Başkanliği biLGİ notu ankara iLİ, Çankaya iLÇESİ,lodumu (beytepeköYÜ) mahallesi, 8684 ada– No. Lu parselYüklə 36,54 Kb.
tarix18.01.2018
ölçüsü36,54 Kb.
#39171
T.C. BAŞBAKANLIK

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ

BAŞKANLIĞI

eti mah3

BİLGİ NOTU

ANKARA İLİ, ÇANKAYA İLÇESİ,LODUMU (BEYTEPEKÖYÜ) MAHALLESİ,

28684 ADA– 1 NO.LU PARSEL
KASIM, 2017


1TAŞINMAZHAKKINDA BİLGİLER

Taşınmazın Adresi ve Ulaşımı


Konu taşınmaz; “Beytepe Mahallesi, Ertuğrul Gazi Bulvarı, 28684 Ada- 1 Parsel Çankaya / Ankara” açık adresinde yer almaktadır. (39.8550142’’K, 32.7341804’’D)

Taşınmaza ulaşım tarif olarak şu şekildedir; Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) üzerindeki Bilkent Üniversitesi Kavşağı’ndan Bilkent istikametine (güney yönüne)doğru dönülerek Bilkent Bulvarı’na bağlanılır. Cadde takip edilerek gelinen Atatürk Hastanesi’nin ve ODTÜ A-7 Kapısının bulunduğu dönel kavşaktan, önce Atatürk Hastanesi’ne doğru sağ tarafa dönülür ve gelinen kavşaktan Beytepe Köyü’ne doğru sol tarafa dönülerek Beytepe Köyü Yolu’na bağlanılır. Cadde üzerinde düz devam edilerek gelinenHacettepe Üniversitesi Giriş Kapısı ve Hacettepe Üniversitesi Teknokent Yerleşkesini geçtikten sonraki ayrımdan sağ tarafa doğru Ertuğrul Gazi Bulvarı’na dönülür ve cadde takip edilerek taşınmazın bulunduğu bölgeye ulaşılabilmektedir. Rapora konu taşınmaz; caddenin sol tarafında, Kalemci Camii’nin doğusunda konumlu olan parseldir. Bölgeye özel araç ile erişim kolaylıkla sağlanabilmekte olup, toplu taşıma araçları ile erişim imkanı bulunmamaktadır.

Taşınmazın Tapu Kayıtlarına İlişkin Bilgiler


Ana Gayrimenkul

Bağımsız Bölüm

İli

Ankara

Pafta No

-

Blok No

-

İlçesi

Çankaya

Ada No

28684

Kat No

-

Bucağı

-

Parsel No

1

Bağ. Böl. No

-

Köyü

-

Niteliği

Arsa

Niteliği

-

Mahallesi

Lodumu Beytepe Köyü

Sokağı

-

Eklentiler

-

Mevkii

-

Parsel Alanı

4.574,00m²

Malik

Maliye Hazinesi (1/1)

Edinme Sebebi ve Tarihi

Mahkeme kararı ile satış (Şufa gibi) – 23.02.2012/8146

Tapunun Türü

 Kat Mülkiyeti

 Kat İrtifakı

Ana Taşınmaz

Takyidat Bilgisi

Ankara İli Çankaya İlçesiTapu Müdürlüğü’nden; 07.09.2017 tarihinde alınan yazılı bilgiye göre, yukarıda bilgileri yazılı olan gayrimenkul üzerinde aşağıdaki beyan bulunmaktadır;

  • Beyan: “Belediye Gelirleri Kanunu’na göre kısıtlıdır.” 11.11.2015 tarih ve 70836 yevmiye no

Taşınmazın Konum ve Çevre Özellikleri Tanıtımı


Tanıtıma konu mülk; Ankara İli, Çankaya İlçesi Beytepe Mahallesisınırları içerisinde kalan, Ertuğrul Gazi Bulvarı’na cepheli tapuya Lodumu Beytepe Köyü 28684ada – 1 no.lu parsel olarak kayıtlı “Arsa” vasıflı taşınmazdır.

Konu taşınmaz; Ankara kent merkezi olarak adlandırılan Kızılay Bölgesi’nin güneybatısında, Dumlupınar Bulvarı’nın (Eskişehir Yolu’nun) güneyinde, Ümitköy – Çayyolu bölgesinin güneydoğusunda kalan içerisinde yer almaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölgenin kuzeyinde (Eskişehir Yolu ve Beytepe arasında kalan alan içerisinde) Ankara’nın önde gelen üniversiteleri olan O.D.T.Ü, Hacettepe ve Bilkent Üniversitelerinin Yerleşkeleri bulunmaktadır.

Rapora konu taşınmaz; Beytepe Köyü’nün eski yerleşim yerine çok yakın mesafede konumlanmış olup, bölge; son dönemlerde villa tipi konut yerleşimi açısından tercih edilenalanlardan birisi haline gelmiştir. Bölge; kentsel gelişimini halen tamamlamamış olduğundan, gereksinim duyulansosyal ihtiyaçlaryakın mesafelerdeki diğer muhitlerden sağlanabilmektedir.

Konu taşınmazın cephe aldığı Ertuğrul Gazi Bulvarı; yaklaşık 1.220 m. uzunluğa sahip olup, batı yönünde Orhangazi Bulvarı’ndan başlayarak doğu yönünde Şehit Jandarma Asteğmen Mustafa Tayyarcan Caddesi’ne kadar devam etmektedir. Cephe aldığı caddenin batı kısmında Filiz Yapı Kooperatifi, Güneş Park Evleri, Prime Hill Sitesi gibi konut siteleri yer alırken, Beytepe Köyü’ne yakın olan kısmında, seyrek aralıklarla inşa edilmiş 1 – 2 katlı yapılar yer almaktadır. Taşınmazın batı komşu parseli üzerinde Kalemci Cami, Ertuğrul Gazi Bulvarı’nın kuzeyinde kalan kısımda Hacettepe Üniversitesi Teknokent Yerleşkesi ve boş parseller; doğusunda ise seyrek aralıklarla inşa edilmiş 1 – 2 katlı bir kısmı ticari fonksiyonlu kullanılan düşük nitelikli yapılar bulunmaktadır.

Konu taşınmaz; Dumlupınar Bulvarı’na(Eskişehir Yolu’na) yaklaşık 6,70km.; Kızılay Meydanı’na yaklaşık 15,40 km. mesafede yer almaktadır.

Bölgede Doluluk Boşluk Durumu – Arz Talep Dengesi

Bölgenin doluluk oranının gözleme dayalı olarak % 40-50 civarında olduğu tahmin edilmektedir. Bölgede, fiili durum itibari ile arsa arzı fazladır.

c:\users\som\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.word\ankara-beytepe.jpg

eti mah3

Kaynak: https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/

2TAŞINMAZIN İMAR DURUMU

1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı


Çankaya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden alınan 26/09/2017 tarih ve 53849070-310.99 sayılı yazıya göre taşınmaz; “Ayrık Nizam”, “Emsal: 0,75”, “Hmaks: Serbest” uygulama hükümleri çerçevesinde, “Ticaret Alanı” fonksiyonunda kalmakta olup, çekme mesafeleri kuzeyindeki 35,00 m’lik yoldan 20,00m, batı cephesindeki yoldan 5,00 m. ve doğu – güney yönünden geçen 15 m.’lik imar yolundan 10,00 m. olarak belirlenmiştir.

228 ada 3 parsel

1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı

Plan Adı

:

1/1000 Ölçekli “Beytepe III. Toplu Konut Alanı Uygulama İmar Planı” – Plan no: 81205

Plan Onay Tarihi

:

Çankaya Belediye Meclisi’nin 08.12.2004-404 Sayılı Kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.03.2005-685 Sayılı Kararı ile Onaylı

Plan Notları

:
  1. Yollar, yeşil alanlar, genel otoparklar vb. kullanımlar kamu eline geçmeden inşaat uygulaması yapılamaz. İmar Kanunu’nun 23. maddesine göre altyapı tesisleri gerçekleştirilmeden iskan ruhsatı verilemez, kamuya terki gereken alanlarda ilgilisince kamuya terki sağlanamayan hisseler için kamu terkine konu başka bir kamu parselinden herhangi bir hisseden aynı miktarda kamuya terk sağlanabilir.

  1. Ünite ticaret merkezlerinde; konut kullanımı yer alamaz. E:0,75; Hmaks: Serbest olacaktır.

  1. Planda belirtilmeyen hususlarda, Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği ilgili hükümleri geçerlidir.

3TAŞINMAZIN YASAL DURUMU


  • Konu taşınmazın sınırları içerisinde bulunduğu 1/1000 ölçekli “Uygulama İmar Planı” ile ilgili olarak herhangi bir hukuksal sorun bulunmamaktadır.

  • Parsel; herhangi bir kentsel dönüşüm, riskli alan, rezerv yapı alanı sınırları içerisinde kalmamaktadır.

  • Saha incelemelerinde, parsel üzerinde atıl vaziyette, yığma yapı tarzında inşa edilmiş tarımsal nitelikli (ahıl vb. amaçlı) yapı olduğu tespit edilmiştir.

  • Kadastro Müdürlüğü’nden temin edilen paftalara göre, kadastral haritalar üzerinde herhangi bir yapı işli değildir.

  • Çankaya Belediyesi’nden alınan bilgiye göre, parsel üzerindeki yapının herhangi bir mimari projesi, yapı ruhsatı, iskan belgesi bulunmamaktadır. Yerinde yapılan incelemelerde, yapınınfiziksel ve ekonomik ömrünü doldurduğu gözlenmiştir.


4TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ

Taşınmazın Kullanıcı Durumu ve Bölgenin Deprem Derecesi


Deprem Bölgesi

1. derece

2. derece

3. derece

4. derece

5. derece


X


Kullanıcı Durumu

Kiracı

Mal sahibi

Boş

İşgalX
İşgal ve Kirada İse Kim Tarafından ve Ne Amaçla Kullanıldığı

Taşınmaz üzerinde, yığma yapı tarzında inşa edilmiş, halihazırda kullanılmayan ve atıl durumda olan tarımsal nitelikli yapı olduğu tespit edilmiştir.


Taşınmazın Geometrik ve Topoğrafik Özellikleri


Parsel Geometrisi:Tanıtım konusu 28684 ada, 1 no.lu parsel yamuk formlubir geometriye sahiptir.

Parsel Ölçüleri: Taşınmazın; kuzeyindeki Ertuğrul Gazi Bulvarı’na yaklaşık 84,00 m. cephesi, batı yönündeki imar yoluna yaklaşık 73,70 m.; güney ve doğusundan geçecek olan imar yoluna ise toplamda yaklaşık 102,00 m. cephesi bulunmaktadır.

Eğim: Taşınmazın bulunduğu bölge hafif eğimli bir topoğrafyaya sahip olup, parsel bölgenin genel topoğrafyası ile uyumlu bir şekilde eğimli ve engebeli bir arazi yapısına sahiptir.

Altyapı ve Diğer Özellikleri: Tanıtım konusu taşınmaz,elektrik, su, telefon, doğalgaz, asfalt yol vb. teknik alt yapının tamamlandığı bir konumdadır.

Taşınmaz Üzerinde Yer Alan Yapıya Ait Bilgiler


Taşınmaz üzerinde, atıl durumda yığma yapı tarzında tarımsal nitelikli yapı bulunmaktadır. Rapor tarihi itibariyle parsel üzerindeki mevcut yapının ekonomik ve fiziksel ömrünü doldurduğu gözlenmiştir.

TAKYİDAT BELGESİ

takyidat.jpg

plan notları.jpg

plan notları.jpg

FOTOĞRAFLAR

1

c:\users\som\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.word\9.jpg

4

5

c:\users\som\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.word\14.jpg

12.jpeg


Yüklə 36,54 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə