Бисмиллаһир-рәҺМАНир-рәҺИМYüklə 4,88 Mb.
səhifə24/24
tarix21.10.2017
ölçüsü4,88 Mb.
#7229
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

ƏBABİL QUŞLARININ


HÜCUMU

FİL SAHİBLƏRİNİN ƏHVALATI


Miladi tarixi ilə 535-ci ildə Yəmən hakimi Əbrəhə Həbəşi, Həbəşstan imperatorluğundan ayrılıb, öz ölkəsinin müstəqilliyini e’lan etdi. O, digər imperatorlar kimi başqa yerləri işğal edib, ölkəsinin ərazisini genişləndirmək fikrinə düşdü.

O zaman İran imperiyası ilə Roma imperiyası arasında çox ciddi qarşıdurma var idi. Romalılar Əbrəhəni təhrik edir və onunla əlaqələrini möhkəmlədirirdilər. Lakin, farslar Əbrəhə hökumətinə zidd olan xristianları və həmçinin Yəmən yəhudilərini himayə edirdilər.

Yəmənin həbəşilər tərəfindən işğal olunmasında yəhudilərin də rolu var idi. Belə ki, onlar Zunəvası təhrik edirdilər ki, Nəcran xristianlarını təzyiq altında saxlasın və nəticədə Həbəşə, Yəməni işğal etmək üçün qüvvə göndərsin.

QüLleys


Əbrəhə Həbəşi düşünərək belə qərara gəldi ki, Hicaz torpaqlarını əldə edib, qurudan keçən ticarət yoluna hakim olsun və bununla da Roma imperiyasına qoşulsun.

Romalılar onun bu işini alqışladılar. Çünki, bununla onlar İran imperiyasının sərhəd zonalarında öz hakimiyyətlərini daha da möhkəmlənlirmək imkanı əldə etmiş olardılar. Ona görə də ora xristian dinini yaymaq üçün təbliğatçılar göndərdilər.

Əbrəhə orada çox böyük bir mə’bəd düzəltmək istəyirdi. Bu işdə onun məqsədi ərəblərin nəzərini cəlb etmək, onları həcc və Kə’bə ziyarətlərindən ayırıb, xristianlaşdırmaq idi.

Böyük mə’bədin tikintisi sona çatdı və Əbrəhə ərəbləri ora də’vət etdi. Lakin, ərəb karvanları hələ də müqəddəs Kə’bəyə üz tuturdular.

Əbrəhə Kə’bəni viran edəcəyini e’lan etdi. O, bütün qüvvələrini toplayaraq, qarşıda tə’lim görmüş Afrika filləri olmaqla hərəkətə başladı. Əbrəhə böyük qoşunun önünə keçərək Sən’adan xaric oldu və Məkkəyə tərəf hərəkətə başladı.

Yəmənin ətrafında olan bə’zi ərəb qəbilələri həbəşilərin hücumunun qarşısını almaq istəsələr də məğlub oldular. Bu minvalla Həbəşstan ordusu Məkkəni işğal etmək və Kə’bəni dağıtmaq üçün onlara tərəf irəlilədi.

Həbəşstan qoşunu öz yolunda rastlaşdığı bütün şeyləri mənimsəyirdi. Onlar Məkkə yaxınlığındakı dərələrin birində Haşim oğlu Əbdül-müttəlibin dəvələrini görüb, onları da qarət etdilər.

Qoşunun hücum xəbəri Məkkəyə çatdı. Məkkə sakinləri şəhərdən çıxıb, dağın zirvələrinə çəkildilər. Həzrət Məhəmməd peyğəmbərin (s) babası Əbdül-müttəlibdən başqa şəhərdə heç kim qalmadı.


Kə’bənİn AllahI


Məkkənin böyüyü Həbəşə əsgərlərinin hücumuna mə’ruz qalmasınlar deyə sakinlərə şəhərdən çıxmağı tövsiyə etdi.

Əbdülmüttəlib hamının hörmət etdiyi bir insan idi. Miladi ilə 540-cı ildə o, zəmzəm quyusunu qazdırmışdı və o vaxtdan da bütün camaat ona hörmət edib, rəhbər kimi qəbul etmişdilər.

Əbdülmüttəlib Kə’bəyə üz tutaraq Allah dərgahına raz-niyaz etdi ki, öz şərafətli evini qorusun. O, qəlbinin səmimi sözlərini belə ifadə etdi:

-İlahi! Hamı öz evini qoruyur, sən də evini qoru! Hər bir insan düşmənlərin hücumuna mə’ruz qalan evini müdafiə edir. İlahi! Sən də evini həbəşilərin hücumundan qoru və müdafiə et!

Həbəşə qoşunu Məkkəyə yaxınlaşdı. Şəhəri işğal etmək üçün hazırlıq məqsədi ilə orada düşərgə saldı. Əbrəhə soruşdu:

-Məkkənin böyüyü kimdir?

Ona xəbər verdilər ki, şəhərin böyüyü İbrahim Xəlilin (ə) nəvələrindən olan Əbdülmüttəlib adlı qoca bir kişidir. Əbrəhə onunla danışmaq istədi. Əbrəhənin əmri ilə himyərli bir kişi Əbdülmüttəlibin yanına gedib, ona dedi:

-Padşah deyir ki, müharibə fikrim yoxdur, təkcə Kə’bəni dağıtmaq üçün bura gəlmişəm. Əgər onlar orduya müqavimət göstərməsələr, ordu da Məkkə camaatına hücum etməyəcək.

Əbdülmüttəlib cavab verdi:

-Biz də döyüş istəmirik. Həbəşə qoşunu ilə müharibə etməyə qadir də deyilik.

Əbdülmüttəlib Kə’bəyə tərəf işarə edərək dedi:

-Bu, Allahın hörmətli evidir. Bu, onun dostu İbrahimin (ə) evidir. Yalnız Allah öz evini müdafiə etməyə qadirdir. Onu qorumaq üçün bizim kifayət qədər qüvvəmiz yoxdur.

Əbrəhənin göndərdiyi kişi dedi:

-Əgər sizin müharibə etmək fikriniz yoxdursa, onda padşah sizinlə danışmaq istəyir.

Əbdülmüttəlib həbəşəli Əbrəhə ilə müzakirə etmək və söhbətləşmək üçün Məkkədən çıxdı.

Əbrəhə öz taxtında əyləşmişdi. Onun üçün qiymətli xalılar sərilmişdi.

Əbrəhə Əbdülmüttəlibi gördükdə onun vüqar və heybəti ürəyinə oturdu. Hörmət əlaməti olaraq yerindən qalxdı. Gülərüzlə onu qarşıladı. Onu öz yanında taxtın üzərində əyləşdirib, söhbətə başladı. Ona başa salmaq istəyirdi ki, o, bura yalnız bir məqsədə görə gəlib və o da Kə’bə evini dağıtmaqdır. Əbrəhə tərcüməçiyə üzünü tutaraq dedi:

-Ondan soruş, gör bir istəyi varmı?

Əbdülmüttəlib dedi:

-Həbəşə qoşunu mənim iki yüz dəvəmi götürüb. Mən onları istəyirəm.

Əbrəhə onun sözlərinin tərcüməsini eşitdikdə çox təhqiramiz nəzərlə Əbdülmüttəlibi süzərək dedi:

-Səni gördükdə çox hörmətli bir şəxsə bənzətdim, lakin görürəm ki, elə deyilsən. Sənin və ata-babalarının hörmət etdiyi evi qoyub, məndən öz dəvələrinin qaytarılmasınımı istəyirsən?

Əbdülmüttəlib Əbrəhəyə baxaraq cavab verdi:

-Mən dəvələrin sahibiyəm, Kə’bə evinin isə onu qoruyacaq sahibi vardır.

Əbrəhə məsxərə ilə dedi:

-Məncə yox.

Əbdülmüttəlib isə çox möhkəm iman və arxayınlıqla dedi:

-Tezliklə görəcəksiniz.

Əbrəhə narahat oldu və müzakirəni sona çatdırmaq üçün yerindən qalxdı. Əbdülmüttəlib də ayağa durdu. O, Kə’bəyə yollandı. Kə’bənin müqəddəs qapısının dəstəyini tutub, tərpətdi və ağlayaraq dedi:

-İlahi! Hər bir insan təhlükəni və düşməni evindən uzaqlaşdırır. Sən də düşmənini evindən uzaqlaşdır!


hüCum


Səhərin ilk saatlarında Həbəşə qoşunu Kə’bəyə tərəf irəliləməyə başladı. Kə’bəni dağıtmaq üçün ayrılmış ağ fil qoşunun önündə hərəkət edirdi.

Əbrəhə təpənin başından öz qoşununun irəliləməsinə baxırdı. O inanırdı ki, ərəblərin hörmət etdiyi Kə’bəni tezliklə viranəyə çevirəcəkdir.

Onlar belə qərara gəlmişdilər ki, öncə ağ fil Kə’bəni titrədib ilk zərbəni vursun və sonra əsgərlər külüng və nizələrlə onu yerlə yeksan etsinlər.

Məkkə camaatı Kə’bə ətrafındakı dağların başından tamaşa edib, orada baş verən hadisələri görmək istəyirdilər. Onlar İbrahim Xəlilin (ə) tikdiyi evə artıq ümidsizliklə baxırdılar.

Əbdül-müttəlib hamıdan çox nigaran idi. Məkkə tacirləri də qəm-qüssə içində idilər. Lakin, onların qəm-qüssələri öz şəxsi mənafelərindən ötrü idi. Çünki, Məkkə hələ qədimdən çox böyük bir ticarət mərkəzinə çevrilmişdi.

Ədül-müttəlibin oğlu Abdullah Şama səfər etmiş, həyat yoldaşı Amənəni isə Əbdül-müttəlibin evində qoymuşdu. İndi Amənə də Məkkə camaatının yanında idi və hamilə olduğu uşaq barəsində fikirləşirdi.


fİlİn hərəkətİ


Ağ fil Kə’bəyə yaxınlaşdı. Gözlənilmədən qəribə bir hadisə baş verdi. Fil öz sahibinin sözünə baxmayaraq dayandı. Geri qayıtmaq istəyirdi, lakin, fili sürən onu qamçıyla möhkəm vururdu. Amma, bunun da faydası olmadı. Baş sərkərdə olan Əbrəhə təəccüblə macəraya baxır və qəzəblə öz mə’murlarının başına qışqırırdı.

Fili minən şəxs mümkünsüz işi görməyə çalışırdı. O çalışırdı ki, fili Kə’bəyə tərəf hərəkət etməyə vadar etsin. Lakin, fil bir addım da irəli getmirdi.

Qəribə bir hadisə baş verdi. Fil dizi üstə yerə çökdü. Əmr icrasız qaldı. Çünki, fil itaətsizlik göstərdi və heç kəs onu hərəkətə gətirməyə qadir olmadı.

Əgər Əbrəhənin bir zərrə imanı olsaydı, odlu qamçı zərbələri altında olan filin nəyə görə belə etməsi barədə fikirləşərdi. Lakin, o, qürurlu idi və öz hakimiyyət və böyüklük istəyindən başqa bir şey düşünmürdü.


Cəhənnəm YAĞIŞI


Qəfildən üfüqdə buluda oxşar bir qaraltı göründü. Lakin, o, qaraltı deyildi. Onlar quş dəstələri, özləri ilə kiçik daşlar gətirən Əbabil quşları idilər. Bu daşlar alov şö’lələri tək isti idilər.

Quşlar Həbəşə əsgərlərinin başları üzərinə uçub cəhənnəm yağışına başladılar. Quşlar bir-birinin ardınca dəstə-dəstə hücumlar edirdilər. Bir dəstə öz daşlarını atır və digər dəstə gəlirdi.

Həbəşə əsgərləri arasında hərc-mərclik düşdü. Daşlar düz hədəfə dəyir və işğalçılar milçək kimi yerə sərilirdilər.

Əbdülmüttəlib hadisəyə tamaşa edirdi. Təvazökarlıq halı onu bürümüşdü və gözlərindən iman parlayırdı. Bəli, bu, Allahın qüdrəti idi.

Əbrəhə qaçan vaxt qamçı ilə atının arxasını qana buladı. Amma, Əbabil quşları öz odlu güllələri ilə onu tə’qib edirdilər. Əbrəhə öz ölkəsinin paytaxtı Sən’aya çatdı. O, şəhərin qapısı yanında atından yıxıldı. Onun bərəlmiş gözləri qorxu və həyəcanından xəbər verirdi.

cansız cəsədlər


Əbdülmüttəlib Kə’bəyə gəldi. Kə’bənin ətrafına diqqətlə baxdıqda orada çoxlu yanmış bədən müşahidə etdi. Ora çox qorxulu bir döyüş meydanına çevrilmişdi.

nurun doğulması


Hələ Əbdülmüttəlib Kə’bənin xilas olma müjdəsini və Allahın işğalçılardan intiqam alması xəbərini Məkkə camaatına verməmiş, mübarək bir övladının doğulma xəbərini aldı. Bəli, Amənədən bir uşaq doğulmuşdu.

Sevincindən Əbdülmüttəlibin üzü güldü. Çünki, bir tərəfdən Allah-təala öz evini qorumuş və digər tərəfdən Amənə dünyaya xeyir və bərəkətli bir uşaq gətirmişdi.

Əbdülmüttəlib nəvəsini qucağına aldı və dedi:

-Adını Məhəmməd qoyuram.

Camaat təəccüblə ondan soruşdular:

-Niyə bu adı ona qoyursan?

Əbdülmüttəlib dedi:

-İstəyirəm yer və göylərdə tə’rif olunsun.


amul-fİl (fİl İlİ)


Məkkə camaatı sevincək öz evlərinə qayıtdılar. Əbdülmüttəlibsə Kə’bəni işğalçıların murdar bədənlərindən təmizləmək üçün ora yollandı.

Bu xəbər ərəb qəbilələri arasında yayıldı. Kə’bənin hörməti daha da artdı. Camaat o ili «Fil ili» adlandırdılar.

Həzrət Məhəmməd peyğəmbər o ildə dünyaya göz açdı. Qırx ilə yaxın bir müddətdən və Həzrət Məhəmməd peyğəmbərin (s) şərafətli ömründən qırx bahar keçdikdən sonra Cəbrayıl nazil olaraq ona peyğəmbərliyə çatmasını müjdə verdi. Mübarək «Fil» surəsi, ilk surələrdən olub, fil ilində baş verən hadisəni Məkkə camaatının yadına salır:




                             
«Ya Peyğəmbər! Məgər Rəbbinin fil sahiblərinə (Kə`bəni dağıtmaq üçün fillərlə Məkkənin üstünə gələn həbəş ordusuna) nələr etdiyini görmədinmi?!

Məgər (Rəbbin) onların hiyləsini boşa çıxartmadımı?!

Onların üstünə əbabil quşları göndərdi.

(O quşlalr) onlara siccil (cəhənnəm daşları) atırdı.

(Rəbbin) onları (həşərat tərəfindən) yeyilmiş əkin yarpağına döndərdi!»

Əbdülmüttəlib cəddi İbrahim Xəlilin (ə) dini olan Hənif dininin ardıcılı idi. Allah-təala Kə’bəni həbəşilərin hücumundan xilas etdikdə, camaat Əbdülmüttəlibin məqamına və Sübhan Allahın yanında onun dəyərinə vaqif oldular. Əbdülmüttəlib Hübəl, Lat və Üzza kimi bütlərdən kömək istəmədi. O, yalnız Allahın dərgahına ağlayaraq üz tutdu.


tİCarət


Məkkə şəhəri çox mühüm bir ticarət mərkəzinə çevrildi. Qüreyş karvanları yayda Şama, qışda isə Yəmənə ticarət səfərlərinə gedirdilər. Qüreyş tacirləri yolda digər qəbilələrin hücumundan amanda idilər və bu, bütün ərəblərin hörmət bəslədiyi Kə’bəyə görə idi.

Həzrət Məhəmməd (s) peyğəmbərliyə seçiləndə Allah-təala Kə’bəni hücumdan xilasetmə lütfünü xatırlatdı. O, özünün Qüreyşin rahat və təhlükəsiz səfərlərinə aid olan lütfünə də işarə edib, buyurmuşdur:



                      1.(Allah fil sahiblərini belə etdi) ki, Qüreyş (tayfası) bir-birləri ilə ülfət etsinlər.

2.Elə bir ülfət ki, qış və yay səfərlərində bərqərar olsun.

3.Belə isə (bu dostluğun şükrünü yerinə yetirmək üçün) gərək Kə`bənin yeganə olan Allahına sitayiş edəsiniz ki,

4.Onlara aclıq vaxtı yemək verdi və qorxu və təhlükədən amanda saxladı.”

Öz gündəlik namazlarımızda Allah-təalaya üz tutduğumuz zaman Kə’bəni yad etməliyik. Kə’bə Allahın möhtərəm evi, İbrahim (ə) və İsmayılın (ə) tikdiyi evdir. Diqqət yetirmək lazımdır ki, bu əzəmətli ev bizim qüdrət, izzət və iftixar nişanımızdır. Kə’bə islamın yeganə gövhəridir. Kə’bə islam dünyasının ürəyi və bütün müsəlmanların qibləsidir.Mündəricat

ata və anamIz adəm və həvva 3

YER 3

İlK İnsan - adəm (ə) 4

HƏVVA 5


ŞEYTAN – İNSANIN DÜŞMƏNİ 6

AĞAC 6


Yerə enmək 7

GÖRÜŞ 9


İş və yaşayış 10

qabİl və habİl 10NİCat Gəmİsİ 17

HƏZRƏT NUHun (Ə) ƏHVALATI 17

allahIn bİrlİyİnə də`vət 18

nİfrİn 20

NİCat Gəmİsİ 20

İntİzar 22

təndirdən su Çıxdı 22

tufan 23


qərq olmuş övlad 23

Müqəddəs sözlər 24

Nuhun (ə) təvəssül etdiyi MÜBARƏK adlar 26

qəzəb tufanı 29

HƏZRƏT HUDUN (ə) ƏHVALATI 29

QƏRİBƏ ŞƏHƏR - İrəm 30

qıtlıq 30

İman - xeyİr və bərəkət deməkdİr 31

dağıdıCı tufan 31

Bu, Allahın dəvəsİdİr.” 34

Həzrət Salehİn əhvalatı 34

Müqəddəs daş parçası 35

Allahın dəvəsİ 36

Dəvənİn balası 37

Qarşıdurma 37

Hİylə 37


CİNAYƏT 38

Günahsız dəvə balası 39BÜT SINDIRAN 41

Həzrət İbrahİmİN (ə) ƏHVALATI 41İBRAHİMİN (Ə) DOĞULMASI 41

BÜTLƏR 42

AZƏR 42

İMANLI CAVAN 43BAHAR 44

MÜHAKİMƏ 45

DÖRD QUŞ 47

BÖYÜK ALOV 48

KÖÇ 49

HACƏR 50


FƏLƏSTİN 51

İSMAYIL 51

İSHAQ 52

KƏ`BƏ EVİNİN TİKİLMƏSİ 53

SONUNCU İMTAHAN 53

XƏLİL 55


Səma daşları 56

Həzrət Lutun əhvalatı 56

Sədum camaatı 57

Xarabalıqlar və İbrət dərsİ 61

Bİsmİllahİr-rəhmanİr-rəhİm 61

QURBANLIQ 63

Həzrət İsmayılın əhvalatı 63

Müjdə 63

Hİcrət 64

Kə’bəyə doğru 64

Vİdalaşma 64

Su 65

Curhum qəbİləsİ 66Kə’bə - tÖvhİd nİşanəsİ 67

İbrahİm (ə) həccİ 68YUXU 68

Qurbanlıq 69

«Mən İkİ qurbanlığın oğluyam» 70

Bİsmİllahİr-rəhmanİr-rəhİm 71Ey doğru danışan! 72

Həzrət Yusİfİn (ə) əhvalatı 72

YUXU 73

Hİylə 74


İNSAN SİMALI CANAVARLAR 75

Quyunun dİbİndə 76

Uzun muddətlİ kədər 77

Quyuda cəvahİr 78

Karvan 78

Mİsİr 79


Çətİn İmtahan 80

Mələk 82


Zİndan 83

Allaha də’vət 84

Padşahın yuxusu 84

İqtİsadİ çətİnlİk 85

Əkİnçİlİk 87

Qıtlıq və quraqlıq 87

Fələstİndən bİr karvan 88

QAYIDIŞ 89

Yə’qubun nİgaranlığı 90

Həqİqət 91

Plan 91

Mən Yusİfəm 93Qəm-qüssənİn sonu 95

Yusİfİn yuxusunun tə’bİrİ 96

Günəş, ay və ulduzlar 96

Həqİqİ tövbəkar 97

Həzrət Əyyubun əhvalatı 97

ƏYYUBUN EVİ 98

ŞEYTAN 99

İMTAHAN 99

ƏYYUBUN SƏBİRİ 101

HƏVRAN CAMAATI 101

SƏHRADA 102

ACLIQ 102

YAŞAYIŞ BAHARI 103DƏRİNLİKLƏRƏ SƏFƏR 106

HƏZRƏT YUNUSUN ƏHVALATI 106

tövbə 106

dənİzdə 107

dənİzİn dərİnlİKlərİndə 108

nİCat sahİlİ 108

BİSMİLAHİR-RƏHMANİR-RƏHİM 109

MƏDYƏNƏ DOĞRU 110

HƏZRƏT ŞÜEYBİN ƏHVALATI 110

alverdə yalanÇIlIq 110

qarşIdurma və KeşməKeş 111

əyKə saKİnlərİ 112

İşİn sonu 113KEÇİD 115

Həzrət Musanın əhvalatı 115

Nİlİn hədİyyəsİ 115

Əlaqələr 115

Heyvanlar 116

Yazmaq 116

Mİsİrİn tarİxİ 116

Bənİ İsraİl 116

Və’d olunmuş uşaq 117

Fİr’onun sarayı 118

Allahın və’dəsİ 119

Mumfİs 120

Zülmlə mübarİzə 121

Hİylə 122

Mədyənə doğru 123

İlahİ rəhmət 124

Əmanətdar və qüvvətlİ İnsan 124

Vətənə qayıdış 125

Səma nİdası 126

Qarşılaşma 128

Cadugərlərİn məğlubiyyətİ 131

Qarşıdurma 134

QARUN 135

AZADLıQ 136

İşİn sonu 138

Mumya 139

Sİnay yarımadasında 140

Susuzlar 141

Bütpərəstlİk ruhu 141MənN və Səlva 142

VƏ`DƏ YERİ 142

Azğınlıq 143

MUSANIN QAYIDIŞI 144

TUR DAĞI 145

SOğAN 146

MÜQƏDDƏS TORPAQ 146

SƏRGƏRDANLIQ 147

İNƏK 147


XIZR 148

TÖVRAT 150Qələbə daşı 152

Talut və Calutun ƏHVALATI 152

TALUT 153

İmtahan 154

QƏLƏBƏ DAŞı 155

Musanın zİrehİ 156İman ölkəsİ 159

HƏZRƏT Davud və Süleymanın ƏHVALATI 159

İMTAHAN 159

YENİ HÖKM 160

HİKMƏTLİ SÜLEYMAN 161

Süleymanın qarışqası 162

Səbadan xəbərlər 163

YƏMƏNƏ SƏFƏR 164

DÖYÜŞLƏ HƏDƏLƏMƏK 166

BİLQEYSİN QƏRARı 167

İMAN QÜDRƏTİ 167

GÖRÜŞ 168

ŞÜŞƏ HOVUZ 169

AQİBƏT 170

QARıŞQA 170

RUHUN QAYıDıŞı 171

HƏZRƏT ÜZEYİRİN ƏHVALATI 171

BAĞA DOĞRU 172

GÜNLƏR ötür 173

RUHUN QAYıTMASı 173

QAYıDıŞ 174YARANıŞ MÖ`CÜZƏSİ 177

ALİ-İMRAN ƏHVALATI 177

NƏZİR 177

BƏTUL 178

QıŞDA XURMA 179

ZƏKƏRİYYANıN DUASı 179

MÖ`CÜZƏ 180

MÜJDƏ 181

MƏN ALLAHıN BƏNDƏSİYƏM 182

MÖHTƏRƏM AİLƏ 183İLAHİ MƏHƏBBƏT 184

Həzrət Yəhyanın ƏHVALATI 184

MİSİRƏ DOĞRU 184

SƏMAVİ KİTAB 185

HERODİS 185

BAYRAM MƏCLİSİ 185

MƏSİHİN QAYıDıŞı 188

ALLAHIN RUHU 189

HƏZRƏT İSANIN əhvalatI 189

SƏMAVİ E`LAN 189

QARŞıDURMA VƏ KEŞMƏKEŞ 190

HƏVARİLƏR 191

AZİR 191


SƏMAVİ YEMƏK 191

DƏNİZİN SAHİLİNDƏ 193

ŞƏFA 193

HİYLƏ 194

MƏSİHİN ƏZİYYƏTLƏRİ 195

XAÇ 196


İMANLI CAVANLAR 197

ƏSHABİ-KƏHFİN ƏHVALATI 197

FİLADELFİYA 197

YEDDİ CAVAN 198

MAĞARAYA DOĞRU 198

uZUN YUXU 199

TƏRACANIN ÖLÜMÜ 199

SALEH PADŞAH 199

TƏHLÜKƏLİ TAPŞIRIQ 200

BAZARDA 201

BÖYÜK HƏQİQƏT 201

ƏHVALATIN SONU 202

DOQQUZ İL ARTIQ 204

ƏBABİL QUŞLARININ 205

FİL SAHİBLƏRİNİN ƏHVALATI 205

QüLleys 205

Kə’bənİn AllahI 206

hüCum 207

fİlİn hərəkətİ 208

Cəhənnəm YAĞIŞI 208

cansız cəsədlər 208

nurun doğulması 208

amul-fİl (fİl İlİ) 209tİCarət 209
1Bәqәrә surәsi, 30-38-ci аyәlәr.

2Mаidә surәsi, 27-31-ci аyәlәr.

3Nuh surәsi, 1-28-ci аyәlәr.

4Hud surәsi, 50-60-cı аyәlәr.

5Şüәrа surәsi, 160-175-ci аyәlәr.

6Sаffаt surәsi, 83-110-cu аyәlәr.

7Әnbiyа surәsi, 83-84-cü аyәlәr.

8Sаffаt surәsi, 139-148-ci аyәlәr.

9Әnbiyа surәsi, 86-88-ci аyәlәr.

10Ә’rаf surәsi, 85-93-cü аyәlәr.

11Bәqәrә surәsi, 247-251-ci аyәlәr.
Yüklə 4,88 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin