2013, Bakı, Azərbaycan. Bakı Dövlət Universitetində Azərbaycan xalqının ümummilli lideri H.Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Filologiyanın aktual problemləri mövzusunda Respublika elmi-nəzəri konfransı.

 • 2014, Bakı, Azərbaycan. Bakı Dövlət Universitetində İ.Əfəndiyevin anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransı

 • 2017, Bakı, Azərbaycan. AMEA-nın müxbir üzvü, f.e.d., prof. Ə.Səfərlinin 80 illiyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfrans.

 • 2018, Türkiyə Cümhuriyyəti, Konya şəhəri. Mövlana Mübadilə Proqramı çərçivəsində Nəcməddin Ərbakan Universitetində iki həftəlik elmi ezamiyyətdə olub. “Qədim dövr oğuz-səlcuq mədəniyyətində ortaq dəyərlər” mövzusunda mühazirələr oxuyub.


ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏRİ


Kitablar

 • 1997, V.Ərəşinin “Hekayəyi-düzdü qazı” əsəri, 22 s.

 • 2001, XVII-XVIII əsrlər Azərbaycan bədii nəsri, 64 s.

 • 2001, Məhəmmədin “Şəhriyar” əsəri, 75 s.

 • 2002, Azərbaycan ədəbiyyatında bədii nəsr. (dərs vəsaiti, qrifli nəşr), 93 s.

 • 2009, Klassik Azərbaycan bədii nəsrində hekayə janrı(dərs vəsaiti). Bakı: Bakı Universiteti nəşr (qrifli nəşr), 72 s.

 • 2013, Klassik Azərbaycan bədii nəsrində hekayə janrı (dərs vəsaiti). Bakı: Bakı Universiteti nəşr., 68 s.

 • 2015, Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında hekayə topluları (dərs vəsaiti). Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 110 s.

 • 2016, Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında hekayə topluları: mövzu – ideya və problematikası (dərs vəsaiti), qrifli nəşr, 115 s.

 • 2018, Klassik Azərbaycan ədəbiyyatından seçmələr (dərs vəsaiti), qrifli nəşr, 200 s.


Metodik göstəriş və proqramlar

 • 2007, Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi (proqram)

 • 2011, Azərbaycan intibah ədəbiyyatı (proqram)

 • 2014, Azərbaycan ədəbi məktəbləri (proqram)

 • 2014, Azərbaycan bədii nəsri (proqram)

 • 2018, Azərbaycan bədii nəsri (proqram) (təkmilləşmiş nəşri)


Məqalələr

 • 1997, XVII-XVIII əsrlər bədii nəsrimizdə insan konsepsiyası / Bakı Universitetinin Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası, № 1, s. 95-100.

 • 1998, Məsihinin “Vərqa və Gülşa” əsərində insana məhəbbətin tərənnümü. / “Dil və ədəbiyyat nəzəri-elmi, metodik jurnal, № s. 107-109.

 • 2001, Bədii nəsrimizin dəyərli nümunəsi (“Düzd və qazi” hekayəsi haqqında) / Bakı Universitetinin Xəbərləri Humanitar elmlər seriyası, № 3, s. 62-66

 • 2001, XVII-XVIII əsrlər Azərbaycan bədii nəsrində hekayə janrı / Bakı Universitetinin Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası, №2, s. 37-41.

 • 2001, XVII-XVIII yüzilliklər Azərbaycan ədəbiyyatında bədii nəsrin ideya və mövzu qaynaqları // Bakı Universitetinin Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası, № 3, s. 67-73.

 • 2001, Şərq ədəbiyyatında “Tutinamə” mövzusu və Möhsün Nəsirinin “Lisanüt-teyr” (“Quşların dili”) əsəri / Mədəni-maarif, 1/2, s. 53-55

 • 2002, M.Nəsiri və onun “Lisanüt-teyr” (“Quşların dili”) əsəri / Bakı Universitetinin Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası, № 2, s. 61-64.

 • 2003, M.T.Sidqi və onun “Məktəb hekayələri”/ Bakı Universitetinin Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası, № 2, s. 94-95.

 • 2003, Türkdilli xalqlar ədəbiyyatında “Aşıq Qərib” dastanının variantları / Bakı Universitetinin Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası, № 3, s. 51-54.

 • 2004, Azərbaycan ədəbiyyatında yazılı dastanlar (I məqalə) / Bakı Universitetinin Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası, № 4, s. 117-120.

 • 2005, “Koroğlu”nun Tiflis versiyası / Bakı Universitetinin Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası, № 1, s. 64-69.

 • 2009, Türkdilli xalqlar ədəbiyyatında bəzi mifik obrazlar / Bakı Universitetinin Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası, № 3, s. 49-53.

 • 2011, Əhməd Qəzalinin “Məntiqüt-teyr” əsəri / A.Zamanovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Müasir Azərbaycan filologiyası: axtarışlar, problemlər, perspektivlər” mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları, Bakı, “Elm və təhsil”, s. 211-215.

 • 2012, Məhəmməd Füzulinin “Hədiqətüs-süəda” əsərində peyğəmbər hekayələri / Bakı Universitetinin Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası, № 3, s. 22-28.

 • 2013, Məhəmməd Füzulinin “Rind və Zahid” əsəri / Azərbaycan xalqının ümummilli lideri H.Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Filologiyanın aktual problemləri mövzusunda Respublika elmi-nəzəri konfransının materialları, s. 67-70.

 • 2014, Ərəbdilli Azərbaycan nəsri / İ.Əfəndiyevin anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransının materialları, Bakı, 1-2 may, s. 252-258.

 • 2017, Klassik irsimizin aşiqi / “Mənəvi sərvətlərimizin sorağında” mövzusunda AMEA-nın müxbir üzvü, f.e.d., prof. Ə.Səfərlinin 80 illiyinə həsr olunmuş Respublika Elmi konfransının materialları, s. 112-117.Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə