##book id=682//book name=Kimyanın tədrisi metodikası // ##fk=103//ks=03//fn=682// sumalltest= 500 // ##Fakültənin adı: Kimya və biologiya


##num= 30// level= 1// sumtest=13 // name=Qeyri - üzvi və üzvi kimyaya aid biliklərin ümumiləşdirilməsi və təkrarı. //Yüklə 2.84 Mb.
səhifə33/35
tarix05.02.2020
ölçüsü2.84 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35

##num= 30// level= 1// sumtest=13 // name=Qeyri - üzvi və üzvi kimyaya aid biliklərin ümumiləşdirilməsi və təkrarı. //1. Qeyri üzvi kimyada hansı mövzunun tədrisinin yekununda genetik əlaqə yaratmaq olar?

A) Kimyəvi rabitə

B) Halogenlər

C) Qeyri-üzvi birləşmələrin mühüm sinifləri

D) Məhlullar

E) Kimyəvi reaksiyaların sürəti və kimyəvi tarazlıq

2. Qeyri - üzvi birləşmələrin mühüm siniflərinin tədrisində fəal təlimin hansı üsulundan istifadə daha səmərəli olar?

A) Auksion

B) Problemli təlim

C) Mühazirə

D) Şaxələndirmə

E) Müzakirə

3. D. İ. Mendeleyevin dövri qanununun müasir tərifi hansı anlayışın yaranması ilə dəyişdirildi?

A) Elektromənfilik

B) Atom

C) Elektron

D) Orbital

E) İzotop

4. Kimyəvi rabitənin tərtibi artdıqca uzunluq və enerji necə dəyişir?

A) Hər ikisi artır

B) Rabitənin uzunluğu artır, enerjisi azalır

C) Hər ikisi azalır

D) Rabitənin uzunluğu azalır, enerjisi artır

E) Heç biri dəyişmir.

5. Kükürdə aid olanları seçin

1 – Elektrik cərəyanını yaxşı keçirir

2 – Molekulu səkkiz atomludur

3 – Suda yaxşı həll olur

4 – Qeyri - metaldır

5 – Elektrik cərəyanınını keçirmir

6 – İstiliyi pis keçirir

7 – Allotropik şəkildəyişməsi var

8 – Yodla birbaşa reaksiyaya girir

9 – Flüorla + 2 oksidləşmə dərəcəli birləşmə əmələ gətirir

10 – Oksigenlə reaksiyada özünü reduksiyaedici kimi aparır

11 – Yüksək ərimə temperaturuna malikdir

A) 2, 4, 5, 6, 7, 10

B) 1, 3, 8, 9, 11

C) 5, 6, 9, 11

D) 1, 3, 4, 5

E) 3, 8, 9

6. Karbon(II) oksid üçün hansı ifadələr doğrudur? Düzgün cavabları seçin

1 – Suda yaxşı həll olur

2 – Kimyəvi reaksiyalarda həm oksidləşdirici, həm də reduksiyaedici olur

3 – Yalnız reduksiyaedicidir

4 – Zəhərlidir

5 – Yalnız oksidləşdiricidir

6 – Duz əmələ gətirməyən oksiddir

7 – Turşu oksididir

8 – Havadan ağırdır

9 – Su qazının tərkib hissələrindən biridir

10 – Molekulunda bir donor - akseptor rabitəsi var

A) 2, 4, 6, 9, 10

B) 1, 3, 5, 7, 8

C) 2, 4, 5, 7, 8

D) 3, 5, 7

E) 1, 8, 9

7. D. İ. Mendeleyevin dövri qanunun tədrisində şagirdlərə hansı yeni anlayışlar öyrədilir?

1 – Valentlik

2 – İzotop

3 – Elektromənfilik

4 – Elektrolit

5 – Atom radiusu

6 – İonlaşma enercisi

7 – Molyar kütlə

8 – Allotropiya

9 – Orbital

10 – Energetik səviyyə

A) 1, 2, 4, 7, 8

B) 3, 5, 6, 9, 10

C) 6, 10, 2, 4, 7

D) 5, 7, 8

E) 2, 4, 7

8. Karbohidrogenlərin tədricən oksidləşməsi ardıcıllığını müəyyən edin

1 – Etil spirti

2 – Asetat turşusu

3 – Etan

4 – Asetat aldehidi

A) 1, 2, 3, 4

B) 3, 1, 4, 2

C) 2, 4, 1, 3

D) 4, 2, 1, 3

E) 1, 4, 3, 2

9. Qeyri - üzvi birləşmələrin mühüm sinifləri hansı ardıcıllıqla tədris edilir?

1 - Turşular

2 - Əsaslar

3 - Oksidlər

4 - Duzlar

A) 3, 2, 1, 4

B) 4, 1, 2, 3

C) 1, 2, 3, 4

D) 2, 1, 4, 3

E) 3, 4, 2, 1

10. Qeyri - üzvi birləşmələrin mühüm sinifləri arasındakı genetik əlaqənin düzgün ardıcıllığını müəyyən edin.

A) Duz - metal - əsasi olsid - əsas

B) Əsasi oksid - duz –metal - əsas

C) Əsas - metal - turşu - duz

D) Duz - metal - turşu oksidi - əsas

E) Metal - əsasi oksid - əsas - duz

11. Aldehidin oksidləşmə və reduksiya reaksiyaları ilə alınan məhsullar arasında uyğunluğu müəyyən edin

I – Aldehid reduksiya olunur

II – Aldehid oksidləşir (oksidlə)

Alınan məhsullar:

1 – Turşu

2 – Spirt

3 – Mürəkkəb efir

4 – Metal

5 – Hidroksid

6 – Keton

7 – Sadə efir

A) I - 3, 5; II - 6, 7

B) I - 1, 4; II - 2, 6

C) I - 3, 7; II - 1

D) I - 2; II - 1, 4

E) 1 - 6, 7; II - 3, 5

12. Uyğunluğu müəyyən edin

I - Əsasi oksidlər

II - Turşu oksidləri

III - Amfoter oksidlər

1 – BeO, SnO

2 – CrO3, SO3

3 – CuO, K2O

4 – P2O5, NO2

5 – Al2O3, ZnO

6 – BaO, MgO

A) I - 3, 5; II - 2, 6; III - 1, 4

B) I - 1, 5, II - 3, 6; III - 2, 4

C) I - 3, 6; II - 2, 4; III - 1, 5

D) I - 1, 2; II - 5, 6; III - 3, 4

E) I - 1, 3; II - 4, 6; III - 2, 5

13. Uyğunluğu müəyyən edin

I - Yalnız oksidləşdiricilər

II – Yalnız reduksiyaedicilər

1 – HNO3

2 – S

3 – NH3

4 – KMnO4

5 – H2S

6 – F2,

7 – SO2

8 – SO3

9 – Cr2O3

10 – MnO2

11 – Na

12 – Mg

A) I - 2, 6, 7, 9 II - 1, 4, 8, 10

B) I - 1, 4, 6, 8; II - 3, 5, 11, 12

C) I - 3, 5, 11, 12; II - 1, 4, 6, 8

D) I - 3, 5, 8, 11; II - 2, 6, 7, 9

E) I - 2, 5, 9, 10; II - 1, 4, 8, 10,
Dostları ilə paylaş:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə