AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ GƏNCƏ DÖVLƏt universitetiYüklə 1,4 Mb.
səhifə9/11
tarix20.01.2017
ölçüsü1,4 Mb.
#809
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
X
Ancaq bu qaralıq elə bir qara eybəsər cilddə gizlənmişdi ki, Şükran görə bilmirdı. Onu gözlərinə qaranıq çökdüyündən, heç nəyi görməyi, sezməyi bacarmırdı. Hər necə olsa da, daha Şükran üçün döndü yox idi. Hər necə qaralıq çəksə də, o görürdü ki, Ulduz çox ya-manca dolaşıqdadır. O yıxılmaq, boğulmaq, öl-mək təhlükəsindədir. O gözə görünməyən qara qüvvənin əlində əsirdi. Yox, buradan dönmək, qara qüvvənin daldasından çəkilmək olmazdı.

Şükran sağ əlilə gözlərini bərk sildi, sanki qara pərdələr az-azacıq da olsa çəkildi. Şükranın gözləri ayazıdı. Nə isə atası Göyalı, anası Qaratel, yeddi bacı, yeddi bacının balaları göz qabağına gəldi. Sanki, onlar hamısı birdən səsləndi, birdən qışqırışdı: “Özünü bəladan qoru, - dedilər, Şükran, özünü şeytan şərinə qurban vermə, Şükran, bizi ağlar qoyma...”

Ancaq Şükran çəkilmədi, çəkilə bilmədi. Bəlkə də qəza Şükranın qədəmlərini qurut-duğuna görə qaça bilmədi.

Gözəl-göyçək Şükranın köşək gözlərinə həmincə mozalan çalındı, canı cəzana gələn Ulduz da qara mozalanı gördü. O da Şükran kimi, istədi onu öz girəvəsinə salıb dəmir nallı təpıyi ilə qara qayaya yamasın. Qara mozalan bir qara hiyləgərliklə həm Ulduza, Şükrana göründü. Ulduz öz təpiyi ilə qara mozalani qara qayaya yamamaq istəyincə, Şükran da qara qayadan qara mozalanı tutmaq üçün çıxınca, mozalan çovudu, Şükranı görməyən, onun qara qayanın dalında durduğunu bilməyən Ulduzun dəmir nallı təpiyi Şükranın alnından tutdu. Şükran sarsıya-sarsıya qırağa qaçıb al qan içində səndələdi, son dəfə gözlərini geniş açıb Ulduza baxdı və göy yoncalıqda sərili qaldı. Çovuyub qaçan mozalan dərhal gəldi, Şükranın alnından axan qırmızı qanından sorbalarınca sordu. Qara mozalan qara qəsdinin təntənəsini edib, Ziayarət dağına doğru qanad açdı. Ulduz dolaşıqda dayanmadı, durmadı var gücü ilə onu dolaşığa salan ip ilmağı qırdı, bir günahkar kimi qaldi ağlaya-ağlaya öz başını Şükranın ayaqlarına salladı.XI
Şükranın ölüm xəbəri ildırım itiliyi ilə hər yana, Göyən oymaqlarının hər yerinə yayıldı. Eşıdən-bilən dizinə döydü. Hamı yanıb-yaxıldı. Yaylağa qalxmayıb Göylər oymağında qalanlar çox tezcə Göyalı ilə Qaratelin görünməz müsi-bətinə şərik oldular. Onlar Göyalı külfətinə qarışdılar. Uşaqlı-böyüklü qara daşın dibinə tərəf axışdılar. Yelqanadlı, ağçuxalı, gümüş xəncərli, qırmızı məsli Şükranı yerdə sərili gör-dülər. Şükranın papağı kənara düşmüş, ancaq onun şəvə saçları səliqəsini pozmamışdı. Şük-ranın anası Qaratel oğlunun bir kənara düşən təpəsi güləbətinli ağ papağını götürüb bağrına basdı, sonra da papağını oğlunun sinəsinə atıb öz qırışıq üzündə sağ-islahat qoymadı. Ağqo-yunluların adətincə ərkən igid öləndə anası üzünü öz cırnaqları ilə didişdirməli idi. Ancaq Qaratel üzünü didişdirməklə qalmadi. O, sifətini sivirib sinəsinə tökdü. Haraya yetən bacıların heç biri bədbəxt anadan geri qalmadı. Bir an içində onlar öz gözəlliklərini tək qardaşlarına qurban verdilər. Göyalının oğlan, qız nəvələri, ucaboy-ucaboy yeznələri də bir-birinə qarışdı. Göyalı özü də bir an içində büküldü. Kişinin beli doqqalandi. Kəmfürsət qocalıq qılıncını çəkib kişinin boynuna qoydu. Şükranın ölümü xoşbəxt ailəni birdən-birə bədbəxtliyə düçar edib, yetimləşdirdi. Başqaları da yetimləşən külfətə qoşuldu. Elə bil ki, hamının bir tək oğlu, ya qardaşı qəflətən öldürülmüşdü. Bu hadisə bir tək Göyalı ailəsi üçün deyil, bütünlüklə Göyən obaları, ağqoyunlu eli üçün bir müsibət kimi səslənməyə başladı. Ağqoyunluların aranı, dağı az müddət ərzində bir-birinə dəydi. Ayağı yer tutan yola düşdü. At-dəvə belinə qalxan daşlanıb Göylər kəndinə gəlməyə başladı.

Qara daşın dibindən götürülən, Göyalının eyvanında qoyulan Şükranın cənazəsi dövrə-ləndi, dam-daş əhatə olundu. Adamlar çoxal-dıqca dalğa-dalğa genişləndi, baş-başa verən, çeşmə üstündə ucalan qollu-budaqlı çınarların altı adamlarla doldu. Başbilən ağqoyunlu ağsaq-qalları uşaq kimi ağlaşdılar. Öz ömürlərində çox toy və yas görən kişilər belə tablamayıb, hön-kürüb-hönkürüşdülər. Hər tərəfdən dəstələnib gələn qara geyimli ağıçı arvadların ağıları sümükləri sızıldatdı. Ağıçılar hələ də üzünə qara yaylıq çəkilməyən Şükranı bir qəhrəman igid kimi oxşadılar. Onlar nəinki indiyə qədər el içində yaranan ağıları yaraşdırdılar, özləri də Şükranı oxşayan ağılardan qoşdular, ağladılar. Axı heç kəs Şükranın öz Ulduzunun belindən belə yarımçıq enməsinə qıymırdı. Yaxın da, uzaq da Şükrana ürəkdən göynəyirdi, ürəkdən sızlayıb, ürəkdən ağlayırdı.

Qara don geyən, dözülməz böyük səhvə, xətaya yol verən Ulduz günahkar, qatil sayılırdı. Arada bu at barəsində cürbəcür danışıqlar gedirdi: Görünür Şükran ata acıqlanıb onu acıtmışdır, - deyirdilər. – Bəlkə də Şükran atı döyüb onda kin-küdurət doğurmuşdu. Yaxud, Şükran etibar etdiyi atın dövrəsinə dolanan zaman ehtiyatsızlıq edibdir. Hönkürtülər sakit-ləşincə, ağıcılar nəfəslərini dərincə, Şükranın ölümü haqda belə və buna bənzər çox söz-söhbət gedirdi. Ancaq heç kəs qara mozalanın hiyləgərliyindən, qaradan-qara şeytan, şər əməlindən danışmırdı...

Bir az qışqırandan, hönkürüb hıçqırandan sonra səsi kallaşan, boğazı tutulan Göyalı da, özünün ağ gümüş saçlarını al-qana boyayan Qaratel də Göyalıdan beş-betər hala düşmüşdü, daha başqa bir söz deyə bilmirdi. Ümumən, qəzanın qədərindən qaça bilməyən, Şükranı bədbəxtlikdən sovuşdura bilməyən Göyalı ilə Qaratel küskünləşmişdilər. Onlar birinci növ-bədə çox güvəndikləri Ulu tanrıdan üz döndər-mişdilər. Onlar Ziyarət dağından da, bu dağın övliyya-ənbiyyalarından da əl üzmüşdülər. Elə bil ki, hər nə varsa, yox imiş. Elə bil ki, bunlar ər-arvad payi-piyada, sidq ürəklə Ziyarət dağına yollanmamışdılar, qara daşları öpməmişdilər. Ziyarət dağının kəlləsinə dırmanıb Ulu tanrıdan yeddi bacıya bir qardaş da diləməmişdilər, Şükranın təvəllüdündə təntənə etməmişdilər. Şükranın ulduzun belində qanad açmağını seyr edib sevinməmişdilər, öyünməmişdilər. Guya bunların heçcə biri yox imiş. Bu arada olsa-olsa yuxu, röya var imiş. Şükran özü də röya imiş. Əgər röya deyilmişsə, bəs hanı Şükran? Hanı Şükranın Ulduzu? Hanı onun ağqoyunlular elində əmələ gələn Ulduz atlı, ağ çuxalı yaşıd-ları? Gümüş xəncərli igidləri? Hanı Göyalının xəyalən oğlunun toy dəbdəbəsi üçün arzuladığı ağqoyunlu gözəli Sevgili? Bəlkə bunlar da yox imişlər. Yox, Şükran da, onun ağ çuxalı yaşıd-ları da, ağulduzlu atlıları da, ağqoyunlu gözəli Sevgili də xəyaldan artıq həqiqətdilər. “Igid ölər adı qalar, öküz ölər gönü”.

...Budur, ağqoyunlu gözəlləri içindən Göylərin özündən – çinarlar tərəfindən bir qız da qara geyimində gəldi. Həmin qara geyimli qızın adı Sevgilidir. Göyalı dürüst bilməyən, ancaq arzusunda oğlu üçün istəyən Sevgilidir. Budur, həmin Sevgili heç bir kəslə hesablaşmadan borana düşən həmin sevgisini hamıya bildirmək üçün Şükranın üstünə gəlmişdir. Özü də Şük-ranın başı üzərində durmuşdu. Kimin nə həddi var ki, bu qızı qırağa çəksin. Sevgilinin ata-anasının nə ixtiyarı vardı bu halında qıza acıqlansın, biz bilməmişik – desin. Biz bilməyə-bilməyə Sevgili qız nə üçün matəm günü üzə çıxsın, - deyə şikayətlənsinlər.

Deməyəsən Şükran ağqoyunluların Göy-lər gözəli Sevgili adlı qıza öz eşqini duydur-muşdu. Oğlanla qızın alışıb-yanan gözləri bir-birinə sataşmışdı. Onlar dillərilə danışmasalar da, gözləri ilə danışmışlar. Qızlar bulağından su içən, on yeddi yaşına yenicə yetişən gözəl Sevgili Şükransız yaylağa qalxmaq istəmə-mişdir. Sevgili öz sevdiyi oğlanın Ulduzun belinə qalxmağını, ala yaylağa yollanmağını gözlə-mişdir. Sevgili elə də uzaqdan deyildir, Göylər oymağının özündəndir, çeşmənin o tərəfindən, qollu-budaqlı çınarın dibində dayanan komand-dandır. Şükran Ulduzu çeşməyə gətirəndə bu qızı görmüşdü. Qarğı çəpərin daldasında daya-nan Sevgili ilə göz-qaşla danışmışdır. Kim bilir, bəlkə də Şükran bu qıza görə Ulduzun belində qanad açmışdır, bu qızın eşqılə minicilikdə möcüzə göstərmişdir, hər kəsi heyran etmişdir. Şükran öz ata-anasına bir söz deməsə də, bacılarına işarə edib bir söz çatdırmasa da, belə idi, belə olduğu da indicə açılırdı. Elə dilsiz, ürəkdən gələn, ürəklə danışan cavanların müsi-bəti aləmi yandırmırdımı? Hamı bu müqəddəs eşqin nakamlığına görə ağlamırdımı?  • Hani Şükran?

  • Hanı Ulduz?

  • Ulduz niyə etibarsız çıxdı?

  • Niyə Ulduz qatil oldu?

Bu sorğular Ziyarət dağında əks-səda doğururdu. Acı taleyin düyünlü olmasına, belə bir dəhşətli döngəyə düşməyinə hamı acıyırdı, göynəyirdi, dizinə döyüb, başına vururdu.

- Hanı Ulu tanrımızın ədaləti?

- Niyə Ulu tanrımız öz verdiyini öz amanında saxlamadı.

Əlbəttə, qan içən fitnəkar mozalan öz qara qəsdini yerinə yetirincə aradan çıxmışdı. Düzü, adam olan mozalanın bu boyda faciə törətdiyini dərk edə bilmirdi. Belə olduqda müqəssir Ulduz idi, müqəssir Şükranın öz acı taleyi idi. Guya Şükran taleyinin nəsibi bu imiş. Ulu tanrının ədalətsizliyi, Ziyarət dağının övliy-ya-ənbiyyalarının diqqətsizliyi Şükrana qarşı biganəliyi idi. Bu fəlakəti hərə bir yana yozub, hərə bir cür mühakımə edirdi. Hərə bir cür qəza-qədərə inanırdı. “Adamın alnında nə yazılıbsa, o da olacaqdır” iddiasında olanlar da az deyildi. Ancaq, bu müsibəti hər yana yozsalar da heç kəs belə vaxtsız-vədəsiz ölümlə razılaşa bilmirdı. Hamı Şükranın ölümünü fəlakət sayırdı, müsibət, faciə, haqsızlıq, ədalətsizlik bilirdi. Göyalı nə qədər keyisə də, bilmirdi niyə ürək-lərinə bunca qara damcılar dama-dama onlar ayıq-sayıq olmağa çağırılan zamanda belə qəzanın qə-dərindən qaça bilmədilər. Niyə Bəyalı oğlu Gö-yalı Göyən qızı Qaratelin ağıllı-şüurlu təklifinin ziddinə çıxdı. Niyə o, doğma ananın sözünü uğursuzluğa yozdu. Niyə o, əzəldən dinc durduğu yerdə Ziyarət dağına yollandı, Ulu tanrıdan yeddi qıza bir qardaş, özünə də belə bir aqibətsiz yurdcul dilədi. Niyə? Niyə? Niyə... Bəlkə Göyalı günahkardır. Əgər Göyalı günahkardısa niyə intiqamı onun özündən deyil, bigünah Şükrandan alınsın. Bəlkə bu müsibət havalanan ağqoyunluları bir yerə yığıb calatmaq üçündür.

Hərə bir cür bilir, əslində heç kəs, heç nəyi təfərrüatı qədər bilmirdi, bu oğlanın taleyinin belə sönük çıxmağından heç kəs düz-əməlli baş aça bilmirdi. Duruxub-dayanan adamların təsəvvürlərində Şükranın qara kir-pikləri cərgələnir, onu köşək gözləri sorğular içərisində gəzirdi. Tabutda uzanan Şükran adamların təsəvvüründə bir də, bir də tabutdan durub Ulduzun belinə qalxır, təsadüfi əcəldən uzaqlaşır, uçduqca-uçur, onun cingiltili, cavan səs-sədası Ulduzun nal səsləri Ziyarət dağından geriyə qayıdırdı. Min-min ağqoyunlunu dinlə-məyə məcbur edirdi:

- Allahu-əkbər... Allah bilən...

Qaratel bu ağır müsibətdən sonra qup-quru qurumuşdu. Ananın quruyan gözləri dö-yünə-doyünə durmuşdu. Görəsən ananın aqi-bəti necə olacaqdı. Barı başqa bir müsibət ol-masın. Elə bil ki, ana aradan çıxmaq. Bu müsi-bətdən uzaqlaşmaq, gözlərinin qabağında qara tabutda uzanan oğlunu haralardasa axtarmaq, Ziyarət dağına qalxıb “Şükran! Şükran!” - deyə çağırmaq istəyirdi.

Yuxarı dağlardan yük-yük buz gətirdilər, Şükranın dəfni ağqoyunlu adətinin ziddinə olaraq üçüncü günə saxlanıldı. Nə Göyalı ailəsi, nə də ağqoyunlu eli bu gözəl-göyçəklikdə oğlanı tezcə torpağa tapşırmaq istəyirdi.

Alnından axan qana baxmayaraq, sankı, Şükran həyata dönmək üçün yuxuya getmişdi. Baxan adama elə gəlirdi ki, Şükran ayılacaq, ayağa duran kimi gözlərini silə-silə Ulduzu soru-şacaq, əhvalatı eşidincə Ulduzun əfv olun-masını diləyəcəkdir: “Hər nə olubsa keçıb” – deyə bu ağır cinayətin üstündən ötəcəkdir... Axı adətə görə ağqoyunlularda doğruçu dostlar biri-birinin yolunda başlarından keçmişdilər. Dost-dostu düşmən girinə verməmək üçün ölümə getmişdir. Şükranla Ulduz da belə dostlardan deyildilərmi. Heç bir kəs təfsilatı bilməsə də, Şükran bilməmış olmazdı və doğrudan da bil-mişdir, necə də qara mozalan aranı qarışdırdı, necə də o öz qəsdinə çatmaq üçün Ulduzu acıda-acıda özündən çıxardı. Şükranın özünü də belə qəzəbləndirdi. Axı mozalan qəsdən çovudu, öz qəsdinə görə də Ulduzun dəmir nallı təpiyini Şükrana tuş elədi. Özü də Ulduzun bu hərəkəti çox yamanca bir müsibət gətirdi. Elə bil ki, qəflətən öz kamanından çıxdı, qardaşın oxu qardaşın ürəyindən keşdi.

Ancaq baxanda Ulduz yox idi, o gözə dəymirdi, görünmürdü. Bəlkə öz böyük cina-yətini duyan Ulduz aradan çıxıb başqa bir yana qaçmışdı. Bəlkə Ulduz hələlik Göyən dərələrinin dərinlərində gizlənmişdi. Yox, Ulduz nə qaç-mışdı, nə bir yanda gizlənmişdi, Ulduz matəm içində sarsılıb dəyişmiş və ulduzluğunu qeyb edib qara don geyinmişdi. Nəinki Ulduzu tanı-mayan, hətta onu tanıyan-bilən diqqətlə baxsa çətin ki, tanıyardı. Ulduz hara, qulaqları sallanan, ortası ortasından keçən, ürəyinin yandığı halda çeşmədən bir qurtum su işməyən, kömür kimi qaralan bu qapqara at hara. Görən deyərdi bəs görəsən kimi əl çəkib Göyən düzənlərinə buraxdığı bir əfəl yabıdır ki, milçəklənə-milçəklənə gəlib bu araya çıxıbdır. Qovsan da bu qara at getmir, uşaqlar daşa bassalar da bu qara at qaçmır. Elə bil ki, bu qara at dilə gəlib deyir: daha daşlayın məni, daşqalaq eləyin məni, qurtarın canımı. Diqqətlə baxan, zənnlə yoxlayan olsa idi, yenə də Ulduzdan heç bir ulduz qaldığını görə bilməzdi. Şükransız Ulduzun hər bir dəqiqəsi acı ilcən keçmişdi. Bu vəziyyətdə belə yenə də Ulduz özünə bəraət axtarmırdı. O özünü günahkar, müqəssir bilirdi. Ulduz bilirdi ki, onun ağ günü Şükranla getmişdir, ona ancaq qara gün qalmışdır.

Belə olduğu halda yenə də Ulduz barədə söz-söhbət kəsilmək bilmirdi. Güman ki, o atı Göyalının yeznələrindən biri tələf edibdir, - deyirdilər. Maraqlanırdılar, görəsən o atı nə ilə öldürüblər, gərək belə bir xəyanətkar qatili ağqoyunluların gözləri qabağında oxa tutaydılar, bir an içində onun canından üst-üstə yüz ox keçirəydilər. Sən gör bu necə nankor at imiş ki, onu kişmişlə bəsləyən, üfürə-üfürə tumarlayan adama dönük çıxmışdır. Yox, gərək bu qatil atın divanı bütün ağqoyunluların gözləri qabağında tutulsun. Bacardıqca tez olsun, Şükran torpağa təslim edilməmiş bu at gəbərdilsin, obanın it-pişiyinə, dərənin qarğa-quzğununa qismət edil-sin. Başqaları da başqa cür yozurdular, onlar da deyirdilər ki, Göyalı özü günahkardır ki, gəzib-dolanıb, arayıb-axtarıb, nəhayət bu uğursuz atı qanı qiymətinə uzaq-uzaq eldən alıb gətiribdir. Görünür bu atı nəsli-nəcabəti belə imiş. Mazarat at nəslindən imiş, sahibini öldürən, yaxşılıq itirən nəsil. Yoxsa o qaçıraqda atı hər nə qiy-mətə də olsa, heç başdan elərdilərmi. Gərək elə biz Şükranın qanını bu atı başından eləyən eldən alaq ki, bizim sevincimizi, gözümüzün işığını, elimizin yaraşığını, yeddi bacının bir qar-daşını, Ziyarət dağının, Ulu tanrının verdiyi oğlanı əlimizdən aldı, yüzdən yuxarı ağ çuxalı doğruçu Ulduz atlı oğlanı öncülsüz, başsız qoydu. Bizim haylı-küylü səsimiz yatdı. Durna qatarı kimi cərgələnən yallımız qırıq-qırıq olub bir-birindən qopdu, toy-mağaramız susdu. Yox, Ulduz deyilən atı satan mazarat günahkardır. O mazarat bilə-bilə ev yıxandır. Gərək hər necə olsa onu tapıb yaxalayaq, qanımızı ondan alaq. Onların başdan elədiyi Ulduz heç Şükranın çölə atılan dırnağına da dəyməzdi. Sən hiyləgər, xatakar at, dur öz minicini dəmir nallı təpiyin ilə həlak elə. Yox, bu Ulduzu sağ-sağ oda qalasan da azdır. Gərək bu Ulduzu daş-qalaq eləyəsən, ya da bu Ulduzu yüz arşın dərinlikdə elə bir xəndəyin altına qoyasan, özünü də sağ-sağ qoyasan ki, bəlkə az-az da olsa ürəyin soyuya.

Matəm mərasiminə gələnlətin içində Ulduzu belə təhdid edənlər, atəşə yuyanlar, onu cinayətkar, qatil sayanlar az deyildi. Bir Bəyalı oğlu Göyalıdan, bir də Göyəm qızı Qarateldən savayı heç kəs heç nə bilmirdı. Bilmiridlər ki, burada şər-şeytanın üfürüb-doldurub qara qəsd üçün göndərdikləri qara mozalanın necə qara qəsdi olubdur. Lakin göz qabağında olanı bu idi ki, oğlanı at vurubdur. Özü də bu at qorxu-sundan qaçıb aradan çıxıbdır. Bəlkə də öz əvvəlki elinə, ilxısının içinə giribidr. Gedib öz doğulduğu mazarat ilxısının içinə girib ki, orada gizlənsin kənar kəsə tutduruq verməsin. Bütün-lükdə bu ilxı dağlarda, dərələrdə törəsin, artsın, çölün-çəmənin ruzisindən bəsdir deyincə yesin, bu mazarat atlar kökəlsinlər, şişsinlər, heç bir düzənəlli insan oğlunu da bellərinə mindir-məsinlər, heç kəsə qulluq edib xidmətində dur-maq istəməsinlər. Desinlər: biz yaşayaq özü-müz üçün, yaşamayaq insanlara xidmət üçün. Siz görün, Şükran nəyə görəsə bu ata acıqlanıb, ya acıqlanmayıb, vurub, ya vurmayıb, at da dönüb hər nəvazişi unudub, belə namərdliklə, görünməzin kəmfürsətliklə allahsız-tanrısız bir xəta işlədibdir. Yox, bu düşmənləşən atın cəzası böyükdür. Gərək yerin təkində də olsa, bu qatıl at tapıla, onun cəzası verilə, özü də atsatan Ərdahan elinə sifarış göndərilə ki, siz bizim qanlımızsınız, sizdən kim, harada əlimizə düşsə biz Şükranın qanının hər bir qətrəsinə qədərsizin hər bir adamınızın canın-dan alacayıq. Lap dəstə bağlayıb yüz-yüz ağ-qoyunlu ox atanlarıyla üstünüzə gələcəyik. Sizin ev-eşiyinizi oda-alova verəcəyik. Sizdən qırdı-ğımızı qıracayıq, qırmadığımızı əsir edib, yesir gətirəcəyik, Şükranın qəbrinin başına dolan-dıracayıq, Ziyarət dağının ətəyində qurbanlıq kimi bircə-bircə kəsib, çölün vəhşilərinə qismət edəcəyik.

Şükranın qəfil ölümü üçün yanıb-yaxılan ağqoyunlular Ulduzun kölgəsini qılınclayır, bu növlə Ulduzu satan adamın özünü də, elini də hədələyir, onların hamısını vay-qanlı tuturdular, “elin qanını eldən alarlar” – deyə dururdular. Sənin atını qəsdən eldən uzağa satan, uzaq-laşdıran həmin adam özü bu işi görmüşdür, bilə-bilə ağqoyunlulara qəsd etmişdir. Həmin adam qəsd etmişdir ki, ağqoyunlularda Şükran kimi göz qamaşdıran oğul olmasın, ağqoyunluların ağçuxalıları piyadalaşsınlar, onlar sınıq düş-sünlər və biz də bir gün köçkülfətlə yer-yurdu-muzdan tərpənək, qumsallıqadan qurtaraq, qədim Göyən torpağını, ağqoyunluların ucsuz-bucaqsız otlağını əlimizə keçirək...

- Yox, burada qəsd vardır, özü də qara qəsd, - deyə ağqoyunluların qabağından ye-məyən ağzıötkəmləri qabağa qaçırdılar. Sonra da onlar burada saxlanılan bədbəxt Şükranın üstünə qayıdırdılar. Görünür onlar Ulduzu satan tərəfin adamlarına daha da böyük nifrət oyat-maq üçün belə edirdilər. Ancaq başqa yandan da, ağqoyunluların qalan adamları, arvad-kişiləri, qarı-qocaları, qız-gəlinləri at-dəvə üstün-də hey uzaqlardan tökülüb gəlirdilər, axın-axın özlərini matəm yerinə yetirirdilər. Xəbər çatan yerdən Arazın o tayı Qaradağdan, bu tayı Qara-bağdan ağsaqqallar, ağbirçəklər də at-dəvə belində gəlirdilər. Onlar ağqoyunlulara baş-sağlığı vermək üçün gəlirdilər. Hər bir gələn də müvafiq bildiyi ağqoyunlunu danışdırır, hadı-sənin necə olduğunu aydınlaşdırır, onlar uğur-suz ata necə divan tutulduğunu və ya tutula-cağını öyrənib bilmək istəyirdilər. Ancaq nə bilən, nə də tanıyan var idi ki, Ulduz gizlən-məyibdir, heç yana qaçıb uzaqlaşmayıbdır. Ulduz öz ulduzluğunu qeyb edib, qara yasa batıb, rəngini-ruhunu itirib qara kömür geyiminə giribdir. Özü də heç bir divandan aman istəmək qəsdində deyildir. Əksinə, Şükransız Ulduz üçün yaşamaq nəinki, çətindir, bəlkə də qeyri-mümkündür. Axı Ulduz heç kəsdən də az kədərli deyildir, o öz gözlərindən yenə də qanlı yaş axıtmaqdadır.

Göyalı ilə Qaratelin tək oğlu, yeddi bacının bir qardaşı göyalılar, güldən ağqo-yunlular bir ağçuxalı qəhrəmanını itirmişdilərsə, Ulduz öz misilsiz minicisini itirmişdir, öz açılan şahpərini itirmişdir. Axı Ulduz Şükrana qanad verdiyi kimi, Şükran da Ulduzun üstündə öz ağ qanadlarını aça-aça Ulduza qanad vermişdir. Indi qara yasa batan Ulduz öz rəngini dəyişib qapqara qaralan, qapqara matəm donunda özünə yer tapa bilməyən Ulduz da öz Şükranını itirmişdir, öldürmüşdür, özü öz qanadını sın-dırmışdır. Qara mozalan hər necə qara qəsd üçün çalışsa da, yenə də Ulduz özünü günahkar sayırdı, özü də heç kəsdən özünə əfv olunmaq diləmirdi. əksinə, ulduz özünə divan istəyirdi, divana tutulmaq istəyirdi. Bəlkə də ağqoyun-luların ürəyindən keçən kimi yüz-yüz oxun birdən öz canından, ciyərindən keçirilməyini istəyirdi.

Axı Şükranın ölümü heç də adi ölüm deyildi, bu müsibət idi, faciə idi, qəhrəman ölümü idi. Şükranın qəhrəmanlığı yol kəsən-likdən, basqın etməkdən, qan tökməkdən ibarət deyildi. Şükranın qəhrəmanlığı tamam xeyirxah, nəcib, insani qəhrəmanlıq idi. Şükran at ötüş-lərində, cıdır çapışlarında ardınca ağçuxalılar, ulduz atlılar dəstələri gətirməkdə, toy-nağaranı gücləndirməkdə, Göyən yallılarını genişləndir-məkdə biriminci idi, başbilən idi, başçı idi. Şükran öz cəsarəti, öz rəftarı və öz çevikliyi ilə adamları yaxşılığa, bir-birini sevməyə səsləyən insanpərvər idi, insan idi. Şükranda yaxşılıqdan, istənilən qədər tapmaq mümkün olduğu halda, onun pisliyindən, pis əməllərindən heç bir cüzi də olsa tapmaq mümkün deyildi. Çünki Şükran pis olmamışdı, heç bir kəsə də pislik etməmişdi. O vaxt at ötüşlərində möcüzələr göstərən Şükrana el-oba mərhaba deyiridi, Sevgili də gəlinbacısı ilə Şükranla toy etməkdən danışırdı, sevinirdi, yerə-göyə sığmırdı.

Bəs indi. İndi Ulu tanrı gör nə edibdir. Qara libsa qərq olan Sevgili indi nə deyirdi. Sevgilinin qonşusu həmin gəlinbacı - oğlunu Şükranın özü qucağına alan, Ulduzun belinə qaldırılıb gəzdirilən Gülnaz nə deyirdi. O, Şükranın matəminə heyfslənə-heyfslənə gəlmə-mişdimi. Bəli, heyfslənməkdən artıq yana-yana gəlmişdi. Gülnaz oxu daşa dəyən Sevgilinin nə çəkdiyini bilirdi. Sevgili tək bircə kəlmə də olsa Şükranla kəsməmişdi. İndi tabuta uzanan, yanlarında buz yığılan Şükranı nə dindirmək, nə də ona Sevgili barəsində bir işarə etmək olardı. Misilsiz şuxluq və cəsarət, çevikliklə Ulduzun belində oynayan oğlana indi nə söyləmək olardı. Sevgili ürəyindən keçirirdi: “Mən qara saçlarımı ağ hörəcəyəm – deyə and içirdi, - heç bir yana getməyəcəyəm, heç bir oğlanın üzünə baxma-yacağam. Mən səni sevmişdim, Şükran. Yenə, torpaqda da səni sevəcəyəm. Sən öz sevgini qurd ağızlı torpağa apardığın kimi, mən də öz sevgimi elə bu torpağa aparacağam”.

Hər kəs Ulduzu qarğısa da, Sevgili Elşad qızı Ulduzu qarğımırdı. Qarğıya bilmirdi. O, anlaşılmaz müəmma içində idi. Nədən ki, Sevgili Ulduzsuz Şükranı, Şükransız da Ulduzu təsəvvürünə gətirə bilmirdi. Sevgili öz kədərli hisslərilə baş verən hansı bir qara qəsdi isə göz yaşları arasından görürdü. Qara mozalanı göz qabağına gətirə bilməsə də, böyük bir müsibət baş verdiyini, qara nəfəsin onların açılmayan sevgisini necə qaraltdığını duyurdu.


XIV
Bəli, xeyirxah bir qəhrəman, nəcib bir insan ölmüşdür. Bu insanlar nəinki Şükranı sevirdi, onun Ulduzunu – atını da sevirdilər. Ən böyük müsibətə düçar olan Ulduz da heç bir insandan az olmayaraq qəhrəman süvarisini sevirdi. İndi də öz səhvinə, xətasına, keçilməz, bağışlanmaz günahına görə, özünə yer tapa bilmirdi, tapmırdı. Qaralıb qara geydiyinə, qara rəng aldığına görə başqaları onu tanımasa da, o özünü tanıyırdı, Şükransız keçən dəqiqələrinin necə də ölümdən əzablı olduğunu o özü əcəb bilirdi. Kim Ulduzu hər necə dilbilməz, ağlı-işləməz bir heyvan saysaydi da, Ulduz özünə görə dil də bilirdi, özünə görə ağlı da kəsirdi. Indi o Şükransız özünü dolandıra bilmir, saxlaya bilmirdi. İnsan kimi, bəlkə insandan da artıq kədərlənirdi, yemirdi, içmirdi, kənarkəsmə gə-zirdi, gözlərindən qanlı yaş tökməyə davam edirdi. Şükranın taleyi elə oldu. Sevgilinin də taleyi belə. Bəs Ulduzun taleyi necə. Onunla, onun taleyi ilə Şükransız keçən dəqiqələri ilə maraqlanan, bu atın halına yanan var idimi? Xeyr, yox idi. Ulduz at idi. Özü də necə bir at: qatil at. Onun nə taleyi. Ələ keçincə onu öldürmək, uğursuz Ulduzu dərinlərdə basdır-maq, üstəlik bu Ulduzu ağqoyunlulara tərəf ötürən, başını sovuşduran adamlara divan tutmaq gərək idi. Bu qədər, daha başqaqədəri yox idi.

İndi diqqət Şükranın acı taleyindən də artıq, onu dəfn etmək üzərinə gəlirdi. Yolçunu bunca gözlətmək yox, yola salmaq gərək idi. Qəribə görünsə də, elə bir məqam gəlmişdi ki, hamı, hər kəs darıxırdı. Uzaq da yaxın da dəfn mərasimi üçün tələsirdi. Hətta, özündə olmayan ana heç nə bilməsə də, onun ağlı indi heç nə kəsməsə də oğlunun dəfni üçün içəridən darıxmaya bilmirdi. İstər-istəməz oğlanın yola salınmasını istəyirdi. Öz Şükranını, öz canından min qat artıq istəyən Göyalı da öz oğlunun dəfni üçün darıxmağa başlayırdı. Demək, heç nəyə, heç bir kəzə baxmadan qəti qərar, qəti icra olmalıydı. Sanki, adamların titrəyən ürəklərində bir sümükləşmə gedirdi. Şükranı son yoluna salmaq gərək idi. Getməli qonağın getməyi. Nə amansız qanun. Nə zülmkar hökm. Bu, amansız qanun, bu zülmkar hökm dönmədən icra olunmalıdır. Şükran kəfənə bükülmüşdür? Xeyr, heç kəs onu kəfənə bükməmişdi. Ağqoyun-luların qədim adətinə görə qəhrəmanlar öz libaslarında qalırdılar. Onlar öləndən, döyüş-lərdə həlak olandan sonra soyundurul-murdular. Bu qəhrəmanlar başqaları sayaqda lütlənib, çılpaqlaşdırılmırdılar. Öz geyimində qalan qəhrəmanın silahları da öz yanına qoyulurdu. Bəs Şükranın silahları da öz yanına qoyulurdu? Bəs Şükranın silahı? Şükranın silahı ox, kaman, bir də gümüş qınlı xəncər idi. O, ox atmamışdı, hətta heç ceyrana, cüyürə də qıymamışdı. Şük-ranın oxu tərpənməmişdi, öz yerindəydi. Ancaq Şükranın gümüş qınlı xəncəri at ötüşlərində çıxarılırdı, günəşə doğru qaldırılınca, par-par parıldayırdı. İndi bəs necə olsun? Şükran öz geyim-gecimində qoyulan tabuta bu əsləhə-lərdən hansı qoyulsun, xəncərlə ox-kamanı, ya ancaq xəncər?

Dedilər ki, bəs Şükranın üzü qara yaylıqla örtülməsin, çünki, ağ papağı sinəsinə qoyulan Şükran sanki yuxuya getmişdi. Bu barədə söhbət gedincə, mübahisə başlayınca, lal-dinməz dayanan, qızaran gözlərini hürüt-hürüt döyən Göyalı ayağa qalxdı.

- Camaat, - dedi – ox-kamanı qoymayın, mənə gərəkdir. Şükranın oxu ilə Şükranı qətlə yetirən qatili öldürəcəyəm.

Hamı ağladı... Ata qəzəbinin nə olduğunu, nə üçün olduğunu bilən ağqoyunlulara da qəzəbli xitab dalğa-dalğa yayılmağa başlayınca, uzaqlarda duran qonaqlar da ağlaşmağa baş-ladılar. Heç kəs Şükranın atası Göyalını qına-madı. Ona belə deyil, elə deyil demədi. Qanlı yox idi, gözə görünmürdü. Bəlkə qohum-qar-daşdan kimsə qatil atın tərkini qılmışdı. Yox, belə deyildi, hələ ki belə olmamışdı. Ani sükut-dan sonra səs qayıtdı:

- Yaxşı, yaxşı onu qoymarıq, sən öz əlinlə oğlunun intiqamını alarsan.

Göyalının qəzəbmak səsi titrədi:

- Həm də, camaat, mən Ziyarət dağına da dırmanacağam.

- Oraya nə üçün, Göyalı?

- Oxu oradan yuxarıya tuşlayacağam.

- Asi düşmə, Göyalı!

- Mən asi düşmürəm, el, - intiqam alovu ilə yanıb kösövə dönən Göyalı üzüyuxarı dartınmağa, əyilən qəddini düzəltməyə çalışdı. – Mən Şükranı verən Ulu tanrıya iyirmi il şükr edib borcdan çıxmışam. İndi Şükranı alan tan-rıya deyəcəyəm: Mən asiyəm, məni cəhənnəmə göndər! Mən səni tanımıram!

- Ürəyin yanır, Göyalı!

- Ürəyim hər necə yandı-yanmadı, Ziyarət dağının kəlləsinə qalxmaqdan da qabaq o qatil Ulduzu, bax Şükranın bu oxuyla oxlayacağam.

- Ulduzu oxla, Göyalı, - deyə kişini allah səbrinə səslədilər. – Ancaq Ulu tanrıya qarşı asi düşmə, qoy Şükranın yeri yumşaq olsun, cənnət olsun.

- Şükranın yeri yumşaq olacaqdır, cənnət olacaqdır, - deyə Bəyalı oğlu Göyalı yanıqlı səsini titrəyə-titrəyə qaldirdi. – Bax, bu qara geyən bizim göyənlimiz Elşad qızı Sevgilidir. Bizdən heç kəs indiyə qədər bilməyibdir ki, bizim bu bədbəxt balalarımızın arasında nə vardır. Indi ellikcə bildik ki, bizim bədbəxt... – Göyalı udqundu, o, bircə gecənin içində ağ liflər düşən qızın saçını tumarladı. – Bax, oğul toyu ay el, belə olarmış. İndi görün məni asiliyə gətirən allah necə də adalətsizdir.

Kişini sakitləşdirməyə çalışsalar da, o, sakitləşə bilmirdi, tüstüsü təpəsindən çıxırdı, açılışmışkən dayana bilmirdi.

Hamıdan da əvvəl günah məndədir, - deyirdi. - Bax, bu dili tutulan Göyəm qızı Qaratel bizim üzümüzə hürüt-hürüt baxan bu Göyəm qızı məni çox ayıltdı, mən ayılmadım. Mən dolaşığa düşüb qəzadan qaça bilmədim. Öz vaxtında Şükranı qətlə çatdıran o kəmfürsət atı oğlumdan uzaqlaşdıra bilmədim. Çünki, allah özü qəsdən mənim basaratımı bağladı. Bildinizmi nə dedim? Allah özü qəsdən mənim basaratımı bağladı.

- Şükürlü ol, kişi, səbirli ol, Göyalı.

- Şükürlü, səbirli olacağam, ay el, - deyə Göyalı tabutda uzanan Şükranın şəvə saçlarını tumarlaya-timarlaya yanan dodaqları ilə oğlunun soyuq-soyuq alnından öpdü, öpdü... Birdən qəddi əyilən ata elə hönkür-hönkür ağladı ki, bütün ürəklər zoğ-zoğ zoqquldadı.

XV
Şükranın dəfnində Göyən düzənində in-san dəryası təlatümə gəldi. İndiyə qədər gö-rünməyən insan dalğası Göyən düzənində dal-ğalandı. Axı eşidən də Göyənə gəlmişdi, necə deyər, eşitməyən də: bilən də gəlmişdi, bilmə-yən də. Yaxın da gəlmişdi, uzaq da. Ağqoyunlu-lardan başqa qaraqoyunlular da gəlmışdi, həkə-rilər də, bərgüşadlılar da, əlyanlılar da, müsəl-manlar da, zarıslılar da, ovşarlılar da, məralı-mərcanlılar da, sisiyanlılar da. Qapanlılar da, Arazın bu tayı qarabağlilar da, o tayı qara-dağlılar da axın-axım Göyənə gəlmişdilər.Bilməyənlər bilənlərə, eşitməyənlər eşi-dənlərə quşulub gəlmişdilər. Hər yanda, hər yer-də insan axını başlayınca, bu axından qalmaq qeyri-mümkün olmuşdu. Göyən düzəni öz ömründə görmədiyi min-min adamla dolmuşdu. Hamı bu müsibətə, bu faciəyə, bu ağır dərdə şərik olmağa gəlmişdi. Şükranın dəfni Göyəndə görünməyən insan toplanışına səbəb olmuşdu. Elə bir toplamış ki, nə ucu görünürdü, nə də intəhası. Adətə görə arvadlar ayrıca toplanmış-dılar, kişilər də ayrı. Ağçuxalı igidlər qara çuxalar geymişdilər. Onlar ulduz atlarının belinə qara-qara örtüklər örtmüşdülər. Onlar piyada-laşmışdılar, atlarını yedəhlərınə almışdılar. Məğrur başlarını döşlərinə sallamışdılar. İnsan axınının ardınca gəlməyə başlamışdılar. Bəs Şükranın Ulduzu? Qatil sayılan Ulduz harada qalmışdı? Bəlkə Ulduz öldürülmək qorxusundan yana qaçıb Göyənin dərəsində gizlənmişdi. Xeyr, Ulduz nə qorxmuşdu, nə qaçmışdı, nə də bir yanda gizlənmişdi. İndi Ulduz heç kimdən, heç nədən qorxmurdu. İndi Ulduz çox yaman kədərlənmişdi. O Şükranın ən yaxın dostların-dan da artıq kədərlənmişdi. Onlardan da artıq göz yaşı tökməyə başlamışdı. Ancaq Ulduz bütün bu axının ardınca başını sallaya-sallaya, yenə də gözlərindən qanlı göz yaşı tökə-təkə gəlməyə başlamışdı. Heç kəs də bilmirdi ki, niyə bu qara at bu dəfn mərasiminə qoşulmuşdu. Görən də deyirdi nə çoxdu Göyən düzənində, dərəsində özbaşına buraxılan, əldən düşəndən sonra çölə ötürülən boş-bekar at. Bu atları nə canavarlardan, nə də oğru-əyridən qorqanan vardır. Belə atlar işdən düşüb, kardan çıxınca səllimi buraxılırdılar. Bu atlardan da ölən ölür, itən ıtır, batan batırdı. Əgər tək-tükü də qışın çovğunundan sağ çıxırdısa, baharın bolluğuna çatırdısa, istəyən kasıb-kusubun gərəyinə gələ bilirdi. Bəs Şükranın Ulduzu necə? Ulduz özbaşına buraxılsa belə, onun üzünə baxan olacaqdımı? Ulduzun necə bir Ulduz olduğunu görüb-bilincə, ona dəyib-dolaşan olmasa belə bir kəsin gərəyinə gələcəkdimi. Görünür nə belə bir ata ürəyi yanan, nə də bir gərəyə gəldiyini güman edən tapıla biləcəkdi. Axı kim uğursuz ata, hətta özbaşına buraxılsa belə, sahib olardı. Kim Şükranı qətlə yetirən atı tanıyıb, bilincə öz qapısına qoyardı. Heç kim. Heç kəs. Əgər belə atı tanıyıb bilən olsaydı, onda mütləq daşa basardı. Əlinə düşən odundan, yarmaçadan, qara tikan kör-kötüyündən götürüb atın başına çırpardı. Üstəlik də obanın itlərinə tutduruq verib bu həndəvərdən uzaqlaşdırardı. Bu uğursuz atı ilim-ilim itirərdi. Belə bir uğursuz atın nə haqqı vardır ki, öldürülməsə belə bir, kəsin də qapısına qədəm qoysun, bir bulağın, qaynağın başında görünsün. Yox, çox əziz olan Ulduz çox yamanca ucuzlaşdı. Sevimli, uçağan olan at günahkarlaşmışdı. Qara mozalan Ulduzu özün-dən çıxara-çıxara qatilliyə çatdırmışdı. Kim qatil atdan özünü qorqanmazdı. Kim bu qatil atı bilincə, Şükran kimi bir oğlanı qətlə çatdırdığını yəqin edincə xəncərlə yox, oxla bunu öldür-məzdi. Kim bu qatil atı elin gözü qabağından götürməzdi. Bəs onda niyə isti-isti bu qatil ata dəyib-dolaşan yoxdur. Əgər bu qara atın həmin qatıl at olduğunu bilən olsaydı, çox yəqin ki, qəzəblənərdi, bu dəfn mərasimindən əvvəlmi, sonraml birbaşa bu uğursuz atın üstünə dönərdi, bəlkə də elin əli ilə bu at daşqalaq olardı. Göyən düzənində ən böyük daşqalaq altında qalardı.

- Bu nədi, balam? – deyə, üstündən əsrlər keçsə belə soruşan olardı.

- At daşqalağıdır, - deyə, soruşan adama cavab verən də olardı.

- Necə at daşqalağı, balam, heç atı da daşqalaq edərlərmi? – Təəccüblə söylənırdilər, - olsa-olsa günahkar insanı naməşir iş tutan arvadı daşqalaq edərlər.

Bilənlər məlumat verərdilər:

- Bir el də yox, bütün ellər bu atı daşqalaq ediblər.

- Haçan, nə zaman?

- Rəvayətə görə sahibini dəfn edən günü.

- Belə bir atın sahibi kim imiş, nə iş-peşənin sahibi imiş?

- Dünyalərə dəyən biriminci minici oğlan imiş.

- Yəqin ki, bu at həmən igid oğlanı öldürübdür.

- Rəvayətə görə, bu at çox yaman xəyanətə gedib, onu bəsləyən sahibini məhv edib, Sevgili adlı gözaltısına qara libas geydirib, toyunu da yasa döndəribdir.

- Onda nəinki bu atı belə daş-qaya qalaq-lamaq, lazımmış, lap Ziyarət dağının o iri-iri qa-yalarından, sallarından, sıldırımlarından birtəhər gətirib bu atın üstünə yıxmaq lazımmış ki, nəinki buradan ötən, Göyənin harasından ötən görəydi, lap uzaq-uzaq yanlardan baxanda belə bu həramı bilinəydi. Yoxsa sən atı saxla, at da dönüb ömrünün çıçəkləyən çağında səni torpağa göndərsin.

- Görünür bütün dünyada at daşqalağı ancaq Göyəndə əmələ gəlibdir.

- Haradan bilirsiniz belə at daşqalağı ancaq Göyəndə əmələ gəlibdir?

- Bu qalağın tamaşasına gələnlər söy-ləyirdilər. Tarıx kitablarını vərəqləyənlər sübut edirlər ki, belə at daşqalağı ancaq Göyəndədir.

Bu sözləri sanki duyan, hər kəsdən də qabaq özünü günahkar sayan, hər kəsdən də artıq qara yasa batan Ulduz titrəyirdi, ağlayırdı. Onda niyə Ulduz dinmirdi, susurdu, ancaq susurdu.

Şükranın susan, nitqi tutulan anasının susduğunu ilk haray-həşirdən sonra səsinin çıxmadığını duyub alan Ulduz da susurdu. De-mək, Ulduza da çox ağırdan ağır zərbə dəy-mişdir. Bəli, burada hər kəsə dəyən zərbədən qat-qat artıq zərbə Ulduza dəymişdir. Burada zərbə alanların hər birisini ayrı-ayrı tanımaq, bilmək mümkün olsa da. Qara don geyən, qara yasa batan Ulduz tanınmaz, bilinməz olmuşdu. Ən dəhşətlisi də bu idi ki, heç bir kəs Şükranın qətlində günahkar sayılmayan bu amansız, qətli törədən qara mozalan gözə görünmədiyi, bilinmədiyi halda, hər kəs və hamı tərəfindən Ulduz günahkar sayılırdı. Qara don geyən Ulduz göz qabağında görünə-görünə də heç kəsə görünmürdü. Bəlkə Ulduz axın-axın Ziya-rət dağına doğru axan Şükranı əl üstündə apa-ran izdihamın qəzəbindən qorxurdu. Bəlkə Ul-duz Ziyarət dağını öz hönkürtü və hıçqırtıları ilə dolduran insanların verə biləcəyi ağır-ağır cəza-lardan, daşqalaq olmaqdan çəkinirdi. Yox, Ulduz xəyalı təsəvvürə gələn daşqalaqdan da artıq daşqalaq olsa, hətta onun üstündə Ziyarət dağı boyda bir daşqalaq əmələ gətirilsə, yenə də o cəzadan qaçmazdı, dayanıb durardı. Ulduz günahlı olsun, olmasın birdi. Hamı, hər kəs ağlaya-ağlaya, hönkürə-hönkürə Göyən düzən-dərələrini öz yanıqlı səsi ilə doldura-doldura qa-tilə qarşı qəzəblənirdi, sanki bütün ağlayan inti-qam almaq üçün qatili axtarırdı. Bu qədər adamdan, yüz minə çatan insandan, böyüyün-dən, kiçiyindən heç bir kəsin ürəyində Ulduza qarşı rəhm yox idi. Hamıda, hər kəsdə Ulduza qarşı hədsiz nifrət var idi. Hər kəs də şeytan-şərindən Ulduza necə damğa vurulduğunu, Ulduzun səhvən Şükranı qətlə çatdırdığını gü-manına gətirə bilmirdi. Bir çox halda “qəzanın qədərı” də qıraqda qoyulurdu. Bircə müqəssir, bircə günahkar, bircə qatil sayılan Ulduz ha-mının qəzəblə dolu gözləri qarşısında dayanırdı.

Qara at da asta-asta, yavaş-yavaş qara örtülü Ulduz atların arxasınca gəlirdi. Üzü örtül-məyən, üstünə qara yaylıq salınmayan Şükran sınaqdan üzü ağ çıxan sərkərdələr kimi əldən-ələ aparılırdı. Hər kəs Şükranın tabutundan yapışmağı, onun cənazəsindən tutmağı özünə borc bilirdi. “Belə də qəşəng oğlana qıyılarmı”. Sanki Şükranı Ziyarət dağına doğru aparmaqla Ulu tanrıdan cavab istəyirdilər. Bu izdihamın qətiyyəti qarşısında inanan da, inanmayan da Ulu tanrını çağırmaq, demək istəyirdi ki, çıx qənşərə kəhkəşanlı səltənətindən Ziyarət da-ğının ən kəlləsinə cavab ver bizə, niyə öz verdiyini – Şükranı öz amanında saxlama-mısan? Niyə sən Ulduzun qol-qıçasını dərhal qırmamısan? Atı dərhal çərlədib gəbərtmə-misən? Qatili qarğa-quzğuna qismət eləmə-misən? Əgər bütün xoşbəxtlik, ya da bədbəxtlik sənin iradənləsə, niyə yelqanadlı, ağçuxalı gözəl cavana qıymısan, bunca adamları yaxıb-yandırmağa, abu-leysan kimi ağlatmağa razı olmusan?

Şükran bu qəribə üsyankar fikirlərin içində sanki məzara deyil, sərkərdə iqamətgahına gedirdi. Şükran əllərdən də artıq ürəklərdə gedirdi. Şükran ürəklərdə aparılırdı, ürəklərdə yaşayırdı. Sanki, Şükran ölüm matəmini deyil, faciə ilə dolu toy təntənəsini edirdi. Belə mərasim, belə axın-izdiham, bunca ürək çırpıntıları görünə bilərdimi? Bəli, böyük in-san axını burula-burula, ağlaşa-ağlaşa, kirişə-kirişə, lal-lal gedirdi.

Qara torpaq öz qara ağzını açmışdı. Heç kəs Şükranı torpağın qara ağzına atmaq istəməsə də, yenə də qəti qərara əməl olundu. Şükranın tabutu yerə qoyuldu. Daha bu tabut buradan başqa yana götürülməyəcəkdi. Bu hökm əzəli idi. Bu məzar tərpənməyəcək, bu türbə sökülməyəcəkdir. Ziyarət dağının tuş qabağında baş-daşları o yan-bu yana əyilən, yıxılan köhnə qəbiristanda Şükran üçün xüsusı yer ayrılmışdı. Yox, Şükranın məzarı itməyə-cəkdi. Onun adı qalacaqdı. Şükrana qanad verən, şöhrət gətirən at necə? Bu at da qala-caqdımı? Nə dərəcədə günahkar sayılsın-sayıl-masın, ta da unudulmayacaqdı. Ancaq necə? Nə təhər? Bir divan olsaydı günahkar aydın edilərdi. Ancaq hər necə divan olsa, kim Ulduza bəraət verə bilər? Kim Ulduzun xətasından keçə bilər? Kim Ulduzu oxşayıb öpə bilər? Kim Ulduzu qara donundan çıxarıb öz əzəlki Ulduz-luğuna qaytara bilərdi? Olsa-olsa bircə Şükran. Şükran isə ağzını açan, qara torpağa təslim olacaqdı. Dostun biri gedəcək, biri qalacaqdı, özü də qatil kimi qalacaqdı...

Birazdan Şükran öz qohum-əqrəbasının, bacı-qardaşının uzağın-yaxının hönkürtüləri, bir də qara libaslı Sevgili qızın hıçqırtıları içində “yaranan torpağa gedəcəkdir” məfhumilə məzara gedəcəkdi.

Belə də oldu. Şükran məzara qoyuldu. Tələm-tələsik bel-kürək götürüldü... Şükranın üstü torpaqlandı, torpaqla qalaqlandı. Üstünə də daş qoyuldu. Qara tikan da, bir də, bir də onun üstü örtüldü. Çox bərkcə-bərkcə örtüldü. Hər kəs bir də bir-birinə qarışdı, qara örtülü ulduzlar da səs-səsə verib kişnəşdi. Yalnız Şükranın bir qıraqda dayanan Ulduzu susdu, qaradinməz durdu.


Yüklə 1,4 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin