##book id=682//book name=Kimyanın tədrisi metodikası // ##fk=103//ks=03//fn=682// sumalltest= 500 // ##Fakültənin adı: Kimya və biologiya


##num= 25// level= 1// sumtest=17 // name=Halogenlər və oksigen yarımqrupupları mövzularının tədrisinin mühüm məsələləri. //Yüklə 2.84 Mb.
səhifə28/35
tarix05.02.2020
ölçüsü2.84 Mb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   35

##num= 25// level= 1// sumtest=17 // name=Halogenlər və oksigen yarımqrupupları mövzularının tədrisinin mühüm məsələləri. //1. Flüordan yoda doğru halogenlərin atom radiusu və kimyəvi aktivliyi necə dəyişir?

A) Azalır, azalır

B) Artır, artır

C) Artır, dəyişmir

D) Artır, azalır

E) Azalır,artır

2. Hansı maddə həm xlor, həm də xlorid turşusu ilə reaksiyaya daxil olur?

A) Natrium-hidroksid

B) Mis

C) Karbon-mono oksid

D) Su

E) Hidrogen

3. Natrium-hidroksid məhlulundan hidrogen-xlorid qazı buraxdıqdan sonra məhlulun kütləsi 73 qram artmışdır. Bu zaman əmələ gələn duzun qramlarla kütləsini hesablayın.

A) 117

B) 58,5

C) 95

D) 29,25

E) 234

4. Hansı birləşmələr bəsit maddələrin birbaşa qarşılıqlı təsirindən alına bilməz?

A) Cl2O7, AlH3

B) Cl2O7, SiF6, SF6

C) Cl2O7, SiF6, AlH3

D) SiF6, AlH3, SF6

E) Yalnız AlH3

5. Hansı ifadələr bütün halogenlər üçün doğrudur

1 – Molekulları iki atomlu olub, xətti quruluşludur.

2 – Molekullarındakı σ - rabitələr p orbitallarının bir - birini örtməsi ilə yaranır.

3 – Halogenlərin hamısı kükürdlə reaksiyaya daxil olur.

4 – Normal şəraitdə hamısı maye haldadır.

A) 1, 4

B) 2, 3

C) 1, 2

D) 2, 4

E) 1, 3

6. Hansı reaksiyalarda xlor alınar?

1 – KClO3 + HCl→

2 – HCl + MgO→

3 – HCl + MnO2

A) 1, 2

B) 2, 3

C) 1, 3

D) yalnız 1

E) yalnız 2

7. Hansı ifadələr xlor üçün doğru deyil?

1 – Xarakterik iyə malik olub güclü oksidləşdiricidir.

2 – Aktivliyinə görə brom və yoddan zəifdir.

3 – Bərk halda atom kristal qəfəs əmələ gətirir.

4 – p – elementləri ailəsinə aiddir.

A) 3, 4

B) 1, 3

C) 2, 3

D) 1, 4

E) 2, 4

8. Kükürd üçün xarakterik olmayan nədir?

1 – Elektrik keçiriciliyi

2 – Suda həll olmaması

3 – İstilik keçiriciliyi

4 – Ərimə temperaturunun yüksək olması

A) 2, 3, 4

B) 1, 2, 3

C) 1, 3, 4

D) 1, 2, 4

E) 2, 3

9. Qatı sulfat turşusu üçün hansı ifadələr doğrudur?

1 – Şəffaf, özülü su uducu mayedir.

2 – Güclü reduksiyaedicidir.

3 – Su ilə hidrat əmələ gətirir.

4 – Adi şəraitdə Fe, Cr, Al - u passivləşdirir.

A) 1, 2, 4

B) 1, 2, 3

C) 2, 3, 4

D) 1, 3, 4

E) 2, 3

10. Halogenləri fəallıqlarının artması ardıcıllığı ilə düzün

1 – Xlor

2 – Yod

3 – Brom

4 – Flor

A) 4, 1, 3, 2

B) 2, 3, 1, 4

C) 3, 1, 2, 4

D) 1, 4, 3, 2

E) 2, 4, 3, 1

11. Xlorun oksigenli turşularını qüvvətliliklərinin artması sırası ilə düzün

1 – xlorat

2 – xlorit

3 – perxlorat

4 – hipoxlorit

A) 1, 3, 2, 4

B) 3, 1, 2, 4

C) 2, 1, 4, 3

D) 4, 2, 1, 3

E) 4, 3, 2, 1

12. Hidrogen halogenidlərinin turşuluq xassəsinin artması ardıcıllığını müəyyən edin

1 – HBr

2 – HJ

3 – HF

4 – HCl

A) 3, 4, 1, 2

B) 2, 1, 4, 3

C) 1, 4, 2, 3

D) 4, 1, 3, 2

E) 2, 3, 4, 1

13. Xlorun oksigenli turşularının oksidləşdiricilik qabiliyyətinin artması ardıcıllığını müəyyən edin

1 - HClO2

2 - HClO

3 - HClO3

4 - HClO4

A) 2, 1, 3, 4

B) 4, 3, 1, 2

C) 3, 1, 2, 4

D) 2, 4, 1, 3

E) 1, 3, 4, 2

14. Aşağıdakı birləşmələrdə kükürdün oksidləşmə dərəcəsinin artması ardıcıllığını müəyyən edin

1 – S

2 - H2S

3 – SO2

4 - FeS2

5 - SO3

A) 3, 1, 5, 3, 2

B) 5, 3, 1, 4, 2

C) 5, 2, 3, 4, 1

D) 4, 1, 2, 3, 5

E) 2, 4, 1, 3, 5

15. Uyğunluğu müəyyən edin.

Reaksiyalar

I – H2SO4(qatı) + Me → sulfat + H2S + H2O

II – H2SO4(qatı) + Me → sulfat + SO2 + H2O

III – H2SO4(qatı) + Me → sulfat + reaksiya getmir

Metallar

1 – Cu

2 – Na

3 – Au

4 – Pt

5 – Hg

A) I - 2; II - 1; III - 4

B) I - 1; II - 4; III - 5

C) I - 2; II - 4; III - 1

D) I - 4; II - 2; III - 3

E) I - 5; II - 1; III - 2

16. Uyğunluğu müəyyən edin

I – SO2 - yə aid olanlar

II - O2 - yə aid olanlar

1 - Zəhərli deyildir

2– Havadan ağır, kəskin iyli zəhərli qazdır

3 – Suda həll olmur

4 – Qələvilərlə reaksiyaya girir.

5 – Havadan azca ağırdır.

6 – Əsasi oksidlərlə duz əmələ gətirir.

7 – Yanmaya kömək edir

8 – Bəsit maddədir

9 – Mürəkkəb maddədir

10 – Qeyri - polyar kovalent rabitəlidir

11 – Polyar kovalent rabitəlidir

12 – Oksidləşir

A) I - 2, 4, 6, 9, 11, 12; II - 1, 3, 5, 7, 8, 10

B) I - 1, 5, 8, 10; II - 4, 6, 9

C) I - 1, 3, 5; II - 2, 4, 6

D) I - 1, 3, 5, 7, 8, 10; II - 2, 4, 6, 9, 11, 12

E) I - 3, 5, 6, 7, 8, 9; IV - 1, 2, 4, 10, 11, 12

17. Maddələrlə onların alındığı reaksiyalar arasında uyğunluğu müəyyən edin.

Halogen

I – Cl2

II – Br2

III – J2

Alınma reaksiyası

1 – HBr + Cl2

2 – HCl + F2

3 – HJ + Cl2

4 – HBr + F2

5 – HBr + J2

A) I - 4; II - 2, 3; III - 1

B) I - 1; II - 3, 4; III - 5

C) I - 2, 3; II - 4; III - 1, 5

D) I - 2; II - 1, 4; III - 3

E) I - 4, 5; II - 1, 3; III - 2Dostları ilə paylaş:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   35


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə