##book id= 764//book name=Heydər Əliyev və ədəbiyyat məsələləri

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.52 Mb.
səhifə1/8
tarix18.12.2018
ölçüsü0.52 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

##book_id= 764//book_name=Heydər Əliyev və ədəbiyyat məsələləri//

##fk=107//ks=04//fn=764// sumalltest= 309 //

##Fakültə:Filologiya

##İxtisas:Azərbaycan dili və ədəbiyyatı

##Bölmə:Azərbaycan

##Qrup: 404, 405, 406 (əyani - qiyabi)

##Fənnin adı:Heydər Əliyev və ədəbiyyat məsələləri

##Kafedra müdiri:prof. H. Ə. Qasımov

##Müəllimlərin adı: prof. Tərlan Novruzov

##İşçi qrupu: prof.M.Allahmanlı, dos. T. Y. Rəhimli,


##num= 1// level= 1// sumtest=97 // name= H. Əliyevin həyatı və siyasi fəaliyyəti xxx //


1. H. Əliyevin təşəbbüsü ilə yazıçı və şairlərdən kimlərin heykəlləri qoyulmuşdur?

1 - C. Cabbarlı

2 - Nəsimi

3 - M. P. Vaqif

4 - C. Məmmədquluzadə

5 - S. Vurğun

6 - Ü. Hacıbəyli

7 - İ. Əfəndiyev

A) 2, 3, 5

B) 1, 2, 3

C) 1, 4, 7

D) 4, 6, 3

E) 5, 4, 7
2. H. Əliyevin təşəbbüsü ilə yazıçı və şairlərdən kimlərin ev muzeyləri yaradılmışdır?

1 - N. Nərimanovun

2 - S. Vurğunun

3 - C. Cabbarlının

4 - M. Ə. Sabirin

5 - Nəsiminin

6 - A. Bakıxanovun

7 - Nizaminin

8 - Füzulinin

A) 2, 5, 6

B) 1, 2, 3

C) 3, 7, 8

D) 7, 6, 3

E) 4, 7, 2
3. XX əsr əsrin müxtəlif illərində bir sıra Azərbaycan klassiklərinin yubileyləri keçirilmişdir. Bunların hansının təşəbbüskarı Heydər Əliyev olmuşdur?

1 - Nizami Gəncəvi 1947 – 800 illik

2 - Nizami Gəncəvi 1981 – 840 illik

3 - Nəsimi Şirvani 1973 – 600 illik

4 - C. Məmmədquluzadə 1966 – 100 illik

5 - C. Cabbarlı 1999 – 100 illik

6 - S. Vurğun 1956 – 50 illik

A) 1, 6, 4

B) 2, 3, 5

C) 4, 2, 1

D) 5, 4, 3

E) 6, 2, 3

4. H. Əliyevin təşəbbüsü ilə yazıçı və şairlərdən kimlərə “Sosialist Əməyi Qəhrəmanı” fəxri adı verilmişdir?

1 - B. Vahabzadə

2 - S. Rüstəm

3 - X. R. Ulutürk

4 - Balaş Azəroğlu

5 - Süleyman Rəhimov

6 - Rəsul Rza

7 - İmran Qasımov

8 - Mirzə İbrahimov

A) 1, 3, 5, 7

B) 2, 5, 6, 8

C) 4, 2, 6, 8

D) 7, 4, 6, 8

E) 5, 3, 4, 2

5. H. Əliyevin təşəbbüsü ilə yazıçı və şairlərimizdən kimlərin heykəllərinin açılmasında şəxsən iştirak etmişdir?

1 - C. Cabbarlı

2 - X. Rza

3 - H. Cavid

4 - R. Rzanın

5 - Nəsimi

6 - N. Nərimanov

7 - M. İbrahimov

8 - İ. Əfəndiyev

A) 2, 4, 1, 5

B) 1, 3, 5, 6

C) 3, 4, 6, 8

D) 2, 5, 7, 8

E) 1, 4, 7, 8

6. Azərbaycan rəhbərlərində Nəriman Nərimanov və Heydər Əliyevin uyğunluğunu müəyyən edən cavab hansıdır?

1 - Sovet dövründə ölkəyə rəhbərlik etməsi

2 - Bədii yaradıcılıqla məşğul olması

3 - Moskvaya rəhbər işə aparılması

4 - Ölkəmizdə hər ikisinə abidə qoyulması

5 - SSRİ hökuməti tərəfindən yüksək təltiflərə nail olması

A) 1, 3, 4

B) 4, 2, 5

C) 5, 3, 4

D) 3, 1, 5

E) 2, 4, 5

7. Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adına layiq görülmüş yazıçıların yaradıcılığında uyğun cəhətlər hansılardı?

I Süleyman Rəhimov

II Süleyman Rüstəm

III Mirzə İbrahimov

IV Rəsul Rza

1 - Azərbaycanın xalq yazıçısı və xalq şairi

2 - Azərbaycan Ali Sovetinin deputatı

3 - Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının üzvü

4 - Roman, povest, hekayə müəllifi

5 - Dram əsəri müəllifləri

6 - Azərbaycan ədəbiyyatını xarici ölkədə təmsil edənlər

7 - Sovet dövründə əsərləri çap olunanlar

8 - Bakıda vəfat etmişdir və onun xatirəsi əbədiləşdirilmişdir.

A) 3, 4, 5, 8, 7

B) 1, 2, 3, 6, 7, 8

C) 2, 3, 4, 5, 6

D) 4, 5, 6, 7, 1

E) 3, 2, 1, 4, 5

8. Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adı alanların arasında uyğunluq neçədir, onlardan kimlər ədəbiyyatçı deyildir?

1 - S. Rəhimov

2 - F. Qarayev

3 - F. Əmirov

4 - S. Rüstəm

5 - M. İbrahimov

6 - R. Behbudov

7 - R. Rza

8 - Niyazi

A) 1, 2, 4, 5

B) 2, 3, 6, 8

C) 3, 4, 6, 7

D) 8, 7, 2, 4

E) 2, 5, 6, 3

9. Heydər Əliyevin fəaliyyətindəki orta cəhətləri - uyğunluqları müəyyənləşdirin.

1 - İki dəfə respublikaya rəhbərlik etmişdir

2 - Azərbaycan Respublikasının iki konstitusiyasının yaradıcısıdır

3 - Bədii yaradıcılıqla məşğul olmuşdur

4 - Dağlıq Qarabağ məsələsini dəfələrlə mötəbər məclislərdə qaldırmışdır

5 - Füzulinin abidəsini qoydurmuşdur

A) 3, 5, 2

B) 1, 2, 4

C) 4, 5, 1

D) 3, 2, 1

E) 5, 2, 4

10. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev nə vaxt və harada doğulmuşdur?

A) 1924 - cü il aprelin 11 – i, Culfa

B) 1923 - cü il mayın 10 – u, Naxçıvan

C) 1923 - cü il iyunun 14 – ü, Bakı

D) 1922 - ci il mayın 10 – u, Şərur

E) 1922 - ci il martın 21 – i, Babək

11. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev hansı texnikumu, sonra hansı ali məktəbi bitirmişdir?

A) Naxçıvan Pedaqoji Texnikumu, Azərbaycan Dövlət Universitetini

B) Bakı Pedaqoji Məktəbi və ADPU

C) Gəncə Pedaqoji Texnikumu, Gəncə Pedaqoji İnstitutu

D) İrəvan Pedaqoji Texnikumu və Azərbaycan Dövlət Universitetini

E) Qazax Pedaqoji Məktəbi, Leninqrad Ali Təhlükəsizlik məktəbini

12. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev neçə dəfə Prezident seçilmişdir və hansı illərdə?

A) 2 dəfə, 1994 - cü il oktyabrın 3 - də, 1998 - ci il oktyabrın 11 - də

B) 2 dəfə, 1993 - cü il oktyabrın 3 - də, 1998 - ci il oktyabrın 11 - də

C) 2 dəfə, 1993 - cü il mayın 10 - da, 1999 - cu il noyabrın 21 - də

D) 2 dəfə, 1993 - cü il oktyabrın 3 - də, 1996 - cı il oktyabrın 11 - də

E) 2 dəfə, 1993 - cü il oktyabrın 3 - də, 2003 - cü il oktyabrın 15 - də

13. Azərbaycanın Moskvadakı daimi nümayəndəliyində keçirilmiş yığıncaqda Heydər Əliyev nə vaxt və nə münasibətlə çıxış etmişdir?

A) 1990 - cı il 21 yanvar, 20 yanvar faciəsi ilə əlaqədar

B) 1990 - cı il 20 mart, Azərbaycanın SSRİ - nin tərkibindən çıxması

C) 1992 - ci ilin noyabrda, Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədarD) 1992 - ci il fevralın 26 - da, Xocalı faciəsi ilə əlaqədar

E) 1993 - cü ilin 15 iyunda, Müstəqil Azərbaycan dövlətinin yaranmasının elan edilməsi ilə əlaqədar

14. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev SSRİ dövründə Azərbaycana hansı illərdən rəhbərlik etməyə başlamış və nə vaxta qədər?

A) 1969 iyul – 1982 noyabr

B) 1965 avqust – 1979 oktyabr

C) 1962 iyun – 1981 sentyabr

D) 1973 may - 1972 may

E) 1968 aprel - 1979 iyun

15. “Böyük bəstəkarımız, dirijorumuz Niyazinin ev muzeyi onun ölümündən xeyli sonra yad olunmuşdur”: Niyazi nə vaxt vəfat etmiş və ev muzeyi nə vaxt yaradılmışdır?

A) Niyazi 1983 - cü ildə vəfat etmişdir, onun ev muzeyi 10 iyun 1995 - ci ildə açılmışdır

B) Niyazi 1983 - cü ildə vəfat etmişdir, onun ev muzeyi 11 dekabr 1992 - ci ildə yaradılmış

C) Niyazi 1983 - cü ildə vəfat etmişdir, onun ev muzeyi 19 may 1992 - cü ildə yaradılmış

D) Niyazi 1983 - cü ildə vəfat etmişdir, onun ev muzeyi 22 may 1992 - ci ildə yaradılmış

E) Niyazi 1883 - cü ildə vəfat etmişdir, onun ev muzeyi 25 yanvar 1993 - cü ildə yaradılmış

16. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev ikinci dəfə hakimiyyətə nə vaxt qayıtmış və həmin gün necə adlanır?

A) 1993 - cü il 3 oktyabr, Qələbə günü

B) 1993 - cü il 15 iyunda, Qurtuluş günü

C) 1998 - ci il 11 oktyabr, Qayıdış günü

D) 1995 - cü il noyabr, Seçki günü

E) 1997 - ci il 12 oktyabr, Dirçəliş günü

17. “Uzun illər ərzində Heydər Əlirza oğlu Əliyevin səmərəli fəaliyyəti xalqlarımızın ümumi tarixi ilə bilavasitə bağlı olmuşdur. ” – Bu sözlər kimə, hansı dövlətin başçısına məxsusdur və həmin fikirlər nə vaxt səslənmişdir?

A) Rusiya Federasiyasının Prezidenti, Heydər Əliyevin dəfnində

B) Fransa Respublikasının Prezidenti, Heydər Əliyev Fransada olanda

C) Amerika Birləşmiş Ştatlarının Prezidenti, Heydər Əliyev ABŞ - da olanda

D) Böyük Britaniyanın Baş naziri, Londonda

E) Türkiyə Respublikasının Prezidenti, Azərbaycanda olanda

18. “Heydər Əliyev Azərbaycanın böyük lideri idi. O, böhranlar dövründə öz ölkəsinə sabitlik gətirdi. Azərbaycan xalqı onun qoyduğu irs ilə fəxr edə bilər”. – Bu sözlər dünyanın ən böyük siyasətçilərindən birinə məxsusdur. O kimdir və hansı dövlətin başçısıdır?

A) Jak Şirak, Fransa Respublikasının sabiq prezidenti.

B) Toni Bleyer, Böyük Britaniyanın sabiq Baş naziri.

C) Corc Buş, Amerika Birləşmiş Ştatlarının sabiq prezidenti.

D) Vladimir Putin, Rusiya Federasiyasının Prezidenti.

E) Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Türkiyə Respublikasının Prezidenti

19. Heydər Əlirza oğlu Azərbaycan Respublikası üçün, MDB - nin inkişafı üçün. . . çox işlər görmüşdür”. – Bu fikirlərin müəllifi türk dünyası və ya Avropa ölkələrinin liderlərindən kimə məxsusdur?

A) Nursultan Nazarbayev, Qazaxıstan Respublikasının Prezidenti, türk dünyası

B) Jak Şirak, Fransa Respublikasının Prezidenti, Qərb dünyası

C) Vladimir Putin, Rusiya Federasiyasının Prezidenti, MDB ölkələri

D) Toni Bleyer, Böyük Britaniyanın Baş naziri, Qərb dünyası

E) Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Türkiyə Respublikasının Baş naziri, türk dünyası

20. “Heydər Əliyev Azərbaycanın xoşbəxtliyi və firavanlığı, bölgədə və dünyada sülh naminə göstərdiyi fövqəladə xidmətlərlə türk və dünya tarixində şərəfli yer tutmuşdur. ” – Bu fikirlərin müəllifi kimdir və o harada söylənmişdir?

A) Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Türkiyə Respublikasının Prezidenti, Azərbaycanda

B) Aleksandr Lukaşenko, Belorusiya Respublikasının Prezidenti, Minskdə

C) Corc Buş, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Prezidenti, ABŞ - da

D) İslam Kərimov, Özbəkistan Respublikasının Prezidenti, Özbəkistanda

E) Kraliça II Elizabet, Böyük Britaniyanın kraliçası, Londonda

21. “Heydər Əliyev XX əsrin görkəmli liderlərindən biri kimi müasir demokratik Avrasiyanın yeni tarixinin bugünkü qurucularındandır. ” – Bu fikirlər türk dünyasının yaradıcı adamlarından kimə məxsusdur?

A) Bəxtiyar Vahabzadə, Azərbaycanın xalq şairi

B) Çingiz Aytmatov, Qırğızıstan xalq yazıçısı

C) Oljas Süleymenov, Qazaxıstan xalq yazıçısı

D) Mirzə Tursunzadə, Tacikistan xalq yazıçısı

E) Şərif Rəşidov, Özbəkistanın xalq yazıçısı

22. Bu müdrik kəlamlardan hansılar Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevə məxsusdur?

1 - Heç kim əbədi qalib ola bilməz.

2 - Korrupsiyaya qarşı mübarizə üçün hüquqi bazanı gücləndirmək və təkmilləşdirmək, belə təzahürlərə qarşı – yollarda alınan kiçik rüşvətlərdən başlayaraq və iri dövlət sifarişlərin və müqavilələrinin verilməsi zamanı alınan iri məbləğdə rüşvətlər ilə qurtararaq cəmiyyətdə dözülməzlik mühiti yaratmaq lazımdır.

3 - Heç bir ölkə, ən böyük bir ölkə də yalnız öz çərçivəsində iqtisadiyyatını lazımi səviyyədə inkişaf etdirə bilməz.

4 - Mənəviyyat həqiqətlərin çiçək açmasıdır.

5 – Üzeyir Hacıbəylini böyük bir musiqiçi kimi hamı, bütün dünya tanıyır.

A) 1, 2, 4

B) 1, 3, 5

C) 2, 3, 5

D) 5, 4, 3

E) 1, 2, 3

23. Bu müdrik kəlamlardan hansılar Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevə məxsusdur?

1 – Azadlıq və istiqlaliyyət hər bir xalqın milli sərvətidir.

2 - Heç bir ölkəni özünə düşmən hesab etməməlisən.

3 – Allahın varlığını inkar etmək insanı da inkar etmək deməkdir.

4 – Din Allaha və insana məhəbbətdən başqa bir şey deyil.

5 - Ədalətsizliklə ədaləti bərpa etmək olmaz.

A) 1, 2, 3

B) 1, 2, 5

C) 2, 3, 4

D) 1, 3, 5

E) 1, 3, 4

24. Dünya siyasətçilərindən kimlər Heydər Əliyevin fəaliyyətinə yüksək qiymət vermişdir?

A) Vladimir Putin, Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Corc Buş, Əhməd Necdət Sezər, Kraliça II Elizabet, Jak Şirak, Toni Bleyer, Nursultan Nazarbayev, Gerhard Şröder, Butros - Butros Qali, Nikolay Baybakov və b.

B) Qorbaçov, Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Corc Buş, Əhməd Necdət Sezər, Kraliça II Elizabet, Jak Şirak, Toni Bleyer, Nursultan Nazarbayev, Gerhard Şröder, Butros - Butros Qali, Yeltsin, Reyqan və b.

C) Vladimir Putin, Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Reyqan, Əhməd Necdət Sezər, Kraliça II Elizabet, Jak Şirak, Toni Bleyer, Nursultan Nazarbayev, Gerhard Şröder, Butros - Butros Qali, Qandi və b.

D) İndira Qandi, Xo Şi Mi, Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Corc Buş, Əhməd Necdət Sezər, Kraliça II Elizabet, Jak Şirak, Toni Bleyer, Nursultan Nazarbayev, Gerhard Şröder, Butros - Butros Qali, Reyqan və b.

E) Vladimir Putin, Radciv Qandi, Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Corc Buş, Əhməd Necdət Sezər, Kraliça II Elizabet, Jak Şirak, Toni Bleyer, Nursultan Nazarbayev, Gerhard Şröder, Butros - Butros Qali, Kennedi və b.

25. “Təxminən 1991 - ci ildən 1992 - ci ilin yayınadək bir hakimiyyət dövrü idi. 1992 - ci ilin yayından sonra başqa bir hakimiyyət gəldi, hesab etdim ki, bəlkə bu hakimiyyət Naxçıvanın dərdlərinə qayğı göstərər”. - Ulu öndər bu sözləri harada nə zaman söyləmişdir:

A) Bakı, 1966 - cı il, Bakıda

B) Bakı, 1994 - cü il, Naxçıvanda

C) Bakı, 1979 - cu il, Gəncədə

D) Bakı, 1984 - cü il, Moskvada

E) Bakı, 1989 - cu il, Tblisidə

26. “Bu gün Azərbaycanın həyatında böyük bir hadisə baş verir. Azərbaycan xalqının böyük yazıçısı, maarifçi, ictimai xadim C. Məmmədquluzadənin ev muzeyi açılır”. - Ulu öndər bu sözləri harada və nə vaxt söyləmişdir:

A) Bakı, 1994 - cü il, dekabr.

B) Bakı, 1984 - cü il, yanvar.

C) Bakı, 1991 - ci il, noyabr.

D) Bakı, 1992 - ci il, mart.

E) Bakı, 1999 - cu il, dekabr.

27. “Bakı şəhərində yeni mədəniyyət ocağı fəaliyyətə başlayır. Bu onun ədəbi - mədəni irsinə, onun xalqımızın tarixinin əvəzsiz xidmətlərinə verilən yüksək qiymətinin rəmzidir”. – Ulu öndər bu sözləri harada söyləmişdir?

A) C. Məmmədquluzadənin ev muzeyinin açılışında

B) Üzeyir Hacıbəylinin anadan olmasının 110 illiyi

C) “Kitabi - Dədə Qorqud” eposunun 1300 illiyi

D) Səməd Vurğunun 90 illiyi

E) Məhəmməd Füzulinin 500 illik yubileyi

28. “O, Azərbaycan tarixində görkəmli yer tutmuş dahi insan, yazıçı, publisist, filosof mütəfəkkir, xalqımızın mədəniyyətini çox zənginləşdirmiş bir şəxsiyyətdir”. – Ulu öndər bu sözləri hansı tədbirdə söyləmişdir?

A) C. Məmmədquluzadənin 125 illik yubileyində

B) Üzeyir Hacıbəylinin anadan olmasının 110 illiyi

C) “Kitabi - Dədə Qorqud” eposunun 1300 illiyi

D) Səməd Vurğunun 90 illiyi

E) Məhəmməd Füzulinin 500 illik yubileyi

29. “Nəhayət, 600 ildən sonra biz Nəsiminin Hələb şəhərindəki məzarını tapdıq”. –Bu sözləri ulu öndər hansı tədbirdə söyləmişdir?

A) AMEA - da ziyalılarla görüşdə

B) Üzeyir Hacıbəylinin anadan olmasının 110 illik yubileyində

C) “Kitabi - Dədə Qorqud” eposunun 1300 illik yubileyində

D) Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə ilə görüşdə

E) Məhəmməd Füzulinin 500 illik yubileyində

30. H. Əliyev nə vaxt Naxçıvandan Bakıya gəlmiş və nə vaxt Azərbaycan Ali Sovetinin sədri seçilmişdir?

A) 1993 3 iyun, 15 iyun 1993

B) 1991 2 iyul, 2 yanvar 1990

C) 1993 12 iyul, 3 aprel 1991

D) 1990 1 avqust, 4 avqust 1992

E) 1992 11 oktyabr, 5 may 1993

31. ‎1941 - ci il - Bu tarix ulu öndər üçün hansı hadisə ilə əlamətdardır?

A) Naxçıvan MSSR Xalq Daxili ‎İşlər Komissarlığında və Naxçıvan MSSR Xalq ‎Komissarları Sovetində şöbə müdiri vəzifəsində işləmiş

B) Azərbaycanın xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə ilə görüş

C) Məhəmməd Füzulinin 500 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq simpozium

D) “Kitabi - Dədə Qorqud” eposunun 1300 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq simpozium

E) Azərbaycan Sənaye İnstitutunun memarlıq ‎fakültəsini bitirib

32. 1987 - ci ilin oktyabrı - Bu tarix ulu öndər üçün hansı hadisə ilə əlamətdardır?

A) Sovet İttifaqı ‎Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsi Siyasi Bürosunun ‎və şəxsən Baş katib Mixail Qorbaçovun yeritdiyi siyasi ‎xəttə etiraz əlaməti olaraq, tutduğu vəzifələrdən istefa ‎vermişdir

B) Məhəmməd Füzulinin 500 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq simpozium

C) H. Cavidin məqbərəsinin açılmasında nitq söyləmişdir

D) “Manas” eposunun yubileyində iştirak etmişdir

E) Azərbaycan Dövlət Universitetinin tarix ‎fakültəsini bitirmişdir

33. 1991 - 1993 - cü illərdə - Bu tarix ulu öndər üçün hansı hadisə ilə əlamətdardır?

A) Naxçıvan Muxtar ‎Respublikası Ali Məclisinin sədri, Azərbaycan ‎Respublikası Ali Soveti sədrinin müavini olmuşdur.

B) SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini işləmişdir

C) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti olmuşdur

D) “Kitabi - Dədə Qorqud” eposunun 1300 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq simpozium.

E) Azərbaycan Ali Sovetinin sədri olmuşdur

34. 1993 - cü il iyulun 24 - də - Bu tarix ulu öndər üçün hansı hadisə ilə əlamətdardır?

A) Milli Məclisin qərarı ilə ‎Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini ‎həyata keçirməyə başlamışdır

B) AMEA - da çıxış etmişdir

C) C. Məmmədquluzadənin ev muzeyinin açılışında iştirak etmişdir

D) Azərbaycan Müəllimlərinin qurultayında çıxış etmişdir

E) Azərbaycan Sənaye İnstitutunun (indiki ‎Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası) memarlıq ‎fakültəsini bitirib

35. 1993 - cü il oktyabrın 3 - də - Bu tarix ulu öndər üçün hansı hadisə ilə əlamətdardır?

A) ‎Ümumxalq səsverməsi nəticəsində Heydər Əliyev ‎Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçildi

B) Xalq şairi Məmməd Arazın yubileyində olmuşdur

C) Bir qrup Azərbaycan yazıçısını qəbul etmişdir

D) Gənc yazıçılarla görüş keçirmişdir

E) Azərbaycan mətbuatının dostu elan edilmişdir

36. 1994 - cü il Bişkek müqaviləsi hansı hadisə ilə bağlıdır?

A) Cəbhə xəttində atəşkəs

B) TÜRKSOY Təşkilatının üzvü olan ölkələrin mədəniyyət nazirləri daimi şurasının XIX toplantısında çıxış etmişdir

C) Görkəmli qazax yazıçısı, xalqımızın böyük dostu, Qazaxıstanın İtaliya və Yunanıstandakı səfiri Oljas Süleymenovu qəbul etmişdir

D) Xalq yazıçısı Rüstəm İbrahimbəyova təbrik məktubu yazmışdır

E) Məhəmmədhüseyn Şəhriyarın anadan olmasının 90 illik yubileyi mərasiminin iştirakçılarına müraciət etmişdir

37. “Biz Nizamidən, Füzulidən danışarkən onları tək şair kimi deyil, böyük filosof kimi, dünyaya dünya mədəniyyətinə böyük töhfələr vermiş mütəfəkkir kimi tanıtmalıyıq”. Ulu öndər bu sözləri hansı tədbirdə söyləmişdir?

A) “Kitabi - Dədə Qorqud” eposunun 1300 ‎illiyində nitqi

B) Azərbaycan Elmlər Akademiyasında ziyalılarla görüşdə

C) Üzeyir Hacıbəylinin anadan olmasının 110 illiyində nitqi

D) Nəsiminin Bakıda heykəlinin açılışı

E) Məhəmməd Füzulinin 500 illik yubileyində nitq söyləmişdir

38. Bu müdrik kəlamlardan hansılar Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevə məxsusdur?

1 – İsa Hüseynov ədəbiyyatımızda insana, onun zəngin mürəkkəb mənəvi dünyasına marağı gücləndirən roman və povestləri ilə bütöv bir nəslin formalaşmasında böyük rol oynamışdır.

2 - Mədəniyyət bəşəriyyətin topladığı ən yaxşı nümunələrlə xalqları zənginləşdirir.

3 – Cavidin “İblis” əsəri heç də Hötenin “Faust”undan geri qalmır.

4 - Sülhü qorumaq üçün müharibəyə hazır olmaq lazımdır.

A) 1, 2, 3

B) 1, 2, 4

C) 2, 4, 3

D) 4, 1, 3

E) 4, 3, 1

39. Bu müdrik kəlamlardan hansılar Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevə məxsusdur?

1 – Suraxanı torpağı Azərbaycana, xalqımıza böyük insanlar vermişdir. Onların arasında Tofiq Bayramın xüsusi yeri var.

2 – Qadın azadlığı, insan mənəviyyatı mövzusunun qələmə alınmasında Cəfər Cabbarlının xidmətləri böyükdür.

3 - Orta əsrlərin Osmanlı imperiyasında korrupsiya mərəzi sultanların dövlətini o qədər yemişdir ki, indiyədək bu haqda tarixi lətifələr danışırlar: guya sultanın məmurları hətta Rusiya ilə sülh müqaviləsini də rüşvət alaraq imzalamışdırlar. Bu əlbəttə ki, diplomatik korrupsiyada iştirak edən hər iki ölkə üçün şərəf gətirmir. Yeri gəlmişkən, Osmanlı imperiyası da Roma və Bizans imperiyaları kimi parçalanmışdır, çünki hamı və hər şeyi satırdılar və alırdılar, o cümlədən vəzifələri, xidmətləri və xeyirxahlığı.

4 - Üzeyir Hacıbəylinin adı çəkiləndə onu bir bəstəkar musiqiçi kimi tanıyırıq. Amma o nə qədər böyük filosofdur, alimdir,

5 - Əxlaq qaydaları həyat yolunu və sualtı qayaları göstərən işarələrə oxşayır.

A) 1, 2, 4

B) 3, 5, 1

C) 2, 5, 4

D) 1, 3, 5

E) 5, 4, 2

40. 1993 - cü il iyulun 24 - də - Bu tarix ulu öndər üçün hansı hadisə ilə əlamətdardır?

A) Milli Məclisin qərarı ilə ‎Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini ‎həyata keçirməyə başlamışdır

B) Vəziyyəti yerində öyrənmək üçün Gəncəyə getmişdir

C) Müəllimlər qurultayında iştirak etmişdir

D) “Kitabi - Dədə Qorqud” eposunun 1300 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq simpozium

E) Azərbaycan xalqına müraciət etmişdir

41. Bu müdrik kəlamlardan hansılar Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevə məxsusdur?

1 – Mirzə Cəlilin irsi, şəxsiyyəti, xidmətləri Azərbaycan xalqının qəlbində yaşayacaqdır.

2 – 1300 il ərzində “Kitabi - Dədə Qorqud” böyük, möhtəşəm, şanlı yol keçmişdir. .

3 - Orta əsrlərin Osmanlı imperiyasında korrupsiya mərəzi sultanların dövlətini o qədər yemişdir ki, indiyədək bu haqda tarixi lətifələr danışırlar: guya sultanın məmurları hətta Rusiya ilə sülh müqaviləsini də rüşvət alaraq imzalamışdırlar. Bu əlbəttə ki, diplomatik korrupsiyada iştirak edən hər iki ölkə üçün şərəf gətirmir. Yeri gəlmişkən, Osmanlı imperiyası da, Roma və Bizans imperiyaları kimi parçalanmışdır, çünki hamı və hər şeyi satırdılar və alırdılar, o cümlədən vəzifələri, xidmətləri və xeyirxahlığı.

4 - Hər bir xalqın milliliyini, mənəvi dəyərlərini yaşadan, inkişaf etdirən onun dilidir,

5 - Yaramaz adamın vicdanını oyatmaq üçün onu şillələmək lazımdır.

A) 5, 3, 2

B) 1, 2, 4

C) 2, 3, 4

D) 1, 3, 5

E) 1, 2, 3

42. Bu müdrik kəlamlardan hansılar Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevə məxsusdur?

1 – Cəlil Məmmədquluzadə çoxsaylı yaradıcılığı ilə, əsərləri, maarifçiliyi ilə, elə o dövrrdə “Molla Nəsrəddin” jurnalı ilə və başqa fəaliyyəti ilə təkrarolunmaz bir şəxsiyyətdir.

2 - Vətəndaş institutların inkişafı xalqın mənafeyinə riayət olunmasının zamini olur. Vətəndaş cəmiyyəti korrupsiyaya və bürokratiyaya qarşı olan “vətəndaş müdafiə”dir.

3 – Balaş Azəroğlu Azərbaycan xalqının ən sevimli şairlərindəndir. Onun şeirləri və poemaları çox məşhurdur.

4 - 1994 - cü il sentyabrın 20 - də “Əsrin müqaviləsinin imzalanması” müstəqil Azərbaycanın neft strategiyasının doktrinasının başlanğıcıdır.

5 - Hər vətəndaş bazar iqtisadiyyatı tələblərinə uyğun işləmək iqtidarında olmur.

A) 1, 3, 4

B) 1, 2, 5

C) 2, 3, 4

D) 5, 2, 4

E) 1, 5, 3

43. “Mən mədəniyyətə öz münasibətimi əməlimlə, işimlə həmişə bildirmişəm. Vaxtilə memarlarla da dəfələrlə görüşmüşəm və memarlığa xüsusi hörmətim var”. – Ulu öndər bu sözləri harada nə zaman söyləmişdir:

A) Bakı, Prezident sarayı, 10 iyun 1995 - ci il.

B) Kiyev, Prezident Sarayı, 11 dekabr 1991 - ci il.

C) Moskva, Sütunlu Salon, 19 noyabr 1994 - cü il.

D) Sankt - Peterburq, Nizaminin heykəlinin açılışı, 22 may 1992 - ci il

E) Ankara, Çanakqala, 25 yanvar 1993 - cü il

44. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev XX əsrin ədəbi - mədəni və siyasi xarakteristikasını hansı nitqində vermişdir?

A) Azərbaycan yazıçılarının 7 - ci qurultayı

B) Yeni əsrin başlaması ilə əlaqədar xalqa müraciəti

C) Xalq şairi Səməd Vurğunun 90 illik yubileyinə həsr edilmiş gecə

D) İslam Konfransı təşkilatının Tarix, kültür, sənət mərkəzində toplantı

E) Oljas Süleymenovu qəbul edərkən

45. “Biz Füzulini təkcə “Leyli və Məcnun” poemasının müəllifi kimi yox, dünya miqyaslı filosof kimi, böyük alim kimi tanıtmalıyıq ”. – Ulu öndər bu sözləri hansı tədbirdə söyləmişdir?

A) Azərbaycan Elmlər Akademiyasında ziyalılarla görüşdə

B) İstanbulda İslam Konfransı təşkilatının tarix, kültür, sənət mərkəzində çıxışı

C) “Kitabi - Dədə Qorqud” eposunun 1300 illik yubileyində

D) Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə ilə görüşdə

E) Xalq şairi Səməd Vurğunun 90 illik yubileyində

46. “Azərbaycanda şairə, bəstəkara, aktyora, rəssama olan hörmət harada var? Xarici ölkədə rəssam şəkil çəkir, aparıb küçədə qoyur ki, görsün onu sata bilir, yoxsa yox. . . ”. – Ulu öndər bu sözləri hansı tədbirdə söyləmişdir?

A) Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə ilə görüş

B) Üzeyir Hacıbəylinin anadan olmasının 110 illiyi

C) “Kitabi - Dədə Qorqud” eposunun 1300 illiyi

D) Səməd Vurğunun 90 illiyi

E) Məhəmməd Füzulinin 500 illik yubileyi

47. Bu müdrik kəlamlardan hansılar Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevə məxsusdur?

1 - Ağıl olan yerdə zora ehtiyac yoxdur.

2 – Heç kim əbədi qalib ola bilməz.

3 - Korrupsiyaya qarşı mübarizədə əsas tədbirlərdən biri elektron vasitələrinin inkişafıdır ki, o da məmurun sənədə toxunmasının qarşısını almalıdır.

4 - Xalq həmişə öz ziyalıları, öz mədəniyyəti, öz elmi ilə tanınır.

5 - İqtisadiyyat xalata bənzər, belində oturmaq hünər istəyir.

A) 1, 2, 4

B) 3, 2, 5

C) 2, 3, 4

D) 1, 3, 5

E) 1, 2, 3

48. Bu müdrik kəlamlardan hansılar Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevə məxsusdur?

1 – Üzeyir Hacıbəylinin əsərlərinin hamısı dahi əsərlərdir. Şübhəsiz ki, Üzeyir Hacıbəylinin ictimai - siyasi fəaliyyəti də böyük olubdur.

2 – Azərbaycan xalqı Hüseyn Cavidi çox yüksək qiymətləndirir və onun irsi əsrlər boyu yaşayacaqdır.

3 – Mirzə Fətəli Axundov 1837 - ci ildə Puşkin həlak olan kimi böyük bir poema yazmışdır. Bu nadir hadisədir. Puşkinin ölümünə həsr olunmuş əsərlər var. Amma onların içərisində ən görkəmli yer tutan Lermantovun şeiridir və M. F. Axundovun “Puşkinin ölümünə Şərq poeması”dır.

1 - Azadlıq qanununun qadağa qoymadığı hər şeyi etmək hüquqdur.

2 - Dünyada siyasət və qılınc iki fərqli gücdür və siyasət qılıncı həmişə məğlub edir.

3 - Dövlətin sarsılmaz əlaməti ədalətdir.

A) 1, 3, 5

B) 1, 2, 3

C) 4, 2, 1

D) 1, 3, 4

E) 2, 3, 6

49. Bu müdrik kəlamlardan hansılar Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevə məxsusdur?

1 – Cəfər Cabbarlının simasında Aqzərbaycan mədəniyyəti elə bir yeni tipli sənətkar tapdı ki, onun üçünm ədəbiyyat və sənət yalnız real həyatı əks etdirmək vasitəsi deyildi, həm də həyatın mürəkkəb inkişafına fəal müdaxilə etmək vasitəsi idi.

2 - Qanun qarşısında bərabərlik demokratik cəmiyyətin əsasını təşkil edən prinsiplərdən biridir. Əgər korrupsiya tamahkarlıq və ya siyasi mənfəət nəticəsində məhkəmələrə nüfuz edirsə onda Femidanın tarazlığı pozulur və bundan adi insanlar ziyan çəkirlər.

3 - Yol - iqtisadiyyat, mədəniyyət, bir sözlə, həyat deməkdir.

4 - İnsana gördüyü işlərin müqabilində qiymət verilir.

5 - Dağlıq Qarabağ faciəsinin bir qütbündə erməni separatçılığı, erməni terrorizmi, Azərbaycana qarşı torpaq iddiaları durur.

A) 1, 3, 5

B) 1, 2, 4

C) 2, 3, 5

D) 2, 1, 3

E) 1, 2, 4

50. Bu müdrik kəlamlardan hansılar Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevə məxsusdur?

1 - İnsanların mənəvi sərvətlərinin hamısından dinin fərqi ondadır ki, o, dini mənsubiyyətindən asılı olmayaraq həmişə insanları dostluğa, həmrəyliyə, birliyə dəvət etmişdir.

2 - Hər kəsə nə yaxşılıq nə pislik etsən deməli özünə edirsən.

3 – Fəaliyyət üçün kifayət qədər cəhd olduqda istənilən dəyişiklik mümkündür.

4 – Alimlik və dahilik elmə adi adamlardan fərqli yanaşmadır.

5 – Öz ana dilini bilməyən adamlar şikəst adamlardır.

A) 2, 3, 4

B) 1, 3, 5

C) 1, 3 , 5

D) 1, 3, 4

E) 1, 2, 3

51. Bu müdrik kəlamlardan hansılar Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevə məxsusdur?

1 – Süleyman Rüstəmin şeirləri, əsərləri, bütün yaradıcılığı xalqımızda birinci növbədə vətəni sevmək, vətənə sadiq olmaq, millətimizlə, xalqımızla fəxr etmək hisləri, duyğuları yaradıb, inkişaf etdiribdir.

2 – Tariximizin hər bir səhifəsi bizim üçün əzizdir.

3 - Ədalətsizliklə ədaləti bərpa etmək olmaz.

4 – Ana dilini bilməmək, ana dilini qiymətləndirməmək, şübhəsiz ki, xalq qarşısında böyük qəbahətdir.

5 – Bizi aldadan bizdən deyildir.

A) 1, 2, 4

B) 1, 2, 5

C) 2, 3, 4

D) 1, 3, 5

E) 1, 2, 3

52. Bu müdrik kəlamlardan hansılar Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevə məxsusdur?

1 - İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir.

2 – Bədbəxt o adamdır ki, həyatını düşünməsin, aqibətini fikirləşməsin.

3 – Yeni əsərlər yaratmaq lazımdır. Güman edirəm ki, bizim dramaturqlar, yazıçılar, bəstəkarlar yeni əsərlər yaratmalıdırlar. Hər halda güman etmirəm ki, kimsə Üzeyir Hacıbəylinin səviyyəsinə çata bilsin.

4 – Müəllim olmaq, həkim olmaq, yaxud mühəndis, aqronom, iqtisadçı olmaq və başqa işlər elədir ki, kütləvi xarakter daşıyır. Təbii, orada da istedadlı adamlar olmalıdır. Amma incəsənət belədir ki, bunun üçün həm gərək istedad olsun, həm də incəsənətə bağlanmaq, sevgi olsun.

5 – Biz hamımız təbiətin övladlarıyıq.

A) 1, 2, 5

B) 1, 3, 4

C) 2, 3, 4

D) 1, 3, 5

E) 1, 2, 3

53. Bu müdrik kəlamlardan hansılar Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevə məxsusdur?

1 – Azərbaycan öz milli ənənələrini, dəyərlərini qoruyaraq. . . dünyəvi mədəniyyətə doğru gedibdir. Azərbaycan xalqının buna nail olmasında Azərbaycanın böyük simalarının, o cümlədən dahi insan, C. Məmmədquluzadənin – Mirzə Cəlilin xüsusi xidməti və rolu olubdur.

2 - Hər bir səviyyədən olan məmur, nəhayət ki, əhalinin qarşısında olan məsuliyyətini dərk etməlidir və hüquq - mühafizə orqanları rüşvətxorları aşkar etməkdə nə qədər qəti mübarizə aparırlarsa, o qədər də insanların hakimiyyətə qarşı etibarı artır.

3 - Öz ana dilini bilməyən adamlar şikəst adamlardır!

4 – Fəxri Xiyabanda dahilərimiz yan - yanadır, hamısına böyük hörmət var.

5 – İbn Sinaya görə, peyğəmbərlər aləmdəkilərdən ən üstün olan şəxsiyyətlərdir.

A) 1, 3, 4

B) 1, 2, 5

C) 2, 3, 5

D) 1, 2, 4

E) 1, 2, 3

54. Bu müdrik kəlamlardan hansılar Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevə məxsusdur?

1 – C. Cabbarlı mədəniyyətimizin, ədəbiyyatımızın böyük, dahi insanlarından biridir.

2 – Mənim ədəbiyyat, elm, mədəniyyət, incəsənət xadimlərinə xüsusi hörmətim var.

3 - Korrupsiyaya qarşı mübarizədə əsas tədbirlərdən biri elektron vasitələrinin inkişafıdır ki, o da məmurun sənədə toxunmasının qarşısını almalıdır.

4 – “Dədə Qorqud” o qədər zəngindir ki, ondan həmişə istifadə etmək olar.

5 – Mənəviyyat bizə xoşbəxt olmağı deyil, xoşbəxtliyə nail olmağı öyrədir.

A) 1, 2, 4

B) 1, 2, 5

C) 2, 3, 4

D) 1, 3, 5

E) 1, 2, 3

55. Bu müdrik kəlamlardan hansılar Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevə məxsusdur?

1 - “Sevil” operası çox dəyərli bir sənət əsəridir. Azərbaycanın musiqi və opera sənətinə böyük töhfədir.

2 – Naxçıvan qədim zamanlardan Azərbaycanın ən mötəbər bölgələrindən biridir.

3 - Qanun qarşısında bərabərlik demokratik cəmiyyətin əsasını təşkil edən prinsiplərdən biridir. Əgər korrupsiya tamahkarlıq və ya siyasi mənfəət nəticəsində məhkəmələrə nüfuz edirsə onda Femidanın tarazlığı pozulur, və bundan adi insanlar ziyan çəkirlər.

4 - Dinin əsas məqsədi əxlaqdır.

5 – Zəlimxan Yaqubun özünəməxsus şeirləri, özünəməxsus xüsusiyyətləri vardır.

A) 1, 2, 4

B) 1, 2, 5

C) 2, 3, 5

D) 1, 3, 4

E) 1, 2, 3

56. Bu müdrik kəlamlardan hansılar Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevə məxsusdur?

1 – Şəhriyarın poeziyası dövrün ictimai - siyasi, fəlsəfi və ədəbi görüşlərinin əksidir.

2 – Oljas, sən təkcə qazaxlara deyil, azərbaycanlılara da gərəksən.

3 - Ölkənin bugünkü iqtisadi vəziyyəti məmurların əmək haqqını xeyli artırmağa imkan verir. Lakin bu kifayət deyil. Mədəniyyəti, vətənpərvərliyi gücləndirmək və mənəvi dəyərləri bərpa etmək lazımdır. Bu məsələləri dövlət və din həll etməlidirlər. İnam adamları düşünülməmiş tədbirlərdən çəkindirir. Firavanlıq və mənəviyyat korrupsiyaya qarşı mübarizənin təməlidir.

4 – Şekspir ona görə həmişə yaşayır ki, onun hər bir əsəri özündə fəlsəfi fikirləri daşıyır.

5 –Təbiət emalatxana insan isə onun işçisidir.

A) 2, 3, 5

B) 1, 2, 4

C) 2, 3, 4

D) 1, 3, 5

E) 1, 2, 3

57. Bu müdrik kəlamlardan hansılar Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevə məxsusdur?

1 – Balaş Azəroğlunun yaradıcılığı ona respublikamızda dərin hörmət və şöhrət qazandırmışdır.

2 - Məmurun qanuna qarşı hörmətsizliyi olan zaman korrupsiya da peyda olunur.

3 – Klassiklərin əsərləri həmişə yaşayır, xüsusən Şekspirin yaradıcılığı, onun əsərləri.

4 - Müstəqilliyin əldə olunması nə qədər çətindirsə, onun saxlanılması, daimi, əbədi olması bundan da çətindir.

5 – Beynimizin qəbul edə bilməsi üçün əvvəlcə ürəyimizin inanması gərəkdir.

A) 1, 3, 4

B) 1, 2, 4

C) 1, 3, 5

D) 1, 4, 5

E) 1, 2, 3

58. Bu müdrik kəlamlardan hansılar Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevə məxsusdur?

1 - Azərbaycan ən qədim zamanlardan dinlərin, dillərin və mədəniyyətlərin ünsiyyət yeri olmuşdur.

2 – Cavidi Şərqin Şekspiri adlandırırlar.

3 - Təmiz vicdan adamlar arasında olmaqdan qorxmur, ləkəli vicadanı isə tənhalıq qorxudur.

4 – Tərbiyəsiz istedada heyf.

5 – Fikrət Əmirov “Sevil” operası ilə yaradıcılığının ən yüksək zirvəsinə qalxmışdır.

A) 1, 2, 4

B) 1, 2, 5

C) 2, 3, 5

D) 1, 3, 4

E) 2, 3, 4

59. Bu müdrik kəlamlardan hansılar Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevə məxsusdur?

1 – Mən bizim ədəbiyyatımızı Səməd Vurğunsuz, Rəsul Rzasız, Süleyman Rüstəmsiz də təsəvvür edə bilmirəm.

2 – “Kitabi - Dədə Qorqud” dastanı bütün türk dünyasına məxsusdur, onun vətəni Azərbaycandır, sahibi Azərbaycan xalqıdır, müstəqil Azərbaycan dövlətidir”.

3 – Şair, nasir və dramaturq Cəfər Cabbarlının yaradıcılığı çoxşahəlidir. Onun gördüyü işlər sözün əsl mənasında yorulmaz əmək fədaisinin hünəridir.

4 – Din elə bir qüvvədir ki, Həzrəti Məhəmməd (s. ə. s) onun vasitəsi ilə dünyaya yeni bir yol verdi.

5 - Xalqla ordunun birliyi həm xalqın qüdrətini artırır, həm də ordunu daha qüvvətli edir.

A) 1, 2, 4

B) 1, 2, 3

C) 2, 3, 5

D) 1, 3, 4

E) 1, 2, 5

60. Bu müdrik kəlamlardan hansılar Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevə məxsusdur?

1 – Bəli, mən 1993 - cü ildə buraya gələndə Azərbaycanı bu bəladan, bu faciədən qurtarmağa çalışırdım.

2 - Dünya ümumiyyətlə quruculuqla, tikib - yaratmaqla yaşayıb, inkişaf edib.

3 – Səməd Vurğun Azərbaycan şeirinə çox böyük yeniliklər gətiribdir. S. Vurğun şeiri Azərbaycan dilini zənginləşdiribdir, inkişaf etdiribdir.

4 – Dostu çox olan adamlar xoşbəxtdir

5 – Xalq şairi Nəbi Xəzri ədəbiyyatımızda öz layiqli yerini tutmuşdur. Onun əsərləri dillərdə əzbər olub, bir çox şeirlərinə musiqilər bəstələnib, incəsənətimizi bəzəyən mahnılar yaranıb.

A) 1, 3, 5

B) 2, 3, 4

C) 2, 3, 5

D) 1, 3, 4

E) 1, 2, 3

61. Bu müdrik kəlamlardan hansılar Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevə məxsusdur?

1 – Azərbaycan xalqının milli azadlığı uğrunda mübarizəsində xüsusi xidmətlərinə görə hörmətli şairimiz Bəxtiyar Vahabzadə, hörmətli şairimiz Məmməd Araz və çox hörmətli şairimiz mərhum Xəlil Rza bu ordenlə (“İstiqlal” ordeni) təltif edildilər.

2 – Elə cinayət var ki, bağışlanmır.

3 – Qadın şairlər xüsusi hörmətə malikdirlər. Onlar gərək nə qədər yüksək istedada malik olsunlar ki, kişilərlə bərabər səviyyədə, bəlkə onlardan üstün səviyyəyə qalxaraq, şeirlər yazaraq böyük şairlər dəstəsinə qoşula bilsinlər.

4 – Xalqın, vətənin taleyi hər bir insanın taleyinə çevrilməlidir.

5 – Azərbaycan poeziyası, bədii ədəbiyyatı uzaq keçmişə dərin köklərlə bağlıdır.

A) 1, 2, 4

B) 1, 3, 5

C) 2, 3, 5

D) 1, 3, 4

E) 1, 2, 3

62. “Bizim zəngin tariximiz, qədim mədəniyyətimiz və milli dəyərlərimiz “Kitabi - Dədə Qorqud” eposunda öz əksini tapmışdır”. Ulu öndər bu fikirləri hansı tədbirdə söyləmişdir?

A) “Kitabi - Dədə Qorqud” eposunun 1300 ‎illiyində nitqi.

B) Üzeyir Hacıbəylinin anadan olmasının 110 illiyində nitqi.

C) Nəsiminin Bakıda heykəlinin açılışı.

D) Məhəmməd Füzulinin 500 illik yubileyində nitq söyləmişdir.

E) Yazıçılar Birliyinin V qurultayında

63. 1998 - ci il aprelin 23 - də ulu öndər Heydər Əliyev hansı şairin 85 illik yubileyində iştirak etmiş, onu “İstiqlal” ordeni ilə təltif etmişdir?

A) Mirvarid Dilbazi

B) Mədinə Gülgün

C) Əzizə Cəfərzadə

D) Hökumə Billuri

E) Xanımana Əlibəyli

64. “Azərbaycan xalqı ilə Türkiyə xalqı arasında, müstəqil Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Cümhuriyyəti arasında qırılmaz tellərlə bağlı olan dostluq və qardaşlıq əlaqələri var”. – Ulu öndər bu sözləri harada söyləmişdir:

A) Tehran Universitetində

B) Bilkənd Universitetində

C) İstanbul Kazi Universitetində

D) Moskvada

E) Kiyevdə

65. “1981 - ci ildə qəbul etdiyimiz qərarı heç olmasa 1995 - ci ildə həyata keçirməliyik”. - Ulu öndər Hüseyn Cavidlə bağlı bu sözləri harada, nə zaman söyləmişdir:

A) Bakı, Prezident sarayı, 10 iyun 1995 - ci il.

B) Kiyev, Prezident Sarayı, 11 dekabr 1991 - ci il.

C) Moskva, Sütunlu Salon, 19 noyabr 1994 - cü il.

D) Sankt - Peterburq, Nizaminin heykəlinin açılışı, 22 may 1992 - ci il

E) Ankara, Çanakqala, 25 yanvar 1993 - cü il

66. “Mən çox şadam ki, Nəbi Xəzrinin 75 yaşı tamam olan gün siz bu əsəri (“Burla Xatun”) səhnəyə qoymusunuz və məni də dəvət etmisiniz”. – Ulu öndər bu sözləri hansı tədbirdə və nə vaxt söyləmişdir?

A) 1999 - cu il 9 dekabrda Akademik Milli Dram teatrında

B) Üzeyir Hacıbəylinin anadan olmasının 110 illiyində, Respublika Sarayında

C) “Kitabi - Dədə Qorqud” eposunun 1300 illiyi, Respublika Sarayında

D) Səməd Vurğunun 90 illiyi, ev muzeyində

E) Məhəmməd Füzulinin 500 illik yubileyi, Türkiyədə

67. “Bu gün buraya, bu salona Azərbaycanın ən mötəbər adamları toplaşıblar. Bu tarixi bir hadisədir. Mənim üçün də tarixi hadisədir”. – Ulu öndər bu sözləri hansı tədbirdə söyləmişdir?

A) Üzeyir Hacıbəylinin anadan olmasının 110 illiyi

B) Prezident sarayında ədəbiyyatımızın yaşlı nəsli ilə görüşdə

C) “Kitabi - Dədə Qorqud” eposunun 1300 illiyi.

D) Səməd Vurğunun 90 illiyi.

E) Məhəmməd Füzulinin 500 illik yubileyi

68. “Ədəbiyyatı, mədəniyyəti, bədii əsərləri, yüksək incəsənət əsərlərini yaradan insanlar həmişə fədakar olurlar. ”. – Ulu öndər bu sözləri hansı tədbirdə söyləmişdir?

A) Prezident sarayında ədəbiyyatımızın yaşlı nəsli ilə görüşdə

B) Hüseyn Cavidin ev muzeyinin açılışında

C) “Kitabi - Dədə Qorqud” eposunun 1300 illiyi.

D) Səməd Vurğunun 90 illiyi.

E) Bir qrup yazıçıya fəxri mükafatlar təqdim edəndə

69. “İmran Qasımov Azərbaycan ədəbiyyatına görkəmli xadim kimi, oxucunun qəlbinə istedadlı söz ustası kimi daxil olmuşdur”. – Ulu öndər bu sözləri hansı tədbirdə söyləmişdir?

A) Bir qrup yazıçıya fəxri mükafatlar təqdim edəndə

B) Y. Səmədoğlunun 60 illik yubileyində

C) Yazıçıların V qurultayında

D) Yazıçıların X qurultayında

E) Məhəmməd Füzulinin 500 illik yubileyi

70. “Əgər Bəxtiyar Vahabzadə disident olmasaydı, Azərbaycan xalqının, gənclərinin şüuruna təsir edə bilməzdi”. – Ulu öndər bu sözləri hansı tədbirdə söyləmişdir?

A) Elçinin 60 illiyinə göndərilən təbrikdə

B) Yazıçıların X qurultayındakı nitqində

C) “Kitabi - Dədə Qorqud” eposunun 1300 illiyi.

D) H. Cavidin ev muzeyinin açılışında

E) Məhəmməd Füzulinin 500 illik yubileyi

71. “Məmməd Araz poeziyasının bugünkü məclisi Azərbaycan mədəniyyəti tarixində, mədəni həyatında, ictimai həyatında böyük, görkəmli bir hadisədir”. – Ulu öndər bu sözləri hansı tədbirdə söyləmişdir?

A) Məmməd Arazın yaradıcılıq gecəsində

B) Şəhriyarın 90 illik yubileyində

C) Z. Yaqubun yaradıcılığına həsr olunmuş poeziya gecəsində

D) B. Azəroğlunun 60 illik yubileyində.

E) Nəsiminin 600 illik yubileyində

72. “Şəhriyarın poeziyası dövrün ictimai - siyasi, fəlsəfi və ədəbi görüşlərinin əksidir”. – Ulu öndər bu sözləri neçənci ildə demişdir?

A) 1999 - cu ilin mayında

B) 1996 - cı ilin aprelində

C) 2001 - ci ilin mayında

D) 1995 - ci ilin fevralında

E) 1998 - ci ilin oktyabrında

73. “O, ədəbi yaradıcılığına çox gənc ikən başlamışdır, onun yaradıcılığının bu dövrü Cənubi Azərbaycanda, burjiya cəmiyyəti şəraitində keçmişdir”. – Ulu öndər bu sözləri hansı tədbirdə və kimin haqqında söyləmişdir?

A) Balaş Azəroğlunun 60 illik yubileyində.

B) Zəlimxan Yaqubun yaradıcılıq gecəsində

C) Şəhriyarın 90 illik yubileyində

D) Gənc yazıçılarla görüşdə.

E) Xalq şairi Səməd Vurğunun 90 illik yubileyində.

74. Heydər Əliyevin Azərbaycanda birinci dəfə hakimiyyətə gəldiyi il nə vaxtdır?

A) 1969, iyul

B) 1967, iyun

C) 1969, iyul

D) 1982, avqust

E) 1989, may

75. “Yeddi gözəl” poemasında Nizami rus qadınının gözəlliyini, müdrikliyini və ürəyinin saflığını axıcı, ahəngdar misralarla mədh etmişdir” - Ulu öndər bu sözləri nə vaxt və hansı tədbirdə söyləmişdir?

A) 1972 - ci ildə RSFSR ədəbiyyatı və incəsənəti günlərində

B) 1980 - ci il Yazıçıların Ümumittifaq Yaradıcılıq Konfransında

C) 1996 - cı ildə Səməd Vurğunun 90 illiyində

D) 1996 - cı ildə Şəhriyarın 90 illiyində

E) Yazıçıların X qurultayında

76. 1939 - cu il - Bu tarix ulu öndər üçün hansı hadisə ilə əlamətdardır?

A) Naxçıvan Pedaqoji Texnikumunu bitirdirib

B) M. Qədirli adına Mərkəzi Hövzə xəstəxanasında xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə ilə görüş

C) Məhəmməd Füzulinin 500 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq simpozium

D) “Kitabi - Dədə Qorqud” eposunun 1300 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq simpozium.

E) Azərbaycan Sənaye İnstitutunun (indiki ‎Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası) memarlıq ‎fakültəsini bitirib

77. 1944 - cü il - Bu tarix ulu öndər üçün hansı hadisə ilə əlamətdardır?

A) Dövlət təhlükəsizliyi orqanlarında işə ‎göndərilmişdir.

B) M. Qədirli adına Mərkəzi Hövzə xəstəxanasında xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə ilə görüş

C) Məhəmməd Füzulinin 500 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq simpozium

D) “Kitabi - Dədə Qorqud” eposunun 1300 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq simpozium.

E) Azərbaycan Sənaye İnstitutunun (indiki ‎Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası) memarlıq ‎fakültəsini bitirib

78. 1964 - cü il - Bu tarix ulu öndər üçün hansı hadisə ilə əlamətdardır?

A) ‎Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti yanında Dövlət ‎Təhlükəsizliyi Komitəsi sədrinin müavini vəzifəsinə təyin olunmuşdur

B) M. Qədirli adına Mərkəzi Hövzə xəstəxanasında xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə ilə görüş

C) Məhəmməd Füzulinin 500 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq simpozium

D) “Kitabi - Dədə Qorqud” eposunun 1300 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq simpozium.

E) Azərbaycan Sənaye İnstitutunun (indiki ‎Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası) memarlıq ‎fakültəsini bitirib

79. 1967 - ci il - Bu tarix ulu öndər üçün hansı hadisə ilə əlamətdardır?

A) Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti yanında Dövlət ‎Təhlükəsizliyi Komitəsi sədri vəzifəsinə təyin olunmuşdur

B) M. Qədirli adına Mərkəzi Hövzə xəstəxanasında xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə ilə görüş

C) Məhəmməd Füzulinin 500 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq simpozium

D) “Kitabi - Dədə Qorqud” eposunun 1300 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq simpozium.

E) Azərbaycan Sənaye İnstitutunun (indiki ‎Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası) memarlıq ‎fakültəsini bitirib

80. 1957 - ci il - Bu tarix ulu öndər üçün hansı hadisə ilə əlamətdardır?

A) ‎Azərbaycan Dövlət Universitetinin tarix fakültəsini ‎bitirmişdir.

B) M. Qədirli adına Mərkəzi Hövzə xəstəxanasında xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə ilə görüş

C) Məhəmməd Füzulinin 500 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq simpozium

D) “Kitabi - Dədə Qorqud” eposunun 1300 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq simpozium.

E) Azərbaycan Sənaye İnstitutunun (indiki ‎Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası) memarlıq ‎fakültəsini bitirib

81. 1969 - cu il - Bu tarix ulu öndər üçün hansı hadisə ilə əlamətdardır?

A) ‎Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin ‎birinci katibi seçilərək respublikanın rəhbəri olmuşdur.

B) M. Qədirli adına Mərkəzi Hövzə xəstəxanasında xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə ilə görüş

C) Məhəmməd Füzulinin 500 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq simpozium

D) “Kitabi - Dədə Qorqud” eposunun 1300 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq simpozium.

E) Azərbaycan Sənaye İnstitutunun (indiki ‎Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası) memarlıq ‎fakültəsini bitirib

82. ‎‎1982 - ci ilin dekabrı - Bu tarix ulu öndər üçün hansı hadisə ilə əlamətdardır?

A) Sovet İttifaqı Kommunist ‎Partiyası Mərkəzi Komitəsi Siyasi Bürosunun üzvü ‎seçilib

B) M. Qədirli adına Mərkəzi Hövzə xəstəxanasında xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə ilə görüş

C) Məhəmməd Füzulinin 500 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq simpozium

D) “Kitabi - Dədə Qorqud” eposunun 1300 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq simpozium.

E) Azərbaycan Sənaye İnstitutunun (indiki ‎Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası) memarlıq ‎fakültəsini bitirib

83. 1991 - ci ‎ilin iyulu - Bu tarix ulu öndər üçün hansı hadisə ilə əlamətdardır?

A) Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasının ‎sıralarını tərk etmişdir.

B) M. Qədirli adına Mərkəzi Hövzə xəstəxanasında xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə ilə görüş

C) Məhəmməd Füzulinin 500 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq simpozium

D) “Kitabi - Dədə Qorqud” eposunun 1300 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq simpozium.

E) Azərbaycan Sənaye İnstitutunun (indiki ‎Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası) memarlıq ‎fakültəsini bitirib

84. 1992 - ci il - Bu tarix ulu öndər üçün hansı hadisə ilə əlamətdardır?

A) Yeni Azərbaycan Partiyasının ‎Naxçıvan şəhərində keçirilmiş təsis qurultayında ‎partiyanın sədri seçilmişdir.

B) M. Qədirli adına Mərkəzi Hövzə xəstəxanasında xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə ilə görüş

C) Məhəmməd Füzulinin 500 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq simpozium

D) “Kitabi - Dədə Qorqud” eposunun 1300 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq simpozium.

E) Azərbaycan Sənaye İnstitutunun (indiki ‎Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası) memarlıq ‎fakültəsini bitirib

85. 1993 - cü il iyunun 15 - də - Bu tarix ulu öndər üçün hansı hadisə ilə əlamətdardır?

A) M. Qədirli adına Mərkəzi Hövzə xəstəxanasında xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə ilə görüş

B) Azərbaycan Ali Sovetinin ‎sədri seçimişdir.

C) Məhəmməd Füzulinin 500 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq simpozium

D) “Kitabi - Dədə Qorqud” eposunun 1300 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq simpozium.

E) Azərbaycan Sənaye İnstitutunun (indiki ‎Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası) memarlıq ‎fakültəsini bitirib

86. 1998 - ci ‎il oktyabrın 11 - də - Bu tarix ulu öndər üçün hansı hadisə ilə əlamətdardır?

A) ‎Xalqın yüksək fəallığı şəraitində ‎keçirilən seçkilərdə səslərin 76, 1 faizini toplayaraq, ‎yenidən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ‎seçilmişdir

B) M. Qədirli adına Mərkəzi Hövzə xəstəxanasında xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə ilə görüş

C) Məhəmməd Füzulinin 500 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq simpozium

D) “Kitabi - Dədə Qorqud” eposunun 1300 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq simpozium.

E) Azərbaycan Sənaye İnstitutunun (indiki ‎Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası) memarlıq ‎fakültəsini bitirib

87. 2003 - cü il oktyabrın 15 - də - Bu tarix ulu öndər üçün hansı hadisə ilə əlamətdardır?

A) ‎Prezident ‎seçkilərində namizədliyinin irəli sürülməsinə razılıq ‎vermiş Heydər Əliyev səhhətində yaranmış problemlərlə ‎əlaqədar seçkilərdə iştirak etməkdən imtina etmişdir.

B) Yazıçıların yaşlı nəsli ilə görüş

C) C. Məmmədquluzadənin ev muzeyinin açılışı

D) Ü. Hacıbəylinin “O olmasın, bu olsun” tamaşasından sonra kollektivlə görüş

E) Bir qrup yazıçı və şairlərin qəbulu

88. 1964 - cü il - Bu tarix ulu öndər üçün hansı hadisə ilə əlamətdardır?

A) Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti yanında Dövlət ‎Təhlükəsizliyi Komitəsi sədrinin müavini vəzifəsinə təyin olunmuşdur

B) N. Xəzrinin “Burla Xatun” pyesinin tamaşasından sonra kollektivlə görüş

C) İsmayıl Şıxlının 75 illik münasibətilə təbrik məktubu

D) “Kitabi - Dədə Qorqud” eposunun 1300 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq simpozium.

E) Heydər Əliyev B. Vahabzadənin “Hara gedir bu dünya” pyesinə baxmışdır

89. 1991 - ci ‎ilin iyulu - Bu tarix ulu öndər üçün hansı hadisə ilə əlamətdardır?

A) Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasının ‎sıralarını tərk etmişdir.

B) Şair Qabilin 70 illik yubileyində iştirak etmişdir

C) Bəxtiyar Vahabzadəyə “İstiqlal” ordenini təqdim etmişdir

D) Mirvarid Dilbazinin yaradıcılığının 70 illik yubileyində

E) S. Rüstəmin 90 illik yubileyində iştirak etmişdir

90. “Yalnız vətənini, millətini hədsiz sevən və ona sadiq olan bir insan şair Süleyman Rüstəmin şeirlərini yaza bilərdi. Bunlar bizim ədəbiyyatın, mədəniyyət tariximizin qızıl sətirləridir”. – Ulu öndər bu sözləri hansı tədbirdə söyləmişdir?

A) Yaşlı nəslin yazıçıları ilə görüşdə

B) Süleyman Rüstəmin 90 illik yubileyində

C) Yazıçıların X qurultayında

D) Bir qrup yazıçılarla görüşdə

E) Xalq şairi Səməd Vurğunun 90 illik yubileyində.

91. “Milli özünüdərk, milli oyanış, dirçəliş prosesi xalqımızıa, birinci növbədə ədəbiyyatdan keçir. B. Vahabzadə və X. Rza kimi şairlərin əsərlərində bu fikir və duyğular birbaşa açıq, müstəqil yolla təlqin olunub”. – Bu sözləri ulu öndər harada söyləmişdir?

A) Azərbaycan Yazıçılarının X qurultayında

B) Bir qrup yazıçı və şairlə görüşdə

C) B. Vahabzadənin yubileyində

D) 1980 - ci ildə bir qrup yazıçıya fəxri mükafatlar verəndə

E) Yusif Səmədoğlunun 60 illik yubileyində

92. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev XX əsrin ədəbi - mədəni və siyasi xarakteristikasını hansı nitqində vermişdir?

A) Yeni əsrin başlaması ilə əlaqədar xalqa müraciəti

B) Azərbaycan yazıçılarının 7 - ci qurultayı

C) Xalq şairi Səməd Vurğunun 90 illik yubileyinə həsr edilmiş gecə

D) İslam Konfransı təşkilatının Tarix, kültür, sənət mərkəzində toplantı

E) Oljas Süleymenovu qəbul edərkən

93. 1991 - ci ‎ilin iyulu - Bu tarix ulu öndər üçün hansı hadisə ilə əlamətdardır?

A) Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasının ‎sıralarını tərk etmişdir.

B) H. Cavidin məqbərəsinin açılışında iştirak etmişdir

C) Azərbaycan Milli Məclisinə deputat seçilmişdir

D) Naxçıvan Milli Məclisinin sədri seçilmişdir

E) Naxçıvanda “Ümid körpüsü”nün açılışında iştirak etmişdir

94. “Hər bir xalqın mədəni irsi onun milli sərvəti, tarixi və bugünüdür”. Bu fikirləri Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev hansı tədbirdə söyləmişdir?

A) Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət siayasəti üzrə milli debatların iştirakçılarına Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin müraciəti.

B) “Kitabi - Dədə Qorqud” eposunun 1300 ‎illiyində nitqi.

C) Üzeyir Hacıbəylinin anadan olmasının 110 illiyində nitqi.

D) Nəsiminin Bakıda heykəlinin açılışı.

E) C. Məmmədquluzadənin ev muzeyinin açılışında

95. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev hansı tarixlərdə Prezident seçilmişdir?

A) 1994 - cü il oktyabrın 3 - də, 1998 - ci il oktyabrın 11 - də

B) 1993 - cü il oktyabrın 3 - də, 1998 - ci il oktyabrın 11 - də

C) 1993 - cü il mayın 10 - da, 1999 - cu il noyabrın 21 - də

D) 1993 - cü il oktyabrın 3 - də, 1996 - cı il oktyabrın 11 - də

E) 1993 - cü il oktyabrın 3 - də, 2003 - cü il oktyabrın 15 - də

96. Bakı şəhəri, Prezident sarayı, 17 avqust 2002 - ci il – Bu tarix ulu öndər üçün hansı hadisə ilə əlamətdardır?

A) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Azərbaycan xalq artisti Müslüm Maqomayevə təbrik məktubu gındərmişdir

B) Görkəmli qazax yazıçısı, xalqımızın böyük dostu, Qazaxıstanın İtaliya və Yunanıstandakı səfiri Oljas Süleymenovu qəbul etmişdir

C) Xalq yazıçısı Rüstəm İbrahimbəyova təbrik məktubu yazmışdır

D) Yazıçı Anara məktubla müraciət etmişdir

E) Məhəmmədhüseyn Şəhriyarın anadan olmasının 90 illik yubileyi mərasiminin iştirakçılarına müraciət etmişdir

97. Türkiyə Parlamentində Məhəmməd Füzulinin anma mərasimi nə zaman keçirilib?

A) 2 noyabr 1994 - cü il

B) 18 may 1991 - ci il

C) 4 iyul 1994 - cü il

D) 22 aprel 1988 - ci il

E) 12 centyabr 1992 - ci il


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə