Bine ati venit! Managementul calitatii

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 454 b.
səhifə1/2
tarix01.11.2017
ölçüsü454 b.
  1   2


BINE ATI VENIT!


MANAGEMENTUL CALITATII

 • LECTOR: Luise Zeininger, MBAAGENDA CURS

 • Sisteme de management

 • Sisteme integrate

 • Consultanta in domeniul ISO

 • Certificarea

 • Excelenta in management

 • Investors in PeopleAGENDA ZIUA 1

 • Prezentari.

 • Cele 8 principii ale managementului calitatii

 • SMC - cerinte

 • SMM – cerinte

 • Pauza de cafea: 30 min

 • OH&S - cerinte

 • HACCP - cerinte

 • Sisteme integrate - documentatiiPrincipiile managementului calitatii

 • 8 principiiAgenda

 • Ce este un principiu de management al calitatii

 • Cele 8 principiiCe este un principiu de management al calitatii?

 • Un PRINCIPIU DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII este o regulă sau o convingere cuprinzătoare şi fundamentală pentru conducerea şi funcţionarea unei organizaţii, în scopul îmbunătăţirii continue pe termen lung a performanţei, prin orientarea către clienţi, dar luând în considerare şi necesităţile tuturor celorlalte părţi interesate.

 • Standardul SR EN ISO 9000: 2001, defineste opt astfel de principii care au stat la baza aparitiei familiei de standarde ISO 9000 editia 2000. Acestea sunt:Care sunt cele 8 principii?

 • 1 Orientarea catre client

 • 2 Leadership

 • 3 Implicarea personalului

 • 4 Abordarea bazata pe proces

 • 5 Abordarea sistemica

 • 6 Imbunatatirea continua

 • 7 Abordarea luarii deciziilor pe baza de fapte

 • 8 Relatii reciproc avantajoase cu furnizorii1. Orientarea catre client (I)

 • Organizaţiile depind de clienţii lor şi, de aceea, ar trebui să înţeleagă necesităţile actuale şi viitoare ale clientului, să satisfacă cerinţele clientului şi să se străduiască să depăşească aşteptările acestuia.

 • Ce obtinem prin aplicarea principiului:

  • Creşterea încasărilor şi a segmentelor de piaţă, ca rezultat al flexibilităţii şi vitezei de reacţie faţă de oportunităţile pieţei
  • Eficacitate crescută în utilizarea resurselor organizaţiei pentru creşterea satisfacţiei clientului
  • O loialitate mai mare a clienţilor care conduce la o reînnoire a relaţiilor de afaceri


1. Orientarea catre client (II)

 • Avantajele aplicarii principiului:

 • Discernerea şi înţelegerea necesităţilor şi aşteptărilor clientului

 • Asigurarea că obiectivele organizaţiei sunt corelate cu necesităţile şi aşteptările clientului

 • Comunicarea necesităţilor şi aşteptărilor clientului în întreaga organizaţie

 • Măsurarea satisfacţiei clientului şi întreprinderea de acţiuni pe baza rezultatelor

 • Managementul metodic al relaţiilor cu clientul

 • Asigurarea, în demersul vizând satisfacerea clientelei, a unei abordări echilibrate a necesităţilor şi aşteptărilor clienţilor cu cele ale altor părţi interesate (în special, proprietarii, angajaţii, furnizorii, organismele financiare, colectivităţile locale şi societatea în ansamblul său}2. Leadership-ul (I)

 • Liderii stabilesc unitatea scopului şi a direcţiei organizaţiei. Ei ar trebui să creeze şi să menţină un mediu intern în care persoanele să se poată implica total în îndeplinirea obiectivelor organizaţiei.

 • Ce obtinem prin aplicarea principiului:

  • Scopurile şi obiectivele organizaţiei sunt înţelese de personal şi îl motivează.
  • Activităţile sunt evaluate, aliniate şi implementate într-un mod unificat.
  • Defectele de comunicare între diferitele niveluri ale unei organizaţii sunt reduse la minimum.


2. Leadership-ul (II)

 • Avantajele aplicarii principiului:

  • Luarea în considerare a necesităţilor tuturor părţilor interesate, în special, ale clienţilor, angajaţilor, furnizorilor, organismelor financiare, colectivităţilor locale şi ale societăţii în ansamblul său
  • Stabilirea unei viziuni clare a viitorului organizaţiei
  • Definirea unor obiective şi ţinte realizabile
  • Crearea şi întreţinerea unor valori comune şi a unor modele de comportament bazate pe echitate şi etică la toate nivelurile organizaţiei
  • Construirea încrederii şi eliminarea fricii
  • Asigurarea personalului cu resursele şi formarea necesare şi cu libertatea de a acţiona într-un mod responsabil
  • Suscitarea, încurajarea şi recunoaşterea contribuţiilor personalului.


3. Implicarea personalului (I)

 • Persoanele de pe toate nivelurile reprezintă esenţa unei organizaţii, iar implicarea lor totală permite utilizarea capacităţilor lor în beneficiul organizaţiei.

 • Ce obtinem prin aplicarea principiului:

  • Personal motivat, implicat şi angajat pentru organizaţie
  • Inovare şi creativitate pentru îndeplinirea obiectivelor organizaţiei
  • Membrii personalului responsabili de performanţele individuale ale lor
  • Personal preocupat de a participa şi de a contribui la îmbunătăţirea continuă


3. Implicarea personalului (II)

 • Avantajele aplicarii principiului:

  • Personalul înţelege importanţa contribuţiei sale şi a rolului său în organizaţie.
  • Personalul identifică ceea ce îi frânează performanţele.
  • Personalul acceptă să fie responsabilizat şi să îşi asume partea sa de responsabilitate în rezolvarea problemelor.
  • Personalul îşi evaluează performanţa în raport cu scopurile şi obiectivele individuale.
  • Personalul caută în mod activ ocazii de a-şi spori competenţa, cunoştinţele şi experienţa.
  • Personalul îşi împărtăşeşte în mod liber know-how-ul şi experienţa.
  • Personalul dezbate în mod deschis probleme şi întrebări.


4. Abordarea bazata pe proces (I)

 • Un rezultat dorit este obţinut mai eficient atunci când activităţile şi resursele aferente sunt conduse ca un proces.

 • O activitate care utilizeaza resurse, condusa astfel incat sa permita transformarea elementelor de intrare in elemente de iesire, poate fi considerata un PROCES

 • Ce obtinem prin aplicarea principiului:

  • Costuri şi durate ale ciclurilor reduse prin utilizarea eficace a resurselor
  • Rezultate îmbunătăţite, coerente şi previzibile
  • Concentrarea pe oportunităţile de îmbunătăţire şi clasificarea după ordinea de prioritate


4. Abordarea bazata pe proces (II)

 • Avanatejele aplicarii principiului:

  • Definirea sistematică a activităţilor necesare pentru a obţine un rezultat dorit
  • Stabilirea de responsabilităţi clare pentru managementul activităţilor cheie
  • Analiza şi măsurarea potenţialului activităţilor cheie
  • Identificarea interfeţelor activităţilor cheie cu şi între diferitele funcţii ale organizaţiei
  • Concentrarea pe factorii care vor îmbunătăţi activităţile cheie ale organizaţiei, în special, resursele, metodele si echipamentele
  • Evaluarea riscurilor, a consecinţelor şi a impacturilor activităţilor asupra clienţilor, furnizorilor şi a altor părţi interesate.


5. Abordarea sistemica (I)

 • Identificarea, întelegerea şi conducerea proceselor corelate ca un sistem contribuie la eficacitatea şi eficienţa organizaţiei în realizarea obiectivelor sale.

 • Ce obtinem prin aplicarea principiului:

  • Integrarea şi alinierea proceselor care vor permite să fie îndeplinite cât mai bine rezultatele dorite
  • Capacitatea de a concentra eforturile pe procesele cheie
  • Conferirea către părţile interesate a încrederii în coerenţa, eficacitatea şi eficienţa organizaţiei


5. Abordarea sistemica (II)

 • Avantajele aplicarii principiului 5:

  • Structurarea sistemului pentru îndeplinirea obiectivelor organizaţiei în modul cel mai eficace şi eficient
  • Întelegerea interdependenţei între procesele sistemului
  • Abordări structurate cu armonizarea şi integrarea proceselor
  • Asigurarea unei înţelegeri mai bune a rolurilor şi a responsabilităţilor necesare pentru realizarea obiectivelor comune şi reducerea astfel a blocajelor interfuncţionale
  • Înţelegerea posibilităţilor organizaţionale şi stabilirea constrângerilor legate de resurse înainte de a acţiona
  • Fixarea şi definirea modului cum ar trebui să se efectueze anumite activităţi în cadrul unui sistem
  • Îmbunătăţirea continuă a sistemului prin măsurări şi evaluări.


6. Imbunatatirea continua (I)

 • Îmbunătăţirea continuă a performanţelor globale ale unei organizaţii ar trebui să fie un obiectiv permanent al organizaţiei.

 • Ce obtinem prin aplicarea principiului:

  • Avantaj concurenţial datorită capacităţilor organizaţionale îmbunătăţite
  • Alinierea activităţilor de îmbunătăţire la toate nivelurile în raport cu obiectivele strategice ale organizaţiei
  • Flexibilitate şi viteză de reacţie fata de oportunităţi


6. Imbunatatirea continua (II)

 • Avantajele aplicarii principiului:

  • Utilizarea unei abordări coerente cu ansamblul organizaţiei în vederea îmbunătăţirii continue a performanţelor organizaţiei
  • Asigurarea formării personalului în metodele şi instrumentele de îmbunătăţire continuă
  • Îmbunătăţirea continuă a produselor, proceselor şi sistemelor devine un obiectiv al fiecărei persoane din organizaţie
  • Stabilirea de scopuri pentru a orienta îmbunătăţirea continuă şi de măsurări pentru a-i asigura urmărirea
  • Recunoaşterea şi luarea la cunoştinţă a îmbunătăţirilor.


7. Abordarea luarii deciziilor pe baza de fapte (I)

 • Deciziile eficace sunt bazate pe analiza datelor şi informaţiilor.

 • Ce obtinem prin aplicarea principiului:

  • Decizii bine informate
  • Aptitudine mai bună de a demonstra eficacitatea deciziilor anterioare prin referire la date faptice înregistrate
  • Creşterea aptitudinii de a examina, de a pune în discuţie şi de a schimba opiniile şi deciziile.


7. Abordarea luarii deciziilor pe baza de fapte (II)

 • Avantajele aplicarii principiului:

  • Garantarea că datele şi informaţiile sunt suficient de exacte şi de fiabile
  • Asigurarea accesului la date a celor care au nevoie de ele
  • Analizarea datelor şi informaţiilor cu ajutorul unor metode valabile
  • Luarea de decizii şi întreprinderea de acţiuni bazate pe o analiză a faptelor, echilibrată prin experienţă şi intuiţie


8. Relatii reciproc avantajoase cu furnizorii (I)

 • O organizaţie şi furnizorii săi sunt interdependenţi iar o relaţie reciproc avantajoasă creşte capacitatea ambilor de a crea valoare.

 • Ce obtinem prin aplicarea principiului:

  • Aptitudine mărită de a crea valoare pentru cele două părţi.
  • Flexibilitate şi viteză de reacţie faţă de evoluţia pieţei sau a necesităţilor şi aşteptărilor clientului
  • Optimizarea costurilor şi a resurselor


8. Relatii reciproc avantajoase cu furnizorii (II)

 • Avantajele aplicarii principiului:

  • Stabilirea de relaţii care echilibrează câştigurile pe termen scurt şi de consideraţii pe termen lung
  • Punerea în comun a câştigurilor şi a resurselor cu partenerii
  • Identificarea şi alegerea furnizorilor cheie
  • Comunicare clară şi deschisă
  • Împărtăşirea informaţiilor şi a planurilor de viitor
  • Stabilirea de activităţi comune de dezvoltare şi de îmbunătăţire
  • Inspirarea, încurajarea şi recunoaşterea îmbunătăţirilor şi a realizărilor furnizorilor.


SMC Sistem de Management al Calitatii

 • SR EN ISO 9001:2001Agenda

 • Ce este un SMC?

 • Familia ISO 9000

 • Abordarea pe baza de proces

 • SMC

 • De ce ne certificam

 • PRO si CONTRA certificare

 • IntrebariCE ESTE UN SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITATII?

 • Sistem de management prin care se orienteaza si se controleaza o organizatie in ceea ce priveste calitatea

 • Sistem de management = sistem prin care se stabilesc politica si obiectivele si prin care se realizeaza acele obiective (poate include sistem de management financiar, de mediu etc)IERARHIA DOCUMENTELOR SMCSMC responsabilitatea managementului

 • Angajament

 • Orientare catre client

 • Politica in domeniul calitatii

 • Planificare SMC: stabilire obiective

 • Responsabilitate, autoritate si comunicare : numire RMC, comunicare

 • Analiza efectuata de managementSMC managementul resurselor

 • Asigurarea resurselor necesare

 • Competenta, constientizare instruire resurse umane

 • Infrastructura

 • Mediu de lucruSMC realizarea produsului

 • Planificare activitatilor

 • Procese referitoare la relatia cu clientul: determinare cerintelor referitoare la produs, analiza, comunicarea cu clientul

 • Proiectare si dezvoltare – dupa caz

 • Aprovizionare

 • Productie si furnizare de servicii

 • Controlul dispozitivelor de masurare si monitorizareSMC masurare, analiza si imbunatatire

 • Satisfactia clientului

 • Audit intern

 • Monitorizare si masurare procese si produse

 • Analiza datelor

 • Controlul produsului neconform

 • Actiune corectiva

 • Actiune preventiva

 • Imbunatatire continua

De ce ar dori firmele sa certifice SMC?

 • Reduce costurile prin organizarea fluxului de procese si reducerea pierderilor

 • Reducerea costurilor prin organizarea fluxului de documente si a comunicarii interne

 • “pasaport” pentru exportPRO certificare

 • Imbunatateste relatia cu partenerii externi

 • Asigura oportunitati de marketing si comunicare

 • Imbunatateste relatia cu comunitatea

 • RecunoastereContra - certificare

 • Lipsa personalului instruit

 • Costuri instruire, implementare, intretinere

 • Nesiguranta privind confidentialitatea informatiilor

 • Necunoasterea prevederilor legale

 • Atitudinea “las-o asa ca merge asa”

SMM SISTEM DE MANAGEMENT DE MEDIU

 • SR EN ISO 14001:2004Agenda

 • Ce este un SMM?

 • Seria 14000

 • Componentele unui SMM

 • De ce sa ne certificam un SMM?

 • Concluzii

 • IntrebariCE ESTE UN SISTEM DE MANAGEMENT DE MEDIU

 • “Parte a sistemului de management al unei organizatii utilizat pentru a dezvolta si implementa politica sa de mediu si a gestiona aspectele de mediu”

 • MEDIU – mediul inconjurator in care functioneaza organizatia, care include aerul, apa, solul, resursele naturale, flora, fauna, oamenii si relatiile dintre acestea;

 • SR ISO 14004Seria ISO 14000

 • ISO 14001:2004 - Sisteme de management de mediu. Cerinte cu ghid de utilizare

 • ISO 14004:2004 – Sisteme de management de mediu. Linii directoare referitoare la principii, sisteme si tehnici de aplicare.

 • ISO 14O20 – Etichete si declaratii de mediu. Principii generale

 • ISO 14031:1999 – Management de mediu. Evaluarea performantei de mediu. Ghid

 • ISO 14040 – Management de mediu. Evaluarea ciclului de viata. Principii si cadrul de lucru

 • ISO 14050:1999 - contine definitiile termenilor fundamentali referitori la managementul de mediu

Planificare

 • - Raspundere si responsabilitate: numire RMM

  • Identificarea cerintelor legale aplicabile si a altor cerinte
  • Identificarea aspectelor semnificative de mediu
   • Emisiile in atmosfera
   • Poluarea apelor
   • Deseuri solide
   • Deseuri cu grad mare de risc
   • Zgomot
  • Programul de implementare
  • ASPECT DE MEDIU – element al activitatilor, produselor sau serviciilor organizatiei care poate interactiona cu mediul
  • IMPACT ASUPRA MEDIULUI – orice modificare a mediului, daunatoare sau benefica, care rezulta total sau partial din aspectele de mediu ale organizatiei


Implementare

  • Pentru o implementare corecta, organizatia trebuie sa:
  • dezvolte o politica proprie de mediu,
  • stabileasca obiective si tinte de mediu si un prorgam de management de mediu
  • puna la dispozitie resurse umane, materiale si financiare
  • asigure instruirea personalului
  • asigure comunicarea interna si externa
  • dupa caz, sa asigure integrarea SMM cu alte sisteme existente


Masurare si evaluare

 • Organizatia trebuie sa masoare, monitorizeze si sa evalueze performantele sale de mediu

 • Conformarea cu cerintele legale si cu alte cerinte

 • Inregistrari ale SMM

   • Cerinte legale si alte cerinte, conformarea cu acestea, normative, acorduri si avize, autorizatie de mediu, aspecte privind impactul de mediu, detalii despre neconformitati (accidente de mediu, reclamatii, actiuni corective si preventive); audit de mediu si analiza efectuata de management ….
 • Auditurile SMMImbunatatire continua

 • Organizatia trebuie sa analizeze si sa imbunatateasca continuu sistemul sau de management de mediu, obiectivele imbunatatirii si performanta sa generala de mediu

 • Analiza SMM

  • Obiective si tinte de mediu, rezultatele auditului SMM, evaluarea indeplinirii obiectivelor, concluzii…
 • Imbunatatire continua

  • Identificarea oportunitatilor de imbunatatire, determinarea cauzelor neconformitatilor, elaborarea unui plan de actiuni corective, compararea cu performantele altor organizatii din bransa


Cerinte de performanta de mediu

 • ISO 14001 nu stabileste cerinte pentru performanta de mediu peste cele stabilite de legislatia si normativele in vigoareDe ce ar dori firmele sa certifice SMM?

 • Reducerea incidentelor care duc la raspunderi legale

 • Reduce costurile prin reducerea gradului de exploatare a resurselor naturale si a pierderilor din procesele curente.PRO certificare

 • Dovada publica a grijii fata de mediu

 • Reducerea riscului de mediu

 • Imbunatateste relatia cu partenerii externi

 • Asigura oportunitati de marketing si comunicare

 • Imbunatateste relatia cu comunitatea

 • RecunoastereContra - certificare

 • Lipsa personalului instruit

 • Costuri instruire, implementare, intretinere

 • Nesiguranta privind confidentialitatea informatiilor

 • Necunoasterea prevederilor legale

 • Atitudinea “las-o asa ca merge asa”

OHSAS

 • SISTEM DE MANAGEMENT AL SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE

 • 18001:2004AGENDA

 • Ce este un sistem OH&S

 • Familia 18000

 • Definitii

 • Managementul riscurilor

 • Specificatia OHSAS 18001

 • Implementarea sistemului

 • De ce sa ne certificam; PRO si CONTRA

 • IntrebariCe este un sistem OH&S?

 • “Parte a sistemului de management general care faciliteaza managementul riscurilor OH&S asociate afacerilor organizatiei. Include structura organizatorica, activitatile de planificare, responsabilitatile, procedurile, procesele si resursele necesare elaborarii, implementarii si mentinerii politicii OH&S a organizatiei”

 • - OHSAS 18001:2004Familia 18000

 • OHSAS 18001: 2004 Sisteme de management al sanatatii si securitatii ocupationale. Specificatie

 • OHSAS 18002: 2004 Sisteme de management al sanatatii si securitatii ocupationale. Linii directoare pentru implementarea OHSAS 18001Definitii

 • Sanatate si securitate ocupationala – conditii si factori care afecteaza starea de sanatate a angajatilor, personalului temporar angajat, personalului subcontractant, vizitatorilor si a oricarei alte persoane aflate la locul de munca

 • Pericol = sursa sau situatie cu potential de producere de vatamari, in termeni de ranire sau imbolnavire, daune aduse proprietatii, daune aduse mediului de lucru, sau o combinatie a acestora

 • Risc = combinatie a probabilitatii si consecintei producerii unui anumit eveniment periculosManagementul riscurilor

 • Identificarea riscurilor

 • Intelegerea implicatiilor acestora

 • Stabilirea tolerabilitatii

 • Control

 • Fii pregatit

 • Daca nu poti face nimic in acest sens – ce se intampla?OHSAS 18001

 • Cerinte legale si alte cerinte

 • Asigurarea ca toate cerintele legale sunt respectate

 • Obiective

 • Stabilirea si mentinerea obiectivelor OH&S

 • Programe OH&S

 • Stabilirea si revizuirea periodica a programelor OH&S

 • Stabilire responsabilitati, autoritati, resurse, termeneOHSAS 18001

 • IMPLEMENTARE SI OPERARE

 • Structura si responsabilitate

 • Instruire, constientizare si competenta

 • Consultare si comunicare

 • Controlul documentelor si datelor

 • Control Operational

 • Pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de raspunsOHSAS 18001

 • Structura si Responsabilitate

 • Stabilire responsabilitati, autoritati, resurse, termene

 • Numire repezentant al managementului pentru OH&S

 • Demonstrarea angajamentului pentru implementarea OH&S

 • Instruire, constientizare si competenta

 • Asigurarea ca instruirea este releventa pentru sarcini cu impact asupra sistemului OH&S

 • Stabilirea si mentinerea unor programe de instruireOHSAS 18001

 • Consultare si Comunicare

 • Documentare si mentinere proceduri

 • Implicarea angajatilor

 • Controlul Datelor si Documentelor

 • Mentinerea documentelor si datelor cerute de specificatia OHSAS

 • Revizuirea periodica

 • Asigurarea prezentei documentelor valabile la locurile de utilizareOHSAS 18001

 • Control Operational

 • Stabilirea masurilor de control pentru activitatile si operatiile asociate riscurilor

 • Pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns

 • Stabilire planuri si proceduri pentru identificarea potentialului pentru incidente si situatii de urgenta

 • Testarea periodica – acolo unde este posibil

 • Revizii periodice a planurilor si procedurilorOHSAS 18001

 • VERIFICARE SI ACTIUNE CORECTIVA

 • Monitorizarea si masurarea performantei organizatiei

 • Acidente, incidente, neconformitati si actiuni corective si preventive

 • Inregistrari

 • AuditOHSAS 18001

 • Monitorizarea si masurarea performantei

 • Masurari: calitative si cantitative

 • Indeplinirea obiectivelor

 • Masurari proactive ale performantei

 • Masurari reactive ale acidentelor, incidentelor, imbolnavirilor etc

 • Calibrarea DMM-urilor - dupa cazOHSAS 18001

 • Accidente, Incidente, Neconformitati, Actiuni Corective si Preventive

 • Definirea responsibilitatilor pentru investigarea accidentelor

 • Actiuni de reducere consecinte

 • Initiere si finalizare actiuni corective si preventive

 • Implementare si inregistrare schimbari ale procedurilor documentateOHSAS 18001

 • Inregistrari

 • Stabilire proceduri: reguli si metode

 • Respectarea cerintelor de

  • Lizibilitate si identificare
  • Trasabilitate
  • Regasire usoara
  • Protejare


OHSAS 18001

 • Audit

 • Stabilire si mentinere proceduri pentru:

  • Determinarea conformitatii sistemului OH&S cu specificatia OHSAS 18001
  • Revizuirea rezultatelor auditurilor anterioare
  • Furnizarea de informatii catre management
 • Auditorii trebuie sa fie independenti fata de zona auditataOHSAS 18001

 • ANALIZA MANAGEMENTULUI

 • Revizuirea sistemului OH&Spentru a asigura adecvarea si eficacitatea

 • Mentinerea inregistrarilor analizei efectuate

 • Documentarea schimbarilor identificate ca necesareImplementarea OH&S

 • 4 FACTORI DE SUCCES

 • Angajamentul managementului si implicarea personalului

 • Analiza pericolelor

 • Prevenire si Control

 • InstruireImplementarea OH&S

 • Angajamentul managementului si Implicarea personalului

 • Politica de siguranta trebuie sa fie o prioritate pentru toate departamentele organizatiei

 • Incorporarea activitatilor legate de siguranta in evaluarile performantei personalului

 • Instruirea tuturor angajatilor privind OH&S

 • Alocare resurse adecvate sistemului OH&S

 • Audituri ale sistemului OH&SImplementarea OH&S

 • Analiza pericole

 • Identificarea tuturor pericolelor

 • Luarea in consideratie a tuturor pericolelor la stabilirea politicii OH&S

 • Utilizati matricea riscurilor in analizaImplementarea OH&S

 • Prevenire si Control

 • Stabilirea proceduri sigure de lucru pentru angajati

 • Controlul si eliminarea pericolelor

 • Echipament de protectie

 • Instruirea angajatilor

 • Analiza accidentelorImplementarea OH&S

 • Instruire

 • Managementul de varf – bazele activitatilor si cerintelor

 • Managementul de linie (sefi departamente) – stabilire responsabilitati

 • Responsabilii (sefii de echipe) instruire similara angajatilor cu privire la obiective

 • Angajati – cum sa evite accidentarea lor si a colegilor

 • Evaluarea programului de instruireDe ce ar dori firmele sa certifice OH&S?

 • Creste increderea angajatilor

 • Reducerea costurilor prin eliminarea potentialului de accidentePRO certificare

 • Imbunatateste relatia cu angajatii

 • Imbunatateste relatiile cu partenerii

 • Imbunatateste relatia cu comunitatea

 • RecunoastereContra - certificare

 • Lipsa personalului instruit

 • Costuri implementare, intretinere

 • Nesiguranta privind confidentialitatea informatiilor

 • Necunoasterea prevederilor legale

 • Atitudinea “las-o asa ca merge asa”Agenda

 • Legislatie in domeniu

 • HACCP in Romania

 • Sistemul HACCP, principii

 • Pasii implementarii

 • De ce sa ne certificam

 • IntrebariCele 7 principii ale HACCP

 • 1. Identifică potenţiale pericole, evaluează riscul şi identifică măsuri preventive

 • 2. Determină Punctele Critice de Control (PCC) care vor elimina sau minimiza riscul

 • 3. Stabileşte limitele critice care trebuie atinse pentru a asigura controlul PCC

 • 4. Stabileşte un sistem de monitorizare

 • 5. Stabileşte acţiuni de corectare pentru cazul în care un PCC este scăpat de sub control

 • 6. Stabileşte documentaţia şi înregistrările pentru sistem

 • 7. Stabileşte procedurile de verificare care confirmă eficacitatea HACCPExemple de limite criticeDe ce ar dori firmele sa certifice un sistem HACCP?

 • Reduce costurile prin organizarea fluxului de procese si reducerea pierderilor

 • Verificarea corectitudinii masurilor si modului de lucru

 • “Pasaport” pentru exportPRO certificare

 • Imbunatateste relatia cu partenerii externi

 • Asigura oportunitati de marketing si comunicare

 • RecunoastereContra - certificare

 • Lipsa personalului instruit

 • Costuri instruire, implementare, intretinere

 • Nesiguranta privind confidentialitatea informatiilor

 • Necunoasterea prevederilor legale

 • Atitudinea “las-o asa ca merge asa”

SISTEME DE MANAGEMENT

 • DocumentatiiAgenda

 • Sistem de Management de Calitate

 • Sistem de Management de Mediu

 • Sistem de Management sanatate si securitate ocupationala

 • HACCP

 • Sisteme integrateSMC

 • Manual

 • 6 proceduri de sistem

 • Declaratie de politica

 • Declaratie de obiective

 • Inregistrari privind furnizorii, analiza cerinte client, satisfactia clientului, analiza efectuata de management, control DMM-uriSMM

 • Declaratie de politica

 • Proceduri de sistem

  • aspecte de mediu
  • cerinte legale si alte cerinte
  • obiective, tinte , programe
  • Instruire, comunicare
  • controlul documentelor
  • control operational – activitati asociate
  • aspecte de mediu semnificative
  • pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns
  • monitorizare si masurare  - activitati cu impact semnificativ
  • evaluarea conformarii
  • neconformitati
  • actiune corectiva
  • actiune preventiva
  • controlul inregistrarilor
  • audit intern
 • InregistrariHACCP

 • Planul HACCP

 • Inregistrari privind monitorizarea CCP-urilorSISTEM INTEGRAT CALITATE-MEDIU SMCM

 • Manual integrat sau cu capitole separate

 • Proceduri de sistem

  • aspecte de mediu
  • cerinte legale si alte cerinte
  • obiective, tinte , programe
  • instruire
  • comunicare
  • controlul documentelor
  • control operational – activitati asociate aspecte de mediu semnificative
  • pregatire pentur situatii de urgenta si capacitate de raspuns
  • monitorizare si masurare  - activitati cu impact semnificativ
  • evaluarea conformarii
  • neconformitati
  • actiune corectiva
  • actiune preventiva
  • controlul inregistrarilor
  • audit intern
 • Declaratie de politica

 • Declaratii de obiective: calitate si mediuSISTEM INTEGRAT CALITATE-OH&S

 • Manual integrat sau capitole distincte

 • Declaratie de politica

 • Proceduri de sistem

  • planificare pentru identificarea pericolului, evaluarea riscului si controlul riscului
  • cerinte legale si alte cerinte
  • obiective si program (programe) de management OH&S
  • instruire
  • comunicare
  • controlul documentelor si al datelor
  • control operational – activitati asociate riscurilor identificate
  • pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns
  • monitorizare si masurare  - a performantei OH&S
  • accidente, incidente
  • neconformitati
  • actiune corectiva
  • actiune preventiva
  • controlul inregistrarilor
  • audit intern
 • Inregistrari privind analiza efectuata de managementSISTEM CALITATE – HACCP SMCH

 • Manual

 • Planul HACCP

 • 6 proceduri de sistem

 • Declaratie de politica

 • Declaratie de obiective

 • Inregistrari privind monitorizarea CCP-urilor

 • Proceduri de igienaSISTEME INTEGRATE COMPLEXE

 • INTEGRAT CALITATE-  MEDIU – OHSAS

 • INTEGRAT CALITATE - MEDIU - HACCP

NE REVEDEM MÂINE!

 • AGENDA ZIUA 2:

 • Consultanti si consultanta

 • Certificarea

 • Excelenta in management

 • Investors in peopleAGENDA ZIUA 2

 • Consultanti si consultanta

 • Certificarea

 • Pauza de cafea

 • Excelenta

 • Investors in PeopleCONSULTANTI SI CONSULTANTAAgenda

 • Ce este?

 • La ce foloseste?

 • Ce face consultantul?

 • Cui trebuie?

 • Cum alegem consultantul?Ce este

 • Persoana de incredere care:

  • are pregatire si experienta relevanta
  • respecta codul deontologic privind consultanta
  • nu intra in conflict de interese cu clientul
  • pastreaza confidentialitatea informatiilor la care are acces
  • Foloseste in beneficiul clientului experienta accumulata


La ce foloseste

 • Economiseste timp pentru client

 • Economiseste bani pentru client

 • Instruieste personalul clientuluiCe face consultantul (1)

 • Asculta,

 • Observa ,

 • Analizeaza ,

 • Evalueaza

 • Recomanda,

 • Asista ,

 • Indruma ,

 • Instruieste.Ce face consultantul (2)

 • Ofera:

  • Indrumari privind necesarul de documente functie de
   • Tipul sistemului
   • Marimea organizatiei
   • Complexitatea proceselor
   • Competenta personalului
  • Indrumari privind documentarea proceselor
  • Indrumari privind mentinerea inregistrarilor


Ce face consultantul (3)

 • Analizeaza modul de control al sistemului si propune imbunatatiri

 • Asista sau efectueaza auditul intern

 • Elaboreaza rapoarte de audit si recomandari pentru obtinerea conformitatii

 • Ajuta la alegerea organismului de certificareCui trebuie?

 • Tuturor organizatiilor care:

 • Vor sa reduca costurile proiectarii, documentarii, implementarii si certificarii unui sistem

 • Vor sa reduca timpul necesar unui astfel de proiect

 • Vor sa se asigure de calitatea si sustenabilitatea rezultatului

 • Cunosc si recunosc utilitatea si oportunitatea utilizarii unui specialist

 • Doresc sa-si dovedeasca profesionalismulCum alegem consultantul? (1)

 • Dupa experienta – cu cat a avut mai multi clienti in domeniul dumneavoastra, cu atat mai bine.

 • Sa va inspire incredere

 • Sa asigure confidentialitatea

 • Sa respecte termenele stabiliteDupa competenta – cereti cv-uri!

 • Dupa competenta – cereti cv-uri!

 • Asigurati-va ca personalul cu care veti lucra are pregatire cat mai solida pentru referentialul ales.

 • Dupa recomandariIMPORTANT!

 • Folositi experienta acestora in folosul dvs!

 • Lucrati in echipa cu consultantul dvs!Organism de certificareAgenda

 • De unde aflam ce organisme functioneaza in Romania

 • De unde aflam ce organism se potriveste activitatilor noastre

 • Obtinerea certificarii

 • Am nevoie de certificare?

 • Ce sa aleg

 • Ce obligatii am

 • Ce drepturi am

 • Ce obligatii are organismul de certificareDe unde aflam ce organisme functioneaza in Romania

 • De la consultant

 • De pe site-ul RENAR

 • www.renar.roTipuri de organisme

 • Organisme care certifica sisteme

 • Organisme care certifica produse

 • Organisme care certifica laboratoareDe unde aflam ce organism se potriveste activitatilor noastre

 • se verifica domeniul pentru care este acreditat intern sau international

 • se analizeaza optiunile cu consultantul

 • se respecta cerintele unei autoritati

 • se respecta cerintele unui/unor clientiAm nevoie de certificare?

 • discutiiCe sa aleg?

 • pre-audit

 • certificare: de sistem; de produs

 • supraveghereCe obligatii am?

 • sa respect termenele

 • sa instruiesc echipa de auditori cu normele de PM

 • sa le asigur echipament de PM

 • sa le pun la dispozitie documentele relevante pentru constatarea functionarii sistemului auditatCe drepturi am?

 • sa imi fie respectat secretul documentelor

 • sa mi se faca observatii pertinente

 • sa refuz echipa de audit

 • sa contest neconformitatileCe obligatii are organismul de certificare

 • sa stabileasca o echipa de audit pe domeniu

 • sa pastreze confidentialitatea

 • sa stabileasca neconformitati

 • sa transmita raportul de audit

EXCELENTA IN CALITATE

 • Cateva concepteAgenda

 • Ce este calitatea?

 • Conceptul de excelenta

 • Principiile excelentei

 • 5 parteneri

 • Factori de succes

 • PremiiCE ESTE CALITATEA

 • Masura in care un ansamblu de caracteristici intrinseci (permanente) indeplineste cerinteleConceptul de “Excelenta”

 • Excelenta inseamna sa fii un model pentru ceilalti, adica sa fii cel mai bun, pentru ca:

  • esti orientat catre clienti
  • aplici tehnici manageriale de virf
  • obtii rezultate consistente


Principiile Excelenţei (1din 2):

 • Viziune clara:

  • misiune
  • politica
  • strategie
  • obiective
 • Orientare catre clienti:

  • cunoasterea necesitatilor explicite si latente
  • stisfacerea necesitatilor
 • Imbunatatire continua:

  • masurarea si analiza rezultatelor
  • feed-back
  • inovare


Principiile Excelenţei: (2 din 2)

 • Aplicarea bunelor practici manageriale:

  • orientare catre procese
  • abordare convingatoare, integratoare
  • implementare sistematica
  • imbunatatire continua
 • Aplicarea bunelor practici in managementul resurselor umane:

  • orientare catre satisfactia angajatilor
  • motivare
  • recompensare
  • formare continua
 • Parteneriat:

  • cu furnizorii
  • implicare
  • incredere
  • cu celelalte parti interesate (autoritati, organisme de supraveghere)
 • Responsabilitate etica fata de societate5 parteneri pentru excelenta

 • Clienti

 • Angajati

 • Actionari / Proprietari

 • Furnizori

 • SocietateaFACTORI DE SUCCES

 • Orientare pe termen lung

 • Proces permanent de imbunatatire

 • Implicarea directa a conducerii

 • Asigurarea satisfactiei angajatilor

 • Asigurarea satisfactiei clientilor

 • Management prin exemplu personal

 • Comunicare

 • Rabdare – RezistentaPremii de calitate şi modele

 • Japonia - Premiul Deming (1951)

 • SUA - Trofeul naţional pentru calitate Malcolm Baldrige - MBNQA (1988)

 • Europa - Trofeul european pentru calitate – EQA (1992)

 • Romania - Premiului Roman pentru Calitate "J.M.JURAN“ (2000)Premiul JURAN

 • CELE 9 CRITERII:

 • LEADERSHIP

 • RESURSE UMANE

 • POLITICA SI STRATEGIE • Dostları ilə paylaş:
  1   2
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə