Cin Ve Şeytanlar İle İlgili Kur’an Nasları 3 Konu İle İlgili Rivayetler 5

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 473.09 Kb.
səhifə1/15
tarix12.01.2019
ölçüsü473.09 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

CİNLER VE ŞEYTANLAR 2

Giriş 2


Cin Ve Şeytanlar İle İlgili Kur’an Nasları 3

Konu İle İlgili Rivayetler 5

Dersler Ve Öğütler 19

Alimlerin Cinler Hakkındaki Görüşleri 20

İbni Sayyad Olayı 23

İbni Sayyad İle İlgili Rivayetler 25

Ruh Çağırma 29

Cinler Kimlerdir? 29

Cinleri Tanımanın Yolu 30

Cinler, Hangi Maddeden Yaratılmışlardır? 30

Cinlerin Sınıfları 30

Cinler, İnsanlar Gibi Mükelleftirler 30

Cinlerin, Resulullah (s.a.v.)’den Kuran Dinlemeleri 31

Cinler, Gaybı Bilemezler 32

Cinlerin, Hz. Süleyman (a.s.)’ın Emri Altında Çalışmaları 32

İblîs Ve Şeytanlar 32

Her İnsanın Yanında Bir Şeytanın Olması 34

Allah’ın Hidayetinden Yüz Çevirmek, Şeytana İmkan Tanımaktır 34

Şeytanın Düşmanlığından Sakındırma 35

Şeytanın, Müminler Üzerinde Bir Otoritesinin Olmaması 37

Şeytana Karşı Koymak 38

İblisin Yaratılmasının Hikmeti 38

I- Cinler Hakkında Umûmî Bilgi 39

II Cinlerin Mükellef Oluşu 39

III- Şeytan 40

Cin Ve Şeytan 41CİNLER VE ŞEYTANLAR
Giriş

Bu konuları bu bölümde ele alacağız. Çünkü cin ve şeytanlar gayb alemi konularındandır. Burada, bu konuyu ele almamızın nedeni şudur: Şeytanlar, ter­cih edilen görüşe göre cinlerin bir kısmıdır ve bazı değerler bakımından melek­lerin karşıtıdır. Zira melekler, hayır işler, iyiliği emreder ve hayır üzere sabit kalırlar. Şeytanlar da şer işler, kötülüğü emreder ve kötülük üzere hareket eder­ler.

Seyyid Abdurrezzak Nevfel'in bu konu üzerindeki bazı tesbitleri şöyledir:

"Melaike' lafzı Kur'an-ı Kerim'de 68 kez tekrar edilmiştir. Bu sayı şeytan lafzının tekrar edildiği sayı kadardır. Ayet-i kerimelerde, melek, melekân, melekeyn ve melaike' gibi çeşitli şekillerde gelen melekler lafzı da 88'dir. Aynı şekilde ayetlerde tekrar edilen 'şeyatin, şeytan ve şeyatinihim' gibi lafızlar da tamamiyle aynı sayıdadır."1

Cinler de insanlar gibi mükelleftirler. Ayrıca hitabı anlayacak güçleri de vardır. Allahu Teala şöyle buyurmuştur:

"Cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yaratmışımdır."2

"Ey cin ve insan topluluğu! Size ayetlerimi anlatan, bu günle karşılaşmanız­dan sizi uyaran peygamberler gelmedi mi ? "3

Bazı akaid kitaplarından cinlerin, doğum anından itibaren mükellef oldukları zikredilmiştir. Sebebi de, onların ilk andan itibaren hitabı anlamaya ehil olmalarıdır.

Cinlerin, bürüdüğü şahsın dili ile konuşması, bazı insanlara görünmeleri, in­sanın kalbinde hissettiği vesveseler ile insanlara hitab etmeleri onların belirtile­ridir.

Cinlerin aleminde kafir de, mü'min de, fasık da vardı. Yüce Allah cinnin li­sanı üzere Kur'an'da şöyle buyurmuştur:"Gerçekten biz, -kimimiz salih kişiler, kimimiz ise bunlardan aşağıda-, türlü türlü yollar tutmuştuk"4 yollardan maksat muhtelif dinlerdir.

"içimizde, (Allah'a) teslimiyet gösterip müslüman olanlarda var, hak yoldan sapanlar da var.."5

yani zulmedenler de var demektir.

Onların kafirleri şeytanlar mı, yoksa şeytanlar ayrı bir tür müdür?

Cinler havadan yaratılmış varlıklardır, şeytanlar ise ateşten yaratılmışlardır. Alimlerin bu konuda iki ayrı görüşleri vardır. Tercih edilen görüş, şeytanların, cinlerin kafir olanları olduklarıdır.

Allah'ın Resulü Hz. Muhammed (a.s)'in insanlara ve cinlere gönderildiği ve O'nun risaleti, insanlara ve cinlere tebliğ ettiği konusunda ihtilaf yoktur. Kur'anı Kerim bunu birçok sürede zikretmiştir. Fakat, Hz. Muhammed (a.s)'den önceki peygamberler, gönderildikleri yerde insanlara ve cinlere peygamber olarak mı gönderilmişler? Yoksa Hz. Muhammed (a.s)'den önce cinlerden peygamberler mi gönderilmişti?

Bu konuda alimlerin iki ayrı görüşü var: İbn-i Abbas ve diğerleri, Allah'ın cinlerden peygamber göndermediği görüşünü benimserler. Dahhak, İbn-i Hazm ve diğerleri ise Allahu Teala'nın cinlerden nebiler ve resuller seçtiğini söylemiş­lerdir. Onlar bu görüşlerine şu ayeti delil getirmişlerdir:

"Ey cin ve insan topluluğu! İçinizden size ayetlerimi anlatan ve bu gününüz­le karşılaşacağınıza dair sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? Derler ki: "Kendi aleyhimize şahitlik ederiz."6

Bu konu üzerine varid olan şeylerle ilgili olarak sünneti şerheden alimlerle müfessirlerin söylediklerinin dışında; cinlerin gayb aleminin bir kısmı olduk­larına ve onların varlıklarına iman etmek gereklidir. Bunu inkar ise insanı küfre götürür. Bu inanç, zarurat-ı diniyedendir ve bunlar akaid kitaplarının yanısıra, cinler ve cinlerin ahkamı konusundaki eski ve yeni kitaplarda ele alınmıştır. Sadece cinler konusunda kitap yazanlardan eskiler arasında, 'Laktu'l-Mercan fi Ahkami'1-Cann' adlı eseriyle İbnu'l-Kayyım ile "Akamü'l-Mercan fi Garaibi'l-Ahbar ve Ahkamü'l-Canri adlı eseriyle Kadı Bedrüddin Şibli Hanefi'yi sayabili­riz.

Abdurrezzak Nevfel 'el-Cinn ve'1-Melaike' adlı kitabında, cin ve şeytanlar alemine işaret eden araştırmalarda bulunmuştur. Bu araştırmalar çağımız için de akaid konularına kaynaklık etmektedir. Abdurrezzak Nevfel insanı belirli yöne iten gizli motivlerden söz eden bazı psikologların sözlerini, bazı hastalıkların ruhi ve psikolojik tedavisi ile ilgili tıp bilginlerinin bazı görüşlerini aktarmıştır. Yine o diğer verilerden ve Şeyh Hasan Eyyub'un, ruh çağırma işlerinde meyda­na gelenlerle cinler alemini irtibatlandırmasından söz etmiştir.

Eski ve yeni İslam alimleri cinlerin yer aldığı kesin olayları zikretmişlerdir.

Cinlerden bazılarının ulemadan önemli kişilere talebelik ettikleri bilinmekte­dir. Hanefi fakihlerinden İbn-i Abidin'in şeyhi Mevlana Halid-i Nakşibendi (Al­lah rahmet eylesin)'nin cinlerden öğrencisi olduğu konusunda bir risalesi var. Bu, incelenmesi gereken önemli bir konudur ve doğuda-batıdaki bilgiler, eski ve yeni kitaplar incelenmeye değer görülmektedir. Bu da maddecilerin iftira­larını çürütüyor ve müşriklerin ağzına taş lokma tıkıyor. Müslümanın bu konu­da gelen nasları bilmesi, onları anlaması ve onlara kesin olarak inanması yeter­lidir.

Biz, cinler konusunda Kur'an'ın bazı naslarını zikredeceğiz. Sonra gerekli şerh ve kısa notlarla beraber bu konuda bazı Nebevi naslan ele alacağız. Bunun ardından da bu konunun kısa bir özetini ve ulemanın bazı görüşlerini dile geti­receğiz.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə