Doğumunun 800-CÜ İLİNDƏ Şeyx zahid gilani beynəlxalq simpoziumu 13-15 dekabr 2018Yüklə 70,05 Kb.
tarix02.12.2018
ölçüsü70,05 Kb.
#85303

c:\users\namiq-pc\documents\kastamonu senedler\lenkeran sempozyumu\lənkəran universiteti emblemi_files\lankaran-university-emblem.png c:\users\namiq-pc\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.word\dcpxnkiw.jpg c:\users\namiq-pc\documents\kastamonu senedler\lenkeran sempozyumu\neu.jpg

DOĞUMUNUN 800-CÜ İLİNDƏ

ŞEYX ZAHİD GİLANİ BEYNƏLXALQ SİMPOZİUMU

13-15 dekabr 2018

Lənkəran

DOĞUMUNUN 800. YILINDA

ULUSLARARASI ŞEYH ZAHİD GÎLÂNÎ SEMPOZYUMU

13-15 Aralık 2018

Lenkeran

INTERNATIONAL SHEIKH ZAHID GILANI SYMPOSIUM

IN THE 800TH YEAR OF HIS BIRTH

13-15 December 2018

Lankaran

PROQRAM / PROGRAM

Simpoziumun Təşkilat Komitəsi / Sempozyum Düzenleme Kurulu / Symposium organizing committee:

Prof. Dr. Natiq İbrahimov (Azərbaycan, Lənkəran Dövlət Universitetinin rektoru)

Prof. Dr. Ahmet Taşğın (T.C. Necmettin Erbakan Universiteti)

Doç. Dr. Dilaver Əzimli (Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası)

Doç. Dr. Namiq Musalı (T.C. Kastamonu Universiteti)

Doç. Dr. Zaur Məmmədov (Azərbaycan, Lənkəran Dövlət Universiteti)Simpoziumun Elmi Komitəsi / Sempozyum Bilim Kurulu / Scientific Board of the Symposium:

Prof. Dr. Ahmet Taşğın (T.C. Necmettin Erbakan Universiteti)

Prof. Dr. Cevdet Yakupoğlu (T.C. Kastamonu Universiteti)

Prof. Dr. Yədulla Ağazadə (Azərbaycan, Lənkəran Dövlət Universiteti)

Prof. Dr. Zabil Bayramlı (Azərbaycan, Bakı Dövlət Universiteti)

T.ü.e.d. Xeyirbəy Qasımov (Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası)

T.ü.e.d., dosent Tofiq Nəcəfli (Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası)

Doç. Dr. Əhməd Quliyev (Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası)

Doç. Dr. Dilavər Əzimli (Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti)

Doç. Dr. Fəxrəddin Salim (Azərbaycan Milli Konservatoriyası)

Doç. Dr. Fəxrəddin Hüseyn (Azərbaycan, Lənkəran Dövlət Universiteti)

Doç. Dr. Mübariz Ağalarov (Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti)

Doç. Dr. Namiq Musalı (T.C. Kastamonu Universiteti)

Doç. Dr. Müşviq Bayramov (Azərbaycan, Lənkəran Dövlət Universiteti)

Doç. Dr. Zaur Məmmədov (Azərbaycan, Lənkəran Dövlət Universiteti)

Simpozium Katibliyi / Sempozyum Sekreteryası / Symposium Secretariat:

Assis. Mehman Heydərov (Azərbaycan, Lənkəran Dövlət Universiteti)

Assis. Raidə Əliyeva (Azərbaycan, Lənkəran Dövlət Universiteti)

Arş. Gör. Öner Atay

Arş. Gör. Ruhi Can Alkın

Arş. Gör. Emrah Başaran

Arş. Gör. Semih Söğüt

Arş. Gör. Hasan Kürşat Akcan13 DEKABR / ARALIK / DECEMBER 2018

10.30-11.00. Qeydiyyat / Kayıt / Registration

11.00-13.00. Plenar iclas / Protokol Konuşmaları / Plenary Session

Prof. Dr. Natiq İbrahimov (Azərbaycan, Lənkəran Dövlət Universitetinin rektoru)

Prof. Dr. Ahmet Taşğın (T.C. Necmettin Erbakan Universiteti)

Doç. Dr. Dilaver Əzimli (Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası)

Semah rəqsləri və sufi musiqisi / Semah ve sufi musikisi / Semah and sufi music

13.00-14.00. Nahar fasiləsi / Yemek arası / Dinner break

14.00-15.30. Birinci iclas / Birinci oturum / The first session

Salon A

Ümumi mövzu: Klassik mənbələrdə Şeyx Zahid

Genel konu: Klasik kaynaklarda Şeyh Zahid

General topic: Sheikh Zahid in the classical sources

Sədr / Başkan / Chairman: Prof. Dr. Cevdet Yakupoğlu

14.00-14.15. Prof. Dr. Ahmet Taşğın. “Fütüvvetin Takipçileri Zahidi Geylani ve Şeyh Safiyüddin Erdebili: Şeyh Safi Buyruğu”

14.15-14.30. Prof. Dr. Zabil Bayramlı. “Şeyx Hüseyn bin Şeyx Abdal Zahidi və onun "Silsilətün-nəsəb-i Səfəviyyə" adlı əsəri haqqında”14.30-14.45. Doç. Dr. Namiq Musalı.Şeyx Zahid haqqında yeni bir qaynaq: Mənaqibi-Şeyx Zahid Gilani”

14.45-15.00. Doç. Dr. Qalib Sayılov. “Şeyx Zahid epoxasında təsəvvüf sistemi və tarixi mənbələr”

15.00-15.30. Dr. Rəhim Şöhrətifər. “Şeyx Zahid Gilani və Lənkəran”

15.15-15.30. Müzakirə / Tartışma / DiscussionSalon B

Ümumi mövzu: Şeyx Zahid xalq ədəbiyyatı

Genel konu: Şeyh Zahid ve halk edebiyatı

General topic: Sheikh Zahid and folk literature

Sədr / Başkan / Chairman: T.ü.e.d. Xeyirbəy Qasımov

14.00-14.15. Prof. Dr. Yədulla Ağazadə. “Əfsanələşmiş dini, tarixi şəxsiyyət”

14.15-14.30. Doç. Dr. Fəxrəddin Salim. “Aşıq Ələskər yaradıcılığında Şeyx Zahid ənənlərinin tərənnümü”14.30-14.45. Sami Sardarmelli. “Şeyh Zahid Hakkında Halk Rivayetleri ve Hayatı”

14.45-15.00. Ləman Osmanova. “Şeyx Zahiddən Şah İsmayıla qədər türk ozanlığı”

15.00-15.30. Rasim Həşimov. “Şeyx Zahid Gilani kəramətləri folklor yaddaşında”

15.15-15.30. Müzakirə / Tartışma / Discussion15.30-15.45. Çay fasiləsi / Çay arası / Tea break

15.45-17.15. İkinci iclas / İkinci oturum / The second session

Salon A

Ümumi mövzu: Klassik mənbələrdə Şeyx Zahid

Genel konu: Klasik kaynaklarda Şeyh Zahid

General topic: Sheikh Zahid in the classical sources

Sədr / Başkan / Chairman: Prof. Dr. Ahmet Taşğın

15.45-16.00. Prof. Dr. Şahin Fazil. “Şeyx Səfi təzkirəsi” və “Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi” əsərlərində məşhur şəxsiyyətlər Şeyx Zahid Gilani və Şeyx Səfi Ərdəbili haqqında məlumatlar”

16.00-16.15. Doç. Dr. Süleyman Gökbulut. “Safvetü’s-Safâ Nasıl Bir İbrahim Zâhid Geylânî Portresi Çiziyor?”16.15-16.30. Doç. Dr. Bilal Dədəyev. “Hulvinin "Ləməzat-i Hulviyyə əz Ləməat-i Ulviyyə" əsərində Şeyx Zahid-i Gilani və dörd əsas xəlifəsi”

16.30-16.45. Əli Şamil. “Baba Kuhi Bakuvi və Şeyx Zahid”

16.45-17.00. Dr. Araş İftixari, Məhəmməd Purmuxtari. “Xoldi-bərin əsərində Şeyx Səfiəddinin soyu və fəzilətləri barədə”

17.00-17.15. Müzakirə / Tartışma / DiscussionSalon B

Ümumi mövzu: Müasir tədqiqatda Şeyx Zahid

Genel konu: Modern araştırmalarda Şeyh Zahid

General topic: Sheikh Zahid in the modern researches

Sədr / Başkan / Chairman: Doç. Dr. Tatyana Khapcaeva

15.45-16.00. Doç. Dr. Əhməd Quliyev. “Şeyx Zahid Gilani Qərb tarixçilərinin əsərlərində”

16.00-16.15. Doç. Dr. İradə Məmmədova. “İranda din və məzhəb Fəxrəddin Şövkətin təsvirində”.16.15-16.30. Doç. Dr. Nərgiz Axundova. “The Mongolian documents in the Musee de Teheran” və Şeyx Səfiəddin İshaq Ərdəbilinin ruhani liderliyi məsələsi ingilis dilli tarixşunaslıgda”

16.30-16.45. Şəlalə Ələkbərova. “Şeyx Zahid türbəsi dini-tarixi abidə kimi”

16.45-17.00. Dr. Bayram Quliyev. “Şeyx Zahid Gilani haqqında məlumatlarin ingilisdilli tarixşünasliqda əksinə dair”

17.00-17.15. Müzakirə / Tartışma / Discussion


19.00-20.00. Axşam yeməyi / Akşam yemeği / Dinner
14 DEKABR / ARALIK / DECEMBER 2018

09.00-10.30. Üçüncü iclas / Üçüncü oturum / The third session

Salon A

Ümumi mövzu: Şeyx Zahid mühiti və mədəni irsimiz

Genel konu: Şeyh Zahid muhiti ve kültürel mirasımız

General topic: Sheikh Zahid’s environment and our cultural heritage

Sədr / Başkan / Chairman: Doç. Dr. Süleyman Gökbulut

09.00-09.15. Doç. Dr. Zaur Məmmədov və İldrım Şükürzadə. “ŞEYX ZAHID TÜRBƏSI’’

09.15-09.30. Doç. Dr. Azad Bayramov və Doç. Dr. Elgün Aslanov. “Azərbaycan ərazisində türbələrin yaranması tarixindən: (Lənkəran və Fizuli rayonunun materialları əsasında XIII-XIV əsrlər)”

09.30-09.45. Doç. Dr. Faiq Ələkbərli. “XIII əsrdə Azərbaycan Türk fəlsəfəsinin əsas xüsusiyyətləri”

09.45-10.00. Dr. Mayis Cəfərov. “Azərbaycan Respublikasının cənub-şərq regionunda aşkarlanmış ХIII-ХIV əsrlərə aid sikkə dəfinələri”

10.00-10.15. Doç. Dr. Rakif İbadov. “Azərbaycan Respublikasinin cənub-şərq bölgəsinin dini ziyarət yerlərinə dair”

10.15-10.30. Müzakirə / Tartışma / DiscussionSalon B

Ümumi mövzu: Şeyx Zahidin həyatı və fəaliyyəti

Genel konu: Şeyh Zahid’in hayati ve faaliyeti

General topic: The life and activities of Sheikh Zahid

Sədr / Başkan / Chairman: Doç. Dr. Dilavər Əzimli

09.00-09.15. Doç. Dr. Afət Seyidzadə və Doç. Dr. Rəsmiyyə Məmmədova. “Şeyx Zahid Gilani və sufilik”

09.15-09.30. Dr. Müşfiq Bayramov və Dr. Kamal Mahmudov. “Azərbaycan mədəniyyətinin görkəmli nümayəndəsi Şeyx Tacəddin İbrahim Zahid Gilani”

09.30-09.45. Nurlana Malikli. “Sheikh Zahid Gilani As A Master Of Sheikh Safi-Ad-Din Ardabili - Founder Of The Safaviyya Order”

09.45-10.00. Aqşin Mistanlı (Əliyev). “Şeyx Zahid Gilani”10.00-10.15. Muxtar Cəfərli. "Həqiqət yolunun səyyahı Şeyx İbrahim Zahid".

10.15-10.30. Müzakirə / Tartışma / DiscussionSalon C

Ümumi mövzu: Şeyx Zahid məktəbinin ardıcılları

Genel konu: Şeyh Zahid mektebinin ardılları

General topic: The followers of Sheikh Zahid’s school

Sədr / Başkan / Chairman: T.ü.e.d., dosent Tofiq Nəcəfli

09.00-09.15. Prof. Dr. Seyfəddin Rzasoy. “Təsəvvüfi-irfani düşüncə sistemində “Həzrət Əli” konsepti: epik-irfani kodun funksional strukturu”

09.15-09.30. Doç. Dr. Fəxrəddin Hüseyn. “Zahidiyyə məktəbi”

09.30-09.45. Doç. Dr. Güntəkin Nəcəfli. “Qarabağ bölgəsində Şeyx Zahid məktəbinin izləri”

09.45-10.00. Mehmed Ahmedov Kenarov. “Bulgaristan’da Zahidi Geylani İrfanından Deyişler”10.00-10.15. Ceyhun Bayramlı. "Şeyx Zahid ənənələrində Əhli-beyt (ə)in təsviri"

10.15-10.30. Müzakirə / Tartışma / Discussion10.30-10.45. Çay fasiləsi / Çay arası / Tea break

10.45-12.15. Dördüncü iclas / Dördüncü oturum / The fourth session

Salon A

Ümumi mövzu: Şeyx Zahid ənənələri və Lənkəran bölgəsi

Genel konu: Şeyh Zahid ananeleri ve Lenkeran bölgesi

General topic: Sheikh Zahid’s traditions and Lankaran region

Sədr / Başkan / Chairman: Prof. Dr. Şahin Fazil

10.45-11.00. T.ü.e.d. Xeyirbəy Qasımov. “Lənkəran bölgəsi Azərbaycan mədəniyyəti ocaqlarından biri kimi (XIII-XV əsrlər)”

11.00-11.15. T.ü.e.d., dosent Tofiq Nəcəfli. "Lənkəran bölgəsi orta əsrlərdə

11.15-11.30. Prof. Dr. Tufan Axundov. “Axundzadə Mirzə İsmayil Qasir (Mənşəyi, təvəllüdü və vəfatı tarixlərinə yeni baxış)”

11.30-11.45. Doç. Dr. Mübariz Ağalarlı. “Rusiya imperiyasi dövründə Lənkəran bölgəsində din və cəmiyyət”

11.45-12.00. Dr. Həyat Şəmi. “Sufilik sistemində xürrəmilik”

12.00-12.15. Müzakirə / Tartışma / DiscussionSalon B

Ümumi mövzu: Şeyx Zahid məktəbinin ardıcılları

Genel konu: Şeyh Zahid mektebinin ardılları

General topic: The followers of Sheikh Zahid’s school

Sədr / Başkan / Chairman: Prof. Dr. Seyfəddin Rzasoy

10.45-11.00. Prof. Dr. Cevdet Yakupoğlu. "Şeyh Zahid'in İrfan Mektebinin Ardıllarından Şeyh Şaban-ı Veli"

11.00-11.15. Doç. Dr., Dilavər Əzimli. “Azərbaycanin cənub-şərq bölgəsində Şeyx Zahid ənənələrinin bəzi davamçıları”

11.15-11.30. Veysal Ali Bayram. “Bulgaristan’da Zahidi Geylani İrfanının Takipçisi Köyler”

11.30-11.45. Zyuhal Alieva Kenarova. “Bulgaristan’da Semah”

11.45-12.00. Zəhra Əhmədi. “Şeyx Zahiddən Şeyx Səfiyə, Şeyx Səfidən Abbasqulu ağa Bakıxanova təsəvvüf”

12.00-12.15. Müzakirə / Tartışma / DiscussionSalon C

Ümumi mövzu: Şeyx Zahid məktəbinin ardıcılları

Genel konu: Şeyh Zahid mektebinin ardılları

General topic: The followers of Sheikh Zahid’s school

Sədr / Başkan / Chairman: Prof. Dr. Yədulla Ağazadə

10.45-11.00. Doç. Dr. Tatyana Khapcaeva. “Herkes Yaptığıyla Hatırlanacak”

11.00-11.15. Doç. Dr. Fərəh Hüseyn. “Bir ocağın iki qolu: Səfəviyyə və Xəlvətiyyə”.

11.15-11.30. Dr. Hassan Youssefi & Malakeh Gholmaqhanizadeh. “Darul-Ershad: Study of Zawıyeh's Foundation of Sheikh Safi Al-Din Ardabili and Extension of Memorial Buildings of Shrine”

11.30-11.45. Semih Söğüt ve Öner Atay. “Tarikat ve Devlet Dönemlerinde Erdebil Tekkesinin Görünümleri”

11.45-12.00. Elnur Nəciyev ve Günay Nəciyeva. “Şeyx Cüneyd türbəsinin tarixi”

12.00-12.15. Müzakirə / Tartışma / Discussion12.15-13.20. Nahar fasiləsi / Yemek arası / Dinner break

13.20-14.00. Bağlanış iclası / Kapanış oturumu / Closing session

Sədr / Başkan / Chairman: Prof. Dr. Zabil Bayramlı

Prof. Dr. Ahmet Taşğın

Prof. Dr. Şahin Fazil

Prof. Dr. Cevdet Yakupoğlu

Doç. Dr. Zaur Məmmədov

Doç. Dr. Tatyana Khapcaeva

Doç. Dr. Namiq Musalı

Dr. Hassan Youssefi

Sosial və mədəni proqram / Sosyal ve kültürel program / Social and cultural program

14 dekabr 2018 günortadan sonra: Lənkəran-Astara bölgəsinin tarixi yerlərinə səyahət

14 Aralık 2018 öğleden sonra: Lenkeran-Astara bölgesinin tarihî yerlerine seyahat

14 Decamber 2018 Afternoon: Tour to historic places of Lankaran-Astara region


15 dekabr 2018: Ərdəbilin tarixi yerlərinə səyahət

15 Aralık 2018: Erdebil’in tarihî yerlerine seyahat15 Decamber 2018: Tour to historic places of Ardabil
İştirakçılar / Katılımcılar / Participants

 1. Prof. Dr. Yədulla AĞAZADƏ (Lənkəran Dövlət Universiteti, Azərbycan)

 2. Prof. Dr. Tufan AXUNDOV (Milli Elmlər Akademiyası, Azərbaycan)

 3. Prof. Dr. Zabil BAYRAMLI (Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan)

 4. Prof. Dr. Şahin FAZİL (Milli Elmlər Akademiyası, Azərbaycan)

 5. Prof. Dr. Seyfəddin RZASOY (Milli Elmlər Akademiyası, Azərbaycan)

 6. Prof. Dr. Ahmet TAŞĞIN (Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye)

 7. Prof. Dr. Cevdet YAKUPOĞLU (Kastamonu Üniversitesi, Türkiye)

 8. T.ü.e.d. Xeyirbəy QASIMOV (Milli Elmlər Akademiyası, Azərbaycan)

 9. T.ü.e.d., dosent Tofiq NƏCƏFLİ (Milli Elmlər Akademiyası, Azərbaycan)

 10. Doç. Dr. Mübariz AĞALARLI (Dövlət Pedaqoji Universiteti, Azərbaycan)

 11. Doç. Dr. Nərgiz AXUNDOVA (Milli Elmlər Akademiyası, Azərbaycan)

 12. Doç. Dr. Elgün ASLANOV (Dövlət Aqrar Universiteti, Azərbaycan)

 13. Doç. Dr. Azad BAYRAMOV (Dövlət Aqrar Universiteti, Azərbaycan)

 14. Doç. Dr. Bilal DƏDƏYEV (Bakı Mühəndislik Universiteti, Azərbaycan)

 15. Doç. Dr. Faiq ƏLƏKBƏRLİ (Milli Elmlər Akademiyası, Azərbaycan)

 16. Doç. Dr. Dilavər ƏZİMLİ (Milli Elmlər Akademiyası, Azərbaycan)

 17. Doç. Dr. Süleyman GÖKBULUT (Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye)

 18. Doç. Dr. Fəxrəddin HÜSEYN (Lənkəran Dövlət Universiteti, Azərbaycan)

 19. Doç. Dr. Fərəh HÜSEYN (Milli Elmlər Akademiyası, Azərbaycan)

 20. Doç. Dr. Rakif İBADOV (Lənkəran Dövlət Universiteti, Azərbaycan)

 21. Doç. Dr. Tatyana KHAPCAEVA (U.J. Aliyev Karacay-Cerkez Devlet Universitesi, Rusya Federasyonu)

 22. Doç. Dr. Əhməd QULİYEV (Milli Elmlər Akademiyası, Azərbaycan)

 23. Doç. Dr. Zaur MƏMMƏDOV (Lənkəran Dövlət Universiteti, Azərbaycan)

 24. Doç. Dr. İradə MƏMMƏDOVA (Milli Elmlər Akademiyası, Azərbaycan)

 25. Doç. Dr. Rəsmiyyə MƏMMƏDOVA (Dövlət İqtisad Universiteti, Azərbaycan)

 26. Doç. Dr. Namiq MUSALI (Kastamonu Üniversitesi, Türkiye)

 27. Doç. Dr. Güntəkin NƏCƏFLİ (Milli Elmlər Akademiyası, Azərbaycan)

 28. Doç. Dr. Fəxrəddin SALİM (Milli Konservatoriya, Azərbaycan)

 29. Doç. Dr. Qalib SAYILOV (Milli Elmlər Akademiyası, Azərbaycan)

 30. Doç. Dr. Afət SEYİDZADƏ (Dövlət İqtisad Universiteti, Azərbaycan)

 31. Dr. Müşfiq BAYRAMOV (Lənkəran Dövlət Universiteti, Azərbaycan)

 32. Dr. Mayis CƏFƏROV (Lənkəran Regional Elmi Mərkəzi, Azərbaycan)

 33. Dr. Araş İFTIXARİ (Milli Elmlər Akademiyası, Azərbaycan)

 34. Dr. Bayram QULİYEV (Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan)

 35. Dr. Kamal MAHMUDOV (Lənkəran Dövlət Universiteti, Azərbaycan)

 36. Dr. Həyat ŞƏMİ (Milli Televiziya və Radio Şurası, Azərbaycan)

 37. Dr. Rəhim ŞÖHRƏTİFƏR (Azad İslam Universiteti, İran)

 38. Dr. Hassan YOUSSEFI (Scientific And Applied University, İran)

 39. Öner ATAY (Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye)

 40. Veysal Ali BAYRAM (Araştırmacı-yazar, Bulgaristan)

 41. Ceyhun BAYRAMLI (Azərbaycan Universiteti, Azərbaycan)

 42. Muxtar CƏFƏRLİ (Araşdırmaçı-yazar, Azərbaycan)

 43. Zəhra ƏHMƏDİ (Təbriz Mudiriyyəti-Sənəti Universiteti, İran)

 44. Şəlalə ƏLƏKBƏROVA (Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidməti, Azərbaycan)

 45. Malakeh GHOLMAQHANIZADEH (Ardabil Cultural Heritage Organization, İran)

 46. Rasim HƏŞİMOV (Araşdırmaçı-pedaqoq, Azərbaycan)

 47. Mehmed Ahmedov KENAROV (Araştırmacı-yazar, Bulgaristan)

 48. Zyuhal Alieva KENAROVA (Araştırmacı-yazar, Bulgaristan)

 49. Nurlana MALIKLI (Lənkəran Dövlət Universiteti, Azərbaycan)

 50. Aqşin MİSTANLI ƏLİYEV (Lənkəran rayonu Ləj kənd tam orta məktəbi, Azərbaycan)

 51. Elnur NƏCİYEV (Milli Elmlər Akademiyası, Azərbaycan)

 52. Günay NƏCİYEVA (Milli Elmlər Akademiyası, Azərbaycan)

 53. Ləman OSMANOVA (Naxçıvan Dövlət Universiteti, Azərbaycan)

 54. Məhəmməd PURMUXTARİ (Milli Elmlər Akademiyası, Azərbaycan)

 55. Sami SARDARMELLİ (Araşdırmaçı-yazar, İran)

 56. Semih SÖĞÜT (Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye)

 57. Əli ŞAMİL (Milli Elmlər Akademiyası, Azərbaycan)

 58. İldrım ŞÜKÜRZADƏ (Araşdırmaçı-yazar, Azərbaycan)

Semahçılar:

 1. Mehmed Hyusein Kenar

 2. Hava Ali

 3. Hatıdzhe Ahmed Kenar

 4. Sabahattin Ali Hyusein

 5. Ayshe Emin Hyusein

 6. Ali Dzhemali Salı

 7. Ayshe Veli Salı

 8. Mehti Nakkiev Pachaliev

 9. Sevinch Muharemova Pachalieva

Sufi musiqi qrupu:Yüklə 70,05 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin