BlackcurseYüklə 1,03 Mb.
səhifə7/15
tarix31.12.2021
ölçüsü1,03 Mb.
#113155
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15
2 5280524370442195387

U1 , U 2 ,U 3 , U-kuchlanishlar voltmetr yordamida o`lchanadi.

Hisobiy qarshilik quyidagi ifodadan aniqlanadi:Bu miqdor tajribadan olingan RUM bilan solishtirib ko`riladi. 1. Turli tajribalardan olingan R1, R2, R3 qarshiliklarning bir xil emasligiga e'tibor berilsin. Bunga turli ulash sxemalarida cho`g`lanish spiralidan o`tayotgan toklar kattaligining teng emasligi sabab bo`ladi.

O`tkazgichdan o`tgan tok, kattaligi jihatidan shu tok kuchiga proportsional bo`lgan issiqlik ajratib chiqaradi (Joul-Lens qonuni). Bu issiqlik o`tkazgichning temperaturasini, binobarin uning qarshiligini ham oshiradi.

Qaysi cho`g`lanish lampasi spiralidan katta tok o`tsa, usha spiralning qarshiligi katta bo`ladi.


3. Ishni bajarish tartibi.


 1. 1.1-rasmdagi sxema yig`iladi .

 2. L1, L2, L3 lampalarni navbati bilan bittadan ulab, ampermetr va voltmetrning ko`rsatishlari 1.1-jadvalga yozib olinadi.

 3. Uchta lampani parallel ulab, ampermetr va voltmetr ko`rsatkichlari 1.2-jadvalga yozib olinadi.

 4. 1.2- rasmdagi sxema yig`iladi.

 5. Voltmetr bilan har bir lampadagi va butun tarmoqdagi kuchlanish o`lchanadi. Voltmetr va ampermetrning ko`rsatishlari 1.3-jadvalga yozib olinadi.

 6. 1.3-rasmdagi sxema yig`iladi.

 7. Voltmetr yordamida har bir lampadagi va butun tarmoqdagi kuchlanish o`lchanadi. Voltmetrning shuningdek ampermetrning ko`rsatishlari 1.4-jadvalga yozib olinadi.

 8. Har bir lampaning qarshiligi, shuningdek,1,4,6–bo`limlardagi sxemalar uchun umumiy va hisobiy qarshiliklarni hisoblash natijalari 1,2,3,4–jadvallarga yozib olinadi.

1.1–jadval

Lampalar


O’lchashlar

Hisoblashlar

I

U

R

L 1


L 2


L 31.2– jadval

O’lchashlar

Hisoblashlar

U

I

R ум

R х

1.3– jadval

O’lchashlar

Hisoblashlar

I

U

U1

U2

U3

R1

R2

R3

Rum

RХ

а

v

v

v

v

om

оm

оm

оm

Оm1.4– jadval

O’lchashlar

Hisoblashlar

U


U1

U2

U3

I1

I2

I3

R1

R2

R3

Rum

RХ

v


v

v

v

а

а

a

оm

оm

оm

оm

om
4. Tekshiruv savollari.

1. Parallel ulangan uchta lampaning umumiy ekvivalent qarshiligi

ampermetr va voltmetr usuli bo`yicha qanday aniqlanadi? 1. Parallel ulashda hisobiy qarshilik qanday aniqlanadi?

 2. Kirxgofning birinchi qonuni qanday ifodalanadi?

 3. Kirxgofning ikkinchi qonuni qanday ifodalanadi?

 4. Ketma-ket ulashda hisobiy qarshilik qanday aniqlanadi?

 5. Aralash ulashda hisobiy qarshilik qanday aniqlanadi?

2- TAJRIBA ISHI.BIR NECHTA E.YU.K.LI ELEKTR ZANJIRLARINI TEKSHIRISH.
1. Ishdan ko`zda tutilgan maqsad.
a) Bir nechta EYUKli elektr zanjirlarini tajribada tekshirish va ularning hisoblashni o`rganish.

b) Potentsial diagramma qurishni o`rganish.

v) Tajribada ustma-ustlash usulida toklarni hisoblashni tekshirish.
2. Nazariy qism.
Elektr zanjirlari tarmoqlanmagan va tarmoqlangan zanjirlarga bo`linadi. 3.1.a-rasmda oddiy tarmoqlanmagan elektr zanjiri tasvirlangan sxemani hamma elementlaridan bir xil tok oqadi, chunki bu elementlar ketma-ket ulangan.

Oddiy tarmoqlangan elektr zanjiri 2.1. b-rasmda ko`rsatilgan. Bu sxema ikki tugun va uchta tarmoqdan iborat. Sxemaning har bir tarmogida o`zining toki oqadi. Bunday sxemalarda toklarni va potentsiallarni hisoblash Om va Kirxgof qonunlariga asoslangan holda bajariladi. Potentsial diagramma deganda, yopiq kontur yoki zanjirni ma'lum bir qismi bo`ylab potentsialning taqsimlanish grafigi tushuniladi. Grafikning absissa o`qiga zanjir ketma-ket qismlarining ketma-ketligi tartibi bo`yicha qarshiligi quyiladi va shu tartibda ordinata o`qiga zanjir nuqtalarining potentsiallari quyiladi.

Potentsialni aniqlash uchun odatda nuqtaning potentsiali nol deb olinadi (shu nuqta yerga ulangan deb faraz qilinadi).

Ustma-ustlash usulida chiziqli elektr zanjirini hisoblashda quyidagicha foydalaniladi:

Oldin bitta EYUK hosil qiladigan tarmoqlardagi toklar alohida hisoblanadi, keyin esa har bir EYUK hosil qiladigan xususiy toklar hisoblanadi. Qoldirilgan EYUKdan boshqa EYUKlarni ichki qarshiligi sxemada qoldirilib (qisqa tutashtirilib) o`zlari sxemadan uzoqlashtiriladi. Tarmoqlardagi haqiqiy toklar alohida topilgan xususiy toklarni algebraik qo`shish orqali aniqlanadi.

3. Tajriba ishini bajarish tartibi.


3.1. Bir nechta EYUKli tarmoqlanmagan zanjirni o`rganish. 2.2-rasmda tasvirlangan elektr sxemasi yig’iladi.

Oldin ampermetr va voltmetrlar usullari orqali reostatlarni surgichini ixtiyoriy holatida kuchlanish va toklar o`lchanadi. Har bir EYUKning kattaligini ham o`lchash zarur. EYUK manbalari mos ulangan holda o`lchashlar bajariladi va bitta EYUK sxemadan uzoqlashtirilgan holda o`lchashlar bajariladi va 2.1-jadvalga yoziladi. Olingan o`lchashlar asosida toklarning hisobiy qiymatlari topiladi va tajriba natijalari bilan solishtiriladi, xatoliklar baholanadi.

Hisoblash va tajriba natijalariga tayanib quyidagi xulosalar chiqariladi:

-tajriba va hisoblashlar natijalarini bir-biridan farq qilish sabablari;

-tarmoqlanmagan zanjirga berilgan EYUK bilan alohida EYUKlarning kattaligini va yo`nalishi orasidagi munosabatlar;

-zanjirdagi EYUKlarning yigindisi bilan zanjir qismlari kuchlanishlar tushuvlarining orasidagi munosabatlar.


Potentsial diagramma qurish.
3.1-punktdagi hisoblash natijalaridan foydalanib va 2.2-rasmdagi elektr zanjiri uchun EYUK manbalarining ichki qarshiliklarini hisobga olmasdan sxemadagi barcha nuqtalarning potentsiallari hisoblansin.

Elektr zanjirining barcha nuqtalarini potentsiallari voltmetr yordamida o`lchansin va hisoblash natijalari bilan solishtirilsin. Tajriba va hisoblash natijalari jalvallarda ko`rsatilsin. Ikkala kuzatish bo`yicha potentsial diagramma qurilsin va potentsial diagrammaning amaliy ahamiyati bo`yicha xulosa chiqarilsin.

2.1-jadval

O’lchashlar

ТА

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

123
2.2-jadval

Hisoblashlar

Т

Оm

Оm

Оm

Оm

V

V

V

V

V

V

V

V

V

1
2
3
2.2. Ustma-ustlash usuliga asoslanib bir nechta EYUK li tarmoqlangan elektr zanjirlarini tajribada tekshirish.

2.3-rasmda tasvirlangan elektr sxemasi yigilsin.

Asboblarning ko`rsatishi asosida barcha tarmoqlardagi toklar aniqlansin. Elektr zanjirida E1 EYUK hosil qiluvchi E2 EYUK uzilgan holda hususiy toklar aniqlansin (2.4-rasmdagi sxema). Bu paytda R1, R2, R3 qarshiliklarning kattaligi 2.3-rasmdagi R1, R2, R3 qarshiliklar bilan bir xil bo`lishi kerak.

Elektr zanjirida E2 EYUK hosil qiluvchi E1 EYUK uzilgan holda xususiy toklar aniqlansin (2.5-rasmdagi sxema).

Boshlangich sxemaning toki xususiy sxemalarda aniqlangan toklar asosida topilsin. Tajribada va hisoblash natijalari jadvallarda qayd etilsin. Xatoliklar baholansin. Hamma tajribalarda K tugun uchun toklar balansi tekshirilsin.

Tajriba natijalariga asoslanib quyidagi xulosalar chiqarilsin:

- Umumiy tok bilan tarmoqdagi toklar orasidagi munosabat;

- Boshlang’ich sxemadagi toklar bilan ustma-ustlash usuli bilan hisoblangan toklar orasidagi farq sabablari;

U stma-ustlash usuli faqat chiziqli zanjirlar uchun o`rinli ekanligi haqida ma'lumot.2.3-jadval.O’lchashlar

Т

V

V

А

А

А

А

А

А

А

А

А

1


2


3


2.4-jadval.

hisoblashlar

Т

Оm

Оm

Оm

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

1
2
34. Hisobot buyicha talablar

Tajriba ishi bo`yicha hisobot barcha olingan natijalar aks ettirilgan holda tushuntirish ishlari va xulosalar yozma ravishda taqdim etiladi. Barcha elektr sxemalari aks ettirilishi kerak. Tajriba va hisobdash natijalari jadvallarda ko`rsatiladi.

Hisoblash yo`llari soni qiymatlari bilan umumiy holda ifodalarning yozilishlarini ko`rsatish zarur.

Hisoblash natijalari bilan tajriba natijalari orasidagi farq bo`lsa, bularning hosil bo`lish sabablari ko`rsatilishi kerak.


 1. Tekshiruv savollari.

1. Tarmoqlangan va tarmoqlanmagan elektr zanjirlari haqida tushuncha bering?

2. Zanjir qismida kuchlanish deganda nimani tushunasiz?

3. EYUK bo`lgan holda zanjirning bir qismi uchun Om qonuni qanday ifodalanadi

4. EYUK manbalarini ketma-ket qo`shish qoidalarini aytib bering ?

5. EYUK manbalarini qarama-qarshi ulash tushunchalarini aytib Bering ?

6. Potentsial diagramma deganda nimani tushunasiz?

7. Ustma-ustlash usulini tushuntiring?

8. Ustma-ustlash usulida elektr zanjirlarini hisoblash tartibi qanday ?

3-TAJRIBA ISHI.


Yüklə 1,03 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin