Çocuk geliŞİMİ ve eğİTİMİ BÖLÜMÜ


Temel Öğretme Yöntemi : TeorikYüklə 0,51 Mb.
səhifə8/11
tarix18.01.2018
ölçüsü0,51 Mb.
#38980
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Temel Öğretme Yöntemi : Teorik


Değerlendirme Yöntemi : 2 Teorik Ara Sınav (her biri %25 ) ve 1 Final Sınavı (%50),

Önerilen Kaynaklar : Creative Art for the Developing Child. Clare Cherry, Sec.Ed. Printed in the U.S.A. 1990

ECTS Kredisi : 2

ÜÇÜNCÜ YIL
GÜZ DÖNEMİ

Dersin Kodu ve İsmi : ÇGE 345 Ruh Sağlığı ve Uyum Problemleri I

Dersin Sorumlusu : Prof.Dr.Meziyet Arı

Dersin Düzeyi : Lisans

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin İçeriği : Ruh sağlığı kavramı ve önemi, çocukluk dönemindeki davranış ve uyum problemleri, çocuk, ana-baba ilişkileri, aile tutumları ve bu problemlere yönelik psikoloji kuramları ve özellikle psikoanalitik kuram üzerinde durulmaktadır

Dersin Amacı : Bu dersi alan öğrencinin ruh sağlığının, çocuk, yetişkin ve toplum ruh sağılığı açısından önemini kavraması, ruh sağlığı ve hastalıklarını tanıyarak normal gelişimde normal ve problem davranışlar ile ruhsal bozukluklar arasındaki farkı ayırt etmesi beklenir. Öğrencinin problem davranışlara uygun çözüm yöntemlerini öğrenmesi ve gerekli hallerde başvuruda bulunabileceği ruh sağlığı disiplininin diğer meslek elemanları ile işbirliği yapması beklenir.

Dersin Süresi : 2 Sömestre (2 Teorik, haftada 2 saat)

Eğitim Dili : Türkçe

Ön Koşul : Yok.

Temel Öğretme Yöntemi : Teorik +Pratik

Değerlendirme Yöntemi : Birinci dönem sonunda test sınavı (%40), birinci dönem sonunda çocuk ruh sağlığına ilişkin bir konuda ödev (%10) ve ikinci dönemde yapılan uygulamaları içeren raporun (%40 )sonuçlarının değerlendirilmesi derse devam (%10) ve katılım da değerlendirilerek başarı notu verilir.

Önerilen Kaynaklar :

Wenar, C.; Developmental psychopathology

Nelson, R.W. ; Behavior Disorders of Childhood

Yörükoğlu, A. Çocuk Ruh Sağlığı

Kılıççı, Y. Okulda Ruh Sağlığı


ECTS Kredisi : 3

ÜÇÜNCÜ YIL
GÜZ DÖNEMİ

Dersin Kodu ve İsmi : ÇGE 321 Okulöncesi Eğitimde Alan Çalışması I

Dersin Sorumluları : Prof.Dr.Meziyet Arı, Prof.Dr.Mübeccel Gönen, Prof.Dr.Servet Bal, , Öğr.Gör.Dr.Zeynep Çetin

Dersin Düzeyi : Lisans

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin İçeriği : Bu ders, oyun ve oyun materyalleri, çocuk edebiyatı, okulöncesi eğitiminde program geliştirme, okulöncesi dönemde matematik ve fen eğitimi, eğitimde drama, çocukluk döneminde sanat, müzik, cimnastik eğitimi alanlarıyla ilgili olarak okulöncesi dönemindeki çocuklara yönelik sahada pratik uygulamalarını içermektedir.

Dersin Amacı : Oyun ve oyun materyalleri, çocuk edebiyatı, okulöncesi eğitiminde program geliştirme, okulöncesi dönemde matematik ve fen eğitimi, eğitimde drama, çocukluk döneminde sanat, müzik, cimnastik eğitimi alanlarıyla ilgili olarak okulöncesi dönemindeki çocuklar için uygulamaya yönelik bilgi ve becerileri kazanmaları beklenir.

Dersin Süresi : 1 Sömestre (6 Pratik, haftada toplam 6 saat)

Eğitim Dili : Türkçe

Ön Koşul : Yok

Temel Öğretme Yöntemi : Pratik

Değerlendirme Yöntemi : Proje temelli değerlendirme (%20 kurum değerlendirmesi, %60 öğretim elemanları değerlendirmesi)

Önerilen Kaynaklar : Güncel kaynaklar

ECTS Kredisi : 5

ÜÇÜNCÜ YIL
GÜZ DÖNEMİ
Dersin Kodu ve İsmi : ÇGE 305 Eğitimde Drama

Dersin Sorumlusu : Prof. Dr. Pınar Bayhan

Dersin Düzeyi : Lisans

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin İçeriği : Bu derste, eğitimde dramanın tanımı, hedefleri, eğitimde drama teknikleri, eğitim programı destekleyici drama uygulamaları üzerinde durulmaktadır.

Dersin Amacı : Dersin temel amacı, öğrencilerin eğitimde yaratıcı drama tekniklerini yaparak, yaşayarak öğretmektir. Dersin sonunda öğrencinin eğitim programını drama ile hazırlama ve uygulama konusunda teorik ve pratik bilgileri kazanmış olması beklenir.

Dersin Süresi : 1 Sömestre (1Teorik, 3 Pratik, haftada toplam 4 saat)

Eğitim Dili : Türkçe

Ön Koşul : Yok

Temel Öğretme Yöntemi : Teorik+Pratik

Değerlendirme Yöntemi : 1 Teorik, 1 Pratik Ara Sınav (her biri %25 ) ve 1 Final Sınavı (%50),

Önerilen Kaynaklar :

Drama. Charlyn Wessels,Oxford Universty Press.1987, Hong Kong

Çocuk Eğitiminde Drama. Gönen.M., Dalkılıç, N. Epsilon Yayınevi, 1998,İstanbul

McCaslin, N. (1990). Creative Drama In the Classroom, Players Press Inc. California.
ECTS Kredisi : 4

ÜÇÜNCÜ YIL
GÜZ DÖNEMİ
Dersin Kodu ve İsmi : ÇGE 309 Nörolojik Gelişim

Dersin Sorumlusu : Prof.Dr.Banu Anlar

Dersin Düzeyi : Lisans

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin İçeriği : Çocukluk çağı boyunca sinir sisteminin yapısal ve işlevsel gelişimi incelenir. Normal ve anormal durumlarda değerlendirme ve yaklaşım ilkeleri gözden geçirilir. Normal gelişimden sapmaların nedenleri işlenir.

Dersin Amacı : Tüm çocukluk çağı boyunca gelişimsel değerlendirmenin ve erken tanının önemini anlamak, gelişme geriliklerine yol açabilecek durumları ve bunlarla mücadeleyi öğrenmek.

Dersin Süresi : 1 Sömestre, (3 Teorik, haftada 3 saat)

Eğitim Dili : Türkçe

Ön Koşul : Önceki yıllarda anatomi ve fizyoloji derslerini almış olmak.

Temel Öğretme Yöntemi : Teorik

Değerlendirme Yöntemi : 2 Teorik Ara Sınav (her biri %25 ) ve 1 Final Sınavı (%50),

Önerilen Kaynaklar :

Anlar B. Motor-mental gelişim geriliğinde yaklaşım. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 1998 7:8-11.

Anlar B. Yalaz K. Motor- mental gelişme ve Denver Testi. Katkı 2003 25(1):63-70

Anlar B. Ergenlerde beyin gelişimi. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 2002 8:163-8.


ECTS Kredisi : 3

ÜÇÜNCÜ YIL
GÜZ DÖNEMİ
Dersin Kodu ve İsmi : ÇGE 339 Zihinsel Engelli Çocukların Gelişimi ve Eğitimi

Dersin Sorumlusu : Prof.Dr.Nilgün Metin

Dersin Düzeyi : Lisans

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin İçeriği : Zeka ve zihinsel engelin tanımı, zihinsel engel sınıflandırmaları, zihinsel engele neden olan etmenler, zihinsel engel tipleri, zihinsel engelli çocukların gelişim özellikleri, eğitimleri ve zihinsel engelli çocukların kaynaştırılması

Dersin Amacı : Dersin sonunda öğrencinin, zihinsel engele neden olan faktörleri ve etkenlere bağlı olarak ortaya çıkan zihinsel engel tiplerini tanıması; zihinsel engelin bu çocukların gelişimlerini nasıl etkilediği, eğitim amaçları, ilkeleri, yöntem ve teknikleri hakkında bilgi sahibi olmaları beklenir.

Dersin Süresi : 1 Sömestre, (2 Teorik, haftada 2 ders saati)

Eğitim Dili : Türkçe

Ön Koşul : Yok

Temel Öğretme Yöntemi : Teorik ders

Değerlendirme Yöntemi : 2 Teorik Ara Sınav (her biri %25) ve 1Teorik Final Sınavı (%50)

Önerilen Kaynaklar :

1.Hall, D. (1984) The Child with a Handicap.Blackwell Scientific Publication

2.Cunningham, C. (1990). Down’s Syndrome.An Introduction for Parents. Human Horizons Series.Souvenir Pres, print in London.

3. Metin, N. (1997). Ders notlarıECTS Kredisi : 3

ÜÇÜNCÜ YIL
GÜZ DÖNEMİ
Dersin Kodu ve İsmi : ÇGE 329 Fiziksel Engelli Çocukların Gelişimi ve Eğitimi

Dersin Sorumlusu : Öğr.Gör.Dr.Arzu Yükselen

Dersin Düzeyi : Lisans

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin İçeriği : Bu derste fiziksel özür tipleri ve bu çocukların eğitimlerine genel bir bakış yapıldıktan sonra özel olarak Cerebral Palsy üzerinde durulmakta ve Cerebral Palsy'nin tanımı, sınıflandırılması nedenleri Cerebral Palsy'nin yol açtığı ikincil özürler tartışılmakta ve öğrencilere bu çocuklar için uygun eğitim programları geliştirme becerisine yönelik bilgilendirilmektedir.

Dersin Amacı : Dersi alan öğrencinin, fiziksel özür tipleri ve bu çocukların eğitimleri, Cerebral Palsy ve Cerebral Palsy'nin tanımı, sınıflandırılması, nedenleri, Cerebral Palsy'nin yol açtığı ikincil özürler, bu çocuklar için uygun eğitim programları geliştirme becerisi kazanması beklenir.

Dersin Süresi : 1 Sömestre, (2 Teorik, haftada 2 saat)

Eğitim Dili : İngilizce

Ön Koşul : Yok

Temel Öğretme Yöntemi : Teorik

Değerlendirme Yöntemi : 2 Teorik Ara Sınav (her biri %25 ) ve 1 Final Sınavı (%50),

Önerilen Kaynaklar :

1. Hallahan, D,P and Kaufman, J.N (2000) Exceptional Learners.Allyn and Bacon USA

Bryant, J. And et all. “Movement Activities Motor Ability”

2. Atay, M. (2000) Ders notları, Ankara.3. Ataman, A. (edt.) (2004) Özel Eğitime Giriş. Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara.

ECTS Kredisi : 3

ÜÇÜNCÜ YIL
GÜZ DÖNEMİ


Ders Kodu ve Adı :İNG – 353 Akademik Çeviri I

Dersin Kredisi : 2 0 2

Ders Düzeyi : Lisans

Dersin Statüsü : Seçmeli

Dersin İçeriği :Bu derste öğrencilerin İngilizce yapıları tekrar ederek kısa metin temelinde; formu ve anlamı dikkate alarak, Türkçe’den İngilizce’ye / İngilizce’den Türkçe’ye genel çeviri yapabilmelerini sağlayacak bir program izlenmektedir.

Dersin Süresi : Yarı yıllık

Eğitim Dili : İngilizce

Önkoşul : Var. Akademik not ortalaması ve İSDB tarafından yapılacak sınavın neticesi doğrultusunda öğrenci bu dersi alabilecektir.

Temel Öğretme ve

Değerlendirme Yöntemi : Öğrenci merkezli bir yaklaşım benimsenmiştir. Öğrenen özerkliğini (Öğrencilerin kendi öğrenmelerinin sorumluluklarını almasını) destekleyen dil öğretiminde var olan yöntem ve teknikler benimsenmektedir. Öğrencilerin başarıları ara sınavların % 50’si ve yarıyıl sonunda yapılan genel sınavın % 50’si ile belirlenir.

Önerilen Kaynaklar: Yüksekokulumuz İngilizce Servis Dersleri Birimi öğretim elemanları tarafından hazırlanan ders materyali


ECTS Kredisi : 2

ÜÇÜNCÜ YIL
GÜZ DÖNEMİ
Dersin Kodu ve İsmi : ÇGE 337 Mesleki Terim ve Kavramlar I

Dersin Sorumlusu : Prof.Dr.Pınar Bayhan

Dersin Düzeyi : Lisans

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin İçeriği : 3.sınıf güz döneminde verilen mesleki literatürdeki terim ve kavramların açıklanması, dil gelişimi, sosyal gelişim, büyük ve küçük kas gelişimi ve bilişsel gelişimle ilgili terminolojinin verilmesi

Dersin Amacı : Dersin amacı, öğrencilerin çocuk gelişimi ve eğitiminin temeli olan gelişim alanları ile ilgili terminoloji konusunda ustalaşmalarını sağlamaktır. Bu gelişim alanları dil, büyük kas motor, küçük kas motor, bilişsel, sosyal duygusal gelişim alanlarıdır. Bu gelişim alanları ile ilgili terminolojiyi ingilizce drama, müzik, dans hareketleri ile canladırmaktadırlar.

Dersin Süresi : 1 Sömestre, (1Teorik, haftada 1 saat)

Eğitim Dili : İngilizce

Ön Koşul : Yok

Temel Öğretme Yöntemi : Teorik

Değerlendirme Yöntemi : 2 Teorik Ara Sınav (her biri %25) ve 1 Final Sınavı (%50),

Önerilen Kaynaklar : Güncel kaynaklar

ECTS Kredisi : 2

ÜÇÜNCÜ YIL
GÜZ DÖNEMİ
Dersin Kodu ve İsmi : ÇGE 303 Çocukluk Döneminde Müzik

Dersin Sorumlusu : Prof.Dr. İsmihan Artan

Dersin Düzeyi : Lisans

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin İçeriği : Okul öncesi dönemde müzik eğitiminin amaçları, okul öncesi dönemde ses dinleme ve ayırdetme, ritm, nefes açma ve şarkı söyleme, yaratıcı hareket ve dans, müzikli öyküler, eğitimcinin özellikleri ve önemi, çalışılan ortamın özellikleri, müzik aletleri, müziğin diğer gelişim alanları ile ilişkisi, özürlü çocukların eğitiminde müzik ve rolü ve uygulama örnekleri.

Dersin Amacı : Okul öncesi dönemde müzik eğitiminin amaçları, okul öncesi dönemde müzik eğitiminde yapılan çalışmalar (ses dinleme ve ayırdetme, ritm, nefes açma ve şarkı söyleme, yaratıcı hareket ve dans, müzikli öyküler), eğitimcinin özellikleri ve önemi, çalışılan ortamın özellikleri, müzik aletleri, müziğin diğer gelişim alanları ile ilişkisi, özürlü çocukların eğitiminde müzik ve rolü ve uygulama örnekleri hakkında bilgi kazandırmaktır. Bu dersi alan öğrencilerin bu bilgiler ışığında müzik tekniklerini eğitim müfredatlarında verimli ve yoğun şekilde kullanabilmeleri beklenir.

Dersin Süresi : 1 Sömestre, (2 Teorik, haftada 2 saat )

Eğitim Dili : Türkçe

Ön Koşul : Yok

Temel Öğretme Yöntemi : Teorik+Pratik

Değerlendirme Yöntemi : 2 Pratik Ara Sınav (her biri %25 ) ve 1 teorik final Sınavı (%50),

Önerilen Kaynaklar :

  1. Artan, İsmihan., (1994),”Okulöncesi Dönemde Müzik Eğitimi ve Etkinlik Örnekleri”,Okulöncesi Eğitimciler İçin El kitabı, YA-PA Yayınları, İstanbul.

  2. Eliason, C.; Jenkins, Loa., (1994), A Practical Guide to Early Childhood Curriculum, 5th Edition, MacMillan College Publishing Company, U.S.A.

  3. McDonald, T. Dorothy; Simons, Gene, M., (1989) Musical Growth and Development, Schirmer Books, USA.

  4. Bal, S.; Artan, İ. Seslerle Tanışalım, İstanbul,1995, YA-PA Yayınları.

  5. Blythe, S. G. . Music Matters. Music Teacher, Vol:77, No:9, 43, 1998.ECTS Kredisi : 2

ÜÇÜNCÜ YIL
GÜZ DÖNEMİ

Dersin Kodu ve İsmi : ÇGE 343 Çocukluk Döneminde Beden Eğitimi

Dersin Sorumlusu : Öğr.Gör.Dr.Semra Şahin

Dersin Düzeyi : Lisans

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin İçeriği : Bu ders motor gelişim, etkili faktörler, gelişim dönemleri, gelişim özelliklerinin değerlendirilmesi, beden eğitiminin gelişim alanlarına katkısı, ev ve okulda uygulanabilen egzersiz programları, etkinlikler ve çevre düzenleme konularını içermektedir.

Dersin Amacı : Çocukların yaş gruplarına göre motor gelişim açısından beceri düzeylerinin belirlenmesi, çocuklar için egzersiz programlarının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi çalışmalarının yapılması konusunda öğrencilerin bilgi edinmelerini sağlamaktır. Ayrıca dersi alan öğrencilerin, sportif aktivite ortamlarının düzenlenmesi ve , etkinlik sırasında uygun dilin kullanılması konularını örnek uygulamalarla tartışmaları sağlanmaktadır.
Dersin Süresi : 1 Sömestre, (2 teorik, haftada 2 saat)

Eğitim Dili : Türkçe

Ön Koşul : Yok

Temel Öğretme Yöntemi : Teorik

Değerlendirme Yöntemi : 2 Teorik Ara Sınav (her biri %25) ve 1 Final Sınavı (%50),

Önerilen Kaynaklar :

  • Understanding Motor Development. David L. Gallahue, John C. Ozmun, USA,1995

  • Physical Education for Elementary School Children, Glenn Kirchner, Graham J. Fishburne, USA, 1995

  • Physical Education for Children Daily Lesson Plans, Jerry R. Thomas, Amelia M. Lee, Katherine T. Thomas, Humakinestics, 1989

  • Çocuklarda Motor Gelişim. Dilara Sevimay Özer, Kamil Özer, Kazancı Kitap Tic. A.Ş: İstanbul, 2000.

  • “Çocuğum Nasıl Spor Yapmalı?”. Mehmet İnan, Morpa Kültür Yayınları, İstanbul, 2004


ECTS Kredisi : 2

ÜÇÜNCÜ YIL
BAHAR DÖNEMİ

Dersin Kodu ve İsmi : ÇGE 344 Ruh Sağlığı ve Uyum Problemleri II

Dersin Sorumlusu : Prof.Dr.Meziyet Arı

Dersin Düzeyi : Lisans

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin İçeriği : Ruh sağlığı kavramı ve önemi, çocukluk dönemindeki davranış ve uyum problemleri, çocuk, ana-baba ilişkileri, aile tutumları ve bu problemlere yönelik psikoloji kuramları ve özellikle psikoanalitik kuram üzerinde durulmaktadır

Dersin Amacı : Bu dersi alan öğrencinin ruh sağlığının, çocuk, yetişkin ve toplum ruh sağılığı açısından önemini kavraması, ruh sağlığı ve hastalıklarını tanıyarak normal gelişimde normal ve problem davranışlar ile ruhsal bozukluklar arasındaki farkı ayırt etmesi beklenir. Öğrencinin problem davranışlara uygun çözüm yöntemlerini öğrenmesi ve gerekli hallerde başvuruda bulunabileceği ruh sağlığı disiplininin diğer meslek elemanları ile işbirliği yapması beklenir.

Dersin Süresi : 2 Sömestre (2 Teorik, haftada 2 saat)

Eğitim Dili : Türkçe

Ön Koşul : Yok.

Temel Öğretme Yöntemi : Teorik +Pratik

Değerlendirme Yöntemi : Birinci dönem sonunda test sınavı (%40), birinci dönem sonunda çocuk ruh sağlığına ilişkin bir konuda ödev (%10) ve ikinci dönemde yapılan uygulamaları içeren raporun (%40 )sonuçlarının değerlendirilmesi derse devam (%10) ve katılım da değerlendirilerek başarı notu verilir.

Önerilen Kaynaklar :

Wenar, C.; Developmental psychopathology

Nelson, R.W. ; Behavior Disorders of Childhood

Yörükoğlu, A. Çocuk Ruh Sağlığı

Kılıççı, Y. Okulda Ruh Sağlığı


ECTS Kredisi : 3


ÜÇÜNCÜ YIL
BAHAR DÖNEMİ

Dersin Kodu ve İsmi : ÇGE 304 Okulöncesi Eğitiminde Alan Çalışması II

Dersin Sorumluları : Prof.Dr.İsmihan Artan, Öğr.Gör.Semra Şahin, Öğr.Gör.Zeynep Çetin


Yüklə 0,51 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin