Çocuk geliŞİMİ ve eğİTİMİ BÖLÜMÜ


Dersin Kodu ve İsmi : BİO ll2 Modern BiyolojiYüklə 0,51 Mb.
səhifə5/11
tarix18.01.2018
ölçüsü0,51 Mb.
#38980
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Dersin Kodu ve İsmi : BİO ll2 Modern Biyoloji


Dersin Sorumlusu : Doç.Dr. Zafer Ayaş

Dersin Düzeyi : Lisans

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin İçeriği :Yüzeysel korunma ve deri, beslenme ve sindirim sistemi, dolaşım sistemi, kan grupları, Rh faktörü, boşaltım sistemi, karaciğer, böbrek yapı ve fonksiyonları, homeostasis, hormonal düzenleme, sinirsel düzenleme, sinir sistemi, snaps, refleks, merkezi sinir sistemi, periferik sinir sistemi, otonom sinir sistemi, psikoaktif ilaçlar ve sinaptik transmitter maddeler, kas ve iskelet sistemi.

Dersin Amacı : İnsana ait sistemler, bu sistemlere ait organların yapı ve fonksiyonlarının öğretilmesi.

Dersin Süresi : 1 Sömestre (3 Teorik, haftada 3 ders saati)

Eğitim Dili : İngilizce

Ön Koşul : Yok

Temel Öğretme Yöntemi : Teorik ders

Değerlendirme Yöntemi : 2 Teorik Ara Sınav (her biri %25) ve 1 Final Sınavı (%50)

Önerilen Kaynaklar :

 1. Solomon, E.P. Stucture and Function of the Body, W.B. Sounders Company, 2000.

 2. Benson, J.H. Anatomy and Phsiology, Laboratory Textbook. 1995. WCB, McGraw-Hill Company. Boston.


ECTS Kredisi : 4


BİRİNCİ YIL
BAHAR DÖNEMİ
Dersin Kodu ve İsmi : ÇGE 106 Bebeklik Döneminde Eğitim Programları

Dersin Sorumlusu : Öğr.Gör.Zeynep Çetin

Dersin Düzeyi : Lisans

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin İçeriği : Bu dersin içeriğinde bebeklerin gelişimini destekleyici eğitim programları modellerini tanıma ve geliştirmeleri ile ev ve kurumlarda bebeklik eğitim programı uygulamaları yer almaktadır.

Dersin Amacı : Dersin sonunda öğrencinin bebeklerin gelişimini destekleyici eğitim programları modellerini tanıma ve geliştirmeleri ile ev ve kurumlarda bebeklik eğitim programı uygulamaları hakkında bilgi ve beceri kazanması beklenir.

Dersin Süresi : 1 Sömestre (1 teorik, 3 pratik, haftada 4 ders saati)

Eğitim Dili : Türkçe

Ön Koşul : Var, güz döneminde ÇGE 105 kodlu dersi alıp, başarılı olmak

Temel Öğretme Yöntemi : Pratik

Değerlendirme Yöntemi : 1 sözlü sınav, dosya teslimi

Önerilen Kaynaklar : Güncel kaynaklar
ECTS Kredisi : 5

BİRİNCİ YIL
BAHAR DÖNEMİ
Dersin Kodu ve İsmi : ÇGE 108 Özel Eğitime Giriş

Dersin Sorumlusu : Prof..Dr.Necate Baykoç Dönmez

Dersin Düzeyi : Lisans

Dersin Türü : Zorunlu
Dersin İçeriği : Özel eğitim konusunda yer alan terim ve kavramlar ve bu kavramların değişim sürecine etki eden faktörleri, engellilerin tıbbi ve eğitsel tanımları, sınıflandırma ve eğitim yöntemleri, özel eğitimde engelli ve ailesinin gereksinimlerinin belirlenmesinde yer alan kavramlar, engellilerin yasal hakları, eğitim modelleri, toplumsal yaşama katılım süreçleri, özel eğitimde çalışan meslek grupları ve ekip çalışmasına ilişkin görüşler ve yaklaşımlar.
Dersin Amacı : Dersin alan öğrencinin, engelli bireylerle ilgili, çocukluktan başlayarak gelişimi ve eğitimi sürecinde bireysel ve toplumsal anlamda yaşantılarına yönelik teorik bilgileri ve bu bilgileri karşılaştırmalı analiz edebilme becerisini kazanmaları beklenir.

Dersin Süresi : 1 Sömestre (2 Teorik, haftada 2 ders saati)

Eğitim Dili : İngilizce

Ön Koşul : Yok

Temel Öğretme Yöntemi : Teorik

Değerlendirme Yöntemi : 2 Teorik Ara Sınav (her biri %25) ve 1 Final Sınavı (%50),

Önerilen Kaynaklar :

 1. Hallahan,D.P. and Kaufman, J.N. (2000).Exceptional Learners. Allyn&Bacon.USA.

 2. Wade, B. and Moore, M. (1987). Special Children, Special Needs. Biddles Ltd, UK.

 3. Ataman, A. (edt.) (2004) Özel Eğitime Giriş. Gündüz Yayıncılık, Ankara.


ECTS Kredisi : 4

BİRİNCİ YIL
BAHAR DÖNEMİ
Dersin Kodu ve İsmi : ANT 102-01 Sosyal Antropolojiye Giriş

Dersin Sorumlusu : Öğr.Gör.Dr. Ömür Dilek Erdal

Dersin Düzeyi : Lisans

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin İçeriği : Kültür varlığının yaşayan ve değişen bir sistem veya bütün olarak incelenmesi arasındaki işlevsel ve yapısal etki ve ilişkiler, kültürel sistemlerin benzerlikleri, farkları ve değişmesi, benzerlik, benzemezlik ve değişme ile ilgili temel soruların açıklanması.

Dersin amacı doğrultusunda sürdürülecek olan bir dönemlik çalışma aşağıdaki yedi konuyu kapsamaktadır. 1. Antropolojinin disiplin olarak kapsamı ve gelişimi: Temel temalar, evrenselcilik, bütüncülük, bütünleşmecilik, uyarlanma ve kültürel görelilik; antropolojideki dört alt disiplin yaklaşımının ve sosyal ve kültürel antropoloji ayrımının temeli

 2. Kültür. Kültür kavramını tanımlamadaki güçlüğün nedeni; Kültürün temel bileşenleri, kültürün emik ve etik yorumları arasındaki farklılıklar, kültürel süreçler.

 3. Biyolojik evrim

 4. İnsan ırkları.

 5. Kültürel değişme ve uyarlanma: Uyarlanma stratejileri

açısından karmaşıklık düzeyleri farklı toplumların ekonomik ve siyasi sistemleri.

 1. Toplumsal örgütlenme: Akrabalık soy ve evlilik kuralları; toplumsal cinsiyet ve toplumsal cinsiyet tabakalaşmaları.

 2. Büyüme ve gelişme.

Dersin Amacı : Bu dersin amacı, öğrencilerin, antropolojini kapsam ve içeriği ile insanı inceleyen diğer insan bilimlerinden nasıl farklılaşabileceğini anlamalarına yardımcı olmaktır. Bu süreç içinde öğrenciler antropolojinin karşılaştırmalı ve bütüncü yalaşımını tanıyacaklar, dünyaya bakış biçimi geliştiren bir disiplin olduğunu öğreneceklerdir.

Dersin Süresi : 1 Sömestre, 3 teorik, haftada 3 ders saati

Eğitim Dili : Türkçe

Ön Koşul : Yok

Temel Öğretme Yöntemi : Anlatım, tartışma ve görsel materyal

Değerlendirme Yöntemi : 2 Teorik Ara Sınav (her biri %25) ve 1 Final Sınavı (%50),

Önerilen Kaynaklar :

1.Kottak, Philip Conrad 2001, ANTROPOLOJİ İnsan Çeşitliliğine Bir Bakış, Ütopya Yayınevi

2.Güvenç, Bozkurt 1991, İnsan ve Kültür, Remzi Yayınevi: İstanbul

3. Özbek, Metin 2000, Dünden Bugüne İnsan, İmge Yayınevi:AnkaraECTS Kredisi : 3

BİRİNCİ YIL
BAHAR DÖNEMİ
Dersin Kodu ve İsmi : BES 114-01 Beslenme İlkeleri ve Besin

Dersin Sorumlusu : Öğr.Gör.Dr. Eda Köksal

Dersin Düzeyi : Lisans

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin İçeriği :Beslenme ilkeleri ve sağlık, karbonhidratlar, lipitler, proteinler, enerji metabolizması, su ve madenler, vitaminler, yeterli ve dengeli beslenme rehberi, beslenme ve fiziksel aktivite, yaşlılıkta beslenme, işçi beslenmesi.

Dersin Amacı : Sağlıklı yaşamın temeli olan sağlıklı beslenmenin önemi, konu ile ilgili temel ilkeler, beslenmede esas olan besin öğelerinin türleri, tüketilmesi gereken miktarlar, vücut çalışmasındaki görevleri, besine uygulanan işlemlerin besin değeri ve kalitesine etkileri, besin grupları ve yemek planlama, özel durumlarda olan kişilerin beslenme özellikleri konusunda bilgilendirmek.

Dersin Süresi : 1 Sömestre (2 teorik, haftada 2 ders saati)

Eğitim Dili : Türkçe

Ön Koşul : Yok

Temel Öğretme Yöntemi : Teorik

Değerlendirme Yöntemi : 2 Teorik Ara Sınav (her biri %25) ve 1 Final Sınavı (%50),

Önerilen Kaynaklar :

 1. Baysal, A., Beslenme. Hatipoğlu Yayınevi, Ankara, 1997

 2. Duyff, R.L., Besin ve Beslenme Rehberi (Çev). John Wiley Sons, Inc.2002


ECTS Kredisi : 3

BİRİNCİ YIL
BAHAR DÖNEMİ

Ders Kodu ve Adı :İNG – 154 Konuşma ve Sunum Becerileri II

Dersin Kredisi : 2 1 3

Ders Düzeyi : Lisans

Dersin Statüsü : Zorunlu

Dersin İçeriği :İNG – 153 Konuşma ve Sunum Becerileri I dersinin devamı niteliğindedir. Bu derste öğrencilerin akademik ve profesyonel hayatta gereksinim duyacağı tartışma, münazara ve sunum becerilerini geliştirmeyi amaçlayan bir program izlenmektedir.

Dersin Süresi : Yarı yıllık

Eğitim Dili : İngilizce

Ön Koşulu : Yok

Temel Öğretme ve

Değerlendirme Yöntemi : Öğrenci merkezli bir yaklaşım benimsenmiştir. Öğrenen özerkliğini (Öğrencilerin kendi öğrenmelerinin sorumluluklarını almasını) destekleyen dil öğretiminde var olan yöntem ve teknikler benimsenmektedir. Öğrencilerin başarıları ara sınavların % 50’si ve yarıyıl sonunda yapılan genel sınavın % 50’si ile belirlenir.

Önerilen Kaynaklar: Matthews, Candace. Speaking Solutions, Interaction, Presentation, Listening, and Pronunciation Skills (Longman, 1994)

ECTS Kredisi : 2

BİRİNCİ YIL
BAHAR DÖNEMİ
Dersin Kodu ve İsmi : TKD 104-85 Türk Dili II

Dersin Sorumlusu : Okutman Reşide Gürsu

Dersin Düzeyi : Lisans

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin İçeriği : Cümle bilgisi, cümle tahlili, yazılı ve sözlü anlatım, anlatım bozuklukları, bilimsel yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar (rapor, makale, tebliğ vb.), Türk ve dünya edebiyatından seçilmiş örnek metinlere dayanılarak, öğrencinin doğru ve güzel konuşma ve yazma yeteneğinin geliştirilmesi ve bununla ilgili retorik uygulamaları.

Dersin Amacı : Türk Dili ve Kompozisyon dersinin amacı; Yüksek Öğretim Öğrencilerine, Yüksek Öğretim Kanununda ifadesini bulduğu şekliyle “Ana dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek; dil-düşünce bağlantısı açısından, yazılı ve sözlü anlatım aracı olarak Türkçe’yi doğru ve güzel kullanabilme yeteneğini kazandırabilmek, öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dili hakim kılmak ve ana dili bilincini pekiştirmektir.”

Dersin Süresi : 1 Sömestre (2 teorik, haftada 2 ders saati)

Eğitim Dili : Türkçe

Ön Koşul : Yok

Temel Öğretme Yöntemi : Anlatma, soru-cevap, gösterme

Değerlendirme Yöntemi : 1 yazılı ve 1 sözlü olmak üzere 2 Ara Sınav (her biri %25) ve 1 Final Sınavı (%50)

Önerilen Kaynaklar :

 1. Türk Dil Bilgisi, Muharrem Ergin, Boğaziçi Yay., İst 1985

 2. Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Prof.Dr.Zeynep Korkmaz, Prof.Dr.Hamza Zülfikar, Prof.Dr.Mehmet Kaplan, Prof.Dr.Ahmet, B.Ercilasun, Prof.Dr. İsmail Parlatır, Prof.Dr.Tuncer Gülensoy, Prof.Dr.Necat Birinci Çağdaş Türk Dili, Süer Eker, Grafiker Yay. Ank.2003


ECTS Kredisi : 3

İKİNCİ YIL
GÜZ DÖNEMİ
Dersin Kodu ve İsmi : ÇGE 203 Erken Çocukluk ve Okul Döneminde Gelişim ve Eğitim I

Dersin Sorumlusu : Prof.Dr.İsmihan Artan

Dersin Düzeyi :Lisans

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin İçeriği : Erken çocukluk ve okul döneminde fiziksel, motor, zihinsel, dil, sosyal ve duygusal gelişim özellikleri, değerlendirme listeleri, gelişimsel materyaller, aktiviteler ve öğretim teknikleri.

Dersin Amacı : Bu dersin amacı, erken çocukluk ve okul döneminde fiziksel, motor, zihinsel, dil, sosyal ve duygusal gelişim özellikleri, değerlendirme listeleri, gelişimsel materyaller, aktiviteler ve öğretim teknikleri hakkında bilgi kazandırmaktır. Dersin sonunda öğrenciden bu bilgileri pratiğe çevirerek mesleki uygulama konusunda yeterli olmaları beklenir.

Dersin Süresi : 1 Sömestre (2 Teorik, haftada 2 ders saati)

Eğitim Dili : İngilizce

Ön Koşul : Yok

Temel Öğretme Yöntemi : Teorik + Sınıf içi uygulamalar

Değerlendirme Yöntemi : 1 Teorik Ara Sınav ve 1 pratik ara sınav (her biri %25) ve 1 Final Sınavı (%50)

Önerilen Kaynaklar :

 1. Berk, L.E. (1999), Infants, Children and Adolescents, Third Edition, A Viacom Company, U.S.A.

 2. Bee, Helen.(1994), Lifespan Development, Harper Collins College Publishers, U.S.A.

 3. Craig, Grace J. (1999), Human Development, 8th Edition, Prentice-Hall,Inc,U.S.A.

 4. Hughes, Fergus P.; Noppe, Lloyd D.; Noppe, Illene C. (1996), Child Development, West Publishing Company, U.S.A.

 5. Santrock, John W.(1994), Child Development, 6th edition, Brown and Benchmark Publishers, U.S.A.


ECTS Kredisi : 4


İKİNCİ YIL
GÜZ DÖNEMİ

Dersin Kodu ve İsmi : ÇGE 221 Gelişim Psikolojisi
Dersin Sorumlusu : Prof.Dr.Meziyet Arı

Dersin Düzeyi : Lisans

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin İçeriği : Bu ders kapsamında, gelişim psikolojisinin tanımı ve kavramları tartışılmaktadır. Ayrıca, gelişim psikolojisi kuramları ayrıntılarıyla incelenmektedir. Doğum öncesi gelişim ve doğum, bebeklikte, erken çocuklukta, ilkokul döneminde ve gençlik döneminde çocukların fiziksel, zihinsel, sosyal, duygusal gelişimleri ve özellikleri üzerinde çalışılmakta ve tartışılmaktadır.

Dersin Amacı : Dersin temel amacı öğrencilere gelişim dönemleri boyunca çocukta meydana gelen gelişimsel değişimleri betimlemek, doğum öncesi dönemden yetişkinliğe kadar fiziksel, duygusal, sosyal ve bilişsel gelişim evreleri hakkında bilgi kazandırmaktır. Dersi alan öğrencinin normal gelişimin değişik evre ve alanlarındaki değişimleri kavraması ve bu değişimleri açıklamayı amaçlayan teorik bilgi ve kavramları kazanmış olması beklenir.

Dersin Süresi : 2 Sömestre (2 Teorik, haftada toplam 2 saat)

Eğitim Dili : Türkçe

Ön Koşul : Yok

Temel Öğretme Yöntemi : Teorik

Değerlendirme Yöntemi : 2 Teorik Ara Sınav (her biri %25) ve 1 Final Sınavı (%50),

Önerilen Kaynaklar :

 1. Schaffer, H.R. (2004). Child Psychology. Blackwell Publishing, USA

 2. Berk, L.E. (1997). Child Development, Allyn & Bacon, USA.

 3. Bower, T.G.R. (1997). Human Development. W.H. Freeman & Comp. USA.ECTS Kredisi : 6

İKİNCİ YIL
GÜZ DÖNEMİ
Dersin Kodu ve İsmi : ANA 203 Anatomi

Dersin Sorumlusu : Doç. Dr. Kadriye Mine Erbil

Dersin Düzeyi : Lisans

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin İçeriği : Topografik ve fonksiyonel insan anatomisi

Dersin Amacı : Öğrenciler için hazırlanan bu derste, insan anatomisinin,vücut sistemlerine ve fonksiyonlarına ilişkili olarak öğretilmesi amaçlanmaktadır

Dersin Süresi : 2 Sömestre (2 Teorik, haftada toplam 2 saat)

Eğitim Dili : Türkçe

Ön Koşul : Yok

Temel Öğretme Yöntemi : Eğitim yöntemi, slayt gösterimi eşliğinde verilen teorik dersler şeklindedir.

Değerlendirme Yöntemi : Bir sömestre boyunca öğrenci üç ara ve ikinci sömestre sonu sınavına alınır. Üç ara sınavının ortalaması, sene sonu sınavında öğrencinin aldığı nota eklenir. Çıkan sonuç ikiye bölündüğünde sonucun en az 65 olması gerekir.

Önerilen Kaynaklar :

 1. Cumhur M.(editör), Temel Anatomi, ODTÜ Geliştirme Vakfı, Yayıncılık ve İletişim, A.Ş.- METU PRESS, 1. Baskı, Kasım 2001.

 2. Netter F.H., Atlas of Human Anatomy, CIBA-GEIGY CORPORATION, SUMMIT NEW JERSEY, 1989.

 

ECTS Kredisi : 6

İKİNCİ YIL
GÜZ DÖNEMİ
Dersin Kodu ve İsmi : FZY 205 Fizyoloji

Dersin Sorumlusu : Prof. Dr. Orhan Duman

Dersin Düzeyi : Lisans

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin İçeriği : Hücre Fizyolojisi

Sinir Fizyolojisi

Kas Fizyolojisi

Kan Fizyolojisi

Dolaşım Fizyolojisi

Solunum Fizyolojisi

Sindirim-Metabolizma Fizyolojisi

Boşaltım Fizyolojisi

Duyu Fizyolojisi

Merkezi Sinir Sistemi FizyolojisiEndokrin Fizyolojisi

Dersin Amacı : Organizmanın bölümlerini (Hücre- Doku-Organ-Sistem), bu bölümler arasındaki iletişimi ve bir bütün olarak organizmanın çevreyle olan ilişkisini incelemek; yaşamın başlangıcından itibaren gelişimi sağlayan fiziksel ve kimyasal etkenleri tanımlamak ve canlılığı sürdüren çeşitli özellik ve mekanizmaları açıklamaktır.

Dersin Süresi : 2 Sömestre (2 Teorik, haftada 2 ders saati)

Eğitim Dili : Türkçe

Ön Koşul : Yok

Temel Öğretme Yöntemi : Teorik

Değerlendirme Yöntemi : Yazılı sınav, 2 Ara Sınav ve 1 genel Sınav. Ara sınavların ortalamasının %50, genel sınavın %50’si başarı notuna katılıyor. Ayrıca genel sınavda 100 üzerinden 50 alma zorunluluğu bulunmaktadır.

Önerilen Kaynaklar :A.C.Guyton&Hall. Tıbbi Fizyoloji

Yüklə 0,51 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə