BiRİNCİ kisim


İKİNCİ KISIM Telsiz İşlemleriYüklə 209,6 Kb.
səhifə2/7
tarix18.01.2018
ölçüsü209,6 Kb.
#39054
1   2   3   4   5   6   7

İKİNCİ KISIM

Telsiz İşlemleriBİRİNCİ BÖLÜM

Başvuru, Değerlendirme ve İzin, Kurma ve Kullanma ve Ruhsat
Başvuru

Madde 5- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere haberleşme amacıyla talepleri halinde telsiz sistemi kurma ve kullanma izni verilebilir. Kurum gerekli gördüğünde verilen izni yeniden değerlendirir ve iptal edebilir.
Madde 6- Kamu Kurum ve Kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce kurulması talep edilen telsiz sistemi için aşağıda belirtilen belgelere eklenmesi suretiyle, işlemin özelliğine göre Kurum’a veya ilgili TK Bölge Müdürlüklerine elden veya posta yolu ile müracaat edilmesi gereklidir.

 1. Telsiz sistemine olan ihtiyacın gerekçesini anlatan dilekçe,

 2. Kurulması planlanan telsiz sistemi dikkate alınarak talep sahibi tarafından doldurulan iki nüsha ilgili TK müracaat formu,

 3. Kullanıcı tarafından imzalı “Yetkilendirilmeye Tabi Olmayan Telsiz Sistemlerine Frekans Tahsisi Yapılması, Kurma Ve Kullanma İzni Verilmesi Ve Kontrolü İle İlgili Olarak 2813 Sayılı Telsiz Kanunu Hükümleri Ve Genel Mevzuat Çerçevesinde “Telsiz Ücretleri” Nin Tahakkuk Ve Tahsiline İlişkin Esaslar Hakkında Sözleşme”

 4. Roleli telsiz telsiz sistemi kurma müracaatlarında harita veya ölçekli bir kroki üzerinde işaretlenmiş telsiz sistemi şeması,

 5. Mobil servis içerisindeki kara istasyonlarında kurulacak olan role, sabit ve lokal alanda kullanılması halinde el telsizi cihazlarının ve sabit servis içinde kullanılacak sabit istasyonların kurulacağı yerlerin açık adresleri ve coğrafi koordinatları (Derece, Dakika, Saniye),

 6. Faaliyet belgesi (ticarat odası veya sanayi odası belgesi gibi). (Kamu müracaatlarında aranmaz.)

 7. Şirketi temsile yetkili kişilerin imza sirküleri.(kamu müracaatlarında aranmaz)

 8. Gerekli durumlarda sistem ve faaliyetle ile ilgili ek bilgi.

 9. Diğer düzenlemelerden dolayı gerekebilecek bilgi ve belge.


Değerlendirme ve İzin

Madde 7- Kurum veya ilgili TK Bölge Müdürlüğü tarafından başvuru formları ve ekleri detaylı incelemeye tabi tutularak;

 1. Talep; milli güvenlik, ülke ekonomisi, sosyal gelişme, kamu yararı, frekans spektrumunundaki kullanım yoğunluğu ve talep sahibinin faaliyetleri gibi kriterler açısından değerlendirilir.

 2. Telsiz sistemi kullanılması talep edilen faaliyet için gerekli görüldüğünde; bölgedeki frekans spektrumunundaki kullanım yoğunluğu, cihaz sayıları ve kuruluşun iştigal sahası gibi kriterler göz önüne alınarak, kullanılması uygun görülen telsiz sistemi hususunda yönlendirilir.

 3. Uygun görüldüğü takdirde telsiz sistem veya sistemleri için en fazla 10 yıl süre ile telsiz sistemi kurma ve kullanma izni verilerek bu Yönetmeliğin 11 inci Madde esaslarına göre frekans tahsisi yapılır ve izin yazısı ile birlikte ilgili TK müracaat formu onaylanarak bir nüshası aşağıda belirtilen evraklar ile birlikte müracaat sahibine gönderilir.

  1. Yetkilendirmeye tabi olmayan Telsiz sistemlerine ait imzalı matbu sözleşme,

  2. Boş sistem bildirim formları(Role, sabit telsiz, araç telsizi, ses yayın sistemi, el telsizi veya radyolink sistemi v.b bildirimi.)

  3. Telsiz emniyet ve muhafaza tedbirleri talimatı.

  4. Telsiz emniyet ve muhafaza tedbirleri formu.

  5. Telsiz sistemi kurma ve kullanma esasları.

 4. Yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilciliklerine münhasıran kendi hükümet merkezleri ve/veya diğer diplomatik temsilcilikleri ile haberleşme yapmak veya kendi iç güvenlik amaçlarıyla kullanmak üzere mütekabiliyet esaslarına bağlı olarak telsiz sistemi kurma ve işletme izni verilebilir. Bununla ilgili bu yönetmelikteki her türlü işlemler Dışişleri Bakanlığı kanalıyla yürütülür.

 5. Türkiye’ye geçici olarak giren serbest dolaşıma tabi telsiz cihazlarıyla ilgili düzenlemeler, ülkemizin de taraf olduğu milletlerarası sözleşmeler çerçevesinde belirlenir.

 6. Yabancı devletler ile yapılan anlaşma ve antlaşmalara dayanılarak kurulmuş ve kurulacak telsiz sistemleri bu anlaşma veya antlaşmalardaki varsa özel hükümlerine tabidir.

 7. Çeşitli maksatlarla yasak bölgelerde bulunmalarına müsaade edilen yabancı uyrukluların; bu bölgelerde telsiz sistemlerini kullanabilmeleri Gnkur.Bşk.lığının yazılı izinine bağlıdır.

 8. Verilen izinde bir mobil istasyonun çalışma bölgesindeki kara ana istasyondan azami ne kadar uzaklaşabileceği hususu hesaplanarak verilen izin yazısı ekindeki ilgili TK müracaat formunda belirtilir.Kullanıcı başka bir kullanıcıyı enterferans etmemesi için bu mesafeye riayet eder.

 9. Değerlendirilen telsiz sistemi için gerekirse bazı kısıtlamalar belirtilir ve bu kısıtlamalar izin yazısında belirtilir.

 10. Verilen izin süresi sonunda Kuruma veya ilgili TK Bölge Müdürlüklerine sistem kullanımı ile ilgili herhangi bir bilginin gelmemesi durumunda verilen izin iptal edilir. Yeniden kullanılmaya devam talebinde ise değişen şartlara göre yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde değerlendirme yapılır.


Kurma ve Kullanma

Madde 8- a. Telsiz sistemi kurma izin yazısı ile ekindeki ilgli TK Müraccat formunda belirtilen teknik değerler ve Telsiz Sistemi Kurma ve Kullanma Esasları’nda açıklanan hususlara göre müracaat sahipleri telsiz sistemi kurulur.

b. Kullanıcı İlgili TK Müracaat formunda belirtilen süre içerisinde sistem veya sistemlerin kurulması ve cihaz ayarlarının tamamlattırmasına müteakip 1 ay içerisinde sisteme ruhsat verilmesi ve gerekli teknik kontrollerin sağlanması için, sistemde bulunan cihaz bilgilerinin izin yazısı ekinde gönderilen sistem bildirim formlarının ilgili kısımlarının doldurulup imzaladıktan sonra bir nüshasının Kurum’a veya ilgili TK Bölge Müdürlüğüne gönderir.

c. Telsiz sistemi kurma izni verilen kuruluşun, sistemi kurduğunu belirten sistem bildirim formlarını Kurum’a veya ilgili TK Bölge Müdürlüğüne göndermesini müteakip sistemin denetim ve kontrolu yapılır.

d. Uygun bulunan telsiz sistem veya sistemlerine ruhsat verilerek, tahsis edilen frekansların tescili yapılır

e. Verilen sistem kurma süresi içinde kurulmayan telsiz sisteminin izni ve tahsis edlen frekanslar iptal edilir.

f. Verilen izindeki telsiz sayılarından fazla telsiz alımlarında , fazla alınan cihazlar iade edilir ve 2813 sayılı Telsiz Kanununa göre işlem yapılır.


Ruhsat

Madde 9- TSK, Sahil Güvenlik Komutanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve kendi görev sahaları ile ilgili konularda MİT Müsteşarlığının kuracağı telsiz sistemleri, frekans tahsis ve tescil işlemlerini yaptırmak kaydıyla ruhsata tabii değildir.
(Kapsam dışında olan kuruluşlar pratikte maddede sayılanlardan ibaret değildir. Emniyet Genel Müdürlüğüne ait telsiz sistemlerinin de ruhsatlandırma bakımından kapsam dışında olması gereklidir.)
Madde 10- Münhasıran radyo ve televizyon yayınlarını almaya yarayan alıcı cihazları ile s Satış amacı ile bulundurulan telsiz haberleşme sistem ve cihazları hariç, her türlü telsiz sistem ve cihazlarının kullanılmaları, aşağıdaki işlemlere tabidir.
(Telsiz alıcıları ile ilgili ruhsat işlemleri ve denetimi hiçbir zaman yapılamamıştır. Uygulanamayan ve uygulanamaması diğer hükümlerin uygulanabilirliğini de zayıflatan bu düzenleme kaldırılmalıdır.)


 1. Her telsiz cihazı için bir ruhsatname alınması mecburidir.
 1. Ancak; ruhsatnameye esas olan teknik özellikler aynen kalmak şartı ile birden fazla cihaz kullanılması halinde; verilen ruhsatname üzerinde bir cihaza ait teknik özellikler yazılır ve her cihazın seri numarası, bulunduğu coğrafi yer adı bilgileri bulunur.. Aynı özellikteki cihazların adedi toplamı özel hanesinde gösterilir.
 1. Türkiye’de turist olarak veya geçici görevle gelen yabancılarda, yurtdışında ikamet eden ve geçici olarak yurda dönen vatandaşların beraberinde getirilen veya taşıtlarına monte edilmiş bulunan ve geri götürülmek üzere pasoportlarına kaydedilmiş olan telsizler ruhsata tabii değildir. Bu tip cihazların gümrük işlemleri mahfuzdur.

 2. Kurumca yapılan yetkilendirmeye ilişkin düzenlemeler çerçevesinde abonelerce kullanılan telsiz sistem ve cihazları ruhsata tabiidir ancak ruhsatname düzenlenmez. Aboneler ile ilgili işlemler işletici/işletmeci firma veya kuruluşlar aracılığı ile yürütülür.

(Abone cihazlarının “ruhsata tabidir” hükmü konulduduktan sonra “ruhsatname düzenlenmez” hükmünün getirilmesi kendi içinde çelişki oluşturmaktadır. “Ruhsatname” adından da anlaşılacağı gibi “izin belgesi” anlamına gelmekte olup, cihazları değil bunların kullanıcılarını (aboneleri) ilgilendirmektedir. Abonelerle ilgili hususlar genel yetkilendirme şartları içinde belirlenmekte işletmeci tarafından yerine getirilmektedir. Bu nedenle, yetkilendirme kapsamındaki bu uygulama tüm sonuçlarıyla birlikte metinden çıkarılmalıdır.)


Yüklə 209,6 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə